logo
lt
en

Fondas

Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo tikslas – padėti įgyvendinti lanksčią, gebančią greitai reaguoti, į tęstinius rezultatus nukreiptą vystomojo bendradarbiavimo politiką ir įgalinti Lietuvos viešojo bei privataus sektoriaus institucijas įgyvendinti didelės apimties, reikšmingą pridėtinę vertę generuojančius projektus šalyse partnerėse.

Fondo tarybą sudaro 7 nariai, kuriuos deleguoja Užsienio reikalų ministerija, Finansų ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra, Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų asociacija „Infobalt“, Lietuvos savivaldybių asociacija, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios vystomojo bendradarbiavimo srityje. Fondo tarybos darbą organizuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau - CPVA) atlieka Fondo administratoriaus ir sekretoriato funkciją.

Sprendimą dėl Fondo lėšų skyrimo priima Fondo taryba, vadovaudamasi Fondo veiklos aprašu, patvirtintu 2022 m. birželio 9 d. Lietuvos užsienio reikalų ministro įsakymu Nr. V-197. Fondo Tarybos sprendimu finansavimas skiriamas konkurso būdu atrinktiems projektams ir programoms, tiesioginio finansavimo projektams arba programoms bei tarptautinių donorų lėšomis finansuojamų programų ir projektų nacionaliniam bendrajam finansavimui užtikrinti.

Konkursai teikti paraiškas projektų ir programų įgyvendinimui skelbiami CPVA puslapio skiltyje Kvietimai

Prašymai skirti nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų tarptautinių donorų lėšomis finansuojamos programos ar projekto įgyvendinimui Fondo tarybai  Lietuvos Respublikos juridinių ar fizinių asmenų teikiami tiesiogiai per Fondo sekretoriatą  - Centrinę projektų valdymo agentūrą (CPVA).

 

SUSIJĘ TEISĖS AKTAI

 

 

Atgal