logo
lt
en

Turkija

Projektai
2022 m.
„Green Deal TURK-LIT (GEH) platformos koncepcija: žaliųjų ir modernių sprendinių plėtojimas per ilgalaikius ekspertų ir idėjų mainus tarp Lietuvos ir Turkijos“
Metai
2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
24 801,89 Eur
Projekto tikslas

Išanalizuoti Turkijos teisinę, techninę ir socialinę bazę siekiant „Žaliojo kurso“ („Green Deal“) įgyvendinimo, taip pat sukurti platformą ilgalaikiam ekspertų bendradarbiavimui šioje srityje įgyvendinti.

Diplomatinės atstovybės projektas 

Projekto rezultatai
 • Parengta studija apie esamą padėtį, įgyvendinant tvariosios energetikos sprendimus Turkijoje.
 • Surengti Turkijos ir Lietuvos ekspertų vizitai į Lietuvą ir Turkiją.
 • Sukurta platforma, įgalinanti ekspertus keistis idėjomis.
 • Kartu su energetikos srities ekspertais surengti 4 nuotoliniai seminarai ir 1 renginys Stambule.
 • Pasirašytas ketinimų/bendradarbiavimo protokolas tarp Vilniaus ir Stambulo savivaldybių.
Projekto vykdytojas
Lietuvos užsienio reikalų ministerija/ Lietuvos Respublikos ambasada Turkijos Respublikoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respublikai Stambulo savivaldybė/ Vilniaus miesto savivaldybė
2021 m.
Lietuvos ir Turkijos naujų partnerysčių plėtojimas bioekonomikos ir ES Žaliojo kurso kontekste
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
9 428.09 Eur
Projekto tikslas

Išanalizuoti bendradarbiavimo galimybes ES žaliojo kurso kontekste, ypatingą dėmesį skiriant bioekonomikos, žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriams.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Užmegzti tvarūs bendradarbiavimo ryšiai tarp Lietuvos ir Turkijos mokslo institucijų.
 • Surengti mokymai apie ES žaliojo kurso poveikį žemės ūkio ir maisto sektoriams.
 • Surengti abiejų šalių ekspertų pažintiniai vizitai į šalis partneres.
Projekto vykdytojas
Eskišehiro Osmangazi universiteto Žemės ūkio fakultetas Partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas Kauno technologijos universitetas
Moterų verslumo įgalinimas ir parama moterų verslumui
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
10 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti moterų vadybinius gebėjimus ir verslumą Alanijoje; suteikti moterims reikiamų įgūdžių ir žinių plėtoti savo verslą, galimybę įgyti drąsos pradėti savo verslą per sėkmingus verslumo pavyzdžius.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Alanijos moterims surengtas 6 mokymų ciklas, skirtas jų verslumo gebėjimams skatinti, kuriame dalyvavo 55 dalyvės, 6 iš jų ėmėsi kurti verslą.
 • surengti Lietuvos ir Alanijos verslininkių vizitai į Lietuvą ir Turkiją, kurių tikslas buvo susipažinti su vietos organizacijomis, padedančiomis verslininkėms plėtoti veiklą.
Projekto vykdytojas
Alanijos prekybos ir pramonės rūmai Partneris: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai
2020 m.
Lietuvos ir Turkijos bendradarbiavimo skatinimas kuriant žemės ūkio biotechnologinius produktus bei pagalbines pramonės medžiagas
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
5 000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Lietuvos ir Turkijos verslo ir mokslo institucijų bendradarbiavimą biotechnologijų sistemų ir produktų vystymo srityje, skatinti Lietuvos ir Turkijos įmonių partnerystę siekiant gamybos tinklų plėtros ir dalijimosi technologijomis ir tokiu būdu prisidedant prie ekonominio augimo regionuose.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengtos 3 KTU ir 5 Kapadokijos techparko nuotolinės konferencijos siekiant pristatyti ES programas, iš kurių yra  finansuojamas technologijų perdavimas; KTU patirtį ir know-how tyrimų patrauklumą verslui ir gamybos tinklų plėtrą.
 • Bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Turkijos mokslo įstaigų ir privataus sektoriaus skatinimas technologijų perdavimo srityje.
Projekto vykdytojas
Kapadokijos techparkas prie Nevšehiro universiteto. Projekto partneris: Kauno technologijos universitetas
2019 m.
Gerosios patirties pasidalinimas skatinant bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo ir verslo
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
10 600 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie Turkijos aukštojo mokslo institucijų gebėjimų ,,mokslas-verslui“ stiprinimo perduodant gerąją Lietuvos nacionalinę bei europinę patirtį.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengti dveji (rugpjūčio ir spalio mėn. ) KTU ekspertų mokymai Kaune ir Nevšehire Kapadokijos regiono mokslininkams ir verslo atstovams.
 • Perduota geroji patirtis „mokslas-verslui“ technologijų ir „know-how“ dalinimosi srityse.
 • Nevšehiro universiteto studentams organizuoti mentorystės mokymai.
 • Užmegztas bendradarbiavimas tarp KTU ir Nevšehiro pramoninkų ir verslininkų asociacijos.
Projekto vykdytojas
Kapadokijos techparkas prie Nevšehiro universiteto
2018 m.
Vaikų socialinės padėties gerinimas ir švietimo skatinimas Turkijos regionuose
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
9 970,75 Eur
Projekto tikslas

