logo
lt
en

Palestina

Projektai
2023 m.
Dirbtinio intelekto įgūdžių įvaldymas ir realaus laiko ekonomikos kūrimas Palestinoje (ART-inTELL)
Metai
2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Skaitmenizacija ir inovacijos
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
93 614,74 Eur
Projekto tikslas

Padėti studentams įgyti praktinių įgūdžių kuriant DI sprendimus,  perduoti naujas žinias ir pažangius darbo metodus bei prisidėti prie ilgalaikio Palestinos ekonomikos iššūkių sprendimo taikant inovatyvias skaitmenines, duomenimis grindžiamas technologijas investicijų pritraukimo, aukštesnės pridėtinės vertės, naujų darbo vietų bei horizontaliųjų ryšių tarp tikslinių grupių kūrimo srityse.

Projekto vykdytojas
Digitech asociacija INFOBALT
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
2022 m.
Dirbtinio intelekto įgūdžių įvaldymas ir realaus laiko ekonomikos kūrimas Palestinoje (ART-inTELL)
Metai
2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Skaitmenizacija ir inovacijos
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
93 614,74 Eur
Projekto tikslas

Padėti studentams įgyti praktinių įgūdžių kuriant DI sprendimus,  perduoti naujas žinias ir pažangius darbo metodus bei prisidėti prie ilgalaikio Palestinos ekonomikos iššūkių sprendimo taikant inovatyvias skaitmenines, duomenimis grindžiamas technologijas investicijų pritraukimo, aukštesnės pridėtinės vertės, naujų darbo vietų bei horizontaliųjų ryšių tarp tikslinių grupių kūrimo srityse.

Projekto vykdytojas
Digitech asociacija INFOBALT
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Moterų žemės ūkio iniciatyvų stiprinimas (daiktų internetu pagrįstas išmanusis šiltnamis, skirtas aplinkos ir ekonomikos tvarumui Birzeito stovykloje užtikrinti)
Metai
2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
10 000 Eur
Projekto tikslas

Užtikrinti didesnį maisto prieinamumą pabėgėlių stovykloje gyvenančioms moterims ir jų šeimoms, suteikti moterims galimybę dirbti ir gauti papildomų pajamų pardavus išmaniajame šiltnamyje užaugintą produkciją, sustiprinti jų vaidmenį sprendžiant bendruomenės klausimus, didinti moterų pasitikėjimą savimi, skatinti imtis naujų iniciatyvų, plėtoti ryšius.

Projekto rezultatai
 • Projekto dalyvėms surengti mokymai, susiję su šiltnamio išmaniųjų technologijų valdymu, taip pat lyderystės ir verslo gebėjimų ugdymu (10 mokymų valandų, 56 mokymų dalyvės).
 • 2022 m. lapkričio 7 d. oficialiai atidarytas įrengtas išmanusis šiltnamis, dalyvaujant paramos gavėjoms ir vietos bendruomenės atstovams.
 • Projekto vykdymo metu vietos bendruomenė buvo supažindinta ir aktyviai įsitraukė į tvaraus ūkininkavimo procesą.
 • Užtikrintas tvarus gamtos išteklių naudojimas išmaniajame šiltnamyje.
 • Projektas buvo nuolat viešinamas užtikrinant Lietuvos matomumą (socialiniuose tinkluose, informuojant Palestinos institucijas, tarptautinę donorų bendruomenę).
Projekto vykdytojas
Lietuvos užsienio reikalų ministerija/ Lietuvos Respublikos ryšių su Palestina biuras/ Birzeito viešųjų paslaugų komitetas
Palestinos moterų įgalėjimas dalyvauti skaitmeniniame versle (PWpower)
Metai
2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
10 000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti kolegijose ar universitetuose studijuojančių, technologijų srityje dirbančių arba norinčių persikvalifikuoti merginų ir moterų įsitraukimą į technologijų srities darbo rinką Palestinoje.

