logo
lt
en

Turkija

Projektai
2023 m.
Skaitmeninių inovacijų sprendimai klimato kaitos, ES žaliojo kurso, energetikos perėjimo srityse, paremti Turkijos ir Lietuvos partnerystės plėtra bei GEH platformos vystymu
Metai
2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita, Skaitmenizacija ir inovacijos
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
24 953,20 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Turkijos vietos valdžios institucijų gebėjimus ir plėtoti Turkijos ir Lietuvos savivaldybių lygmens bendradarbiavimą klimato kaitos, ES žaliojo kurso, energetikos perėjimo srityse, diegiant skaitmeninių inovacijų sprendimus.

Projekto rezultatai
 • Sukurtas mobiliosios programėlės/puslapio prototipas, kuriame pateikiamas daugiau kaip 100 naudingų kontaktų/partnerių sąrašas tolesniam projekto viešinimui ir vystymui, ekspertų įtinklinimui per sukurtą platformą.
 • Surengti atsinaujinančios energetikos ekspertų vizitai į Stambulą ir Vilnių, Kauną, kurių metu užmegzti kontaktai tolesniam bendradarbiavimui savivaldos ir klimato kaitos ekspertų lygmenyje; parengtos analizės ir tolesnės veiklos planai, numatantys galimas bendradarbiavimo sritis, konkrečius bendrus projektus, dalijimosi patirtimi sritis.
Projekto vykdytojas
Stambulo municipalinė savivaldybė/ Projekto partneris – Vilniaus miesto savivaldybė
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Turkijos Respublikoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respublikai
2022 m.
„Green Deal TURK-LIT (GEH) platformos koncepcija: žaliųjų ir modernių sprendinių plėtojimas per ilgalaikius ekspertų ir idėjų mainus tarp Lietuvos ir Turkijos“
Metai
2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
24 801,89 Eur
Projekto tikslas

Išanalizuoti Turkijos teisinę, techninę ir socialinę bazę siekiant „Žaliojo kurso“ („Green Deal“) įgyvendinimo, taip pat sukurti platformą ilgalaikiam ekspertų bendradarbiavimui šioje srityje įgyvendinti.

Projekto rezultatai
 • Parengta studija apie esamą padėtį, įgyvendinant tvariosios energetikos sprendimus Turkijoje.
 • Surengti Turkijos ir Lietuvos ekspertų vizitai į Lietuvą ir Turkiją.
 • Sukurta platforma, įgalinanti ekspertus keistis idėjomis.
 • Kartu su energetikos srities ekspertais surengti 4 nuotoliniai seminarai ir 1 renginys Stambule.
 • Pasirašytas ketinimų/bendradarbiavimo protokolas tarp Vilniaus ir Stambulo savivaldybių.
Projekto vykdytojas
Vilniaus miesto savivaldybė
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Turkijos Respublikoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respublikai
2021 m.
Lietuvos ir Turkijos naujų partnerysčių plėtojimas bioekonomikos ir ES Žaliojo kurso kontekste
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
9 428.09 Eur
Projekto tikslas

Išanalizuoti bendradarbiavimo galimybes ES žaliojo kurso kontekste, ypatingą dėmesį skiriant bioekonomikos, žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriams.

Projekto rezultatai
 • Užmegzti tvarūs bendradarbiavimo ryšiai tarp Lietuvos ir Turkijos mokslo institucijų.
 • Surengti mokymai apie ES žaliojo kurso poveikį žemės ūkio ir maisto sektoriams.
 • Surengti abiejų šalių ekspertų pažintiniai vizitai į šalis partneres.
Projekto vykdytojas
Eskišehiro Osmangazi universiteto Žemės ūkio fakultetas Partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas Kauno technologijos universitetas
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Turkijos Respublikoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respublikai
Moterų verslumo įgalinimas ir parama moterų verslumui
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
10 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti moterų vadybinius gebėjimus ir verslumą Alanijoje; suteikti moterims reikiamų įgūdžių ir žinių plėtoti savo verslą, galimybę įgyti drąsos pradėti savo verslą per sėkmingus verslumo pavyzdžius.

