logo
lt
en

Uganda

Projektai
2020 m.
Skaitmeninės Transformacijos plano parengimas mikrofinansavimo priežiūros ir reguliavimo procesams efektyvinti
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Verslo skatinimas
Šalis
Uganda
Skirtos lėšos
19 922,93 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Ugandos institucijų pasirengimą, įgalinant informacines technologijas, įgyvendinti Ugandos ne bankinio sektoriaus priežiūrą ir stiprinti finansų sektoriaus stabilumą bei vartotojų apsaugą tarp mažiausias pajamas gaunančių Ugandos gyventojų ir tokiu būdu prisidėti prie labiau įtraukios visuomenės kūrimo.

Projekto rezultatai
  • Parengtas organizacijos skaitmeninės transformacijos planas, numatant veiklų/procesų perkėlimą į elektroninę erdvę.
  • Parengtos rekomendacijos dėl organizacijos valdymo ir technologinių sprendinių įdiegimo.
  • Pristatytas skaitmeninės transformacijos planas Ugandos suinteresuotoms institucijoms (UMRA ir Finansų ministerijos atstovams).
Projekto vykdytojas
Norway Registers Development AS Lietuvos filialas
Bendradarbiavimas su Uganda

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai nustatyti remiantis Afrikos šalių (Ugandos) poreikiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir ES politikos prioritetais.

Vystomojo bendradarbiavimo strategijos sektorių prioritetai Afrikai 2022–2025 metais:

1) skaitmeninių technologijų diegimas siekiant spartinti Afrikos žemyno ekonominį ir
socialinį vystymąsi;

2) darbo vietų kūrimas jaunimui, profesinis moterų ir mergaičių švietimas;

3) nelegalios migracijos prielaidų šalinimas.

Parama Ugandai

2020 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Lietuva įgyvendino 1 vystomojo bendradarbiavimo projektą Ugandoje už 19,9 tūkst. eurų. Parama skirta ekonominės plėtros (skaitmeninimo) srityje.

Atgal