Projekto rezultatai
 • Projekto veiklos suteikė technologinio verslumo, savarankiško skaitmeninių verslų kūrimo žinių ir praktinių įgūdžių, galimybę užmegzti ryšius su ES valstybių inovatyviais skaitmeninių technologijų verslais, visų pirma startuoliais ir jų ugdymo ekosistemomis.
 • Parengta ir partneriui perduota skaitmeninių gebėjimų ugdymo (mokymų) programa, kurią bus galima ir toliau naudoti apmokant tikslines auditorijas.
 • Įgyvendinus mokymus dalyviams buvo suteikta karjeros skaitmeninių technologijų kūrimo srityje kompetencija.
 • Suorganizuotas hakatonas.
 • 2022 m. rugsėjo 27 d. Palestinos telekomunikacijų ir IT ministerijoje įvyko projekto praktinės dalies atidarymo ceremonija, kurioje dalyvavo Palestinos moterų reikalų ministrė, Palestinos telekomunikacijų ir IT ministerijos vadovybė, Palestinos informacinių technologijų asociacijos vadovas, Palestinos moterų verslo forumo atstovės.
 • Projektas buvo nuolat viešinamas užtikrinant Lietuvos matomumą (socialiniuose tinkluose, Palestinos telekomunikacijų ir IT ministerijos bei Moterų reikalų ministerijos oficialiose paskyrose, Lietuvos interneto portale 15min.lt).
 • Įgyvendinus projektą Lietuva Palestinoje tapo žinoma kaip viena iš Europos skaitmeninių technologijų lyderių.
Projekto vykdytojas
Lietuvos užsienio reikalų ministerija/ Lietuvos Respublikos ryšių su Palestina biuras/ Asociacija „INFOBALT“
2021 m.
Ekonominis moterų įgalinimas suteikiant galimybę gaminti ekologinį medų ir jį realizuojant skaitmeninės platformos pagalba
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
7 925 Eur
Projekto tikslas

Ekonominis 15-os kolegijų abiturienčių  iš Yatta regiono kaimų įgalinimas, sukuriant kooperatyvą, skirtą ekologiško medaus gamybai bei sukuriant skaitmeninę plaformą jo realizavmui.  

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Projekto dalyvėms surengti 25 val. mokymai apie ekologiško medaus gamybą.
 • Projekto dalyvėms nupirkti 25 aviliai, 15 vnt. specialių rūbų komplektų, 15 bitininkystei reikalingų įrankių, taip pat medaus rūšiavimo ir pakavimo įranga, speciali reklaminė iškaba.
 • Projekto dalyvėms suteiktos 20 val. konsultacinės paslaugos apie bičių auginimą, ekologiško medaus gamybą ir marketingą.
 • Vienerių metų laikotarpiui pasirašytas susitarimas su pirmuoju moterų verslininkių inkubatoriumi Palestinoje „Iradah“ dėl projekto dalyvių įtraukimo į smulkiųjų verslininkių tinklą, taip užtikrinant jų dalyvavimą įvairiose parodose, mugėse, konsultavimą ir kitą pagalbą, dalijimąsi gerąja patirtimi.
 • Projektas viešintas, užtikrinant Lietuvos matomumą (spaudos pranešimuose, socialiniuose tinkluose, informuojant Palestinos institucijas).
Projekto vykdytojas
Hebrono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras
Smulkaus verslo savininkių skaitmeninio-ekonominio įgalinimo ir tarpvalstybinės rinkodaros projektas
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
10 495,77 Eur
Projekto tikslas

Skatinti 18–35 metų palestiniečių mažų verslų savininkes Hebrono mieste pasiekti tvarų pragyvenimo šaltinį, naudojantis skaitmenine tarpvalstybine rinkodara.

