logo
lt
en

Sakartvelas

Projektai
2024 m.
Atsparumo dezinformacijai stiprinimas Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse, ypatingą dėmesį skiriant nepriklausomai žiniasklaidai
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
88 607,69 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti atsparumą dezinformacijai ir strateginės komunikacijos gebėjimus, įtvirtinant nepriklausomos informacijos sklaidą ES Rytų partnerystės šalyse.

Projekto vykdytojas
UAB „Delfi“
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Bendradarbiaujantis Kvarelis: stipresnių ryšių tarp viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių kūrimas
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
37795,50 Eur
Projekto tikslas

Padėti sukurti stipresnius Kvarelio savivaldybės viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių ryšius, kad būtų skatinamas bendradarbiavimu grindžiamas ir įtraukus požiūris į tvarų vystymąsi.

Projekto vykdytojas
Plungės rajono savivaldybės administracija
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Bendradarbiavimas priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų srityje siekiant geresnio šalių kandidačių pasirengimo. Safety First!
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
84 326,4 Eur
Projekto tikslas

Skatinti Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo ugniagesių gelbėtojų institucijų bendradarbiavimą, įvertinti šalių priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistemos būseną, išsiaiškinti administravimo problemas bei suteikti metodinę pagalbą siekiant tobulinti analogiškos gelbėjimo ir civilinės saugos tarnybos administracinius gebėjimus.

Projekto vykdytojas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
EU4YOUTH „Europos Sąjunga – jaunimui“ 3 etapas
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Švietimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2024 m.
180 000 Eur
2023 m.
180 000 Eur
2022 m.
246 732,28 Eur
2021 m.
113 267,72 Eur
Skirtos lėšos
Europos Komisija- 15,12 mln. Eur; LT kofinansavimas – 720 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą demokratinius procesus ir įsitraukimą į Rytų partnerystės šalių darbo rinkas ir socialinę ekonomiką, prisidėti prie tvarios ekonomikos augimo skatinimo, socialinės sanglaudos, nelygybės visuomenėje mažinimo.

Projekto vykdytojas
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
Finansavimo šaltinis
Europos Komisija I Užsienio reikalų ministerija
Modernios dezinformacijos iššūkiai okupacijos akivaizdoje
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Armėnija, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
59 589 Eur
Projekto tikslas

Išmokyti Ukrainos, Sakartvelo ir Armėnijos žiniasklaidą ir platesnę visuomenę pasirinkti patikimus šaltinius ir kurti teisingus naratyvus, atpažinti dezinformaciją ir užkirsti jai kelią.

Projekto vykdytojas
Civic Resilience Initiative
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Moldovos ir Sakartvelo žemės ūkis ir kaimo plėtra – administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas eurointegracijos srityje
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas, Žemės ūkis
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
98 964,36 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Moldovos ir Sakartvelo žemės ūkio ir kaimo plėtrą koordinuojančių įstaigų administracinius ir institucinius gebėjimus eurointegracijos srityje, pasitelkiant LR Nacionalinės mokėjimų agentūros daugiametę patirtį ir sukauptas žinias.

Projekto vykdytojas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
2023 m.
Atsparumo dezinformacijai stiprinimas Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse, ypatingą dėmesį skiriant nepriklausomai žiniasklaidai
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
88 607,69 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti atsparumą dezinformacijai ir strateginės komunikacijos gebėjimus, įtvirtinant nepriklausomos informacijos sklaidą ES Rytų partnerystės šalyse.

Projekto vykdytojas
UAB „Delfi“
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Bendradarbiaujantis Kvarelis: stipresnių ryšių tarp viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių kūrimas
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
37795,50 Eur
Projekto tikslas

Padėti sukurti stipresnius Kvarelio savivaldybės viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių ryšius, kad būtų skatinamas bendradarbiavimu grindžiamas ir įtraukus požiūris į tvarų vystymąsi.

Projekto vykdytojas
Plungės rajono savivaldybės administracija
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Bendradarbiavimas priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų srityje siekiant geresnio šalių kandidačių pasirengimo. Safety First!
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
84 326,4 Eur
Projekto tikslas

Skatinti Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo ugniagesių gelbėtojų institucijų bendradarbiavimą, įvertinti šalių priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistemos būseną, išsiaiškinti administravimo problemas bei suteikti metodinę pagalbą siekiant tobulinti analogiškos gelbėjimo ir civilinės saugos tarnybos administracinius gebėjimus.

Projekto vykdytojas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Energijos efektyvumo ir energijos taupymo sprendimai Sakartvelo gyvulininkystės sektoriuje populiarinant ir didinant alternatyvių energijos šaltinių naudojimą
Metai
2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita, Žemės ūkis
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
8 000 Eur
Projekto tikslas

Lietuvos patirties perdavimas mažinant energijos suvartojimą ir taikant energijos efektyvumo ir išteklių taupymo sprendimus perdavimas

Projekto rezultatai
 • Organizuoti, mokymai bei pažintiniai vizitai tema „ES direktyva dėl energijos taupymo ir efektyvaus naudojimo“ žemės ūkio produkcijos gamintojams ir perdirbėjams, žemės ūkio politikos formuotojams ir Adžarijos pramonės ir prekybos rūmų atstovams.
 • Adžarijos kaimo vietovių ūkininkai supažindinti su ES direktyva dėl energijos taupymo ir efektyvaus naudojimo bei su smulkaus ir vidutinio verslo vystymosi galimybėmis ir perspektyvomis.
Projekto vykdytojas
Lietuvos kiaulių augintojų ir veislės gerintojų asociacija
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Sakartvele
EU4YOUTH „Europos Sąjunga – jaunimui“ 3 etapas
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Švietimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2024 m.
180 000 Eur
2023 m.
180 000 Eur
2022 m.
246 732,28 Eur
2021 m.
113 267,72 Eur
Skirtos lėšos
Europos Komisija- 15,12 mln. Eur; LT kofinansavimas – 720 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą demokratinius procesus ir įsitraukimą į Rytų partnerystės šalių darbo rinkas ir socialinę ekonomiką, prisidėti prie tvarios ekonomikos augimo skatinimo, socialinės sanglaudos, nelygybės visuomenėje mažinimo.

Projekto vykdytojas
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
Finansavimo šaltinis
Europos Komisija I Užsienio reikalų ministerija
Kova su Rusijos dezinformacija apie Abchaziją
Metai
2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
11 767,25 Eur
Projekto tikslas

Visuomenės atsparumo prieš Rusijos propagandą stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • Parengtas mokslinis darbas apie strateginius naratyvus, kuriais Rusija bando pateisinti Abchazijos okupaciją (paviešinta https://archive.ge); remiantis šiuo moksliniu darbu sukurti du vaizdo klipai kartvelų ir rusų kalbomis, skirti auditorijai okupuotame Abchazijos regione, įvertinantys Abchazijoje vykusius rinkimus, sovietų valdžios įsigalėjimą Abchazijoje, vietinių bolševikų kovos su Sakartvelu, Josifo Stalino ir Lavrenti Berijos veiksmų įvertinimą.
 • Surengtas viešas projekto tyrimo darbo ir vaizdo klipų pristatymas, kuriame dalyvavo ekspertų grupės bei akademinės bendruomenės atstovai. Klipai buvo paskelbti trijose NVO SOVLAB socialinės žiniasklaidos platformose, Facebook, Instagram, Youtube ir Tiktok.
Projekto vykdytojas
NVO „Jaunimo pilietinės raidos centras”
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Sakartvele
Mažumų dalyvavimas viešajame gyvenime
Metai
2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
5 000 Eur
Projekto tikslas

Remti ir paskatinti jaunų etninių ir religinių mažumų lyderių įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą ir supažindinti juos su europietiškomis vertybėmis.

Projekto rezultatai
 • Parengtas ir išspausdintas leidinys apie ES, siekiant didinti suvokimą apie Sakartvelo integracijos į ES procesą (azerų ir armėnų kalba); leidinys išplatintas vietos bendruomenėse.
 • Organizuoti 3 dienų mokymai, kuriuose dalyvavo žydų, jazidų ir musulmonų bendruomenių, Armėnų apaštališkosios, katalikų, evangelikų-liuteronų, evangelikų-baptistų ir sekmininkų bažnyčių jaunimo atstovai.
 • Su aukštos kvalifikacijos ekspertais parengta neformaliojo ugdymo metodais paremta mokymo programa apie problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria Sakartvelo etninės mažumos.
Projekto vykdytojas
NVO „Iniciatyva pilietinei visuomenei“
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Sakartvele
Modernios dezinformacijos iššūkiai okupacijos akivaizdoje
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Armėnija, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
59 589 Eur
Projekto tikslas

Išmokyti Ukrainos, Sakartvelo ir Armėnijos žiniasklaidą ir platesnę visuomenę pasirinkti patikimus šaltinius ir kurti teisingus naratyvus, atpažinti dezinformaciją ir užkirsti jai kelią.

Projekto vykdytojas
Civic Resilience Initiative
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Moldovos ir Sakartvelo žemės ūkis ir kaimo plėtra – administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas eurointegracijos srityje
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas, Žemės ūkis
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
98 964,36 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Moldovos ir Sakartvelo žemės ūkio ir kaimo plėtrą koordinuojančių įstaigų administracinius ir institucinius gebėjimus eurointegracijos srityje, pasitelkiant LR Nacionalinės mokėjimų agentūros daugiametę patirtį ir sukauptas žinias.

Projekto vykdytojas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Sakartvelo pastangų kandidatuoti į ES stiprinimas
Metai
2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
12 000 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Sakartvelo pastangas gauti ES kandidatės statusą, didinant visuomenės informuotumą apie Sakartvelo pasirinktą kryptį – ES narystę.

