logo
lt
en

Baltarusija

Projektai
2023 m.
Atsparumo dezinformacijai stiprinimas Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse, ypatingą dėmesį skiriant nepriklausomai žiniasklaidai
Metai
2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
88 607,69 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti atsparumą dezinformacijai ir strateginės komunikacijos gebėjimus, įtvirtinant nepriklausomos informacijos sklaidą ES Rytų partnerystės šalyse.

Projekto vykdytojas
UAB „Delfi“
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Baltarusijos nepriklausomas kinas: atgimimas
Metai
2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
39 506,50 Eur
Projekto tikslas

Populiarinti, išryškinti ir remti nepriklausomą Baltarusijos kiną ir kino industriją vietiniu ir pasauliniu lygiu, kaip reikšmingą indėlį permąstant ir išlaikant šiuolaikinę tautinę baltarusių tapatybę.

Projekto vykdytojas
Volia Films OÜ
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Lietuva – Baltarusija. Dialogas apie praeitį
Metai
2023 m., 2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
2023 m.
22 378 EUR
2022 m.
22 311 EUR
2021 m.
20 715,10 EUR
Skirtos lėšos
65 404,10 Eur
Projekto tikslas

Bendromis Baltarusijos ir Lietuvos tyrėjų pastangomis išanalizuoti visuomenėje labiausiai paplitusius istorinius naratyvus, kurie yra skleidžiami žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

Projekto rezultatai
 • Parengta 10 straipsnių kolektyvinei monografijai.
 • Parengta 15 straipsnių žiniasklaidai, 3 moksliniai straipsniai.
 • Surengtos 3 diskusijos
Projekto vykdytojas
Lietuvos užsienio reikalų ministerija/ Lietuvos istorijos institutas
2022 m.
Atsparumo dezinformacijai stiprinimas Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse, ypatingą dėmesį skiriant nepriklausomai žiniasklaidai
Metai
2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
88 607,69 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti atsparumą dezinformacijai ir strateginės komunikacijos gebėjimus, įtvirtinant nepriklausomos informacijos sklaidą ES Rytų partnerystės šalyse.

Projekto vykdytojas
UAB „Delfi“
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Baltarusijos nepriklausomas kinas: atgimimas
Metai
2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
39 506,50 Eur
Projekto tikslas

Populiarinti, išryškinti ir remti nepriklausomą Baltarusijos kiną ir kino industriją vietiniu ir pasauliniu lygiu, kaip reikšmingą indėlį permąstant ir išlaikant šiuolaikinę tautinę baltarusių tapatybę.

Projekto vykdytojas
Volia Films OÜ
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
EU4Youth Phase III Jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Švietimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2022 m.
246 732 EUR
2021 m.
113 26 EUR
Skirtos lėšos
2021 m. - 2025 m. - 15,12 mln. Eur; URM ko-finansavimas - 720 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti aktyvų Rytų partnerystės šalių jaunimo dalyvavimą demokratiniame ir politiniame gyvenime, darbo rinkose, daugiausia dėmesio skiriant nepalankioje padėtyje esančiam jaunimui, taip prisidedant prie tvaraus ir pažangaus augimo, socialinės sanglaudos ir nelygybės mažinimo.

Projekto rezultatai

2022 m. Armėnijoje, Azerbaidžane, Moldovoje ir Sakartvele vyko programos veiklų atidarymo ir pristatymo renginiai.

Projekto vykdytojas
Lietuvos užsienio reikalų ministerija/ Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
Gudija – LT: mokslas, kultūra ir pilietinė bendruomenė
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
2022 m.
57 330 EUR
2021 m.
17 376 EUR
Skirtos lėšos
74 706 Eur
Projekto tikslas

Suteikti galimybę gudų akademinio ir kultūrinio elito atstovams nevaržomai vykdyti humanitarinių ir socialinių mokslų sričių tyrimus, bendrauti tarpusavyje ir su užsienio partneriais, pagyvinti kultūrinį ir pilietinį bendradarbiavimą su pasauliu, kurti neformalius tinklus.

Projekto rezultatai
 • 2021 m. spalio 1-3 d. Kaune surengtas tarptautinis Gudijos tyrinėtojų kongresas, kuriame dalyvavo apie 170 dalyvių gyvai ir 212 dalyvių virtualiai iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Baltarusijos, Estijos, Vokietijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos ir kt. šalių.
 • 2021 m. rugsėjo mėn. paskelbtas tyrėjų stipendijų konkursas (https://www.ldki.lt/2021-09-22-1/), kuriam buvo pateiktos 58 paraiškos ir atrinkti 5 stipendininkai. 2022 m. stipendininkų parengtos mokslinės publikacijos turėtų būti paskelbtos 2023 m. žurnaluose: „Review of Institute of the Grand Duchy of Lithuania“, „Homo Historicus“, „Political sphere“, „Беларусь і Свет“ it kt.
 • 2022 m. gegužės mėn. buvo nuotoliniu būdu suorganizuotos 6 diskusijos.
 • 2022 rugsėjo 30 – spalio 2 d. Kaune surengtas Tarptautinis Gudijos tyrinėtojų kongresas, kuriame dalyvavo 311 mokslininkų ir ekspertų, iš kurių 102 dalyvavo nuotoliniu būdu.
Projekto vykdytojas
VšĮ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas
Lietuva – Baltarusija. Dialogas apie praeitį
Metai
2023 m., 2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
2023 m.
22 378 EUR
2022 m.
22 311 EUR
2021 m.
20 715,10 EUR
Skirtos lėšos
65 404,10 Eur
Projekto tikslas

Bendromis Baltarusijos ir Lietuvos tyrėjų pastangomis išanalizuoti visuomenėje labiausiai paplitusius istorinius naratyvus, kurie yra skleidžiami žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

Projekto rezultatai
 • Parengta 10 straipsnių kolektyvinei monografijai.
 • Parengta 15 straipsnių žiniasklaidai, 3 moksliniai straipsniai.
 • Surengtos 3 diskusijos
Projekto vykdytojas
Lietuvos užsienio reikalų ministerija/ Lietuvos istorijos institutas
Ryšių tarp Baltarusijos ir Lietuvos ekspertinių bendruomenių skatinimas
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
2022 m.
39 322,53 EUR
2021 m.
3 277,05 EUR
Skirtos lėšos
42 599,58 Eur
Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos ir Lietuvos socialinių, humanitarinių mokslų tyrinėtojų bei ekspertų bendradarbiavimą, kartu keliant kuriamo analitinio turinio kokybę.

Projekto rezultatai
 • 2021 m. spalio 27-28 d. Vilniuje surengtas susitikimas „Baltarusijos tyrėjai ir analitikai: iššūkiai bendruomenės stiprinimui naujomis aplinkybėmis“, kuriame dalyvavo 10 dalyvių.
 • 2021 m. spalio 27 d. surengta diskusija „Baltarusijos tyrėjai ir analitikai: iššūkiai bendruomenės stiprinimui naujomis aplinkybėmis. Lietuvos ir Lenkijos patirtis telkiant tyrėjų bendruomenę“, kurioje dalyvavo 15 dalyvių (mišriu būdu).
 • 2021 m. spalio 1 d. surengta speciali sesija „Reformos Baltarusijoje ir kitose Rytų Europos šalyse: iššūkiai ir galimybės“ Baltarusijos tyrėjų kongreso metu, dalyvavo 17 dalyvių.
 • 2022 m. gegužės 7-8 d. ekspertų susitikime Trakuose svarstyti klausimai, susiję su tyrėjų ir analitikų misija, galimybėmis, ypač karo metu.
 • 2022 m. rugsėjo 28-29 d. susitikimo Kaune metu aptartas migracijos klausimas ir idėjos Baltarusijos reformoms. Du Baltarusijos tyrėjai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:
 • 2022 m. du Baltarusijos tyrėjai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose: liepos 11-16 d. Europos humanitarinio universiteto organizuotoje vasaros mokykloje („Kultūros paveldas ir ateitis: geriausios Europos praktikos Baltarusijoje paieškos“) ir rugsėjo 23-25 d. Budapešte („Tolstant nuo postsocializmo“).
 • Parengta analizė „Baltarusijos migrantai Lenkijoje ir Lietuvoje: bendrosios tendencijos ir lyginamoji analizė“, surengtas jos pristatymas Rytų Europos studijų centre 2022 m. lapkričio 3 d. (dalyvavo 20 asmenų).
Projekto vykdytojas
Lietuvos užsienio reikalų ministerija/ Viešoji įstaiga Rytų Europos studijų centras
„Idėjos ir įrankiai Europos paveldo Baltarusijoje“
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
2022 m.
9 470,02 EUR
2021 m.
15 708,86 EUR
Skirtos lėšos
Iki 37 000 Eur
Projekto tikslas

Populiarinti Europos paveldo ženklo programą Baltarusijoje, nustatyti potencialias vietas, kurios galėtų papildyti Europos sąrašą, parengti naujas jų aiškinimo strategijas. Projektas sukuria prielaidas tolesnei Baltarusijos integracijai į Europos kultūrinę erdvę ir aktualizuoja europinį kultūros paveldo aspektą.

Projekto rezultatai
 • 2021 m. rugpjūčio 16-19 53 paveldo specialistai ir vietos paveldo bendruomenių atstovai vasaros mokykloje Vilniuje patobulino savo profesines kompetencijas, susipažino su Lietuvos patirtimi dirbant su Europos paveldo ženklo programomis.
 • 2021 m. rugsėjo 8-10 d. renginyje „Europos paveldo studijų planavimas Baltarusijos politinės krizės metu“ 12 Baltarusijos paveldo ekspertų kartu su EHU ekspertais parengė veiksmų strategiją paveldo srityje, kaip atsaką į dabartinę politinę krizę Baltarusijoje.
 • 2021 m. spalio 28 d. Europos paveldo koncepcijos plėtros konferencijoje Vilniuje 7 Baltarusijos pilietiniai aktyvistai ir tyrinėtojai pristatė savo viziją apie Baltarusijos europietiškos kultūros paveldo dimensijas, identifikavo 7 potencialius Europos paveldo Baltarusijoje objektus.
 • 2022 m. liepos 11-16 d. suorganizuota vasaros mokykla „Kultūros paveldo ateitis: ieškant geriausios Europos praktikos Baltarusijoje“. Mokyklos darbe dalyvavo 12 tarptautinių ir baltarusių ekspertų, gyvenančių Baltarusijoje ir užsienyje.
 • Parengta publikacija (knyga „CTRL+S. Paveldas kaip iššūkis“) iš 15 straipsnių, 1 interviu ir specialios politinių neramumų Baltarusijoje poveikio Baltarusijos kultūros paveldo sektoriui apžvalgos.
Projekto vykdytojas
Lietuvos užsienio reikalų ministerija/ Europos humanitarinis universitetas
2021 m.
Baltarusijos konstitucinio identiteto dilema
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
12 762,10 Eur
Projekto tikslas

Surengti tarptautinę mokslinę diskusiją Vilniuje tarp Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos atstovų (akademikų, pilietinės visuomenės atstovų, Lietuvos ir Baltarusijos konstitucijų rengėjų), kurių tikslas – identifikuoti pagrindinius Baltarusijos konstitucinio identiteto elementus, sutelkiant dėmesį į teisinius, istorinius ir kultūrinius (kalbinius) aspektus.

Projekto rezultatai
 • 2021 m. spalio 11 d. Vilniuje, hibridiniu būdu surengta tarptautinė diskusija tarp Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos atstovų, kurioje aptarti pagrindiniai Baltarusijos konstitucinės tapatybės elementai, daugiausia dėmesio skiriant teisiniams aspektams.
 • Parengta diskusijos ataskaita su išvadomis, kuri paskelbta Mykolo Romerio universiteto interneto svetainėje: BELARUS-REPORT-OUTLINE.pdf (mruni.eu)
Projekto vykdytojas
VšĮ Mykolo Romerio universitetas
EU4Youth Phase III Jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Švietimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2022 m.
246 732 EUR
2021 m.
113 26 EUR
Skirtos lėšos
2021 m. - 2025 m. - 15,12 mln. Eur; URM ko-finansavimas - 720 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti aktyvų Rytų partnerystės šalių jaunimo dalyvavimą demokratiniame ir politiniame gyvenime, darbo rinkose, daugiausia dėmesio skiriant nepalankioje padėtyje esančiam jaunimui, taip prisidedant prie tvaraus ir pažangaus augimo, socialinės sanglaudos ir nelygybės mažinimo.

Projekto rezultatai

2022 m. Armėnijoje, Azerbaidžane, Moldovoje ir Sakartvele vyko programos veiklų atidarymo ir pristatymo renginiai.

Projekto vykdytojas
Lietuvos užsienio reikalų ministerija/ Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
Gudija – LT: mokslas, kultūra ir pilietinė bendruomenė
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
2022 m.
57 330 EUR
2021 m.
17 376 EUR
Skirtos lėšos
74 706 Eur
Projekto tikslas

Suteikti galimybę gudų akademinio ir kultūrinio elito atstovams nevaržomai vykdyti humanitarinių ir socialinių mokslų sričių tyrimus, bendrauti tarpusavyje ir su užsienio partneriais, pagyvinti kultūrinį ir pilietinį bendradarbiavimą su pasauliu, kurti neformalius tinklus.

Projekto rezultatai
 • 2021 m. spalio 1-3 d. Kaune surengtas tarptautinis Gudijos tyrinėtojų kongresas, kuriame dalyvavo apie 170 dalyvių gyvai ir 212 dalyvių virtualiai iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Baltarusijos, Estijos, Vokietijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos ir kt. šalių.
 • 2021 m. rugsėjo mėn. paskelbtas tyrėjų stipendijų konkursas (https://www.ldki.lt/2021-09-22-1/), kuriam buvo pateiktos 58 paraiškos ir atrinkti 5 stipendininkai. 2022 m. stipendininkų parengtos mokslinės publikacijos turėtų būti paskelbtos 2023 m. žurnaluose: „Review of Institute of the Grand Duchy of Lithuania“, „Homo Historicus“, „Political sphere“, „Беларусь і Свет“ it kt.
 • 2022 m. gegužės mėn. buvo nuotoliniu būdu suorganizuotos 6 diskusijos.
 • 2022 rugsėjo 30 – spalio 2 d. Kaune surengtas Tarptautinis Gudijos tyrinėtojų kongresas, kuriame dalyvavo 311 mokslininkų ir ekspertų, iš kurių 102 dalyvavo nuotoliniu būdu.
Projekto vykdytojas
VšĮ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas
Lietuva – Baltarusija. Dialogas apie praeitį
Metai
2023 m., 2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
2023 m.
22 378 EUR
2022 m.
22 311 EUR
2021 m.
20 715,10 EUR
Skirtos lėšos
65 404,10 Eur
Projekto tikslas

Bendromis Baltarusijos ir Lietuvos tyrėjų pastangomis išanalizuoti visuomenėje labiausiai paplitusius istorinius naratyvus, kurie yra skleidžiami žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

Projekto rezultatai
 • Parengta 10 straipsnių kolektyvinei monografijai.
 • Parengta 15 straipsnių žiniasklaidai, 3 moksliniai straipsniai.
 • Surengtos 3 diskusijos
Projekto vykdytojas
Lietuvos užsienio reikalų ministerija/ Lietuvos istorijos institutas
Ryšių tarp Baltarusijos ir Lietuvos ekspertinių bendruomenių skatinimas
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
2022 m.
39 322,53 EUR
2021 m.
3 277,05 EUR
Skirtos lėšos
42 599,58 Eur
Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos ir Lietuvos socialinių, humanitarinių mokslų tyrinėtojų bei ekspertų bendradarbiavimą, kartu keliant kuriamo analitinio turinio kokybę.

Projekto rezultatai
 • 2021 m. spalio 27-28 d. Vilniuje surengtas susitikimas „Baltarusijos tyrėjai ir analitikai: iššūkiai bendruomenės stiprinimui naujomis aplinkybėmis“, kuriame dalyvavo 10 dalyvių.
 • 2021 m. spalio 27 d. surengta diskusija „Baltarusijos tyrėjai ir analitikai: iššūkiai bendruomenės stiprinimui naujomis aplinkybėmis. Lietuvos ir Lenkijos patirtis telkiant tyrėjų bendruomenę“, kurioje dalyvavo 15 dalyvių (mišriu būdu).
 • 2021 m. spalio 1 d. surengta speciali sesija „Reformos Baltarusijoje ir kitose Rytų Europos šalyse: iššūkiai ir galimybės“ Baltarusijos tyrėjų kongreso metu, dalyvavo 17 dalyvių.
 • 2022 m. gegužės 7-8 d. ekspertų susitikime Trakuose svarstyti klausimai, susiję su tyrėjų ir analitikų misija, galimybėmis, ypač karo metu.
 • 2022 m. rugsėjo 28-29 d. susitikimo Kaune metu aptartas migracijos klausimas ir idėjos Baltarusijos reformoms. Du Baltarusijos tyrėjai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:
 • 2022 m. du Baltarusijos tyrėjai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose: liepos 11-16 d. Europos humanitarinio universiteto organizuotoje vasaros mokykloje („Kultūros paveldas ir ateitis: geriausios Europos praktikos Baltarusijoje paieškos“) ir rugsėjo 23-25 d. Budapešte („Tolstant nuo postsocializmo“).
 • Parengta analizė „Baltarusijos migrantai Lenkijoje ir Lietuvoje: bendrosios tendencijos ir lyginamoji analizė“, surengtas jos pristatymas Rytų Europos studijų centre 2022 m. lapkričio 3 d. (dalyvavo 20 asmenų).
Projekto vykdytojas
Lietuvos užsienio reikalų ministerija/ Viešoji įstaiga Rytų Europos studijų centras
Suprasti, matuoti ir sumažinti CO2 pėdsaką Baltarusijoje
Metai
2021 m., 2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Baltarusija
2021 m.
29 137 EUR
2020 m.
18 547,46 EUR
Skirtos lėšos
47 684,46 Eur
Projekto tikslas

Skatinti ir stiprinti Baltarusijos jaunimo sąmoningumą apie aplinkos apsaugą bei klimato pokyčius, skatinti organizacijas atsakingai vykdyti savo veiklą.

Projekto rezultatai
 • 2021 m. birželio 9-11 d. nuotoliniu būdu įvyko renginys jaunimui „Climathon“. Jame dalyvavo 7 komandos (33 asmenys), kurios kūrė naujoviškus sprendimus, kaip sumažinti organizacijų bendruomenių ir piliečių išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
 • Trims organizacijoms («Жилкомиздат», «Экопартнерство», vidurinei mokyklai Nr. 12 Gardine) parengtos rekomendacijos.
 • Parengtas organizacijų aplinkosauginio veiksmingumo vertinimo vadovas.
 • Trys naujienlaiškiai buvo išsiųsti daugiau kaip 80 sekėjų, skelbti socialinėse paskyrose, pagamintos ir paviešintos skrajutės.
 • 2021 m. birželio 23 d. Minske vasaros mokykloje pristatyti projekto rezultatai (25 dalyviai).
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Baltijos aplinkos forumas
„Idėjos ir įrankiai Europos paveldo Baltarusijoje“
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
2022 m.
9 470,02 EUR
2021 m.
15 708,86 EUR
Skirtos lėšos
Iki 37 000 Eur
Projekto tikslas

Populiarinti Europos paveldo ženklo programą Baltarusijoje, nustatyti potencialias vietas, kurios galėtų papildyti Europos sąrašą, parengti naujas jų aiškinimo strategijas. Projektas sukuria prielaidas tolesnei Baltarusijos integracijai į Europos kultūrinę erdvę ir aktualizuoja europinį kultūros paveldo aspektą.

Projekto rezultatai
 • 2021 m. rugpjūčio 16-19 53 paveldo specialistai ir vietos paveldo bendruomenių atstovai vasaros mokykloje Vilniuje patobulino savo profesines kompetencijas, susipažino su Lietuvos patirtimi dirbant su Europos paveldo ženklo programomis.
 • 2021 m. rugsėjo 8-10 d. renginyje „Europos paveldo studijų planavimas Baltarusijos politinės krizės metu“ 12 Baltarusijos paveldo ekspertų kartu su EHU ekspertais parengė veiksmų strategiją paveldo srityje, kaip atsaką į dabartinę politinę krizę Baltarusijoje.
 • 2021 m. spalio 28 d. Europos paveldo koncepcijos plėtros konferencijoje Vilniuje 7 Baltarusijos pilietiniai aktyvistai ir tyrinėtojai pristatė savo viziją apie Baltarusijos europietiškos kultūros paveldo dimensijas, identifikavo 7 potencialius Europos paveldo Baltarusijoje objektus.
 • 2022 m. liepos 11-16 d. suorganizuota vasaros mokykla „Kultūros paveldo ateitis: ieškant geriausios Europos praktikos Baltarusijoje“. Mokyklos darbe dalyvavo 12 tarptautinių ir baltarusių ekspertų, gyvenančių Baltarusijoje ir užsienyje.
 • Parengta publikacija (knyga „CTRL+S. Paveldas kaip iššūkis“) iš 15 straipsnių, 1 interviu ir specialios politinių neramumų Baltarusijoje poveikio Baltarusijos kultūros paveldo sektoriui apžvalgos.
Projekto vykdytojas
Lietuvos užsienio reikalų ministerija/ Europos humanitarinis universitetas
„Pranciškaus Skorinos kultūrinis kelias (dalis Polockas – Vilnius“)
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
28 083,61 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie materialaus ir nematerialaus paveldo, susijusio su Pranciškaus Skorinos asmenybe, išsaugojimo ir populiarinimo, remiantis Europos Tarybos Kultūros kelio programos modeliu. Šis modelis suteiks galimybę plataus masto įvairių institucijų ir organizacijų, įskaitant ir šalis, kuriose bus įgyvendinamas projektas, sinergijai ir bendradarbiavimui.

Projekto rezultatai
 • Pranciškaus Skorinos Kultūros kelio koncepcija, išvystyta ir išbandyta pritaikius istorinio kelio Polockas-Vilnius atvejį.
 • Išaugę pagrindinių socialinių ir kultūrinių partnerių Lietuvoje ir Baltarusijoje gebėjimai išsaugoti ir propaguoti paveldą Kultūros kelio koncepcijos pagrindu.
 • Parengtas Pranciškaus Skorinos Europos Kultūros kelio steigimo veiksmų planas.
 • Pranciškaus Skorynos Europos kultūros kelio projektas ir koncepcija buvo pristatyti tarptautinei mokslo bendruomenei Tarptautiniame kongrese (2021 m. spalio 2 d., Kaune).
 • Sukurta projekto svetainė http://skaryna.eu/en/.
2020 m.
Buvusios sinagogos Baltarusijoje restauravimas ir populiarinimas
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
15 711 Eur
Projekto tikslas

Pristatyti Baltarusijai Lietuvos patirtį bendruomeninio architektūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo vietos gyventojų poreikiams ir miesto populiarinimui srityje.

Projekto rezultatai
 • Ne mažiau kaip 15 Baltarusijos paveldo specialistų ir mažiausiai 5 sinagogų iniciatyvinės grupės nariai įgijo naujos patirties istorinio paveldo išsaugojimo srityje;
 • Sustiprintas EHU mokslinis tiriamasis darbas; EHU Žydų studijų centro moksliniame žurnale „Tsaytshrif“ paskelbti 2 straipsniai, susiję su sinagogų paveldu;
 • 30 Baltarusijos studentų įgijo tarpdisciplininio bendradarbiavimo patirties paveldo ir dizaino studijų kryptyse;
 • 4 Baltarusijos studentams skirtos stipendijos  tiriamiesiems darbams 2021-2022 metais atlikti;
 • Parengtas Baltarusijos ir Lietuvos bendradarbiavimo paveldo išsaugojimo srityje planas;
 • Sukurtas 2018-2020 m. Baltarusijos sinagogų paveldo išsaugojimo srityje EHU vykdytus projektus apibendrinantis filmas.
Projekto vykdytojas
Europos humanitarinis universitetas
Institucinių gebėjimų stiprinimas ir tarptautinių standartų diegimas Baltarusijos muitinės veikloje
Metai
2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
2020 m.
6 731 EUR
2019 m.
22 984 EUR
Skirtos lėšos
Iki 30 000 Eur
Projekto tikslas

Baltarusijos institucinių gebėjimų stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • Susitikimų ir praktinių mokymų metu sudaryta galimybė Baltarusijos muitinės pareigūnams susipažinti su tarptautiniais standartais ir metodais, leidžiančiais supaprastinti tarptautinę prekybą, pasidalinta gerąja Lietuvos muitinės patirtimi.
 • Sukurtas abiejų šalių muitinių ir pasienio tarnybų koordinavimo mechanizmas, siekiant pagerinti valstybės sienos perėjimo punktų laidumą.
 • Sustiprinus Baltarusijos valstybinio muitinės komiteto pareigūnų gebėjimus, pagerinta muitinės paslaugų kokybė, palengvintos verslo ir prekybos sąlygos.
 • Sustiprintas Lietuvos ir Baltarusijos muitinių specialistų bendradarbiavimas, sukuriant mokymų specialistų kontaktinį tinklą, skatinant gerosios praktikos apsikeitimą tarp Lietuvos Muitinės mokymo centro ir Baltarusijos muitinės pažangiųjų studijų ir perkvalifikavimo instituto.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos
Institucinių gebėjimų stiprinimas ir tarptautinių standartų diegimas Baltarusijos muitinės veikloje
Metai
2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
2020 m.
25 000 EUR
2019 m.
22 984,16 EUR
Skirtos lėšos
47 984,16 Eur
Projekto tikslas

Baltarusijos institucinių gebėjimų stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • Sustiprintas bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje kontrolę vykdančių institucijų, parengta ir suderinta tvarka, pagal kurią derinami pasienio kontrolės punktuose vykdomi procesai, užtikrinantys nenutrūkstamus transporto priemonių srautus kelių pasienio kontrolės punktuose tarp Lietuvos ir Baltarusijos.
 • Organizuota konferencija Latvijos Silene pasienio kontrolės punkte „Nenumatytų atvejų planavimas: pasienio ir muitinės kontrolės reagavimo pajėgumų didinimas“.
 • Sustiprintas Lietuvos ir Baltarusijos muitinės pareigūnų bendradarbiavimas įsteigiant mokymų kontaktinį tinklą ir skatinant gerosios praktikos pasikeitimą tarp Lietuvos Muitinės mokymo centro ir Baltarusijos muitinės mokymų instituto.
 • Pasidalinta gerąją tarptautine ir Lietuvos institucijų patirtimi taikant tarptautinius standartus ir metodus prekių kilmės srityse,  bendradarbiauta vystant efektyvias muitinės ir pasienio kontrolės organizavimo praktikas, kas sudarė sąlygas optimizuoti pasienio kontrolės punktų veiklas ir pagerinti tarptautines prekybos sąlygas tarp šalių.
 • Baltarusijos muitinės tarnybai suteikta metodologinė pagalba Twinning paraiškų rengimo bei muitinės mokymo centrų bendradarbiavimo srityse.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos
Nešališkos informacijos pateikimas skaitytojams charter97.org svetainėje dalinio svetainės blokavimo Baltarusijos teritorijoje sąlygomis siekiant kovoti su Rusijos propaganda Baltarusijos Respublikoje ir regione
Metai
2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
2020 m.
15 000 EUR
2019 m.
15 000 EUR
Skirtos lėšos
Iki 30 000 Eur
Projekto tikslas

Nepriklausomos alternatyvios informacijos teikimas charter97.org skaitytojams, siekiant užkirsti kelią Rusijos propagandai Baltarusijoje ir regione.

