logo
lt
en

Afganistanas

Projektai
2015 m.
Kenksmingų medžiagų liekanų kontrolės stiprinimas gyvūnuose, maiste ir pašaruose regioniniu, valstybiniu ir tarpvalstybiniu lygiu Afganistano Islamo Respublikoje, Tadžikistano Respublikoje, Pakistano Islamo Respublikoje ir Kirgizijos Respublikoje
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Regionų vystymas ir savivalda, Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
22.880,50 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Afganistano, Tadžikistano, Pakistano ir Kirgizijos institucinius gebėjimus vykdyti kenksmingų medžiagų liekanų gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose kontrolę.

Diplomatinės atstovybės projektas.

Projekto rezultatai
 • 2015 m.: Š. m. gegužės 10-15 d. Lietuvoje lankėsi 2 Afganistano, 2 Tadžikistano, 2 Pakistano ir 1 Kirgizijos atstovas. Dalyviai apmokyti mėginių krovinių patikros vietoje surinkimo, laboratorinių tyrimų atlikimo ir jų rezultatų analizavimo praktinių įgūdžių, supažindinti su kontrolės vykdymu įmonėse. Vizito metu svečiai lankėsi Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, Trakų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Medininkų pasienio veterinarijos poste, maisto tvarkymo įmonėse (AB Vilniaus paukštynas);
 • Informacija apie projekto veiklas viešinta BNS ir ELTA naujienų agentūrose, BAVI interneto svetainėje.
Projekto vykdytojas
VšĮ Baltijos agroverslo institutas (BAVI)
Kenksmingų medžiagų liekanų kontrolės stiprinimas gyvūnuose, maiste ir pašaruose regioniniu, valstybiniu ir tarpvalstybiniu lygiu Afganistano Islamo Respublikoje, Tadžikistano Respublikoje, Pakistano Islamo Respublikoje ir Kirgizijos Respublikoje
Metai
2015 m., 2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
17 384,39 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Afganistano, Tadžikistano, Pakistano ir Kirgizijos institucinius gebėjimus vykdyti kenksmingų medžiagų liekanų gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose kontrolę.

Projekto rezultatai

2014 m. lapkričio mėn. vizito Lietuvoje metu Afganistano (2 asm.), Tadžikistano (3 asm.), Pakistano (1 asm.) ir Kirgizijos (1 asm.) institucijų atstovai susipažino su Lietuvoje veikiančia maisto ir pašarų kontrolės sistema, kartu su Lietuvos ekspertais aptarė šalių teisinės bazės suderinamumo su ES teise ir tarptautiniais reikalavimais klausimus. Svečiams pristatytos Lietuvoje taikomos kenksmingų medžiagų likučių kontrolės procedūros, dalyviai apmokyti planuoti kasmetinį šios kontrolės vykdymą ir atlikti ūkio subjektų priežiūrą. Lietuvos ekspertai pristatė ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (RASFF), kaip pavyzdį šalių tarpusavio bendradarbiavimo siekiant užtikrinti maisto saugumą visose ES šalyse. Delegacija lankėsi ir patirties sėmėsi Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Panevėžio teritorinėje tarnyboje, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute. Be to, svečiai lankėsi UAB „Pieno žvaigždės", UAB „Arvi kalakutai" ir UAB „ARVI cukrus", kur praktiškai susipažino su ūkio subjektų savikontrolės sistemomis.

Projekto vykdytojas
VšĮ „Baltijos agroverslo institutas"
2014 m.
Kenksmingų medžiagų liekanų kontrolės stiprinimas gyvūnuose, maiste ir pašaruose regioniniu, valstybiniu ir tarpvalstybiniu lygiu Afganistano Islamo Respublikoje, Tadžikistano Respublikoje, Pakistano Islamo Respublikoje ir Kirgizijos Respublikoje
Metai
2015 m., 2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
17 384,39 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Afganistano, Tadžikistano, Pakistano ir Kirgizijos institucinius gebėjimus vykdyti kenksmingų medžiagų liekanų gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose kontrolę.

Projekto rezultatai

2014 m. lapkričio mėn. vizito Lietuvoje metu Afganistano (2 asm.), Tadžikistano (3 asm.), Pakistano (1 asm.) ir Kirgizijos (1 asm.) institucijų atstovai susipažino su Lietuvoje veikiančia maisto ir pašarų kontrolės sistema, kartu su Lietuvos ekspertais aptarė šalių teisinės bazės suderinamumo su ES teise ir tarptautiniais reikalavimais klausimus. Svečiams pristatytos Lietuvoje taikomos kenksmingų medžiagų likučių kontrolės procedūros, dalyviai apmokyti planuoti kasmetinį šios kontrolės vykdymą ir atlikti ūkio subjektų priežiūrą. Lietuvos ekspertai pristatė ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (RASFF), kaip pavyzdį šalių tarpusavio bendradarbiavimo siekiant užtikrinti maisto saugumą visose ES šalyse. Delegacija lankėsi ir patirties sėmėsi Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Panevėžio teritorinėje tarnyboje, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute. Be to, svečiai lankėsi UAB „Pieno žvaigždės", UAB „Arvi kalakutai" ir UAB „ARVI cukrus", kur praktiškai susipažino su ūkio subjektų savikontrolės sistemomis.

Projekto vykdytojas
VšĮ „Baltijos agroverslo institutas"
Maisto aprūpinimo stiprinimas pažeidžiamoms bendruomenėms Lal wa Sarjangal rajone Goro provincijoje
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
26 899,41 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie pažeidžiamų šeimų Goro provincijoje aprūpinimo maistu užtikrinimo, didelį dėmesį skiriant nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių.

Specialiosios misijos projektas.

Projekto rezultatai
 • suteikta parama 300 nuo sausrų, potvynių ir kitų gamtos nelaimių nukentėjusių namų ūkių (apie 2100 žmonių).
Projekto vykdytojas
Afghanaid (Didžioji Britanija)
Verslo įmonių vystymas bedarbiams vyrams Goro provincijoje
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
28 962 Eur
Projekto tikslas

Pagerinti užimtumo galimybes ir didinti kaimo vietovėse gyvenančių vyrų pajamas, remti vietos smulkiuosius verslininkus.

Specialiosios misijos projektas.

Projekto rezultatai
 • apmokyti 25 jaunuoliai iš Goro provincijos kaimo vietovių, kuriantys ar vystantys savo verslą.
Projekto vykdytojas
Relief Committee for Destitute Afghans & Returnee Families
2013 m.
Afganistano civilinės aviacijos sistemos ir civilinės aviacijos specialistų administracinių gebėjimų stiprinimas
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
25.483 Lt
Projekto tikslas

Perduodant Lietuvos aviacijos saugos standartų įgyvendinimo patirtį, palaikyti Afganistano aviacijos saugos priežiūros institucijų pastangas pertvarkyti civilinės aviacijos sistemą ir užtikrinti, kad aviacinei saugai būtų taikomi tarptautiniai saugos standartai.

Projekto rezultatai
 • Lietuvos ekspertai parengė pažymėjimų ir leidimų išdavimo procedūrų tobulinimo veiksmų gaires ir 2013 m. rugsėjo 28 - spalio 1 d. suorganizavo seminarą Kabule, kuriame gaires pristatė Afganistano avialinijų bei kitų civilinės aviacijos saugumą užtikrinančių įstaigų specialistams.
Projekto vykdytojas
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija
Baziniai slaugos kursai Goro provincijoje – II metai
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
80.000 Lt
Projekto tikslas

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, padidinti slaugos darbuotojų skaičių Afganistano Goro provincijoje.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Parengta bazinių slaugos kursų mokymų programa ir apmokyti 25 Goro provincijos atstovai (iš jų 3 moterys) slaugos pradmenų akušerijos, pediatrijos, pooperacinės priežiūros srityse. Baigę šiuos kursus mokymų dalyviai įgavo galimybę laikyti nacionalinį Afganistano Sveikatos ministerijos egzaminą slaugo sertifikatui gauti ir įsidarbinti provincijos ligoninėje ir rajoninėse klinikose.
Projekto vykdytojas
Development Social Colleagues Organization
Džiamo minareto būklės vertinimas
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
67.816 Lt
Projekto tikslas

Saugoti kultūros ir istorijos paveldą.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • atlikta Džiamo minareto renovacijos galimybių studija. Renovacijos esmė – Džiamo minareto ir aplinkinės teritorijos archeologinių paminklų konservavimas bei prevencinių priemonių panaudojimas, kad minaretas nenuvirstų. Identifikuoti preliminarūs donorai, kurie ateityje finansuos darbus pagal galimybių studiją.
Projekto vykdytojas
Afghan Cultural Heritage Consulting Organization
Goro provincijos Apeliacinio teismo veiklos gerinimas
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
17.189 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Goro provincijos Apeliacinio teismo veiklos efektyvumą.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Apeliacinis teismas aprūpintas biuro technika. Po vieną kompiuterį ir spausdintuvą skirta teismo pirmininkui, baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui ir civilinių bylų skyriaus pirmininkui. Efektyvesnė Apeliacinio teismo veikla prisideda prie teisės viršenybės principo įtvirtinimo provincijoje bei provincijos stabilumo proceso.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Namų paukščių ūkiai Goro provincijos moterims
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, Regionų vystymas ir savivalda, Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
52.509 Lt
Projekto tikslas

Apmokyti paukštininkystės amato 20 moterų iš skurdžiausių Goro provincijos Čagčarano rajono šeimų, taip padidinant šeimos pajamas.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Moterims perduota po 20 naminių paukščių, pastatyta 20 paukštidžių.
 • Moterys apmokytos prižiūrėti paukščius.
Projekto vykdytojas
Relief Committee for Destitute Afghans & Returnee Families
Negyvūninio maisto ir pašarų kontrolės vykdymas regioniniu, valstybiniu ir tarpvalstybiniu lygiu Afganistane ir kitose Vidurinės Azijos šalyse
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
67.984 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Afganistano, Tadžikistano, Pakistano ir Kirgizijos žemės ūkio ir veterinarijos institucijų specialistų administracinius gebėjimus negyvūninio maisto ir pašarų kontrolės importo, eksporto, laboratorinių tyrimų srityse.

Projekto rezultatai
 • 2013 m. rugpjūčio mėn. Lietuvoje lankėsi 2 Afganistano, 2 Tadžikistano, 2 Pakistano ir 1 Kirgizijos atstovas. Svečių delegacija susipažino su Lietuvoje veikiančia maisto ir pašarų kontrolės sistema. Lietuvos ekspertai apvalaus stalo diskusijų metu pasidalino inspektavimo patirtimi, aptarė problemas, susijusias su importuojamo į ES negyvūninio maisto sauga ir kokybe. Delegacija lankėsi ir patirties sėmėsi Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, Kauno valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie ŽŪM, Medininkų pasienio kontrolės poste, negyvūninio maisto ir pašarų įmonėse, kuriose įdiegtos ir veikia savikontrolės sistemos: AB „Kauno  grūdai“, UAB „Marijampolės pašarai“, UAB „Arvi cukrus“, UAB „Kauno vaisių ir daržovių prekyba“, UAB „Riešės plantacija“.
Projekto vykdytojas
VšĮ Baltijos agroverslo institutas
Parama Goro provincijos Religinių reikalų departamentu
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
1.161 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie Goro religinių reikalų departamento veiklos efektyvumo ir saugumo didinimo.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Perduota 200 metrų ilgio spygliuotos vielos mečečių apsaugai.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Parama Goro provincijos Religinių reikalų departamentui
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
31.167 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie Goro religinių reikalų departamento veiklos efektyvumo didinimo

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • perduota 20 mečečių įgarsinimo įrangos komplektų, 25 kilimai ir 20 rulonų  kiliminės dangos.
 • palaikant gerus santykius su religiniais lyderiais stiprinamas jų ir provincijos gyventojų teigiamas požiūris į Provincijos atkūrimo grupę ir taip gerinama saugumo situacija provincijoje.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Parama Goro provincijos sveikatos apsaugos sistemai
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
5.106 Lt
Projekto tikslas

Suteikti paramą Čagčarano Provincijos ligoninei.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • PAG Medicinos punktas aprūpintas medikamentais, kurie naudojami vietinių gyventojų, atvykstančių su ligoninės siuntimais, gydymui.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Parama Goro provincijos sveikatos apsaugos sistemai-II
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
758 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti vietos gyventojų sveikatos apsaugos sąlygas.

Projekto rezultatai
 • PAG Medicinos punktas aprūpintas medikamentais, kurie naudojami vietos gyventojų, atvykstančių su ligoninės siuntimais, gydymui.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Parama moterų verslui
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, Verslo skatinimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
450 Lt
Projekto tikslas

Didinti Goro provincijos moterų socialinį aktyvumą.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai

Vietos moterims perduota 30 kilogramų avių vilnos siūlų kilimams austi. Tai padidino moterų dalyvavimą versle, padėjo aprūpinti šeimas.

Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Parama švietimo sektoriui
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
21.317 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti mokinių mokymosi sąlygas lauko mokyklose.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Švietimo departamentas aprūpintas mokykloms skirtomis palapinėmis, kuriuose mokysis vaikai.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Penkių šulinių kasimas Taivara rajone
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
39.553 Lt
Projekto tikslas

Aprūpinti geriamuoju vandeniu Tavara rajono gyventojus.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Iškasti penki geriamojo vandens šuliniai Tavara rajone. Šuliniai  buvo kasami Zah Nawrooz, Yakhan-e Sufla, Mullah Allah, Ab-e Bidak kaimuose bei Taivara rajono centre.
 • 520 šeimų buvo aprūpinta geriamuoju vandeniu.
Projekto vykdytojas
Taivara rajono plėtros asamblėja
Promoting Women Participation in the Elections in Ghor
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, Visuomenės informavimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
97.932 Lt
Projekto tikslas

Ginti moterų teises, šviesti visuomenę lyčių lygybės klausimais.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • surengti seminarai padidino Goro provincijos moterų supratimą apie jų teises, ypač rinkimų teisę;
 • paskatino moterų aktyvumą dalyvauti artėjančiuose rinkimuose;
 • padidino vyrų supratimą apie moterų teisę balsuoti ir galimybę joms dalyvauti rinkimuose.
Projekto vykdytojas
Relief Committee for Destitute Afghans & Returnee Families
Šeimos planavimo seminarai
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
4.025 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti sveikatos apsaugos sąlygas Goro provincijoje.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Goro provincijos moterims pravesti higienos ir šeimos planavimo kursai (400 moterų).
 • Dalyvėms išdalinti higienos ir sveikatos reikmenų rinkiniai.
 • Projekto įgyvendinimas buvo koordinuojamas su Provincijos sveikatos departamentu.
Projekto vykdytojas
Streams of Life Organization
Tradicinės žemdirbystės galimybių plėtra
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
200.000 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti nepasiturinčių Goro provincijos gyventojų, ypač moterų, užsiimančių bulvių auginimu, gebėjimus ir užtikrinti jų apsirūpinimą maistu.

Projekto rezultatai

Atstovai iš 13 Goro provincijos Čagčarano rajono bendruomenių (260 nepasiturinčių namų ūkių) buvo apmokyti bulvių sėklos paruošimo (mokymus išklausė 518 dalyvių, iš jų 258 moterys), sveikų augalų identifikavimo (514 dalyvių, iš jų 256 moterys), derliaus nuėmimo ir sandėliavimo (502 dalyviai, iš jų 255 moterys) įgūdžių. Projekto vykdytojas įrengė 13 demonstracinių bulvių sėklų sandėlių. Be to, konsultavo vietos bendruomenes praktiškai pritaikant mokymų metu įgytus įgūdžius ir bendruomenių lėšomis įrengiant papildomus 126 sandėlius. Parengta mokomoji medžiaga bendruomenės nariams apie efektyvias bulvių kultivavimo ir tinkamo sandėliavimo praktikas ir svarbą.