Projekto rezultatai
 • Organizuotos 4 visuomenės informavimo veiklos (televizijos ir radijo laidos) regionuose – Kutaisyje, Telavyje, Goryje ir Akhaltiskhėje įtraukiant vietos pilietinius aktyvistus ir žurnalistus (apie 40 asmenų), apie ES kūrimosi istoriją ir jos svarbą, iššūkius.
 • Parengti trumpi politiniai pranešimai, surengta keletas internetinių seminarų, kuriuose dalyvavo žinomi ES ekspertai/pranešėjai iš Lietuvos.
Projekto vykdytojas
Sakartvelo strateginių ir tarptautinių studijų fondas
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Sakartvele
Sakartvelo visuomenės informuotumo apie 12 ES prioritetų didinimas, siekiant stiprinti paramą iš apačios į viršų įgyvendinimo procese
Metai
2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Visuomenės informavimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
12 000 Eur
Projekto tikslas

Didinti visuomenės informuotumą apie 12 ES rekomendacijų įgyvendinimą mažiausiai penkiuose skirtinguose Sakartvelo regionuose ir stiprinti visuomenės paramą Sakartvelo integracijai į ES.

Projekto rezultatai
 • Organizuota visuomenės informavimo kampanija apie 12 prioritetų, kuriuos Sakartvelas turi atitikti, kad galėtų gauti ES kandidatės statusą; vyko pėsčiųjų žygiai Kutaisio, Batumio, Tsalendžikh, Telavio ir Akhalcikh regionuose teikiant informaciją apie 800 dalyvavusiems susitikimuose vietos pilietinės visuomenės aktyvistams, piliečiams, taip pat vietos savivaldybių tarybų nariams ir valstybės tarnautojams.
 • Sukurtos tinklalaidės, kurios prieinamos Laisvosios Europos radijo svetainėje ir kitose platformose.
Projekto vykdytojas
Ekonominės politikos tyrimų centras
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Sakartvele
2022 m.
Atsparumo dezinformacijai stiprinimas Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse, ypatingą dėmesį skiriant nepriklausomai žiniasklaidai
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
88 607,69 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti atsparumą dezinformacijai ir strateginės komunikacijos gebėjimus, įtvirtinant nepriklausomos informacijos sklaidą ES Rytų partnerystės šalyse.

Projekto vykdytojas
UAB „Delfi“
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Bendradarbiavimas priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų srityje siekiant geresnio šalių kandidačių pasirengimo. Safety First!
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
84 326,4 Eur
Projekto tikslas

Skatinti Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo ugniagesių gelbėtojų institucijų bendradarbiavimą, įvertinti šalių priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistemos būseną, išsiaiškinti administravimo problemas bei suteikti metodinę pagalbą siekiant tobulinti analogiškos gelbėjimo ir civilinės saugos tarnybos administracinius gebėjimus.

Projekto vykdytojas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Dvynių projektas: Rinkos priežiūros agentūros pajėgumų didinimas Sakartvele
Metai
2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
1 200 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Remti tolesnį veiksmingą ES ir Sakartvelo asociacijos susitarime/DCFTA ir energijos bendrijos sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą rinkos priežiūros srityje.

Projekto trukmė: 21 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą VVTAT pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lietuva (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), CPVA) lyderė, Lenkija ir Vokietija - jaunesniosios partnerės
Etninių mažumų jaunimas už žaliąjį aktyvumą
Metai
2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
13 710,88 Eur
Projekto tikslas

Didinti aplinkosauginį sąmoningumą skleidžiant darnaus vystymosi principus keturių Kvemo Kartli regiono savivaldybių - Bolnisi, Dmanisi, Gardabani ir Marneuli jaunimo tarpe.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 16-oje mokyklų, kolegijų ir bendruomenės centruose, vietinėse visuomeninėse organizacijose įrengtos 36 specialios šiukšliadėžės atliekų rūšiavimui, 16-os mokyklų ir kolegijų teritorijose pasodinta 150 medžių, 77 medžiai - 8 bendruomenės centrų ir vietos organizacijų teritorijose.
 • Pilietiniai aktyvistai ir vietos organizacijų atstovai papildomai pasodino dar 185 medžius, pagaminti ir iškelti 75 inkilai; apie 110 vaikų pritraukta dalyvauti 20 aplinkos tvarkymo akcijose.
 • Surengti 5 susitikimai su vietos valdžios atstovais; surengta 40 aplinkosauginių problemų įvertinimo vizitų pritraukiant savanorius; parengta 10 videoklipų.
Projekto vykdytojas
Caucasian Heritage Research Institute (Solidarity Museum)
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Sakartvele
EU4YOUTH „Europos Sąjunga – jaunimui“ 3 etapas
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Švietimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2024 m.
180 000 Eur
2023 m.
180 000 Eur
2022 m.
246 732,28 Eur
2021 m.
113 267,72 Eur
Skirtos lėšos
Europos Komisija- 15,12 mln. Eur; LT kofinansavimas – 720 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą demokratinius procesus ir įsitraukimą į Rytų partnerystės šalių darbo rinkas ir socialinę ekonomiką, prisidėti prie tvarios ekonomikos augimo skatinimo, socialinės sanglaudos, nelygybės visuomenėje mažinimo.

Projekto vykdytojas
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
Finansavimo šaltinis
Europos Komisija I Užsienio reikalų ministerija
Gebėjimų stiprinimo programa – pilietinės visuomenės iniciatyvų kovojant su dezinformacija stiprinimas Kvemo Kartli regione
Metai
2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
19 813, 75 Eur
Projekto tikslas

Pilietinės visuomenės iniciatyvų, kovojant su dezinformacija, stiprinimas.

Diplomatinės atstovybės projektas 

Projekto rezultatai
 • Surengti mokymai „Žiniasklaidos raštingumas ir įgūdžiai kovoje su antivakarietiška dezinformacija" 25-ioms vietos pilietinės visuomenės organizacijoms ir bendruomenėms, tarp jų ir etninių mažumų atstovams (supažindinta su žiniasklaidos priemonių naudojimo, faktų tikrinimo įgūdžiais ir kovos su dezinformacija strategijomis).
 • Lietuvos ekspertai prof. A. Balčytienė, I. Ivanauskaitė, A. Meidutė pasidalijo Europos patirtimi apie informacinio pasipriešinimo stiprinimą ir dezinformacijos grėsmių prevenciją.
 • Surengti trenerių mokymai - 10 vietos pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos bendruomenės atstovų lavino įgūdžius (5vyko vizitas į Lietuvą pristatant geriausias praktikas).
 • Parengtos rekomendacijos vietos bendruomenėms ir savivaldybėms.
Projekto vykdytojas
The Tbilisi School of Political Studies
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Sakartvele
Modernios dezinformacijos iššūkiai okupacijos akivaizdoje
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Armėnija, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
59 589 Eur
Projekto tikslas

Išmokyti Ukrainos, Sakartvelo ir Armėnijos žiniasklaidą ir platesnę visuomenę pasirinkti patikimus šaltinius ir kurti teisingus naratyvus, atpažinti dezinformaciją ir užkirsti jai kelią.

Projekto vykdytojas
Civic Resilience Initiative
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Mokymasis iš draugų – pasikeitimas profesionalia patirtimi dirbant su žmonėmis su negalia
Metai
2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
7 000 Eur
Projekto tikslas

Pasidalinti Lietuvos patirtimi dirbant su žmonėmis su negalia.

Projekto rezultatai
 • Kartu su Nijolės Genytės socialinės globos namais (LT) surengtas 6 specialistų iš Sakartvelo dienos priežiūros centrų vizitas į Lietuvą, vėliau vyko susitikimai su Kutaisi, Saguramo, Samtredia ir Terdžola dienos centrų darbuotojais, naudos gavėjais ir tėvais, su kuriais pasidalinta žiniomis ir patirtimi iš Lietuvos.
 • Surengta apvalaus stalo diskusija tema „Teisėmis pagrįstas požiūris į socialines paslaugas“ (30 dalyvių).
Projekto vykdytojas
Education Development and Employment Center (EDEC)
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Sakartvele
Moldovos ir Sakartvelo žemės ūkis ir kaimo plėtra – administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas eurointegracijos srityje
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas, Žemės ūkis
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
98 964,36 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Moldovos ir Sakartvelo žemės ūkio ir kaimo plėtrą koordinuojančių įstaigų administracinius ir institucinius gebėjimus eurointegracijos srityje, pasitelkiant LR Nacionalinės mokėjimų agentūros daugiametę patirtį ir sukauptas žinias.

Projekto vykdytojas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Pilietinės visuomenės ir demokratinių institucijų stiprinimo galimybės
Metai
2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
8 180 Eur
Projekto tikslas

Pilietinės visuomenės ir demokratinių institucijų stiprinimas.

Diplomatinės atstovybės projektas 

Projekto rezultatai
 • Surengtas seminaras, apvalaus stalo diskusijos, filmų peržiūra, ypatingą dėmesį skiriant pagrindinei kartvelų problemai – vis dar stipriai stalinizmo įtakai visuomenės mąstymui (dalyvavo 46 politikai, žurnalistai, teisininkai, verslininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai). Renginių garbės svečiai - Nick Beresford (JT), David Hoffman (USAID), Mariusz Maszkiewicz (Lenkija), Heidi Grau (Šveicarija).
 • Visuomenei išsamiai pristatyta Gurijos Respublikos sukūrimo 1905 m. istorija, piliečių migracijos iš Sakartvelo problema, Lietuvos patirties perdavimo svarba euroatlantinei Sakartvelo integracijai ir bendriems veiksmams prieš Rusijos agresiją.
Projekto vykdytojas
The Tbilisi School of Political Studies
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Sakartvele
Sakartvelo ir Lietuvos žemės ūkio partnerystė
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Sakartvelas
2022 m.
8 664 EUR
2021 m.
21 000 EUR
Skirtos lėšos
29 664 Eur
Projekto tikslas