Regioninis projektas

Projekto rezultatai
 • Korespondentų tinklas 2020 m. sukūrė 116 publikacijų charter97.org: straipsniai, komentarai, interviu, Lietuvos politikų, ekspertų ir aktyvistų nuomonės.
 • Per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį parengti (išversti arba perspausdinti iš kitų šaltinių) iš viso 708 straipsniai (vidutiniškai 79 straipsniai per mėnesį).
 • Atlikti 667 vertimai, iš kurių 33 apmokėti iš projekto.
 • Suteikta skaitytojams galimybė keistis nuomonėmis ir diskutuoti apie leidinius.
 • Susitikimo su Lietuvos ir Baltarusijos korespondentais metu patobulintas bendradarbiavimas tarp svetainės redakcijos ir korespondentų, pagerinta straipsnių kokybė, kito suplanuoto susitikimo atsisakyta dėl pandemijos.
Projekto vykdytojas
Charter’97 Foundation
Pandeminio atsparumo didinimas Baltarusijos regionuose
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
9 000 Eur
Projekto tikslas

Gerinti vaikų ir jaunimo socialinę padėtį internatinėse mokyklose, stiprinti vaikų atsparumą pandemijai.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Internatinėse mokyklose, našlaičių namuose ir skurstančiose šeimose augantiems vaikams suteikta žinių apie asmeninės higienos svarbą bei buvo ugdomi savisaugos įgūdžiai pandemijos protrūkių akivaizdoje.
 • Internatinėms mokykloms, našlaičių namams ir skurstančioms šeimoms perduotos  medicininės apsaugos priemonės ir pravesti mokymai, kaip efektyviai jomis naudotis
Projekto vykdytojas
Katalikiška labdaros organizacija „Caritas“
Suprasti, matuoti ir sumažinti CO2 pėdsaką Baltarusijoje
Metai
2021 m., 2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Baltarusija
2021 m.
29 137 EUR
2020 m.
18 547,46 EUR
Skirtos lėšos
47 684,46 Eur
Projekto tikslas

Skatinti ir stiprinti Baltarusijos jaunimo sąmoningumą apie aplinkos apsaugą bei klimato pokyčius, skatinti organizacijas atsakingai vykdyti savo veiklą.

Projekto rezultatai
 • 2021 m. birželio 9-11 d. nuotoliniu būdu įvyko renginys jaunimui „Climathon“. Jame dalyvavo 7 komandos (33 asmenys), kurios kūrė naujoviškus sprendimus, kaip sumažinti organizacijų bendruomenių ir piliečių išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
 • Trims organizacijoms («Жилкомиздат», «Экопартнерство», vidurinei mokyklai Nr. 12 Gardine) parengtos rekomendacijos.
 • Parengtas organizacijų aplinkosauginio veiksmingumo vertinimo vadovas.
 • Trys naujienlaiškiai buvo išsiųsti daugiau kaip 80 sekėjų, skelbti socialinėse paskyrose, pagamintos ir paviešintos skrajutės.
 • 2021 m. birželio 23 d. Minske vasaros mokykloje pristatyti projekto rezultatai (25 dalyviai).
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Baltijos aplinkos forumas
2019 m.
Baltarusijos jaunimo įtraukimas į socialinę, visuomeninę ir ekonominę veiklą
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
12 490,29 Eur
Projekto tikslas

Informuoti ir skatinti Baltarusijos jaunimą dalyvauti naujos kartos versle, visuomeninėje ir socialinėje veikloje, naudingoje Baltarusijos visuomenei.

Projekto rezultatai
 • Virš 120 000 Euroradio klausytojų ir Euroradio internetinio puslapio vartotojų buvo supažindinti su socialiniais projektais Baltarusijos regionuose; gavo patarimų ir žinių, kaip pradėti kurti socialinius projektus ir įsitraukti į socialinę veiklą.
 • Parengtos 45 programos, pristatančios 46 visuomeninio finansavimo ir startuolių iniciatyvas iš visų 6 Baltarusijos regionų, įskaitant labiausiai žinomus už Baltarusijos ribų. Buvo pakviesti Lietuvos verslo atstovai į Euroradio eterį bei supažindinti su Baltarusijos startuolių kūrėjais.
 • Virš 20 000 žmonių aktyviai naudosi Euroradio parengta duomenų baze apie socialines iniciatyvas, verslą ir startuolius, sukurtus Baltarusijos jaunimo.
Projekto vykdytojas
Europos radijas Baltarusijai (Euroradio)
Buvusios sinagogos Baltarusijoje restauravimo bendruomenėje koncepcijos kūrimas
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
16 584,66 Eur
Projekto tikslas

Lietuvos patirties, susijusios su architektūros paveldo išsaugojimu bendruomeninės partnerystės pagrindu ir paveldo pertvarkymu vietinių gyventojų poreikiams ir miesto skatinimui, sklaida Baltarusijoje.

Projekto rezultatai
 • Surengtos ekspertų dirbtuvės Vilniuje ir ekspedicinės kelionės į Lietuvos sinagogas, Baltarusijos paveldo specialistams perduota Lietuvos patirtis restauruojant sinagogas bei supažindinta su sinagogų pritaikymu vietos bendruomenių poreikiams.
 • Parengti du straipsniai apie buvusių sinagogų situaciją po 1991 m. ir apie sinagogų renovacijos problemas šiuolaikinės paveldo teorijos požiūriu. Tekstai paskelbti EHU žydų studijų centro moksliniame žurnale „Tsaytshrift“.
 • Projekto vykdytojai kartu su partneriu parengė 3 paveldo koncepcijas Vitebsko, Izabelino ir Žaludoko sinagogoms.
 • Rugsėjo 12 d. Vitebske įvyko baigiamoji konferencija, kurioje Baltarusijos visuomenė ir paveldo specialistai supažindinti su  parengtomis Vitebsko, Izabelino ir Žaludoko sinagogų koncepcijomis. Parengta instaliacija ant Vitebsko sinagogos griuvėsių. Projekto rezultatai pristatyti Centriniame Europos forume Krokuvoje.
Projekto vykdytojas
Europos humanitarinis universitetas
Institucinių gebėjimų stiprinimas ir tarptautinių standartų diegimas Baltarusijos muitinės veikloje
Metai
2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
2020 m.
6 731 EUR
2019 m.
22 984 EUR
Skirtos lėšos
Iki 30 000 Eur
Projekto tikslas

Baltarusijos institucinių gebėjimų stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • Susitikimų ir praktinių mokymų metu sudaryta galimybė Baltarusijos muitinės pareigūnams susipažinti su tarptautiniais standartais ir metodais, leidžiančiais supaprastinti tarptautinę prekybą, pasidalinta gerąja Lietuvos muitinės patirtimi.
 • Sukurtas abiejų šalių muitinių ir pasienio tarnybų koordinavimo mechanizmas, siekiant pagerinti valstybės sienos perėjimo punktų laidumą.
 • Sustiprinus Baltarusijos valstybinio muitinės komiteto pareigūnų gebėjimus, pagerinta muitinės paslaugų kokybė, palengvintos verslo ir prekybos sąlygos.
 • Sustiprintas Lietuvos ir Baltarusijos muitinių specialistų bendradarbiavimas, sukuriant mokymų specialistų kontaktinį tinklą, skatinant gerosios praktikos apsikeitimą tarp Lietuvos Muitinės mokymo centro ir Baltarusijos muitinės pažangiųjų studijų ir perkvalifikavimo instituto.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos
Institucinių gebėjimų stiprinimas ir tarptautinių standartų diegimas Baltarusijos muitinės veikloje
Metai
2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
2020 m.
25 000 EUR
2019 m.
22 984,16 EUR
Skirtos lėšos
47 984,16 Eur
Projekto tikslas

Baltarusijos institucinių gebėjimų stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • Sustiprintas bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje kontrolę vykdančių institucijų, parengta ir suderinta tvarka, pagal kurią derinami pasienio kontrolės punktuose vykdomi procesai, užtikrinantys nenutrūkstamus transporto priemonių srautus kelių pasienio kontrolės punktuose tarp Lietuvos ir Baltarusijos.
 • Organizuota konferencija Latvijos Silene pasienio kontrolės punkte „Nenumatytų atvejų planavimas: pasienio ir muitinės kontrolės reagavimo pajėgumų didinimas“.
 • Sustiprintas Lietuvos ir Baltarusijos muitinės pareigūnų bendradarbiavimas įsteigiant mokymų kontaktinį tinklą ir skatinant gerosios praktikos pasikeitimą tarp Lietuvos Muitinės mokymo centro ir Baltarusijos muitinės mokymų instituto.
 • Pasidalinta gerąją tarptautine ir Lietuvos institucijų patirtimi taikant tarptautinius standartus ir metodus prekių kilmės srityse,  bendradarbiauta vystant efektyvias muitinės ir pasienio kontrolės organizavimo praktikas, kas sudarė sąlygas optimizuoti pasienio kontrolės punktų veiklas ir pagerinti tarptautines prekybos sąlygas tarp šalių.
 • Baltarusijos muitinės tarnybai suteikta metodologinė pagalba Twinning paraiškų rengimo bei muitinės mokymo centrų bendradarbiavimo srityse.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos
Kurčiųjų verslumo skatinimas
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
29 584,70 Eur
Projekto tikslas

Gerinti Baltarusijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų jaunuolių socialinę bei ekonominę padėtį, įtraukiant į bendras veiklas su Lietuvos jaunimu, skatinant jaunimo visuomeninį aktyvumą ir verslumą.

Projekto rezultatai
 • Surengtas seminaras „Lyderystė, efektyvus laiko planavimas, finansinis raštingumas“, Baltarusijos kurtiesiems jaunuoliams suteikta žinių ir įgūdžių, reikalingų įsitraukti į pilietinę ir kultūrinę veiklą;
 • Verslumo mokymuose Lietuvoje kurti ir neprigirdintys jaunuoliai iš Baltarusijos išmoko kurti verslo idėjas bei verslo planus, skaičiuoti pajamas ir išlaidas, mokėsi numatyti rizikos veiksnius;
 • Jaunuoliai iš Baltarusijos įgijo praktinės organizacinės patirties, laiko planavimo įgūdžių,  savanoriaudami Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, stovykloje „Bėgant iš tylos pasaulio...“;
 • Demokratijos stiprinimo seminare kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams buvo perteiktos žinios apie demokratinius procesus Europos šalyse, neįgaliųjų integraciją Lietuvoje.
Projekto vykdytojas
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
Kuriame tvarią atliekamo maisto gelbėjimo sistemą Baltarusijoje
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
5 000 Eur
Projekto tikslas

Baltarusijos pilietinės visuomenės stiprinimas, socialinės ir ekonominės padėties gerinimas skatinant visuomeninį aktyvumą bei ugdant verslumą.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Perduota geroji Lietuvos patirtis kuriant atliekamo maisto gelbėjimo sistemas.
 • Aprašytas atliekančio maisto gelbėjimo ir perskirstymo labdaringam nepasiturinčių maitinimui modelis, pateikiant konkrečių veiksmų planą artimiausių metų laikotarpiui.
Kūrybinė reabilitacija vaikams su negalia "Kuriame kartu"
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
750 Eur
Projekto tikslas

Mažinti Baltarusijos visuomenės socialinę atskirtį, stiprinti pilietinę visuomenę. Atkreipti dėmesį į žmonių su negalia padėtį bei teises Baltarusijoje.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Sustiprinta Baltarusijos vaikų su negalia socialinė integracija.
 • Atkreiptas visuomenės dėmesys į Baltarusijos vaikų su negalia padėtį bei jų teises.
Projekto vykdytojas
Fizinis asmuo
Lietuvos ir Baltarusijos moterų organizacijų bendradarbiavimas lyčių demokratijos įtvirtinimo srityje
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
5 000 Eur
Projekto tikslas

Lyčių lygybės stiprinimas, parama Baltarusijos pilietinei visuomenei, moterų įgalinimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Baltarusijos atstovams diskusijų metu pristatyta praktinė Lietuvos ekspertų patirtis lyčių lygybės srityje.
 • Surengtas sąmoningumo ugdymo seminaras Baltarusijoje, aptartos smurto artimoje aplinkoje problemos, pagerinta vietos moterų organizacijų kompetencija ginti moterų teises.
Projekto vykdytojas
Vilniaus moterų namai
Nešališkos informacijos pateikimas skaitytojams charter97.org svetainėje dalinio svetainės blokavimo Baltarusijos teritorijoje sąlygomis siekiant kovoti su Rusijos propaganda Baltarusijos Respublikoje ir regione
Metai
2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
2020 m.
15 000 EUR
2019 m.
15 000 EUR
Skirtos lėšos
Iki 30 000 Eur
Projekto tikslas

Nepriklausomos alternatyvios informacijos teikimas charter97.org skaitytojams, siekiant užkirsti kelią Rusijos propagandai Baltarusijoje ir regione.

Regioninis projektas

Projekto rezultatai
 • Korespondentų tinklas 2020 m. sukūrė 116 publikacijų charter97.org: straipsniai, komentarai, interviu, Lietuvos politikų, ekspertų ir aktyvistų nuomonės.
 • Per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį parengti (išversti arba perspausdinti iš kitų šaltinių) iš viso 708 straipsniai (vidutiniškai 79 straipsniai per mėnesį).
 • Atlikti 667 vertimai, iš kurių 33 apmokėti iš projekto.
 • Suteikta skaitytojams galimybė keistis nuomonėmis ir diskutuoti apie leidinius.
 • Susitikimo su Lietuvos ir Baltarusijos korespondentais metu patobulintas bendradarbiavimas tarp svetainės redakcijos ir korespondentų, pagerinta straipsnių kokybė, kito suplanuoto susitikimo atsisakyta dėl pandemijos.
Projekto vykdytojas
Charter’97 Foundation
Stanislovui Moniuškai - 200
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
3 000 Eur
Projekto tikslas

Lietuvos istorikų ir muzikologų patirties perdavimas, bendras istorinės praeities tyrinėjimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengta mokslinė konferencija, kurioje Lietuvos mokslininkai Baltarusijos kolegoms pristatė naujausių mokslinių tyrinėjimų rezultatus apie S. Moniuškos reikšmę Lietuvos ir Baltarusijos kultūros paveldui.
 • Baltarusijos visuomenei pristatytas Lietuvos mokslininkų įdirbis tyrinėjant S. Moniuškos kūrybinį palikimą.
Projekto vykdytojas
Lietuvos muzikų sąjunga
2018 m.
Antrojo nacionalinio jaunimo komandų konkurso „Ką aš žinau apie Europą“ finalinio žaidimo pravedimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
1 600 Eur
Projekto tikslas

Žinių apie europines vertybes skleidimas Baltarusijos visuomenės tarpe.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Pagilintos Baltarusijos mokyklų, licėjų, koledžų ir universitetų moksleivių ir studentų žinios apie Baltarusijos istoriją Europos istorijos kontekste, taip pat apie kitų Europos šalių istoriją;
 • suorganizuotas konkursas, kuriame dalyvavo 11 jaunimo komandų iš skirtingų Baltarusijos regionų, konkurso interneto svetainės lankytojų skaičius išaugo iki 11 950;
 • Finalinis konkurso etapas, kuriame dalyvavo 3 komandos-finalininkės, įvyko Vilniuje, 2018 metų lapkričio 11 d.
Projekto vykdytojas
Fizinis asmuo
Baltarusijos pilietinės visuomenės informavimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
1 500 Eur
Projekto tikslas

Parama Baltarusijos pilietinei visuomenei.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Projekto įgyvendinimo metu interneto svetainėse buvo skleidžiama nešališka informacija;
 • Interneto svetainėse žurnalistai rengė kasmėnesines išskirtines medžiagas ir interviu su politikos ir visuomenės veikėjais, ši informacija nuolat buvo verčiama į anglų kalbą.
 • Projekto įgyvendinimo metu interneto svetainėse rusakalbių lankytojų skaičius išaugo 15 %, anglakalbių lankytojų skaičius – 12 %.
Projekto vykdytojas
Fizinis asmuo
Baltarusijos Respublikos muitinės institucinių gebėjimų stiprinimas muitinio įvertinimo ir muitinės veiklos organizavimo srityse
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
5 000 Eur
Projekto tikslas

Baltarusijos institucinių gebėjimų stiprinimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Projekto įgyvendinimo metu parengta metodinė medžiaga prekių muitinio įvertinimo ir kontrolės srityje, pristatytas Lietuvos muitinėje taikomas muitinio įvertinimo ir jo kontrolės užtikrinimo modelis. Pristatytas teisinis reguliavimas, įskaitant pokyčius, susijusius su Sąjungos Muitinės Kodeksu, muitinio įvertinimo teisingumo ir vieningumo užtikrinimo įrankiai, metodologija, dalyvavimo rizikos valdyme muitinio įvertinimo srityje muitinės procedūrų įforminimo metu ir po muitinės procedūrų įforminimo aspektai ir kt.;
 • Baltarusijos muitinės pareigūnai buvo supažindinti su Lietuvos muitinėje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais muitinį įvertinimą, taip pat su prekių muitinės vertės kontrolės, pagrįstos rizikos analize, sistema MD, teritorinių muitinių administracijose ir postuose;
 • Parengti siūlymai/rekomendacijos suteikė Baltarusijos muitinei galimybę panaudoti jas tobulinant Baltarusijos teisinę bazę, muitinės veiklos modelį prekių muitinio įvertinimo ir muitinės kontrolės organizavimo srityse.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos
Baltarusių kalbos, kaip vieno iš nacionalinio identiteto elemento, vartojimo skatinimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
1 700 Eur
Projekto tikslas

Baltarusių tautinio identiteto stiprinimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Lietuvos ambasados Minske interneto svetainėje Baltarusijos visuomenė buvo nuolat supažindinama su aktualia informacija apie Lietuvą ir ambasados veiklą;
 • Baltarusijos visuomenė skatinta mokytis ir vartoti savo, valstybinę, baltarusių kalbą kasdieniniame gyvenime.
Projekto vykdytojas
Fizinis asmuo
Buvusios Ašmenos sinagogos restauravimo bendruomenėje koncepcijos kūrimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
9 482,69 Eur
Projekto tikslas

Perduoti Ašmenai Lietuvos patirtį, susijusią su bendruomenės  architektūrinio paveldo išsaugojimu ir panaudojimu vietos žmonių poreikiams patenkinti ir miestui plėtoti.

Projekto rezultatai
 • Baltarusijos ekspertai ir dizaineriai sukūrė 43 puslapių albumą, kuriame sukurta Ashmiany sinagogos restauravimo koncepcija;
 • atkreipiant visuomenės dėmesys į Ašmenos istorinio centro kultūros paveldą ir regiono kultūros paveldą surengti 4 seminarai tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje bei organizuota 4 dienų pažintinė kelionė į Lietuvą, kurios metu su Lietuvos restauratoriais pasidalinta vykdomų paveldo projektų patirtimi;
 • Konferencijoje Krokuvoje "URBAN JEWISH HERITAGE" buvo pristatyta projekto paveldo apsaugos koncepcija ir projekto rezultatai. Konferencijos metu apsikeista kontaktais su potencialiomis tarptautinės žydų bendruomenių suinteresuotomis šalimis ir rėmėjais.
Projekto vykdytojas
Europos humanitarinis universitetas
Demokratijos stiprinimas – nepriklausomos informacijos sklaida ir žmogaus teisių principų įtvirtinimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
13 677,11 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti demokratiją ir pilietinę visuomenę bei plėtoti santykius su Europos Sąjunga Rytų partnerystės šalyse, skleidžiant nepriklausomą informaciją.

Projekto rezultatai
 • Geresnis visuomenės informavimas ir prieiga prie alternatyvių informacijos šaltinių. Kartu su dalyvaujančiomis šalimis parengta nepriklausoma informacija apie Rytų partnerystės šalių politinius, socialinius ir ekonominius klausimus
 • Surengti trys seminarai Rytų partnerystės šalyse, kurių metu  NVO ir žurnalistų atstovai Baltarusijoje ir Ukrainoje patobulino savo analitinius įgūdžius. Lietuvos patirtis žiniasklaidos priemonių raštingumo, kritiško vertinimo srityje  atsispindi seminarų gairėse ir sukurtoje mokomojoje medžiagoje
 • Atliktas tarpvalstybinis kokybinis tyrimas, skirtas geresniam agresyvios informacijos apraiškų supratimui. Dėl to NVO atstovai, žurnalistai yra geriau pasirengę parengti analitinę, kritinę medžiagą, reaguoti į agresyvią informaciją.
Projekto vykdytojas
Asociacija „Lietuvos gėjų lyga“
Etiškos žiniasklaidos link: lyčių stereotipų įveikos galimybės
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
3 000 Eur
Projekto tikslas

Lyčių lygybės stiprinimas Baltarusijoje, parama pilietinei visuomenei.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Projekto įgyvendinimo metu parengta metodika, skirta įvertinti moteris žeminančios retorikos paplitimo mastus ir pobūdį Baltarusijos žiniasklaidoje, atlikta pagrindinių Baltarusijos žiniasklaidos priemonių analizė moteris žeminančios retorikos pobūdžio ir paplitimo tema;
 • Parengta tyrimo medžiaga, kuri galės būti naudojama ateitiems diskusijoms tolerancijos tema, bei platesniam (visuomenė) bei profesionaliam (žurnalistai) ratui;
 • Projekto įgyvendinimo metu surengta apvalaus stalo diskusija, kurios metu Lietuvos ir Baltarusijos ekspertai, žurnalistai bei nuomonių lyderiai turėjo galimybę aptarti tyrimo būdu atskleistas problemas bei nubrėžti tolimesnių veiksmų gaires.
Projekto vykdytojas
Lygių galimybių plėtros centras
Jaunimo socialinis ir ekonominis projektas “Invent Yourself”
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
12 421,68 Eur
Projekto tikslas

Gerinti socialinę ir ekonominę Baltarusijos jaunimo padėtį, skatinti jaunų žmonių socialinę veiklą ir ugdyti jų verslumą.

Projekto rezultatai
 • Surengti 3 "BrainHUB" renginiai/mokymai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 50 jaunuolių. Renginių metu buvo sukurta 15 verslo idėjų ir iniciatyvų, sustiprinti horizontalūs ryšiai tarp Baltarusijos jaunimo, visuomeninių organizacijų ir verslo atstovų;
 • Suorganizuota ir pravesta 10 atvirų susitikimų „Invent Yourself“ su verslininkais bei verslo ekspertais. Susitikimuose dalyvavę jaunuoliai įgijo verslo ir administravimo ir verslo planavimo žinias, kas padėjo įkvėpti projekto dalyvius įgyvendinti komercinius ir nekomercinius projektus;
 • Suorganizuoti 2 Baltarusijos jaunimo mokymosi/pažintiniai vizitai į Vilnių, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 20 Baltarusijos jaunuolių. Renginių metu buvo sukurtos 6 verslo idėjos ir iniciatyvos. Šios projekto veiklos įgyvendinimas leido Baltarusijos jaunimui ir jauniems verslininkams susipažinti su verslo aplinka Lietuvoje ir susipažinti su Europos patirtimi, taip pat įgyti žinių nepriklausomoje aplinkoje.
Projekto vykdytojas
Jaunimo asociacija "StudAlliance"
Kurčiųjų verslumo skatinimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
23 324 Eur
Projekto tikslas

Gerinti Baltarusijos kurčiųjų jaunimo socialinę bei ekonominę padėtį, skatinant jaunimo visuomeninį aktyvumą bei ugdant verslumą.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas 2 dienų tarptautinis motyvacinis seminaras savanorystės tema Baltarusijos ir Lietuvos kurtiesiems jaunuoliams Baltarusijoje.  Savanoriškas darbas suorganizuotoje Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, stovykloje „Bėgant iš tylos pasaulio...“ Šventojoje;
 • Suorganizuoti 4 d. trukmės tarptautiniai verslumo mokymai Lietuvoje kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams iš Baltarusijos ir Lietuvos.  Jaunuoliai išmoko kurti verslo planus,  atliko praktines užduotis, kurių metu kūrė verslo idėjas, skaičiavo pajamas ir išlaidas, mokėsi numatyti aplinkybes, rizikos veiksnius, betarpiškai susipažino su verslininkais Lietuvoje;
 • Suorganizuoti intensyvūs WEB dizaino kursai kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams Baltarusijoje, kurie vyko 3 mėnesius  Jaunuoliai buvo supažindinti su grafinio WEB dizaino kūrimu, programavimo pagrindais, įgijo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių.
Projekto vykdytojas
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
Kūrybinė reabilitacija vaikams su negalia "Piešiame kartu"
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
1 000 Eur
Projekto tikslas

Mažinti Baltarusijos visuomenės socialinę atskirtį, stiprinti pilietinę visuomenę. Atkreipti dėmesį į žmonių su negalia padėtį bei teises Baltarusijoje.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • sustiprinti socialiniai ryšiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos;
 • sustiprinta Baltarusijos vaikų su negalia socialinė integracija;
 • atkreiptas dėmesys į Baltarusijos vaikų su negalia padėtį bei teises.
Projekto vykdytojas
Fizinis asmuo
Lietuvos ir Baltarusijos regioninės žiniasklaidos bendradarbiavimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
3 000 Eur
Projekto tikslas

Parama Baltarusijos nepriklausomai regioninei žiniasklaidai.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Projekto įgyvendinimo metu organizuoti Baltarusijos regioninės spaudos atstovų (leidėjų, žurnalistų, foto žurnalistų) susitikimai su Lietuvos regioninės spaudos atstovais, taip pat su Lietuvos spaudos fotografų klubo atstovais Vilniuje ir Minske, kurių metu buvo surengti mokymai, diskusijos ir praktiniai užsiėmimai;
 • Baltarusijos regioninės spaudos atstovų (leidėjų, žurnalistų, foto žurnalistų) gebėjimų stiprinimas objektyviai ir nešališkai pateikiant aktualią informaciją šalies regionuose;
 • Bendros jungtinės Lietuvos ir Baltarusijos regionuose dirbančių spaudos fotografų darbų parodos, grįstos Vilniuje ir Minske vykusiais praktiniais užsiėmimais, parengimas ir eksponavimas.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Lietuvos istorinės atminties įamžinimas Kuropatuose
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
3 000 Eur
Projekto tikslas

Lietuvos ir Baltarusijos istorinės praeities tyrinėjimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Minske surengtos diskusijos stalinizmo represijų aukų įamžinimo Lietuvoje ir Baltarusijoje klausimais, kuriose dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro ekspertai, Baltarusijos ir Lietuvos istorikai;
 • Baltarusijos visuomenei pristatytas projektas „Misija Sibiras“, jų veiklos sritys, tikslai, misija;
 • „Misija Sibiras“ atstovai pas kryždirbį Algimantą Sakalauską gamino lietuvišką kryžių, kurį, pastatė stalinistinių nusikaltimų vykdymo vietoje Kuropatuose.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Nepriklausomos informacijos sklaida ir Lietuvos patirties perdavimas Baltarusijai ir regionui Charter97.org pagalba
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
2018 m.
15 000 EUR
2017 m.
15 000 EUR
Skirtos lėšos
30 000 Eur
Projekto tikslas

Nepriklausomos informacijos sklaida Rytų partnerystės valstybėse, remiant demokratinius procesus jose ir perteikiant Lietuvos patirtį.