Projekto vykdytojas
Catholic Relief Services (JAV NVO)
Vandens pralaida Doleinah rajone
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
22.197 Lt
Projekto tikslas

Gerinti infrastruktūrą Doleina rajone.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Pastatyta vandens pralaida/tiltas Doleina rajono centre. Kelias, kuriame yra statoma vandens pralaida, jungia provincijos centrą ir pietinius provincijos rajonus.
Projekto vykdytojas
Doleinah rajono administracija
Vandens pralaida Jendak kaime
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
24.030 Lt
Projekto tikslas

Gerinti infrastruktūrą Čagčarano provincijoje.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Pastatyta vandens pralaida/tiltas Čagčarano rajono Jendak kaime. Kaimas nuo rajono centro yra nutolęs 120 kilometrų. Kaime gyvena apie 800 šeimų.
Projekto vykdytojas
Development Social Agricultural Afghan Organization
Vandens rezervuaras drėkinimui
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
29.378 Lt
Projekto tikslas

Didinti žemės ūkio produktyvumą Šarako rajone.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Pastatyta vandens talpykla Ghar Sufla  Allah Yra kaime Šarako rajone.
 • Vanduo naudojamas 150 džaribų (1 džaribas=2000m2) dirbamos žemės drėkinimui.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos energetikos ir vandens departamentas
Vandens užtvanka Saghar rajone
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
28.911 Lt
Projekto tikslas

Didinti žemės ūkio produktyvumą Saghar rajone.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Pastatyta vandens užtvanka Deh-e Tajuddin kaime Saghar rajone.
 • Vanduo naudojamas 200 džaribų (1 džaribas=2000m2) dirbamos žemės drėkinimui.
Projekto vykdytojas
Saghar rajono plėtros asamblėja
Zabulo ir Kandaharo provincijos gyventojų mokymo klasių įrengimas
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
36.501 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti mokymo sąlygas mokyklose.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Įrengtos mokymo patalpos, kuriose nemokamai vedami įvairūs mokymai.
 • Policininkams sudaryta galimybė nemokamai mokytis skaityti ir rašyti, taip pat kompiuterinio raštingumo.
Projekto vykdytojas
Specialiųjų Operacijų Eskadronas
Žemės ūkio produktyvumo didinimas ir žemės ūkio produktų perdirbimo skatinimas Goro provincijoje
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
169.709 Lt
Projekto tikslas

Ugdyti Goro provincijos gyventojų kompetenciją augalininkystės, gyvulininkystės ir pirminio maisto produktų perdirbimo srityse, per praktinę veiklą suformuoti jų darbo įgūdžius ir supažindinti su pažangesniais ūkininkavimo metodais, tuo paskatinant žemės ūkio produktų gamybos efektyvumą ir sukuriant prielaidas komercinei žemės ūkio gamybai Goro provincijoje.

Projekto rezultatai

Lietuvos ekspertai 2013 m. birželio ir rugpjūčio mėn. lankėsi Afganistane ir patirtimi dalinosi su Goro provincijos Žemės ūkio ir irigacijos departamento specialistais bei Čagčarano žemės ūkio mokyklos atstovais:

 • parengė mokomąją medžiagą ir rekomendacijas Goro provincijos atstovams apie pašarų bazės plėtros ir modernizavimo galimybes Goro provincijoje, provincijos Žemės ūkio ir irigacijos departamentui ir vietos ūkininkams perdavė 200 kg pašarinių augalų sėklų. Paskaitas apie pašarų bazės plėtros ir modernizavimo galimybes išklausė 14 Goro provincijos žemės ūkio specialistų.
 • parengė mokomąją medžiagą ir rekomendacijas apie galvijų, avių ir ožkų produktyvumui įtaką turinčius faktorius ir galvijų ligas. Mokymus išklausė 15 Goro provincijos veterinarijos specialistų. Provincijos Žemės ūkio ir irigacijos departamentui ir vietos ūkininkams perduota 2000 dozių antimikrobinių medžiagų užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų gydymui, 100 komplektų gyvulių gydymui reikalingų specialiosios apsaugos priemonių.
 • parengė mokomąją medžiagą ir rekomendacijas (anglų k.) apie sūrių gamybos technologinius ypatumus ir jų įtaką produkto kokybei, sūrių gamybos technologinio proceso priežiūros, gamybos infrastruktūros bei asmens higienos reikalavimus. Mokymus apie sūrių gamybą išklausė 14 žemės ūkio specialistų. Goro provincijos Žemės ūkio ir irigacijos departamentui padovanotas sūrių gamybos įrenginys, vietos ūkininkai apmokyti juo naudotis.
Projekto vykdytojas
LR Žemės ūkio ministerija
2012 m.
Afganistano Goro provincijos archeologijos objektų registro veiksnumo įgyvendinimas
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
23.403 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Afganistano Informacijos ir kultūros ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų (archeologijos instituto, Istorijos paminklų apsaugos ir restauravimo departamento) bei Čagčarano Kultūros ir informacijos departamento specialistų gebėjimus savarankiškai vykdyti paveldo apskaitos ir apsaugos politiką.

Projekto rezultatai
 • Parengta metodinė priemonė paminklų apsaugai Goro provincijoje lietuvių ir dari kalbomis.
 • Suorganizuotas 2-jų Lietuvos ekspertų vizitas į Afganistano Islamo Respubliką, kurio metu projekto rezultatai pristatyti Afganistano Istorijos paminklų apsaugos ir restauravimo departamento atstovams Kabule;
 • surengtas mokomasis seminaras Čagčarano Kultūros ir informacijos departamento specialistams;
 • registro pasai anglų/dari k. perduoti Afganistano kultūros institucijoms; surengta spaudos konferencija Čagčarane.
Projekto vykdytojas
UAB Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“
Afganistano Islamo respublikos, Goro provincijos Nacionalinės armijos stovyklos aprūpinimas
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
5.269 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti Afganistano nacionalinės armijos funkcionavimą Goro provincijoje.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • ANA stovykla Čagčarano mieste aprūpinta biuro baldais, pagerintas armijos funkcijų įgyvendinimas.
Projekto vykdytojas
LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Afganistano Islamo Respublikos, Tadžikistano Respublikos, Pakistano Islamo Respublikos veterinarinės sistemos stiprinimas: valstybinė veterinarinė sanitarinė kontrolė provincijos (regioniniu), centriniu ir tarpvalstybiniu lygmeniu
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
132.202 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Afganistano, Tadžikistano ir Pakistano veterinarinės kontrolės ir priežiūros sistemas, siekiant atitikti ES koncepciją „nuo lauko iki stalo“ ir tarptautinius reikalavimus; perduoti Lietuvos veterinarinės kontrolės, veterinarinės sistemos kūrimo ir diegimo pagal ES Acquis patirtį, užkirsti kelią užkrečiamų gyvūnų ligų plitimui.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas 7 dienų mokomasis 4 Afganistano (vienas iš jų – Goro provincijos veterinaras), 2 Pakistano ir 3 Tadžikistano žemės ūkio ministerijų ir veterinarijos tarnybų specialistų (viso 9 asm.) vizitas į Lietuvą, kurio metu svečiams pristatyta Lietuvoje nuosekliai veikianti veterinarinės kontrolės sistema, jos diegimo ir palaikymo patirtis, apsilankyta Žemės ūkio ministerijoje, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, Telšių VMVT laboratorijoje, gyvūninės kilmės produktus gaminančiose įmonėse, skerdyklose, pašarų įmonėje „ARVI pašarai“, šalutinių gyvūnų produktų utilizavimo įmonėje UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“. Apskrito stalo diskusijos metu aptarti Afganistano ir Tadžikistano veterinarinių sistemų teisinės bazės suderinamumo su tarptautiniais standartais (SPS ir Tarptautinio Epizootijų biuro (TEB) reikalavimais) ir ES teise klausimai.
 • Parengti Afganistano Goro ir kitų provincijų veterinarijos tarnybų vidaus administravimo dokumentai: 1) gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo procedūra; 2) provincijos veterinarinės tarnybos statutas; 3) veterinarinės kontrolės atlikimo instrukcija; 4) veiklos ir monitoringo plano parengimo bei įgyvendinimo procesas; 5) gyvūnų ligos ataskaitos forma.
Projekto vykdytojas
VšĮ "Baltijos agroverslo institutas"
Afganistano nacionalinės policijos Goro provincijos Kovos su terorizmu skyriaus pajėgumų stiprinimui
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
12.172 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Goro provincijos Kovos su terorizmu skyriaus veiklos efektyvumą.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Kovos su terorizmu skyrius aprūpintas techninėmis priemonėmis, todėl efektyviau išnaudojamos skyriaus darbuotojų galimybės ir potencialas analizuoti, tirti bei užkardyti nusikalstamas, skyriaus kompetencijai priskiriamas veikas.
Projekto vykdytojas
LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Aprūpinimo vandeniu gerinimas Sargoghondi kaime, Lal va Sarjangal rajone
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
7.720 Lt
Projekto tikslas

Aprūpinti kaimo gyventojus geriamuoju vandeniu, pagerinti higienos sąlygas.

Projekto rezultatai
 • iškastas vandens šulinys Lal va Sarjangal rajono Sargoghondi kaime. Kaime buvo tik vienas aštuonių metrų gylio šulinys, iš kurio vandenį buvo galima išgauti tik dviejų pavasario mėnesių metu.
Projekto vykdytojas
Lal va Sarjangal raj. Sargoghondi k. bendruomenės vystymo taryba
Aprūpinimo vandeniu gerinimas Košk Holia kaime Čagčarano rajone
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
7.772 Lt
Projekto tikslas

Aprūpinti kaimo gyventojus geriamuoju vandeniu, pagerinti higienos sąlygas.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai

Iškastas vandens šulinys Čagčarano rajono Košk Holia kaime.

Projekto vykdytojas
Košk Holia kaimo bendruomenė
Bitininkystė Goro provincijoje
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
39.513 Lt
Projekto tikslas

Smulkiojo verslo plėtra.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Projekto metu dešimčiai Goro provincijos ūkininkų perduota 30 avilių su bitėmis, speciali apsauginė apranga, medaus ištraukimo įranga. Ūkininkams buvo pravesti bitininkystės kursai, įsteigti 5 bitininkystės ūkiai.
Projekto vykdytojas
Arman-e–Afghanistan social and cultural organization
Drėkinimo sistemos įrengimas Khajagan kaime, Doleinah rajone
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
52.695 Lt
Projekto tikslas

Infrastruktūros plėtra žemės ūkyje.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Projekto metu buvo pastatyta užtvanka bei žemdirbystės laukų drėkinimo kanalas, taip padidintas derliaus kiekis iš dirbamų laukų Khajagan kaime Doleinos rajone.
Projekto vykdytojas
Doleinah rajono administracija
Goro provincijos Čagčarano rajono Plėtros Asamblėjos pajėgumų stiprinimas
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
4.084 Lt
Projekto tikslas

Padidinti Čagčarano rajono Plėtros Asamblėjos darbo pajėgumą ir dirbančiųjų gebėjimus.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Asamblėjos pagrindinės funkcijos yra: plano rengimas identifikuojant reikalingiausius Čagčarano rajono projektus, projektų atrankos tvarkos ir įgyvendinimo koordinavimas tarp vyriausybinių, nevyriausybinių organizacijų ir vietinių gyventojų.
 • Asamblėja aprūpinta biuro darbo priemonėmis ir įranga, taip padidintas jos darbo veiksmingumas.
Projekto vykdytojas
LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Goro provincijos ligoninės metinis leidinys
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga, Visuomenės informavimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
3.162 Lt
Projekto tikslas

Skatinti Goro provincijos ligoninės šviečiamąją veiklą ir atskaitomybę.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Išleistas Goro provincijos ligoninės metinis leidinys, kuriame pateikta sveikatos sektoriaus apžvalga Goro provincijoje, daug statistinės informacijos apie ligoninės veiklą ir pasiekimus, pateiktas dabartinės sveikatos paslaugų teikimo būklės įvertinimas.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos ligoninė
Goro provincijos Telekomunikacijos departamento pajėgumų stiprinimas
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
5.269 Lt
Projekto tikslas

Sudaryti tinkamas sąlygas provincijos departamentų ir kitų institucijų gebėjimams stiprinti.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Goro provincijos Telekomunikacijų departamento konferencijų salė aprūpinta baldais.
 • Konferencijų salėje rengiami įvairių sričių mokymai, seminarai, posėdžiai, tiesioginės transliacijos, video ir telekonferencijos.
 • Departamento konferencijų sale taip pat naudojasi valdžios institucijų, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Projekto vykdytojas
LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Goro provincijos valstybės tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
117.568 Lt
Projekto tikslas

Gerinti Goro provincijos valstybės tarnautojų įgūdžius ir kelti jų kvalifikaciją.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Valstybės tarnautojai ir aukštųjų mokyklų absolventai apmokyti administravimo pagrindų, kompiuterinio raštingumo, anglų k. 20 dalyvių atrinkti stažuotei atitinkamose Valstybinėse institucijose Kabule.
Projekto vykdytojas
Development Social of Colleagues Organization (DSCO)
Inžinerinių paslaugų teikimas Goro provincijoje, projektų paraiškų techninės dokumentacijos rengimas ir projektų įgyvendinimo techninė priežiūra bei Lietuvos visuomenės švietimas ir informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą Goro provincijoje
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
149.371 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Goro provincijos statybos specialistų gebėjimus, pritraukti JAV Commander‘s Emergency Response Program (CERP) lėšas projektų įgyvendinimui, skatinti ekonominę bei socialinę Goro provincijos plėtrą ir informuoti Lietuvos visuomenę apie vystomojo bendradarbiavimo veiklą Goro provincijoje.

Projekto rezultatai
 • Lietuvos inžinierius atliko CERP komandos inicijuotų projektų inžinerinius tyrimus, techninio projektavimo darbus, vykdė techninę statybos darbų priežiūrą, teikė konsultavimo paslaugas vietos statybos ekspertams. Techninės statybos priežiūros objektai: 17 km drėkinimo kanalas, mergaičių mokykla, provincijos gubernatoriaus rezidencija, tiltas, vandens pralaidos ir kt.;
 • vykdė Lietuvos finansuojamų infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo priežiūrą, aktyviai bendradarbiavo ir teikė konsultacijas Provincijos atkūrimo grupės atstovams stovyklos infrastruktūros gerinimo klausimais.
Projekto vykdytojas
UAB "Multiprojektas"
Jėgos struktūrų veiklos stiprinimas
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
30.299 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Goro provincijos jėgos struktūrų veiklą.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • ANA registracijos centras aprūpintas baldais, skaitmenine technika naujokų registracijai.
 • Lauko tyrimų biuras aprūpintas organizacine bei skaitmenine technika, baldais.
 • ANA padalinys Čagčarane aprūpintas baldais minimalioms poilsio sąlygoms užtikrinti.
Projekto vykdytojas
LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Namų paukščių ūkiai Goro provincijos moterims
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, Regionų vystymas ir savivalda, Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
39.521 Lt
Projekto tikslas

Atrinkti 20 moterų iš skurdžiausių Goro provincijos Čagčarano rajono šeimų ir apmokyti jas paukštininkystės amato, taip padidinant šeimos pajamas.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Moterims buvo perduota po 20 vištų, moterų kiemuose buvo pastatyta 20 vištidžių. Moterys apmokytos prižiūrėti paukščius, juos lesinti, skiepyti.
Projekto vykdytojas
Relief Committee for Destitute Afghans & Returnee Families
Nepriklausomos Afganistano rinkimų komisijos specialistų supažindinimas su Lietuvos rinkimų organizavimu
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
15.468 Lt
Projekto tikslas

Atstovus iš Afganistano supažindinti su Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos veikla ir rinkimų organizavimo sistema Lietuvoje.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Lietuvoje lankėsi Afganistano Islamo Respublikos Nepriklausomos rinkimų komisijos pirmininkas ir rinkimų štabo viršininkas.
 • Afganistano atstovai lankėsi VRK būstinėje, kurioje su komisijos pirmininku diskutavo apie VRK funkcijas ir esmines veiklos kryptis, demokratinių rinkimų organizavimo patirtį.
 • Rinkimų dieną svečiai stebėjo keleto Vilniaus ir Trakų rinkimų apylinkių darbą.
Projekto vykdytojas
Nepriklausoma Afganistano rinkimų komisija
Parama Goro provincijos sveikatos apsaugos sektoriui
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
26.348 Lt
Projekto tikslas

Medicinos paslaugų gerinimas Čagčarano Provincijoje.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • PAG Medicinos punktas aprūpintas medikamentų atsargomis, kurios naudojamos vietinių provincijos gyventojų, atvykstančių su ligoninės siuntimais, gydymui.
Projekto vykdytojas
LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Parama Aplinkosaugos departamento veiklai
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
3.162 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti aplinkosaugos departamento gebėjimus atlikti savo funkcijas.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • nupirkti du motociklai Goro provincijos aplinkosaugos departamentui, kad departamentas galėtų efektyviai vykdyti savo funkcijas: prižiūrėti eksperimentinius laukus ir kt.
Projekto vykdytojas
Aplinkosaugos departamentas
Parama Goro provincijos Religinių reikalų departamentui
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žiniasklaida
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
36.221 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Goro provincijos laisvos žiniasklaidos galimybes ir efektyvumą.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Finansuotas techninių priemonių įsigijimas.
 • Aprūpinus televiziją reikalingomis techninėmis priemonėmis, USAID finansavo televizijos darbuotojų mokymus naudotis naujomis priemonėmis.
Projekto vykdytojas
LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Parama kaimo plėtrai, žemės ūkio efektyvumo didinimui
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
180.699 Lt
Projekto tikslas

Padėti provincijos gyventojams apsirūpinti maisto produktais, sukurti prielaidas komercinei žemės ūkio gamybai, padėti ugdyti vietos gyventojų kompetenciją augalininkystės ir gyvulininkystės srityse ir tuo prisidėti prie provincijos ekonominės ir socialinės plėtros.

