logo
lt
en

Butanas

Projektai
2022 m.
Parama Butanui etnologijos mokslo krypties doktorantūros studijų srityje
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Butanas
2022 m.
12 000 EUR
2021 m.
12 000 EUR
Skirtos lėšos
24 000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Lietuvos ir Butano akademinius ryšius suteikiant galimybę Butano Karališkojo universiteto studentui studijuoti etnologijos doktorantūros studijas Vilniaus universitete.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Pradėti moksliniai tyrinėjimai etnologijos studijų srityje.
 • Remiantis Lietuvos pavyzdžiu pradėtos kurti gairės archeologinio paveldo apsaugai ir tyrimams Butane.
 • Pradėta ruoštis archeologijos dalyko dėstymui Butano aukštosiose mokyklose, siekiant paruošti naujus archeologijos mokslo specialistus.
Projekto vykdytojas
Lietuvos užsienio reikalų ministerija/ Lietuvos Respublikos ambasada Indijos Respublikoje, Bangladešo Liaudies Respublikai, Nepalui ir Šri Lankos Demokratinei Socialistinei Respublikai/ Vilniaus Universitetas
2021 m.
Butano skaitmeninė finansinė transformacija: dalijimasis geriausia praktika fintech ekosistemos srityje („FintechEco“)
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Butanas
Skirtos lėšos
4 000 Eur
Projekto tikslas

Butano finansinių institucijų, susijusių su Fintech sektoriaus ekosistemos kūrimu, patirties gilinimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Butano finansinėms institucijoms ir Fintech bendruomenei pristatytos Lietuvos galimybės ir sprendimai Fintech sektoriuje, supažindinta išsamiai su ES ir Lietuvos Fintech verslo reguliacine aplinka, identifikuotos konkrečios aktualios tolimesnio bendradarbiavimo sritys. Naudos gavėjai gautą informaciją galės panaudoti skatinant FinTech techninių sprendimų diegimą įmonėse/organizacijose, priimti sprendimus dėl finansinių paslaugų reguliacinės aplinkos gerinimo pasinaudojant tarptautine praktika.
 • Užmegztos tolesnio bendradarbiavimo galimybės tarp Lietuvos ir Butano finansinių institucijų, toliau būtų dalijamasi Lietuvos gerąja praktika, planuojami Butano atstovų vizitai į Lietuvą tolimesniam susipažinimui su Lietuvos pasiekimais FinTech srityje.
Projekto vykdytojas
Asociacija "INFOBALT"
Parama Butanui etnologijos mokslo krypties doktorantūros studijų srityje
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Butanas
2022 m.
12 000 EUR
2021 m.
12 000 EUR
Skirtos lėšos
24 000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Lietuvos ir Butano akademinius ryšius suteikiant galimybę Butano Karališkojo universiteto studentui studijuoti etnologijos doktorantūros studijas Vilniaus universitete.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Pradėti moksliniai tyrinėjimai etnologijos studijų srityje.
 • Remiantis Lietuvos pavyzdžiu pradėtos kurti gairės archeologinio paveldo apsaugai ir tyrimams Butane.
 • Pradėta ruoštis archeologijos dalyko dėstymui Butano aukštosiose mokyklose, siekiant paruošti naujus archeologijos mokslo specialistus.
Projekto vykdytojas
Lietuvos užsienio reikalų ministerija/ Lietuvos Respublikos ambasada Indijos Respublikoje, Bangladešo Liaudies Respublikai, Nepalui ir Šri Lankos Demokratinei Socialistinei Respublikai/ Vilniaus Universitetas
2019 m.
Lietuvos patirties perdavimas stiprinant Butano institucijų administracinius gebėjimus kultūros paveldo išsaugojimo ir sklaidos srityje
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Butanas
Skirtos lėšos
3 898,46 EUR
Projekto tikslas