Regioninis projektas

Projekto rezultatai
 • Lietuvos žurnalistų parengta ir publikuota naujų 80 straipsnių apie situaciją Baltarusijoje ir kitose Rytų partnerystės valstybėse.
 • Buvo atliktas Lietuvos žiniasklaidoje skalbiamos informacijos monitoringas, straipsnių ir interviu su Lietuvos politikais, visuomenės veikėjais ir kitos informacijos apžvalga, publikavimui reikalingos medžiagos rengimas ir viešinimas. Per 2018 m. buvo parengta ir perskelbta interneto puslapyje www.charter97.org 606 straipsnių (iš kurių 150 tenka projektui)
 • Per 2018 m. buvo parengta paskelbtų straipsnių ir medžiagos 508 vertimai, iš kurių projekto lėšomis apmokėtas 191 vertimas į kitas kalbas (lietuvių, anglų, rusų, baltarusių kalbos).
 • Buvo atliktas paskelbtos informacijos (straipsnių) komentarų moderavimas.
 • Surengtas vizitas Baltarusijos žurnalistams Lietuvoje, siekiant didinti jų profesionalumą, kuriame dalyvavo 3 Baltarusijos, 2 Lietuvos žurnalistai bei 2 Charter’97 atsakingi darbuotojai.
Projekto vykdytojas
Charter’97 Foundation
Parama Baltarusijos nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms kuriant tvarią miestų bendruomenę
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
5 000 Eur
Projekto tikslas

Parama Baltarusijos pilietinei visuomenei, ypač jaunimui, kuriant tvarią miestų bendruomenę.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Liepos mėnesį Minske vykusio Baltarusijos jaunimo sąskrydžio metu, tarp kitų svečių iš ES šalių, pranešimus skaitė ir diskutavo Vilniaus Tech Park atstovai, taip pat startuolių kūrėjai ir menininkai;
 • Baltarusijos jaunimo sąskrydį aplankė per 25 tūkst. žmonių, dalyviai buvo supažindinti su europietišku atvirosios visuomenės modeliu, dalyviams Lietuva buvo pristatyta kaip veržli ir šiuolaikiška regiono lyderė, Baltarusijos jaunimas buvo paskatintas imtis iniciatyvų verslo, mokslo ir technologijų, kultūros srityse.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Pranciškus Malevskis – trijų tautų atminties saugotojas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
3 500 Eur
Projekto tikslas

Bendros Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos istorinės praeities tyrinėjimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Projekto įgyvendinimo metu dirbta svarbiausiuose Rusijos Federacijos istoriniuose archyvuose (Maskva: РГАДА, ГАРФ, ЦГАМ, Sankt Peterburgo: РГИА, РНБ), kuriuose saugomi su Pranciškaus Malevskio asmenybe susiję dokumentai. Parengtos dokumentų elektroninės kopijos, atlikta jų analizė;
 • Atlikti baigiamieji mokslinės monografijos apie F. Malevskį darbai, parengta publikacija, suorganizuotas jos pristatymas Varšuvoje, Minske, Sankt Peterburge, Vilniuje (2019 m. sausį).  
Projekto vykdytojas
Fizinis asmuo
Socialinis edukacinis fotografijos projektas „PHOTOSTART“
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
3 000 Eur
Projekto tikslas

Mažinti skurdą bei socialinę atskirtį Gardino srities jaunimo tarpe, stiprinti jų profesinius gebėjimus suteikiant fotografijos amato pradmenis. Stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę bei šalies partnerės tvarų vystymąsi.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • sustiprintas Lietuvos ir Baltarusijos visuomenių tarpusavio pažinimas, socialiniai bei kultūriniai ryšiai;
 • sumažinta skurdo bei socialinės atskirties rizika Gardino srities jaunimo tarpe;
 • sustiprinti profesiniai projekto dalyvių gebėjimai, suteikti fotografijos amato pradmenys, bei galimybė savarankiškai įsidarbinti.
Projekto vykdytojas
Fizinis asmuo
Žemė po baltais sparnais
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
2 700 Eur
Projekto tikslas

Lyčių lygybės stiprinimas Baltarusijoje, parama pilietinei visuomenei, moterų įgalinimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Projekto įgyvendinimo metu surengti mokymai Minske, skirti Baltarusijos moterims aktyvistėms, moterų teisių gynėjoms, lyčių lygybės klausimais, kurie buvo sudaryti iš teorinės ir praktinės dalių ir kuriuos pravedė Lietuvos ir Baltarusijos lyčių lygybės ekspertai;
 • Parengti pagrindinių 25-ių Baltarusijos moterų teisių gynėjų portretai su jų sėkmės istorijų aprašais, vizualinės medžiagos eksponavimas įvairiuose Baltarusijos regionuose (2019 metais šią medžiagą planuojama eksponuoti ir Lietuvoje).
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
2017 m.
Antrojo nacionalinio jaunimo komandų konkurso „Ką aš žinau apie Europą“ finalinio žaidimo pravedimas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
1 600 Eur
Projekto tikslas

Skleisti europines vertybes jaunimo tarpe, skatinti suvokti save europiečiais

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Pagilintos Baltarusijos mokyklų, licėjų, koledžų ir universitetų moksleivių ir studentų žinios apie Baltarusijos istoriją Europos istorijos kontekste;
 • suorganizuotas konkursas, kuriame dalyvavo 10 jaunimo komandų iš skirtingų Baltarusijos regionų, konkurso interneto svetainės lankytojų skaičius išaugo iki 9000;
 • Vilniuje pravestas finalinis konkurso etapas, kuriame dalyvavo 4 komandos-finalininkės.
Projekto vykdytojas
Fizinis asmuo
Baltarusių kalbos, kaip vieno iš nacionalinio identiteto elemento, vartojimo skatinimas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
1 700 Eur
Projekto tikslas

Skatinti vartoti baltarusių kalbą kasdieniniame gyvenime, kaip vieną iš valstybės nepriklausomybės simbolių.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Lietuvos ambasados Minske interneto svetainėje Baltarusijos visuomenė buvo nuolat supažindinama su aktualia informacija apie Lietuvą, ambasados veiklą;
 • Baltarusijos visuomenė skatinta mokytis ir vartoti savo, valstybinę, baltarusių kalbą kasdieniniame gyvenime.
Projekto vykdytojas
Fizinis asmuo
Bendradarbiavimo našumo tarp verslo paramos organizacijų ir vietos valdžios institucijų didinimas Baltarusijoje: tvaraus dialogo link
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
5 000 Eur
Projekto tikslas

Bendradarbiavimo tarp verslo paramos organizacijų ir valdžios institucijų atstovų skatinimas ir vystymas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Baltarusijoje suorganizuotas praktinis seminaras-diskusija. Užmegzta pažintis su seminaro dalyviais iš „Baltarusijos verslo plėtojimo Tarybos“;
 • Seminare dalyvavo ir Baltarusijos Nacionalinio ekspertų centro MTП ES atstovai, kurie turėjo galimybę įvertinti LVK vykdomus bendradarbiavimo Baltarusijoje projektus.
Projekto vykdytojas
Lietuvos verslo konfederacija (LVK)
Jaunimo socialinis ir ekonominis projektas „Invent Yourself“
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas, Verslo skatinimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
12 365,89 Eur
Projekto tikslas

Didinti socialinių ir ekonominių jaunimo iniciatyvų skaičių Baltarusijoje.

Projekto rezultatai
 • Pravesti edukaciniai projekto dalyvių mokymai „Brain HUB“  projektų, verslo planavimo ir verslo administravimo temomis;
 • Įvyko Baltarusijos jaunuolių edukaciniai vizitai į Lietuvą, susitikimai su jaunimo organizacijomis bei verslo bendruomene;
 • Sustiprėjo tarpkultūrinis dialogas tarp Lietuvos ir Baltarusijos-inicijuotas naujas Lietuvos-Baltarusijos stažuočių projektas;
 • Užsimezgė nauji kontaktai jaunimo verslo terpėse, tiek komercinėse, tiek nekomercinėse.
Projekto vykdytojas
Jaunimo asociacija "StudAlliance"
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Radvilų palikimas: bendradarbiavimas ugdant kultūros paveldo tyrimų ir išsaugojimo gebėjimus
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
7 352,95 Eur
Projekto tikslas

Lietuvos patirčių kultūros paveldo tyrimų, išsaugojimo, valdymo, atgaivinimo ir kultūrinio turizmo srityse perdavimas Baltarusijos specialistams.

Projekto rezultatai
 • Valstybės partnerės specialistai supažindinti su paveldosaugos tvarkybos darbų eiliškumu, pamatų hidroizoliacijos, fasadų polichromijos restauracijos, tvarkybos darbų specifika, metalo ir medžio dirbinių restauravimu, muziejų pritaikymo turizmui bei jų veiklos novatoriškumu, tyrimų svarba, rengiant tvarkybos darbų projektus;
 • Užmegzti Baltarusijos institucijų ryšiai su Lietuvos kultūros paveldo apsaugą vykdančiomis institucijomis ir specialistais;
 • Baltarusijos specialistai įgijo kompleksinių tyrimų organizavimo ir vykdymo patirties, praktiškai susipažino su naujausia palaikų tyrimo metodika;
 • Atlikti šešių palaidojimų Nesvyžiaus Dievo Kūno bažnyčios kriptoje kompleksiniai tyrimai.
Projekto vykdytojas
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Litvakų sinagogų tiriamųjų tarptautinių studentų ekspedicijų Baltarusijoje organizavimas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas, Verslo skatinimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
11 992,62 Eur
Projekto tikslas

Tirti ir populiarinti litvakų kultūros paveldą Lietuvoje ir Baltarusijoje, stiprinti tarptautinius kultūrinius-mokslinius ryšius.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuota 1 tarptautinė studentų ekspedicija į Gardino sr. (Baltarusija) siekiant ištirti ir aprašyti čia esančią sinagogą;
 • Susistemintas ir parengtas sinagogos tyrimų medžiagos aprašas lietuvių ir rusų kalbomis;
 • Paruošta ir surengta 20-ies meninių fotografijų „Litvakų sinagogos Baltarusijoje“ paroda.
Projekto vykdytojas
VŠĮ „Žydų kultūros ir informacijos centras“ (ŽKIC)
Nepriklausomos informacijos sklaida ir Lietuvos patirties perdavimas Baltarusijai ir regionui Charter97.org pagalba
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
2018 m.
15 000 EUR
2017 m.
15 000 EUR
Skirtos lėšos
30 000 Eur
Projekto tikslas

Nepriklausomos informacijos sklaida Rytų partnerystės valstybėse, remiant demokratinius procesus jose ir perteikiant Lietuvos patirtį.

Regioninis projektas

Projekto rezultatai
 • Lietuvos žurnalistų parengta ir publikuota naujų 80 straipsnių apie situaciją Baltarusijoje ir kitose Rytų partnerystės valstybėse.
 • Buvo atliktas Lietuvos žiniasklaidoje skalbiamos informacijos monitoringas, straipsnių ir interviu su Lietuvos politikais, visuomenės veikėjais ir kitos informacijos apžvalga, publikavimui reikalingos medžiagos rengimas ir viešinimas. Per 2018 m. buvo parengta ir perskelbta interneto puslapyje www.charter97.org 606 straipsnių (iš kurių 150 tenka projektui)
 • Per 2018 m. buvo parengta paskelbtų straipsnių ir medžiagos 508 vertimai, iš kurių projekto lėšomis apmokėtas 191 vertimas į kitas kalbas (lietuvių, anglų, rusų, baltarusių kalbos).
 • Buvo atliktas paskelbtos informacijos (straipsnių) komentarų moderavimas.
 • Surengtas vizitas Baltarusijos žurnalistams Lietuvoje, siekiant didinti jų profesionalumą, kuriame dalyvavo 3 Baltarusijos, 2 Lietuvos žurnalistai bei 2 Charter’97 atsakingi darbuotojai.
Projekto vykdytojas
Charter’97 Foundation
Pasaulio baltarusių kultūros, mokslo ir jaunimo atstovų susitikimas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
16 629,66 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę ir kultūrinį tapatumą.

Projekto rezultatai
 • Užmegzti ryšiai tarp namuose ir užsienyje studijuojančių studentų. Pasisemta patirties iš ekspertų, intelektualių ir mokslo atstovų. Sukurta platforma vietiniams baltarusių tyrėjams diskutuoti bei keistis idėjomis su baltarusių diasporos atstovais ir tyrėjais Lietuvoje;
 • Pagilinti santykiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos intelektualų siekiant glaudesnio tarpusavio bendradarbiavimo;
 • Susitikimo metu akcentuotas baltarusiškos tapatybės santykis su europietiška kultūra ir būtinumas toliau puoselėti tarpkultūrinį dialogą. Atkreiptas dėmesys į būtinybę toliau stiprinti prigimtines žmogaus teises ir laisves.
Projekto vykdytojas
Rytų europos studijų centras
Pilietinės visuomenės organizacijų stiprinimas efektyviam psichikos sveikatos paslaugų vartotojų teisių atstovavimui
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
4 300 Eur
Projekto tikslas

Vystyti pilietinės visuomenės gebėjimus kovojant su psichosocialinę negalią ir intelekto sutrikimus turinčių žmonių teisių pažeidimais, inicijuojant de institucionalizacijos procesus Baltarusijoje.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Parengtas mokymų modulis, skirtas Baltarusijos NVO atstovams;
 • Pravesti Baltarusijos NVO mokymai šalies regionuose;
 • Apmokyti Baltarusijos NVO atstovai, dirbantys žmonių su negalia ir žmogaus teisių srityse visuose Baltarusijos regionuose.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Pranciškus Malevskis – trijų tautų atminties saugotojas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
3 500 Eur
Projekto tikslas

Surinkti iki šiol netirtą archyvinę medžiagą apie Lietuvos Metrikos pagrindinį saugotoją, tapusį jos direktoriumi, Pranciškų Malevskį. Ateityje parengti mokslinę monografiją.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Aplankyti svarbiausi Rusijos Federacijos archyvai (Maskva: PГAДA, ГAPД, ЦГAM, Sankt Peterburgas: PГИA, PИБ), nuskenuota daugiau kaip 500 dokumentų puslapių, susijusių su P. Malevskio asmenybe ir jo aplinka;
 • Sudarytas pirminis bibliografinis sąrašas, rasti visi rašytiniai P. Malevskio koresponcijos šaltiniai;
 • Pradėti monografijos apie P. Malevskį rengimo darbai;
 • Nustatyti nauji P. Malevskio ir S. Daukanto bendradarbiavimo faktai, atrasta 17 naujų, anksčiau Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos istorikams nežinomų dokumentų. Nustatyti nauji Vilniaus universitete veikusių filomatų ir filaretų bendruomenių gyvenimo ir veiklos faktai.
Projekto vykdytojas
Fizinis asmuo
Senosios politinės tautos patirtys ir paveldas šiuolaikinėje pilietinėje visuomenėje ULB regione (Kunigaikščiai Olelkaičiai (Sluckiai)
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
27 000 Eur
Projekto tikslas

Plėtoti ir propaguoti bendrą LDK regiono istorinį ir kultūrinį paveldą su Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos mokslininkais bei išleisti knygą apie Gediminaičių kilmės kunigaikščius Sluckius.

Projekto rezultatai
 • Atliekant kng. Olelkaičių (Sluckių) paveldo paiešką informaciniam leidiniui „Kunigaikščiai Olelkaičiai“ surasta ir nufotografuota 490  nuotraukų ir 30 vnt. ikonografijos;
 • Sukurti moksliniai tekstai ir išversti į ukrainiečių ir anglų kalbas;
 • Bendradarbiaujant Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos mokslininkams surastas visoms trims šalims priimtinas LDK istorijos traktavimas;
 • Išleista iliustruota knyga apie LDK Gediminaičių kilmės kunigaikščius Sluckius (Olelkaičius) „Kunigaikščiai Olelkaičiai“ ukrainiečių ir anglų kalbomis.
Projekto vykdytojas
VšĮ Istorinės atminties akademija
The EHU Times
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas, Žiniasklaida
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
24 945,87 Eur
Projekto tikslas

Sukurti patikimą ir žinomą informacijos šaltinį rusiškai kalbančiai auditorijai, suteikti EHU studentams praktinio darbo kokybiškoje ir vakarietiškais standartais besivadovaujančioje žiniasklaidos priemonėje įgūdžių, parengti juos atpažinti ir dekonstruoti propagandą, didinti Europos humanitarinio universiteto žinomumą.

Projekto rezultatai
 • Sustiprinta EHU TIMES turinio kokybė;
 • Apmokyta 15 EHU studentų;
 • Surengti mokomieji seminarai EHU studentams bei Rytų Partnerystės šalių jauniesiems žurnalistams;
 • Portalo rašiniai cituoti regioninėje žiniasklaidoje.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Europos humanitarinis universitetas“
VIII-asis tarptautinis tapytojų pleneras Gardine/ Mokymo seminaras ir dirbtuvės tema: "Šiuolaikinės kryptys ir tendencijos pasaulinės dailės vystymesi“
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
3 000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę ir kultūrinį tapatumą. Stiprinti Baltarusijos meno atstovų kompetencijas.

LR Generalinio konsulato Gardine projektas

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas dviejų savaičių trukmės tapybos mokymo seminaras ir dirbtuvės;
 • Pravesti mokymai Baltarusijos tapytojams;
 • Įykdyti plenero veiklų viešinimo darbai. Plenero metu tapytojų sukurtų darbų pristatymas ir eksponavimas Gardino parodų salėje.
Projekto vykdytojas
Valstybinė įstaiga „Gardino parodų salė“
2016 m.
Baltarusiškas pavasaris Vilniuje: pasaulio baltarusių kultūros, mokslo ir jaunimo atstovų susitikimas
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
26 228,11 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę ir kultūrinį tapatumą, stiprinti ryšius ir patirties perdavimą tarp Baltarusijoje ir užsienyje studijuojančio bei dirbančio aktyvaus jaunimo, kultūros bei mokslo atstovų ir intelektualų.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas Vieningų Baltarusijos studentų sąskrydis bei Baltarusijos tyrėjų tarybos susitikimas;
 • Sukurta platforma idėjų apsikeitimui ir patirties perdavimui tarp baltarusių tyrėjų, intelektualų bei jaunųjų lyderių;
 • Surengti Baltarusijos kultūros pristatymo renginiai, suteikę galimybę Baltarusijos kūrėjams pristatyti savo kūrybą tiek Baltarusijos visuomenei ir diasporai, tiek Lietuvos gyventojams.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Bolonijos procesas Baltarusijos jaunimui
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
7 834,87 Eur
Projekto tikslas

Skleisti informaciją apie Bolonijos procesą ir naujas galimybes Baltarusijos studentams ir akademikams.

Projekto rezultatai
 • Įvykdyta informacinė kampanija Baltarusijos aukštosiose mokyklose: išplatinta apie 35000 lankstinukų apie Bolonijos procesą ir jo teikiamas galimybes;
 • Suorganizuotas esė „Kaip priartinti mano aukštojo mokslo įstaigą prie europinių standartų“ konkursas, kuriame dalyvavo 60 studentų iš Baltarusijos administracinių regionų. Geriausių esė darbų autoriai dalyvavo Vilniuje vykusioje konferencijoje apie Bolonijos procesą;
 • Prie Baltarusijos nevyriausybinės jaunimo organizacijos „Jaunieji krikščionys demokratai“ inicijuotos studentų organizacijos „Student Network“ prisijungė naujų aktyvistų.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Jaunimo projektas „Pilietinių iniciatyvų centras“
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
8 073,38 Eur
Projekto tikslas

Skatinti naujas pilietines nevyriausybines jaunimo iniciatyvas ir stiprinti pilietinę visuomenę Baltarusijoje.

Projekto rezultatai

Surengta vasaros stovykla ir mokymai aktyvistams, sukuriant sąlygas idėjų apsikeitimui bei patirties perdavimui tarp baltarusių jaunimo, nevyriausybinių organizacijų atstovų

Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
LDK didikų Radvilų mauzoliejaus Nesvyžiaus bažnyčios rūsiuose tyrimai ir pritaikymo lankymui koncepcija
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
6 879,64 Eur
Projekto tikslas

LDK kultūrinio ir istorinio paveldo puoselėjimas, Lietuvos patirties paveldo tyrimų srityje perdavimas Baltarusijos specialistams ir Nesvyžiaus mauzoliejaus saugojimo ir pritaikymo turistų lankymui koncepcijos parengimas.

Projekto rezultatai
 • Surengtas ekspertų ir paveldo specialistų praktinis mokomasis seminaras Vilniuje;
 • Baltarusijos specialistai supažindinti su analogiškais palaidojimų objektais Kėdainiuose ir Dubingiuose;
 • Vykdyti mokslininkų ir ekspertų tiriamieji darbai Nesvyžiaus mauzoliejuje;
 • Parengta mauzoliejaus lankymo koncepcija, nurodant pagrindinius darbus, kuriuos reikia atlikti Baltarusijos specialistams;
 • Surengta apibendrinanti konferencija Nesvyžiuje, aktualizuojanti Lietuvos ir Baltarusijos veiksmus saugant ir toliau tyrinėjant Radvilų mauzoliejų.
Projekto vykdytojas
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui (II). (Leidinys – „Kunigaikščiai Višnioveckiai“)
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
15.346 Eur
Projekto tikslas

Bendradarbiaujant Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkams plėtoti dialogišką LDK istorijos koncepciją, kuri leidžia sukurti ilgalaikį pagrindą informacinei regiono erdvei.

Projekto rezultatai
 • Surinkti moksliniai tekstai, atlikti vertimai į ukrainiečių ir anglų kalbas, atlikta ikonografinės medžiagos paieška rengiant leidinį „Kunigaikščiai Višnioveckiai“ ir Gediminaičių kunigaikščių Višnioveckių portretų parodą.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Istorinės atminties akademija“
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui (Leidinys – „Kunigaikščiai Višnioveckiai“)
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
15.664 Eur
Projekto tikslas

Tęsti Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą, užbaigiant knygos apie kunigaikščius Višnioveckius leidybą, įrengiant pastovią portretų parodą Višniove Višnioveckių rūmuose.

Projekto rezultatai
 • Išleista gausiai iliustruota knyga „Kunigaikščiai Višnioveckiai“, kuri pelnė Ukrainos 2016-ųjų „Metų knygos“ titulą
 • Surengta istorinių portretų paroda „Kunigaikščiai Vyšnioveckiai“ Užsienio reikalų ministerijoje Vilniuje; paroda perduota Ukrainos Višniovo muziejui nuolatiniam eksponavimui.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Istorinės atminties akademija“
Nepriklausomos informacijos sklaida Baltarusijoje ir regione
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
14 981,68 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę, nepriklausomą žiniasklaidą per internetinį portalą Charter’97.

Projekto rezultatai
 • Parengti ir publikuoti straipsniai apie situaciją Baltarusijoje ir regione, taip pat apie Lietuvos vystomąjį bendradarbiavimą
 • Vykdytas lietuviškos spaudos monitoringas – publikuoti straipsniai iš kitų portalų, kurie buvo verčiami ir talpinami portale baltarusių, rusų bei anglų kalbomis
 • Išlaikytas didelis portalo lankytojų skaičius.
Projekto vykdytojas
Charter’97 Foundation
The EHU Times
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žiniasklaida
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
19 595,08 Eur
Projekto tikslas

Sukurti patikimą ir žinomą informacijos šaltinį rusiškai kalbančiai auditorijai, suteikti EHU studentams praktinio darbo kokybiškoje ir vakarietiškais standartais besivadovaujančioje žiniasklaidos priemonėje įgūdžių, parengti juos atpažinti ir dekonstruoti propagandą, didinti Europos humanitarinio universiteto žinomumą.

Projekto rezultatai
 • Sukurtas mokomasis informacinis portalas (mokymo bazė Europos humanitarinio universiteto (EHU) studentams) rusų kalba, kuriame talpinamos ekspertų ir studentų parengtos publikacijos;
 • Apmokyta 15 EHU studentų;
 • Surengti mokomieji seminarai EHU studentams bei Rytų Partnerystės šalių jauniesiems žurnalistams;
 • Portalo rašiniai cituoti nacionalinėje žiniasklaidoje („Verslo žinios“, 15min.lt, lrytas.lt, ru.delfi.lt, „Lietuvos žinios“, bns.lt, forex.lt, atskirų straipsnių vertimai publikuoti portale lrt.lt).
Projekto vykdytojas
VšĮ „Europos humanitarinis universitetas“
Unite Act Impact: Cooperation for Social Change
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Baltarusija, Moldova, Ukraina
Skirtos lėšos
15.000 Eur
Projekto tikslas

Tobulinti Baltarusijos, Moldovos ir Ukrainos pilietinės visuomenės organizacijų, dirbančių lyčių lygybės srityje, gebėjimus siekti socialinių pokyčių per kultūrines ir socialines veiklas.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas 4 dienų forumas Vilniuje Baltarusijos, Moldovos ir Ukrainos pilietinės visuomenės aktyvistams lyčių lygybės srityje
 • Įvyko 6 renginiai, įskaitant mokymus, valstybėse partnerėse lyčių lygybės, moterų ir jaunimo įgalinimo, bendruomeninės veiklos, emocinės paramos temomis.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Lygių galimybių plėtros centras“
2015 m.
Baltarusijos pilietinės visuomenės gebėjimų ginti smurto šeimoje aukų teises stiprinimas
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
9.495,49 Eur
Projekto tikslas

Lyčių lygybės Baltarusijoje skatinimas, padedant prievartos artimoje aplinkoje (šeimoje) aukoms siekti teisingumo.