Stiprinant Suvalkijos ir Sakartvelo Rača regiono žemės ūkio įmonių bendradarbiavimą sukurti virtualų prekybos tinklą.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti mokymai Sakartvele šalies žemės ūkio smulkaus ir vidutinio verslo atstovams "Maisto produktų eksporto į ES bendrieji standartai ir kokybės reikalavimai. Lietuvos geroji patirtis".
 • Surengta 4 dienų stažuotė Lietuvoje aplankant Suvalkijos regiono žemės ūkio bendroves, kurios specializuojasi pieno pramonėje, bitininkystėje, mėsos perdirbimo srityse, taip pat vyko susitikimai su Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų atstovais.
 • Sukurta virtuali bendradarbiavimo platforma  www.saklit.eu (po 20 įmonių iš kiekvienos šalies), kurioje yra galimybė registruotis ir naujiems smulkaus verslo atstovams.
 • Šakiuose surengtas Sakartvelo Rača-Lečchumis ir Kvemo Svanetija regiono žemės ūkio produktų pristatymas.
 • Sakartvelo ambasadoje Lietuvoje vyko baigiamasis projekto rezultatų pristatymo renginys.
Projekto vykdytojas
Všį „Tvari idėja“
Finansavimo šaltinis
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
2021 m.
Aplinkos tvarumo skatinimas per matavimų prizmę
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
12 000 Eur
Projekto tikslas

Bendradarbiaujant su Gruzijos metrologijos ir standartų  tarnyba, įdiegti tarptautiniu mastu pripažinto 27OC taško matavimo galimybes Sakartvele.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Įdiegtas 27OC temperatūros taškas naudojamas aplinkos temperatūros  matavimui maisto pramonėje, mokslo, sveikatos apsaugos srityse.
 • Tikslūs ir patikimi 27OC  taško matavimai prisideda prie tvarios aplinkos kūrimo, teikia patikimos informacijos valdant COVID-19 pandemiją.
Projekto vykdytojas
Viktoras Zabolotnas (Lietuva)
Dvynių projektas: Parama kuriant išsamią kelių eismo saugumo duomenų bazę ir toliau gerinant kelių eismo saugumo valdymą Sakartvele
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
1 300 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Pagerinti kelių eismo saugumo politikos formavimo gebėjimus instituciniu lygmeniu, taip pat eismo įvykių duomenų rinkimo kokybę ir analizės metodus.

Projekto trukmė: 24 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: LR ambasados Sakartvele pranešime spaudai.

Projekto rezultatai

Dvejus metus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių tyrimo instituto ir Lenkijos Plėtros fondų ir regioninės politikos ministerijos ir Kelių ir greitkelių generalinio direktorato ekspertų komanda padės stiprinti kelių eismo saugumo valdymo sistemą Sakartvele pagal ES ir Sakartvelo asociacijos susitarimą.

Projekto vykdytojas
Lenkija - lyderė, Lietuva (Gedimino technikos universitetas) – jaunesnysis partneris
EU4YOUTH „Europos Sąjunga – jaunimui“ 3 etapas
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Švietimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2024 m.
180 000 Eur
2023 m.
180 000 Eur
2022 m.
246 732,28 Eur
2021 m.
113 267,72 Eur
Skirtos lėšos
Europos Komisija- 15,12 mln. Eur; LT kofinansavimas – 720 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą demokratinius procesus ir įsitraukimą į Rytų partnerystės šalių darbo rinkas ir socialinę ekonomiką, prisidėti prie tvarios ekonomikos augimo skatinimo, socialinės sanglaudos, nelygybės visuomenėje mažinimo.

Projekto vykdytojas
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
Finansavimo šaltinis
Europos Komisija I Užsienio reikalų ministerija
Gebėjimų stiprinimas ir pilietinės visuomenės įsitraukimo programa - Integruoto atliekų valdymo skatinimas siekiant užtikrinti Sakartvelo Aukštųjų kalnų tvarųjį vystymą
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
10 858,10 Eur
Projekto tikslas

Skatinti integruotą atliekų tvarkymo sistemą Mtscheta-Mtianeti regiono savivaldybėje, stiprinant vietos valdžios pajėgumus ir skatinant piliečių dalyvavimą aplinkos politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Pilietinės visuomenės vietinės organizacijos ir bendruomenių atstovai gavo  visapusišką supratimą apie integruotą atliekų tvarkymo sistemą ir atitinkamus politikos pokyčius.
 • Sustiprinti vietos valdžios gebėjimai skatinti visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmimo procese aplinkosaugos srityje.
 • Parengta komunikacijos strategija savivaldybėms ir pilietinei visuomenei, siekiant efektyviai įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo planus ir vykdyti Sakartvelo įsipareigojimus pagal Europos Sąjungos Asociacijos Susitarimą.
 • Padidintas visuomenės supratimas apie integruotas atliekų tvarkymo sistemas ir paskatintas vietos bendruomenių dalyvavimas sprendžiant vietos aplinkos problemas.
Projekto vykdytojas
Jaunimo pilietinio ugdymo centras (Sakartvelas)
Sakartvelo ir Lietuvos žemės ūkio partnerystė
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Sakartvelas
2022 m.
8 664 EUR
2021 m.
21 000 EUR
Skirtos lėšos
29 664 Eur
Projekto tikslas

Stiprinant Suvalkijos ir Sakartvelo Rača regiono žemės ūkio įmonių bendradarbiavimą sukurti virtualų prekybos tinklą.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti mokymai Sakartvele šalies žemės ūkio smulkaus ir vidutinio verslo atstovams "Maisto produktų eksporto į ES bendrieji standartai ir kokybės reikalavimai. Lietuvos geroji patirtis".
 • Surengta 4 dienų stažuotė Lietuvoje aplankant Suvalkijos regiono žemės ūkio bendroves, kurios specializuojasi pieno pramonėje, bitininkystėje, mėsos perdirbimo srityse, taip pat vyko susitikimai su Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų atstovais.
 • Sukurta virtuali bendradarbiavimo platforma  www.saklit.eu (po 20 įmonių iš kiekvienos šalies), kurioje yra galimybė registruotis ir naujiems smulkaus verslo atstovams.
 • Šakiuose surengtas Sakartvelo Rača-Lečchumis ir Kvemo Svanetija regiono žemės ūkio produktų pristatymas.
 • Sakartvelo ambasadoje Lietuvoje vyko baigiamasis projekto rezultatų pristatymo renginys.
Projekto vykdytojas
Všį „Tvari idėja“
Finansavimo šaltinis
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
Skatinant strateginį dialogą Sakartvele
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
7 064,47 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie demokratinių veiksmų konsolidavimo proceso skatinimo Sakartvele.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Organizuotos strateginės diskusijos su politinių partijų bei jų jaunimo grupių lyderiais ir atstovais iš Tbilisio, Batumio, Kutaisio, Zugdidžio ir Telavio miestų, kurių metu buvo siekiama supažindinti su politinio kompromiso kultūra, dialogu bei derybų metu, siekiant bendrų valstybės interesų.
 • Organizuotos paskaitos ir susitikimai, ypač akcentuojant politinių kompromisų ir politinės kultūros principus.
Projekto vykdytojas
Sakartvelo strateginės analizės centras (Sakartvelas)
Skatinti sutarimą Sakartvele, paremtą politine kultūra
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
4 050 Eur
Projekto tikslas

Projektu siekiama skatinti sutarimu paremtą politikos įgyvendinimą Sakartvele bei didinti jaunų Sakartvelo politikų kompetencijas, pasitelkiant geriausias Lietuvos patirtis.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Padaryta įtaka Sakartvelo viešai retorikai, kuri remiasi įgyta politinio sutarimo patirtimi.
 • Pasitelkiant Lietuvos partirtį, pademonstruota, kaip galima išbristi iš politinės krizės laikantis politinės etikos principų, gerbiant ir laikantis demokratinių politikos žaidimo taisyklių.
Projekto vykdytojas
Sakartvelo politikos institutas (Sakartvelas)
Skatinti tvarų atliekų tvarkymą ir perdirbimą Rača-Lečchumis ir Žemutinės Svanetijos regione Gruzijoje
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
10 749,30 Eur
Projekto tikslas

Pagerinti aplinkos apsaugos efektyvumą atliekų tvarkymo ir perdirbimo srityje pasirinktuose Gruzijos regionuose.

Projekto rezultatai
 • Padidinti savivaldybių institucijų gebėjimai įgyvendinti su aplinka susijusias ES ir Gruzijos asociacijos sutarties nuostatas ir esamą geriausią atliekų tvarkymo ir perdirbimo praktiką.
 • Tsageri ir Lentekhi savivaldybėms sukurti atliekų perdirbimo modeliai buvo pripažinti vietos savivaldybių institucijų.
 • Savivaldybių darbuotojai buvo apmokyti praktiškai pritaikyti atliekų perdirbimo modelį.
 • Padidintas visuomenės informuotumas apie aplinkosaugos problemas, susijusias su atliekų rūšiavimu ir tvarkymu/perdirbimu: informuotumo didinimo mokymo kampanijoje dalyvavo mokyklų mokytojai, mokiniai ir jaunimas.
Projekto vykdytojas
Čekijos Respublikos Caritas Sakartvele
Virtualaus verslo inkubatoriaus kūrimas Sakartvele
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
4 220,92 Eur
Projekto tikslas

Suteikti profesionalią pagalbą ir paslaugas startuoliams ir socialinėms įmonėms per nuolatos veikiantį Virtualų verslo inkubatorių.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Socialinės įmonės ir startuoliai turėtų sugebėti išlaikyti savo verslą sunkiu ekonominiu periodu, taip pat įgyvendinti išsikeltus socialinius tikslus.
 • Įkurta virtuali parduotuvė, kurioje startuoliai ir jaunos socialinės įmonės galėtų parduoti savo produkciją bei taip prisidėtų prie savo išlaikymo.
Projekto vykdytojas
Sakartvelo Verslo konsultacijų organizacijų asociacija (Sakartvelas)
2020 m.
Atspari pilietinė visuomenė kaip atsakas į dezinformaciją ir hibridines grėsmes
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
9820,89 Eur
Projekto tikslas

Didinti Sakartvelo vyriausybinių agentūrų, pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų bei žurnalistų gebėjimus  atpažinti hibridines grėsmes - dezinformaciją, melagienas ar propagandą, ir kokių priemonių reikėtų imtis, siekiant jų išvengti arba paneigti.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Organizuoti treji savaitės trukmės mokymai 120 pilietinės visuomenės atstovų, suteikiant teorines žinias ir gebėjimus atpažinti dezinformaciją bei su ja kovoti. 
 • Keturiuose Sakartvelo miestuose - Kutaisyje, Batumyje, Zugdidyje, Telavyje - organizuoti vienos dienos seminarai-mokymai 20 dalyvių kiekviename.
 • Tbilisyje surengtas apvalaus stalo seminaras. 
Projekto vykdytojas
Sakartvelo strateginės analizės centras / Georgian Strategic Analysis Center (Sakartvelas)
Dvynių projektas: Kibernetinio saugumo pajėgumų stiprinimas Sakartvele
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
1 300 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Stiprinti Sakartvelo kibernetinio saugumo teisinę ir institucinę sistemą, kad būtų padidintas tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis, taip pat prevencijos, pasirengimo, reagavimo ir atsparumo kibernetiniams incidentams ir grėsmėms lygis.

