logo
lt
en

Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo politika

Vystomojo bendradarbiavimo politika – užsienio politikos sritis, kuria siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m.,užtikrinti taiką ir stabilumą, remti demokratijos ir teisės viršenybės įtvirtinimą, skatinti pagarbą žmogaus teisėms, padėti besivystančioms šalims partnerėms integruotis į pasaulio ekonomiką, drauge spręsti klimato kaitos iššūkius.

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo pagrindas yra laisvės ir demokratijos darbotvarkė, reformų įgyvendinimo patirties perdavimas šalyse partnerėse ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas.

Demokratinių institucijų, pilietinės visuomenės rėmimas ir skatinimas, ekonominių ryšių plėtojimas yra Lietuvos veikimo ES Rytų partnerystės šalyse prioritetas. Lietuva turi demokratinės valstybės kūrimo ir reformų įgyvendinimo patirties ir perduoda ją remdama valstybes, siekiančias glaudesnės integracijos su ES. Daugiausia dėmesio skiriama ES šalies kandidatės statusą gavusioms Ukrainai ir Moldovai, perspektyvą tapti ES šalimi nare įgijusiam Sakartvelui, visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimą su ES pasirašiusiai Armėnijai.  

2022 m. vasario 24 d. Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą, vykstant jos gyventojų ir civilinės infrastruktūros naikinimui, Lietuva teikia visapusišką paramą ir pagalbą Ukrainai. Kaip viena aktyviausių Ukrainos rėmėjų, Lietuva skiria humanitarinę, finansinę, civilinės saugos ir kitą paramą, priima ir rūpinasi karo pabėgėliais, atvykusiais ir gyvenančiais Lietuvoje. Lietuva aktyviai dalyvauja Ukrainos atstatymo procesuose, įskaitant Ukrainos švietimo ir ugdymo įstaigų, susisiekimo infrastruktūros objektų atstatymą, laikinų gyvenamųjų vietų suteikimą nuo karo nukentėjusioms šeimoms.

Atsižvelgdama į globalius pokyčius ir atsiveriančias naujas galimybes žaliosios ekonomikos, atsinaujinančios energetikos, skaitmeninės transformacijos srityje, taip pat siekdama dalyvauti sprendžiant klimato kaitos, migracijos keliamus iššūkius, Lietuva kuria partnerystes su atskiromis Artimųjų Rytų ir Vidurinės Azijos, Užsachario Afrikos valstybėmis.

Lietuva nuosekliai plėtoja daugiašalį vystomąjį bendradarbiavimą, stiprina bendradarbiavimą su ES institucijomis, Jungtinėmis Tautomis, EBPO, Pasaulio banku ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, tarptautinėmis finansų institucijomis ir fondais, koordinuojančiais globalias pastangas remti besivystančias valstybes.

Lietuva teikia daugiašalę paramą vystymuisi mokėdama privalomuosius ir savanoriškus įnašus bei įmokas į Europos plėtros fondą, kitus vystomojo bendradarbiavimo fondus ir tarptautines organizacijas, taip pat teikia humanitarinę pagalbą stichinių nelaimių ir konfliktų paveiktoms šalims.

Atgal