Projekto rezultatai
 • Lietuvos ekspertų vizitų į Afganistaną metu 2012 m. liepos ir lapkričio mėn.: atlikti Čagčarano apylinkių dirvožemio tyrimai; paskaitas apie dirvožemius, augalų veislių gerinimą ir selekciją išklausė 8 Goro provincijos žemės ūkio specialistai; provincijos Žemės ūkio departamentui perduota 10 tūkst. dozių vakcinos nuo gyvulių užkrečiamųjų ligų, vakcinavimo įranga ir priemonės; sustiprintas bendradarbiavimas su Afganistano Žemės ūkio ministerijos ir Centrinės veterinarijos tyrimų ir diagnostikos laboratorijos atstovais.
 • 2012 m. birželio mėn. 4-ių Goro provincijos veterinarijos ir augalininkystės specialistų stažuotės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijoje ir Aleksandro Stulginskio universitete metu dalyviai išklausė paskaitas, lankė žemės ūkio bendroves, privačius ūkius, veterinarijos laboratorijas, susipažino su augalų priežiūra ir auginimo technologijomis, gyvulininkystės produkcijos gamybos procesais ir kt.
 • Parengti dokumentai ir mokomoji medžiaga Goro provincijos valdžios institucijoms (anglų k.).
Projekto vykdytojas
Parama Goro provincijos žemės ūkio plėtrai
Parama mergaičių sportiniam lavinimui
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
7.509 Lt
Projekto tikslas

Skatinti efektyvesnį mergaičių fizinį ugdymą ir užimtumą.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Mergaičių sporto salė aprūpinta inventoriumi sportiniai veiklai.
Projekto vykdytojas
LR vadovaujama Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupė
Parama naujajam Čagčarano vaikų globos centrui
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
60.632 Lt
Projekto tikslas

Gerinti socialinių paslaugų teikimą labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Projekto metu naujasis, Lietuvos lėšomis pastatytas, vaikų namų pastatas buvo aprūpintas dviaukštėmis lovomis, kitais baldais, patalyne, kilimais, indais, valymo priemonėmis.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos darbo, socialinių reikalų, kankinių ir neįgaliųjų departamentas
Parama Sultan Shahabudin Ghori mokyklai
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
10.671 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti mokymo sąlygas.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Sultan Shahabudin Ghori mokykla aprūpinta palapinėmis, rašomosiomis lentomis, kompiuteriu ir spausdintuvu.
Projekto vykdytojas
LR vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Parama švietimo sektoriaus veiklai
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
21.078 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti mokinių mokymosi sąlygas lauko mokyklose.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Švietimo departamentas buvo aprūpintas palapinėmis, skirtoms lauko mokykloms.
Projekto vykdytojas
LR vadovaujama Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupė
Parama Zabulo provincijos greitojo reagavimo kuopai
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
24.503 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti Zabulo provincijos greitojo reagavimo kuopos darbo sąlygas bei padėti jiems vykdyti planavimą.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Saugumo pajėgos buvo aprūpintos reikalinga biuro įranga ir biuro baldais, sustiprinti planavimo gebėjimai.
Projekto vykdytojas
Specialiųjų Operacijų Eskadronas
Potvynio nutekamasis kanalas Čagčarano mieste
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
69.727 Lt
Projekto tikslas

Infrastruktūros plėtra.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Projekto metu pastatytas potvynio nutekamasis kanalas Čagčarano mieste, taip apsaugant gretimus gyvenamuosius namus bei kelią nuo potvynio žalos.
Projekto vykdytojas
Nowroz sabz rehabilitation and learning organization
Provincijos operacijų koordinavimo centro (OCC-P) pastato elektrifikavimas
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Energetika
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
8.181 Lt
Projekto tikslas

OCC-P pastato pritaikymas geresniam operacijų koordinavimui.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • OCC-P pastate įdiegta elektros sistema ir sujungta su turimais generatoriais. Tai padeda efektyviai koordinuoti operacijas.
Projekto vykdytojas
Firuz Koh Road Construction Company
Provincijos rajonų administracijos gebėjimų stiprinimas
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
18.970 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti rajonų valdžios administracinius gebėjimus.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Kultūros ir informacijos, Švietimo, Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio ir Teisės departamentai aprūpinti transporto priemonėmis.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos Nepriklausomos administracinės reformos ir valstybės tarnautojų komisija
Šiltnamiai Goro provincijoje
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
47.425 Lt
Projekto tikslas

Smulkiojo verslo plėtra, gyventojų pajamų didinimas.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Projekto metu buvo pastatyti 8 šiltnamiai Goro provincijos rajonų kaimuose, ūkininkai apmokyti statyti šiltnamius bei supažindinti su daržovių auginimo šiltnamiuose ypatybėmis.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos žemės ūkio departamentas
Valstybės tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas Afganistano Islamo Respublikoje (Goro provincijoje)
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
21.073 Lt
Projekto tikslas

Panaudojant Lietuvos viešojo administravimo instituto patirtį, sustiprinti Afganistano valstybės tarnybos instituto ir jo filialo Goro provincijoje gebėjimus.

Projekto rezultatai
 • 2 Lietuvos ekspertai lankėsi Afganistano valstybės tarnybos institute.
 • Susitikimo metu pristatyta LIVADIS patirtis viešojo valdymo srityje, aptartos mokymų antikorupcine tematika galimybės, pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas.
Projekto vykdytojas
VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS)
Vandens pralaidos statybos Sar-e Saqaba kaime
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
24.898 Lt
Projekto tikslas

Infrastruktūros plėtra kaime.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Pastatyta vandens pralaida/tiltas Sar-e Saqaba kaime. Iki projekto įgyvendinimo kaimo gyventojai patirdavo daug nuostolių besikeliant per upę, o potvynio metu per upę persikelti beveik neįmanoma. Pasak kaimo bendruomenės, du vaikai jau žuvo besikeldami per upę į mokyklą.
Projekto vykdytojas
Lal va Sarjangal rajono, Sar-e Saqaba kaimo bendruomenės vystymo taryba
Žemės ūkio sąlygų gerinimas Dar-e Shaikh Ha kaime
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
30.761 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti žemės ūkio sąlygas.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Pastatytas laukų drėkinimo kanalas Dar-e Shaikh Ha kaime. Kanalo pagalba bus drėkinama 70 akrų dirbamos žemės.
Projekto vykdytojas
Kaimo reikalų ir vystymo departamentas
2011 m.
Afganistano Goro provincijos administracijos ir nevyriausybinių organizacijų projektų rengimo ir strateginio planavimo gebėjimų stiprinimas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
85.010 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Goro provincijos administracijos ir nevyriausybinio sektoriaus gebėjimus savarankiškai rengti bei įgyvendinti projektus bei strateginius planus taip mažinant provincijos priklausomybę nuo ad hoc humanitarinės paramos ir pereinant prie nuoseklaus ir savarankiško vystymosi.

Projekto rezultatai
 • Čagčarane organizuoti mokymai 8-iems Goro administracijos/NVO atstovams bei parengtos 2 projektų paraiškos galimam tarptautinių donorų finansavimui.
 • Gore surengtas strateginio planavimo seminaras 12-ai administracijos ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų.
 • Kabule 2-iems projekto dalyviams surengti susitikimai su Europos Komisijos atstovybe, USAID ir Swedish Committee for Afghanistan atstovais sustiprino Goro NVO ryšius su tarptautinėmis donorų organizacijomis.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras“
Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos gydytojų kvalifikacijos kėlimas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
115.192 Lt
Projekto tikslas

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijoje, keliant Čagčarano ligoninėje dirbančių gydytojų bei slaugytojų kvalifikaciją.

Projekto rezultatai
 • 2 Lietuvos gydytojos (akušerė-ginekologė ir pediatrė) lankėsi Čagčarane, kur rengė teorinius mokymus ir praktinius užsiėmimus Čagčarano ligoninės medicinos personalui (5 gydytojams, 10 slaugytojų, 8 akušerėms).
 • Mokymų temos buvo parengtos bendradarbiaujant su ligoninės vadovais.
 • Gydytojos konsultavo bei suteikė medicininę pagalbą 127-ioms moterims ir 198-iems vaikams.
 • Gydytojos aktyviai bendradarbiavimo su PAG medikais, kartu atliko dvi ginekologines operacijas.
 • Iš projekto lėšų taip pat buvo įsigyti medikamentai ir medicininės darbo priemonės, kurios perduotos Čagčarano ligoninei.
Projekto vykdytojas
UAB „Sveikatos priežiūros įstaigų apskaitos sistemos“
Afganistano Islamo Respublikos veterinarinės sistemos restruktūrizavimas: provincijos veterinarinės tarnybos kūrimas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
21.532 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Afganistano Islamo Respublikos veterinarinės tarnybos tarnautojų gebėjimus, konsultuojant juos veterinarinės tarnybos restruktūrizavimo klausimais.

Projekto rezultatai
 • BAVI surengė keturių Afganistano veterinarinės tarnybos tarnautojų mokomąjį vizitą Lietuvoje, kurio metu afganų specialistai buvo teoriškai ir praktiškai supažindinti su Lietuvoje veikiančia vieninga maisto ir veterinarinės kontrolės sistema, galinčia tapti pavyzdžiu formuojant Afganistano veterinarinės kontrolės sistemą.
 • Mokymuose Lietuvoje dalyvavo Goro provincijos veterinarijos pareigūnas.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Baltijos agroverslo institutas“
Anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo kursai
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
7.403 Lt
Projekto tikslas

Mokyti Čagčarano jaunimą anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • apmokyti 25 vaikinai ir 25 merginos. Kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos vaikinai yra mokomi gubernatoriaus padovanotais kompiuteriais WYECA būstinėje, o mergaitės - Sultan Razia mergaičių mokykloje.
Projekto vykdytojas
NVO „Whatan youth educational and cultural association (WYECA)“
Aprūpinimo vandeniu gerinimas Čagčarano rajone
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
72.537 Lt
Projekto tikslas

Aprūpinti  vietos šeimas geriamuoju vandeniu, tokiu būdu pagerinant gyventojų sanitarines sąlygas, sumažinant sergamumą ir  naujagimių mirtingumą.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 •  iškasti ir įrengti 9 šuliniai su rankine pompa  aštuoniuose skirtinguose Čagčarano rajono kaimuose: Naw-i Abad, Shahrak-i Erfania, Bazaar-i lashkar Rah, Baluchak-i Tasarghai, Puzalich –i Olya Qalae Wakil Jabbar, Shahrak-i Mohajirin, Shurak-i Paye Kamar ir Jar-i Zard-i Dare Qazi. Sutaupę lėšų projekto vykdytojai iškasė ir dešimtą šulinį.
 • Įgyvendinant projektą buvo įdarbinta apie 50 žmonių 75 dienų laikotarpiui.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos Kaimo reikalų ir vystymo departamentas
Aprūpinimo vandeniu gerinimas Shuhada-i Puza Lich-i Wordaka kaime
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
9.534 Lt
Projekto tikslas

Vietos bendruomenę aprūpinti vandeniu.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • iškastas 27 metrų gylio šulinys Shuhada-i Puza Lich-i Wordaka kaime.
Projekto vykdytojas
Tape Shuhada-i Puza Lich-i Wordaka kaimo taryba
Biuro įranga Goro provincijos teisingumo departamentui
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
5.461 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti Goro provincijos Teisingumo departamento darbuotojų darbo sąlygas.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • nupirktas ir perduotas nešiojamas kompiuteris, spausdintuvas, vaizdo kamera ir kopijavimo aparatas.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos teisingumo departamentas
Čagčarano ligoninės rekonstrukcija
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
800.000 Lt
Projekto tikslas

Rekonstruoti Goro provincijos centrinę ligoninę Čagčarane, siekiant užtikrinti geresnes sąlygas sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Projekto rezultatai
 • identifikavus konkrečius rekonstrukcijos etapus įgyvendintas pirmasis rekonstrukcijos etapas: vandens tiekimo, nuotekų, šildymo, elektros sistemų įrengimo, laikinų pastatų ligoniams pastatymas; atlikti koridorių, jungiančių atskirus ligoninės korpusus, ir skalbyklos projektavimo, statybos ir įrengimo darbai.
Projekto vykdytojas
Jungtinių Tautų Projektų paslaugų biuras (UNOPS)
Čagčarano oro uosto tvoros ir sienų tvarkymas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
3.193 Lt
Projekto tikslas

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto vykdytojas
„Firuz Koh Road Construction Company“
Čagčarano parko aprūpinimas vandeniu, apsodinimas medžiais ir aplinkos sutvarkymas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
21.169 Lt
Projekto tikslas

Sukurti tinkamą aplinką Čagčarano parko lankytojams.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • sutvarkyta parko irigacinė sistema, iškastas šulinys , įrengta saulės baterija varoma vandens pompa, kuri užtikrina nuolatinį vandens tiekimą parkui.
 • parkas apsodintas medžiais, pastatyta 20 suoliukų parko lankytojams.
Projekto vykdytojas
Nacionalinės aplinkos apsaugos agentūros Goro biuras
Goro geologinė raida ir naudingų iškasenų paieška
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
56.241 Lt
Projekto tikslas

Ištirti Goro provincijos geologinės sandaros ir raidos bruožus, svarbius įvertinant teritorijos perspektyvumą naudingųjų iškasenų telkinių radimui, ištirti anksčiau nustatytas mineralizacijos apraiškas ir palankius jai plotus, taip pat surinkti papildomus duomenis, reikalingus distancinių metodikų tobulinimui bendradarbiaujant su JAV geologijos tarnyba.

Projekto rezultatai
 • surinkta nauja geologinė informacija, leidžianti patikslinti Goro provincijos geologinės sandaros  ir evoliucijos ypatumus ir perspektyvumą naudingųjų iškasenų telkinių radimui.
 • Tyrimų rezultatai rodo potencialius jaspio ir serpentinito telkinius, kurie gali būti įsisavinti vietinės verslo veiklos skatinimui artimoje ateityje.
 • Ekspedicijos tyrimai pristatyti Afganistano geologijos tarnybai ir įtraukti į tarptautinę Pietinės Azijos regiono geologinių tyrimų programą DARIUS.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universitetas
Goro provincijos buskaši turnyras
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
10.772 Lt
Projekto tikslas

Skatinti vietos jaunimo sportines veiklas, bendradarbiavimą, gerinti socialinę aplinką.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Bendras Lietuvos ir JAV projektas

Projekto rezultatai
 • balandžio 28 d., minint nacionalinę pergalės dieną, Čagčarane surengtas taikos susirinkimas ir dviejų dienų tradicinio afganų raitelių žaidimo buskaši turnyras.
 • Buskaši turnyre dalyvavo afganų raiteliai iš šiaurinių Goro provincijos rajonų.
Projekto vykdytojas
NVO "Ghor-e-Bastan Social Services Organization" (GSSO)
Goro provincijos Operacijų koordinavimo centro aprūpinimas akumuliatoriais
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Energetika
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
1.639 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Goro provincijoje dislokuotų Afganistano saugumo pajėgų padalinių tarpusavio koordinaciją taip prisidedant prie provincijos saugumo situacijos gerinimo.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Nuolatiniam informacijos apsikeitimui tarp Operacijos koordinavimo centro Provincijoje bei Operacijų koordinavimo centro Regione ir Afganistano saugumo pajėgų padalinių užtikrinti, Afganistano saugumo pajėgoms perduoti 12 V 200AH akumuliatoriai, užtikrinantys  elektros tiekimą operacijų koordinavimo centro radijo stotims 24 val. per parą.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Greitojo poveikio priemonės, skirtos Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos Saugumo sektoriaus stiprinimui
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
7.832 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Goro provincijos policijos pajėgų bei Afganistano Islamo Respublikos centrinės valdžios  gebėjimus vykdyti savo funkcijas.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Goro provincijos policijos pajėgoms perduoti 5 motociklai, kas suteikia galimybę veiklos efektyvinimui.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Greitojo poveikio priemonės, skirtos Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos sporto sektoriui
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
29.798 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Afganistano Islamo Respublikos centrinės valdžios autoritetą vietinių gyventojų akyse, bei didinti Sporto departamento gebėjimus.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Sporto departamentui ir vietos bendruomenių atstovams perduotas sporto inventorius: futbolo kamuoliai, pompos, šachmatų komplektai, tinklinio ir badmintono aikštelių įrengimo komplektai.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Greitojo poveikio priemonės, skirtos Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos švietimo sektoriui
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
41.800 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie švietimo sektoriaus vystymo.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Švietimo departamentui ir mokykloms perduota mokyklų įranga: palapinės, mokykliniai rašomieji stalai su kėdėmis, mokykliniai rinkiniai.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Greitojo poveikio priemonės, skirtos Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos žiniasklaidos sektoriaus stiprinimui
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žiniasklaida
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
16.869 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Goro provincijos laisvos žiniasklaidos galimybes ir efektyvumą publikuojant Goro provincijos naujienas, teikti žmonėms teisingą ir savalaikę informaciją.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Projekto metu įgyti 5 nešiojami kompiuteriai ir trys spausdintuvai/kopijavimo aparatai, kurie perduoti vietos žiniasklaidos biurams.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Greitojo poveikio priemonės, skirtos Afganistano Islamo Respublikos,, Goro provincijos Religinių reikalų departamentui
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
26.846 Lt
Projekto tikslas

Suteikti paramą Goro religinių reikalų departamentui.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • perduoti mečečių įgarsinimo įrangos komplektai, kilimai ir kiliminės dangos.
 • Priemonės paskirstytos tarp provincijos 30 religinių bendruomenių, aprūpinant bendruomenines ir visuomenines mečetes pagal Religinių reikalų departamento nustatytus prioritetus.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Greitojo poveikio priemonės, skirtos Afganistano Islamo Respublikos,, Goro provincijos sveikatos apsaugos sektoriui
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
32.283 Lt
Projekto tikslas

Suteikti paramą Čagčarano Provincijos ligoninei.