Projekto trukmė: 24 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: LR KAM pranešime spaudai.

 

Projekto vykdytojas
Austrija - lyderė, Lietuva (Nacionalinis kibernetinio saugumo centras)
Dvynių projektas: Sakartvelo Konkurencijos tarnybos pajėgumų stiprinimas
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
1 200 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Remti Sakartvelo konkurencijos ir vartotojų apsaugos politikos stiprinimą, atsižvelgiant į Sakartvelo įipareigojimus pagal ES ir Sakartvelo asociacijos susitarimą.

Projekto trukmė: 24 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: Konkurencijos tarybos pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lietuva (Konkurencijos taryba, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, CPVA) - lyderė, Austrija - jaunesnioji partnerė
Kova su kliūtimis, trukdančiomis Sakartvelui pasinaudoti Asociacijos susitarimo galimybėmis – privataus ir vyriausybinio sektoriaus palaikymas siekiant tvaraus ekonominio vystymosi
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
29 456,92 Eur
Projekto tikslas

Padėti privačiam sektoriui pasinaudoti Išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos sutarties (angl. DCFTA) su Europos Sąjunga teikiamomis galimybėmis.

Projekto rezultatai
 • Pagerintas informuotumas apie klasterius ir apie klasterio, kaip tvirto ramsčio siekiant pagreitinti Sakartvelo integracijos į ES procesą, pranašumą.
 • Parengta 12 straipsnių, kuriuose nagrinėjami klasteriai ir iššūkiai, su kuriais jie susiduria. Paruošti 7 informaciniai vaizdo įrašai, populiarinantys privalumus, kuriuos klasteriai patiria pakeliui į ES rinką.
 • Parengtos 3 rekomendacijos, kaip remti klasterių formavimąsi ir plėtoti baldų, žemės ūkio sritis, logistiką bei transportavimą (rekomendacijos dėl baldų ir žemės ūkio sektorių pateiktos Ministrui Pirmininkui).
 • Įregistruotas naujas klasteris „Imeretian Vegetable Producers Cluster“.
 • Aptartos pagrindinės problemos žuvininkystės eksporto ir logistikos srityse su Asociacijų atstovais. Parengta 10 straipsnių, kuriuose nagrinėjama esamos situacijos analizė, kiekvienas straipsnis pasiekė apie 1000 vartotojų.
 • 3 verslininkai iš baldų, informacijos ir komunikacijos technologijų ir filmų klasterių apmokyti nuotoliniu būdu.
Projekto vykdytojas
Išsamių ataskaitų rengimo ir ekonominės analizės centras / In Depth Reporting and Economic Analysis Center (Sakartvelas)
Pagalba vietos ekonomikai po pandemijos, skatinant turizmą ir pagalbinius sektorius Ninotsminda ir Akhalkalaki savivaldybėse
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
4 967,56 Eur
Projekto tikslas

Sukurti spalvingą ir patrauklų žemėlapį, pristatantį atvykstamojo ir vietinio turizmo galimybes Ninotsminda ir Akhalkalaki savivaldybėse, kurios centrinės valdžios vykdomuose turizmo skatinimo projektuose neatspindimos, ir platinti jį kartu su informacija apie paslaugų teikėjus.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Sukurtas spalvingas ir patrauklus žemėlapis, pristatantis atvykstamojo ir vietinio turizmo galimybes Ninotsminda ir Akhalkalaki savivaldybėse.
Projekto vykdytojas
Visuomeninis judėjimas „Daugiatautis Sakartvelas“
Pilietinės visuomenės Armėnijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje ir Ukrainoje gebėjimų stiprinimas siekiant ginti ir skatinti moterų teises strateginio bylinėjimosi ir advokacijos būdu
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
27 928,13 Eur
Projekto tikslas

Tobulinti pilietinės visuomenės organizacijų įgūdžius įsitraukti į tarptautinius teisminius ginčus ir advokaciją, siekiant išspręsti sistemines problemas, turinčias įtakos jų šalių moterims.

Projekto rezultatai
 • Nustatytos dvi bylos nagrinėjimui ir  dėl jų nagrinėjimo susitarta su partneriais
 • Suteiktos konsultacijos dviejose teisinėse bylose, po konsultacijų partneriai teisininkai patobulino teisės aktų rengimą
 • Buvo sukurta teisinė strategija byloje NG prieš Gruziją
 • Surengtas apskritasis stalas dėl savigynos atvejų bylose, susijusiose su  smurtu šeimoje, kurio metu buvo nustatyti strateginiai ginčų nagrinėjimo klausimai ir ekspertų pagalbos poreikis partnerių teisininkams
 • Surinkta nauja informacija apie bylas, susijusias su smurtu prieš moteris, kuri bus paskelbta ateinančiais metais.
Projekto vykdytojas
Europos žmogaus teisių gynimo centras (Middlesex universitetas, Jungtinė Karalystė)
Pilietinis švietimas prieš dezinformaciją apie ES integraciją
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
22 225,75 Eur
Projekto tikslas

Skleisti žinias apie asociacijos susitarimą ir ES integraciją Sakartvelo pilietinio ugdymo mokytojų mokinių tarpe, patobulinti mokytojų kompetenciją kovojant su dezinformacija ir propaganda.

Projekto rezultatai
 • 18 mokytojų ir 1 432 mokiniai pagilino žinias apie ES integraciją, asociacijos susitarimą, propagandos ir netikrų naujienų atskleidimo ir kovos su jais būdus.
 • 18 mokytojų ir 36 mokiniai įgijo žinių, kaip sukurti internetinę kampaniją, naudojant vaizdo įrašus, internetinius laikraščius, plakatus ir vaizdo įrašus.
 • 18 mokyklų vykdė internetines kampanijas, kuriose dalyvavo daugiau nei 2 250 mokinių. Buvo sukurti internetiniai laikraščiai, plakatai, infografikai, vaizdo įrašai.
Projekto vykdytojas
Pilietinio švietimo mokytojų forumas (Sakartvelas)
Sakartvelo pilietinės visuomenės atsparumo dezinformacijai stiprinimas rengiantis Sakartvelo parlamento rinkimams 2020 metais
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
2 812,46 Eur
Projekto tikslas

Didinti Sakartvelo pilietinės visuomenės organizacijų atsparumą dezinformacijai rengiantis Sakartvelo parlamento rinkimams 2020 metais.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Trys Lietuvos ekspertai pristatė Lietuvos kovos su dezinformacija patirtį Sakartvelo pilietinės visuomenės organizacijoms.
 • Buvo organizuoti nuotoliniai trijų dienų trukmės mokymai 30 Sakartvelo pilietinės visuomenės atstovų, kurių metu buvo pateikti pavyzdžiai bei praktiniai metodai kaip atpažinti ir kovoti su dezinformacija, pasireiškiančia masinės informacijos priemonėmis artėjant rinkimų metui.
Projekto vykdytojas
VšĮ Diskusijų klubas “Res publica” (Lietuva)
Turizmo plėtros skatinimas Chašurio savivaldybėje perduodant Lietuvos patirtį
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
19515,33 Eur
Projekto tikslas

Paskatinti turizmo vystymąsi Chašurio savivaldybėje perduodant geriausias Lietuvos ir Sakartvelo patirtis.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Pasitelkus giminingo miesto  Radviliškio savivaldybės atstovus, išanalizuota esama padėtis: turizmo maršrutai ir objektai, miesto savivaldybės turimos programos, regiono potencialas, iššūkiai su kuriais susiduria vietinės bendruomenės.
 • Ruošiama Chašurio turizmo vystymo strategija, numatyti tikslai ir siekia.
 • Sukurtas bei atspausdintas žemėlapis (4000 vnt.), paruošta strategija turėtų pasitarnauti turizmo veiklų skatinimui, įtraukiant Chašurio savivaldybės gyventojus bei verslininkus. Paruošti 30 turizmo informacinių stendų kartvelų ir anglų kalbomis, stovėsiantys Chašurio regione.
Projekto vykdytojas
Visuomeninis judėjimas – daugiatautis Sakartvelas / Public Movement Multinational Georgia (Sakartvelas)
2019 m.
Dalijantis Lietuvos patirtimi suteikti pagalbą Sakartvelo MVĮ pasinaudoti DCFTA teikiamomis galimybėmis
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
39 466 Eur
Projekto tikslas

Padėti Sakartvelo mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir jų asociacijoms pasinaudoti išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (angl. DCFTA) teikiamomis galimybėmis patekti į ES rinką.