Projekto rezultatai
 • Organizuotas projekto partnerių iš Baltarusijos ir Lietuvos susitikimas Vilniuje, kurio metu sukurta online platformos koncepcija, komunikacijos ir sklaidos strategija;
 • Sukurta interaktyvaus mokymosi online platforma www.be-ribu.lt / www.without-limits.eu rusų ir lietuvių k. (video kursas, žinių moduliai, savęs įvertinimo priemonės) ir pirmasis (iš 7) mokymosi kursas „Smurtas artimoje aplinkoje: ką turi žinoti kiekvienas profesionalas“, kuris susideda iš 10 žinių modulių lietuvių k. (10 video pamokų, 10 testų ir 9 papildomų skaitinių grupės) ir 8 žinių moduliai rusų k. (8 video pamokos, 8 testai ir 7 papildomų skaitinių grupės). Platformoje taip pat patalpinta teisinė informacija, patarimai smurto aukai ir pan.;
 • Instruktuoti 6 NVO atstovai apie naudojimąsi platforma;
 • Organizuota komunikacinė kampanija platformos populiarinimui;
 • Platformoje jau apsilankė ir esamas pamokas peržiūrėjo 1345 unikalūs vartotojai 2991 seanso metu.
Projekto vykdytojas
Jurdinis asmuo
Įsitraukime. Bendraukime, Skleiskime Lietuvos patirtį
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Armėnija, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
34.572,86 Eur
Projekto tikslas

Plėsti vystomąjį bendradarbiavimą (toliau –VB) skatinant Lietuvos institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir verslo suinteresuotumą ir gebėjimus dalyvauti tarptautinėse VB programose. Užtikrinti Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse VB programose gerosios praktikos sklaidą.

Projekto rezultatai
 • Gerosios praktikos sklaida padidino viešojo, nevalstybinio ir privataus sektoriaus atstovų motyvaciją ir aktyvesnį dalyvavimą ES it tarptautinių organizacijų finansuojamuose projektuose
 • Stiprintas Lietuvos atstovų dalyvavimo VB projektuose suteikiant palaikymą aukščiausiame lygmenyje
 • Valstybių partnerių institucijų atstovams ir donorams buvo pristatyta ir parodyta Lietuvos institucijų ir įmonių sėkmingai įgyvendinti projektai, pasidalinta gerąja praktika, taip plečiant įvairių formų tarptautinio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir kitų valstybių mąstą
 • Padidėjusi informacijos apie Lietuvos gebėjimus teikti VB paramą sklaida valstybėse partnerėse stiprino Lietuvos, kaip patikimos donorės reputaciją valstybėse paramos gavėjose, ES ir tarptautiniu mastu. Didės Lietuvos atstovų VB projektų paraiškų patrauklumas
 • Rekomendacijų dėl palankesnio teisinio reglamentavimo įgyvendinimo planas sukurė pagrindą kliūčių aktyvesniam dalyvavimui VB programose šalinimui ateityje.
Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Kultūros istorijos sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
20.000 Eur
Projekto tikslas

Vystyti suinteresuotų Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų, individualių partnerių mokslinį, kultūrinį, jaunimo bendradarbiavimą Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejinės sukakties pagrindu ir taip stiprinti  pilietinės visuomenės formavimąsi bei prisidėti prie verslo ir tarp-institucinių ryšių plėtros.

Projekto rezultatai
 • Vystytas bendradarbiavimas su Baltarusijos pilietine visuomene pristatant knygą “Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“;
 • XI tarptautinės mokslinės konferencijos "Kng. Oginskių kultūrinės, politinės veiklos pėdsakai" metu užmegzti ir sutvirtinti ryšiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų, tyrinėjančių kng. Oginskių palikimą;
 • Stiprinta pilietinė visuomenė populiarinant M.K. Oginskio muzikinį palikimą („Polonezų kelias 2015“) bei pristatant M.K. Oginskio valstybinę, visuomeninę, kūrybinę veiklą – kilnojamąją parodą „M.K.Oginskis. Sugrįžimas į Tėvynę“;
 • Vystyta ir įtvirtinta bendradarbiavimo plėtra 2015 m. laikotarpiui diskusijų su projekto partneriais Minske ir Vilniuje metu.
Projekto vykdytojas
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui („Kunigaikščiai Višnioveckiai“)
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
5.000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti mokslinį, kultūrinį Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą LDK tema.

Projekto rezultatai
 • Atlikti knygos apie kng.Višnioveckius parengiamieji darbai – įgyvendintos 3 mokslinės tiriančios ekspedicijos Baltarusijoje (aplankant 7 vietas), Lenkijoje (aplankant 7 vietas) ir Ukrainoje (aplankant 10 vietų), kurių metu surasti su kng. Višnioveckiais susiję paveldo objektai ir padarytos jų daugiaplanės nuotraukos, skirtos iliustruoti knygą.
Projekto vykdytojas
VšĮ Istorinės atminties akademija
Lyčių lygybė nuo Baltijos iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė Women in Democracy
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas, Vietnamas
Skirtos lėšos
6.652,51 Eur
Projekto tikslas

Tęsti inovatyvios tarptautinės internetinės svetainės “Women in Democracy” veiklas.

Projekto rezultatai
 • Užtikrintas nuolatinis tarptautinės internetinės svetainės www.womenindemocracy.org, pristatančios ir skatinančios lyčių lygybę Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse, palaikymas ir techninis aptarnavimas
 • Kasdien atliktas naujienų monitoringas ir naujienų atranka svetainės prieskyroms “Naujienos”, “Opinion”, “Facebook”;  periodiškai pildomos aktualijų prieskyros „Politics“, „Governance and Economy“, „Violence against Women“ ir „International Organizations“, talpinama vaizdinė medžiaga
 • Parengti ir svetainėje patalpinti 4 originalūs interviu su moterimis-regiono lyderėmis (patalpinti prieskyroje “Interviu su lyderėmis”)
 • Parašyti 6 informaciniai ir analitiniai tekstai
 • Sustiprintas Lietuvos, kaip lyčių lygybės koordinatorės regione (Rytų Europa, Kaukazo regionas, Centrinė Azija), vaidmuo
 • Savo veikla svetainė atlieka anti-demokratinės propagandos ir dezinformacijos diskreditaciją regione.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universitetas / Lyčių studijų centras
Nepriklausomos informacijos sklaida Baltarusijoje ir regione (Spread of independent information in Belarus and the region)
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
14.999,94 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę, nepriklausomą žiniasklaidą per tinklapį www.charter97.org.

Projekto rezultatai
 • Sukurtas profesionalių korespondentų tinklas
 • Publikuoti 76 profesionalių žurnalistų straipsniai (planuota 100)
 • Vykdomas spaudos Lietuvoje monitoringas,  per 5 projekto mėnesius išversti ir publikuoti 160 straipsnių (planuota 160) baltarusių, rusų ir anglų kalbomis
 • Publikuotas straipsnis apie „Dvynių“ projektus
 • Išlaikytas didelis portalo lankytojų skaičius (daugiau nei 300 0000 unikalių lankytojų į dieną.
Projekto vykdytojas
Charter’97 Foundation
Tarptautinis Baltarusijos tyrinėtojų kongresas
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
10.000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti efektyvesnę Baltarusijos politinių, socialinių ir humanitarinių mokslų tyrinėtojų bei ekspertų integraciją bei stiprinti politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius ryšius su regiono valstybėmis.

Projekto rezultatai
 • Apie 450 mokslininkų, visuomenės veikėjų ir ekspertų  iš 22 valstybių apsikeitė patirtimi; 
 • Užmegzti tvarūs bendradarbiavimo ryšiai;
 • Įteikti apdovanojimai už geriausią mokslinę publikaciją trijose srityse:  istorijos, socialiniuose-politiniuose ir humanitariniuose moksluose; 
 • Pagerėjo Baltarusijos supratimas regiono ir pasaulio akademiniuose ir visuomeniniuose sluoksniuose.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės institutas"
„Keliaujame į užsienį" – moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Baltarusija, Moldova
Skirtos lėšos
14.326,96 Eur
Projekto tikslas

2014-2015 m. projektu buvo siekiama skatinti Moldovos ir Baltarusijos moterų verslumą ir socialinį bei ekonominį aktyvumą.

Projekto rezultatai
 • 21 projekto dalyvė iš Baltarusijos suaktyvinta ir įgalinta vystyti savo verslą ir organizacijas
 • 18 Sėkmės komandos metodą įsisavinusių Maladečinos ir Zaslavlio moterų galės šį metodą skleisti kituose Baltarusijos regionuose
 • Susitikimuose su Baltarusijos valdžios atstovais buvo užtikrintas valdžios institucijų palaikymas vystant moterų verslumo skatinimą
 • sukurtas Baltarusijos-Lietuvos–Moldovos moterų tinklas, į kurį įeina 12 Moldovos, 9 Baltarusijos, 10 Lietuvos ir 10 kitų ES organizacijų
 • Ketinimą bendradarbiauti pasirašė 42 Lietuvos, Moldovos ir Baltarusijos organizacijos
 • Apie projektą buvo rašoma vietinėje spaudoje, Baltarusijoje, Moldovoje ir tarptautiniu mastu „Going Abroad“ ir Winnet BSR tinklalapiuose.
Projekto vykdytojas
Rietavo verslo informacijos centras
„Tapatybės vagysčių prevencija: Baltarusijos pilietinės visuomenės stiprinimas perduodant gerąją Lietuvos patirtį“
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
5.190,56 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Baltarusijos pilietinės visuomenės gebėjimus, pasidalijant gerąja Lietuvos patirtimi visuomenės švietimo tapatybės vagysčių prevencijos ir pagalbos nukentėjusiems srityse.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti ir įvykdyti 1 mokymai Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų nariams;
 • Surinkta informacija ir parengti pranešimai konferencijai, kuri įvykdyta 2015 m.
Projekto vykdytojas
Asociacija Lietuvos vartotojų institutas
2014 m.
Kultūros istorijos sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Vystyti suinteresuotų Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų, individualių partnerių mokslinį, kultūrinį, jaunimo bendradarbiavimą Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejinės sukakties pagrindu ir taip stiprinti  pilietinės visuomenės formavimosi procesą.

Projekto rezultatai
 • parengta spaudai moksliniais tyrimais paremta informacinė medžiaga apie M.K. Oginskio valstybinę, visuomeninę veiklą (dr. Ramunės Šmigelskytės-Stukienės monografija „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras");
 • parengta 12 stendų kilnojamoji paroda „M.K.Oginskis 250", kuri bus pristatoma visuomenei 2015 m. minint M.K.Oginskio 250-ąsiais gimimo metines;
 • X tarptautinės konferencijos „Kng. Oginskių kultūrinės, politinės veiklos pėdsakai" metu pasidalinta mokslinėmis įžvalgomis apie Oginskius, puoselėti ryšiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų ir meno atstovų, kurie domisi kng. Oginskių kultūriniu paveldu;
 • stiprinta pilietinė visuomenė populiarinant M.K. Oginskio muzikinio palikimą („Polonezų kelias 2015“);
 • vystyta ir įtvirtinta bendradarbiavimo plėtra projekto partnerių apskrito stalo „Oginskių kultūros kelias 2014-2015" Vilniuje metu.
Projekto vykdytojas
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas - Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui (Kunigaikščiai Ostrogiškiai)
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
50 000 Lt (14 481 Eur)
Projekto tikslas

Skatinti regiono mokslininkų bendradarbiavimą tiriant ir populiarinant LDK istoriją ir paveldą.

Projekto rezultatai
 • Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimo pagrindu sukurtas ir išleistas gausiai iliustruotas leidinys apie kng. Ostrogiškius ir Oršos mūšį prisideda prie bendro visam LDK regionui istorinio ir kultūrinio paveldo propagavimo visuomenėje ir europinio identiteto formavimo.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Istorinės atminties akademija
Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Mažinti socialinę atskirtį per neįgaliųjų integravimą į visuomenę, fotografijos meno pagalba pristatyti bendrą istorinį ir kultūrinį paveldą kurčiųjų bendruomenei; perduoti Lietuvos patirtį Baltarusijos partneriams.

Projekto rezultatai
 • vasaros stovyklos „Bėgant iš tylos pasaulio..." metu plačiu mastu (250 dalyvių iš Lietuvos ir 30 iš Baltarusijos) dalintasi patirtimi, diskutuota apie pasiekimus ir problemas;
 • 58 Baltarusijos ir Lietuvos kurtieji ir neprigirdintys vaikai susipažino su bendru kultūros ir istorijos paveldu Klaipėdos krašte ir LDK atmintinose vietose Baltarusijoje, tobulino fotografavimo teorines žinias ir praktinius įgūdžius, 2 foto plenerų metu darytas fotografijas pristatė plačiajai visuomenei parodose Vilniuje ir Minske bei išleistuose 2015 m. kalendoriuose;
 • Vilniuje suorganizuotoje tarptautinėje konferencijoje Baltarusijos partneriai susipažino, kaip Lietuvoje ir užsienyje ginamos neįgaliųjų teisės ir ieškoma bendro sprendimo bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, kaip neįgalieji yra integruojami į švietimo sistemą.
Projekto vykdytojas
Asociacija Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
Tapatybės vagysčių prevencija: Baltarusijos pilietinės visuomenės stiprinimas perduodant gerąją Lietuvos patirtį Lietuvos vartotojų
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti efektyvesnę Baltarusijos politinių, socialinių ir humanitarinių mokslų tyrinėtojų bei ekspertų integraciją bei stiprinti politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius ryšius su regiono valstybėmis.

Projekto rezultatai
 • 422 atstovai iš 22 valstybių (Australijos, Baltarusijos, Bulgarijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Danijos, JAV, Izraelio, Italijos, Japonijos, Kazachstano, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Prancūzijos, Rusijos, Švedijos, Ukrainos, Uzbekistano ir Vokietijos) apsikeitė patirtimi ir įžvalgomis apie Baltarusiją;
 • pagerėjo supratimas apie Baltarusiją regiono ir pasaulio akademiniuose ir visuomeniniuose sluoksniuose;
 • pristatyti nauji baltarusiški leidiniai, parodyti keli šiuolaikiniai baltarusių režisierių filmai, surengta speciali diskusija įvykiams Ukrainoje aptarti;
 • publikuota 2013 m. vykusio kongreso medžiaga.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės institutas"
Trečioji tarptautinė jaunųjų lyderių akademija „Jaunimo dalyvavimas politinėje veikloje: iššūkiai ir galimybės
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Armėnija, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
30 000 Lt (8 688,6 Eur)
Projekto tikslas

Motyvuoti ir paruošti jaunuosius lyderius iš Rytų partnerystės šalių profesionaliai politinei karjerai; stiprinti egzistuojantį jaunųjų lyderių tinklą.

Projekto rezultatai
 • 62 jaunieji lyderiai iš Rytų partnerystės šalių įgijo jaunam sėkmingam politikui reikalingų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių; prie jaunųjų lyderių tinklo prisijungė 15 organizacijų.
Projekto vykdytojas
Asociacija Young Leaders Forum
Vieningų Baltarusijos studentų sąskrydis „USB 2014": tarpkultūrinio dialogo skatinimas
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Tęstiniu sąskrydžiu „USB 2014"  skatinti Baltarusijos jaunimo, studijuojančio namuose ir užsienyje, tarpkultūrinį dialogą su Europa.

Projekto rezultatai
 • 20 baltarusių studentų pagerino savo žinias tarpkultūrinio dialogo ir šalies įvaizdžio formavimo temomis;
 • parengti pasiūlymai, kaip jaunimui pristatyti Baltarusiją pasauliui;
 • užmegzti su „Open Europe Scholarship Scheme" programos, taip pat skirtos Baltarusijos jaunimui, studentais ryšiai, vedantys į tolimesnį bendradarbiavimą.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
„Keliaujame į užsienį - moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos"
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Baltarusija, Moldova
Skirtos lėšos
2014-2015 m. skirta 120 000 Lt (34 754,4 Eur), iš jų 2014 m. - 59 091,75 Lt (17 114,15 Eur)
Projekto tikslas

Skatinti Moldovos ir Baltarusijos moterų verslumą ir socialinį bei ekonominį aktyvumą.

Projekto rezultatai
 • Moterys, kurios dalyvavo projekte: 32 Moldovos, 7 Baltarusijos, 12 Lietuvos atstovių, suaktyvintos ir įgalintos vystyti savo verslus ir organizacijas
 • Sukurtas moterų tinklas ir kontaktai verslo bei naujų bendradarbiavimo iniciatyvų vystymui
 • Sėkmės komandos metodą įsisavinusios moterys galės šį metodą skleisti kituose Moldovos ir Baltarusijos regionuose
 • Mokymai Taraklijoje paskatino dalyves suburti Taraklijos rajono aktyvių moterų klubą, kuriame dabar jau yra 20 narių, pasiruošusių burtis į Sėkmės komandas
 • Apie projektą rašė vietinė spauda („Plungės žinios") ir tarptautiniu mastu „Going Abroad" tinklalapis (8 straipsniai).
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Rietavo verslo informacijos centras
2013 m.
Baltarusijos visuomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo skatinimas
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Socialinė apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Didinti Baltarusijos visuomeninių organizacijų veiklos efektyvumą ir vystyti jų gebėjimus bendradarbiauti su viešosios valdžios ir verslo sektoriumi sprendžiant jaunimo nedarbo problemas.

Projekto rezultatai
 • 12 baltarusių iš 4 Baltarusijos visuomeninių organizacijų apmokyti verslininko kompetencijų tobulinimo iri, konsultuojami juos apmokiusių lektorių, sėkmingai veda užsiėmimus kitų suinteresuotų Baltarusijos NVO atstovams Baltarusijoje;
 • 58 asmenys iš visuomeninių organizacijų, vietos valdžios ir verslo sektoriaus pagilino žinias apie jaunimo verslumą, susipažino su verslo plėtros instrumentais ir aptarė organizacijų bendradarbiavimo aspektus;
 • 35 asmenys buvo supažindinti su jaunimo NVO dalyvavimo galimybėmis vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo projektuose.
Dainavos gamtos ir tradicijų lobynas jaunajai kartai
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Lietuvos ir Baltarusijos jaunimo (15-20 m.) bendradarbiavimą supažindinant juos su baltų etnokultūra, bendra istorine praeitimi, Dzūkijos nacionalinio parko gamtos vertybėmis, gamtos apsaugos problematika.

Projekto rezultatai
 • 14 jaunuolių sudalyvavo Jaunimo gamtos ir etnokultūros stovykloje Dzūkijos nacionaliniame parke, kurios metu susipažino su tradiciniais amatais: keramika, pynimu, drevine bitininkyste bei dalyvavo praktiniuose gamtosaugos užsiėmimuose bei diskutavo apie bendrą istorinę-kultūrinę praeitį, lygino tautinius kostiumus, spalvas, puošybos elementus.
Projekto vykdytojas
VšĮ " Vienaragių šilas"
Galių suteikimas autizmu sergančių vaikų šeimoms
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Socialinė apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Šviesti ir mokyti autizmu sergančių vaikų tėvus, globėjus, specialistus (gydytojus, pedagogus, socialinius darbuotojus, Baltarusijos institucijų atstovus).

Projekto rezultatai
 • apmokyti 400 specialistų ir tėvų bei globėjų: ekspertai - apie diagnostiką ir paramą šeimoms „po diagnozės“, o tėvai ir globėjai - apie būdus sukurti tinkamą mokymosi aplinką, suvaldyti sudėtingą elgesį, švietimo ir medicinos aplinkų ypatybes;
 • Minske įsteigtas išteklių centras (Minsko miesto administracija skyrė patalpas, centras įkurtas mokykloje–internate Nr. 7, skirtoje vaikams, turintiems mokymosi negalią). Vaikų, sergančių autizmu, tėvų asociacija pritraukė finansavimą iš tarptautinės bendruomenės ir užsienio atstovybių reziduojančių Minske;
 • mokymo medžiaga parengta CD formatu;
 • įsteigta pagalbos linija (apmokyti 5 tėvai), jau veikia. Daroma gaunamų skambučių analizė;
 • sukurtas interneto tinklapis www.autism.by , administruojamas Vaikų, sergančių autizmu, tėvų asociacijos narių;
 • sukurtas bendradarbiavimo formatas tarp Vaikų, sergančių autizmu, tėvų asociacijos ir Baltarusijos Švietimo, Sveikatos, Darbo ir Socialinės apsaugos ministerijų. Bendraujama per asociacijos narius.
Projekto vykdytojas
Labdaros ir paramos fondas "Voluntas"
Gyvūnų ligų kontrolės sistemos įgyvendinimas Baltarusijoje
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti Baltarusijos Respublikos Žemės ūkio ir maisto ministerijos Vyriausiosios veterinarijos valdybos specialistų gebėjimus ir kompetencijas gyvūnų sveikatos bei laboratorinių tyrimų srityse.

Projekto rezultatai
 • 7 Baltarusijos Respublikos Žemės ūkio ir maisto ministerijos Vyriausioji veterinarijos valdybos specialistai supažindinti su Lietuvos gyvulių sveikatos priežiūros sistema, ženklinimo ir registravimo sistema, laboratoriniais tyrimų metodais;
 • 3 Baltarusijos Respublikos Žemės ūkio ir maisto ministerijos Vyriausioji veterinarijos valdybos specialistai apmokyti laboratorinių tyrimų metodų srityje – veterinarinių vaistų liekanų nustatymas gyvūninės kilmės maisto produktuose, pesticidų nustatymas maisto produktuose ir pašaruose (mokymai Lietuvoje).
Projekto vykdytojas
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Kartu D.A.U.G (kartu draugaukime, aukime, ugdykime, gyvenkime!)
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Užmegzti glaudesnį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Baltarusijos ikimokyklinių įstaigų pedagogų ir pasidalinti gerąja patirtimi kvalifikacinių gebėjimų vystymo ir tarpkultūrinio dialogo puoselėjimo srityse, paskatinti vietos aktyvumą.

Projekto rezultatai
 • suformuotos projekto vykdymo komandos ir sutarta dėl projekto įgyvendinimo ir veiklų;
 • su 48 auklėtojomis ir pedagogėmis apsikeista darbo patirtimi, pasidalinta darbe naudojamomis metodikomis ir sutarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo;
 • Lazdijų r. ir Gardino bendruomenėms pristatyti bendrai organizuoti renginiai: vaikų spektakliai, paroda, išleistas leidinukas.
Projekto vykdytojas
Lazdijų r. Veisiejų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
Kultūros istorijos sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Vystyti suinteresuotų Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų, individualių partnerių mokslinį, kultūrinį, jaunimo bendradarbiavimą Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejinės sukakties pagrindu ir taip stiprinti pilietinės visuomenės formavimosi procesą.

Projekto rezultatai
 • bendromis partnerių pastangomis 2013 11 11 UNESCO Generalinėje konferencijoje Paryžiuje priimtas nutarimas M.K.Oginskio 250-ąsias gimimo metines 2015 m. įtraukti į Europos minimų datų sąrašą;
 • IX tarptautinės mokslinės konferencijos "Kng. Oginskių kultūrinės, politinės veiklos pėdsakai" metu apsikeista patirtimi, užmegzti ir sutvirtinti ryšiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų, tyrinėjančių kng. Oginskių palikimą;
 • stiprinta pilietinė visuomenė populiarinant M.K. Oginskio muzikinį palikimą („Polonezų kelias 2015“);
 • pasirašyta oficiali ROKIM ir Maladečino M.K.Oginskio vardo Valstybinės muzikos kolegijos bendradarbiavimo sutartis;
 • patvirtinti M.K.Oginskio 250-ųjų gimimo metinių 2015 metais minėjimo organizacinio komiteto nariai ir patarėjų grupė;
 • 3 kalbomis išleistas informacinis įdėklas suvenyriniam leidiniui „M.K.Oginskio priesakai sūnui Irenėjui“;
 • išleista knyga „M.K.Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“.
Projekto vykdytojas
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus (ROKIM)
Lietuvos ir Baltarusijos archyvarų gebėjimų stiprinimas identifikuojant ir puoselėjant lituanistinį dokumentinį paveldą Baltarusijos archyvuose
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Pasidalinti su Minsko ir Gardino archyvarais gerosios praktikos pavyzdžiais, turimomis profesinėmis žiniomis ir žiniomis apie unikalius istorijos šaltinius, vystyti bendrąsias archyvarų kompetencijas.

Projekto rezultatai
 • 2 Baltarusijos archyvarai supažindinti su Lietuvos valstybinių archyvų veikla, saugomais dokumentais ir archyvų modernizacijos ypatumais (dokumentų skaitmeninimu, elektroninių dokumentų sudarymu, saugojimu ir valdymu).
 • apsikeista gerosios praktikos pavyzdžiais ir sustiprinti BY archyvarų gebėjimai archyvuose saugomų dokumentų išsaugojimo, kaupimo, jų skaitmeninio turinio kūrimo, visuomenės priėjimo prie jų užtikrinimo bei elektroninių dokumentų valdymo srityse;
 • aptartos tolimesnio bendradarbiavimo gairės.
Projekto vykdytojas
Kauno apskrities archyvas
Lietuvos ir Baltarusijos kurčiųjų pažintis su kultūros paveldu
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Socialinė apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Gerinti neįgaliųjų padėtį Baltarusijoje stiprinant NVO ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą bei skatinti neįgalaus Lietuvos ir Baltarusijos jaunimo bendradarbiavimą, kūrybiškumą ir iniciatyvas.

Projekto rezultatai
 • 20 kurčių jaunuolių iš Lietuvos ir Baltarusijos dalyvavo kūrybinėje edukacinėje stovykloje ir jos metu sukurti darbai pristatyti pilietinei visuomenei A.Mickevičiaus bibliotekoje Vilniuje ir A.Puškino vardo rajoninėje bibliotekoje Minske;
 • 60 asmenų (vaikai, turintys klausos negalią, jų tėvai, ekspertai) apsikeitė gerąja patirtimi.
Projekto vykdytojas
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
Lietuvos-Baltarusijos kutūrinio bendradarbiavimo ir muzikos be sienų projektas "Feel Free"
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Lietuvoje pristatyti įdomius ir populiarius Baltarusijos muzikos atlikėjus, kurie neturi galimybės koncertuoti savo šalyje, sudaryti sąlygas jų pasirodymus pamatyti baltarusių žiūrovams, inicijuoti bendrus muzikinius lietuvių ir baltarusių projektus, stiprinant jų bendradarbiavimą, plečiant muzikantų veiklos geografiją.

Projekto rezultatai
 • apie 500 Baltarusijos piliečių sudalyvavo jungtiniame baltarusių grupių „Krambambulya“, „Neuro Dubel“ ir „Biplan“ koncerte Vilniuje;
 • apie 800 Baltarusijoe piliečių sudalyvavo festivalyje „Galapagai“, kuriame pasirodė dvi baltarusių grupės: „Lyapis Trubetskoy“ ir „Akute“;
 • organizuotas jungtinis „Biplan“ ir baltarusių grupės „Bez Bilieta“ koncertas;
 • 6000 Baltarusijos piliečių dalyvavo baltarusių grupės „Lyapis Trubetskoy“ koncerte Vilniuje; dar apie 120 000 žiūrovų iš maždaug 20 skirtingų šalių renginį stebėjo internetu tiesiogiai internetu.
Projekto vykdytojas
VšĮ "Metų projektai"
Litvakų sinagogų tiriamųjų tarptautinių studentų ekspedicijų Lietuvoje ir Baltarusijoje organizavimas
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Tęsti litvakų kultūrinio paveldo Baltarusijoje mokslinius tyrimus, vykdomus nuo 2008 m., t.y. ištirti 1 sinagogą Baltarusijoje ir parengti jos aprašą.

