logo
lt
en

Vietnamas

Projektai
2021 m.
Moterų ir mergaičių įgalinimas Vietname, kuriant ir vystant skaitmeninį verslą (VMpower)
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Vietnamas
Skirtos lėšos
25 000 Eur
Projekto tikslas

Moterų ir mergaičių įgalinimas Vietname, kuriant ir vystant savo skaitmeninį verslą.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Atlikta specifinių tikslinių grupių poreikių analizė ir aplinkos tyrimas.
 • Sukurta skaitmeninių gebėjimų ugdymo programa ir jos įgyvendinimo planas.
 • Parengta mokymo medžiaga, kuri patalpinta nuotolinio mokymo sistemoje.
 • Atlikta mokymų dalyvių atranka. Pravestos dvi mokymų dalys: Pirma dalis – asmeninės skaitmeninės rinkodaros ir ženklodaros e.versle pagrindai (nuotolinis ir interaktyvus mokymas(is), praktinis žinių ir įgūdžių įtvirtinimas). Antra dalis – skaitmeninių technologijų verslininkystė: “Kaip sukurti į rinką/vartotoją orientuotą skaitmeninį produktą ir verslą?”, “Iššūkiai ir galimybės, reguliavimas, atitikties reikalavimai ir privalomos savybės”, “Komunikacijos ir informacijos sklaidos priemonių plano ir turinio parengimas”.
Projekto vykdytojas
Lietuvos IT įmonių asociacija Infobalt
2015 m.
Lyčių lygybė nuo Baltijos iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė Women in Democracy
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas, Vietnamas
Skirtos lėšos
6.652,51 Eur
Projekto tikslas

Tęsti inovatyvios tarptautinės internetinės svetainės “Women in Democracy” veiklas.

Projekto rezultatai
 • Užtikrintas nuolatinis tarptautinės internetinės svetainės www.womenindemocracy.org, pristatančios ir skatinančios lyčių lygybę Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse, palaikymas ir techninis aptarnavimas
 • Kasdien atliktas naujienų monitoringas ir naujienų atranka svetainės prieskyroms “Naujienos”, “Opinion”, “Facebook”;  periodiškai pildomos aktualijų prieskyros „Politics“, „Governance and Economy“, „Violence against Women“ ir „International Organizations“, talpinama vaizdinė medžiaga
 • Parengti ir svetainėje patalpinti 4 originalūs interviu su moterimis-regiono lyderėmis (patalpinti prieskyroje “Interviu su lyderėmis”)
 • Parašyti 6 informaciniai ir analitiniai tekstai
 • Sustiprintas Lietuvos, kaip lyčių lygybės koordinatorės regione (Rytų Europa, Kaukazo regionas, Centrinė Azija), vaidmuo
 • Savo veikla svetainė atlieka anti-demokratinės propagandos ir dezinformacijos diskreditaciją regione.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universitetas / Lyčių studijų centras
2013 m.
Lyčių lygybė nuo Baltijos jūros iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė "Women in Democracy"
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas, Vietnamas
Skirtos lėšos
35.914 Lt
Projekto tikslas

Tęsti tarptautinės internetinės svetainės www.womenindemocracy.org, pristatančios ir skatinančios lyčių lygybę Demokratijų bendrijos ir kitose šalyse (ypač Rytų Europos, Kaukazo regiono, Centrinės Azijos), palaikymą ir plėtrą (nuo 2012 m.)

Projekto rezultatai
 • Projekto metu buvo atliekamas kasdieninis naujienų ir informacinių bazių monitoringas moterų padėties ir lyčių lygybės klausimais
 • Užmegzti kontaktai su 15 valstybių tikslinėmis regiono NVO, buvo atliekama nacionalinių vyriausybių dokumentų ir teisinės medžiagos analizė bei vykdomų iniciatyvų lyčių lygybės srityje pristatymas
 • Parengta ir tinklapyje publikuota Lietuvos visuomenės supažindinimui su lyčių lygybės įgyvendinimo iniciatyvomis regione skirta medžiaga
 • Organizuotas kelių dienų trukmės internetinis forumas aktualiais lygių galimybių klausimais. Pagrindinis rezultatas – efektyviai veikianti svetainė.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras
Bendradarbiavimas su Vietnamu

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai nustatyti remiantis Vietnamo poreikiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir ES politikos prioritetais.

Parama Vietnamui

Lietuva įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektus Vietname nuo 2021 m.

2021 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Vietname įgyvendintas 1 projektas, kuriam skirta 25 tūkst. eurų. Projektas įgyvendintas lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo srityje.

Atgal