logo
lt
en

Mianmaras

Projektai
2020 m.
Universiteto taryba: nuoseklus sėkmingo universiteto valdymo instituto sukūrimas
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Mianmaras
Skirtos lėšos
13 980 Eur
Projekto tikslas

Suteikti techninę pagalbą Mianmaro švietimo ministerijai ir kitoms suinteresuotosioms pusėms kuriant valdymo institucijas Mianmaro universitetuose visoje šalyje.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Itin sudėtingomis koronaviruso pandemijos sąlygomis (judėjimas šalies viduje buvo galimas tik su leidimais) projekto vykdytojas Mianmaro nevyriausybinė organizacija „Parami institutas“ surengė webinarą šalies švietimo ir mokslo sistemos atstovams „Universiteto tarybos rolė Universiteto veikloje“. Webinare dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių iš visų šalies valstybinių ir mokslo įstaigų.
 • Išleisti mokomąją ir liekamąją vertę turintys leidiniai webinaro dalyviams.
 • Projekte kaip ekspertės dalyvavo Lietuvos aukštojo mokslo reformų vykdytojos dr. Laima Taparauskienė (VDU) ir dr. Lina Gorbačiovienė (EHU). Taip pat projekte dalyvavo Centrinės Europos universiteto ekspertai.
 • Projektas buvo pristatytas Mianmaro socialinėje žiniasklaidoje, interneto svetainėse, Parami Instituto Facebook puslapyje.
Projekto vykdytojas
Parami Liberal Arts and Science Foundation (Parami Institute of Liberal Arst&Sciences)
2019 m.
„Akreditacijos institucijų vaidmuo užtikrinant švietimo kokybę“
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Mianmaras
Skirtos lėšos
11 014,93 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Nacionalinį akreditacijos ir kokybės užtikrinimo komitetą, siekiant suformuoti stiprią akreditavimo instituciją Mianmare ir užtikrinti, kad Mianmaro universitetai teiktų kokybišką švietimą visiems studentams.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengtas vienos dienos seminaras (rugsėjo 7 d.) švietimo akreditavimo ir kokybės užtikrinimo tema. Tai jau ketvirtas seminaras tokia tema, kuri yra be galo aktuali Mianmaro švietimo ir mokslo visuomenei. Seminarą vedė JAV Tenesio nepriklausomos koledžų ir universitetų asociacijos prezidentas dr. Claude Pressnell, taip pat jame dalyvavo Lietuvos Studijų kokybės vertinimo centro vadovė Aurelija Valeikienė. Dalyvavo daug vyriausybinių, pelno ir nepelno siekiančių švietimo organizacijų atstovų, tarp jų NAQAC nariai, parlamento nariai, valstybinių universitetų ir privačių aukštųjų mokyklų atstovai.
 • Seminaro dalyviai supažindinti su švietimo akreditavimo sistema JAV, ES ir Lietuvoje, buvo vertinta dabartinė situacija Mianmaro privačiame bei viešajame švietimo sektoriuje, nagrinėti sunkumai, su kuriais susiduria NAQAC formuojant aukštos kokybės švietimo sistemą, nubrėžtos kryptys tolimesniam darbui.
 • Apie projektą išplatinta informacija per Mianmaro televizijos kanalą Cannel 9. Taip pat apie projektą platinta informacija socialiniuose tinkluose, NVO interneto svetainėje.
Projekto vykdytojas
Parami Liberal Arts and Science Foundation (Parami Institute of Liberal Arst&Sciences)
2018 m.
Parama Mianmaro švietimo kokybės užtikrinimo ir akreditavimo sistemai
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Mianmaras
Skirtos lėšos
9 491 Eur
Projekto tikslas

Padėti Mianmaro nacionaliniam kokybės užtikrinimo komitetui (angl. National Committee for Quality Assurance - NAQAC) formuoti Mianmaro švietimo akreditavimo ir kokybės užtikrinimo sistemą, stiprinti nacionalinės švietimo sistemos vadovų ir kitų procese dalyvaujančių institucijų administracinius gebėjimus ir jų tarpusavio koordinavimąsi.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengtas dviejų dienų seminaras švietimo akreditavimo ir kokybės užtikrinimo tema, kuriame dalyvavo 47 vyriausybinių, pelno ir nepelno siekiančių švietimo organizacijų atstovai, tarp jų NAQAC nariai, parlamento nariai, valstybinių universitetų ir privačių aukštųjų mokyklų atstovai. Seminarą vedė JAV Kolumbijos universiteto švietimo akreditavimo ir vertinimo departamento direktorė.
 • Seminaro dalyviai supažindinti su švietimo akreditavimo sistema kitose šalyse, jie įvertino dabartinę situaciją Mianmaro privačiame bei viešajame švietimo sektoriuje, išnagrinėjo sunkumus su kuriais susiduria NAQAC formuojant aukštos kokybės švietimo sistemą, nusibrėžė kryptis tolimesniam darbui.
Projekto vykdytojas
Parami Institute of Liberal Arts & Sciences (Parami Human Resource Development Association)
2017 m.
Lietuvos gerosios patirties dalinimasis švietimo reformos mokytojų rengimo srityse su Mianmaro Sąjungos Respublika
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Mianmaras
Skirtos lėšos
12 500 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Mianmaro švietimo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų administracinius ir institucinius gebėjimus įgyvendinant Mianmaro švietimo reformas, susijusias su mokytojų rengimu.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Delegacija iš Mianmaro Sąjungos Respublikos švietimo ministerijos susipažino su Lietuvoje vykdoma švietimo reforma ir Lietuvos švietimo institucijomis;
 • Surengtas trijų dienų 4 Mianmaro Sąjungos Respublikos Švietimo ministerijos atstovų delegacijos vizitas Lietuvoje. Jo metu buvo lankytasi VĮ „Mokyklų tobulinimo centre“, Edukologijos universitete, VU Edukologijos katedroje, Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje, ISM vadybos ir ekonomikos universitete, LR švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų veiklos skyriuje, Vilniaus Kolegijos Pedagogikos fakultete;
 • Projekto partneriai – VĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ ir Mianmaro švietimo ministerija – susitarė dėl tolesnio bendradarbiavimo švietimo srityje – bendradarbiauti nacionaliniu lygmeniu per VĮ „Mokyklų tobulinimo centrą“, kuris koordinuotų bendradarbiavimo programą, įtraukdamas kitus partnerius, taip pat tiesiogiai bendradarbiauti tarp atskirų Mianmaro institucijų ir Lietuvos švietimo institucijų konkrečiais klausimais.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulinimo centras“
Bendradarbiavimas su Mianmaru

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai nustatyti remiantis Mianmaro poreikiais, LR Vyriausybės programa ir ES politikos prioritetais.

Parama Mianmarui

Lietuva įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektus Mianmare nuo 2017 m.

20172020 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Mianmare įgyvendinti 4 projektai, kuriems skirta 46,9 tūkst. eurų. Projektai įgyvendinti administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimo ir švietimo srityse.

Humanitarinė pagalba

2016 m. Lietuva skyrė 20 000 eurų Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro biurui (UNHCR) humanitarinei pagalbai Mianmaro pabėgėliams.

Atgal