Projekto rezultatai
 • Alanijos moterims surengtas 6 mokymų ciklas, skirtas jų verslumo gebėjimams skatinti, kuriame dalyvavo 55 dalyvės, 6 iš jų ėmėsi kurti verslą.
 • surengti Lietuvos ir Alanijos verslininkių vizitai į Lietuvą ir Turkiją, kurių tikslas buvo susipažinti su vietos organizacijomis, padedančiomis verslininkėms plėtoti veiklą.
Projekto vykdytojas
Alanijos prekybos ir pramonės rūmai Partneris: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Turkijos Respublikoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respublikai
2020 m.
Lietuvos ir Turkijos bendradarbiavimo skatinimas kuriant žemės ūkio biotechnologinius produktus bei pagalbines pramonės medžiagas
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
5 000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Lietuvos ir Turkijos verslo ir mokslo institucijų bendradarbiavimą biotechnologijų sistemų ir produktų vystymo srityje, skatinti Lietuvos ir Turkijos įmonių partnerystę siekiant gamybos tinklų plėtros ir dalijimosi technologijomis ir tokiu būdu prisidedant prie ekonominio augimo regionuose.

Projekto rezultatai
 • Surengtos 3 KTU ir 5 Kapadokijos techparko nuotolinės konferencijos siekiant pristatyti ES programas, iš kurių yra  finansuojamas technologijų perdavimas; KTU patirtį ir know-how tyrimų patrauklumą verslui ir gamybos tinklų plėtrą.
 • Bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Turkijos mokslo įstaigų ir privataus sektoriaus skatinimas technologijų perdavimo srityje.
Projekto vykdytojas
Kapadokijos techparkas prie Nevšehiro universiteto. Projekto partneris: Kauno technologijos universitetas
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Turkijos Respublikoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respublikai
2019 m.
Gerosios patirties pasidalinimas skatinant bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo ir verslo
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
10 600 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie Turkijos aukštojo mokslo institucijų gebėjimų ,,mokslas-verslui“ stiprinimo perduodant gerąją Lietuvos nacionalinę bei europinę patirtį.

Projekto rezultatai
 • Surengti dveji (rugpjūčio ir spalio mėn. ) KTU ekspertų mokymai Kaune ir Nevšehire Kapadokijos regiono mokslininkams ir verslo atstovams.
 • Perduota geroji patirtis „mokslas-verslui“ technologijų ir „know-how“ dalinimosi srityse.
 • Nevšehiro universiteto studentams organizuoti mentorystės mokymai.
 • Užmegztas bendradarbiavimas tarp KTU ir Nevšehiro pramoninkų ir verslininkų asociacijos.
Projekto vykdytojas
Kapadokijos techparkas prie Nevšehiro universiteto
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Turkijos Respublikoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respublikai
2018 m.
Vaikų socialinės padėties gerinimas ir švietimo skatinimas Turkijos regionuose
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
9 970,75 Eur
Projekto tikslas

Gerinti Alanijos regiono vaikų socialinę padėtį ir sudaryti sąlygas jų lygiaverčiam švietimui.