Projekto rezultatai
 • 13dalyvių kultūros paveldo tyrimo ekspedicijos į Baltarusiją metu ištyrė Astrynės miestelio (Gardino sritis) sinagogą ir parengė jos aprašą;
 • parengta eksponavimui sinagogų Baltarusijoje fotografijų paroda.
Projekto vykdytojas
VšĮ "Žydų kultūros ir informacijos centras"
Litvakų tradicijos: dokumentacija, sąmoningumo ugdumas ir istorinės žydų architektūros Lietuvoje ir Baltarusijoje išsaugojimas
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Propaguoti bendrą litvakų kultūrinį paveldą Lietuvoje ir Baltarusijoje taikant patvirtintas metodikas ir praktikas.

Projekto rezultatai
 • organizuotos dvi ekspedicijos Lietuvoje ir Baltarusijoje, kurių metu aprašytos 20 miestų sinagogos (po 10 miestų Baltarusijoje (12 sinagogų) ir Lietuvoje (10 sinagogų);
 • sukurti Lietuvos ir Baltarusijos litvakų paveldo žemėlapiai, kuriuose pažymėtos tirtos sinagogos, specialiai sukurtame tinklapyje www.woodsynagogues.lt paskelbti jų pristatymai;
 • sukurta ir tinklapyje paskelbta mokymo programa moksleiviams apie litvakų paveldą (išleista 1000 CD tiražu);
 • sukurta projekto fotografijų paroda, eksponuota Vilniuje, Šofar galerijoje.
Projekto vykdytojas
Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas
Lyčių lygybė nuo Baltijos jūros iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė "Women in Democracy"
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas, Vietnamas
Skirtos lėšos
35.914 Lt
Projekto tikslas

Tęsti tarptautinės internetinės svetainės www.womenindemocracy.org, pristatančios ir skatinančios lyčių lygybę Demokratijų bendrijos ir kitose šalyse (ypač Rytų Europos, Kaukazo regiono, Centrinės Azijos), palaikymą ir plėtrą (nuo 2012 m.)

Projekto rezultatai
 • Projekto metu buvo atliekamas kasdieninis naujienų ir informacinių bazių monitoringas moterų padėties ir lyčių lygybės klausimais
 • Užmegzti kontaktai su 15 valstybių tikslinėmis regiono NVO, buvo atliekama nacionalinių vyriausybių dokumentų ir teisinės medžiagos analizė bei vykdomų iniciatyvų lyčių lygybės srityje pristatymas
 • Parengta ir tinklapyje publikuota Lietuvos visuomenės supažindinimui su lyčių lygybės įgyvendinimo iniciatyvomis regione skirta medžiaga
 • Organizuotas kelių dienų trukmės internetinis forumas aktualiais lygių galimybių klausimais. Pagrindinis rezultatas – efektyviai veikianti svetainė.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras
Moterų Lyderystė demokratijos stiprinimui (Empowering Women - Strengthening Democracy)
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
34.000 Lt
Projekto tikslas

Skatinti lygiavertį moterų pilietinį ir politinį dalyvavimą Baltarusijoje ir Ukrainoje, stiprinti jų lyderystės kompetencijas.

Projekto rezultatai
 • Organizuojamas forumas „Priemonės ir taktikos komunikuojant savo poziciją“ Vilniuje
 • Parengtos veiksnių, trukdančių ir skatinančių aktyvesnį jaunų moterų dalyvavimą pilietiniame ir politiniame gyvenime apžvalgos
 • Remiantis apžvalgomis išleistas leidinys ir sukurtas trumpametražis filmas.
Projekto vykdytojas
VšĮ "Lygių galimybių plėtros centras"
Moterų teisės Baltarusijoje - investicija į ateitį
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos visuomenės susidomėjimą moterų ir vyrų lygybės klausimais ir suteikti žinių ir analitinių duomenų, leidžiančių gerinti teisinę bazę, tokiu būdu prisidedant prie moterų padėties kaimyninėje šalyje gerinimo ir šalies demokratizacijos bei stiprios pilietinės visuomenės kūrimo.

Projekto rezultatai
 • parengti du įstatymų prieš smurtą šeimoje ir lygių galimybių projektai;
 • prisidėta prie stipresnio moterų organizacijų tinklo kūrimo;
 • parengta analitinė studija apie lyčių lygybės įstatymus ES šalyse;
 • apmokyta 200 lyčių lygybės ekspertų ir aktyvistų;
 • pagerintos moterų atstovių žinios apie moterų teisių standartus ir žmogaus teisių apsaugą;
 • suorganizuota informacinė kampanija apie moterų teisių užtikrinimą Baltarusijoje.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės vaidmens stiprinimas sprendimų priėmimo procese
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Armėnija, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
99.208 Lt
Projekto tikslas

Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės stiprinimas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai kontekste.

Projekto rezultatai
 • 2013 m. lapkričio 27-29 d. Vilniuje suorganizuota Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės konferencija. Konferencija tapo platforma išsamiai diskusijai, kaip efektyviau remti pilietinės visuomenės vystymąsi Rytų partnerystės šalyse, stiprinti jos pajėgumus dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Ypač pasiteisino renginyje vykęs dialogas tarp Rytų partnerystės ir ES šalių narių ekspertų ir pilietinės visuomenės atstovų.
 • Konferencijos tikslinės grupės: Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės forumo dalyviai, Vietinių ir tarptautinių NVO, politinių fondų, organizacijų, „smegenų centrų“, dirbančių Rytų partnerystės šalyse atstovai, ES Komisijos atstovai bei didžiausių tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo agentūrų, dirbančių regione, atstovai.
 • Konferencijoje dalyvavo 378 dalyviai ir 211 žiniasklaidos atstovų. Tiesioginę transliaciją stebėjo apie 7000 žiūrovų iš įvairių šalių.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras"
Tarp Dieveniškių ir Vidžių: istorija ir dabartis
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Tęsti 2011-12 m. projektais puoselėtą Dieveniškių (Šalčininkų raj.) ir Vidžių (Breslaujos raj., Baltarusija) mokyklų bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai
 • 30 profesinių mokyklų mokinių ir pedagogų įgijo tarpkultūrinio bendradarbiavimo kompetencijų bei pažino kaimynines šalis;
 • aptartos tolesnio bendradarbiavimo
Projekto vykdytojas
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla
Tarptautinė jaunųjų lyderių akademija „Demokratijos plėtra Europos Rytų partnerystės šalyse: iššūkiai ir galimybės“
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
25.000 Lt
Projekto tikslas

Lietuvos pirmininkavimo Demokratijų bendrijoms (DB) 2010-11 m. metu pradėtų veiklų, susijusių su jaunimo tema, tąsa bei DB dimensijos stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • Vilniuje organizuota antra tarptautinė lyderių akademija „Demokratijos vystymas Europos Rytų partnerystės šalyse: iššūkiai ir galimybės“. Apie 50 dalyvių: politologai, jaunimas, NVO atstovai bei žmogaus teisių gynėjai iš Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Estijos, Gruzijos, JAV, Lietuvos, Moldovos, Serbijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos - su Lietuvos politikais diskutavo apie Rytų Europos regiono skirtingą demokratinę transformaciją, valstybių pasiekimus ir iššūkius.
Projekto vykdytojas
Asociacija „Young Leaders Forum“
Tarptautinis Baltarusijos Tyrinėtojų Kongresas
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti efektyvesnę Baltarusijos politinių, socialinių ir humanitarinių mokslų tyrinėtojų bei ekspertų integraciją bei stiprinti politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius ryšius su regiono valstybėmis.

Projekto rezultatai
 • apie 400 Baltarusijos ir Vidurio-Rytų Europos tyrinėtojų iš Baltarusijos, Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos, Suomijos, Švedijos, Japonijos ir kt. šalių (iš BY apie 250) apsikeitė patirtimi diskutuodami apie Baltarusiją, kaip Šiaurės Europos dalies valstybę, tema: „Baltarusija – Šiaurinė dimensija“;
 • pagerėjo Baltarusijos supratimas regiono ir pasaulio akademiniuose ir visuomeniniuose sluoksniuose: pristatyti per paskutinius metus pasirodę nauji leidiniai, organizuotas apvalus stalas žymiam baltarusių intelektualui V.Fursui (1963-2009) atminti, parodyti keli šiuolaikiniai baltarusių režisierių filmai, surengta vieša diskusija „Eurazijos integracija – mitas ar globalinė perspektyva?“, surengta Lietuvoje publikuotų baltarusiškų knygų iš tarpukario laikų paroda;
 • įteikti apdovanojimai už geriausią 2011-2012 m. baltarusio tyrinėtojo publikaciją trijose mokslo srityse: istorijoje – Dzianis Lysejčykau, humanitariniuose moksluose – Ifar Zaprudski ir socialiniuose-politiniuose – Iryna Lašuk ir Aksana Šelest.
Projekto vykdytojas
VšĮ "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas"
Techninė pagalba Baltarusijos Respublikos muitinei įvertinimo ir tikrinimo srityje
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Perduoti Baltarusijos muitininkams gerąją Lietuvos muitininkų patirtį atliekant prekių muitinės vertės kontrolę pagal PMO siūlomus standartus.

Projekto rezultatai
 • apmokyti 62 Baltarusijos muitinės pareigūnai, iš jų 6 praktiniuose užsiėmimuose Lietuvoje.
 • išgryninti uždaviniai ateinantiems etapams – suvienodinti prekių muitinės vertės kontrolės metodus visose 9-iose Baltarusijos muitinėse.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
United Students of Belarus (USB Rally)
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Ugdyti demokratiško baltarusių jaunimo kompetencijas, taip prisidedant prie aktyvios pilietinės visuomenės Baltarusijos kūrimo.

Projekto rezultatai
 • 44 jauni baltarusiai pagerino savo lyderystės įgūdžius;
 • įgyvendinta „Globalių Baltarusijos lyderių“ (angl. Global Belarusian Leaders) tinklo idėja – 2013 m. rugpjūčio 31 d. įvyko šio tinklo, vienijančio jaunus ir aktyvius Baltarusijos profesionalus iš viso pasaulio, oficialus steigiamasis renginys.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
2012 m.
Atverk akis demokratijai: Informacinė jaunimo tinklaveika Kitos šalys partnerės: Ukraina
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Gilinti jaunų nepriklausomų visuomenės informavimo priemonių atstovų iš Baltarusijos, Ukrainos ir Lietuvos demokratines vertybes skatinančio visuomenės informavimo profesines kompetencijas atsižvelgiant į lyčių lygybės aspektą.

Projekto rezultatai
 • Jauni nepriklausomų visuomenės informavimo priemonių atstovai iš Baltarusijos, Ukrainos ir Lietuvos gilino profesines demokratines vertybes skatinančio visuomenės informavimo kompetencijas: rengė fotoreportažus (nuotraukas) socialiai jautriomis temomis, akcentuojant lyčių aspektus ir pagarbos įvairovei, demokratijos klausimus
 • Visose trijose šalyse surengta atrinktų foto darbų paroda.
Projekto vykdytojas
VšĮ Lygių galimybių plėtros centras
Baltarusijos Parlamento rinkimų stebėsena, 2012 m. liepa-spalis
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Kartu su JAV NVO Nacionaliniu demokratijos institutu (NDI) remti Baltarusijos demokratinių jėgų koalicijos “Už teisingus rinkimus” darbą ruošiantis Baltarusijos Parlamento rinkimams bei jų stebėsenai 2012 m. rugsėjo 24 d.

Projekto rezultatai
 • padėta rengtis parlamentiniams rinkimams Baltarusijoje: bendradarbiauta su politinėmis ir pilietinėmis organizacijomis bei iniciatyvomis, gerinti Baltarusijos piliečių gebėjimai reikalauti rinkimus vykdančių pareigūnų atskaitomybės bei nešališkos informacijos apie parlamento rinkimų eigą;
 • Baltarusijoje, kaimyninėse valstybėse bei tarptautinėje bendruomenėje po rinkimų viešinama surinkta ir susisteminta informacija apie rinkimų eigą bei stebėsenos rezultatus;
 • organizuotas Tarptautinis Baltarusijos donorų susitikimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 100 atstovų iš įvairių organizacijų, dirbančių su demokratijos sklaida Baltarusijoje.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Centrinės ir Rytų Europos tarptautinių kino festivalių forumas Vilniuje ir Minske
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Integruoti Baltarusijos kino srities atstovus į tarptautinę kino industriją ir tuo pagrindu daryti teigiamą įtaką Baltarusijos politikai kino srityje.

Projekto rezultatai
 • 8 jaunieji kino kūrėjai, kino industrijos ir tarptautinio kino festivalio LISTAPAD atstovai iš Baltarusijos pristatė nacionalinį kiną ir dalinosi patirtimi su kt. 250 kino industrijos atstovų iš Europos. Taip pat buvo tartasi dėl nacionalinio kino sklaidos užsienio kino festivaliuose, užmegzti darbiniai ir asmeniniai kontaktai dėl įvairių tarptautinių projektų ir renginių;
 • 19-ame Minsko tarptautinio kino festivalyje LISTOPAD dalyvavo nemažai kviestinių svečių, su kuriais ryšiai buvo užmegzti Vilniuje susitikimų metu.
Projekto vykdytojas
KINO PAVASARIS
Demokratijų forumas: internetinė lyčių lygybės svetainė
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Visuomenės informavimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Sukurti forumą su aktualiomis moterų teisių realijomis ( talpinanti naudingus dokumentus, gerųjų praktikų pavyzdžius), skatinanti temines diskusijas bei padedantis įgyvendinti lyčių lygybę regiono ir kitose Demokratijų bendrijos šalyse.

Projekto rezultatai
 • Sukurta internetinė svetainė http://www.womenindemocracy.org/ atitinkanti projekto tikslus
 • Turinys nuolat atnaujinamas
 • Toliau vykdomas bendradarbiavimas su NVO Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras
Developing entrepreneurial competences of the Belarusian youth (expanding USB community agenda)
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Burti aktyvaus baltarusių jaunimo bendruomenę užsienyje; paskatinti jos narius dalyvauti demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms jų gimtojoje šalyje stiprinime, ugdyti Baltarusijos jaunimo socialinio verslumo įgūdžius, kurie būtini pilietinei visuomenei.

Projekto rezultatai
 • 39 jauni baltarusiai iš 9 užsienio valstybių ir Baltarusijos įgijo socialinio verslumo įgūdžių, atnaujino žinias apie ekonominę situaciją ir privačios iniciatyvos galimybes Baltarusijoje.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Etnografiniu protėvių kultūros ir tradicijų taku nuo Dieveniškių iki Vidžių
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Tęsti 2011 m. projektu pradėtą Dieveniškių (Šalčininkų raj.) ir Vidžių (Breslaujos raj., Baltarusija) mokyklų bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai
 • Dailiųjų amatų ir folkloro bei tradicijų mokymai; pažintiniai ir mokomieji užsiėmimai kultūrinio bei ekologinio turizmo maršrutais;
 • Tarpkultūrinio bendradarbiavimo pratybos ir sportiniai žaidimai;
 •  Viešinimo veiklos.
Projekto vykdytojas
Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos
Kultūros istorijos sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Vystyti mokslinį, kultūrinį, jaunimo organizacijų bendradarbiavimą M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejaus programos pagrindu ir taip prisidėti prie pilietinės visuomenės stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • sukurta svetainė www.mko.lt ;
 • išleistas reprezentacinis leidinys „Mykolo Kleopo Oginskio priesakai sūnui“;
 • atlikta M.K.Oginskio diplomatinės veiklos 1790-1812 m. studija ir suformuota koncepcija veikalo „Mykolas Kleopas Oginskis. Diplomatinė veikla 1790-1812 m.“ leidybai 2013 m.;
 • VIII tarptautinės konferencijos „Mykolas Kleopas Oginskis. Diplomatinė veikla 1790-1812 m." metu pasidalinta mokslinėmis įžvalgomis apie Oginskius, puoselėti ryšiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų ir meno atstovų, kurie domisi kng. Oginskių kultūriniu paveldu;
 • stiprinta pilietinė visuomenė populiarinant M.K. Oginskio muzikinio palikimą („Mykolo Kleopo Oginskio polonezų kelias 2012“);
 • parengta kilnojamosios parodos „Mykolas Kleopas Oginskis. Valstybės ir visuomenės veikėjas, diplomatas, kompozitorius“ koncepcija;
 • surengtas M.K.Oginskio kamerinės muzikos I tarptautinis festivalis Rietave ir paminklo M.K.Oginskiui Rietave konkursas. 
Projekto vykdytojas
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikų grafų Tyzenhauzų pėdsakais. Rokiškis.Postavai.
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Plėsti kontaktus tarp susigiminiavusių Rokiškio ir Postavų miestų, paruošti medžiagą reprezentaciniam leidiniui apie Tyzenhauzus LR ir Baltarusijoje, suorganizuoti ir pristatyti plačiajai LR ir Baltarusijos visuomenei foto parodas apie abu miestus ir jų istorinį-kultūrinį paveldą. 

Projekto rezultatai
 • surinkta ir išversta medžiaga reprezentaciniam leidiniui apie grafų Tyzenhauzų paveldą Rokiškyje ir Postavuose;
 • minėtuose miestuose parengtos ir pristatytos foto-parodos šia tema, išleisti parodų atvirukų rinkiniai, surengti Rokiškyje ir Postavuose kilusių menininkų koncertai.
Projekto vykdytojas
VšĮ Rokiškio turizmo informacijos centras
Lietuvos Metrikos rengimas, tyrinėjimas ir publikavimas Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Kitos šalys partnerės: Ukraina
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Palaikyti ir tęsti Lietuvos Metrikos knygų rengimą, tyrinėjimą ir publikavimą (knygų Nr. 18 ir 32 rengimas spaudai, publikavimas) Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje bendradarbiaujant trijų šalių mokslininkams.

Projekto rezultatai
 • Parengta ir išleista Lietuvos Metrikos 32 knyga
 • Baigta rengti spaudai Lietuvos Metrikos 18 knyga
 • Sukurti būsimo informacinio leidinio „Lietuvos Metrika: bendra praeitis – bendra dabartis“ straipsniai lietuvių, baltarusių ir ukrainiečių kalbomis.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Litvakų sinagogų tiriamųjų tarptautinių studentų ekspedicijų Lietuvoje ir Baltarusijoje organizavimas
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Rinkti, tirti, aprašyti ir populiarinti litvakų kultūros paveldą Lietuvoje ir Baltarusijoje ir taip prisidėti prie tarptautinių kultūrinių-mokslinių ryšių su kaimyninėmis valstybėmis stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • 19 dalyvių ekspedicijų po sinagogas Lietuvoje (Kalvarijose ir Joniškyje) ir Baltarusijoje (Gardine) metu paruošė sinagogų tyrimų medžiagos aprašą;
 • surengta meninė fotografijų „Litvakų sinagogos Baltarusijoje“ paroda Vilniuje.
Projekto vykdytojas
VšĮ "Žydų kultūros ir informacijos centras" (ŽKIC)
Made in Belarus: Youth for Social Change
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Per jaunimo įtraukimą į menus ir žiniasklaidą prisidėti prie demokratinių procesų Baltarusijoje plėtojimo.

Projekto rezultatai
 • 5 paskaitų/diskusijų su pilietinių teisių aktyvistais ir menininkais gyvenančiais Lietuvoje bei Šiaurės Amerikoje, Lietuvos ir tarptautiniais pilietinės visuomenės lyderiais bei organizacijomis metu projekto  dalyviai pagilino žinias apie tiriamąją žurnalistiką, ir  žiniasklaidos skaidrumą, išmoko dirbti su TAILS (operacinė sistema saugiam žurnalistų darbui),  aptarė šalių žurnalistikos ypatumus, panašumus bei skirtumus;  
 • 5 jauni Baltarusijos žurnalistai suporuoti su užsienio žurnalistais dalyvavo žurnalistų bendradarbiavimo projekte „Minsk on the ground“ ir kartu parašė 4 straipsnius 8 kalbomis: In Belarus, Lukashenko and Lenin eat journalists for breakfats; Religious outlows of Minsk; The lost art of speaking Belarusian in Belarus and Being a young election observer in Belarus (www.cafebabel.com ir www.generation.by) .
Projekto vykdytojas
VšĮ “Vario burnos”
MOKOMĖS KARTU
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Gerinti neįgaliųjų padėtį Baltarusijoje stiprinant Lietuvos ir Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, dalinantis pozityviąja patirtimi atstovaujant neįgaliuosius, aktyvinti neįgalaus jaunimo bendradarbiavimą ir iniciatyvas.

Projekto rezultatai
 • 20 dalyvių, iš kurių 8 su fizine negalia, susipažino su neįgaliųjų integracija ir NVO veikla Lietuvoje bei aptarė neįgaliųjų jaunimo problemas Lietuvoje ir Baltarusijoje;
 • 40 dalyvių (kurtieji jaunuoliai, jų tėvai ir mokytojai) apsikeitė patirtimi ir susipažino su istoriniu Lietuvos ir Baltarusijos paveldu;
 • 40 dalyvių iš Baltarusijos ir Lietuvos apsikeitė patirtimi, apsilankė Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo įstaigose, susitiko su bendrijos PAGAVA ir Kochlearinių implantų vartotojų organizacijos nariais;
 • 20 kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių apmokyti projektų rašymo.
Projekto vykdytojas
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
Psichikos sveikatos paslaugų bei jų artimųjų diskriminacijos, stigmatizacijos bei socialinės atskirties mažinimas Baltarusijos regionuose
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Socialinė apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Tęsiant 2011 m. pradėtas iniciatyvas prisidėti prie Baltarusijos regioninio vystymosi ir stiprinti Baltarusijos regionuose veikiančių NVO gebėjimus formuojant regioninės žiniasklaidos įgūdžius tinkamai šviesti visuomenę bei keičiant visuomenės nuomonę apie psichikos sveikatos paslaugų vartotojus.

Projekto rezultatai
 • 29 Baltarusijos regioninių NVO atstovai buvo apmokyti tinkamai pristatyti savo organizacijas ir veiklas;
 • įgyvendinti 2011 m. NVO parengti ir finansuoti 10 paprojektai, skirti savęs atstovavimo įgūdžių lavinimui (finansavo ES per EK delegaciją Ukrainai, Baltarusijai ir Moldovai);
 • išleistas 64 psl. leidinys žurnalistams „Nuo mitų iki tikrovės: psichikos sveikatos vaizdavimas žiniasklaidos priemonėse“ – pirmas tokio pobūdžio rusų klb. GIP jį platino visų Baltarusijos regionų žiniasklaidos atstovams;
 • išdalinti ir platinti išleisti spalvingi plakatai apie projektą universitetuose, kitose švietimo įstaigose, poliklinikose, per NVO visuose regionuose, nes nebuvo gautas leidimas juos platinti metro.
Projekto vykdytojas
VšĮ "Globali iniciatyva psichiatrijoje" (GIP)
Tautų mugė 2012
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Puoselėti kultūrinį paveldą, papročius, tradicijas ir amatus.

Projekto rezultatai
 • Vilniuje Gedimino pr. pristatytas amatų miestelis;
 • suorganizuota tautinių patiekalų virtuvė;
 • pristatyta muzikinių kolektyvų ir amatininkų programa, Baltarusijos, Gruzijos, Ukrainos, Moldovos atstovų vizitas į mugę;
 • neformalioje diskusijoje su valdžios ir NVO atstovais apsikeista nuomonėmis apie vystomojo bendradarbiavimo galimybes kultūrai
Projekto vykdytojas
Asociacija "Šventė visiems"
Techninė pagalba Baltarusijos Respublikos muitinei įvertinimo ir tikrinimo srityje
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Perduoti Baltarusijos muitininkams gerąją Lietuvos muitininkų patirtį prekių muitinio įvertinimo srityje, atitinkantį principus ir taisykles, išdėstytas Bendrajame Susitarime dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1947) VII straipsnyje ir taip sudaryti palankesnes sąlygas verslui.

Projekto rezultatai
 • apmokyti 38 Baltarusijos muitinės pareigūnai, iš jų - 3 praktiniuose užsiėmimuose Lietuvoje;
 • užmegzti dalykiniai ryšiai, kurie, tikėtina, pasitarnaus greitesniam keitimuisi informacija tarp muitinių, paspartins tikrinimų atlikimą ir sprendimų priėmimą;
 • išgryninti uždaviniai ateinantiems etapams – pagelbėti kuriant muitinio įvertinimo kontrolės sistemą, kuri atitiktų PPO taisykles ir principus bei aptartos galimos tolesnio bendradarbiavimo formos
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Transformacijų programa demokratinei Baltarusijai
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti Baltarusijos demokratinių politinių ir visuomeninių organizacijų veiklos gebėjimus, įtraukiant į viešosios socialinės ir ekonominės politikos pertvarkų programos kūrimą bendradarbiaujant su Baltarusijos akademinės bendruomenės nariais IR Europos viešosios politikos kūrėjus bei analitikus.

Projekto rezultatai
 • 13 atstovų iš Baltarusijos demokratinių politinių ir visuomeninių organizacijų, 4 Baltarusijos ir 4 Lietuvos ekspertai (ekonomikos, savivaldos, socialinės apsaugos sistemos, valstybės valdymo ir strateginio planavimo specialistai) parengė pertvarkų programa Baltarusijai.
Projekto vykdytojas
VšĮ Demokratinės politikos institutas
2011 m.
"Lietuva Europos žvaigždutė - "Europos šalių mugė"
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Europos šalių mugėje puoselėti kultūrinį paveldą, papročius, tradicijas ir amatus.

Projekto rezultatai
 • 30 Baltarusijos liaudies amatų ir kulinarinio paveldo atstovų Europos šalių mugėje pristatė amatus ir baltarusių kulinarinį paveldą;
 • numatytos gairės tolesniam bendradarbiavimui.
Projekto vykdytojas
Asociacija Šventė visiems
"Lietuvių ir Lenkų P.E.N centrų, dalyvaujant Baltarusijos P.E.N centro atstovams, susitikimas"
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos rašytojų bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai
 • Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos PEN centrų atstovai sutarė, kad būtina skatinti trišalį literatūrinį bendradarbiavimą praktiškais veiksmais;
 • numatytos gairės tolimesniam bendradarbiavimui pakviečiant ir Ukrainos rašytojus.
Projekto vykdytojas
Lietuvių P.E.N. Centras
Baltarusijos atlikėjų koncertų organizavimas Lietuvoje
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Pritraukti Baltarusijos jaunimą, gyvenantį ar studijuojantį Lietuvoje, per muziką ir kultūrą dialogui apie Baltarusijos problemas.

Projekto rezultatai

Paremti Baltarusijoje negalintys koncertuoti atlikėjai (Liapis Trubeckoj ir Dmitrij Vaiciuškevič).