Projekto rezultatai
 • PAG Medicinos punktas aprūpintas medikamentais, kurie naudojami vietos gyventojams, atvykstantiems su ligoninės siuntimu, gydyti.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Inžinerinių paslaugų teikimas Goro provincijoje, projektų paraiškų techninės dokumentacijos rengimas ir projektų įgyvendinimo techninė priežiūra
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
126.388 Lt
Projekto tikslas

Inžinerinių paslaugų teikimas Goro provincijoje, projektų paraiškų techninės dokumentacijos rengimas ir projektų įgyvendinimo priežiūra (siekiant į Goro provinciją pritraukti JAV Commander‘s Emergency Response Program (CERP) programos lėšas).

Projekto rezultatai
 • Lietuvos inžinierius atliko CERP komandos inicijuotų projektų inžinerinius tyrimus, techninio projektavimo darbus, vykdė techninę statybos darbų priežiūrą, teikė konsultavimo paslaugas vietos statybos ekspertams. Parengta CERP projektų techninė dokumentacija: provincijos gubernatoriaus rezidencijos apsaugos didinimas, Lal va Sar Jangal mergaičių mokyklos, lauko tualetų ir sargo namelio statybos brėžinių parengimas, palapinių betoninių pagrindų statyba, Čagčarano moksleivių bendrabučio renovacija (iš viso 302 tūkst. JAV dol.).
 • Inžinierius vykdė Lietuvos finansuojamų infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo priežiūrą, taip pat aktyviai bendradarbiavo ir teikė konsultacijas Provincijos atkūrimo grupės atstovams stovyklos infrastruktūros gerinimo klausimais.
Projekto vykdytojas
UAB „Multiprojektas“
Mergaičių mokyklos Jeh kaime renovacija
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
4.820 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti mergaičių švietimo sąlygas Čagčarano rajono kaimuose.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • renovuota mergaičių mokykla Jeh kaime, Murgabio teritorijoje. Mokykloje mokosi 200 mergaičių.
 • Iš projekto lėšų įsigyta statybinių medžiagų, įstatyti langai, įdėtos durys.
Projekto vykdytojas
NVO “Alfahar Rehabilitation Education and Vocational Organization” (AREVO)
Pagalba Goro provincijos gyventojams ugdant jų gebėjimus didinti žemės ūkio produktyvumą
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
154.027 Lt
Projekto tikslas

Ugdyti Goro provincijos gyventojų kompetenciją augalininkystės ir gyvulininkystės srityse, per praktinę veiklą suformuoti jų darbo įgūdžius ir supažindinti su pažangesniais ūkininkavimo metodais, tuo paskatinant žemės ūkio produktų gamybos efektyvumą Goro provincijoje.

Projekto rezultatai
 • Surengti 2 Lietuvos žemės ūkio ekspertų vizitai į Goro provinciją, kurių metu LR žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Žemdirbystės instituto specialistai atliko dirvožemio tyrimus, apmokė 20 vietinių ekspertų pagal pažangias augalininkystės technologijas įdirbti žemę ir prižiūrėti pasėlius.
 • Čagčarano žemės ūkio mokyklai perduoti 3 vandens siurbliai, kultivatorius su reversiniu plūgu ir kauptuvu, žieminių veislių kviečių ir daugiamečių žolių sėklos (570 kg).
 • 7 vietos veterinarai išklausė mokymus apie gyvulių ligų prevenciją ir kontrolę, jiems įteikta reikalinga darbo įranga, priemonės bei vaistai darbo įgūdžiams tobulinti.
 • Projekto metu parengtos rekomendacijos Goro provincijos valdžios atstovams apie augalininkystės plėtojimą, naudojant šiuolaikines technologijas, ir gyvūnų ligų stebėseną, kontrolę ir prevenciją.
Projekto vykdytojas
LR žemės ūkio ministerija
Parama Goro provincijos gyventojams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
50.126 Lt
Projekto tikslas

Vadovaujantis ANDMA (Afghan National Disaster Mangement Authority) Goro biuro identifikuotais poreikiais stiprinti šios organizacijos veiklą.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • labiausiai nukentėjusioms nuo stichinių nelaimių visuomenės grupėms provincijoje perduota  šiltų antklodžių, miltų bei aliejaus.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos vadovaujama Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupė
Parama Zabulo provincijos Šinkai rajono Surri vietovės mokyklai
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
5.904 Lt
Projekto tikslas

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • mokykloje mokosi  250 vaikų ir dirba 8 mokytojai. Mokyklai perduotos mokyklinės kėdės ir suolai. 
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos Specialiųjų operacijų eskadronas “Aitvaras”
Provincijos rajonų administracijos gebėjimų stiprinimas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
12.546 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti regionų valdžios administracinius gebėjimus.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • surengti 5 dienų mokymai vietos valdžios administracijų darbuotojams, taip prisidedant prie valstybės tarnautojų mokymo provincijos Valstybės tarnautojų rengimo centre.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos Nepriklausomos administracinės reformos ir valstybės tarnautojų komisija
Provincijos vystymo konferencija
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
27.625 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Goro provincijos administracijos tarnautojų administracinius gebėjimus.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Čagčarane organizuota provincijos vystymo konferencija, į kurią buvo sukviestos visų Goro provincijos rajonų administracijų delegacijos.
 • Konferencijos metu parengtas Provincijos Vystymo Planas (PDP) 1391 (2012/ 2013) metams.
 • Konferencijoje dalyvavo virš 230 dalyvių.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos ekonomikos departamentas
Raštingumo kursai moterims
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
12.531 Lt
Projekto tikslas

Didinti vietos gyventojų moterų raštingumą.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Organizuoti dviejų su puse mėnesių raštingumo kursai.
 • Apmokyta 100 moterų keturiuose Čagčarano rajono kaimuose: Miangi; Khajaghar; Nadia; Katacheshma.
 • Mokant rašyti ir skaityti, orientuojamasi į higienos ir vaikų priežiūros temas.
Projekto vykdytojas
NVO „Whatan youth educational and cultural association“
Sporto aikštelės, skirtos tinklinio ir krepšinio žaidimui, įrengimas Kendivalio kaime
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
28.902 Lt
Projekto tikslas

Skatinti vietos jaunimo sportines veiklas, bendradarbiavimą, gerinti socialinę aplinką.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Kendivalio kaime, kuriame jau yra įkurtos tinklinio komandos, įrengta dviejų funkcijų sporto aikštelė, skirta tinklinio ir krepšinio žaidimui.
 • Projektas inicijuotas Kendivalio jaunimo tarybos.
Projekto vykdytojas
Kendivalio vystymo ir solidarumo taryba (shura)
Susiekimo gerinimas Čagčarano rajone
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
40.290 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti susisiekimo sąlygas Čagčarano rajone.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • rekonstruota Dara-e-Kazy kelio pralaida-tilta, esanti 7 km nuo Čagčarano kelyje į Heratą. Tai viena svarbiausių kelio atkarpų, vedančių iš Čagčarano miesto. Sugriuvęs tiltas apsunkindavo eismo sąlygas šiame kelio ruože, neretai susidarydavo avarinės situacijos.
Projekto vykdytojas
NVO “Suburb Improvement Organization” (SIO)
Susiekimo gerinimas kelyje Čagčaranas - Kendivalis
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
35.840 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti susisiekimo sąlygas Čagčarano rajone.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • pastatyta vandens pralaida kelyje iš Čagčarano į Dahani Kindiwal kaimą, už 2.3 km nuo Čagčarano.
Projekto vykdytojas
Ghor-e-Bastan Social Services Organization (GSSO)
Susisiekimo gerinimas Dane Kulani kaime
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
23.439 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti susisiekimo vietos keliais galimybes, ypač liūčių sezonu.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • Dane Kulani kaime (Lal va Sar Jangalo rajone) pastatyta 3 m pločio kelio pralaida per Dane Kulani upę, užtikrinanti efektyvų žmonių ir prekių transportavimą kaimo vietovėse ištisus metus.
Projekto vykdytojas
The Golden Star Development and Cultural Organization (GSCDO)
Vandens šulinio įrengimas Khadijatul Kobra mergaičių mokykloje
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
8.435 Lt
Projekto tikslas

Mergaičių mokyklą aprūpinti vandeniu.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • pagilintas šulinys su rankine pompa Khadijatul Kobra mergaičių mokykloje.
 • Taip pat mokyklos teritorijoje buvo pradėtas kasti ir nebaigtas kitas šulinys. Neapsaugotas šulinys kėlė pavojų mokinėms, nes nebuvo tinkamai aptvertas.
 • Projektą vykdanti NVO pagilino šulinį ir užkasė nebaigtą šulinį.
Projekto vykdytojas
NVO “Safid Koh Rehabilitation, Development and Social Service Organization”
Vandens tiekimo gerinimas Čagčarano rajone
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
78.375 Lt
Projekto tikslas

Aprūpinti Čagčarano rajono kaimų gyventojus vandeniu pagerinant gyventojų sanitarines sąlygas, sumažinant sergamumą ir naujagimių mirtingumą.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • iškasta ir įrengta po du šulinius su rankine pompa  penkiuose skirtinguose Čagčarano rajono kaimuose: Aštor Khan,  Amrotak, Til Aka Baey, Šahr Nov Dagla, Lakah Sang.
 • 743 vietos šeimos aprūpintos geriamuoju vandeniu, įgyvendinant projektą buvo įdarbinta apie 50 žmonių 75 dienų laikotarpiui.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos Kaimo reikalų ir vystymo departamentas
Vandens užtvankos – irigacinės sistemos įrengimas Kendivalio vietovėje
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
30.697 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti ūkininkavimo sąlygas Kendivalio kaimo vietovėse.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • įrengta irigacinė sistema, kuri padeda aprūpinti aplinkinius dirbamos žemės plotus (apytiksliai 10 ha) vandeniu, taip pat apsaugo nuo pavasario potvynių.
Projekto vykdytojas
Kendivalio vystymo ir solidarumo taryba (shura)
Visuomenės informavimas: informacinių lentų rengimas projektų įgyvendinimo vietose
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
913 Lt
Projekto tikslas

Efektyviau informuoti Goro provincijos gyventojus apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektus.

LR Specialiosios misijos programos projektas.

Projekto rezultatai
 • pastatytos informacinės lentos prie didžiųjų Lietuvos finansuojamų statybos projektų vietų: Goro provincijos ligoninės rekonstrukcijos, Čagčarano vaikų centro statybos.
 • Informacinėse lentose pateikta informacija apie donorą ir projekto įgyvendinančią organizaciją.
Projekto vykdytojas
NVO "Ghor-e-Bastan Social Services Organization" (GSSO)
2010 m.
8 vandens šulinių su pompa įrengimas Chahar Sadeh rajone
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
63.106 Lt
Projekto tikslas

Geriamuoju vandeniu aprūpinti 355 Chahar Sadeh rajono kaimų šeimas.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • iškasti 8 šuliniai, (40 m gylio).
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (3 mėn.) įdarbinti 42 vietos gyventojai.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos Kaimo reikalų ir vystymo departamentas
Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos administracijos ir nevyriausybinių organizacijų projektų rengimo ir valdymo gebėjimų stiprinimas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
130.793 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Goro provincijos administracijos ir nevyriausybinio sektoriaus gebėjimus savarankiškai rengti bei įgyvendinti projektus.

Projekto rezultatai
 • 6 Goro provincijos administracijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovams surengtas mokomasis vizitas Lietuvoje: paskaitos bei praktiniai užsiėmimai projektų rengimo ir įgyvendinimo, tarpkultūrinės komunikacijos, finansavimo paieškos ir projektų planavimo įgūdžiams lavinti.
 • Goro provincijoje, Afganistane, 2 RESC ekspertai vykdė individualias konsultacijas su projekto dalyviais, kurių metu parengtos galutinės 5 projektų paraiškos, dėl kurių finansavimo kreiptasi į Europos Komisiją, Jungtinių Tautų demokratijos fondą, Švedijos Afganistano komitetą, UNDEF.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras“
Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos gydytojų kvalifikacijos kėlimas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
95.468 Lt
Projekto tikslas

Ilgalaikis sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijoje, keliant Čagčarano ligoninėje dirbančių gydytojų bei slaugytojų kvalifikaciją.

Projekto rezultatai
 • Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto klinikose stažavosi 3 Čagčarano ligoninės gydytojai (2 chirurgai ir 1 pediatras), kurie išklausė 360 akademinių valandų teorinius kursus bei atliko praktinius užsiėmimus.
 • Afganistano gydytojai taip pat dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Vilniuje „Naujas etapas minimaliai invazinėje chirurgijoje – vieno troakaro ir natūralių angų endoskopinė chirurgija“.
 • Iš projekto lėšų taip pat buvo įsigyti medikamentai, kurie perduoti Čagčarano ligoninei.
Projekto vykdytojas
UAB „Sveikatos priežiūros įstaigų apskaitos sistemos“
Aprūpinimo vandeniu gerinimas Bahari Bala ir Madrasa kaimuose
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
14.855 Lt
Projekto tikslas

Bahari Bala ir Madrasa kaimuose (Čagčarano rajonas) geriamu vandeniu aprūpinti 60 šeimų.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • Iškasti 2 šuliniai (40 m gylio).
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įdarbinta 12 vietos gyventojų.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos Kaimo reikalų ir vystymo departamentas
Apsirūpinimas maisto produktais efektyviau panaudojant žemės ūkio galimybes Goro provincijoje
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
27.090 Lt
Projekto tikslas

Užtikrinti darnų kaimo bendruomenių vystymąsi Goro provincijos regione, perduodant jiems Lietuvos gerąją patirtį, kaip efektyviau panaudoti žemės ūkio galimybes.

Projekto rezultatai
 • Atlikta apklausa ir tyrimų analizė dėl paramos poreikių Goro provincijos žemės ūkio srityje, aplankytos kaimo bendruomenės Goro provincijoje, pristatyta geroji Lietuvos žemės ūkio patirtis Goro provincijos administracijai, VO ir NVO, Goro provincijos administracija, NVO bei verslo įstaigų atstovai supažindinti su ES finansiniais instrumentais, galinčiais padėti vietinėms bendruomenėms vystytis, surengti seminarai Kabulo pieno kooperatyve ir Čagčarane.
 • Parengta preliminari paraiška dalyvauti Europos Komisijos konkurse Afganistane „Food Security-2010 Linking Relief to Rehabilitation and Development Afghanistan“.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Kaimo verslo projektai“
Čagčarano vaikų dienos centro (globos namų) Goro provincijoje, Afganistane, projekto vykdymo priežiūra
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
41.807 Lt
Projekto tikslas

Atlikti Čagčarano vaikų dienos centro techninio projekto vykdymo priežiūrą, kad statinys būtų pastatytas pagal techninio projekto reikalavimus.