Projekto rezultatai
 • Hebrono mieste suorganizuoti el. marketingo bei elektroninių parduotuvių administravimo mokymai, 60 moterų projekto dalyvių išklausė mokymų kursą, kurio temos buvo „Pardavimas ir rinkodara“, „Kokybės vadyba“,  „Galimybių analizė“, „Aplinkos apsauga ir ekologiško verslo koncepcijos“, „Fotografija“.
 • Sukurtas interneto portalas „Bastah“ (https://busta.ps).
 • Sukurta produktų skaitmeninės reklamos kampanija, paviešintos 7 internetinės reklamos Facebook socialiniame tinkle, kurios pasiekė daugiau nei 100 000 Facebook socialinio tinklo vartotojų.
 • Mažų verslų savininkėms suteiktos 50 val. konsultacijų paslaugos apie produktų reklamos kokybę, užsienio rinkos pasiekimo galimybes, el. parduotuvių administravimą, komunikacijos įgūdžius.
 • 60 projekto dalyvių moterų verslininkių dalyvavo renginyje „Pasaulinė verslumo savaitė“, kurio metu turėjo galimybę parduoti savo produktus.
 • 60 projekto dalyvių moterų verslininkių ir 20 stambių verslininkų dalyvavo Skaitmeninės rinkodaros parodoje, kurios metu pasirašyta 20 sutarčių su moterimis pirkti jų produktus.
Projekto vykdytojas
Palestinos komunikacijos ir plėtros strategijų centras
Smulkaus verslo savininkių, gyvenančių pabėgėlių stovyklose, skaitmeninio-ekonominio įgalinimo ir tarpvalstybinės rinkodaros projektas
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
7 055 Eur
Projekto tikslas

Skatinti palestinietes mažų verslų savininkes, gyvenančias pabėgėlių stovyklose, susikurti tvarų pragyvenimo šaltinį, naudojantis skaitmenine tarpvalstybine rinkodara.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Al-Fawar pabėgėlių stovykloje  surengto renginio metu pabėgėlių stovykloje gyvenančioms moterims pristatytos elektroninės prekybos teikiamos galimybės.
 • Surengti mokymai „Gebėjimų vystymas skaitmeninio marketingo ir elektroninės prekybos srityje (20 mokymo valandų).
 • Al-Aroub pabėgėlių stovykloje surengta projekto dalyvių produkcijos mugė (dalyvavo 43 dalyvės), pristatant verslininkes, jų prekes ir skaitmeninių technologijų įtaką jų verslui.
 • Sukurta 40 projekto dalyvių elektroninių parduotuvių.
 • Pasirašytas susitarimas su pirmuoju moterų verslininkių inkubatoriumi Palestinoje „Iradah“ dėl projekto dalyvių įtraukimo į smulkiųjų verslininkių tinklą, taip užtikrinant jų dalyvavimą įvairiose parodose, mugėse, konsultavimą ir kitą pagalbą, gerosios patirties dalinimąsi.
 • Projekto dalyvėms suteiktos konsultacinės paslaugos (komunikacijos gebėjimų tobulinimo, elektroninių parduotuvių administravimo, prekių fotografavimo ir kt.).
 • Projektas viešintas, užtikrinant Lietuvos matomumą (spaudos pranešimuose, socialiniuose tinkluose, informuojant Palestinos institucijas).
Projekto vykdytojas
Palestinos komunikacijos ir plėtros strategijų centras
2019 m.
„Moterys skaitmeniniame versle“: Palestiniečių moterų verslininkių įgalinimas ir skaitmeninių įgūdžių stiprinimas
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
16 900,94 Eur
Projekto tikslas