Projekto rezultatai
 • Mokiniams suorganizuotos 2 ekskursijos, mokslo metų pradžios šventė ir bendri renginiai su Alanijos sporto klubu.
 • Surengti pirmosios pagalbos kursai mokytojams ir mokiniams, kurių metu suteiktos žinios apie šiuolaikinę mediciną ir jos galimybes.
 • Mokiniams ir mokytojams suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės kartu su Šilutės rajono  tautodailininkais ir „Mamų unijos“ vaikais iš Lietuvos.
 • Atrinkti 3 mokytojai birželio mėn. dalyvavo Lietuvos totorių bendruomenės vaikų stovykloje Trakuose ir kūrybinėse dirbtuvėse su Lietuvos mokytojais, taip pat Pasaulio lietuvių bendruomenės reginyje Vilniuje, kurio metu susitiko su Lietuvos garbės konsulais Turkijoje ir Prezidente D. Grybauskaite.
 • 10 mokytojų Turkijos mokytojų dienos proga lapkričio mėn. dalyvavo Stambulo Eurazijos maratone 8 km bėgime Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio proga,  kurio dalyvius pasveikino Lietuvos ambasadorius Turkijoje ir Stambulo metropolijos savivaldybės maratono organizacinio komiteto atstovas. Renginio reportažas rodytas per LRT ir TV3, ir Turkijos nacionalinėje televizijoje.
 • Atrinkta 15 mokinių grupė fotografijos mokymams gavus Alanijos gubernatoriaus ir savivaldybės švietimo skyriaus leidimą; šių kursų pabaigoje vaikų parengta  fotografijų paroda viešai pristatyta gruodžio 8 d. Lietuvos garbės konsulato Alanijoje atidarymo proga, kuriame dalyvavo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
Projekto vykdytojas
Turkijos lietuvių bendruomenė
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Turkijos Respublikoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respublikai
2017 m.
Dvynių projektas: Žandarmerijos vadavietės Moterų ir vaikų reikalų skyrių organizacinių gebėjimų stiprinimas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas, Socialinė apsauga
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
1 645 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Stiprinti Turkijos bendrosios žandarmerijos vadovybės (GCG) gebėjimus teikti patikimą ir veiksmingą pagalbą nuo smurto nukentėjusioms moterims ir jų vaikams, taip pat kovoti su nepilnamečių nusikalstamumu.

Projekto trukmė: 24 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lietuva (Lietuvos policija, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Teisės institutas, CPVA)
Vaikų socializacijos galimybių didinimas, aktyvumo ir kūrybingumo skatinimas Alanijos rajone
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
10 000 Eur
Projekto tikslas

Mažinti atotrūkį tarp skurdžių rajoninių vietovių ir aukštesniu gyvenimo lygiu pasižyminčių miestų bei siekti visa apimančio, lygiaverčio švietimo.

Projekto rezultatai
 • Sąlygų vaikų sportinei veiklai sudarymas leis tinkamai vesti kūno kultūros pamokas, vaikai galės aktyviai leisti laiką po pamokų.
 • Dalyvavimas bendrose edukacinėse programose skatins vaikų kūrybiškumą, socialinius bei bendruomeninius įgūdžius.
 • Programa kitame mieste prisidės prie vaikų kultūrinio aktyvumo, smalsumo skatinimo, praplės vaikų akiratį.
 • Dramos pamokėlės mokyklose prisidės prie vaikų kūrybiškumo ugdymo.
Projekto vykdytojas
Turkijos lietuvių bendruomenė
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Turkijos Respublikoje, Irano Islamo Respublikai ir Pakistano Islamo Respublikai
2016 m.
Dvynių projektas: Nacionalinio koordinavimo ir bendro rizikos analizės centro bei integruoto sienų valdymo integruotos duomenų bazės kūrimas Turkijoje
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
250 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Turkijos teisinių, institucinių ir techninių gebėjimų plėtojimas ir stiprinimas, siekiant juos suderinti su ES integruoto sienų valdymo politika.

Projekto trukmė: 6 mėn. + 3 mėn.

Projekto vykdytojas
Lietuva (Valstybės sienos apsaugos tarnyba, CPVA)
2015 m.
Dvynių projektas: Teisinės pagalbos tarnybos stiprinimas Turkijoje
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
1 375 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Teisės kreiptis į teismą Turkijoje skatinimas, visų pirma plėtojant teisinės pagalbos sistemą, kad visi piliečiai galėtų kreiptis į teismą, stiprinant teisingumo sistemos veikimą rengiant teisės aktų projektus, apibrėžiant strategiją, rengiant mokymus ir skatinant pačias paslaugas.

Projekto trukmė: 24 mėn.

Plačiau apie projektą: URM pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Ispanija - lyderė, Prancūzija, Lietuva (Lietuvos teisingumo ministerija, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Nacionalinės teismų administracija, Teisės institutas, Vyriausiasis administracinis teismas, CPVA) - jaunesniosios partnerės
2014 m.
Dvynių projektas: Jūrų saugos gerinimas tvarkant pavojingus krovinius uostuose ir pakrantėse
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
1 100 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Gerinti jūrų transporto saugą Turkijoje pagal ES teisyną ir tarptautines konvencijas. Projekto tikslas - sukurti administracijos sistemą, užtikrinančią saugų pavojingų krovinių tvarkymą uostuose ir pakrančių įrenginiuose.