Projekto rezultatai
 • Čagčarane 2 Lietuvos architektai atliko vaikų dienos centro statybos priežiūrą, kad būtų įvykdyti nurodytos apimties ir reikalaujamos kokybės architektūriniai, konstrukciniai ir inžineriniai sprendiniai, kurie privalo užtikrinti statinio tinkamumą naudoti suplanuotiems tikslams.
 • Projekto vykdymo metu, atsižvelgiant į gautus duomenis apie projektinių sprendinių pakeitimus, buvo parengta nauja (patikslinta) techninė dokumentacija bei perduota statybas vykdančios kompanijos atstovams.
Projekto vykdytojas
UAB Vilniaus architektūros studija
Dviejų dienų kultūrinis renginys Goro provincijoje
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
20.877 Lt
Projekto tikslas

Skatinti kultūros veiklas Goro provincijoje.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • Surengtas poezijos konkursas.
 • Dviejų dienų renginys buvo skirtas poezijos skaitiniams bei vietos muzikantų pasirodymui.
 • Parama skirta poezijos konkurso organizavimui, knygų bei muzikinių instrumentų įsigijimui.
 • Projekto lėšomis išleistas geriausių poetų poezijos rinkinys.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos Kultūros ir informacijos departamentas
Goro mokytojų koledžo bibliotekos aprūpinimas knygomis
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
13.577 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie švietimo sistemos Goro provincijoje gerinimo.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • Goro provincijos mokytojų koledžo biblioteka aprūpinta naujomis matematikos, geografijos, teologijos, literatūros, gamtos mokslų knygomis (460 knygų, užvestas jų registras).
Projekto vykdytojas
Goro mokytojų koledžas
Goro provincijos centrinės ligoninės Čagčarane rekonstrukcija
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
1.050.000 Lt
Projekto tikslas

Rekonstruoti Goro provincijos centrinę ligoninę Čagčarane, siekiant užtikrinti geresnes sąlygas sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Projekto rezultatai
 • Atlikti renovacijos pirmojo etapo darbai. Lietuvos iniciatyvą gerinti sveikatos apsaugą taip pat parėmė ir Graikijos vyriausybė, 2009 m. ligoninės rekonstrukcijai skyrusi 0,5 mln. eurų.
Projekto vykdytojas
Jungtinių Tautų projektų įgyvendinimo agentūra (UNOPS)
Goro provincijos demokratijos forumas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
9.446 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti vietos valdžios administracinius gebėjimus ir provincijų bendradarbiavimą.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • UNAMA Vakarų regiono atstovai inicijavo, o Goro provincijos taryba (PC) suorganizavo vienos dienos seminarą, skirtą stiprinti PC ir kitų provincijos bei rajonų valdžios atstovų bendradarbiavimą.
 • Seminaro metu aptartos PC ir kitų organizacijų atsakomybė ir vaidmuo, prisidedant prie provincijos vystymo bei gero valdymo stiprinimo.
 • LR SM skirtos lėšos užtikrino galimybę seminare dalyvauti apie 160 atstovų iš Čagčarano bei kitų provincijos rajonų.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos taryba
Goro provincijos Ekonomikos departamento gebėjimų stiprinimas įdiegiant ofiso įrangą
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
8.305 Lt
Projekto tikslas

Padidinti departamento gebėjimus vykdyti pagrindines savo funkcijas – Provincijos vystymo tarybos, NVO koordinacinių susirinkimų organizavimą, duomenų bazės, kurioje bus kaupiama informacija apie provincijos vystymą parengimą, provincijos vystymo planų rengimą.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • Ekonomikos departamentas aprūpintas biuro įranga.
 • Panaudojant naują įrangą surengti Ekonomikos departamento veiklos organizavimo mokymai departamento darbuotojams.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos Ekonomikos departamentas
Goro provincijos ligoninės 2009 m. metinio žurnalo leidyba
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga, Visuomenės informavimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
2.924 Lt
Projekto tikslas

Šviesti Goro provincijos bendruomenes sveikatos apsaugos klausimais.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • Ligoninė savo lėšomis išleido 200 žurnalo egzempliorių. Susidomėjimas žurnalu didelis, žmonės noriai skaito, tad ligoninės administracija paprašė finansinės paramos papildomam leidimui.
 • Iš projekto lėšų išleista dar 500 egzempliorių. Leidinyje pateikta bendra sveikatos sektoriaus situacija Goro provincijoje, daug statistinės informacijos apie ligoninės veiklą ir pasiekimus, pateiktas dabartinės sveikatos paslaugų teikimo būklės įvertinimas.
 • Parengta leidinio santrauka anglų k.
Projekto vykdytojas
Provincijos ligoninės administracija
Goro provincijos Nacionalinio saugumo direktorato (NSD) gebėjimų stiprinimas įdiegiant saulės baterijas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Energetika
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
25.398 Lt
Projekto tikslas

Užtikrinti efektyvesnį Goro NSD užduočių vykdymą.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • Įrengtos saulės baterijos NSD ofise, kurios suteiks elektros energiją visai turimai įrangai (kompiuteriai, telefonai, fakso aparatas, apšvietimas, kt). Pakankamas elektros energijos tiekimas NSD Goro ofisui užtikrins operatyvų susisiekimą su NSD centrine būstine Kabule, taip pat su jų padaliniais provincijos rajonuose, padės geriau vykdyti NSD funkcijas, tokias kaip informacijos apie saugumo situaciją kaupimą, jos sisteminimą, kt.
 • Organizuoti kompiuterių kursai NSD darbuotojams.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos Nacionalinio saugumo direktoratas
Medical care in Ghor Province, Afghanistan
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
48.707 Lt
Projekto tikslas

Išanalizuoti situaciją Goro provincijoje sveikatos priežiūros srityje, teikti konsultacijas medikams ir pacientams.

Projekto rezultatai
 • Pravesti mokymai ir konsultacijos Čagčarano ligoninės personalui.
 • Suteikta medicininė pagalba Čagčarano gyventojams.
 • Surinkta ir išanalizuota situacija Goro provincijoje sveikatos priežiūros srityje, parengta galimybių studija pagerinti sveikatos priežiūrą Goro provincijoje.
Projekto vykdytojas
Lasha Koiava (Gruzija)
PAG karinio vieneto Greitojo poveikio (socialinių) projektų vykdymas Afganistano Goro provincijoj
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda, Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
420.000 Lt
Projekto tikslas

Parama Goro provincijos valdžios institucijoms ir vietos gyventojams, atsižvelgiant į iškilusius poreikius, taip prisidedant prie kitų ilgalaikių vystomojo bendradarbiavimo projektų provincijoje.

Projekto rezultatai
 • Įsigytos, atgabentos ir išdalintos prekės ir inventorius (maistas, rūbai, medikamentai, įgarsinimo įranga, elektros generatoriai, motociklai, spausdintuvai, mokyklinės palapinės ir kilimėliai palapinėms, mokyklinių priemonių rinkiniai).
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Parama AYNSO skyriaus Saghar rajone įkūrimui
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
3.261 Lt
Projekto tikslas

Įkurti rajoninį AYNSO biurą Saghar rajone.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • AYNSO šiuo metu yra viena aktyviausių jaunimo organizacijų provincijoje.
 • Iš projekto lėšų įsigyti biuro reikmėms bei mokymų organizavimui reikalingi baldai bei įranga.
Projekto vykdytojas
AYNSO Saghar rajono skyrius
Parama Goro provincijos Nacionalinio saugumo departamentui
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
8.411 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Goro nacionalinių saugumo pajėgų gebėjimus perteikiant darbo su sprogstamaisiais įtaisais patirtį.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • PAG specialistai įvykdė NDS pareigūnų apmokymus, kaip dirbti su sprogstamaisiais įtaisais, bei suteikė mokymams reikalingas darbo priemones.
 • LR SM lėšas skyrė gyvenamųjų patalpų iš rajonų atvykstantiems pareigūnams įrengimui, geriamo vandens šulinio renovavimui bei 3 kW generatoriaus įsigijimui.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos Nacionalinis saugumo direktoratas
Parama mokyklos renovacijai Surri vietovėje, Shinkay rajone, Zabule
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
15.865 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti švietimo sektorių Surri vietovėje, Zabulo provincijoje.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • Įsigytos reikiamos statybinės medžiagos mokyklos statybai ir mokykliniai baldai.
 • Mokyklą, kuri yra vienintelė Surri vietovėje, galės lankyti apie 100 pradinių klasių moksleivių.
Projekto vykdytojas
Surri vietovės taryba
Parama mokyklos statybai Jeh kaime, Chahar Sadeh rajone, Goro provincijoje
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
3.364 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie švietimo sektoriaus stiprinimo Chahar Sadeh rajone.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • Jeh kaimo bendruomenė savomis lėšomis inicijavo mokyklos statybą, kurios užbaigimui trūko lėšų reikalingoms statybinėms medžiagoms įsigyti. Mokykloje po atviru dangumi mokėsi 593 vaikai, iš jų – 193 mergaitės. Pastačius mokyklą, joje dirba 3 mokytojai ir 2 mokytojos, ją lankyti gali apie 1156 vaikai.
Projekto vykdytojas
Jeh mokyklos administracija
Parama Shahrak Mahajerin kaimo mečetės statybai
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
7.966 Lt
Projekto tikslas

Suteikti paramą Shahrak Mahajerin kaimo mečetės statybai.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • suteikta parama statybinėmis medžiagomis ir įranga (gipsas, cementas, plastikas, dažai, langai, durys, garsiakalbis ir kilimai).
Projekto vykdytojas
Nasir Azizy Shahrak Mahajerin kaimo vyresnysis
Parama Soltan Razieh mergaičių mokyklai
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
21.739 Lt
Projekto tikslas

Užtikrinti efektyvesnį mergaičių švietimą Goro provincijoje.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • Čagčarano mergaičių mokykla aprūpinta įvairia įranga ir baldais – kompiuteriais, spausdintuvu, skeneriu, kopijavimo mašina, kėdėmis, mokykliniais stalais. Šios priemonės sukūrė geresnes sąlygas mokytojų darbo organizavimui, mokinių aprūpinimui mokomąja medžiaga.
Projekto vykdytojas
NVO AOWA (Afghanistan Organization Women Arise)
Saulės baterijų įdiegimas Čagčarano policijos nuovadose ir patikrinimo postuose
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita, Energetika
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
7.373 Lt
Projekto tikslas

Užtikrinti geresnes nacionalinės policijos darbo sąlygas.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • įdiegtos 4 saulės baterijos policijos patikros postuose ir 2 nuovadose. Elektros energijos tiekimas užtikrina tinkamą patikros postų teritorijos apšvietimą, suteikia galimybes pakrauti radijo ryšio priemones, tokiu būdu efektyviau kontroliuojami ir saugomi įvažiavimai į Čagčarano miestą, ypač tamsiuoju paros metu.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos policija
Susisiekimo gerinimas Dane Kushk Chaka kaime
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
23.533 Lt
Projekto tikslas

Susisiekimo rajoniniais keliais gerinimas.

LR Specialiosios misijos projektų programa.

Projekto rezultatai
 • Dane Kushk Chaka kaime (Lal va Sar Jangalo rajone) pastatytos dvi kelio pralaidos (0,5 m ir 1,5 m) bei 14 m ilgio apsauginė siena. Šie infrastruktūros statiniai padės apsaugoti kelio ruožą pavasario potvyniu metu, t.y. kelio atkarpa bus pravažiuojama visais metų laikais.
 • Projekto įgyvendinimo metu buvo įdarbinta iki 50 vietos gyventojų, projekto rezultatai tiesiogiai įtakoja 45 šeimų, gyvenančių apylinkėse, susisiekimą.
Projekto vykdytojas
Lal va Sar Jangal rajono administracija
Uzbekistano pareigūnų mokymai kovos su prekyba narkotikais iš Afganistano tematika
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
54.638 Lt
Projekto tikslas

Perduodant Lietuvos teisėsaugos institucijų gerąją patirtį kovoje su narkotikų gabenimu ir platinimu, padėti Uzbekistano kompetentingų institucijų pareigūnams stiprinti administracinius gebėjimus ribojant narkotinių medžiagų iš Afganistano tranzitą ir prekybą.

Projekto rezultatai
 • Pasieniečių mokykloje (Medininkų k., Vilniaus raj.) vyko Uzbekistano pareigūnų mokymai, kuriuos vedė Lietuvos VSAT, policijos bei muitinės pareigūnai.
 • Projekto dalyviams pristatyta VSAT Aviacijos rinktinės, Vilniaus rinktinės Kenos, Vilniaus oro uosto užkardų, Medininkų PKP veikla ir funkcionavimas.
Projekto vykdytojas
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pasieniečių mokykla
Valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
113.591 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti valstybės tarnautojų Afganistane administracinius gebėjimus ir kelti jų kvalifikaciją.

Projekto rezultatai
 • Projekto partneris - Afganistano institucija, atsakinga už valstybės tarnybos kvalifikacijos kėlimą, Nepriklausoma administracinių reformų ir civilinių paslaugų komisija, nuolat vykdo mokymus Goro provincijos civilių tarnautojų centre.
 • 2010 m. mokėsi 120 tarnautojų.
 • Mokymų metu jie įgyjo administravimo gebėjimų, anglų k. ir kompiuterinio raštingumo žinių.
Projekto vykdytojas
Nepriklausoma administracinių reformų ir civilinių paslaugų komisija
„Pažvelk – Afganistanas arti. Padėk – tu gali“
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, Visuomenės informavimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
23.194 Lt
Projekto tikslas

Formuoti visuomenėje teigiamą Lietuvos kaip šalies-paramos teikėjos įvaizdį bei sutelkti visuomenę vystomojo bendradarbiavimo politikai, pritraukiant piliečių civilinei savanorystei Afganistane bei lėšų humanitarinei ir socialinei pagalbai.

Projekto rezultatai
 • Surengtos Afganistano Goro provincijos moterų rankdarbių, nuotraukų, informacinio filmo apie Afganistano Goro provinciją parodos 6 viešosiose bibliotekose.
 • Suorganizuotas Afganistano Goro provincijos moterų rankdarbių aukcionas.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Savanorių centras“
2009 m.
Šiltos kepurės Afganistano vaikams
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims, Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
10.000 Lt
Projekto tikslas

Padėti Afganistano vaikams gintis nuo šalčio ir tuo pačiu būdu sutelkti Lietuvos visuomenę šiai pagalbai.

Projekto rezultatai
 • Lietuvos rajonuose surinkta daugiau nei 4000 kepurių, kurios buvo perduotos Goro provincijos vaikams.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Caritas
Afganistanas: prezidento rinkimai – išbandymas ir Lietuvai
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
16.890 Lt
Projekto tikslas

Informuoti Lietuvos visuomenę apie Afganistano prezidento rinkimų kampaniją ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą

Projekto rezultatai
 • du LRT naujienų tarnybos žurnalistai Afganistane parengė 16 reportažų laidoms „Panorama“, „Labas Rytas“, „Žinios“; 2 reportažus Lietuvos radijo laidoms; 10 reportažų lrt.lt interneto portalui; 2 reportažus Europos transliuotojų sąjungos (EBU) naujienų pasikeitimui.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“
Afganistano gubernatoriaus ir delegacijos vizitas Lietuvoje
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
43.611 Lt
Projekto tikslas

Politinės konsultacijos, ryšių tarp Afganistano Goro provincijos ir Lietuvos savivaldybių plėtra; Lietuvos visuomenės informavimas apie Lietuvos atstatomosios misijos veiklą Gore.

Projekto rezultatai
 • Goro provincijos gubernatoriaus Sayed Mohammad Iqbal Munib vizito metu buvo aptarti artėjantys prezidento ir provincijų tarybų rinkimai Afganistane, saugumo padėtis, Goro provincijos atkūrimo ir vystymo prioritetai ir vykdomi projektai.
 • Delegacija supažindinta su Lietuvos savivaldos sistema (susitikimas su Klaipėdos meru), žemės ūkio vystymu;
 • Lietuvos užsienio politikos formuotojai, sprendimų priėmėjai supažindinti su Goro provincijos poreikiais;
 • Lietuvos visuomenė informuota apie Lietuvos misiją Goro provincijoje (10 straipsnių spaudoje, 2 TV laidos).
Projekto vykdytojas
LR Užsienio reikalų ministerija
Archeologijos paminklų paieška ir registro sudarymas Afganistane, Goro provincijoje 2009 metais
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
63.149 Lt
Projekto tikslas

Užtikrinti Goro provincijos paveldo apsaugą, supažindinti Afganistano visuomenę su paveldo saugojimo aktualijomis.

Projekto rezultatai
 • Tarptautinėje konferencijoje „Antroji Hindi Kušo konferencijoje“ Kabule pristatyta Lietuvos archeologų vykdoma paveldo apsaugos misija Goro provincijoje.
 • Skaityta paskaita „Goro provincijos archeologija Afganistano kontekste“ Kabule, Timūršacho mauzoliejuje.
 • Čagčarane surengti mokomieji kursai „Archeologijos ir istorijos paminklų pažinimas ir apsauga Goro provincijoje“ Goro provincijos kultūros ir švietimo departamentų atstovams ir vietiniams specialistams.
 • Surengta spaudos konferencija Informacijos ir kultūros departamente Čagčarane.
 • Surengtos parodos: „Naujai atrasta senoji Ariana“ Lietuvos nacionalinėje UNESCO galerijoje Vilniuje, Lietuvos centre prie LR ambasados Varšuvoje, Utenos A. Šapokos gimnazijoje. Paroda „Lietuvos – Afganistano kultūrų dialogas“ LR Seime.
 • Projektas paviešintas internetinėje svetainėje www.afgexpedition.lt
Projekto vykdytojas
UAB Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“
Čagčarano ligoninės rekonstravimo bei priėmimo ir diagnostikos skyriaus statybos techninis projektas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
169.862 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti sveikatos priežiūrą Goro provincijoje.

Projekto rezultatai
 • Parengtas Čagčarano ligoninės priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus techninis projektas, sudarytas iš bendrosios, architektūrinės, konstrukcinės, šildymo-vėdinimo, medicininių dujų, vandentiekio-nuotekų, elektrotechninės, elektroninių ryšių, technologinės, dujotiekio, automatikos dalių.
 • Suprojektuotas 2 aukštų pastatas su operacinėmis, reanimacija, diagnostikos patalpomis.
 • Parengti statyboms reikalingų medžiagų ir priemonių važtaraščiai.
Projekto vykdytojas
UAB „Medstatyba“
Čagčarano vaikų dienos centro (globos namų) Goro provincijoje techninis projektas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
100.000 Lt
Projekto tikslas

Suteikti reikalingas buitines sąlygas Čagčarano vaikams, likusiems be šeimos priežiūros.