Projekto rezultatai
 • 50-čiai Sakartvelo medaus ir uogų gamintojų suteiktos Lietuvos ekspertų konsultacijos produkcijos auginimo, šaldymo, konsolidavimo ir paruošimo ES rinkai klausimais.
 • Produkcijos gamintojai ir šaldymo įrenginių bei maisto perdirbimo pramonės atstovai užmezgė verslo partnerystes.
 • Sakartvelo regionuose buvo surengti 6 susitikimai, kurių metu daugiau nei 600 smulkių ūkininkų ir gamintojų buvo informuoti apie DCFTA galimybes ir paskatinti eksportuoti į ES rinką.
 • Paruošta ir paviešinta 30 straipsnių ir 7 vaizdo klipаi, kuriuose buvo analizuojamos produkcijos eksporto į ES rinką problemos ir sprendimo būdai.
Projekto vykdytojas
Išsamių ataskaitų rengimo ir ekonominės analizės centras (In Depth Reporting and Economic Analysis Center (IDREAC))
Darnaus regionų vystymo strateginių ir sisteminių prieigų formavimas socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos kontekste
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
6 000 Eur
Projekto tikslas

Suformuoti Sakartvelo regionų darnaus ir strateginio vystymo įgūdžius, pasitelkiant socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos prieigas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 21 atstovas iš skirtingų Sakartvelo savivaldybių (miestų merai bei administracijų vadovai) dalyvavo mokymuose, kurių metu formavo savo savivaldybės strategiją bei tolimesnius veiklos planus.
 • Parengtos strategijos bus naudojamos savivaldybėse kurti geresnes sąlygas regionų gyventojams įsitraukti į ekonomiškai aktyvią veiklą, gerinant socialinius regiono rodiklius.
Projekto vykdytojas
Prof. Dr. Dalius Serafinas
Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas vietos lygmeniu: Lietuvos ir Europos savivaldybių patirties perdavimas Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos savivaldybėms
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
13 763 Eur
Projekto tikslas

Perduoti Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo vietos lygmeniu patirtį Rytų partnerystės šalių (Moldovos, Sakartvelo, Ukrainos) vietos valdžios institucijoms, parengti politines rekomendacijas minėtų tikslų įgyvendinimui vietos lygmeniu bei sustiprinti daugiašalį bendradarbiavimą tarp savivaldybių.

Projekto rezultatai
 • Bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija ir Europos miestų ir regionų taryba (angl. CEMR) Vilniuje surengta konferencija (170 dalyvių). Konferencijos metu pristatyta informacija apie DV politikos aktualijas, pristatyta ES šalių savivaldybių patirtis, sustiprintas tolimesnis Lietuvos ir Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo savivaldybių vystomasis bendradarbiavimas: pasirašyta LSA ir Ukrainos miestų sąjungos bendradarbiavimo sutartis, taip pat aptartos tolesnio LSA ir Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo bendradarbiavimo galimybės. Konferencijos medžiaga pasidalinta su Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo savivaldybių asociacijomis, konferencijos rezultatai su minėtų šalių delegacijų atstovais aptarti atskiro susitikimo spalio 28-31 vykusios Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso sesijos metu. Konferencijos medžiagos pagrindu parengtos rekomendacijos Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo savivaldybėms.

Projekto vykdytojas
Lietuvos savivaldybių asociacija
Dvynių projektas: Kraujo saugumo sistemos stiprinimas Sakartvele
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Sveikatos apsauga
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
1 300 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Remti visuomenės sveikatos politiką ir programas, kuriomis siekiama užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų plitimui, skatinant žmogaus kilmės medžiagų saugą ir užtikrinant aukščiausią įmanomą kraujo perpylimo paslaugų kokybės lygį Sakartvele.

Projekto trukmė: 24 mėn.

Plačiau apie projektą: NVSLP pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lietuva (Nacionalinis kraujo centras, VU, VU Santarų klinikos, Kauno klinikos, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, CPVA) - lyderė, Olandija - jaunesnioji partnerė
Jaunimo stovykla: nuo žaliojo mokslo iki aplinkosaugos
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
6 246 Eur
Projekto tikslas

Ugdyti jaunimo žinias bei įpročius apie aplinkos apsaugos iššūkius nei galimybes; vystyti savanorystės, tvaraus ir inovatyvaus gyvenimo būdo įpročius Chašurio regione.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 10 dienų trukmės  vasaros stovyklos metu, kurioje dalyvavo 40 moksleivių, pristatyti bei pradėti formuoti sveikos gyvensenos, savanorystės, tvaraus ir inovatyvaus gyvenimo būdo įpročiai.
 • Sakartvelo moksleiviai susipažino su juos supančia ekosistema, mokėsi iš naujo panaudoti atliekas.
 • Nagrinėtos Chašurio savivaldybės zonos, kuriose būtų galima steigti rekreacines zonas.
 • Suorganizuota medelių sodinimo akcija Chašuryje.
Projekto vykdytojas
Chašurio regiono vystymo asociacija Association for Khashuri Region Development
Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Sakartvelo regionų vystymuisi
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
27 000 Eur (2018 m. – 20 000 Eur; 2019 m. – 7 000 Eur
Projekto tikslas

Didinti Sakartvelo gyventojų supratimą apie Išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (angl. DCFTA) suteikiamas galimybes, sustiprinti pilietinės visuomenės gebėjimus savarankiškai vadovauti visuomenės informavimo kampanijoms apie DCFTA įgyvendinimą Sakartvele.

Bendrai finansuojamo projekto „Georgia on European Way: Creation of Effective Model for DCFTA and SME Strategy Implementation“ dalis

Projekto rezultatai
 • 2019 m. projekto veiklų metu – projekto rezultatų pristatymo renginyje Briuselyje ES sprendimų priėmėjai supažindinti su projekto rezultatais, DCFTA įgyvendinimo situacija Sakartvele ir šalies regionų plėtros procesais.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras“
Lyčių aspekto integravimas vietos lygiu - moterų socialinio ir ekonominio įgalinimo regioninei plėtrai skatinimas
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
21 723 Eur
Projekto tikslas

Skatinti Sakartvelo aukštikalnių, etninių mažumų gyvenviečių ir šalies viduje perkeltųjų moterų socialinę ir ekonominę raidą, stiprinant valdžios institucijų ir pilietinių visuomeninių organizacijų gebėjimus bei remiant politikos, skatinančios moterų įgalinimą, įgyvendinimą.

Projekto rezultatai
 • Sustiprintos vietos pilietinės visuomenės atstovų, dirbančių Rustavi, Bakuriani miestuose, kompetencijos lyčių lygybės klausimais teisinio reglamentavimo, atstovavimo ir švietimo srityse.
 • Sukurta moterų teisių ir lyčių aspekto integravimo įgyvendinimo ir komunikacijos strategija vietos lygmeniu, įtraukiant savivaldos atstovus Bakuriani mieste.
 • Savivaldybių tarnybų „Moterų kambarių“ atstovai pagerino projektų pasiūlymų rašymo įgūdžius.
 • Verslu besidominčios moterys įgijo praktinių žinių apie teisinius verslo kūrimo aspektus, mokesčius bei konsultavosi su buhalteriu.
 • Vietos moterys bus išmokytos CV ir motyvacinio laiško rašymo technikos.
Projekto vykdytojas
Pilietinės plėtros jaunimo centras (The Youth Center for Civil Development)
Maisto saugos reformos Sakartvele
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
17 232 Eur
Projekto tikslas

Padėti Sakartvelo Nacionalinei maisto agentūrai (NMA) įgyvendinti ES ir Sakartvelo asociacijos sutartyje numatytus uždavinius sanitarijos ir fitosanitarijos sektoriuje.

Projekto rezultatai
 • Sustiprinti Sakartvelo NMA gebėjimai pritaikyti naujas informavimo priemones visuomenės sąmoningumui didinti.
 • Padidėjęs Sakartvelo visuomenės informuotumas ir pasitikėjimas NMA - NMA Facebook sekėjų skaičius projekto metu išaugo 20%.
 • Sukurti ir įvairiomis medijos priemonėmis paviešinti informaciniai leidiniai ir vaizdo klipai, skirti stiprinti visuomenės suvokimą apie maisto saugą, reguliacijos svarbą ir vartotojų teises.
 • Pilietinės visuomenės organizacijos, verslo subjektai ir žurnalistai informuoti apie NMA veiklą ir maisto saugos reguliacijos reformas.
Projekto vykdytojas
Sakartvelo strateginių tyrimų ir plėtros centras (Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG))
Moterų socialinio ir ekonominio įgalinimo skatinimas: Alytaus rajono patirties perdavimas Ozurgeti regionui
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
17 970 Eur
Projekto tikslas

Gerinti Ozurgeti regiono moterų socialinę, ekonominę bei teisinę padėtį.

Projekto rezultatai
 • Subūrus savipagalbos grupes sustiprintas 18 moterų pasitikėjimas savimi, pagerintos sąlygos jų visuomeniniam aktyvumui.
 • 18 moterų įgijo profesinių/rankdarbių įgūdžių, pristatė savo verslumo patirtis, joms suteiktos konsultacijos dėl verslo pradžios.
 • Siekiant didesnio lyčių lygybės temos viešumo, parengti 6 vaizdo klipai ir 12 plačiaformačių nuotraukų, parengtas metodinis leidinys (100 egz.).
 • Sustiprinti moterų organizacijų gebėjimai atstovauti, konsultuoti ir informuoti vietos moteris. Padidėjęs moterų informuotumas apie jų teises ir lygias galimybes.
 • Parengti 6 straipsniai ir praktinių rekomendacijų rinkinys.
 • Surengtas 4 dienų mainų vizitas į Alytų. Vizito tikslas - perimti Alytaus rajono patirtis ir užmegzti abiejų bendruomenių moterų ryšius.
Projekto vykdytojas
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Sakartvelo (Gruzijos) regionų ekonominis augimas gerinant gyvulininkystės sektoriaus gaminamos produkcijos kokybę pagal ES ir tarptautinius reikalavimus bei sudarant galimybes eksportuoti į Bendriją
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
6 148 Eur
Projekto tikslas

Padėti Sakartvelo regionų gamintojams pritaikyti produkciją prie ES rinkos kontrolės reikalavimų ir pasiruošti eksportui į ES rinką.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Batumio gyvulininkystės produkcijos gamintojai, perdirbėjai, eksportuotojai įgijo žinių apie inovatyvių technologijų panaudojimą, maisto kokybės ir saugos reikalavimus, skerdimo ir perdirbimo procesų ir paslaugų  kontrolės ir priežiūros sistemas.
 • Įvykdyti verslumo ir eksporto mokymai, atkreipiant dėmesį europinius ir tarptautinius reikalavimus, suteiktos konsultacijos žemės ūkio augalinės ir gyvulinės kilmės produkcijos gamybos ir sertifikavimo klausimais.
 • Pažintinės kelionės į Lietuvą metu Batumio gyvulininkystės sektoriaus atstovai susipažino su ūkiais, skerdyklomis, stebėjo, kaip veikia proceso grandinė.
Projekto vykdytojas
AB Kiaulių veislininkystė
Sakartvelo atsparumo ir krizių valdymo gebėjimų stiprinimas
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
7 525 Eur
Projekto tikslas