Projekto vykdytojas
Anoniminių darboholikų klubas
Bendradarbiavimas skatinant transporto politikos plėtrą tarp Lietuvos ir Baltarusijos
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Lietuvos-Baltarusijos transporto sektoriaus bendradarbiavimą, transporto politikos formavimą ir įgyvendinimą Baltarusijoje.

Projekto rezultatai
 • Minske surengta transporto ir logistikos konferencija „Lietuvos ir Baltarusijos transporto perspektyvos“, kur tartasi dėl transporto infrastruktūros plėtros, didesnio prekių ir keleivių pralaidumo, pervežimo terminų sumažinimo;
 • atlikta Lietuvos ir Baltarusijos transporto sektoriaus ir infrastruktūros apžvalga.
Projekto vykdytojas
Lietuvos verslo konfederacija/ ICC Lietuva
Cooperation development between local councils and civil organisations in Lithuania and Belarus. Strengthening of local government in Belarus
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Supažindinti Baltarusijos vietos savivaldos iniciatyvų lyderius, pilietinės demokratinės visuomenės aktyvistus su Lietuvos savivaldos sistema, su demokratinės visuomenės funkcionavimu Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje.

Projekto rezultatai
 • 120 Baltarusijos vietos savivaldos iniciatyvų lyderių ir pilietinės visuomenės aktyvistų buvo supažindinti su Lietuvos savivaldos sistema.
Projekto vykdytojas
Lietuvos socialinės rinkos plėtros institutas
Dvejos marios – 2011
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Siekiama supažindinti Baltarusijos visuomenę apie aplinkosaugą, ypač Astravo atominės elektrinės grėsmę tiek Baltarusijai, tiek Lietuvai.

Projekto rezultatai
 • 19 asmenų pagilino žinias atominės energetikos ir aplinkosaugos temomis;
 • numatytos gairės tolesniam bendradarbiavimui.
Projekto vykdytojas
Gyvenimo akademija
Going democratic: effective support by the diaspora
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Moldova, Ukraina
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Perduodant lietuvių bendruomenių Vakarų Europoje patirtį skatinti  Baltarusijos, Moldovos ir Ukrainos diasporą, ypač  jaunimo lyderius Vokietijoje, Airijoje, Italijoje ir JK  kurti bendradarbiavimo tinklą ir taip prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo ir demokratinių vertybių sklaidos savo kilmės šalyse.

Projekto rezultatai
 • Organizuota jaunimo diskusijos ir konferencija Vokietijoje „Democracy and Diaspora“, surengti bendri kultūriniai renginiai. Mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga publikuota.
 • Sukurtas internetinis puslapis – forumas demodiaspora.net , kuriame bus keičiamasi patirtimi per el.priemones.
Projekto vykdytojas
Europos lietuvių kultūros centras Vokietijoje
Jaunųjų politikos lyderių akademija
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti jaunimo iniciatyvas, suteikti jauniesiems organizacijos lyderiams reikiamas kompetencijas ir sukurti nuolatinio veiklos stiprinimo ir sklaidos mechanizmus.

Projekto rezultatai
 • jaunimo organizacijų atstovai dalyvavo mokymuose „Lyderystė, vadovavimas, organizacijų valdymas ir organizacijų struktūra“.
Projekto vykdytojas
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga
Kultūrinio paveldo projektas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Skatinti LDK kultūrinio paveldo išsaugojimą Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje.

Projekto rezultatai
 • Išleista knyga „2000 km istorijos“ apie 2010 m. rudenį vykusį istorinį žygį žemaitukais iki Juodosios jūros, kurioje užfiksuoti istoriniai objektai ir raitelių kelionė kunigaikščio Vytauto Didžiojo keliais.
Projekto vykdytojas
Viena planeta
Kultūros istorijos sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Vystyti mokslinį, kultūrinį, jaunimo organizacijų bendradarbiavimą M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejaus programos pagrindu ir taip prisidėti prie pilietinės visuomenės stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • surengta IV tarptautinė ekspedicija „Oginskių paveldas. Baltarusija 2012“, kurios metu užmegzti tiesioginiai kontaktai su Slonimo krašto muziejininkais, Baltarusijos Nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku bei Baltarusijos kultūros viceministru;
 • VII tarptautinės konferencijos metu pasidalinta mokslinėmis įžvalgomis apie Oginskius, puoselėti ryšiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų ir meno atstovų, kurie domisi kng. Oginskių kultūriniu paveldu ir išleistos konferencijos pranešimų tezės lietuvių-baltarusių-anglų kalbomis viename rinkinyje;
 • apžvelgti Oginskių istorinio paveldo resursai Lietuvos ir Baltarusijos teritorijose;
 • surengtų apskritų stalų diskusijų „Oginskių paveldo tiltai“ (Rietave, Maladečine, Minske, Vilniuje) metu suformuoti bendradarbiavimo principai vystant M.K.Oginskio 250-ųjų gimimo metinių programą 2010-2015 m. laikotarpiui.
Projekto vykdytojas
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas– Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Plėtoti regiono šalių mokslininkų bendradarbiavimą ir taip prisidėti prie bendro visam LDK regionui istorinio-kultūrinio paveldo propagavimo.

Projekto rezultatai
 • Parengta ir ukrainiečių kalba išleista knyga „Chotinas: tautų forpostas“.
Projekto vykdytojas
Istorinės atminties akademija
Lietuvos ir Baltarusijos kalbinių kontaktų plėtra
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Užtikrinti lietuvių kalbos mokymosi Baltarusijos Respublikos valstybiniame Gardino Jankos Kupalos universitete ir studijų tęsimo Lietuvoje galimybes, tęsti akademines lituanistikos studijas, aktualizuoti paveldą, mažinti kultūrinę atskirtį, gerinti kaimynystės santykius ir bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai
 • 13-ai Baltarusijos Respublikos valstybinio Gardino Jankos Kupalos universiteto studentų Lietuvių kalbos institute organizuoti intensyvūs 10 dienų vasaros lietuvių kalbos ir etnokultūros kursai.
Projekto vykdytojas
Lietuvių kalbos institutas
Lietuvos ir Baltarusijos neįgalaus jaunimo iniciatyvos
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Socialinė apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Pasidalinti gerąja patirtimi sprendimų priėmime bei inicijuojant pokyčius tarp neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų Lietuvoje ir Baltarusijoje.

Projekto rezultatai
 • 40 kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių dalyvavo seminaruose ir susitikimuose, vasaros stovykloje Lietuvoje;
 • projektas prisidėjo prie neįgaliųjų jaunimo iniciatyvų skatinimo ir bendradarbiavimo tinklų kūrimo tarp kaimyninių šalių.
Projekto vykdytojas
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
Lietuvos Metrikos 13, 18 ir 32 knygų ir informacinio leidinio „Lietuvos Metrika: bendra praeitis – bendra dabartis“ parengimas spaudai
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Lietuvos ir Baltarusijos istorikų bendradarbiavimą tiriant ir ruošiant bendro istorinio paveldo: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarijos archyvo – Lietuvos Metrikos – rankraštinių knygas spaudai.

Projekto rezultatai
 • parengti ir įrišti Lietuvos Metrikos knygų Nr. 18 ir 32 transkribuoti rankraštiniai tekstai rusėnų ir lotynų k.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedijos parengimas, IV etapas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Tęsti Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą rengiant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedijos 2007-2012 m.“ dalį.

Projekto rezultatai
 • Parašyta 60 naujų straipsnių
 • Patikslinti, papildyti ir moksliškai redaguoti straipsniai I, II ir III tomui.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Litvakų sinagogų tiriamųjų studentų ekspedicijų Lietuvoje ir Baltarusijoje organizavimas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Rinkti, tirti, aprašyti ir populiarinti litvakų kultūros paveldą Lietuvoje ir Baltarusijoje ir taip prisidėti prie tarptautinių kultūrinių-mokslinių ryšių su kaimyninėmis valstybėmis stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • 20 dalyvių sinagogų tyrimo Baltarusijoje, Dolginovo m. metu ištyrė ir aprašė žydų architektūros paminklus;
 • sudarytas 50 psl. sinagogų tyrimų medžiagos aprašas;
 • parengta meninė fotografijų paroda „Litvakų paveldas Baltarusijoje“.  
Projekto vykdytojas
Žydų kultūros ir informacijos centras
Magnus Ducatus Poesis tarptautinis poetinis ir muzikinis vyksmas Minske, Kaune ir Šeteniuose (Kėdainių raj.)
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Sutvirtinti ir išplėsti Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos menininkų ryšius.

Projekto rezultatai
 • Minske ir Kaune plačiai auditorijai pristatyta Baltarusijos, Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos dalyvių kūryba;
 • atlikti dalyvaujančių šalių autorių poezijos vertimai į kitas regiono šalių kalbas;
 • parengtas ir išleistas almanachas bei numatyti tolesni bendrijos veiklos planai.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga "Vilnius"
NVO įgalinimas ir bendradarbiavimas plėtojant subalansuotą socialinę politiką Baltarusijoje
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos pilietinių iniciatyvų ir NVO plėtrą, užtikrinant darnią socialinę raidą šalyje ir akcentuojant skurdo mažinimo politikos formavimą ir įgyvendinimą Baltarusijoje.

Projekto rezultatai
 • sukurtas ir išleistas mokomasis leidinys apie socialinės politikos formavimą Baltarusijoje „Skurdo mažinimo priemonės ir pilietinės visuomenės vaidmuo“.
Projekto vykdytojas
Nevyriausybių organizacijų informacijos ir paramos centras
Psichikos sveikatos paslaugų vartotojų poreikių ir interesų atstovavimo bei tolerancijos jų atžvilgiu didinimas Baltarusijos regionuose
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Socialinė apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Prisidėti prie regionų vystymosi Baltarusijoje stiprinant visų 6 regionų NVO, dirbančių psichikos sveikatos srityje, gebėjimus dalyvauti psichikos sveikatos politikos formavimo procese ir skatinant adekvatesnį žiniasklaidos formuojamą psichikos sveikatos paslaugų vartotojų įvaizdį.

Projekto rezultatai
 • 23 Baltarusijos regionų NVO atstovai, dirbantys psichikos sveikatos srityje, apmokyti apie efektyvų bendradarbiavimą su žiniasklaida atstovaujant savo interesus;
 • apmokyti 17 Baltarusijos žiniasklaidos atstovų apie etišką psichikos paslaugų vartotojų vaizdavimą masinės informacijos priemonėse;
 • parengtas ir išleistas leidinys „Atstovavimas sau. Praktinis vadovas psichikos sveikatos paslaugų vartotojams, jų artimiesiems ir juos atstovaujančioms organizacijoms“;
 • atliktas visuomenės nuomonės apie psichikos sveikatos paslaugų vartotojus bei žiniasklaidos įtaką jų įvaizdžio formavimui tyrimas.
Projekto vykdytojas
Globali iniciatyva psichiatrijoje
Šalčininkai - kaip Šalčia!
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Supažindint Lietuvos bei Baltarusijos jaunimą su abiejų šalių istorija, baltiškąja kultūra bei papročiais.

Projekto rezultatai
 • 15-19 metų jaunimas ir jų pedagogai (viso 60 dalyvių) dalyvavo Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje organizuotuose mokymuose - kūrybinėse dailiųjų amatų ir taikomojo meno dirbtuvėse, kultūrinėje programoje (pažintinėje ekskursijoje ir miesto renginiuose) bei baigiamojoje konferencijoje vystomojo bendradarbiavimo tema;
 • sukurtas internetinis dienoraštis, publikuoti straipsniai Šalčininkų rajono, Vilniaus regiono ir Lietuvos spaudoje ir internetiniuose informaciniuose tinklalapiuose.
Projekto vykdytojas
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla
Tautų mugė 2011. Nemuno ištakos - Baltarusija
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Plėtoti Lietuvos, Baltarusijos ir kitų šalių piliečių ryšius ir kultūros pažinimą pristatant įvairių tautų tradicinį gyvenimo būdą, amatus, tradicinę virtuvę, papročius.

Projekto rezultatai
 • Surengta mugė, kurioje savo kultūras ir virtuvę pristatė atstovai iš Baltarusijos, Gruzijos, Ukrainos ir kt.
Projekto vykdytojas
Asociacija "Šventė visiems"
USB Rally 2011
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Suburti aktyvaus užsienyje ir Baltarusijoje studijuojančio baltarusių jaunimo bendruomenę, skatinti aktyviai dalyvauti stiprinant demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms jų gimtojoje šalyje.

Projekto rezultatai
 • 54 Baltarusijoje ir 11 užsienio valstybių besimokantys Baltarusijos piliečiai dalyvavo intensyvioje programoje, kurią sudarė paskaitos, praktiniai užsiėmimai ir debatai tema „Globalūs socialiniai judėjimai ir bendruomenės egzilyje“.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
2010 m.
Baltarusijos šiuolaikinio meno sklaida
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti demokratinių šiuolaikinio meno idėjų sklaidą Baltarusijoje ir pristatyti Baltarusijos šiuolaikinį meną.

Projekto rezultatai
 • surengta 24 Baltarusijos šiuolaikinio meno atstovų (dailininkų paroda „Durys atsidaro? Baltarusių menas šiandien“, kurioje eksponuoti įvairių kartų baltarusių menininkų, gyvenančių Baltarusijoje ir užsienyje (Vokietijoje, Olandijoje) darbai (dalyvavo 24 baltarusių menininkai, įskaitant grupes ir kolektyvus);
 • 2011 m. gegužės mėn. ši paroda pristatyta Lenkijos dailės galerijoje Zacheta;
 • 8 Baltarusijos mokslininkai mokslinėje konferencijoje „Baltarusių menas šiandien: kontekstai, aktualijos, perspektyvos“ pristatė Baltarusijos šiuolaikinio meno lauko formavimąsi, specifinius baltarusių šiuolaikinio meno bruožus ir šio meno santykį su tarptautiniais procesais;
 • parodos katalogas išleistas anglų, lietuvių ir rusų kalbomis.
Projekto vykdytojas
Šiuolaikinio meno centras
Demokratinių idėjų jungtis - kultūriniai tiltai
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Lietuvos ir Baltarusijos rašytojų bendradarbiavimą minint Nobelio premijos laureato Czeslawo Miloszo 100-ųjų gimimo metines

Projekto rezultatai
 • parengtas trijų šalių( Baltarusijos , Lenkijos ir Lietuvos) autorių esė knyga apie C.Miloszą ir O.Milašių „Laiko pameistrys“.
Projekto vykdytojas
Rašytojų sąjungos fondas (RSF)
Istorinio paveldo sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą ir plėsti partnerių tinklą rengiantis Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms (2015 m.).

Projekto rezultatai
 • arti 40 Oginskių kultūros paveldo puoselėtojų iš Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos (Maskvos) tarptautinėje apskrito stalo diskusijoje suformulavo pagrindinius principus dėl bendradarbiavimo Programos gairių ir veiklų 2011-2015 m;
 • plačiajai visuomenei pristatyta šviečiamoji kultūrinė programa "Polonezų kelias 2010", kuri simboliškai prasidėjo Rietave ir nusitęsė per Užutrakį, Vilnių, Gardiną, Minską, Malodečiną į Zalesę;
 • išleista M.K.Oginskio knyga "Atsiminimai IV tomas";
 • praplėstas partnerių tinklas: Maladečinos M. K. Oginskio meno mokykla, Baltarusijos valstybinio teatro ir muzikos muziejus (Minskas), M. K. Oginskio muziejus Zalesėje, Smurgainių r. Vykdomojo komiteto valdžios atstovai, M. K. Oginskio provaikaitis kompozitorius, pianistas Ivo Zaluski (Didžioji Britanija).
Projekto vykdytojas
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendradarbiavimui
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
50.000 Lt
Projekto tikslas

Plėtoti regiono (Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos) mokslininkų bendradarbiavimą tiriant ir populiarinant LDK istoriją ir paveldą, ugdyti mokslininkų ir kultūros žmonių istorinę savimonę, skatinti Lietuvos ir kaimyninių šalių kultūrinius mainus.

Projekto rezultatai
 • Bendradarbiaujant su Ukrainos ir Baltarusijos mokslininkais parengta ir išleista nauja akademinė/pažintinė knyga „Žalgiris – trijų LDK tautų žvilgsniai“ ukrainiečių k. (leidykla Baltia-Druk, Kijevas)
 • LDK paveldo naujausios tekstinės ir vaizdinės medžiagos kaupimas ir viešinimas portale www.mdl.lt.
Projekto vykdytojas
VšĮ Istorinės atminties akademija
Lietuvos - Baltarusijos kultūrinis dialogas teatro kalba
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Lietuvos ir Baltarusijos teatro atstovų kultūrinį bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai
 • parengta preliminari galimybių studija ir paraiška Europos Komisijos finansuojamam projektui „Lietuvos – Baltarusijos kultūrinis dialogas teatro kalba“ (toliau Projektas), įgyvendinamam pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.
Projekto vykdytojas
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras
Lietuvos ir Baltarusijos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas gaisrinės saugos srityje
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti Lietuvos ir Baltarusijos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimą gaisrinės saugos srityje.

Projekto rezultatai
 • 5 Baltarusijos nepaprastųjų situacijų sistemos darbuotojams surengtas seminaras apie pažangią ES šalių teisinio reguliavimo sistemą gaisrinių bandymų srityje.
 • Baltarusijos atstovai supažindinti su Gaisrinių tyrimų centro veikla.
Projekto vykdytojas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Lietuvos Respublikos patirties ir žinių aplinkosaugos ir aplinkotvarkos srityje pasidalinimas su Baltarusijos savivaldybėmis
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Išsiaiškinti opiausias aplinkosaugos ir aplinkotvarkos problemas Ašmenos ir Astravo rajonuose.

Projekto rezultatai
 • 13 asmenų Baltarusijos delegacija vizito į Lietuvą metu supažindinta su ežerų pakrančių tvarkymu Trakų rajone, Kariotiškėse su pagal ES standartus rekultyvuojamu sąvartyno ypatumais, Elektrėnuose su AB „Lietuvos elektrinėje“ įdiegtais technologiniais įrengimais, Šilutės rajone su agroturizmu;
 • konferencijoje Klaipėdos universitete dalintasi patirtimi tokiose srityse kaip bendrų įmonių steigimas, biokuro gamybos iš durpių, Nemuno pagilinimas ir išvalymas, saugus atliekų deginimas pagal ES standartus, taip pat  kultūrinio turizmo ypatumai bei Lietuvos ir Baltarusijos katalikų bažnyčios ir su ja susijusių organizacijų bendradarbiavimas.
Projekto vykdytojas
Regionų ir demokratijos plėtros institutas
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedijos parengimas, IV etapas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
59.353 Lt
Projekto tikslas

2007-2012 m. programos dalis. Parengti 4 tomų LDK enciklopediją, bendradarbiaujant daugiau nei 100 istorikų, vienijančių LDK palikimo (Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos) ir kitų šalių (Vokietijos, Anglijos, Italijos, Rusijos), kuriančią vientisą ir visapusišką LDK istoriją, integruojančią LDK paveldą, esančią skirtinguose politiniuose ir kultūriniuose regionuose.

Projekto rezultatai
 • Parašyti enciklopedijos II tomo moksliniai straipsniai (I iki N raidės, apie 20 autorių, apie 48 straipsniai)
 • Parašyti  enciklopedijos  III tomo moksliniai straipsniai (O iki Ž raidės, virš 40 autorių, apie 100 straipsnių)
 • Parengtos straipsnių mokslinės recenzijos
 • Projektas pristatytas tarptautinėje lituanistinėje mokslinėje konferencijoje Varšuvoje ir tarptautinėje konferencijoje Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių proga Vilniuje.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Lingvistinių ryšių su Gardino sritimi stiprinimas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti bendradarbiavimą tarp Baltarusijos ir Lietuvos lingvistų.

Projekto rezultatai
 • Gardino Jankos Kupalos universitete įkurtas Lietuvių kalbos kabinetas;
 • surinkta medžiaga iš Lietuvos ir Baltarusijos paribio tarmių;
 • pradėta įgyvendinti lietuvių-baltarusių ir baltarusių-lietuvių kalbų žodyno koncepcija.
Projekto vykdytojas
Lietuvių kalbos institutas
Litvakų sinagogų tiriamųjų tarptautinių studentų ekspedicijų organizavimas Baltarusijoje ir Lietuvoje
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Remti pilietinę visuomenę skatinant kultūrinį, mokslinį bei jaunimo bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai
 • tarptautinei žydų bendruomenei pristatyta Lietuvos veikla išsaugant litvakų sakralinį paveldą;
 • surengta 19 narių tarptautinė studentų tiriamoji ekspedicija, kurios metu buvo dokumentuojamos ir tyrinėjamos sinagogos Slonime, Gardino srityje;
 • parengtas litvakų sinagogų tyrimų medžiagos aprašas;
 • ekspedicijų metu surinktu vizualinės medžiagos pagrindu sukurta meninė paroda "Litvakų paveldo Baltarusijoje katalogas: Vilniaus dailės akademijos ir Valstybinio Baltarusijos universiteto studentų darbai" (eksponuota Vilniaus dailės akademijos galerijoje).
Projekto vykdytojas
VšĮ „Žydų kultūros ir informacijos centras“
Lyderių rengimo programa baltarusių (EHU) studentams; jų ryšių su Lietuva įtvirtinimas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

EHU studentų ryšių su Lietuva sutvirtinimas.

Projekto rezultatai
 • 19-ai EHU studentų surengta 6 dienų Lyderystės akademija, kurios metu 17 žinomų Lietuvos politikų, mokslininkų ir visuomenės veikėjų skaitė 17 paskaitų įvairiomis temomis;
 • suformuota potencialių lyderių grupė.
Projekto vykdytojas
Demokratinės politikos institutas
Mokslo ir kultūros tiltai tarp Gomelio ir Panevėžio
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Tęsti 3 aukštųjų mokyklų iš Gomelio (1) ir Panevėžio (2) akademinio jaunimo bendradarbiavimą ir įtvirtinti aktyvaus piliečio nuostatą.

Projekto rezultatai
 • 2010 m. projektas apėmė bendradarbiavimo Lietuvoje ir Baltarusijoje aspektus mokslinėje (pranešimai tarptautinėje konferencijoje; paskaitos ir laboratoriniai darbai; gamybinė praktika), kultūrinėje (ekskursija po Vilnių baltarusių kultūros pėdsakais, Panevėžį, istorines LDK vietas Baltarusijoje) ir pilietinio ugdymo („Saugios kaimynystės“ seminaras ir akcija, studentų atstovybių pilietinė veikla) srityse;
 • dalyviai taip pat dalyvavo „Expo Aukštaitija 2010“ bei pilietinėje donorystės akcijoje.
Projekto vykdytojas
KTU Panevežio institutas
NVO įgalinimas ir bendradarbiavimas plėtojant subalansuotą socialinę politiką Baltarusijoje
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos pilietinę visuomenę aktyviai dalyvauti socialinės politikos formavime ir plėtroje, stiprinant vietos NVO ir bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą; inicijuoti vietos NVO, bendruomenių ir savivaldos institucijų bei suinteresuotų pusių bendradarbiavimo tinklo sukūrimą; įgalinti Baltarusijos NVO dalyvauti politikos formavimo ir įgyvendinimo procese; sukurti bendradarbiavimo tinklus tarp Baltarusijos ir Europos Sąjungos NVO. Projektas - EK patvirtinto 2 metų trukmės projekto sudedamoji dalis.

Projekto rezultatai
 • įvyko 8 apskritieji stalai, kuriuose dalyvavo NVO ir valdžios institucijų atstovai: Breste, Gardine, Bobruiske, Svetlagorske, Mozeryje, Minske;
 • paruoštas juodraštinis mokomojo leidinio apie socialinės politikos formavimą variantas (pats leidinys išleistas 2011 m. EK lėšomis.
Projekto vykdytojas
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
Parama regionų ir savivaldos institucijų vystymuisi
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
13.400 Lt
Projekto tikslas

Didinti Charkovo ir Postavų rajonų informuotumą apie narystės ES praktinę naudą regionams.

Projekto rezultatai
 • Surengta tarptautinė konferencija, kurios metu, dalyvaujant Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos ir Norvegijos savivaldos lygmens atstovams, projekto partneriai supažindinti su Širvintų ir Druskininkų savivaldybių infrastruktūros objektais, suorganizuota apskritojo stalo diskusija bei spaudos konferencija.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos centras
Studijos „Žalgirio mūšio funkcionavimas istorinėje atmintyje“ parengimas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
15.000 Lt
Projekto tikslas

Per Žalgirio mūšio interpretacijų kaitą istorijos bėgyje atskleisti istorinio paveldo dalybų dinamiką Vidurio ir Rytų Europoje; didinti kitose šalyse  įsitvirtinusių interpretacijų supratimą; mažinti istorinių paveldo dalybų aštrumą ir tuo pačiu didinti tarpusavio pasitikėjimą VRE.

Projekto rezultatai
 • Parengtas pirminis studijos variantas, pristatantis svarbiausias Žalgirio mūšio istorinėje atmintyje tendencijas, atrinktos iliustracijos. Projektas demonstruoja, jog istorinės atminties tyrinėjimus būtina analizuoti ne vienos istorinės kultūros ribose, o įtraukiant visą Rytų Europos regioną.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Žalgirio mūšio aidai – 2010
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
27.785 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie bendros Rytų Europos regiono istorinės savimonės kūrimo, surasti bendrus sąlyčio taškus vertinant tuos pačius istorinius įvykius.

Projekto rezultatai
 • Apie 30 atstovų iš Baltarusijos ir Ukrainos savivaldybių, universitetų, muziejų, religinių institucijų ir turizmo organizacijų dalyvavo pažintiniame vizite Lietuvoje
 • Surengta apskritojo stalo diskusija Seime
 • Projekto dalyviai supažindinti su Lietuvos istorija, kultūra, etnografija, bendradarbiavimo abipus sienos ir turizmo plėtros galimybėmis, jaunimo ir NVO veikla. 
Projekto vykdytojas
VšĮ Gyvenimo akademija
Žmogaus teisių stiprinimas Baltarusijoje
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Suvienyti Baltarusijos jaunimą užsienyje į gyvybingą komunikacijos ir bendradarbiavimo tinklą, skatinti studentų pilietinį sąmoningumą bei aktyvumą.

Projekto rezultatai
 • 45 jauni baltarusiai, studijuojantys 11 skirtingų valstybių, 34 jaunimo organizacijų ar iniciatyvų (Baltarusijos krikščionių demokratų partijos, pilietinės akcijos „Sakyk tiesą“) nariai, pagilino savo žinias galios pasiskirstymo visuomenėje, galios realizavimo bei neutralizavimo būdų, planavimo, veiksmų strategijos kūrimo ir įgyvendinimo, narių įtraukimo bei išlaikymo organizacijoje, situacijos valdymo, saugumo kultūros temomis.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
„Žalgirio mūšis“. Jubiliejui skirta kilnojamoji ikonografinė paroda
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Remti pilietinę visuomenę skatinant kultūrinį, mokslinį bei jaunimo bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai
 • surengta tarptautinė kilnojamoji paroda „Žalgirio mūšiui 600“ baltarusių kalba Nacionaliniame istorijos muziejuje Minske ir Valstybiniame istorijos-archeologijos muziejuje Gardine;
 • sustiprintas visuomenės susidomėjimą LDK istorija, skatinantis surasti bendrus sąlyčio taškus tyrinėjant tuos pačius istorinius įvykius.
Projekto vykdytojas
Lietuvos dailės muziejus
2009 m.
A. Mickevičiaus takais – aktualusis paveldas Baltarusijoje – bendras praeities simbolis
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
9.815 Lt
Projekto tikslas

Tyrinėti LDK istorinio paveldo pėdsakus Baltarusijoje.