Projekto rezultatai
 • 2008 m. pradėtų darbų pabaiga – parengtas Čagčarano vaikų centro techninis projektas (architektūrinė-konstrukcinė ir  inžinerinės dalys), pagal kurį bus vykdomi statybos darbai.
Projekto vykdytojas
UAB „Vilniaus architektūros studija“
Čagčarano vaikų dienos centro statyba
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
1.000.000 Lt
Projekto tikslas

Suteikti reikalingas buitines sąlygas Čagčarano vaikams, likusiems be šeimos priežiūros.

Projekto rezultatai
 • sudaryta sutartis su Afganistano Socialinės apsaugos ir Finansų ministerijomis, pradėta vaikų centro statyba.
Projekto vykdytojas
Įnašas į biudžetą
Community Based Education (CBE) for Ghor Province – Year 3
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
293.571 Lt
Projekto tikslas

Sudaryti sąlygas atokių vietovių vaikams gauti pradinį išsilavinimą.

Projekto rezultatai
 • Per trečiuosius projekto metus apmokyta 4,5 tūkst. vaikų.
 • 2009 metais pagal CBE-3 programą Goro provincijoje mokėsi 2904 vaikai 106-iose pradinėse klasėse.
 • Lietuva taip pat finansavo du pirmuosius programos etapus (2007 ir 2008 metais).
Projekto vykdytojas
Catholic Relief Services (CRS)
Filmas apie Afganistano Goro provinciją
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
14.846 Lt
Projekto tikslas

Pristatyti Goro provinciją ir Lietuvos vykdomus projektus galimiems donorams.

Projekto rezultatai
 • sukurtas filmas „Ghor: opportunity to help“ (200 kopijų DVD).
Projekto vykdytojas
VšĮ „mediaPRO“
Lietuviškos pasakos dari kalba: vertimas ir iliustravimas, leidyba. II etapas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
60.000 Lt
Projekto tikslas

Skatinti afganų vaikų kūrybingumą, aprūpinti mokymo priemonėmis.

Projekto rezultatai
 • Į dari kalbą išverstos 6 lietuvių liaudies pasakos: „Stebuklinga obelaitė“,  „Auksas“, „Našlaitė šuliny“, „Trys račiai“, „Našlaitė Elenytė ir broliukas aviniukas“, „Kaip sesuo brolį išgelbėjo“ (po 4000 egz., bendras tiražas 24.000 egz.); pasakų knygelės platinamos Goro provincijoje vietos bendruomenėms, mokykloms, NVO, perduotos Čagčarano bibliotekai;
 • Goro vaikams padovanotos spalvinimo knygelės, spalvoti pieštukai.
 • Parengta paroda “Mūsų pasakos Afganistano vaikams” (sudaryta iš 83 darbų) eksponuota M. K. Čiurlionio menų mokykloje, LR Seime, Čagčarane, Kultūros ir informacijos departamente.
Projekto vykdytojas
Vilniaus Universitetas
LR Specialiosios misijos Afganistane smulkiųjų projektų programa (25 projektai pagal LR diplomatinių atstovybių programą)
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra, Socialinė apsauga, Švietimas, Verslo skatinimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
250.000 Lt
Projekto tikslas

LR Specialioji misija Afganistano Islamo Respublikos koordinavo 25 vystomojo bendradarbiavimo projektus infrastruktūros gerinimo, švietimo ir gero valdymo stiprinimo, socialinės apsaugos, religinio sektoriaus stiprinimo bei verslumo skatinimo srityse.

Projekto vykdytojas
LR Specialioji misija Afganistano Islamo Respublikoje
PAG karinio vieneto Greitojo poveikio (socialinių) projektų vykdymas Afganistano Goro provincijoje
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
400.000 Lt
Projekto tikslas

Padėti Goro provincijos valdžiai efektyviai vykdyti funkcijas, pagerinti provincijos gyventojų gyvenimo sąlygas.

Projekto rezultatai
 • vandens sistemos įrengimas – atlikti administraciniai ir brėžinių derinimo darbai; iškasti grioviai.
 • Maistas ir šilti rūbai išdalinti  Čagčarano gyventojams.
 • Medikamentai (antibiotikai, vaistai nuo skausmo ir viduriavimo, uždegimą ir opas slopinantys vaistai) perduoti provincijos sveikatos departamentui.
 • Įgarsinimo įrangos komplektai perduoti Tulak rajonui, Chahar Sadeh rajono Morgabi slėniui, Religinių reikalų departamentui, Dowlat Yar rajono Luka Mazar kaimui.
 • Elektros generatoriai perduoti šešių pietinių rajonų saugumo skyriams, Shahrak rajono administracijai, Do Leyneh rajono administracijai.
 • Motociklai perduoti Čagčarano policijos prieš terorizmą skyriui, šešių rajonų saugumo skyriams.
 • Skaitmeninė įranga perduota Čagčarano Policijos kriminaliniam skyriui, Čagčarano Saugumo departamentui.
 • Mokyklinės palapinės ir kilimėliai palapinėms, mokyklinių priemonių rinkiniai perduoti provincijos švietimo departamentui.
Projekto vykdytojas
LR Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" PAG karinis vienetas (per Provincijos atkūrimo grupės veiklą)
Pažvelk – Afganistanas arti. Padėk – tu gali
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
46.866 Lt
Projekto tikslas

Užtikrinti Lietuvos visuomenės paramą misijai Afganistane

Projekto rezultatai
 • Surengtos Goro provincijos moterų rankdarbių parodos 5 Lietuvos apskrityse, kurias aplankė apie 6000 lankytojų.
 • Surengtos 5 spaudos konferencijos, interviu radijo stotims, Lietuvos regioninėms televizijoms (informacija apie parodą pateikta 60 žiniasklaidos šaltinių).
 • Suorganizuotos vaikų piešimo akcijos „Palinkėjimas Afganistano Goro provincijos vaikams“, dalyvavo daugiau nei 100 vaikų iš visos Lietuvos (10-14m.).
 • Projektas pristatytas 2 „Ateitininkų“ vasaros stovyklose Reškutėnuose ir Berčiūnuose.
 • Čagčarane PAG stovykloje surengti mokomieji kursai „Savitarpio pagalba vietos bendruomenėje“ Goro provincijos departamentų pareigūnams, vietinių nevyriausybinių organizacijų atstovams.
 • Kultūros ir informacijos departamente surengta vietos moterų rankdarbių paroda. Vaikų dienos centro auklėtiniams padovanoti žieminiai batai, įsigyti iš Čagčarano verslininkų už Lietuvos gyventojų aukas.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Savanorių centras“
Public Administration Reform of Ghor Province
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
100.000 Lt
Projekto tikslas

Gerinti Goro provincijos tarnautojų administracinius gebėjimus.

Projekto rezultatai
 • kompiuterinio raštingumo, valdymo ir anglu k. kursus baigė 120 valstybės tarnautojų ir vyresniųjų klasių moksleivių.
 • Tarnautojų mokymų centrui įvesta interneto prieiga.
Projekto vykdytojas
Independent Administrative Reform and Civil Service Commission (IARCSC)
2008 m.
2 kelio pralaidų statyba Kajnow ir Dohan Jowqolak kaimuose, Lal va Sar Jangal rajone (LR Specialiosios Misijos Afganistano Islamo Respublikoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
26.384 Lt
Projekto tikslas

Palengvinti susisiekimo sąlygas vietovėse žiemos ir pavasario potvynių metu.

Projekto rezultatai
 • pastatytos 2 kelio pralaidos Kajnow ir Dohan Jowqolak kaimuose.
Projekto vykdytojas
Lal va Sar Jangal rajono administracija
Apyrankių gamyba
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
10.000 Lt
Projekto tikslas

Informacijos apie Lietuvą sklaida Afganistane.

Projekto rezultatai
 • pagamintos trispalvės apyrankės su užrašu "LIETUVA" anglų ir dari kalbomis, išdalintos Afganistane.
Projekto vykdytojas
UAB "Rodiklis"
Archeologijos paminklų paieška ir registro sudarymas Afganistane, Goro provincijoje 2008 m.
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
210.543 Lt
Projekto tikslas

Paveldo apsauga.

Projekto rezultatai
 • vykdytos archeologinės paieškos Goro provincijoje, apmokyti afganų archeologai, katalogizuoti atradimai ir sukaupta informacija, radiniai perduoti į Afganistano nacionalinį muziejų.
Projekto vykdytojas
Archeologijos projektų centras "Antiqua"
Bendruomeninis švietimas Goro provincijoje (tęstinis projektas, 2-ieji metai)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
496.317 Lt
Projekto tikslas

Sudaryti sąlygas atokių vietovių vaikams gauti pradinį išsilavinimą, juos aprūpinti mokymo inventoriumi.

Projekto rezultatai
 • 2007 m. apie 1500 vaikų pradėjo mokytis 1-oje klasėje, 2008 m. jie lanko 2-ąją klasę ir maždaug tiek pat vaikų pradeda lankyti 1-ąją.
 • 50-yje kaimų 50 vietinių labiau išsilavinusių žmonių paruošti mokyti raštingumo pradmenų ir įdarbinti mokyklų mokytojais.
 • Iki 2009 m. apie 4500 mokinių gaus pradinį (3 klasių) išsilavinimą.
Projekto vykdytojas
NVO Catholic Relief Service – Afghanistan Program
Čagčarano gatvės rekonstrukcija
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
1.000.000 Lt
Projekto tikslas

Infrastruktūros plėtra.

Projekto rezultatai
 • vienos Čagčarano gatvės rekonstrukcija, paklojant kietą dangą.
Projekto vykdytojas
Afganistano viešųjų darbų ministerija (pinigai pervedami į Afganistano Finansų ministerijos specialiąją sąskaitą)
Čagčarano gatvių topografiniai tyrinėjimai
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
55.338 Lt
Projekto tikslas

Infrastruktūros plėtra.

Projekto rezultatai
 • Atlikti Čagčarano gatvių (apie 4 km) topografiniai tyrinėjimai ir padarytos toponuotraukos;
 • rezultatai bus naudojami rengiant Čagčarano gatvių techninius brėžinius, pagal kuriuos bus vykdoma gatvių rekonstrukcija.
Projekto vykdytojas
UAB " Medstatyba"
Čagčarano ligoninės priimamojo galimybių studijos parengimas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
229.405 Lt
Projekto tikslas

Čagčarano centrinės ligoninės rekonstrukcija.

Projekto rezultatai
 • Čagčarano ligoninės galimybių analizė ir ligoninės teritorijos topografiniai matavimai, topografinė nuotrauka, architektūrinė situacijos analizė, kurie panaudoti rengiant priimamojo korpuso galimybių studiją, architektūrinį projektą ir techninį brėžinį.
Projekto vykdytojas
UAB " Medstatyba"
Čagčarano ligoninės rekonstrukcija
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
13.033 Lt
Projekto tikslas

Čagčarano ligoninės rekonstrukcija.

Projekto rezultatai
 • vandentiekio linijų renovacija;
 • šildymo sistemos įrengimas;
 • elektros generatoriaus pastatymas.
Projekto vykdytojas
Čagčarano ligoninės administracija, Firoz koh construction company, Multi Service Provider
Čagčarano oro uosto rekonstrukcijos dalinė galimybių studija
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
110.297 Lt
Projekto tikslas

Įvertinti galimybes ir suplanuoti Čagčarano oro uosto rekonstrukciją.

Projekto rezultatai
 • galimybių studija dėl Čagčarano oro uosto pakilimo tako rekonstrukcijos ir oro uosto panaudojimo didesniems transportiniams lėktuvams.
Projekto vykdytojas
MACTEC (JAV)
Čagčarano parkas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
243.504 Lt
Projekto tikslas

Gyventojų gerovė – sukurti žaliąją erdvę Čagčarano gyventojams

Projekto rezultatai
 • pirmojo viešojo parko įkūrimas Čagčarane – nupirkti ir pasodinti medžiai.
Projekto vykdytojas
Čagčarano miesto merija, kompanija "Firoz Koh"
Čagčarano vaikų dienos centro (globos namų) architektūrinis projektas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
80.347 Lt
Projekto tikslas

Bešeimių ir vargingiausių vaikų gerovė – Čagčarano vaikų dienos centro statyba

Projekto rezultatai
 • architektūrinio projekto koregavimas;
 • techninės dokumentacijos paruošimas;
 • pasirengimas statybos darbams, numatytiems 2009 m. pavasarį.
Projekto vykdytojas
Vilniaus architektūros studija, Kabulo/ Čagčarano statybos bendrovė
Čagčarano vaikų dienos centro (globos namų) architektūrinis projektas – informacinė sklaida
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
50.000 Lt
Projekto tikslas

Čagčarano vaikų dienos centro architektūrinio projekto atranka; visuomenės švietimas apie vystomąjį bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai
 • surengtas Čagčarano vaikų dienos centro (globos namų) architektūrinis konkursas, atrinkta tinkama Centro statinių ir patalpų architektūrinio projekto idėja.
Projekto vykdytojas
Lietuvos architektų sąjunga
Goro provincijos Čagčarano miesto ir administracinių rajonų centrų valdžios institucijų ir saugumo pajėgų aprūpinimas motociklais
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
50.000 Lt
Projekto tikslas

Didinti vietos valdžios mobilumą ir saugumą Goro provincijoje, stiprinti valdžios gebėjimus.

Projekto rezultatai
 • 40 motociklų paskirstyti saugumo pajėgoms ir vietos valdžios institucijoms.
Projekto vykdytojas
Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė
Goro provincijos kaimų gyventojų ir valdžios institucijų aprūpinimas elektra
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Energetika, Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
62.998 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie vietinės valdžios gebėjimų stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • išdalinta 40 mažo galingumo elektros generatorių (iki 5 kW), skirtų aprūpinti elektros energija vietinių gyventojų namus bei valdžios institucijas.
Projekto vykdytojas
Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė
Goro provincijos mokyklų, esančių atvirame lauke, aprūpinimas palapinėmis ir kilimėliais
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
50.000 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie provincijos švietimo sistemos stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • atokių vietovių mokykloms išdalintos 32 palapinės kartu su joms skirtais kilimėliais.
Projekto vykdytojas
Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė
Goro provincijos naudingos iškasenos
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
90.000 Lt
Projekto tikslas

Surinkti duomenis apie Goro provincijos geologinę sandarą ir naudingųjų iškasenų telkinius.

Projekto rezultatai
 • parengtas duomenų sąvadas apie Goro provincijos naudingąsias iškasenas bei jų radimo perspektyvas – žemėlapis ir aiškinamasis raštas.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universitetas
Goro provincijos teismo institucijų stiprinimas (tęstinio projekto, pradėto 2007 m., kofinansavimas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
338.887 Lt
Projekto tikslas

Teisinės sistemos infrastruktūros stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • suremontuotas apeliacinio teismo pastatas, pastatyta prokuratūra, nupirkta reikalinga įranga bei suorganizuoti teismo darbuotojų mokymai.
Projekto vykdytojas
United Nations Office on Drugs and Crime
Kaimo vietovių gerovė, gerinant veterinarijos gebėjimus Goro provincijoje (tęstinis projektas, pradėtas 2007 m.)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda, Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
188.349 Lt
Projekto tikslas

Gyventojų gerovė (gyvulininkystės sektoriaus provincijoje stiprinimas).

Projekto rezultatai
 • būtiniausios veterinarinės paslaugos, gyventojų švietimas apie gyvulių veislių gerinimą. Veikla vykdoma 328 kaimo bendruomenėse.
Projekto vykdytojas
NVO Afghanaid
Kelio pralaidos statyba Lal va Sar Jangal kaime, Lal va Sar Jangal rajone (LR Specialiosios Misijos Afganistano Islamo Respublikoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
2.198 Lt
Projekto tikslas

Gyventojų gerovė.

Projekto rezultatai
 • kelio pralaidos statybos darbams buvo įdarbinti vietos darbininkai, kuriems ši veikla buvo papildomas pajamų šaltinis.
Projekto vykdytojas
Lal va Sar Jangal rajono administracija
Kompiuterinės įrangos įsigijimas būsimai Čagčarano bibliotekos interneto kavinei (LR Specialiosios Misijos Afganistano Islamo Respublikoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
19.854 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti vietos gyventojų kompiuterinius įgūdžius bei skatinti žmonių savišvietą ir domėjimąsi naujovėmis; prisidėti prie Lietuvos matomumo Goro provincijoje užtikrinimo ir ryšių su vietos valdžia stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • pirmajai Čagčarano miesto interneto kavinei, įrengtai bibliotekoje, padovanota kompiuterinė įranga - 10 kompiuterių, 10 nuolatinės srovės palaikymo įrenginių, 1 spausdintuvas.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos kultūros departamentas
Kompiuterių klasės įkūrimas Čagčarano Kultūros ir informacijos departamente (I etapas: generatoriaus patalpos statyba ir elektros instaliacija) (LR Specialiosios Misijos Afganistano Islamo Respublikoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
10.883 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti vietos gyventojų kompiuterinius įgūdžius ir skatinti žmonių savišvietą.