Gerinti Alanijos regiono vaikų socialinę padėtį ir sudaryti sąlygas jų lygiaverčiam švietimui.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Mokiniams suorganizuotos 2 ekskursijos, mokslo metų pradžios šventė ir bendri renginiai su Alanijos sporto klubu.
 • Surengti pirmosios pagalbos kursai mokytojams ir mokiniams, kurių metu suteiktos žinios apie šiuolaikinę mediciną ir jos galimybes.
 • Mokiniams ir mokytojams suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės kartu su Šilutės rajono  tautodailininkais ir „Mamų unijos“ vaikais iš Lietuvos.
 • Atrinkti 3 mokytojai birželio mėn. dalyvavo Lietuvos totorių bendruomenės vaikų stovykloje Trakuose ir kūrybinėse dirbtuvėse su Lietuvos mokytojais, taip pat Pasaulio lietuvių bendruomenės reginyje Vilniuje, kurio metu susitiko su Lietuvos garbės konsulais Turkijoje ir Prezidente D. Grybauskaite.
 • 10 mokytojų Turkijos mokytojų dienos proga lapkričio mėn. dalyvavo Stambulo Eurazijos maratone 8 km bėgime Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio proga,  kurio dalyvius pasveikino Lietuvos ambasadorius Turkijoje ir Stambulo metropolijos savivaldybės maratono organizacinio komiteto atstovas. Renginio reportažas rodytas per LRT ir TV3, ir Turkijos nacionalinėje televizijoje.
 • Atrinkta 15 mokinių grupė fotografijos mokymams gavus Alanijos gubernatoriaus ir savivaldybės švietimo skyriaus leidimą; šių kursų pabaigoje vaikų parengta  fotografijų paroda viešai pristatyta gruodžio 8 d. Lietuvos garbės konsulato Alanijoje atidarymo proga, kuriame dalyvavo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
Projekto vykdytojas
Turkijos lietuvių bendruomenė
2017 m.
Vaikų socializacijos galimybių didinimas, aktyvumo ir kūrybingumo skatinimas Alanijos rajone
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
10.000 Eur
Projekto tikslas

Mažinti atotrūkį tarp skurdžių rajoninių vietovių ir aukštesniu gyvenimo lygiu pasižyminčių miestų bei siekti visa apimančio, lygiaverčio švietimo.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Sąlygų vaikų sportinei veiklai sudarymas leis tinkamai vesti kūno kultūros pamokas, vaikai galės aktyviai leisti laiką po pamokų.
 • Dalyvavimas bendrose edukacinėse programose skatins vaikų kūrybiškumą, socialinius bei bendruomeninius įgūdžius.
 • Programa kitame mieste prisidės prie vaikų kultūrinio aktyvumo, smalsumo skatinimo, praplės vaikų akiratį.
 • Dramos pamokėlės mokyklose prisidės prie vaikų kūrybiškumo ugdymo.
Projekto vykdytojas
Turkijos lietuvių bendruomenė
Bendradarbiavimas su Turkija

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai formuluojami remiantis Artimųjų Rytų šalių (Turkijos) poreikiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir ES politikos prioritetais.

Vystomojo bendradarbiavimo strategijos sektorių prioritetai Artimiesiems Rytams 2022–2025 metais:

1) stiprinti administracinius ir institucinius gebėjimus, perduoti viešojo sektoriaus reformų patirtį;

2) tvari ekonomikos plėtra;

3) nelegalios migracijos prielaidų šalinimas.

Parama Turkijai

Lietuva įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektus Turkijoje nuo 2017 m.

2017–2020 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Turkijoje įgyvendinti 4 projektai už 35,5 tūkst. eurų. Parama skirta regionų vystymo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo, švietimo gerinimo sritims.

2021 m. Turkijoje įgyvendinti 2 projektai moterų įgalėjimo ir tvaraus vystymosi laikantis ES žaliojo kurso srityse, kuriems skirta 19,4 tūkst. eurų.

2022 m. Turkijoje įgyvendintas projektas už 24,8 tūkst. eurų. Parama skirta aplinkosaugos ir klimato kaitos sričiai.

 

Humanitarinė pagalba

2016 m. Lietuva skyrė 20 000 eurų humanitarinę pagalbą JT Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui (UNHCR) Sirijos pabėgėliams Turkijoje.

Atgal