Pagerinti Palestinos moterų verslumo skaitmeninėje erdvėje gebėjimus – sustiprinti tinklaveikos, komunikacijos, skaitmeninio marketingo ir socialinių tinklų panaudojimo įgūdžius; gilinti PA ir LT skaitmeninio verslo atstovių B2B bendradarbiavimą pasitelkiant 2017 metais sukurtą informacinę platformą.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Tikslinė – smulkių verslininkių – grupė pagerino skaitmeninio verslumo įgūdžius, perimdamos patirtį iš Lietuvos skaitmeninio verslo eksperčių ir sėkmingai veikiančių Palestinos verslo eksperčių/-tų.
 • Bendradarbiaujant su Projekto partneriais – Bank of Palestine, NVO PalVision ir PA Socialinės plėtros ministerija – mokymai įgyvendinti ne vien Ramaloje (Vakarų krante), kaip ankstesniais metais, bet taip pat ir Gazoje (video-ryšiu) bei Rytų Jeruzalėje.
 • Projekto dalyvės užmezgė ir išplėtė tarpusavio ryšių ir jų smulkius verslus papildančios sąveikos tinklą. Projekto dalyvės įsitraukė į ryšių su LT ekspertėmis tinklą, besinaudodamos ir vystydamos sukurtą dar 2017 m. PA – LT smulkaus skaitmeninio verslo platformą.
 • Dalyvės pačios vykdo tolesnius mokymus, pasinaudodamos minėtoje platformoje talpinama/ atnaujinama mokymų medžiaga.
 • Sustiprintas LT ir PA visuomenių tarpusavio pažinimas. Užmegzti ir tiesioginiai verslo ryšiai – LT dalyvių gaminiai pradėti tiekti į PA, PA gamintojų – į LT.
Projekto vykdytojas
Market Place investment (MPI)
2018 m.
„Moterys skaitmeniniame versle“: Palestiniečių moterų verslininkių įgalinimas ir skaitmeninių įgūdžių stiprinimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
16 822,5 Eur
Projekto tikslas

Pagerinti Palestinos moterų verslumo skaitmeninėje erdvėje gebėjimus – sustiprinti tinklaveikos, komunikacijos, skaitmeninio marketingo ir socialinių tinklų panaudojimo įgūdžius; sukurti informacinę platformą Lietuvos ir Palestinos skaitmeninio verslo atstovių B2B bendradarbiavimui.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Tikslinė – smulkių verslininkių – grupė pagerino skaitmeninio verslumo įgūdžius, perimdamos patirtį iš Lietuvos (LT) skaitmeninio verslo eksperčių ir sėkmingai veikiančių Palestinos (PA) verslo eksperčių/-tų.
 • Projekto dalyvės užmezgė ir išplėtė tarpusavio ryšių ir jų smulkius verslus papildančios sąveikos tinklą, Projekto dalyvės užmezgė ryšių su LT ekspertėmis tinklą ir parengė PA – LT smulkaus skaitmenio verslo platformą. Numatytos galimos tolesnių specifinių įgūdžių mokymo kryptys. Sustiprintas LT ir PA visuomenių tarpusavio pažinimas.
 • Apibrėžtos išmoktos pamokos, pateikti pasiūlymai tęstiniams projektams PA moterų ekonominio įgalinimo srityje. Projekto vykdytojas ir jo partnerės LT yra pasirengę išmoktas pamokas ir pasiūlymus pateikti LR Vystomojo bendradarbiavimo kasmetinėje konferencijoje.
Projekto vykdytojas
Market Place investment (MPI)
2017 m.
Moterų skaitmeninio verslumo ugdymas ir įgalinimas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
14 771,94 Eur
Projekto tikslas

Pagerinti Palestinos moterų verslumo skaitmeninėje erdvėje gebėjimus.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Tikslinė – smulkių verslininkių – grupė įgijo anksčiau neturėtus skaitmeninio verslumo įgūdžius, perimdamos patirtį iš Lietuvos skaitmeninio verslo eksperčių ir sėkmingai veikiančių Palestinos verslo eksperčių/-tų.
 • Projekto dalyvės užmezgė tarpusavio ryšių ir jų smulkius verslus papildančios sąveikos tinklą, taip pat užmezgė ryšius su Lietuvos ekspertėmis ir pradėjo rengti Palestinos - Lietuvos smulkaus skaitmenio verslo platformą. Numatytos galimos tolesnių specifinių įgūdžių mokymo kryptys. Sustiprintas Lietuvos ir Palestinos visuomenių tarpusavio pažinimas.
 • Apibrėžtos išmoktos pamokos, pateikti pasiūlymai galimiems tęstiniams projektams Palestinoje moterų ekonominio įgalinimo srityje. Projekto vykdytojo partnerės Lietuvoje išmoktas pamokas ir pasiūlymus pateikė LR Vystomojo bendradarbiavimo kasmetinėje konferencijoje.
 • Buvo užtikrintas teigiamas projekto ir Lietuvos matomumas Palestinos žiniasklaidoje - parengtos 4 laidos Wattan TV, projektą apibendrinantis filmas, straipsniai Palestinoje ir Lietuvos elektroninėje žiniasklaidoje.
Projekto vykdytojas
UAB „Wattan TV“
2016 m.
Palestinos ir Lietuvos gydytojų klounų bendradarbiavimas: gerosios patirties ir socialinių įgūdžių mainai (II dalis)
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
9.216,8 Eur
Projekto tikslas