Projekto rezultatai
 • interneto kavinėje, siekiant organizuoti kompiuterinio raštingumo kursus bei mokymus įvairioms visuomenės socialinėms grupėms, pastatyta generatoriaus patalpa, įdiegta elektros instaliacija.
Projekto vykdytojas
Goro provincijos kultūros departamentas
Kompleksinė Goro provincijos jaunimo laisvalaikio užimtumo programos parama
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
10.000 Lt
Projekto tikslas

Pprovincijos jaunimo fizinis ir kultūrinis ugdymas.

Projekto rezultatai
 • tinklinio ir futbolo kamuoliais bei tinklais aprūpinti Goro provincijos vaikai ir jaunimas.
Projekto vykdytojas
Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė
Kompleksinė religinio sektoriaus parama Goro provincijoje
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
25.000 Lt
Projekto tikslas

Gyventojų gerovė.

Projekto rezultatai
 • mečečių įgarsinimo įranga (24 vnt.) ir religinės knygos perduota Goro provincijos Čagčarano miesto religinių reikalų departamentui ir kaimuose esančioms šventykloms.
Projekto vykdytojas
Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė
Lietuviškos pasakos dari kalba: vertimas, iliustravimas, leidyba. I etapas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
49.832 Lt
Projekto tikslas

Afganistano visuomenės švietimas.

Projekto rezultatai
 • išverstos į dari kalbą ir išleistos dvi lietuviškų pasakų knygelės, iliustruotos šiam projektui specialiai rengiamomis M.K.Čiurlionio menų gimnazijos moksleivių ir mokytojų iliustracijomis.
Projekto vykdytojas
Vilniaus Universitetas, Filologijos fakultetas, Lietuvių literatūros katedra
Lietuvos archeologai Goro provincijoje: atrasti ir išsaugoti
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
4.000 Lt
Projekto tikslas

Visuomenės švietimas apie vystomąjį bendradarbiavimą su Afganistanu.

Projekto rezultatai
 • sudaryta nuotraukų paroda, pristatanti Lietuvos archeologų ekspediciją Afganistane.
Projekto vykdytojas
Lietuvos spaudos fotografų klubas
Medicininės pagalbos teikimas vargingiausioms Goro provincijos žmonių grupėms
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
48.500 Lt
Projekto tikslas

Gyventojų sveikatos priežiūros gerinimas.

Projekto rezultatai
 • išdalinti medikamentai (vaistai, sterilios pirštinės, tvarsčiai) Čagčarano ligoninei, policijai ir vietos bendruomenėms.
Projekto vykdytojas
Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė
Mokyklinės priemonės Goro provincijos moksleiviams
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
104.998 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie provincijos švietimo sistemos stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • Goro provincijoje išdalintos reikalingiausios mokymosi priemonės.
Projekto vykdytojas
Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė
Nacionalinės Afganistano policijos gebėjimų stiprinimas Goro provincijos kaimo vietovėse (2007 m. pradėto projekto tęsinys)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
7.733 Lt
Projekto tikslas

Provincijos policijos stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • organizuoti policijos profesinio pasirengimo kursai, aprūpinimas patalpomis ir ryšio priemonėmis.
Projekto vykdytojas
Afghan Stabilization Program ir LR Policijos departamentas
Parama Čagčarano vaikų centrui (lėšos žiemai) (LR Specialiosios Misijos Afganistano Islamo Respublikoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
9.894 Lt
Projekto tikslas

Vaikų gerovė.

Projekto rezultatai
 • nupirkti 6 sunkvežimiai malkų apšildymui bei maisto atsargų 2 mėnesiams.
Projekto vykdytojas
NVO PARSA Afghanistan
Parama Čagčarano vaikų globos namų auklėtiniams
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
5.760 Lt
Projekto tikslas

Vaikų gerovė.

Projekto rezultatai
 • vaikų namai paruošti žiemai, nupirkta papildomo maisto 1 mėnesiui, atvežti šilti rūbai ir batai.
Projekto vykdytojas
NVO PARSA Afghanistan
Parama Tele Baynazar mokyklos statybai Dowlat Yar rajone (LR Specialiosios Misijos Afganistano Islamo Respublikoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
3.298 Lt
Projekto tikslas

Švietimo sektoriaus stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • bendruomenė įsigijo 110 maišų cemento mokyklos statybai bei pas vietos meistrus pagamino trejas medines duris.
 • Mokykloje, kurioje mokysis mergaitės ir berniukai (apie 300 vaikų), įrengta 14 klasių.
Projekto vykdytojas
Baybughe genties taryba
Pažvelk – Afganistanas arti. Padėk – tu gali.
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
104.328 Lt
Projekto tikslas

Informuoti Lietuvos visuomenę apie Afganistane vykdomą misiją.

Projekto rezultatai
 • Afganistano realijų pristatymas per afganistaniečių rankdarbių, nuotraukų parodas, TV laidas, straipsnius dienraščiuose bei internete;
 • sukurta interneto svetainė www.afganistanas-arti.lt.
Projekto vykdytojas
Savanorių centras
Pirmoji Lietuvos archeologinė ekspedicija Afganistane 2007 m. - informacijos sklaida
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
28.073 Lt
Projekto tikslas

Visuomenės švietimas apie Lietuvos vystomąjį bendradarbiavimą su Afganistanu.

Projekto rezultatai
 • suorganizuotos 2 nuolatinės parodos apie ekspediciją ir keliaujanti nuotraukų paroda. Parodos pristatytos Kabule (Kultūros ministerijoje), Čagčarane ( miesto bibliotekoje), LR URM.
Projekto vykdytojas
Archeologijos projektų centras "Antiqua"
Pralaidos vandens kanalui statyba Barat ha kaime, Dowlat Yar rajone (LR Specialiosios Misijos Afganistano Islamo Respublikoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
10.993 Lt
Projekto tikslas

Vandens paskirstymas tolygiai po didesnį dirbamos žemės plotą, tokiu būdu užtikrinant bendruomenei geresnes sąlygas žemės ūkio darbams (vandens kanalas drėkina 50 % bendruomenei priklausančios dirbamos žemės).

Projekto rezultatai
 • užtikrintas tinkamas dirbamos žemės drėkinimas Dowlat Yra rajono centre, įrengiant pralaidą vandens kanalui Barat ha kaime.
Projekto vykdytojas
Dowlat Yar rajono administracija
Trumpalaikė socialinė parama kaimų bendruomenei (Provincijos atkūrimo grupės civilių ir kariškių bendradarbiavimo projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
105.000 Lt
Projekto tikslas

Parama vargingiausioms gyventojų grupėms.

Projekto rezultatai
 • Identifikuotos vargingiausios Goro provincijos šeimos, joms tiekiami maisto produktai, šilti drabužiai, kilimėliai ir kitos priemonės.
Projekto vykdytojas
Lietuvos kariuomenės, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Provincijos atkūrimo grupė
Veterinarijos mokymai Sharak rajone (projektas yra 3 metų programos dalis)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
196.563 Lt
Projekto tikslas

Didinti Goro provincijos Shaharak rajono gyvulininkystės sektoriaus efektyvumą.

Projekto rezultatai
 • veterinarijos pradmenų apmokyti 17 vyrų ir 16 moterų (esami ir nauji veterinarai), projektas vyko 79 bendruomenėse, o tai sudaro apie 10.000 gyvulių ūkių Shaharak rajone.
Projekto vykdytojas
NVO Afghanaid
2007 m.
Pradinis mokymas įtraukiant bendruomenes
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
436.271 Lt
Projekto tikslas

Tęsiant 2006 m. pradėtą veiklą, sudaryti sąlygas atokių vietovių vaikams gauti pradinį išsilavinimą bei užtikrinti jų aprūpinimą mokymo inventoriumi, vadovėliais.

Projekto rezultatai
 • maždaug 1500 vaikų pradėjo mokytis 1-oje klasėje, apie 4500 mokinių 50-yje kaimų mokėsi 3 klasėse, įdarbinti 50 vietinių labiau išsilavinusių žmonių.
Projekto vykdytojas
Catholic Relief Service (CRS)
"Lietuvos ir Afganistano forumas - Solidarumas pokyčiams"
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
42.113 Lt
Projekto tikslas

Informuoti Lietuvos piliečius bei NVO apie vystomojo bendradarbiavimo tikslus, uždavinius, supažindinti su situacija Afganistane, aptarti Lietuvos ir Afganistano bendradarbiavimo galimybes.

Projekto rezultatai
 • konferencija Vilniuje (5 svečiai iš skirtingų sektorių iš Afganistano;
 • NATO tarptautinio personalo bei pagalba Afganistanui susidomėjusių valstybinių institucijų ir NVO atstovai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos);
 • LRT radijo laidos su minėtų svečių dalyvavimu; fotografijos paroda „Afganistanas Afganistano vaikų akimis“ (atidaryta M. Mažvydo bibliotekoje, konferencijos metu, vėliau perkelta į Filharmonijos rūmus, o nuo 2007 m. rudens keliavo po Lietuvos mokyklas).
Projekto vykdytojas
Catholic Relief Service (CRS)
14 mažų sąnaudų reikalaujančių mokyklų statymas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
700.000 Lt
Projekto tikslas

Pradinio švietimo Goro provincijoje gerinimas.

Projekto rezultatai
 • pastatyta 14 naujų mokyklų, mokyklas pradėjo lankyti daugiau vaikų, ypač mergaičių.
Projekto vykdytojas
Jungtinių tautų Pasaulio maisto programa (WFP)
5 Goro provincijos mokyklų aprūpinimas baldais
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
97.720 Lt
Projekto tikslas

Mokykliniu inventoriumi aprūpinti 5 Goro provincijos mokyklas, kurios 2006 m. buvo pastatytos Lietuvos lėšomis.

Projekto rezultatai
 • 30 klasių nupirkti suolai ir kėdės mokiniams, baldai mokytojams.
Projekto vykdytojas
LR Krašto apsaugos ministerija, Provincijos atkūrimo grupė (PAG)
Archeologinė-paveldosauginė misija Goro provincijoje, Afganistane
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
53.198 Lt
Projekto tikslas

Afganistano kultūros paveldo išsaugojimas.

Projekto rezultatai
 • kultūros paveldo objektų žvalgymas Goro provincijoje;
 • surinktos medžiagos analizė;
 • parengti žvalgomieji maršrutai po Goro provinciją;
 • Čagčarane surengta archeologinė paroda, užmegzti kontaktai su Afganistano mokslininkais, rezultatai pristatyti Lietuvos žiniasklaidai (LTV, LNK, LR, Lietuvos Rytas, Respublika, Kauno diena, Vilniaus diena). lietuviai supažindinti su afganistaniečių kultūra ir Lietuvos vystomuoju bendradarbiavimu.
Projekto vykdytojas
UAB Archeologijos projektų centras "Antiqua"
Bibliotekos Čagčarano Kultūros ir informacijos departamente įkūrimas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
59.850 Lt
Projekto tikslas

Visuomenės švietimas.

Projekto rezultatai
 • Čagčarane įkurta biblioteka ir spaustuvė: nupirkti baldai, įranga, knygos.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Specialioji misija Afganistane (SM)
Čagčarano ligoninės aprūpinimas pirmojo būtinumo darbo priemonėmis
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
10.874 Lt
Projekto tikslas

Užtikrinti sklandų ligoninės darbą žiemą.

Projekto rezultatai
 • ligoninė aprūpinta būtiniausiais vaistais, tvarsliava, švirkštais ir kitomis medžiagomis.
Projekto vykdytojas
LR Krašto apsaugos ministerija, Provincijos atkūrimo grupė (PAG)
Goro Moterų reikalų departamento administracinių gebėjimų stiprinimas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
194.798 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Goro provincijos Moterų departamento administracinius gebėjimus.

Projekto rezultatai
 • Moterų departamentui pasiūlytas konkretus veiklos modulis bei sukurtos ir apmokytos 5 savitarpio pagalbos bendruomenės.
Projekto vykdytojas
Catholic Relief Service (CRS)
Goro provincija - žvilgsnis iš arčiau
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
11.267 Lt
Projekto tikslas

Supažindinti Lietuvos piliečius su Goro gyventojų socialine bei ekonomine situacija; Lietuvos veikla Gore.

Projekto rezultatai
 • reportaže pristatyta Goro gyventojų kasdienybė, pristatytos Lietuvos pastangos padėti Goro provincijai atsikurti bei užtikrinti ilgalaikį vystymąsi ir saugumą regione
Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos televizijos naujienų tarnyba (LRT)
Goro provincijos gubernatoriaus ir atstovų iš provincijos tarybos mokomasis vizitas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
67.780 Lt
Projekto tikslas

Goro provincijos valdžios gebėjimų stiprinimas ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas.

Projekto rezultatai
 • Goro provincijos pareigūnai supažindinti su Lietuvos valstybės valdymo institucijomis, socialiniu, ekonominiu gyvenimu, kultūra; vizitas prisidėjo prie PAG ir vietinių valdžios institucijų gerų santykių užtikrinimo.
Projekto vykdytojas
LR užsienio reikalų ministerija
Goro provincijos policijos pareigūnų mokymai ir įrangos teikimas teisėsaugos institucijoms
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
268.468 Lt
Projekto tikslas

Sustiprinti Goro provincijos teisėsaugos struktūras, likviduojant pareigūnų neraštingumą, ugdant vietos policininkų profesionalumą, aprūpinant trūkstama radijo ryšio įranga.

Projekto rezultatai
 • Goro provincijos administraciniame centre Čagčarane Afganistano pareigūnams surengti mokymai. Pagrindinis mokymų tikslas – apmokyti kriminalinės policijos pareigūnus, baudžiamųjų bylų teisėjus, prokurorus ir karinį prokurorą darbo įvykio vietoje, apsaugoti bei surinkti daiktinius įrodymus. Mokymuose dalyvavo 18 žmonių iš 8 rajonų - 13 kriminalinės policijos pareigūnų, 2 baudžiamųjų bylų teisėjai iš Čagčarano miesto apeliacinio teismo, 2 prokurorai iš Čagčarano provincijos prokuratūros ir 1 Čagčarano miesto karinis prokuroras.
 • Mokymų pabaigoje perduota 10 kriminalistinių lagaminų ir specialiųjų eksploatacinių medžiagų, padėsiančių efektyviau įgyvendinti teisėsaugos funkcijas.
Projekto vykdytojas
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kaimiškų vietovių namų ūkio vystymas, stiprinant gyvulių ūkį
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda, Žemės ūkis
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
266.848 Lt
Projekto tikslas

Žemės ūkio modernizacija.

Projekto rezultatai
 • 328 kaimo bendruomenėms surengti mokymai apie skiepus bei nupirkti 50.000 skiepų injekcijų gyvuliams.
Projekto vykdytojas
Afghan Aid (A-AID)
Kompleksinė parama Goro provincijos švietimo sistemai
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
216.120 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie Goro provincijos švietimo sistemos vystymo.

Projekto rezultatai
 • 5000 moksleivių ir 200 mokytojų aprūpinti mokymo įranga ir mokymosi reikmenimis.
Projekto vykdytojas
LR Krašto apsaugos ministerija, Provincijos atkūrimo grupė (PAG)
Mažų sąnaudų reikalaujančių mokyklų statymas įgyvendinant programą „Maistas už darbą“
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
205.688 Lt
Projekto tikslas

Gerinti vargingiausiai gyvenančių Goro provincijos gyventojų sąlygas ir vystyti švietimo sistemą.

Projekto rezultatai
 • vietos bendruomenes aprūpinus reikalingomis medžiagomis ir maistu pastatytos 5 mokyklos atokiuose Goro provincijos kaimuose. Papildytos labiausiai nuo sausros nukentėjusių gyventojų maisto atsargos.
Projekto vykdytojas
Jungtinių Tautų Pasaulio maisto programa
Nacionalinės Afganistano policijos gebėjimų stiprinimas kaimiškose Goro provincijos vietovėse
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
296.955 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie provincijos policijos gebėjimų stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • organizuoti policijos profesinio pasirengimo kursai, policija aprūpinta patalpomis ir ryšio priemonėmis
Projekto vykdytojas
Afghan Stabilization Program (ASP) (LR kofinansavimas EK remiamam projektui iš EK PAG fondo)
Papildomos projekto "Archeologinė-paveldosauginė misija Goro provincijoje, Afganistane" išlaidos
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
9.150 Lt Papildomos išlaidos projekto Nr. 22. įgyvendinimui
Projekto tikslas

Projekto Nr. 22 veiklų papildymas.

