logo
lt
en

Alžyras

Projektai
2019 m.
Išvalytų nuotekų panaudojimas drėkinimo reikmėms
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Alžyras
Skirtos lėšos
8630,27 Eur
Projekto tikslas

Alžyro žemės ūkio institucijų įgūdžių stiprinimas taikant naujausias technologijas, galimai padėsiančias spręsti Alžyro apsirūpinimo žemės ūkio maisto gaminiais problemas bei gerinti socialinę-ekonominę padėtį Alžyre.

Projekto rezultatai
  • Parengta nuotekų valymo technologijos, pritaikytos žemės ūkio drėkinimo reikmėms Alžyro sąlygomis, metodika.
  • Surengtas seminaras, kurio metu projekto partneriai supažindinti su nuotekų valymo ir pritaikymo drėkinimui naujausiomis technologijomis.
  • Pasidalinta Lietuvos patirtimi ir žiniomis apie praktinį nuotekų valymo technologijos diegimą.
  • Užmegzti partnerystės ryšiai su ENSH, sukurtos prielaidos tolesniam bendradarbiavimui kartu inicijuoti ir vykdyti kitus projektus.
Projekto vykdytojas
Vytauto Didžiojo universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prodekanas Rytis Skominas
2018 m.
Hidroponinė pašarų auginimo technologija žemės ūkiui Alžyre
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žemės ūkis
Šalis
Alžyras
Skirtos lėšos
7 912,84 Eur
Projekto tikslas

Alžyro žemės ūkio institucijų gebėjimų stiprinimas taikant naujausias žemės ūkio technologijas, galinčias padėti spręsti socio-ekonomines problemas Alžyre, Lietuvos gerosios praktikos perdavimas, kontaktų su Alžyru stiprinimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
  • Parengta vertikalios hidroponinės žemdirbystės metodika pašarų auginimui, pritaikyta Alžyro sąlygomis, ją pasidalinta su projekto partneriais Alžyro žemės ūkio aukštosiomis mokyklomis (ENSH, ENSA), projekto partneriai supažindinti su hidroponinės technologijos ekonomine nauda; parengtos technologijos taikymas padėtų spręsti žemės resursų trūkumo problemą Alžyre, stiprinti žemės ūkio verslus, kurti darbo vietas bei didinti gyventojų apsirūpinimo maistu galimybes.
  • Užmegzti partnerystės ryšiai su ENSA ir ENSH, sukurtos prielaidos tolimesniam bendradarbiavimui, surengti teoriniai ir praktiniai seminarai/mokymai partneriams – į Lietuvą atvyko 3 projekto partnerių atstovai.
Projekto vykdytojas
Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU)
Bendradarbiavimas su Alžyru

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai nustatyti remiantis Šiaurės Afrikos šalių (Alžyro) poreikiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir ES politikos prioritetais.

Vystomojo bendradarbiavimo strategijos sektorių prioritetai Afrikai 20222025 metais:

1) skaitmeninių technologijų diegimas, spartinantis Afrikos žemyno ekonominį ir
socialinį vystymąsi;

2) darbo vietų kūrimas jaunimui, profesinis moterų ir mergaičių švietimas;

3) nelegalios migracijos prielaidų šalinimas.

Parama Alžyrui

Lietuva įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektus Alžyre nuo 2018 m.

20182019 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis įgyvendinti 2 vystomojo bendradarbiavimo projektai už 16,5 tūkst. eurų. Parama skirta žemės ūkio ir aplinkosaugos srityse.

Atgal