logo
lt
en

Strateginės kryptys

Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo strateginės kryptys yra dokumentas, kurio tikslas ‒ sudaryti planavimo ir valdymo sąlygas nuoseklesnei, racionalesnei ir darnesnei vystomojo bendradarbiavimo politikai.

Strateginėse kryptyse įvertinamas vystomojo bendradrbiavimo politikos kontektsas, šalių partnerių poreikiai, nubrėžiami tematiniai ir geografiniai prioritetai, strateginiai tikslai ir uždaviniai, numatomi veiklos finansavimo būdai, vystomojo bendradarbiavimo architektūros dalyvių įtraukimas.

Siekiant užtikrinti paramą demokratijos ir laisvės erdvės plėtrai Europos Sąjungos (ES) kaimynystėje ir už jos ribų, stiprinti Lietuvos įsitraukimą į tarptautinės vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimą bei įgyvendinimą, dedant pastangas, kad vystomojo bendradarbiavimo politikos potencialas būtų išnaudojamas Lietuvos žmonių ir šalių partnerių gerovei, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu buvo patvirtintos

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO STRATEGINĖS KRYPTYS  2022-2025 metams

Lietuvos geografinių vystomojo bendradarbiavimo krypčių prioritetas teikiamas ES Rytų partnerystės valstybėms - Ukrainai, Moldovai, Sakartvelui, taip pat Armėnijai ir Baltarusijos žmonėms, Artimųjų Rytų, Vidurinės Azijos ir Afrikos valstybėms. 

Atgal