Padidinti Sakartvelo vyriausybinių agentūrų, pilietinės visuomenės ir jaunimo supratimą apie kylančias krizes ir gebėjimą į jas tinkamai reaguoti; taip pat stiprinti visuomenės atsparumą vidaus ir išorės grėsmėms bei iššūkiams.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Sakartvelo ir Lietuvos ekspertai diskutavo apie krizių valdymo iššūkius, visuomenės atsparumą vidaus ir išorės grėsmėms.
 • Parengtas dokumentas „Strateginė komunikacija ir krizių valdymas: Sakartvelo ir Lietuvos atvejų analizė“, skirtas pilietinės visuomenės atstovams bei Sakartvelo vyriausybei padėti stiprinti gyventojų atsparumą ir pasiruošimą vidaus ir išorės grėsmėms.
 • 19 studentų iš Sakartvelo ir Europos šalių dalyvavo stovykloje, kurios tikslas – stiprinti jaunimo atsparumą kylantiems iššūkiams.
 • Gorio, Rustavi ir Zugdidi miestuose buvo surengtos diskusijos – seminarai, kurių metų studentai įsigilino į strateginės komunikacijos niuansus, plėtė supratimą apie reagavimą į krizes.
Projekto vykdytojas
Sakartvelo politikos institutas (Georgian Institute of Politics (GIP))
Sakartvelo jaunimo verslo čempionatas 2019
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
11 869 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti jaunimo verslumą ir suteikti jaunimui galimybes vystyti verslumo įgūdžius pasitelkiant verslo simuliacijas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengtas inovatyvių praktinio verslo mokymų pristatymas.
 • 300 jaunuolių iš viso Sakartvelo dalyvavo pirminiame atrankos etape.
 • 30 geriausiai pasirodžiusių jaunuolių tęsė kovą ekonomikos simuliaciniame žaidime, kūrė savo verslo strategijas.
 • Verslo strategijas ir jaunuolių gebėjimus vystyti verslą vertino Sakartvelo Švietimo ministerijos ir verslo kompanijų  atstovai.
 • 6 laimėtojams įteikti finansiniai prizai, skirti verslo pradžiai.
Projekto vykdytojas
PKF Georgia
Sakartvelo pilietinės visuomenės atsparumo dezinformacijai stiprinimas rengiantis Sakartvelo parlamento rinkimams 2020 metais
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
9 812 Eur
Projekto tikslas

Pristatyti Lietuvos pilietinius projektus potencialiems Sakartvelo partneriams, kurie prisidėtų prie skaidrių Sakartvelo rinkimų 2020 metais organizavimo.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti dviejų dienų mokymai Tbilisyje vietos nevyriausybinių organizacijų atstovams. Mokymus vedė daug patirties rinkimų stebėjime Lietuvoje turinčios organizacijos “Baltosios pirštinės”, Laisvės TV, Debunk.eu vadovai. Jie pasidalino savo sukaupta patirtimi apie rinkimų metu vykstančias užkulisines kovas, kaip atpažinti ir kovoti su nuolat didėjančia dezinformacija žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, kaip patiems kurti teigiamas žinias.
 • Surengta diskusija apie Sakartvelą ir kovą su dezinformacija Vašingtone.
 • 5 Sakartvelo pilietinių organizacijų atstovai pagal „elfų“ veiklos modelius apmokyti Lietuvoje.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Res Publica“
Taip! Ji gali!
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
19 000 Eur
Projekto tikslas

Suteikti Telavi ir Tianeti savivaldybių moksleivėms žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingo savarankiško gyvenimo kūrimui ir visaverčiam savęs realizavimui.

Projekto rezultatai
 • 50 merginų Telavi ir Tianeti regionuose įgijo žinių ir gebėjimų, reikalingų siekiant tapti savarankiškomis, aktyviomis visuomenės narėmis.
 • 116 merginų susikūrė ir pateikė konkursui karjeros planus. Kuriant karjeros planus buvo sudarytos paskatos apmąstyti  platesnes savirealizacijos galimybes, įgyti žinių apie perspektyvias specialybes; atrinktų geriausių karjeros planų kūrėjos (5 merginos) lankėsi pažintiniame vizite Lietuvoje.
 • 42 pedagogai susipažino su naujausiomis metodikomis socialinių ir emocinių kompetencijų ugdyme, stereotipinių nuostatų keitime, ugdyme karjerai.
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Visuomenės atsparumo didinimas per žiniasklaidos raštingumo ir nedraugiško naratyvo atpažinimo ugdymą
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
7 104 Eur
Projekto tikslas

Didinti pilietinės visuomenės atstovų, mokytojų, studentų ir socialiai aktyvių grupių, įskaitant ir tautines mažumas, informuotumą apie dezinformacijos formas ir kanalus; ugdyti žiniasklaidos raštingumą atskirti netikras žinias ir propagandą.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 5 Sakartvelo miestuose – Batumyje, Kutaisyje, Rustavyje, Marneulyje ir Achalcichėje socialiai aktyvios grupės supažindintos kaip Sakartvele veikia Rusijos dezinformacija ir propaganda.
 • Organizacijoms suteikta galimybė suformavus grupes teikti paraiškas mažos vertės finansavimui gauti (400 Eur).
 • Paruošti bukletai vietos mažumų kalbomis (kartvelų, armėnų, azerbaidžaniečių) apie ES integracijos istoriją, institucijas ir politiką, Sakartvelo – ES santykius.
 • Finansuoti 5 vietinių organizacijų projektai, kurie suteikė prielaidas vietos gyventojams daugiau sužinoti, kaip vietos bendruomenės gali kovoti su dezinformacija, bei pačios imtis veiklos vietos lygiu.
Projekto vykdytojas
Sakartvelo strateginių studijų institutas The Georgian Institute for Strategic Studies (GISS)
2018 m.
Aktyvios vietos veiklos grupės - stiprus regionas: Alytaus rajono patirties perdavimas Ozurgeti
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
16 320 Eur
Projekto tikslas

Skatinti Sakartvelo Guria regiono vystymąsi ir pilietinės visuomenės raidą.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuota tarptautinė konferencija apie eurointegracijos procesus (50 dalyvių) Ozurgeti, Sakartvele.
 • Suorganizuotos 3 dienų verslumo dirbtuvės Ozurgeti (20 dalyvių), pristatant verslo idėjų generavimo metodus, verslo plano rengimo bei nuosavo verslo organizavimo aspektus bei suorganizuotas 1 dienos seminaras verslo finansavimą ir patekimo į ES rinką galimybes (25 dalyviai).
 • Suorganizuoti susitikimai ir diskusijos su Ozurgeti savivaldos atstovais ir bendruomenėmis, siekiant sustiprinti vietos savivaldybės gebėjimus plėtoti partnerystę su vietos bendruomenėmis bei išanalizuoti vietos veiklos grupių modelio įgyvendinimo regione galimybės.
 • Suorganizuotas 5 dienų patirties mainų vizitas į Alytų (6 dalyviai), siekiant praktiškai pademonstruoti vietos veiklos grupės veiklos organizavimą.
 • Parengtas metodinis leidinys - smulkaus verslo pradžiamokslis (kartvelų kalba, PDF formatu), kuriame  pateikta informacija apie verslo plano rengimą ir nuosavo verslo administravimą. Parengtos rekomendacijos dėl savivaldos institucijų ir vietos bendruomenių partnerystės stiprinimo.
Projekto vykdytojas
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Asociacijos susitarimų tarp ES ir Gruzijos, Moldovos, Ukrainos įgyvendinimo koordinavimo ir šalių tarpusavio bendradarbiavimo šioje srityje stiprinimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
30 171,35 Eur
Projekto tikslas

Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų, atsakingų už Asociacijos susitarimų įgyvendinimo koordinavimą valstybiniu lygiu, taip pat šiose institucijose dirbančių valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas, ypač derinant teisę ir koordinuojant Asociacijos susitarimų įgyvendinimą, skatinant trišalį bendradarbiavimą, keitimąsi patirtimi ir bendrų įgyvendinimo problemų sprendimą.

Projekto rezultatai
 • Suteiktos 23 darbo dienų projekto eksperto Klaudijaus Manioko konsultacijos Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos valstybės institucijoms, organizuojant keturis vizitus į asocijuotąsias šalis (1 į Gruziją, 1 į Moldovą, 2 į Ukrainą). Asocijuotosioms šalims pristatyta Rytų Partnerystės valstybių ryšių su ES ir modernizacijos perspektyvų analizė (veikla kofinansuojama projekto „EU-STRAT - The EU and Eastern Partnership countries: An Inside-out Analysis and Strategic Assessment“)
 • Suorganizuotas trijų dienų trišalis renginys „2nd Association Exchange Forum” („2-asis Asociacijos mainų forumas“), kuriame dalyvavo 121 dalyvis. Forumą organizuojant kartu su partneriais IRF /Civic Synergy projektu ir kofinansuojant URM VB projekto lėšomis, veikla įgyvendinta daug didesne apimtimi nei planuota (planuota - 60 dalyvių)
 • Parengtas ir „2-ajame Asociacijos mainų forume“ pristatytas politikos dokumentas „Enhanced Dialogue with the Associated EaP Trio: joining forces towards AA/DCFTA Implementation and further integration into the EU“, kuriuo apibendrinta trišalė patirtis ir, sukurtos geresnės prielaidos nuolatiniam dialogui tarp asocijuotų  šalių.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“
Asociacijos susitarimų tarp ES ir Moldovos, Sakartvelo, Ukrainos įgyvendinimo koordinavimo ir šalių tarpusavio bendradarbiavimo šioje srityje stiprinimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
30 171,35 Eur
Projekto tikslas

Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos institucijų, atsakingų už Asociacijos susitarimų įgyvendinimo koordinavimą valstybiniu lygiu, taip pat šiose institucijose dirbančių valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas.