Perduoti Lietuvos patirtį, siekiant stiprinti Butano institucijų administracinius gebėjimus ir skatinti kultūros paveldo išsaugojimo politikos plėtrą ir efektyvų įgyvendinimą. Padėti stiprinti Butano Karalystės muziejinių ekspozicijų ir edukacinių programų rengimo, bei informacijos sklaidos gebėjimus.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Perduota Lietuvos geroji patirtis įgyvendinant kultūros paveldo apsaugos ir informavimo politiką, suteiktos aukšto lygio ekspertų konsultacijos: suorganizuoti susitikimai su Valdovų rūmų, Lietuvos kultūros instituto, Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus, MO muziejaus, Kultūros ministerijos, Vilniaus universiteto, M. K. Čiurlionio nacionalinio muziejaus atstovais, tekstilininkais ir kitais asmenimis.
 • Sustiprinti Lietuvos ir Butano kultūros darbuotojų bei kitų oficialių pareigūnų ryšiai.
 • Pristatytos Butano tekstilės tradicijos Lietuvos gyventojams – surengta Butano tekstilės paroda Lietuvoje, Valdovų rūmuose, suorganizuota diskusija-paskaita Butano tekstilės tema. Butano atstovams perduota geroji tokių parodų ir renginių organizavimo patirtis, taip pat priemonės, kaip pristatyti savo šalį, paveldą ir kultūrą savo šalyje ir užsienio valstybėse.
Projekto vykdytojas
VšĮ Tarptautinis rinkimų tyrimų centras
2018 m.
Lietuvos patirties perdavimas parengiant archeologijos studijų programą Butano aukštojoje mokykloje bei stiprinant Butano institucijų administracinius gebėjimus organizuojant archeologijos studijas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Butanas
Skirtos lėšos
2 379,13 Eur
Projekto tikslas

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: stiprinti Butano aukštosios mokyklos administracinius ir institucinius gebėjimus organizuojant archeologijos mokslo tyrimus ir studijas.

Projekto rezultatai
 • Sustiprintos Butano Karalystės aukštosios mokyklos tyrėjų ir akademikų kompetencijos.
 • Parengta Butano Karalystės Sherubtse koledžo archeologijos studijų programa, galimybių studija apie archeologijos mokslo ir studijų padėtį Butane.
 • Surengtas susitikimas su Sherubtse koledžo Prezidentu ir padalinių vadovais: užmegzti ryšiai tarp Lietuvos ir Butano institucijų mokslo, kultūros ir kultūros paveldo srityse, išanalizuotos tolesnio bendradarbiavimo galimybės.
 • Skaityta dviejų valandų paskaita I ir II kursų studentams (apie 100 klausytojų).
 • Lankyti kultūros paveldo objektai Randjung, Radhi, Bartskam ir Barskong vietovėse numatant perspektyvias vietas archeologiniams tyrinėjimams.
Projekto vykdytojas
VšĮ Vilniaus universitetas Prof. Aleksiejus Luchtanas
2017 m.
Lietuvos patirties perdavimas stiprinant Butano institucijų administracinius gebėjimus bei skatinant demokratines reformas Butane
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Butanas
Skirtos lėšos
3 298,09 Eur
Projekto tikslas

Perduoti Lietuvos patirtį siekiant skatinti demokratines reformas ir stiprinti Butano institucijų administracinius gebėjimus.

Projekto rezultatai
 • Į Lietuvą atvyko Butano Užsienio reikalų ministerijos dvišalių santykių departamento direktorius amb. Kesang Wangdi ir to pačio departamento pareigūnė atsakinga už Europos šalis Sonam C. Namgyel. Tai pirmasis šalių istorijoje tokio lygio Butano valdžios atstovų vizitas į Lietuvą;
 • Butano URM atstovai buvo supažindinti su Lietuvos gerąja patirtimi įgyvendinant demokratines reformas ir stiprinant institucinius gebėjimus projekto išskirtose srityse, taip pat buvo identifikuotos tolesnio bendradarbiavimo gairės;
 • Aukščiausiu valstybiniu lygiu aptartos diplomatinių santykių užmezgimo galimybės tarp šalių;
 • Butano atstovams suorganizuotas seminaras Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir susitikimai Alytaus, Druskininkų savivaldybėse, pristatant Lietuvos viešojo valdymo savivaldos srityje gerąsias praktikas.
Projekto vykdytojas
NVO „Tarptautinis rinkimų tyrimo centras“
Bendradarbiavimas su Butanu

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai nustatyti remiantis Butano poreikiais, LR Vyriausybės programa ir ES politikos prioritetais.

Parama Butanui

Lietuva įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektus Butane nuo 2017 m.

20172020 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Butane įgyvendinti 3 projektai, kuriems buvo skirta apie 9,5 tūkst. eurų. Projektai įgyvendinti administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimo ir švietimo srityse.

2021 m. Butane įgyvendinti 2 projektai administracinių gebėjimų (skaitmeninimas) ir švietimo srityse, kuriems skirta 16 tūkst. eurų.

2022 m. Butane įgyvendintas projektas švietimo srityje, kuriam skirta 12 tūkst. eurų.

Atgal