logo
lt
en

Šiaurės Makedonija

Projektai
2021 m.
Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą Šiaurės Makedonijoje
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa
Šalis
Šiaurės Makedonija
Skirtos lėšos
1,5 mln. Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Šiaurės Makedonijos nacionalinę kvalifikacijų sąrangą bei spartinti jos praktinį įgyvendinimą siekiant padidinti įsidarbinimą, judumą bei socialinę besimokančiųjų ir dirbančiųjų integraciją.

Projekto rezultatai

Numatomi projekto rezultatai: Ypatingas dėmesys skiriamas kokybės užtikrinimo procedūrų plėtotei bei jų įgyvendinimui, skaidrumui ir bendrosios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos gebėjimų stiprinimui bendrajame, profesiniame ugdyme ir aukštajame moksle, kokybės bei mokslo ir studijų pritaikomumo rinkos poreikiams gerinimui, sąsajų tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi kūrimui bei mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, pripažinimui.

Projekto vykdytojas
Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Europos socialinio fondo agentūra, Prancūzija ir Slovėnija - jaunesnieji partneriai
Atgal