Projekto rezultatai
 • Nufotografuoti su A. Mickevičiaus gyvenimu susiję LDK istorinio paveldo objektai Baltarusijoje ir Lietuvoje.
 • Parengta ir atidaryta meninių fotografijų paroda Trakų pilyje.
Projekto vykdytojas
Baltarusijos institutas
Baltarusijos ir Lietuvos moterų verslininkių iniciatyvos skatinimas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos moterų verslumą ir socialinį bei ekonominį aktyvumą.

Projekto rezultatai
 • 2-jų mokomųjų seminarų Baltarusijoje metu Baltarusijos verslininkėms pristatyti bendrieji verslo principai, sėkmingo verslo pavyzdžiai, suformuota moterų verslininkių grupė (po 10 verslininkių iš Lietuvos ir Baltarusijos).
 • parodoje Kaune Baltarusijos verslininkės susipažino su Lietuvos verslininkių moterų prekiaujama produkcija ir užmezgė reikalingus kontaktus.
Projekto vykdytojas
Kauno moterų užimtumo informacijos centras (KMUIC)
Baltarusijos opozicijos atstovų vizitas į ES Parlamentą
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Sudaryti Baltarusijos opozicijos atstovams galimybes pristatyti situaciją Baltarusijoje ES parlamente bei galimas tolesnio ES ir Baltarusijos dialogo perspektyvas.

Projekto rezultatai
 • Organizuotas Baltarusijos opozicijos atstovų oficialus vizitas į ES Parlamentą.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Europinės partnerystės ir demokratijos vystymas Baltarusijoje
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti baltarusių krikščioniško jaunimo organizacijos gebėjimus.

Projekto rezultatai
 • Baltarusijos jaunimo atstovai dalyvavo Lietuvoje vykstančiuose renginiuose: Europos Pranciškoniško jaunimo kongrese, studentų ateitininkų vasaros akademijoje, ateitininkų ir žurnalo „Naujasis židinys-Aidai“ studijų savaitgalyje, krikščioniško jaunimo susitikime-konferencijoje „Sociali valstybė“, mokymuose žurnalistams, rašantiems etinėmis, religinėmis, socialinėmis temomis.
 • suorganizuota konferencija LR Seime „Rytų partnerystės politika Baltarusijos atžvilgiu. Lietuvos vaidmuo”. Konferencijoje dalyvavo pagrindinių Baltarusijos opozicijos, visuomeninių organizacijų lyderiai, aukšti Lietuvos politikai.
 • pasirengta atstatyti paminklą Vytautui Didžiajam Pelesoje (Baltarusija).
Projekto vykdytojas
Visuomeninė organizacija „Už pilietinę visuomenę“
IV Baltijos regiono ir Baltarusijos baltarusių konferencija Vilniuje
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Sustiprinti baltarusių diasporos ryšius.

Projekto rezultatai
 • 50 išeivijoje gyvenančių baltarusių konferencijos metu aptarė egzilyje gyvenančių baltarusių situaciją, problemas bei galimus sprendimo būdus;
 • priimti ir išplatinti pareiškimai ES institucijoms.
Projekto vykdytojas
Gudų kultūros draugija (GKD)
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
100.000 Lt
Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą tiriant ir populiarinant LDK istoriją ir paveldą.

Projekto rezultatai
 • Sukurta knygos/albumo „Radvilos Ukrainoje“ schematinė struktūra ir koncepcija.
 • Surengtos ekspedicijOSų į kraštotyros muziejus Ukrainoje (Voluinė, Korec, Kovel, Manevecki, Luboml, Radzeviliv, Mlynov, Olyka), nufotografuoti eksponatai iš muziejų fondų (padaryta 1214 siužetų).
 • Parengtas informacinis katalogas „LDK dokumentinis paveldas Lvove“, paskelbtas www.mdl.lt.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Istorinės atminties akademija“
Lietuvos - Baltarusijos akademinio jaunimo bendradarbiavimas, europinių vertybių sklaida
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Supažindinti Baltarusijos studentus su Lietuvos studentų organizacijų veikla ir jų įtaka priimant svarbius valdymo sprendimus Lietuvos aukštose mokyklose; supažindinti su ES parlamento ir Lietuvos jaunimo politika/ politinėmis organizacijomis; pateikti informaciją apie dalyvavimą Europos kaimynystės politikoje; ugdyti Baltarusijos jaunimo pilietiškumą organizuojant bendras veiklas su Lietuvos aukštųjų mokyklų studentais, Lietuvos jaunimo atstovais.

Projekto rezultatai
 • suorganizuoti Baltarusijos studentų susitikimai su Lietuvos jaunimo organizacijų atstovais; parengta paraiška ES finansavimui gauti „Veiklus jaunimas“;
 • Baltarusijos studentai kartu su Lietuvos studentais atlikto vietos valdžios ir verslo atstovų apklausas Panevėžio apskr. ir Gomelio srityje;
 • pasirašyti 2 bendradarbiavimo susitarimai tarp Kauno Technologijos universiteto (KTU) ir Gomelio P. Suchojaus technikos universiteto (GPSTU).

Projektą iš dalies finansavo Švedijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra SIDA.

Projekto vykdytojas
Kauno technologijos universiteto Panevėžio institutas (KTU PI)
Lietuvos ir Baltarusijos regioninis bendradarbiavimas: verslo partnerysčių stiprinimas Šiaulių ir Gomelio regionuose
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti palankią verslo aplinką Baltarusijoje, perduoti Lietuvos patirtį smulkaus ir vidutinio verslo skatinime, aktyvinti Šiaulių ir Gomelio regionų bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai
 • Verslo forumo Gomelyje metu pristatytas Šiaulių bei Gomelio regionų ekonominis potencialas, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo schemos, surengti dvišaliai įmonių susitikimai, jų metu užmegzti kontaktai tarp Šiaulių ir Gomelio įmonių, kuriuos planuojama plėtoti ateityje.
Projekto vykdytojas
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Lietuvos parama EHU
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Švietimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Parama nepriklausomam švietimui - EHU.

Projekto rezultatai

Tęstinis, nuo 2007 m. remiamas projektas. Lietuvos Vyriausybė, pakvietusi EHU atkurti savo veiklą Vilniuje, prisiėmė įsipareigojimus remti šį universitetą iki jo galimo grįžimo į Minską. Projektu paremtas EHU mokymo patalpų išlaikymas ir lietuvių kalbos kultūros studijos.

Projekto vykdytojas
EHU patikos fondas
Lietuvos tūkstantmečio programos tarptautinės kilnojamosios parodos „Lietuva: kultūra ir istorija“ eksponavimas Ukrainoje, Rusijoje ir Baltarusijoje
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
81.240 Lt
Projekto tikslas

Supažindinti Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos visuomenes su Lietuvos istorija ir kultūra, pristatyti Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejų Minske, Kijeve, Lydoje ir Sankt Peterburge.

Projekto rezultatai

Parengta kilnojamoji paroda „Lietuva: kultūra ir istorija“ ukrainiečių, baltarusių ir rusų kalbomis,  eksponuota LR ambasadoje Minske, Nacionaliniame muziejuje „Sofija Kijevska“ Kijeve, Lydos nacionaliniame istorijos ir meno muziejuje.

Projekto vykdytojas
Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Gruzijos menininkų pleneras Palangoje, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui paminėti
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Sudaryti galimybes nepriklausomiems baltarusių rašytojams ir poetams publikuoti ir pristatyti savo kūrinius baltarusių ir kitomis LDK kalbomis.

Projekto rezultatai
 • surengtas jungtinis Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Gruzijos menininkų pleneras, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui paminėti.
 • surengta keturių šalių menininkų paroda ir išleistas keturkalbis almanachas. Elektroninė versija patalpinta Lietuvos rašytojų sąjungos internetiniame puslapyje www.rasytojai.lt  

Tęstinis projektas, vykdomas nuo 2007 m.

Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Rašytojų sąjungos fondas“
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedijos parengimas, III etapas, 2009 m. (tęstinis projektas)
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
99.438 Lt
Projekto tikslas

Parengti 4 tomų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopediją, skirtą įveikti tautinių istoriografijų ribas.

Projekto rezultatai
 • III etape baigti redaguoti LDK enciklopedijos II tomo straipsniai (63), sudarytos sutartys su istorikais (40 Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos mokslininkų) straipsnių parengimui.
 • Sudarytos sutartys su istorikais, rengiančiais vardyną ir tekstus III tomui (20) 67 straipsniams.
 • Parengtas enciklopedijos iliustracijų sąrašas.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos mokslininkų bendradarbiavimas publikuojant ir tyrinėjant Lietuvos Metriką: Lietuvos patirties sklaida ir perteikimas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
14.800 Lt
Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkus aktyviau prisidėti prie unikalaus istorijos šaltinių komplekso pristatymo mokslo ir plačiajai visuomenei.

Projekto rezultatai
 • Parengta spaudai istorijos šaltinių publikacija: Lietuvos Metrika, knyga Nr. 22 (1547 m.), 112 rankraštinių lapų
 • Parengta spaudai dalis istorijos šaltinių publikacijos: Lietuvos Metrika, kn. Nr. 276 (1584–1598 m.)
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvos-Baltarusijos verslininkų prekybinio bendradarbiavimo perspektyvos
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos verslo plėtrą ir verslumą.

Projekto rezultatai
 • apskritojo stalo diskusijos Vilniuje ir verslo kontaktų mugės Minske metu Lietuvos ir Baltarusijos verslininkai aptarė verslo Lietuvoje galimybės, pristatyta Lietuvos įmonių produkcija, užmegzti kontaktai su baltarusiais verslininkais.
 • parengtas ir išleistas dvikalbis verslo žinynas „Verslo pradžiamokslis Lietuvoje ir Baltarusijoje“, kuriame pateikiama visa reikalinga informacija apie verslo steigimą bei valdymą Lietuvoje ir Baltarusijoje.
Projekto vykdytojas
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija
Litvakų sinagogų tyrimų Baltarusijoje, Rusijos Kaliningrado srityje ir Lietuvoje tarptautinių studentų ekspedicijų organizavimas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
109.450 Lt
Projekto tikslas

Žydų kultūros paveldo tyrimai ir apsauga Baltarusijoje.

Projekto rezultatai
 • Ištirta sinagogų būklė, parengta jų dokumentacijos byla ir tyrimų medžiagos aprašas.
 • Tarptautinėje konferencijoje „Holocaust Era Assets“ eksponuota paroda „Sound of Silence”. 
Projekto vykdytojas
VšĮ „Žydų kultūros ir informacijos centras“
Lyderių rengimo programa EHU studentams. Jų ryšių su Lietuva įtvirtinimas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Identifikuoti potencialius visuomenės, politikos ir mokslo lyderius EHU studentų tarpe supažindinant juos su Lietuvos istorija, kultūra ir visuomene. 

Projekto rezultatai
 • surengta šešių dienų Lyderystės akademija, kurios metu pravesta 11 seminarų.
 • suorganizuotas trijų dienų ekskursijų-paskaitų ciklas „Bendros istorijos pėdsakais“.

Projektą iš dalies finansavo Švedijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra SIDA.

Projekto vykdytojas
VšĮ „Demokratinės politikos institutas“ (DPI)
Statykime tiltus: Lietuvos ir Baltarusijos visuomenių ryšių mezgimas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Vykdyti europinių vertybių sklaidą.

Projekto rezultatai
 • surengti dainuojamosios poezijos koncertai, bendras baltarusių ir lietuvių Joninių šventimas, nuotraukų paroda „Baltarusija: laikas ir vieta“;
 • Pelesos ir Rimdžiūnų mokyklų moksleivių vizitas į Lietuvą, kurio metu vyko pažintinės moksleivių ekskursijos į Trakus bei Vilniaus istorine vietas;
 • parengti 2 leidiniai apie mažai žinomas Vilniaus vietas, susijusias su baltarusiais ir Baltarusija.

Projektą iš dalies finansavo Švedijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra SIDA.

Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Taika su kaimynais ir praeitimi
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti bendradarbiavimą tarp Rytų ir Vakarų Europos, plėtoti demokratines vertybes.

Projekto rezultatai
 • Baltarusijos jaunimui organizuoti vasaros kursai „Taika su kaimynais ir praeitimi“, kuriuose taip pat dalyvavo jaunimas iš Lietuvos ir Lenkijos.
  Pagrindiniai projekto partneriai - Lenkijos ir Baltarusijos nacionaliniai komitetai.
Projekto vykdytojas
Jungtinių pasaulio koledžų nacionalinis komitetas (JPKNK)
URM stipendijos
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Remti baltarusių studentų studijas.

Projekto rezultatai
 • Pagal 2004 m. URM, ŠMM ir VU susitarimą dviems baltarusių studentams skirtos stipendijos bakalauro studijoms Vilniaus Universitete.

Tęstinė URM iniciatyva.

Projekto vykdytojas
Vilniaus universitetas
Vietos savivaldos plėtra Baltarusijoje
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Pasidalinti gerąją patirtimi organizuojant vietos savivaldą.

Projekto rezultatai
 • seminarų Minske ir Mogiliove metu vietos savivaldos atstovams buvo pristatyta Lietuvos patirtis bei sudaryta galimybė aptarti vietos savivaldos problematiką neformalioje aplinkoje;
 • surengtas baltarusių vietos savivaldos politikų, NVO atstovų ir akademinės bendruomenės pažintinis vizitas į Lietuv;.
 • parengti  dokumentai: rekomendacijų rinkinys Baltarusijos savivaldybių įstatymui, į rusų kalbą išverstos ET rekomendacijos dėl vietos savivaldos asociacijų, Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių vietos savivaldos veiklą, rinkinys rusų kalba.

Projektą iš dalies finansavo Švedijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra SIDA.

Projekto vykdytojas
Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA)
Vytauto Didžiojo kelias į Lucką
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
49.619 Lt
Projekto tikslas

Paminėti 1429 metais vykusį Lucko suvažiavimą, surengti kelionę Vytauto Didžiojo keliu į Lucką.

Projekto rezultatai
 • Maršrutu Vilnius-  Luckas (per Baltarusiją: Prūžanai, Nesvyžius, Naugardukas, Lyda, Gardinas) vyko apie 100 projekto dalyvių.
 • Lucke surengta istorinė konferencija apie LDK ir Vytautą Didįjį, surengti projekto dalyvių – Vilniaus senjorų teatro, Vilniaus įgulos karininkų ramovės „Vilnelės“ folkloro ansamblio, Vilniaus Pranciškaus Skorinos baltarusių vidurinės mokyklos moksleivių pasirodymai.
 • Pasirašytas Trakų rajono savivaldybės ir Lucko bendradarbiavimo ketinimų protokolas.
 • Projektas pristatytas svetainėje www.internetinetv.lt.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Gyvenimo akademija“
Žmogaus teisių stiprinimas Baltarusijoje
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti baltarusių jaunimo veiklų NVO gebėjimus.

Projekto rezultatai
 • surengti ketveri mokymai NVO atstovams;
 • surengtas trečiasis užsienyje studijuojančių baltarusių sąskrydis Lietuvoje.

Europos Komisijos projekto, kurį RESC laimėjo 2009 m., kofinansavimas. Projekto trukmė 2 metai (2009-2010).

Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
2008 m.
Baltarusijos humanitarinio licėjaus žiemos sesija Lietuvoje
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti Baltarusijos jaunimo švietimą ir švietimo darbuotojų gebėjimus.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuota Baltarusijos humanitarinio licėjaus 60-ies moksleivių ir mokytojų žiemos sesija Vilniuje, kurios metu Baltarusijos moksleiviai kartu su Lietuvos moksleiviais dalyvavo bendrose pilietiškumo ugdymo pamokose, susitiko su EHU ir Vilniaus licėjaus studentais, vyko į pažintinę ekskursiją senaisiais Vilniaus takais.
Projekto vykdytojas
Vilniaus vidurinė mokykla "Lietuvių namai"
Baltarusijos jaunimo organizacijų stiprinimas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti Baltarusijos jaunimo atstovų motyvaciją veikti ir NVO strateginės veiklos, lyderiavimo bei organizacinius įgūdžius.

Projekto rezultatai
 • surengti penkeri mokymai (4 – įvairių jaunimo organizacijų atstovams ir 1 - verslininkams) jaunimui iš Baltarusijos. Įtraukta daugiau dalyvių iš regionų (Saligorskas, Lyda, Mogiliovas, Baranovičiai, Gardinas, Polockas, Asipovičiai, Brestas, Molodečnas).
  Projektas tęstinis, vykdomas nuo 2006 m.
  Pastaba: 2009 m. šis Baltarusijos jaunimo projektas gavo finansavimą iš ES finansinio instrumento EIDHR.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Baltarusių išeivijos studentų (USB) bendruomenės kūrimas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti užsienio valstybėse studijuojančių baltarusių jaunimo bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai
 • 37 baltarusiai, studijuojantys užsienyje, iš dešimties Europos šalių (iš Čekijos, Vokietijos, Estijos, JAV, Prancūzijos, etc.) dalyvavo 5 d. seminare, kurio metu buvo skaitomos paskaitos, vyko apskritojo stalo diskusijos, kalbėta dėl interneto svetainės www.usb-community.org koncepcijos, aptarti tolesni veiksmai.

Tęstinis projektas, įgyvendintas keletą metų iš eilės.

Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Baltarusių studijos Vilniaus universitete
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Remti baltarusių studentų studijas.

Projekto rezultatai
 • Dviems baltarusių studentams, baigusiems Jakubo Kolaso licėjų,  skirtos stipendijos studijoms Vilniaus Universitete.

Tęstinis projektas, vykdytas nuo 2006 m.

Projekto vykdytojas
Vilniaus universitetas (VU)
Demokratijos ir vystymo paramos fondo smulkiųjų projektų programa
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę.

Projekto rezultatai
 • 2008 m. mažos apimties finansavimas suteiktas Baltarusijos disidentams, mokslininkams, menininkams, taip pat konferencijos Černobylio avarijos pasekmių tyrimo klausimais organizavimui.

Tęstinė programa, įgyvendinta nuo 2007 m.

Projekto vykdytojas
Demokratijos ir vystymo paramos fondas (DVPF)
Laisvo žodžio akademija
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti Lietuvos ir Baltarusijos rašytojų bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai
 • suorganizuoti bendri Lietuvos ir Baltarusijos rašytojų sąjungų renginiai, įtraukiant EHU ir Lietuvos universitetų studentus į diskusijas apie žodžio laisvę Baltarusijoje;
 • surengtos kūrybinės dirbtuvės ir EHU studentų rašinių konkursas lietuvių rašytojos Lazdynų Pelėdos ir baltarusių kultūros ir politikos veikėjo Vaclovo Lastovskio gyvenimo ir veiklos Lietuvoje tema;
 • Užtikrintas lietuvių-baltarusių naujausios literatūros publikavimas interneto svetainėje www.litbel.org.
Projekto vykdytojas
Rašytojų sąjungos fondas (RSF) (direktorius Jonas Liniauskas, proj. vadovė Birutė Jonuškaitė)
LDK didikų portretų paroda
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
5.700 Lt
Projekto tikslas

Pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldą.

Projekto rezultatai
 • Remiantis projekto sudėtinės dalies „Baltarusijos rinkiniai: tapyba ir skulptūra" rezultatais, surinktais Baltarusijos muziejuose ir archyvuose, parengta LDK didikų ir kitų istorinių asmenybių portretų paroda, tinkama eksponuoti Lietuvoje ir užsienio šalyse.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Istorinės atminties akademija"
LDK paveldo aktualizacija
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
350.000 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą, pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldą, skatinti kultūrinius mainus, atviros europietiškos regioninės tapatybės formavimą.

Projekto rezultatai
 • Išleistas DVD su LDK didikų portretų galerija
 • Sukurta svetainė www.mdl.lt
 • Parengtas informacinis albumas „LDK paveldas Ukrainoje: pilys, šventyklos, rezidencijos" bei knyga „LDK istorija ir jos tradicija".
Projekto vykdytojas
VšĮ „Istorinės atminties akademija"
Lietuvių kalbos ir kultūros studijos EHU studentams, dėstytojams ir administracijos darbuotojams
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Padėti baltarusiams studentams integruotis Lietuvoje, gerinti studijų kokybę.

Projekto rezultatai
 • studentų vasaros akademijos metu baltarusiai studentai mokėsi bendrauti lietuviškai neformalioje aplinkoje bei menų dirbtuvės su žymiais Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjais;
 • EHU studentai, bendradarbiaudami su Lietuvos universitetų studentais ir NVO, surengė trumpametražių filmų nepatogiomis temomis festivalį Vilniaus Žmogaus teisių namuose;
 • EHU studentai, bendradarbiaudami su Lietuvos universitetų studentais ir NVO, surengė antropologinę ekspediciją į Vilniaus kraštą, kurios metu surinkta etnografinė medžiaga perduota Lietuvos valstybiniam archyvui.

Projekte dalyvavo apie 100 EHU studentų, dėstytojų ir personalo darbuotojų.

Projektas tęstinis, vykdomas nuo 2007 m.

Projekto vykdytojas
Europos humanitarinis universitetas (EHU), Vilniaus Universitetas, Lituanistinių studijų katedra
Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos poetų ir fotografų pleneras Druskininkuose
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos, Ukrainos, Lietuvos ir Lenkijos poetų bendradarbiavimą. pleneras Druskininkuose, kurio metu plenero dalyviai bendravo neformalioje aplinkoje ir kūrė bei vertė kitų trijų šalių poetų eilėraščius į savo gimtąją kalbą.

Projekto rezultatai
 • plenero metu dalyviai bendravo neformalioje aplinkoje, kūrė ir vertė trijų šalių poetų eilėraščius į savo gimtąją kalbą;
 • išleistas keturkalbis almanachas ir dainuojamosios poezijos kompaktinė plokštelė iš plenero metu sukurtų darbų ir pristatyti Lietuvos ir Baltarusijos visuomenėms.

Tęstinis projektas, įgyvendintas nuo 2007 m.

Projekto vykdytojas
Rašytojų sąjungos fondas (RSF)
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: LDK enciklopedijos parengimas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
299.145 Lt
Projekto tikslas

Įveikti tautinių istoriografijų ribas, pasiūlyti platesnę LDK panoramą. Enciklopedijoje siekiama aprėpti visą LDK teritoriją ir adekvačiai atspindėti skirtingas istoriografines prieigas; pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldą.

Projekto rezultatai
 • Rengiama 4 tomų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedija - parengta iliustravimo koncepcija, surinktos iliustracijos.
 • Projekte dalyvauja LDK palikimo vienijami istorikai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Ukrainos, kitų šalių mokslininkai.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: LDK kalendorius. II etapas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
60.000 Lt
Projekto tikslas

Informuoti Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos visuomenes apie bendrą paveldą - parengti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (XVI-XVIIIA.) istorijos kalendorių (350 - 380 psl. knygą), kuriame pateiktas svarbiausių LDK istorijos datų, asmenų ir įvykių aprašymas, LDK žemėlapiai, rodantys šios valstybės ribų kitimą bei istorinė ikonografija.

Projekto rezultatai
 • II etape buvo sudaryta sutartis su projekto vykdytoju doc. dr. Aivu Ragausku, kuris tęsė sisteminius mokslinius informacinius tyrimus - buvo tikslinami kalendoriniai įrašai; peržiūrima įrašų bazė
 • Sudaryti rengiamų kalendorinių įrašų struktūriniai principai, priklausomai nuo to, kas yra aptariama - įvykis, asmuo, institucija ar kitas istorijos įvykis; parašyti kalendorinių įrašų aprašomieji tekstai.
 • Parengtos mokslinio teksto recenzijos.
 • Parengtas LDK kalendoriaus žinyno elektroninės versijos dizainas ir maketas.
 • LDK kalendorius išverstas į rusų k.
 • DK kalendoriaus žinynas išverstas į baltarusių k.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Litvakų sinagogų tyrimų Baltarusijoje, Kaliningrado srityje ir Lietuvoje tarptautinės grupės sudarymas, bendros tyrimų metodikos sukūrimas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
20.000 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos, Baltarusijos ir Kaliningrado srities studentų bei dėstytojų, tirti litvakų kultūros palikimą.

Projekto rezultatai
 • Įvyko jungtinės studentų ir jų vadovų ekspedicijos sinagogoms tirti
 • Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai tarp aukštųjų mokyklų ir kultūros įstaigų litvakų kultūros palikimo tyrimams plėtoti.
Projekto vykdytojas
Žydų kultūros ir informacijos centras
Parama Europos humanitariniam universitetui"
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Parama nepriklausomam švietimui - EHU.

Projekto rezultatai
 • Lietuvos Vyriausybė, pakvietusi EHU atkurti savo veiklą Vilniuje, prisiėmė įsipareigojimus remti šį universitetą iki jo galimo grįžimo į Minską. Projektu paremtas EHU mokymo patalpų išlaikymas.

Tęstinis, nuo 2007 m. remiamas projektas.  

Projekto vykdytojas
Europos humanitarinis universitetas (EHU)
Tarptautinė mokslinė konferencija (seminaras) „Žemės laukai ir jų įtaka organizmams"
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
3.200 Lt
Projekto tikslas

Pasidalinti naujausia moksline patirtimi Žemės laukų ir jų įtakos organizmams srityje su mokslininkais iš įvairių šalių; užmegzti bendradarbiavimo ryšius tarp mokslinių organizacijų.

Projekto rezultatai
 • Užmegzti glaudesni bendradarbiavimo ryšiai su Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkais per birželio 12-15 d. Druskininkuose surengtą konferenciją „Žemės laukai ir jų įtaka organizmams"; joje dalyvavo apie 100 įvairių sričių specialistų iš 10 šalių, perskaityti 36 moksliniai pranešimai, išleistas 70 egzempliorių tiražu seminaro tezių rinkinys 248 p. apimties, kuris buvo paskirstytas seminaro dalyviams.
Projekto vykdytojas
Geologijos ir geografijos institutas Baltijos radiostezininkų asociacija Vilniaus pedagoginis universitetas UAB "Ferigi"
Vaiko teisių apsaugos stiprinimas Baltarusijoje
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Gerinti vaikų teisių apsaugą Baltarusijoje stiprinant specialistų gebėjimus.