Lietuvos patirties, gebėjimų ir galimybių teikti pagalbą karo ir humanitarinių pabėgėlių prieglobsčio šalyse įvertinimas ir vystymas (Jordanijos atvejis).

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti 3 dienų mokymai 3 Palestinos gydytojams klounams.
 • Įgyvendinta 13 vizitų į Lietuvos ligonines siekiant pagerinti Palestinos gydytojų įgūdžius ir juos motyvuoti.
 • Suorganizuotas viešinimo renginys.
Projekto vykdytojas
Asociacija „Raudonos Nosys Gydytojai klounai“
2015 m.
Įgalinimas per dalinimasi: moterys (po)konfliktinėse situacijose
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Palestina, Sakartvelas
Skirtos lėšos
14.985,68 Eur
Projekto tikslas

Gruzijos ir Palestinos moterų ekonominis ir socialinis įgalinimas, siekiant įveikti (po)konfliktinių ir krizinių situacijų pasekmės, ir Lietuvos visuomenės informavimas apie šių šalių moterų padėtį.

Projekto rezultatai
 • Lietuvoje organizuotas Gruzijos (6 asm.), Palestinos (3 asm.) ir Lietuvos (6 asm.) moterų - vietos bendruomenių lyderių forumas (3,5 d.), kurio metu dalyvės dalinosi savo darbo ir aktyvizmo patirtimi, buvo įgalintos šviesti vietinę visuomenę lyčių lygybės, demokratinių principų, moterų politinio aktyvumo klausimais. Jos buvo apmokytos teikti paramą pilietinei visuomenei socialinės rūpybos ir švietimo srityse siekiant įveikti konfliktų ir krizinių situacijų pasekmes. Lankėsi EIGE, privačiame Vilniaus darželyje „Nendrė“, Kėdainių raj. savivaldybėje
 • Forumo metu sukauptos informacijos pagrindu buvo sukurtas filmukas apie Palestinos ir Gruzijos moterų padėtį, išplatintas projekto organizacijų tinklalapiuose, Facebook paskyrose kituose internetiniuose portaluose, naudojamas švietimo tikslais
 • Parengti ir publikuoti 4 straipsniai apie pilietinės visuomenės situaciją projekto šalyse, išplatinti projekto organizacijų tinklalapiuose, Facebook paskyrose kituose internetiniuose portaluose
 • Forume įgytą patirtį moterys pritaikė savo vietos bendruomenėse ir kasdieniame aktyvizme siekdamos teisingesnės ir moterims palankesnės visuomenės. 
Projekto vykdytojas
VšĮ Lygių galimybių plėtros centras
Palestinos ir Lietuvos gydytojų klounų bendradarbiavimas: gerosios patirties ir socialinių įgūdžių mainai
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
9.000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti ir plėsti Palestinos socialinių klounų programą - sukurti tvarų ir profesionalų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Palestinos gydytojų klounų, padėti Palestinos gydytojams klounams tobulėti ir plėsti veiklą Palestinos teritorijoje esančiose socialinėse ir gydymo įstaigose.

Projekto rezultatai
 • Apmokyti 7 Palestinos gydytojai klounai (trukmė - 3 d.).
 • Aplankyti 5 pagrindinių Vakarų Kranto ligoninių vaikų skyriai (160 sergančių vaikų ir 300 tėvų bei ligonės personalo).
 • Projekto metu surengta spaudos konferencija; pasirodė 4 straipsniai, 3 TV reportažai, parengti 2 išsamūs interviu su projekto vadove.
Projekto vykdytojas
Asociacija “RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai”
Pshichosocialinė terapija per asmeninę dokumentiką
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
6.000 Eur
Projekto tikslas

Surengti seminarus/mokymus Vakarų Krante paaugliams ir jų edukatoriams.

