logo
lt
en

Turkmėnistanas

Projektai
2015 m.
Lyčių lygybė nuo Baltijos iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė Women in Democracy
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas, Vietnamas
Skirtos lėšos
6 652,51 Eur
Projekto tikslas

Tęsti inovatyvios tarptautinės internetinės svetainės “Women in Democracy” veiklas.

Projekto rezultatai
 • Užtikrintas nuolatinis tarptautinės internetinės svetainės www.womenindemocracy.org, pristatančios ir skatinančios lyčių lygybę Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse, palaikymas ir techninis aptarnavimas
 • Kasdien atliktas naujienų monitoringas ir naujienų atranka svetainės prieskyroms “Naujienos”, “Opinion”, “Facebook”;  periodiškai pildomos aktualijų prieskyros „Politics“, „Governance and Economy“, „Violence against Women“ ir „International Organizations“, talpinama vaizdinė medžiaga
 • Parengti ir svetainėje patalpinti 4 originalūs interviu su moterimis-regiono lyderėmis (patalpinti prieskyroje “Interviu su lyderėmis”)
 • Parašyti 6 informaciniai ir analitiniai tekstai
 • Sustiprintas Lietuvos, kaip lyčių lygybės koordinatorės regione (Rytų Europa, Kaukazo regionas, Centrinė Azija), vaidmuo
 • Savo veikla svetainė atlieka anti-demokratinės propagandos ir dezinformacijos diskreditaciją regione.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universitetas / Lyčių studijų centras
2014 m.
Lyčių lygybė nuo Baltijos iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė "Women in Democracy"
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Vietnamas
Skirtos lėšos
12 173,7 Eur (41 999,35 Lt)
Projekto tikslas

Tarptautinės interneto svetainės www.womenindemocracy.org pagalba pristatyti ir skatinti lyčių lygybę Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse.

Projekto rezultatai
 • Užtikrintas nuolatinis interneto svetainės turinio palaikymas ir techninis aptarnavimas, atnaujintos prieskyros. Sukurta nauja prieskyra "Interviu su lyderėmis" bei papildomos aktualijų prieskyros (Politics; Governance and Economy; Violence against Women; International Organizations).
 • Kasdien atliekamas naujienų monitoringas ir naujienų atranka. Naujienos talpinamos į svetainės prieskyras "Naujienos", "Opinion", "Facebook". Taip pat talpinama vaizdinė medžiaga.
 • Parengta ir svetainėje patalpinta 12 originalių interviu su moterimis-regiono lyderėmis.
 • Parašyti 12 informacinių ir analitinių tekstų.
 • Sustiprintas Lietuvos, kaip lyčių lygybės koordinatorės regione (Rytų Europa, Kaukazo regionas, Centrinė Azija), vaidmuo.
 • Svetainėje teikiamą informaciją ir naujienas lyčių lygybės klausimais nuolat skaito 526 asmenys iš visų pasaulio regionų.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras
2013 m.
Lyčių lygybė nuo Baltijos jūros iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė "Women in Democracy"
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas, Vietnamas
Skirtos lėšos
35 914 Lt
Projekto tikslas

Tęsti tarptautinės internetinės svetainės www.womenindemocracy.org, pristatančios ir skatinančios lyčių lygybę Demokratijų bendrijos ir kitose šalyse (ypač Rytų Europos, Kaukazo regiono, Centrinės Azijos), palaikymą ir plėtrą (nuo 2012 m.)

Projekto rezultatai
 • Projekto metu buvo atliekamas kasdieninis naujienų ir informacinių bazių monitoringas moterų padėties ir lyčių lygybės klausimais
 • Užmegzti kontaktai su 15 valstybių tikslinėmis regiono NVO, buvo atliekama nacionalinių vyriausybių dokumentų ir teisinės medžiagos analizė bei vykdomų iniciatyvų lyčių lygybės srityje pristatymas
 • Parengta ir tinklapyje publikuota Lietuvos visuomenės supažindinimui su lyčių lygybės įgyvendinimo iniciatyvomis regione skirta medžiaga
 • Organizuotas kelių dienų trukmės internetinis forumas aktualiais lygių galimybių klausimais. Pagrindinis rezultatas – efektyviai veikianti svetainė.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras
2012 m.
Demokratijų forumas: internetinė lyčių lygybės svetainė
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Visuomenės informavimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Sukurti forumą su aktualiomis moterų teisių realijomis ( talpinanti naudingus dokumentus, gerųjų praktikų pavyzdžius), skatinanti temines diskusijas bei padedantis įgyvendinti lyčių lygybę regiono ir kitose Demokratijų bendrijos šalyse.

Projekto rezultatai
 • Sukurta internetinė svetainė http://www.womenindemocracy.org/ atitinkanti projekto tikslus
 • Turinys nuolat atnaujinamas
 • Toliau vykdomas bendradarbiavimas su NVO Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras
2008 m.
Medicininės motinos ir vaiko paramos gerinimo pagrindinių krypčių nustatymas Turkmėnistane
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Turkmėnistanas
Skirtos lėšos
29.467 Lt
Projekto tikslas

Vaikų sveikatos apsaugos gerinimas.

Projekto rezultatai
 • atlikta analizė ir įvertinta nėščiųjų bei naujagimių medicininės pagalbos būklė Turkmėnistane, kartu su vietos specialistais paruošta ilgalaikė programa 2009-2010 m., apimanti medicinos personalo profesinės kvalifikacijos kėlimą, naujų technologijų įdiegimą į klinikinę praktiką, medicininės pagalbos infrastruktūros gerinimą.
Projekto vykdytojas
Naujagimių intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas med. dr. Arūnas Liubšys, Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė
2007 m.
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo logotipo ir šūkio sukūrimas. Pasiruošimas renginiui „Europos vystomojo bendradarbiavimo dienos
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas, Vietnamas
Skirtos lėšos
12 675 Eur (43 729 Lt)
Projekto tikslas

Sukurti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo logotipą ir šūkį, kurie būtų naudojami pristatant Lietuvos VB, informuojant piliečius apie VB siekius, uždavinius.

Projekto rezultatai

Logotipo ir šūkio sukūrimas.

Projekto vykdytojas
UAB "Baltijos viešųjų ryšių grupė"
Bendradarbiavimas su Turkmėnistanu

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai nustatyti remiantis Turkmėnistano poreikiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir ES politikos prioritetais.

Parama Turkmėnistanui

Lietuva įgyvendino 1 vystomojo bendradarbiavimo projektą Turkmėnistane 2008 m., kuriam skirta 8,4 tūkst. eurų. Projektas įgyvendintas sveikatos apsaugos srityje.

Atgal