logo
lt
en

Malis

Projektai
2019 m.
Hidroponinė pašarų auginimo technologija verslumo skatinimui Malyje
Metai
2019 m., 2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žemės ūkis
Šalis
Malis
2019 m.
16 707,46 Eur
2018 m.
19 982 Eur
Skirtos lėšos
36 689,46 Eur
Projekto tikslas

Siekti sumažinti migraciją, gerinant Malio gyventojų, ypač moterų ir jaunimo, socialines ir ekonomines sąlygas.

Projekto rezultatai
 • Malio ūkyje įrengtas ECO FERME P3 hidroponinės technologijos pašarų auginimo demonstracinis objektas.
 • Parengtos rekomendacijos verslumo plėtrai Malyje (naujų projektų idėjos, verslumo skatinimo fondo įsteigimo perspektyvos).
 • Surengti personalo mokymai:

- partneriai Sup‘management Université Intercontinentale Libre supažindinti su inovatyviomis technologijomis, jų veikimu siekiant užtikrinti gyventojų aprūpinimą maistu;

- VDU ekspertas Malyje konsultavo apie hidroponikos technologijos veikimą, padėjo surengti pirmuosius seminarus ir pristatė hidroponinės praktinio pritaikymo ir demonstravimo metodiką.

 • Suorganizuota 12 seminarų, kuriuose pademonstruota inovatyvi pašarų auginimo technologija valdžios atstovams, aukštosios mokyklos dėstytojams ir studentams, ūkininkams, verslininkams.
 • Partneriai Malyje įvykdė 70 individualių konsultacijų apie įdiegtą technologiją ir jų naudojimo galimybes.
Projekto vykdytojas
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
2018 m.
Hidroponinė pašarų auginimo technologija verslumo skatinimui Malyje
Metai
2019 m., 2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žemės ūkis
Šalis
Malis
2019 m.
16 707,46 Eur
2018 m.
19 982 Eur
Skirtos lėšos
36 689,46 Eur
Projekto tikslas

Siekti sumažinti migraciją, gerinant Malio gyventojų, ypač moterų ir jaunimo, socialines ir ekonomines sąlygas.

Projekto rezultatai
 • Malio ūkyje įrengtas ECO FERME P3 hidroponinės technologijos pašarų auginimo demonstracinis objektas.
 • Parengtos rekomendacijos verslumo plėtrai Malyje (naujų projektų idėjos, verslumo skatinimo fondo įsteigimo perspektyvos).
 • Surengti personalo mokymai:

- partneriai Sup‘management Université Intercontinentale Libre supažindinti su inovatyviomis technologijomis, jų veikimu siekiant užtikrinti gyventojų aprūpinimą maistu;

- VDU ekspertas Malyje konsultavo apie hidroponikos technologijos veikimą, padėjo surengti pirmuosius seminarus ir pristatė hidroponinės praktinio pritaikymo ir demonstravimo metodiką.

 • Suorganizuota 12 seminarų, kuriuose pademonstruota inovatyvi pašarų auginimo technologija valdžios atstovams, aukštosios mokyklos dėstytojams ir studentams, ūkininkams, verslininkams.
 • Partneriai Malyje įvykdė 70 individualių konsultacijų apie įdiegtą technologiją ir jų naudojimo galimybes.
Projekto vykdytojas
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
2017 m.
Būsimi verslininkai kaimo ekonomikai Malyje
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Malis
Skirtos lėšos
19 000 Eur
Projekto tikslas

Gerinti Vakarų Afrikos regionų gyventojų socialinę padėtį įgyvendinant priemones, skatinančias potencialius migrantus likti savo šalyje.

Projekto rezultatai
 • Malio jaunimas iš kaimiškų vietovių įgalintas ieškoti užimtumo galimybių, kurti savo verslus gyvenamosiose vietovėse;
 • Užtikrintas projekto tęstinumas - projekto dalyviai įgytomis žiniomis dalinasi su kaimo bendruomenių nariais, o tai sudaro sąlygas didesniai bendruomenės daliai pajusti teigiamus ekonominius pokyčius.
Projekto vykdytojas
Aleksandro Stulginskio universitetas
Bendradarbiavimas su Maliu

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai nustatyti remiantis Afrikos šalių poreikiais, LR Vyriausybės programa ir ES politikos prioritetais.

Vystomojo bendradarbiavimo strategijos sektorių prioritetai Afrikai 20222025 metais:

1) skaitmeninių technologijų diegimas, spartinantis Afrikos žemyno ekonominį ir
socialinį vystymąsi;

2) darbo vietų kūrimas jaunimui, profesinis moterų ir mergaičių švietimas;

3) nelegalios migracijos prielaidų šalinimas.

Parama Maliui

Lietuva įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektus Malyje nuo 2017 m.

20172019 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis įgyvendinti 3 vystomojo bendradarbiavimo projektai už 55,6 tūkst. eurų. Parama skirta ekonominės plėtros ir žemės ūkio srityse.

Humanitarinė pagalba

Iš viso:

145 000

Humanitarinė pagalba (VBPD programa)

Metai

Litai

Eurai

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR), humanitarinė pagalba Maliui

2021

-

100 000

Jungtinių Tautų Pasaulio maisto programa (JT PMP), humanitarinė pagalba Maliui

2018

-

15 000

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (TRKK) vandens, sanitarijos ir higienos užtikrinimo programa, humanitarinė pagalba Maliui

2017

-

20 000

Jungtinių Tautų Pasaulio maisto programa (PMP), humanitarinė pagalba Maliui

2016

-

10 000

Atgal