Projekto rezultatai
 • 7 dienų trukmės mokymų metu apmokyta 10 paauglių, kurie įgijo įgūdžių, kaip įveikti neigiamą išorės spaudimą, išmoko laisviau komunikuoti ir būti atviresni aplinkai, kūrybiškiau naudoti savipagalbos metodus.
 • Surengti mokymai 2 edukatoriams, kurie įgijo didesnį pasitikėjimą savimi darbui su jaunimu ir jų problemomis, įgijo motyvacijos ir gebėjimų perduoti savo įgūdžius kitoms tiklinėms grupėms.
 • 10 paauglių ir 2 edukatoriai įgijo žinių apie dokumentinę kinematografiją kaip psichologinės savipagalbos metodą ir išmoko ja naudotis.
 • Sukurti ir išplatinti 2 video klipai, atvirai parodantys skirtingas dalyvių patirtis.
Projekto vykdytojas
NVO „Aspectus Memoria“
2013 m.
Jaunimo pilietiškumo stiprinimas per neformalų ugdymą
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
24.817 Lt
Projekto tikslas

Naudojant neformalaus ugdymo metodus stiprinti Palestinos jaunimo pilietiškumo įgūdžius ir taip įgalinti jaunimą ir bendruomenes efektyviau dalyvauti savo šalies gyvenime, kurti demokratišką, žinių pagrindu vystomą visuomenę.

Projekto rezultatai
 • Lietuvoje atrinkta ir apmokyta 9 asmenų grupė, jos dalyviai supažindinti su kultūriniais ypatumais ir parengti NFU pristatymui Palestinoje.
 • Savaitės trukmės vizito Palestinoje metu kiekvienas specialistas, naudodamasis NFU metodais, perdavė pagrindines profesines žinias. Mokymai vyko trijose institucijose: berniukų mokykloje „Arab Institute“ (24 berniukai), “Al Quds” universitete (18 studentų), NVO “Vision Alliance for Arts and Culture” (17 dalyvių) – iš viso 59 dalyviai. Užsiėmimų metu pasiūlytos jaunimui ir bendruomenei svarbių projektų idėjos. Iš jų atrinktos geriausios ir praktiškai įgyvendinamos, parengti jų aprašymai ir numatyti veiksmai, kaip tuos projektus įgyvendinti.
 • Lietuviai kartu su partnerių organizacijų atstovais bei apmokytomis jaunimo grupėmis dalyvavo alyvuogių rinkime, kaip pilietiškumo stiprinimo per neformalų ugdymą projekto baigiamojoje veikloje.

Projekto vykdytojas
Asociacija Nematerialaus turto fondas
2011 m.
Bendros LT-PS.NET veiklos
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
24.940 Lt
Projekto tikslas

Prisidėtų prie Palestinos pilietinės visuomenės vystymosi ir žmogaus teisių bei laisvių užtikrinimo.

Projekto rezultatai
 • Lietuvoje lankėsi 6 Palestinos NVO atstovai. Jie susitiko su URM, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Jaunimo reikalų departamento atstovais.
 • 2011 m. spalio 7 d. LR Seimo Europos informacijos biure įvyko konferencija, kurioje buvo aptarta pilietinės visuomenės Palestinoje situacija.
 • Knygyne „Draugystė“ įvyko fotografijų parodos „Palestina“ atidarymas.
 • Įvyko susitikimai su palestiniečių ir arabų bendruomenių atstovais Lietuvoje.
Projekto vykdytojas
Kultūros centras "In Actio"
2010 m.
Bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Palestinos stiprinimas ir plėtra
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
24.822 Lt
Projekto tikslas

Skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Palestinos institucijų ir nevyriausybinių organizacijų.