Projekto rezultatai
 • ekspedicija papildomai aprūpinta transportu ir kuru.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Specialioji misija Afganistane (SM)
Parama Goro provincijos gubernatoriaus biurui
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Energetika, Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
14.000 Lt
Projekto tikslas

Užtikrinti sklandžią Goro provincijos gubernatoriaus biuro veiklą.

Projekto rezultatai
 • nupirktas generatorius, skirtas nepertraukiamam elektros tiekimui užtikrinti.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Specialioji misija Afganistane
Parama Goro provincijos Nacionalinio saugumo departamentui
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
52.520 Lt
Projekto tikslas

Goro provincijos saugumo užtikrinimas.

Projekto rezultatai
 • Goro provincijos Nacionalinio saugumo departamentui sudarytos prielaidos efektyviai ir kokybiškai dirbti, aprūpinant jį operatyviniam darbui reikalinga įranga (motociklais, kompiuteriais, radijo stotimis).
Projekto vykdytojas
LR Krašto apsaugos ministerija, Provincijos atkūrimo grupė (PAG)
Parama LR Krašto apsaugos ministerijos (KAM) inicijuotam projektui "Akušerių-pribuvėjų kvalifikacijos kėlimas"
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
3.400 Lt
Projekto tikslas

Gimdyvių sveikata ir gerovė.

Projekto rezultatai
 • Vilniaus universitetinės akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytojai apmokė 40 akušerių ir pribuvėjų, išdalino 1000 vnt. "gimdyvės paketų“.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Specialioji misija Afganistane
Skiepų kampanija Afganistane, Goro provincijoje
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
245.406 Lt
Projekto tikslas

Užtikrinti naujagimių išgyvenimą, sumažinti vaikų iki 5 m. mirtingumą.

Projekto rezultatai
 • paskiepyta apie 10.000 kūdikių iki 1m., 10.000 vaikų iki 2m., taip pat gimdyvės bei vaisingo amžiaus moterys.
Projekto vykdytojas
United Nations Childrens' Fund (UNICEF)
Skirtukų, antsiuvų ir lipdukų gamyba
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
16.638 Lt
Projekto tikslas

Informuoti Goro gyventojus apie Lietuvą ir jos vykdomus projektus Afganistane.

Projekto rezultatai
 • pagaminti ir Goro provincijos vaikams išdalinti skirtukai, antsiuvai ir lipdukai su Lietuvos simbolika.
Projekto vykdytojas
LR Krašto apsaugos ministerijos, Provincijos atkūrimo grupės (PAG) užsakymu VšĮ "Pasauliui apie mus"
SM mažųjų projektų programa (mažos apimties socialiniai projektai)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
11.800 Lt
Projekto tikslas

Vykdyti "greito reagavimo" projektus Goro provincijoje.

Projekto rezultatai
 • nupirkti vaistai, tvarsliava, maisto produktai, drabužiai, kanceliarinės prekės, skirti skurdžiausioms provincijos gyventojų grupėms.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Specialioji misija Afganistane
Socialinė pagalba, skirta išgyventi sunkiomis žiemos sąlygomis
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
220.000 Lt
Projekto tikslas

Apsaugoti gyventojus, kurie neturi pastovių finansinių pajamų, nuo bado.

Projekto rezultatai
 • būtiniausi maisto produktai per "Maistas už darbą" programą dalinami atokiuose Goro provincijos kaimuose.
Projekto vykdytojas
Catholic Relief Service (CRS)
UNICEF mokyklos Goro provincijoje
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
440.600 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie pagrindinio išsilavinimo užtikrinimo Goro provincijos vaikams.

Projekto rezultatai
 • pastatytos 2 pagrindinio lavinimo mokyklos Goro provincijoje pagal Afganistano švietimo ministerijos standartus (jas sudaro klasės, direktoriaus ir mokytojų kabinetai, sandėliukas, tvora, tualetai, geriamojo vandens rezervuaras).
Projekto vykdytojas
Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF), Vilnius
Vaikų namų stogo remontas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda, Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
800 Lt
Projekto tikslas

Goro provincijos socialinių sąlygų gerinimas.

Projekto rezultatai
 • suremontuotas vaikų globos namams išnuomoto pastato stogas, taip parengiant jį žiemos sezonui.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Specialioji misija Afganistane
Valstybės tarnautojų mokymų programos įsteigimas Goro provincijos administracijai
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
99.585 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie Goro administracijos stiprinimo, didinant jos gebėjimus prisiimti ir perimti atsakomybę už provincijos ir valstybės valdymą.

Projekto rezultatai
 • pradėta ilgalaikė Goro provincijos tarnautojų viešojo administravimo apmokymo programa, kurios metu apmokyti provincijos valstybės tarnautojai.
Projekto vykdytojas
Independent Administrative Reform and Civil Service Commission (IARCSC)
Vargingiausių Goro provincijos vaikų aprūpinimas drabužiais žiemą
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
31.976 Lt
Projekto tikslas

Vaikų sveikata ir gerovė.

Projekto rezultatai
 • vargingiausi Goro provincijos vaikai aprūpinti šiltais rūbais žiemą.
 • Goro Socialinių reikalų departamento specialistai konsultuoti socialinės rūpybos klausimais.
Projekto vykdytojas
LR Krašto apsaugos ministerija, Provincijos atkūrimo grupė (PAG)
2006 m.
Goro provincijos gydytojų kvalifikacijos kėlimas Lietuvoje
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
35.131 Lt
Projekto tikslas

Kelti Afganistano gydytojų kvalifikaciją.

Projekto rezultatai
 • bendradarbiaujant Lietuvos Provincijos atkūrimo grupei Gore, Kauno medicinos klinikomis, Vilniaus Santariškių klinikomis surengti kvalifikacijos kėlimo mokymai Goro provincijos gydytojams.
Projekto vykdytojas
NVO Atlanto Sutarties Lietuvos Bendrija
Goro provincijos savivaldos tarnautojų mokymai. Galimybių studija
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
20.689 Lt
Projekto tikslas

Ugdyti Goro provincijos valstybės tarnautojų administracinius gebėjimus supažindinant su viešojo administravimo bei vadybos pagrindais, įdiegiant kompiuterinį raštingumą.

Projekto rezultatai
 • Organizuotas darbinis vizitas į Kabulą (susitikimai su atsakingų Afganistano institucijų pareigūnais, USAID atstovais), bei į Goro sostinę Čaghčaraną (susitikimas su gubernatoriumi, provincijos tarybos atstovais, Čaghčarano miesto merijos atstovais), kurio metu pravesti pilotiniai mokymai (3-4 val.).
 • Parengta ir suinteresuotoms institucijoms Lietuvoje pristatyta „Galimybių studija“ dėl Afganistano savivaldos tarnautojų gebėjimų stiprinimo.
Projekto vykdytojas
Visuomeninė organizacija „Multikultūrinių ryšių centras“ (Lietuva)
Mikro-hidroelektrinės statyba Ghotoose-e Sufla, Čagčarano rajone, Goro provincijoje
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Energetika, Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
77.434 Lt
Projekto tikslas

Sudaryti palankesnes gyvenimo sąlygas vietiniams gyventojams aprūpinant elektra ir prisidėti prie saugumo užtikrinimo.

Projekto rezultatai
 • įgyvendinti mikro-hirdoelektrinės statybos darbai. Į projekto įgyvendinimą įtrauktos vietines bendruomenės, suteikusios sklypus elektrinių statybai.
Projekto vykdytojas
Afghanaid (Kabulas)
Mikro-hidroelektrinės statyba Sangbaar kaime, Čagčarano rajone, Goro provincijoje
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Energetika, Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
189.496 Lt
Projekto tikslas

Sudaryti palankesnes gyvenimo sąlygas vietiniams gyventojams aprūpinant elektra ir prisidėti prie saugumo užtikrinimo.

Projekto rezultatai
 • įgyvendinti mikro-hirdoelektrinės statybos darbai. Į projekto įgyvendinimą įtrauktos vietines bendruomenės, suteikusios sklypus elektrinių statybai.
Projekto vykdytojas
Afghanaid (Kabulas)
Švietimas grįstas bendruomene
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Afganistanas
Skirtos lėšos
101.473 Lt
Projekto tikslas

Mažinti neraštingumą Goro provincijoje.

Projekto rezultatai
 • Atsižvelgiant į tai, kad Goro provincija yra viena neraštingiausių Afganistane, projekto metu surengti kursai moterims nuošaliose vietovėse, paremtos kaimo bibliotekos.
Projekto vykdytojas
Catholic Relief Services (JAV)
Bendradarbiavimas su Afganistanu

Diplomatiniai santykiai su Afganistanu buvo užmegzti 1930 metų gruodžio 9 d. Kaune pasirašius draugiškų santykių sutartį. 2005 metais atkūrus diplomatinius santykius, Kabule įsteigta Lietuvos Respublikos specialioji misija, kurios tikslas buvo atlikti diplomatinio atstovavimo funkcijas ir koordinuoti Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės civilinių užduočių atlikimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Lietuvos Specialioji misija Afganistane atšaukta nuo 2015 m. kovo 1 d.

Aštuonerių metų Lietuvos vadovaujamos Provincijos atkūrimo grupės misija Goro provincijoje sėkmingai užbaigta 2013 metais. Lietuvai, kaip tarptautinės donorų bendruomenės narei, tai buvo pirmasis tokios apimties indėlis, kurį sėkmingai vykdėme Afganistano vyriausybės kvietimu ir prašymu. Lietuva prisidėjo prie gero valdymo ir teisės viršenybės, kovos su korupcija principų diegimo, skatino ekonominę ir socialinę Goro provincijos plėtrą. Į vystomąjį bendradarbiavimą su Afganistanu įsitraukė ne viena Lietuvos valstybinė institucija, žemės ūkio, veterinarijos ekspertai, gydytojai, architektai, inžinieriai, civilinės aviacijos specialistai, akademinė bendruomenė, nevyriausybinės organizacijos. Tai plati „Afganistano bičiulių“ bendruomenė, kurių pastangomis reikšmingai keitėsi Goro provincija.

Teikiant paramą Afganistanui Lietuvos indėlis buvo daugialypis. Nuo 2006 metų Užsienio reikalų ministerija administravo Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimą Afganistane, didžiausią dėmesį skirdama Goro provincijos vystymui. Be to, Lietuva dalyvavo didžiausioje NATO vadovaujamoje Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) misijoje, nuo 2007 metų dalyvavo ES policijos misijoje Afganistane (EUPOL), delegavo nacionalinius atstovus į civilines misijas. Nuo 2015 m. Lietuva toliau teikia politinę, civilinę ir karinę paramą Afganistanui.   

Lietuvos lėšomis Goro provincijoje įrengtos 3 mažosios vandens elektrinės daugiau nei 500 namų ūkių suteikė galimybę kasdien naudotis elektra, pastatytos 22 mokyklos, provincijos prokuratūra, renovuotas Goro provincijos apeliacinis teismas, kartu su JAV įsteigtame Valstybės tarnautojų rengimo centre administracinių gebėjimų apmokyti daugiau nei 800 specialistų, atliktas į UNESCO Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašą įtraukto Džamo minareto būklės vertinimas. Lietuva padėjo įgyti pradinį išsilavinimą beveik 4500 vaikų ir Čagčarane įsteigė pirmąją viešąją biblioteką, kuriai buvo padovanota daugiau nei 3000 knygų dari ir puštunų kalbomis. Su Lietuvos parama atlikti provincijos ligoninės rekonstrukcijos darbai; pastatytas naujas Čagčarano vaikų centras, kuriame įsikūrė 200 našlaičių; išasfaltuota pirmoji gatvė, 260 nepasiturinčių šeimų apmokyta bulvių auginimo, derliaus nuėmimo ir sandėliavimo įgūdžių (50 proc. dalyvių – moterys); 400 moterų išklausė higienos ir šeimos planavimo kursus; daugiau nei 4000 šeimų aprūpintos geriamuoju vandeniu; įsteigta 40 naminių paukščių ūkių. Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis įgyvendinti kiti vystomojo bendradarbiavimo projektai.

Lietuvoje surengtos Goro provincijos moterų rankdarbių, nuotraukų, informacinio filmo apie Afganistano Goro provinciją peržiūros ir mobilios parodos, suorganizuotas Goro provincijos moterų rankdarbių aukcionas, Lietuvos vaikų piešimo akcija „Palinkėjimas Afganistano Goro provincijos vaikams“, Caritas akcija „Šiltos kepurės Afganistano vaikams“ ir kiti visuomenės informavimo renginiai.

Vystomojo bendradarbiavimo prioritetai

Nuo 2006 m. Užsienio reikalų ministerija administravo Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimą Afganistane, daugiausia dėmesio skirdama Goro provincijos vystymui. 20062015 m. įgyvendinta daugiau nei 200 projektų už beveik 5 mln. eurų sumą.

20062013 m. Lietuva prisidėjo prie gero valdymo ir teisės viršenybės, kovos su korupcija principų diegimo, skatino ekonominę ir socialinę Goro provincijos plėtrą.

20142015 m. vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptys:

1/ geras valdymas per vietos valdžios ir nevyriausybinių organizacijų administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimą;

2/ ekonominis ir socialinis vystymas, ypač kaimo plėtra;

3/ bendruomenių atsparumo krizėms, kylančioms dėl stichinių nelaimių, didinimas.

Teikiant paramą dėmesio skirta demokratijos principams diegti ir žmogaus teisėms įtvirtinti, lyčių lygybei stiprinti, neįgaliųjų, vaikų ir kitų labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių interesams ginti, taip pat bendruomenių atsparumui krizėms, kylančioms dėl stichinių nelaimių, didinti.

Strateginiai dokumentai

ES šalys narės bendradarbiaudamos su Afganistano Islamo Emyrato vyriausybe vadovaujasi 2021-09-21 ES Tarybos išvadose pateiktais principais ir gairėmis

a) sudaryti sąlygas visiems užsienio piliečiams ir afganistaniečiams, kurie nori išvykti iš šalies, pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2593 (2021) saugiai, ramiai ir tvarkingai išvykti, visapusiškai gerbiant judėjimo laisvę;

b) propaguoti, saugoti ir gerbti visas žmogaus teises, visų pirma visapusišką moterų ir mergaičių, taip pat vaikų ir mažumoms priklausančių asmenų naudojimąsi savo teisėmis, ir gerbti teisinės valstybės principą ir žodžio bei žiniasklaidos laisvę, ypatingą dėmesį skiriant žmogaus teisių gynėjams;

c) sudaryti sąlygas vykdyti humanitarines operacijas Afganistane laikantis humanitarinių humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principų ir visapusiškai laikantis tarptautinės humanitarinės teisės. Talibanas turi gerbti humanitarinių operacijų nepriklausomumą ir užtikrinti, kad visi humanitarinės pagalbos darbuotojai, įskaitant visas moteris, galėtų saugiai ir nekliudomai patekti į visą teritoriją. Turi būti užtikrintas humanitarinės pagalbos gavėjų saugumas ir visiems jiems turi būti suteikta galimybė laisvai ir nekliudomai naudotis pagalbos paslaugomis;

d) neleisti Afganistanui tapti terorizmo priėmimo, finansavimo ar eksporto į kitas šalis baze. Turi būti dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad Talibanas nutrauktų visus tiesioginius ir netiesioginius ryšius su tarptautiniu terorizmu;

e) vedant derybas sukurti įtraukią ir atstovaujamąją vyriausybę. Šiuo atžvilgiu ES toliau ragins sudaryti tokią vyriausybę, kuri būtų subalansuota ir kurioje būtų užtikrintas įtraukus atstovavimas, įskaitant visas etnines ir religines mažumas, užtikrinant prasmingą moterų dalyvavimą su sprendimų priėmimu susijusiose pareigose. Tai yra esminė ilgalaikės taikos ir šalies bei regiono stabilizavimo sąlyga. Didelį susirūpinimą kelia asmenų, kuriems JT Saugumo Taryba nustatė sankcijas, dalyvavimas laikinojoje vyriausybėje.

Siekdama remti afganistaniečius ir siekti ES tikslų, Taryba susitarė, kad reikia glaudžiai koordinuoti veiklą bendradarbiaujant su atitinkamais tarptautiniais partneriais Afganistano klausimais. JT tebėra nepakeičiama partnerė ir vienas iš pagrindinių subjektų vietoje. ES ir jos valstybės narės palankiai vertina JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2593 (2021), kuria siunčiama aiški, tvirta ir vieninga žinia apie tarptautinės bendruomenės lūkesčius ir reikalavimus, kuriuos reikia paversti konkrečiais ilgalaikiais veiksmais, kiek tai susiję su padėtimi Afganistane. 

Humanitarinė pagalba

Iš viso:

230 000

Humanitarinė pagalba (VBPD programa)

Metai

Litai

Eurai

Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (TRKK), humanitarinė pagalba Afganistano žmonėms

2021

-

100 000

Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF), humanitarinė pagalba vaikams Afganistane

2021

-

100 000

JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR), humanitarinė pagalba Afganistanui

2016

-

30 000

Atgal