Projekto trukmė: 24 mėn.

Plačiau apie projektą: URM pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Italija - lyderė, Nyderlandai, Lietuva (Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla) - jaunesniosios partnerės
2013 m.
Dvynių projektas: Parama pavojingų krovinių gabenimui
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
950 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Pristatyti praktinius sprendimus vykdymo užtikrinimo ir techninių tarnybų mokymo srityje. Sukurti veiksmingą vairuotojų ir saugos konsultantų mokymo ir testavimo programą, skirtą pavojingiems kroviniams vežti. Parengti ekspertų grupę, skirtą profesionaliam personalui įvairiuose pavojingų krovinių vežimo sistemos segmentuose. Parengti teisinius sprendimus, susijusius su ES reglamentų ir direktyvų, reikalingų pavojingų krovinių vežimo srityje, įgyvendinimu. Pateikti institucinius sprendimus, skirtus visai komercinio kelių transporto valdymo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemai. Įgyvendinti geriausią praktiką ir sprendimus techninės apžiūros ir sertifikavimo srityse.

Projekto trukmė: 18 mėn.

Projekto vykdytojas
Lenkija - lyderė, Lietuva (Valstybinė kelių transporto inspekcija ir Susisiekimo ministerija)
2011 m.
Dvynių projektas: Jūrų saugos gerinimas tvarkant pavojingus krovinius uostuose ir pakrantėse
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
1 045 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Projekto tikslas - sukurti administracijos sistemą, užtikrinančią saugų pavojingų krovinių tvarkymą uostuose ir pakrančių įrenginiuose.

Projekto vykdytojas
Italija - lyderė, Prancūzija, Lietuva (Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla) - jaunesniosios partnerės
2007 m.
Dvynių projektas: Augalo paso sistema ir operatorių registracija
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
1 105 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Parengti Turkijos augalų sveikatos sektorių stojimui į ES.

2006 m.
Dvynių projektas: Maisto saugos ir kontrolės restruktūrizavimas Turkijoje
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Turkija
Skirtos lėšos
*
Bendradarbiavimas su Turkija

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai formuluojami remiantis Artimųjų Rytų šalių (Turkijos) poreikiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir ES politikos prioritetais.

Vystomojo bendradarbiavimo strategijos sektorių prioritetai Artimiesiems Rytams 2022–2025 metais:

1) stiprinti administracinius ir institucinius gebėjimus, perduoti viešojo sektoriaus reformų patirtį;

2) tvari ekonomikos plėtra;

3) nelegalios migracijos prielaidų šalinimas.

Parama Turkijai

Lietuva įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektus Turkijoje nuo 2017 m.

2017–2020 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Turkijoje įgyvendinti 4 projektai už 35,5 tūkst. eurų. Parama skirta regionų vystymo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo, švietimo gerinimo sritims.

2021 m. Turkijoje įgyvendinti 2 projektai moterų įgalėjimo ir tvaraus vystymosi laikantis ES žaliojo kurso srityse, kuriems skirta 19,4 tūkst. eurų.

2022 m. Turkijoje įgyvendintas projektas už 24,8 tūkst. eurų. Parama skirta aplinkosaugos ir klimato kaitos sričiai.

 

Humanitarinė pagalba

Humanitarinė pagalba (VBPD programa)

Metai

Litai

Eurai

Iš viso:

220 000

Humanitarinė pagalba nuo žemės drebėjimo nukentėjusiai Turkijai

2023

-

100 000

Humanitarinė pagalba nuo žemės drebėjimo nukentėjusiai Turkijai (2023-02-08 LRV nutarimas Nr. 84)

2023

-

100 000

JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui (UNHCR), humanitarinė pagalba Sirijos pabėgėliams Turkijoje (paskelbta 2015 m. gruodžio 15 d. Ženevoje)

2016

-

20 000

Atgal