logo
lt
en

Nigerija

Projektai
2020 m.
Afrikos skaitmenizacijos lyderiai - stažuočių programa
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Skaitmenizacija ir inovacijos, Verslo skatinimas
Šalis
Nigerija
Skirtos lėšos
29 052 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie socialinės ir ekonominės padėties Nigerijoje gerinimo, stiprinant jaunų Nigerijos IRT specialistų verslumo įgūdžius ir dalijantis Lietuvos ir Nigerijos institucijų patirtimi, kuriant skaitmeninio verslumo ekosistemą ir palankią aplinką grįžtantiems migrantams naudotis įgytais įgūdžiais.

Projekto rezultatai
  • Atrinkta 15 programuotojų (11 vyrų ir 4 moterys), kurie vieneriems metams įdarbinti Lietuvos verslo įmonėse,
  • Surengti 2 virtualūs patirties dalijimosi seminarai, kuriuose savo įspūdžiais pasidalijo Lietuvos įmonių atstovai bei programuotojai iš Nigerijos.
  • Atlikta viešosios politikos lyginamoji studija, prisidedanti prie Nigerijos FinTech ekosistemos stiprinimo per privataus sektoriaus bei akademinės bendruomenės ryšių tamprinimą.
Projekto vykdytojas
VšĮ Afrikos tyrimai ir konsultacijos
2018 m.
Lietuvos parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse Vakarų Afrikoje
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Skaitmenizacija ir inovacijos, Verslo skatinimas
Šalis
Nigerija
2018 m.
9 458,06 Eur
2017 m.
9 417,11 Eur
Skirtos lėšos
18 875,17 Eur
Projekto tikslas

Gerinti Vakarų Afrikos regionų gyventojų socialinę bei ekonominę padėtį įgyvendinant priemones, skatinančias potencialus migrantus likti savo šalyje.

Projekto rezultatai
  • Įgyvendinant projektą buvo išvystyta "Afrikos skaitmeninių lyderių stažuočių programos“ (angl. “African Digital Leaders Traineeship Program”) koncepcija, kurios pagrindu buvo paruošta paraiška gauti finansavimą pagal ES inicijuotą kvietimą teikti paraiškas pilotiniams legalios migracijos skatinimo projektams (finansuojama ES Judumo partnerystės priemonės (angl. Mobility Partnership Facility) lėšomis).
  • Įvyko 2 Nigerijos atstovų iš partnerių organizacijos "Ventures Platform" vizitai Lietuvoje. Pirmo vizito tikslas -  susitikti su visais potencialiais programos partneriais, prisistatyti bei pristatyti Nigeriją kaip patrauklią valstybę bendradarbiavimui. Taip pat buvo plėtojama Mentorystės (patirties/įgūdžių dalinimosi) programos koncepcija. Antro vizito metu vyko susitikimai su įvairiomis IRT įmonėmis, partneriais ir buvo pasirašytas memorandumas dėl tolesnio bendradarbiavimo.
  • Įvyko oficialus programos pradžios renginys kartu su partnerių atstovais, jame dalyvavo būsimos stažuočių programos partneriai – Versli Lietuva, Code Academy, Diversity Development Group, Infobalt atstovai bei kiti dalyviai. Iš viso virš 40 dalyvių. Renginio metu buvo pristatyta išvystyta Stažuočių (patirties/įgūdžių dalinimosi) programos koncepcija.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Afrikos tyrimai ir konsultacijos“ (AfriKo)
2017 m.
Lietuvos parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse Vakarų Afrikoje
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Skaitmenizacija ir inovacijos, Verslo skatinimas
Šalis
Nigerija
2018 m.
9 458,06 Eur
2017 m.
9 417,11 Eur
Skirtos lėšos
18 875,17 Eur
Projekto tikslas

Gerinti Vakarų Afrikos regionų gyventojų socialinę bei ekonominę padėtį įgyvendinant priemones, skatinančias potencialus migrantus likti savo šalyje.

Projekto rezultatai
  • Įgyvendinant projektą buvo išvystyta "Afrikos skaitmeninių lyderių stažuočių programos“ (angl. “African Digital Leaders Traineeship Program”) koncepcija, kurios pagrindu buvo paruošta paraiška gauti finansavimą pagal ES inicijuotą kvietimą teikti paraiškas pilotiniams legalios migracijos skatinimo projektams (finansuojama ES Judumo partnerystės priemonės (angl. Mobility Partnership Facility) lėšomis).
  • Įvyko 2 Nigerijos atstovų iš partnerių organizacijos "Ventures Platform" vizitai Lietuvoje. Pirmo vizito tikslas -  susitikti su visais potencialiais programos partneriais, prisistatyti bei pristatyti Nigeriją kaip patrauklią valstybę bendradarbiavimui. Taip pat buvo plėtojama Mentorystės (patirties/įgūdžių dalinimosi) programos koncepcija. Antro vizito metu vyko susitikimai su įvairiomis IRT įmonėmis, partneriais ir buvo pasirašytas memorandumas dėl tolesnio bendradarbiavimo.
  • Įvyko oficialus programos pradžios renginys kartu su partnerių atstovais, jame dalyvavo būsimos stažuočių programos partneriai – Versli Lietuva, Code Academy, Diversity Development Group, Infobalt atstovai bei kiti dalyviai. Iš viso virš 40 dalyvių. Renginio metu buvo pristatyta išvystyta Stažuočių (patirties/įgūdžių dalinimosi) programos koncepcija.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Afrikos tyrimai ir konsultacijos“ (AfriKo)
Bendradarbiavimas su Nigerija

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai nustatyti remiantis Afrikos šalių (Nigerijos) poreikiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir ES politikos prioritetais.

Vystomojo bendradarbiavimo strategijos sektorių prioritetai Afrikai 2022–2025 metais:

1) skaitmeninių technologijų diegimas siekiant spartinti Afrikos žemyno ekonominį ir
socialinį vystymąsi;

2) darbo vietų kūrimas jaunimui, profesinis moterų ir mergaičių švietimas;

3) nelegalios migracijos prielaidų šalinimas.

 

Parama Nigerijai

Lietuva įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektus Nigerijoje nuo 2017 m.

2017–2020 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis įgyvendinti 2 vystomojo bendradarbiavimo projektai už 47,9 tūkst. eurų. Parama skirta ekonominės plėtros ir skaitmeninimo srityse.

Atgal