Projekto rezultatai
 • Projekto metu 6 palestiniečiai (5 NVO sektoriaus atstovai, 1 fotografas) vyko į Lietuvą pasikeisti darbo patirtimi, aptarti ir išanalizuoti darbo kartu galimybes, remti nevyriausybinio sektoriaus ir institucijų komunikaciją, paskatinti dialogą tarp skirtingų kultūrų bei civilizacijų.
 • Parengta Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus pozicija bendradarbiavimo su Palestina klausimais, kuri pristatyta konferencijos Vilniuje metu.
 • Surengta nuotraukų iš Palestinos paroda.
Projekto vykdytojas
Kultūros centras “In Actio” Projekto vykdytojas šalyje partnerėje - The Alternative Information Center (AIC)
2009 m.
Demokratinių rinkimų organizavimo bei pilietinės visuomenės ugdymo studijų vizitas Palestinos Nacionalinės Administracijos politinių partijų ir institucijų atstovams
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Palestina
Skirtos lėšos
25.000 Lt
Projekto tikslas

Perduoti Lietuvos rinkimų organizavimo bei vykdymo patirtį.

Projekto rezultatai
 • Rinkimų stebėtojai iš Palestinos buvo supažindinti su LR rinkimų sistema ir organizavimo specifika, susitiko su Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovais, o rinkimų dieną lankėsi rinkimų apylinkėse ir kandidatų į prezidentus rinkimų štabuose. Jie susitiko su Seimo, Prezidentūros ir URM atstovais, lankėsi LRT.
Projekto vykdytojas
Lietuvos žurnalistikos centras
Bendradarbiavimas su Palestina

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai formuluojami remiantis Artimųjų Rytų šalių (Palestinos) poreikiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir ES politikos prioritetais.

Vystomojo bendradarbiavimo strategijos sektorių prioritetai Palestinoje 2022–2025 metais:

1) stiprinti administracinius ir institucinius gebėjimus, perduoti viešojo sektoriaus reformų patirtį;

2) tvari ekonomikos plėtra;

3) nelegalios migracijos prielaidų šalinimas.

Parama Palestinai

Lietuva įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektus Palestinoje nuo 2009 m.

20092020 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Palestinoje įgyvendinta 10 projektų už 101,1 tūkst. eurų. Parama skirta demokratinės ir pilietinės visuomenės stiprinimo, neformaliojo švietimo, moterų ekonominio įgalėjimo srityse.

2021 m. Palestinoje įgyvendinti 3 projektai moterų ekonominio įgalėjimo srityje, kuriems skirta 25,4 tūkst. eurų.

2022 m. Palestinoje įgyvendinti 3 projektai moterų ekonominio įgalėjimo srityje, kuriems skirta 113 614 tūkst. eurų.

Humanitarinė pagalba

2012–2020 m. skirta 244,3 tūkst. eurų humanitarinės pagalbos:

 • 2020 m. Lietuva skyrė 50 000 eurų JT paramos ir darbo agentūrai (UNRWA) Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose remti.
 • 2020 m. Lietuva skyrė 17 000 eurų Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui kovai su COVID-19 pandemija Palestinoje.
 • 2019 m. Lietuva skyrė 30 000 eurų JT paramos ir darbo agentūrai (UNRWA) Palestinos pabėgėliams Sirijoje remti.
 • 2018 m. Lietuva skyrė 20 000 eurų JT paramos ir darbo agentūrai (UNRWA) Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose remti.
 • 2017 m. Lietuva skyrė 20 000 eurų JT paramos ir darbo agentūrai (UNRWA) Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose remti.
 • 2016 m. Lietuva skyrė 20 000 eurų JT paramos ir darbo agentūrai (UNRWA) Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose remti.
 • 2014 m. Lietuva skyrė JT paramos ir darbo agentūrai (UNRWA) 30 000 eurų nuo konflikto Gazos ruože nukentėjusiems palestiniečiams remti ir 40 000 eurų Palestinos pabėgėliams (jų stovykloms) Sirijoje.
 • 2012 m. Lietuva skyrė 17 377 eurų JT paramos ir darbo agentūrai (UNRWA) Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose remti.
Atgal