Projekto rezultatai
 • Baltarusijos vaiko teisių apsaugos specialistės pusmečio trukmės stažuotė Lietuvoje. Stažuotės metu vaiko teisių apsaugos specialistė buvo supažindinta su Lietuvos vaiko teisių apsaugos institucijų sistema, teisine baze, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos ir kitų vaiko teisių apsaugos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę principais, o taip pat lankėsi įvairiose su vaiko teisių apsauga dirbančiose įstaigose.
 • Baltarusijos vaiko teisių apsaugos specialistės parengta lyginamoji ataskaita apie Lietuvos ir Baltarusijos vaiko teisių apsaugos sistemas.
Projekto vykdytojas
LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (LR VTAKĮ)
Žmogaus teisių namų veiklos pristatymas Lietuvos visuomenei
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Užtikrinti Lietuvos visuomenės informavimą apie baltarusių NVO „Žmogaus teisių namai“ vykstančią veiklą. 

Projekto rezultatai
 • surengti Lietuvos politinių partijų debatai Baltarusijos klausimu, sistemingai rengtos "solidarumo su Baltarusija" akcijos kiekvieno mėnesio 16 d., surengtas jaunų baltarusių bardų koncertas, padėjo organizuojant EHU trumpametražinių filmų festivalį. Visi renginiai vyko Žmogaus teisių namuose.
 • Sustiprintas Lietuvos (per JuBIC) ir Baltarusijos organizacijų bendradarbiavimas, Lietuvos studentijos įtraukimas į neformalų bendravimą su baltarusių jaunimu.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
2007 m.
Baltarusijos ir Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės užsienio politikos dokumentai (ankstyviausios Lietuvos Metrikos pasiuntinybių knygos ir santykiai su Rusijos valstybe (1506–1513 m. ir 1581–1605 m.)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Prisidėti ugdant baltarusių pilietiškumą, tautinę savimonę remiantis istorijos tyrimais ir studijomis.

Projekto rezultatai
 • pradėti sisteminti Lietuvos ir Baltarusijos (LDK palikuonių) užsienio politikos dokumentus.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Baltarusijos J. Kolaso licėjaus mokinių vizitas į Lietuvą.
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Europos integraciją Baltarusijos moksleivių tarpe.

Projekto rezultatai
 • Tradicinis renginys, organizuojamas mokiniams iš Baltarusijos Lietuvių namuose metų pabaigoje.
Projekto vykdytojas
Demokratijos ir vystymo paramos fondas
Birutės Jonuškaitės apysakos leidyba ir pristatymas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti Lietuvos ir Baltarusijos kultūrinius ryšius.

Projekto rezultatai
 • Birutės Jonuškaitės apysakos vaikams "Ūsuotas Levukas" leidyba ir pristatymas baltarusių kalba. 
Projekto vykdytojas
Rašytojų sąjungos fondas (RSF)
Čečersko vaikų gydymas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga, Sveikatos apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Suteikti gydymą nuo Černobylio atominės katastrofos nukentėjusiems Baltarusijos Čečersko miesto vaikams.

Projekto rezultatai
 • Projektas, kurio metu Čečersko vaikams organizuojamas gydomasis - reabilitacinis kursas Druskininkuose.
Projekto vykdytojas
Čečersko vidurinė mokykla Nr. 1
Didysis Nemunas - kelionės Nemunu iš Baltarusijos į Lietuvą kronika
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimą, ypač kultūriniais aspektais.

Projekto rezultatai
 • 2006 m. vykusios istorinės ekspedicijos "Didysis Nemunas" knygos išleidimas;
 • sustiprintas kaimyninių visuomenių domėjimąsis bendra istorija;
 • sustiprinti gebėjimai vykdyti turizmo srities plėtrą Baltarusijoje.
Projekto vykdytojas
Riftur
Efektyvus atsinaujinančių miško resursų panaudojimas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda, Socialinė apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti efektyvų atsinaujinančių miško resursų panaudojimo galimybes.

Projekto rezultatai
 • Baltarusijos miškininkams perduota Lietuvos patirtis subalansuoto miško resursų panaudojimo srityje, supažindinta su energetinių plantacijų kūrimo galimybėmis.
Projekto vykdytojas
KMAIK
ES idėjos propagavimas Europos humanitarinio universiteto studentams
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

ES idėjos skleidimas EHU studentams.

Projekto rezultatai
 • 8 EHU studentų ir 2 dėstytojų 2 d. vizitas Briuselyje su tikslu susitikti su komisarėmis B.F. Waldner, D. Grybauskaite, D.Hubner, europarlamentaru J.V.Paleckiu bei kitais ES institucijų atstovais.
Projekto vykdytojas
European humanities university (EHU)
Festivalis "Be2gether" - muzika atveria sienas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
300.000 Lt
Projekto tikslas

Paskatinti demokratinius procesus Baltarusijoje ir parodyti, kad ES ir Lietuva nėra abejingos kaimynų izoliacijai.

Projekto rezultatai
 • Festivalio metu paminėtas ES 50-metis
 • Parodyta, kad Europos kultūrai neegzistuoja sienos ir kad ES rūpi ne tik valstybės narės, bet ir kaimynai
 • Atkreiptas dėmesys į iškylančias naujos ES sienos problemas
 • Suaktyvintas kultūrinis bendradarbiavimas.
Projekto vykdytojas
VšĮ "Laisvalaikio parkas"
Jaunimo mokymai "Empowering Grassroots Organizations in Belarus"
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos jaunimo lyderystę.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti keturi Baltarusijos jaunimo mokymai ir lyderių kursai.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Lietuva ir Rytų kaimynai: dialogas per vaizduojamąjį meną (BALTARUSIJA, UKRAINA)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
89.820 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie atviros demokratinės visuomenės formavimo.

Projekto rezultatai
 • Į plenerą suburti Ukrainos, Baltarusijos dailininkai užmezgė ryšius tarpusavyje ir su lietuvių kolegomis, sukūrė darbų istorine tema.
Projekto vykdytojas
Savicko galerija
Lietuvių kalbos ir kultūros studijos EHU studentams, dėstytojams ir administracijos darbuotojams
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Padėti baltarusiams studentams integruotis Lietuvoje, gerinti studijų kokybę.

Projekto rezultatai
 • Projektas apėmė vasaros stovyklą, filmų peržiūras, aktyvius kūrybinius užsiėmimus ("Мастер-классы").
Projekto vykdytojas
EHU
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: LDK enciklopedija (BALTARUSIJA, UKRAINA)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
255.000 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie vieningos Europos idėjos kūrimo.

Projekto rezultatai
 • Parengta LDK enciklopedijos leidinio koncepcija, struktūra, nuorodos autoriams, sudarytas vardynas, numatyti straipsnių autoriai, parengta ir užsakyta 313 straipsnių, pradėtas redagavimo darbas, baigiamas antrojo tomo vardynas.
 • Leidinio paskirtis - per mokslinių ir socialinių ryšių atkūrimą bei stiprinimą padėti išsaugoti bendrą regiono istorinį paveldą ir istorinę atmintį; stiprinti visuomenes, jų sąmoningumą.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvos-Baltarusijos-Lenkijos poetų ir dailininkų pleneras
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos poetų ir dailininkų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai
 • surengtas poetų ir dailininkų pleneras;
 • išleistas plenero albumas.
Projekto vykdytojas
Rašytojų sąjungos fondas
LR ambasados Baltarusijoje mažieji projektai
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto rezultatai

Mažieji projektai, įgyvendinami kultūrinių ryšių stiprinimo, bendradarbiavimo kultūros bei istorijos srityje, suteikiant paramą laikraščių leidybai.

Projekto vykdytojas
Fizinis asmuo
Magnus Ducatus Lithuaniae (BALTARUSIJA, UKRAINA)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
37.780 Lt
Projekto tikslas

Puoselėti istorinę atmintį.

Projekto rezultatai
 • Sukurtas interaktyvus internetinis puslapis, veikiantis kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istoriją tyrinėjančių mokslininkų ir jų vykdomų projektų duomenų bazė.
Projekto vykdytojas
Istorinės atminties akademija
Magnus Ducatus Poesis (BALTARUSIJA, UKRAINA)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
9.999 Lt
Projekto tikslas

Skatinti atviros visuomenės formavimąsi, dalintis kūrybinėmis idėjomis regione.

Projekto rezultatai
 • Parengta ir parodyta programa S. Daukanto aikštėje liepos 5 d., joje dalyvavo baltarusių, ukrainiečių, taip pat lietuvių, latvių, rusų ir lenkų poetai ir muzikantai.
Projekto vykdytojas
Rašytojų sąjungos fondas
Mūsų praeitis ir dabartis
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Inicijuoti ir įgyvendinti Lietuvos ir Baltarusijos, vienijamų LDK tradicijų, istorinius tyrimus.

Projekto rezultatai
 • Projekto metu buvo pradėta įgyvendinti bendradarbiavimo tarp Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos bendro paveldo puoselėjimo iniciatyva.
 • Medžiaga patalpinta Istorinės atminties akademijos ir Magnus Ducatus Lituania interneto puslapiuose
Projekto vykdytojas
Istorinės atminties akademija
NVO monitoringo projektas "Shaping a "screen" for civil campaigns"
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Socialinė apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Susisteminti informaciją apie NVO veiklas Baltarusijoje.

Projekto rezultatai
 • Informacijos apie vykdomus projektus, susijusius su Baltarusijos pilietine visuomene, surinkimas ir sklaida.
Projekto vykdytojas
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
Paramos demokratijai ir žmogaus teisių stiprinimo Rytų Europos šalyse projektų programa (BALTARUSIJA, MOLDOVA, GRUZIJA)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija, Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
100.000 Lt
Projekto tikslas

Remti smulkius projektus žmogaus teisių gynimo ir demokratijos srityje.

Projekto rezultatai
 • Organizuoti 8 seminarai ir apskritųjų stalų diskusijos su plačiąja visuomene, NVO, studentais ir moksleiviais, mokytojais ir žurnalistais Vilniuje, Kišiniove ir Tbilisyje žmogaus teisių klausimais.
Projekto vykdytojas
Demokratijos ir vystymo paramos fondas (DVPF)
Seminaras Rytų Europos ir Vidurinės Azijos valstybėms prekybos palengvinimo klausimais
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Verslo skatinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
268.000 Lt (savanoriškas įnašas į PPO Globalų patikos fondą)
Projekto tikslas

Informuoti apie tarptautinės prekybos palengvinimą Rytų ir Vidurio Europos bei Vidurinės Azijos pareigūnus.

Projekto rezultatai
 • Vilniuje surengtas regioninis seminaras, kuriame dalyvavo 22-jų Rytų Europos ir Vidurinės Azijos valstybių atstovai.
Projekto vykdytojas
Pasaulio prekybos organizacija (PPO)
Socialinių paslaugų efektyvinimo projektas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Socialinė apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti vietos NVO ir rajono valdžios bendradarbiavimą teikiant socialines paslaugas.

Projekto rezultatai
 • Surengtas socialinių paslaugų konkursas vienoje iš Baltarusijos savivaldybių.
Projekto vykdytojas
Nacionalinės plėtros institutas
Tarptautinė krikščioniška ekspedicija, skirta pažymėti Vilniaus Bernardinų vienuolyno 500 m. jubiliejų
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Prisidėti prie Lietuvos ir Baltarusijos katalikiškų bendruomenių ryšių stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • suorganizuota tarptautinė krikščioniška ekspedicija, skirta paminėti 500-ąjį Vilniaus Bernardinų vienuolyno jubiliejų.
Projekto vykdytojas
Romos - katalikų Minsko parapijos Šv. Simono ir Šv. Alenos bažnyčia
Tarptautinis pilietinis forumas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Informuoti LR ir Europos visuomenę apie žmogaus teisių padėtį Baltarusijoje bendradarbiaujant su LR ir tarptautinėmis NVO bei teisininkais.

Projekto rezultatai
 • sukurtas internetinis puslapis;
 • surengta konferencija žmogaus teisių tema.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Teisė į demokratiją Baltarusijoje - filmo "Aikštė" pristatymas tarptautinei bendruomenei
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Informuoti kitų valstybių visuomenę apie situaciją Baltarusijoje.

Projekto rezultatai
 • Dokumentiniame filme "Aikštė" užfiksuoti 2006 m. vykę šalies prezidento rinkimai, oficialios valdžios reakcija į teisėtus Baltarusijos piliečių veiksmus, kiti aktualūs įvykiai. Filmas demonstruotas Ukrainoje, Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Vokietijoje, JAV.
Projekto vykdytojas
VŠĮ "Spaudos klubas"
V. Akudovičiaus knygos "Neesaties kodas" leidyba ir vertimai
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti Lietuvos ir Baltarusijos kultūrinius ryšius.

Projekto rezultatai
 • V. Akudovičiaus knygos, nagrinėjančios Baltarusijos identiteto klausimus, vertimas į lietuvių ir rusų kalbas.
Projekto vykdytojas
UAB "Versus Aureus"
Vaikų radioekologinio gyvenimo sąlygų gerinimas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga, Sveikatos apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Gerinti vaikų redioekologinio gyvenimo sąlygas.

Projekto rezultatai
 • apie 800 Čečersko rajono (Gomelio apskritis avarijos Černobylio AE paveikta zona) moksleiviams patikrintas radiacijos lygis organizme ir jei reikalinga, skirtas gydymo kursas
Projekto vykdytojas
Radiacinės saugos institutas "BELRAD"
Vasaros stovykla Baltarusijos studentams išeivijoje
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Sukurti Baltarusijos studentų, besimokančių užsienyje, tinklą.

Projekto rezultatai
 • Vasaros stovyklos metu sukurta šio tinklo koncepcija bei informacijos sklaida.
Projekto vykdytojas
Juridinis asmuo
Vilnius ir baltarusiai
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti baltarusių studentų ir jaunimo aktyvumą ir saviraišką.

Projekto rezultatai
 • Sukurtas filmas apie Vilnių Baltarusijos istorijoje.
Projekto vykdytojas
Fizinis asmuo
2006 m.
Baltarusijos ekspertų vizitas į Lietuvą pasikeisti patirtimi taikant veiksmingas priemones ŽIV-AIDS prevencijai tarp intraveninių narkotikų vartotojų
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Stiprinti gebėjimus sveikatos srityje.

Projekto rezultatai
 • pasidalinta gerąja Lietuvos patirtimi taikant veiksmingas priemones ŽIV-AIDS prevencijai tarp intraveninių narkotikų vartotojų.
Projekto vykdytojas
UNDP
Europinių vertybių sklaida Baltarusijoje
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skleisti europines vertybes Baltarusijoje.

Projekto rezultatai
 • informacinės medžiagos apie ES parengimas ir platinimas Baltarusijoje.
Projekto vykdytojas
UAB "Rodiklis"
Gydomasis-pažintinis vaikų iš Černobylio katastrofos paveikto regiono vizitas į Lietuvą
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga, Sveikatos apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Suteikti gydomąją pagalbą nuo Černobylio atominės katastrofos nukentėjusiems Baltarusijos Čečersko miesto vaikams.

Projekto rezultatai
 • Susitikimai su Lietuvos mokyklų moksleiviais bei debatai pilietiškumo ir patriotizmo tema;
 • Seminaras „Laisvos rinkos ekonomikos dėsniai ir planinės ekonomikos „logika“;
 • Susitikimas su žiniasklaidos atstovais;
 • 2 pilietinės akcijos Palangos gatvėse „Padėkime Černobylio vaikams“;
 • Vizitas į Europos informacinį centrą, diskusijos ES integracijos tema bei filmo apie ES bei ES posėdžių transliacijos peržiūra;
 • Foto parodos apie Lietuvos narystę ES aplankymas;
 • Seminaras – viktorina apie Baltarusijos ir Lietuvos istoriją ir šiandieninius skirtumus;
 • Susipažinimas su Lietuvos mokyklų įgyvendinamais bendrais su ES šalių mokyklomis projektais;
 • Bendra vakaronė su etnografinio ansamblio „Mėguva“ dalyviais, tautinių ir šiuolaikinių šokių kolektyvų pasirodymai;
 • Ekskursijos po Baltijos jūros pajūrio, istorines, kultūrines ir išskirtinas gamtos vietas; Sveikatos stiprinimo procedūros, pajūrio klimatas, geras maistas, fiziniai pratimai ir judrus gyvenimo būdas.
Projekto vykdytojas
KTU Panevėžio institutas
Į demokratiją, pasitelkus plunksną: Lietuvos ir Baltarusijos rašytojų sąjungų bendradarbiavimo stiprinimas
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Baltarusijos demokratinio intelektualinio elito – rašytojų sąjungų ir taip prisidėti prie pilietinės demokratinės visuomenės Baltarusijoje stiprinimo. 

Projekto rezultatai
 • susirinkimai Lietuvos rašytojų sąjungoje; atkurta Baltarusių rašytojų sąjunga;
 • Surengtas laikraščio „Naša niva“ šimtmečio minėjimas 2006 m. lapkričio 23 d. Lietuvos rašytojų sąjungoje;
 • Parengtas Baltarusijos autorių kūrybos rinkinys lietuvių-baltarusių kalba;
 • Parengti Baltarusių rašytojų sąjungai aktualios medžiagos bei jų siūlomų rašytojų kūrybos vertimų i lietuvių kalbą vertimai‘
 • Suorganizuotas bendras baltarusių ir lietuvių dainuojamosios poezijos vakaras Lietuvos rašytojų sąjungoje;
 • Įvyko Baltarusistų asociacijos ir Lietuvos rašytojų sąjungos konferencija „Naša Niva“ Vilniaus baltarusių kultūros kontekste“;
 • Pasirengta žymaus baltarusių rašytojo Alesiaus Razanovo sukakties minėjimui 2007 m.
Projekto vykdytojas
Demokratijos ir vystymo paramos fondas
Pilietinių organizacijų Baltarusijoje stiprinimas
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Sisteminė vietinių demokratinių nevyriausybinių organizacijų narių edukacija; žinių ir patirties perdavimas, remiantis Lietuvos integracijos į Europos Sąjungas struktūras metu sukauptomis ekspertinėmis žiniomis apie Europos Sąjungos įvairių institucijų ir programų teikiamas paramos ir bendradarbiavimo galimybes; efektyvaus nevyriausybinių organizacijų darbo organizavimo vykdant pilietines akcijas.

Projekto rezultatai
 • 60 narių apmokymas, suteikiant jiems žinių ir įgūdžių organizuoti bendradarbiavimą ir komunikaciją su įvairiomis Europos Sąjungos institucijomis.
 • Egzistuojančio nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų tinklo Baltarusijoje išplėtimas.
 • Naujų taikių pilietinių iniciatyvų pagal sėkmingą patirtį postkomunistinėje erdvėje skleidimas.
 • Pagalbos mechanizmų, skirtų remti ir stebėti apmokytas nevyriausybinių organizacijų narių grupes bei įvertinti jų veiklą, išplėtimas.
Projekto vykdytojas
Demokratijos ir vystymo paramos fondas
Regioninis projektas "Mūsų praeitis ir dabartis" (Ukraina, Baltarusija)
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Inicijuoti, integruoti ir įgyvendinti reikšmingus bei metodologiškai naujus modernių valstybių tautų, t.y. Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, turėjusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos (toliau -LDK) tradicijas, istorinius tyrimus.

Projekto rezultatai
 • 2006m. spalio – gruodžio mėn. suorganizuoti 3 seminarai „LDK paveldo dalybos“, skirti nacionalistinių istoriografinių stereotipų kilmei, funkcionavimui ir įveikai laike.
 • Sukurta knygos „LDK istorija ir tradicija“ struktūra ir susisteminta ikonografinė duomenų bazė.
 • Sukurta CD „LDK Europos kelyje“ struktūra, 22 CD skyrių tekstai ir tezės, sudarytas CD teiktinos vizualikos sąrašas.
 • Sukurta interneto svetainė www.iaa.lt , kurioje paskelbta 3-jų seminarų medžiaga, nuotraukos „LDK paveldas Ukrainoje“.
Projekto vykdytojas
Všį Istorinės atminties akademija
2005 m.
Baltarusijos parlamentarų pažintinis vizitas
Metai
2005 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skirta supažindinti su Lietuvos informacinės visuomenės plėtros politikos bruožais, įgyvendinimo pasiekimais bei problemomis.

Projekto rezultatai
 • Baltarusijos Parlamento narių mokomasis vizitas.
Projekto vykdytojas
UNDP Lietuva
Baltarusijos studentų studijos VU
Metai
2005 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Remti baltarusių studentų studijas.

Projekto rezultatai
 • Pagal 2004 m. URM, ŠMM ir VU susitarimą dviems baltarusių studentams skirtos stipendijos bakalauro studijoms Vilniaus Universitete.
Projekto vykdytojas
Vilniaus Universitetas 
Baltarusijos ūkininkų konsultavimas
Metai
2005 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas, Žemės ūkis
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Skatinti Lietuvos ir Baltarusijos ūkininkų bendradarbiavimą ir stiprinti gebėjimus.

Projekto rezultatai
 • ŽUM ir URM bendrai finansuoti mokymai Baltarusijos ūkininkams, kurių metu parengti pasiūlymus dėl tolimesnio bendradarbiavimo ir ūkininkų teisinės apsaugos centro steigimo.
Projekto vykdytojas
Žemės ūkio ministerija
Nuo Černobylio katastrofos nukentėjusių vaikų gydomasis-mokomasis vizitas į Lietuvą
Metai
2005 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga, Sveikatos apsauga
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Sudaryti sąlygas sveikatos reabilitacijai jauniems žmonėms iš Baltarusijos; propaguoti sveiką gyvenseną be žalingų įpročių; padėti atsiskleisti jaunimo asmeniniams gebėjimams ir pilietiniam aktyvumui.

Projekto rezultatai
 • Vaikams iš Baltarusijos buvo suteikta galimybė pasinaudoti medikų paslaugomis ir visomis reikalingomis gydymo bei reabilitacinėmis priemonėmis.
 • Suorganizuoti seminarai sveikos gyvensenos tema.
 • Vyko pilietinio aktyvumo ir tautinio mentaliteto stiprinimui skirti renginiai, dailės, floristikos užsiėmimai.
Projekto vykdytojas
Plungės rajono Babrungo seniūnijos šeimų bendruomenė “Tėviškė”
2004 m.
Nuo Černobylio katastrofos nukentėjusių vaikų gydomasis-mokomasis vizitas į Lietuvą
Metai
2004 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga, Verslo skatinimas
Šalis
Baltarusija
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Gerinti gyvenimo sąlygas Černobylio katastrofos paveiktuose regionuose Baltarusijoje.

Projekto rezultatai
 • Sveikatingumo seansai sanatorijoje, seminarų ciklas, mokomieji susitikimai ir pažintinė veikla Baltarusijos vyresnių klasių moksleiviams, kurie psichologiškai ir/ar fiziologiškai paveikti Černobylio katastrofos.
Projekto vykdytojas
DPI (Demokratinės politikos institutas)
Bendradarbiavimas su Baltarusija

Baltarusija yra viena iš svarbiausių Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos partnerių. Lietuva tvirtai remia ir teikia paramą už demokratinius pokyčius savo šalyje kovojantiems Baltarusijos žmonėms. Lietuva taip pat pasisako už Baltarusijos dalyvavimą ES Rytų partnerystės programoje (dalyvavimas suspenduotas nuo 2021 m.), išnaudojant jos teikiamas galimybes visose bendradarbiavimo srityse.

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai remiasi Baltarusijos poreikiais, LR Vyriausybės programa ir ES Rytų partnerystės politikos prioritetais.

Parama Baltarusijai

Baltarusija yra antroji didžiausia Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo paramos gavėja.

Lietuva įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektus su Baltarusija nuo 2002 m.

20022020 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis įgyvendintas 351 projektas už daugiau nei 4,47 mln. eurų. Parama orientuota į atviros pilietinės visuomenės kūrimą, daugiausia dėmesio skiriama jaunimui, nepriklausomoms visuomenės informavimo priemonėms, švietimui, lyčių lygybės klausimams. Teikta parama ir istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimui ir populiarinimui.

2021 m. Baltarusijoje Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuoti 8 projektai, kuriems skirta 112 tūkst. eurų. Projektai įgyvendinti paramos pilietinei visuomenei, jos politinio aktyvumo ir solidarumo didinimo, baltarusių europinės tapatybės stiprinimo, taip pat aplinkosaugos ir istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimo srityse.

2022 m. Baltarusijoje Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuoti 4 projektai, kuriems skirta 128 tūkst. eurų. Projektai įgyvendinti paramos pilietinei visuomenei, jos politinio aktyvumo ir solidarumo didinimo, baltarusių europinės tapatybės stiprinimo, taip pat kultūros paveldo išsaugojimo srityse.

Europos humanitarinis universitetas

1992 m. įkurtas Europos humanitarinis universitetas (EHU) buvo vienintelis daugiau nei dešimtmetį Minske veikęs privatus universitetas. 2004 m. vasarą dėl Baltarusijos valdžios daromų kliūčių EHU buvo priverstas nutraukti savo veiklą Minske. Remiamas Lietuvos Vyriausybės, Europos Komisijos, įvairių Europos valstybių, Šiaurės Ministrų Tarybos, JAV, taip pat privačių fondų ir kitų rėmėjų universitetas atkūrė savo veiklą, 2006 m. jam buvo išduotas leidimas studijų veiklai Vilniuje. 2019 m. universitetui suteiktas naujas veiklos leidimas, akredituotos 9 studijų programos.

2017 m. spalio 31 d. LR Vyriausybė panaudos pagrindais perdavė universitetui restauruotą buvusio Vilniaus augustinų vienuolyno pastatą, Savičiaus g. 17, kurio paskirtis  atitinka universiteto veiklai keliamus reikalavimus.

Vilniuje EHU yra vienintelis egzilio sąlygomis veikiantis baltarusiškos kilmės universitetas, savo studentams, dėstytojams ir personalui teikiantis akademinę laisvę ir sudarantis sąlygas akademiniame ir kasdieniame gyvenime vartoti baltarusių kalbą. Universitetas organizuoja ir vykdo studijas, teikia aukštojo mokslo kvalifikacijas, vykdo mokslinius tyrimus,  plėtoja kūrybinę veiklą ir kultūrą. Universitetas susideda iš Humanitarinių mokslų departamento ir Socialinių mokslų departamento. Taip pat veikia 8 mokslinių tyrimų centrai.

Šiuo metu EHU studijuoja 1 180 studentų. 2022 m. universitetą baigė 120 studentų, nuo EHU įkūrimo 1992 m. jį baigė 3 883 studentai.

EHU finansuoja 3 pagrindiniai donorai: Europos Komisija, Švedija  ir Lietuva. 2022 m. Europos Komisijos iniciatyva buvo įkurtas EHU patikos fondas, kurio tikslas – konsoliduoti EHU gaunamą donorų paramą ir užtikrinti efektyvų bei centralizuotą finansinių išteklių valdymą. Patikos fondą administruoja VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Lietuva visapusiškai remia EHU nuo pat jo veiklos perkėlimo į Vilnių, skiria finansinę paramą, išduoda nemokamas vizas studentams ir dėstytojams, suteikia patalpas.

Atgal