logo
lt
en

Dramblio Kaulo Krantas

Projektai
2021 m.
Inovatyvių moterų verslų kūrimas taikant akvaponikos technologijas - Innovations for Ivory Coast
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Dramblio Kaulo Krantas
Skirtos lėšos
47 147,10 Eur
Projekto tikslas

Dramblio Kaulo Kranto moterims sudaryti galimybes užsiimti inovatyviu verslu, grįstu akvaponikos sistemų naudojimu. Moterys įgis žinių ir kompetencijų, reikalingų tokio verslo kūrimui, joms bus suteikta reikalinga infrastruktūra. 

Projekto rezultatai
 • Įvykdyti 6 dienų praktiniai mokymai pagal 4 vadybos modulius, dalyvavo 20 moterų;
 • Abidžane suorganizuoti 10 dienų mokymai pagal 4 akvaponikos modulius 30-ies moterų grupei, kurios dirbs naujai įsteigtose 3 akvaponikos sistemose;
 • Abidžane suorganizuoti 10 dienų mokymai darbo vietoje 30-čiai moterų;
 • Įrengtos 5 akvaponikos sistemos.
Projekto vykdytojas
VšĮ Lietuvos inovacijų centras
2020 m.
Inovatyvių moterų verslų kūrimas taikant akvaponikos technologijas - Innovations for Ivory Coast
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Dramblio Kaulo Krantas
Skirtos lėšos
23 632,13 Eur
Projekto tikslas

Dramblio Kaulo Kranto moterims sudaryti galimybes užsiimti inovatyviu verslu, grįstu akvaponikos sistemų naudojimu. Moterys įgis žinių ir kompetencijų, reikalingų tokio verslo kūrimui, joms bus suteikta reikalinga infrastruktūra.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti 21 dienos mokymai pagal 8 modulių programą 2020 m., dalyvavo 20 moterų;
 • Suorganizuoti praktiniai 10 dienų mokymai darbo vietoje, dalyvavo 20 moterų.
 • 20 moterų įgijo vadybos žinių bei kompetencijų, reikalingų sėkmingam verslo valdymui bei naudojimuisi akvaponikos sistemomis.
 • Surengti 2 susitikimai su bendruomenėmis, kuriose įrengiamos sistemos.
 • 2020 m. įsteigti 2 kooperatyvai akvaponikos sistemų valdymui.
Projekto vykdytojas
VšĮ Lietuvos inovacijų centras
2019 m.
Moterų inovatyvaus verslo plėtra Dramblio Kaulo Krante „Expand Ivory Coast“
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Dramblio Kaulo Krantas
Skirtos lėšos
23 987,55 Eur
Projekto tikslas

Mažinti moterų ir vyrų nelygybę Dramblio Kaulo Krante bei gerinti moterų ekonominę bei socialinę padėtį įgyvendinant priemones, įgalinančias moteris kurti bei plėtoti inovatyvų verslą.

Projekto rezultatai
 • Parengta mokymų programa prancūzų kalba, apimanti penkias temas:
  1. „Inovacijos – sėkmingo verslo sąlyga“;
  2. „Verslo modelio inovacijos“;
  3. „Žydrojo vandenyno strategija: kaip išsiskirti?“;
  4. „Sutelktinis finansavimas: galimybės verslui“;
  5. „Kainodara“.
 • Suorganizuoti 2 penkių dienų mokymų ciklai Dramblio Kaulo Krante, kuriame dalyvavo 55 moterys ir įgijo inovatyvaus verslo vadybos kompetencijų.
 • Suteikta 40 val. nuotolinių konsultacijų sesijų dalyvėms.
 • Suorganizuotas 1 pažintinis keturių dienų vizitas į Lietuvą, kurio metu 3 asmenys iš Dramblio Kaulo Kranto sustiprino moterų verslumo ir inovacijų paramos teikimo kompetencijas, taip pat vizito metu buvo aplankytos 5 inovatyvios moterų valdymo įmonės: UAB „Elinta“, UAB „Garlita“, UAB „Novameta“, UAB „Solet“, UAB „Holectron“.
 • Suteikta 12 val. konsultacijų apie inovacijų bei verslumo paramos paslaugų teikimą.
Projekto vykdytojas
VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Bendradarbiavimas su Dramblio Kaulo Krantu

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai nustatyti remiantis Afrikos šalių poreikiais, LR Vyriausybės programa ir ES politikos prioritetais.

Vystomojo bendradarbiavimo strategijos sektorių prioritetai Afrikai 20222025 metais:

1) skaitmeninių technologijų diegimas, spartinantis Afrikos žemyno ekonominį ir
socialinį vystymąsi;

2) darbo vietų kūrimas jaunimui, profesinis moterų ir mergaičių švietimas;

3) nelegalios migracijos prielaidų šalinimas.

Parama Dramblio Kaulo Krantui

Lietuva įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektus Dramblio Kaulo Krante nuo 2019 m.

20192021 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis įgyvendinti 3 vystomojo bendradarbiavimo projektai už 94,7 tūkst. eurų. Parama skirta moterų ekonominiam ir socialiniam įgalėjimui remti.

Atgal