Regioninis projektas

Projekto rezultatai
 • Suteiktos 23 darbo dienų projekto eksperto Klaudijaus Manioko konsultacijos Sakartvelo, Moldovos ir Ukrainos valstybės institucijoms, organizuojant keturis vizitus į asocijuotąsias šalis (1 į Sakartvelą, 1 į Moldovą, 2 į Ukrainą). Asocijuotosioms šalims pristatyta Rytų Partnerystės valstybių ryšių su ES ir modernizacijos perspektyvų analizė (veikla kofinansuojama projekto „EU-STRAT - The EU and Eastern Partnership countries: An Inside-out Analysis and Strategic Assessment“).
 • Suorganizuotas trijų dienų trišalis renginys „2nd Association Exchange Forum” („2-asis Asociacijos mainų forumas“), kuriame dalyvavo 121 dalyvis. Forumą organizuojant kartu su partneriais IRF/Civic Synergy projektu ir kofinansuojant URM VB projekto lėšomis, veikla įgyvendinta daug didesne apimtimi nei planuota (planuota - 60 dalyvių).
 • Parengtas ir „2-ajame Asociacijos mainų forume“ pristatytas politikos dokumentas „Enhanced Dialogue with the Associated EaP Trio: joining forces towards AA/DCFTA Implementation and further integration into the EU“, kuriuo apibendrinta trišalė patirtis ir sukurtos geresnės prielaidos nuolatiniam dialogui tarp asocijuotų  šalių.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“
Atsakingos žurnalistikos mokykla: jaunų žurnalistų kompetencijos stiprinimas ir įtinklinimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
19 999,90 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti jaunų žurnalistų, ypač dirbančių regionuose ar konfliktinėse zonose, žurnalistinio darbo kompetenciją ir juos įtinklinti, siekiant prisidėti prie Gruzijos ir Moldovos žiniasklaidos lauko kokybės.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti dviejų su puse dienų  jaunų žurnalistų (besimokančių ar neseniai pradėjusių dirbti žurnalistinį darbą) mokymai Tbilisyje (15 dalyvių) ir Kišiniove (16 dalyvių), Mokymų metu žurnalistai buvo supažindinti su 1) Lietuvos veiksmais kovojant su priešiška propaganda bei kaip į tai įsitraukia Lietuvos medijos; 2) Interviu kaip žurnalistinio darbo instrumentu bei interviu technikų naudojimo ypatybėmis
 • Surengta penkių dienų jaunų žurnalistų iš Gruzijos ir Moldovos stažuotė (angl. study trip) Lietuvoje. Grįžę į savo gimtąsias šalis jauni žurnalistai turės galimybę pritaikyti gautas žinias kuriant bei vystant savo šalies atsakingos žurnalistikos aplinką, gerinant jos kokybę bei palaikant pilietinės visuomenės įsitraukimą į šiuos procesus.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras“
Dvynių projektas: Sakartvelo valstybės tarnybos biuro pajėgumų kūrimas valstybės tarnybos reformos įgyvendinimui
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
1 200 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Didinti Sakartvelo valstybės tarnybos profesionalumą, vadovaujantis viešojo administravimo principais, siekiant ugdyti profesinius standartus, nešališkumą ir atskaitomybę valstybės tarnyboje, gerinti skaidrumą, prieinamumą ir paslaugų piliečiams kokybę.

Projekto trukmė: 21  mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: Užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lietuva (LR vyriausybės kanceliarija, Viešojo valdymo agentūra, Vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra)
EnerVizija: Sakartvelo energinio efektyvumo didinimas ir atsinaujinančių šaltinių integravimo pastatuose nustatymas, siekiant klimato kaitos švelninimo tikslų
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
12 678,57 Eur
Projekto tikslas

Nustatyti energinio efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių šaltinių integravimo pastatuose galimybes ir skleisti gerąją patirtį Sakartvele, siekiant klimato kaitos švelninimo tikslų.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuota ir atlikta apklausa bei parengta Sakartvelo aplinkos įvertinimo ir barjerų identifikavimo ataskaita, pateikti pasiūlymai bei rekomendacijos Energetikos ministerijai. Apklausoje dalyvavo Sakartvelo Ekonomikos ir darnaus vystymo ministerijos darbuotojai (Energetikos ministerija prijungta prie šios ministerijos po reformos) ir Sakartvelo aplinkos ir gamtinių išteklių ministerijos darbuotojai.
 • 2018 m. gegužės mėn. Sakartvele įvyko 2 dienų mokymai (dalyvavo 32 dalyviai, paraiškoje buvo numatytas dalyvių skaičius 10) ES  teisinio reglamentavimo srityje Energetikos ministerijos ir jos įstaigų darbuotojams.
 • 2018 m. rugpjūčio mėn. Lietuvoje įvyko 2 dienų praktiniai mokymai perduodant gerąją Lietuvos patirtį Sakartvelo Energetikos ministerijos darbuotojams (dalyvavo 3 Sakartvelo EM darbuotojai). Paraiškoje buvo numatyta, kad dalyvaus 2 darbuotojai, tačiau projektas labai sudomino naująjį viceministrą George Chikovani ir pritraukė atvykti į Lietuvą sudalyvauti renginyje.
 • 2018 rugsėjo mėn. Sakartvele įvyko konferencija - viešinimo renginys (dalyvavo 20 dalyvių).
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Klimato kaitos švelninimas besivystančiose šalyse perduodant Lietuvos patirtį
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
20 000 Eur
Projekto tikslas

Klimato kaitos švelninimas ir saulės energijos sektoriaus Sakartvele vystymas perduodant Lietuvos patirtį vietiniams rangovams ir kartu įrengiant kokybišką saulės elektrinę.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Įrengta 11.6 kW saulės elektrinė Prezeti gyventojams, kuri tiekia saulės elektros energiją. Gyventojams pristatyti elektrinės veikimo principai ir poveikis. Saulės modulių elektrinė įrengta ant visuomeninio pastato. Jis yra šalia statomo vaikų darželio, kuris ateityje galės naudotis saulės elektrinės gaminama elektros energija.
 • Po 4 seminarų ciklo vietiniai rangovai įgijo žinių apie įvairių saulės elektrinių montavimą, kokybiškos įrangos elektrinei parinkimą ir parodė gebėjimą savarankiškai plėtoti fotovoltinės energijos sektorių Sakartvele ar pasitelkiant partnerius iš Lietuvos.
 • Po bendrai sumontuotos elektrinės vietiniai rangovai įgijo praktinės kokybiško montavimo patirties, kurią pritaikys tolimesniuose projektuose.
 • Projekto metu užmegzti ryšiai su Sakartvelo institucijomis  bei vietiniais rangovais paskatino ateityje toliau bendradarbiauti atsinaujinančios energetikos srityje.
Projekto vykdytojas
UAB Solet Technics
Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Sakartvelo regionų vystymuisi
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
27 000 Eur (2018 m. – 20 000 Eur; 2019 m. – 7 000 Eur)
Projekto tikslas

Skatinti Sakartvelo regionų vystymąsi ir pilietinės visuomenės raidą.

Projekto rezultatai
 • Paskatintas bendradarbiavimas tarp Batumio (Adžarijos Autonominė Respublika) vietos valdžios institucijų, smulkaus ir vidutinio verslo bei pilietinės visuomenės organizacijų atstovų, siekiant pagerinti vietos smulkaus ir vidutinio verslo galimybes eksportuoti į ES rinką (analizuotos bitininkystės ir žuvų auginimo sektorių problemos).
 • Suorganizuotas Vietos tarybų (11 asmenų iš skirtingų Sakartvelo regionų) mokomasis vizitas į Lietuvą, kurio metu dalintasi Lietuvos eurointegracijos ir dalyvavimo ES vidaus rinkoje patirtimi.  Delegacija susitiko su Užsienio reikalų, Ūkio ministerijų,  Verslios Lietuvos bei Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovais ir susipažino su esamais finansavimo mechanizmais ir bendradarbiavimo platformomis skirtomis padėti smulkiam ir vidutiniam verslui eksportuoti.
 • Susitikimai su smulkaus ir vidutinio verslo atstovais (bitininkystė, galvijų auginimas, daržovių ir žolelių apdirbimas) padėjo plačiau įsigilinti į Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo patirtį prisitaikant ir sėkmingai dalyvaujant ES vidaus rinkoje.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras“
Lietuvos sėkmė Sakartvelui – Regioninis „Etalon“ konkursas, Europinės integracijos procesas ir informuotas jaunimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
14 000 Eur
Projekto tikslas

Didinti visuomenės žinias bei sąmoningumą apie Integracijos į Europos Sąjungą veiksmus, pasitelkiant pavyzdžiu Lietuvos patirtį.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengti 20 konkursų-žaidimų moksleiviams įvairiuose Sakartvelo regionuose. Finalas buvo surengtas Tbilisyje, Rustavelio dramos teatre tiesiogiai transliuojant per nacionalinę televiziją.
 • Surengtas rašinių apie Lietuvos integraciją į ES konkursas (paskelbtas internete). Nugalėtojas apdovanotas LR ambasadoje Sakartvele.
 • Konkurse dalyvavusiems moksleiviams, jų mokytojams, tėvams ir vietos bendruomenei per žaidimą pateikta informacija apie Lietuvos patirtį, stojant į ES.
 • Informacija apie Lietuvą, jos kultūrą, gyvenimą, įvairias patirtis išplatinta daugelyje Sakartvelo miestų mokyklų, taip pat buvo akcentuojama Lietuvos patirtis, kuria gali pasinaudoti Sakartvelas savo kelyje į Eurointegraciją.
Projekto vykdytojas
LTD Etaloni-Media
Moterų ekonominių teisių skatinimas - Kvemo Kartli regiono socialinės ir ekonominės plėtros rėmimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
15 920 Eur
Projekto tikslas

Skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą ir stiprinti integracinį augimą Kvemo Kartlio regione, didinant moterų ekonomines galias ir stiprinant moterų įsitraukimą į ekonomiką ir politiką.

Projekto rezultatai
 • Sustiprinti merginų ir moterų, kurios užsiima verslu arba domisi verslo steigimu, verslumo įgūdžiai, suteikta informacija apie DCFTA, taip pat buvo teikiamos asmeninės konsultacijos finansiniais klausimais (2 dienų seminaras, kuriame dalyvavo 25 moterys).
 • Sustiprinti moterų įsidarbinimo įgūdžiai (2 d. seminaras darbo paieškos, motyvacinio laiško, CV, darbo pokalbio įgūdžių stiprinimo temomis).
 • Parengta strategija ir veiksmo planas, kuriais bus siekiama skatinti pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos valdžios bendradarbiavimą didinant moterų ekonominį įsitraukimą. Dalyvavo 24 moterys iš verslo, pilietinių organizacijų bei valdžios institucijų.
Projekto vykdytojas
Inter-Ethnic Union of Kvemo Kartli
Pagalba Gruzijai ir Ukrainai įgyvendinant teisinio sektoriaus reformas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
13 235,52 Eur
Projekto tikslas

Skatinti teisingumo sektoriaus reformas Rytų partnerystės šalyse prisidedant prie teismų sistemos bei teismų savivaldos nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas Lietuvos, Ukrainos ir Gruzijos teisininkų forumas Lietuvoje, kurio metu aptartos šalių partnerių teisinių sistemų reformų aktualiausios problemos, nustatyti valstybių sistemų ir patirties skirtumai ir tapatumai, aptarta jų įtaka institucijų veiklos efektyvumui, pasidalyta gerąja Lietuvos patirtimi
 • Užmegzti ir sustiprinti santykiai tarp atitinkamų Lietuvos, Ukrainos ir Gruzijos institucijų, aptartos galimos bendradarbiavimo ateityje kryptys
 • Išversta į rusų kalbą knyga paaugliams „Teismiesčio byla“ ir „Savanorių vadovas: kaip teikti paramą nukentėjusiesiems ir liudytojams teisme”.
Projekto vykdytojas
Nacionalinė teismų administracija
Pagalba Sakartvelui ir Ukrainai įgyvendinant teisinio sektoriaus reformas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
13 235,52 Eur
Projekto tikslas

Skatinti teisingumo sektoriaus reformas Rytų partnerystės šalyse prisidedant prie teismų sistemos bei teismų savivaldos nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis stiprinimo.

Regioninis projektas

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas Lietuvos, Ukrainos ir Sakartvelo teisininkų forumas Lietuvoje, kurio metu aptartos šalių partnerių teisinių sistemų reformų aktualiausios problemos, nustatyti valstybių sistemų ir patirties skirtumai ir tapatumai, aptarta jų įtaka institucijų veiklos efektyvumui, pasidalyta gerąja Lietuvos patirtimi.
 • Užmegzti ir sustiprinti santykiai tarp atitinkamų Lietuvos, Ukrainos ir Sakartvelo institucijų, aptartos galimos bendradarbiavimo ateityje kryptys.
 • Išversta į rusų kalbą knyga paaugliams „Teismiesčio byla“ ir „Savanorių vadovas: kaip teikti paramą nukentėjusiesiems ir liudytojams teisme”.
Projekto vykdytojas
Nacionalinė teismų administracija
Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos Konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2018 m.
16 201,46 EUR
2017 m.
3 500 EUR
Skirtos lėšos
19 701,46 Eur
Projekto tikslas

Dalijantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas (jame dalyvavo Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinių Teismų teisėjai), kurio metu buvo pateikta informacija apie iššūkius, patiriamus užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo parengtas ir projekto partnerių užpildytas klausimynas, skirtas identifikuoti egzistuojančias su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusias pagrindines konstitucinės justicijos institucijoms kylančias problemas
 • Suorganizuotas konstitucinių teismų teisėjų forumas, kuriame: pristatytas bendras leidinys (inter alia bendra ataskaita) dėl teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos užtikrinimo; aptartos sritys, kuriose tikslinga stiprinti konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį, aptarti galimi probleminių aspektų sprendimo variantai, pristatyta aktuali Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių konstitucinės justicijos institucijų patirtis.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas
Pagalba stiprinant Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos Konstitucinių teismų vaidmenį, užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
19 701,46 Eur (2017 m. – 3 500 Eur; 2018 m. – 16 201,46 Eur)
Projekto tikslas

Dalijantis LR Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą.

Regioninis projektas

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas (jame dalyvavo Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos Konstitucinių Teismų teisėjai), kurio metu buvo pateikta informacija apie iššūkius, patiriamus užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo parengtas ir projekto partnerių užpildytas klausimynas, skirtas identifikuoti egzistuojančias su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusias pagrindines konstitucinės justicijos institucijoms kylančias problemas.
 • Suorganizuotas konstitucinių teismų teisėjų forumas, kuriame: pristatytas bendras leidinys (inter alia bendra ataskaita) dėl teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos užtikrinimo; aptartos sritys, kuriose tikslinga stiprinti konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį, aptarti galimi probleminių aspektų sprendimo variantai, pristatyta aktuali Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių konstitucinės justicijos institucijų patirtis.
Projekto vykdytojas
LR Konstitucinis Teismas
Pagalbos teikimas kuriant tvarias sąlygas Chašurio miesto vystymuisi.
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
16 980 Eur
Projekto tikslas

Perteikiant Lietuvos patirtį, kelti ir skatinti Sakartvelo piliečių (pasirinktas Chašurio miestas, kaip ankstesnių projektų tąsa) sąmoningumą aplinkosaugos srityje. Skatinti jaunimo įsitraukimą į aplinkosauginius projektus, stiprinti pilietinio veikimo svarbą, skatinti socialinį aktyvumą bei savanorystę.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Sutvarkyta parko teritorija, įtraukiant vietinius gyventojus bei aplinkinių mokyklų jaunimą į bendrą aplinkos tvarkymo procesą.
 • Surengti susitikimai/mokymai bei užmegzti partnerystės ryšiai su jaunimo savanorių klubu, kurie skatina vietos gyventojų įsitraukimą į aplinkosauginę veiklą.
 • Į bendradarbiavimą aplinkosaugos srityje buvo įtraukta Chašurio miesto savivaldybė, kuri savo ruožtu skatina gyventojus bei jaunimą įsitraukti į aplinkosauginius projektus bei veiklas. Kartu su miesto savivaldybės atstovais buvo organizuoti mažiausiai 5 susitikimai vidurinėse mokyklose pristatant aplinkos apsaugos veiklas mieste ir būdus, kaip jaunimas galėtų prisidėti prie miesto švarinimo veiklos.
Projekto vykdytojas
Public Movement Multinational Georgia (PMMG)
Panevėžio rajono savivaldybės patirties perdavimas sėkmingam Moldovos ir Gruzijos regionų vystymuisi
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
24 830,36 Eur
Projekto tikslas

Skatinti Moldovos ir Gruzijos regionų vystymąsi ir pilietinės visuomenės raidą

Projekto rezultatai
 • Surengtas pažintinis trijų dienų vizitas Moldovos Jalovenio ir Gruzijos Achmetos rajonų savivaldybių atstovams – po 10 žmonių iš kiekvienos šalies (iš viso 20 žmonių), kurio metu buvo aplankyti Panevėžio rajono savivaldybėje sėkmingai įgyvendinti ir šiuo metu įgyvendinami ES lėšomis finansuojami projektai, savo veiklą sėkmingai vystantys ūkininkai bei įmonės, surengta edukacinė programa Upytės tradicinių amatų centre
 • Pravesti 2x6 ak. val. mokymai Moldovos Jalovenio rajono savivaldybėje (iš viso 50 žmonių) ir 2x6 ak. val. mokymai Gruzijos Achmetos rajono savivaldybėje (iš viso 50 žmonių) žemės ūkio produkcijos gamintojams, ūkininkams, kaimo gyventojams apie verslo planų kūrimą, nuosavo verslo administravimą, asociacijų žemės ūkio srityje steigimą, jų formas bei privalumus, bendradarbiavimo galimybes, apie konkurencingumą, įėjimą į naujas rinkas, smulkaus verslo žemės ūkio srityje finansavimo bei patekimo į Europos Sąjungos rinką galimybes. Parengti pavyzdiniai verslo planai
 • Pasirašyti raštai dėl tolimesnio bendradarbiavimo ryšių įvairiose srityse stiprinimo ir kitų tarptautinių projektų įgyvendinimo su Moldovos Jalovenio bei Gruzijos Achmetos rajono savivaldybėmis.
Projekto vykdytojas
Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Rytų partnerystės šalių informacinės aplinkos tobulinimo programa
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
14 000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti demokratiją ir pilietinę visuomenę bei ryšius su ES Rytų partnerystės šalimis (Gruzija, Moldova, Ukraina) per nepriklausomos informacijos sklaidą pasitelkiant šiuolaikinius sprendimus.

Projekto rezultatai
 • Sukurta platforma automatizuotai informacijos paieškai ir analizei apie aktualius įvykius Rytų partnerystės šalyse, leidžianti ieškoti tekstų pagal pasirinktus raktažodžius internetinėje spaudoje ir pasirinktuose socialinės medijos puslapiuose. Surinkta informacija išanalizuota kiekybiniais ir kokybiniais metodais
 • Sukurtas dezinformacijos stebėsenos ir analizės įrankis, jo pagalba gauti duomenys analizuojami ir pateikiami plačiajai visuomenei suprantama forma. Parengta ir paskelbta apie 50 tekstų dezinformacijos tema su vizualizacijomis, jais pasidalyta socialiniuose tinkluose. Jie taip pat išversti į anglų ir rusų kalbas ir išsiųsti paskelbimui partneriams užsienyje. Parengti, paskelbti ir išversti 4 didesnės apimties straipsniai dezinformacijos tema
 • Sukurtas klasteris su think-tankais iš Rytų partnerystės šalių (Foreign Policy Council „Ukrainian Prism“ iš Ukrainos, Media Development Foundation iš Gruzijos, Development and Social Initiatives iš Moldovos), tiriantis ir besidalijantis dezinformacijos tyrimais bei kita su tuo susijusia informacija. Pasidalyta, išversta į kitas kalbas, paskelbta visa eilė straipsnių bei įrašų socialinėse medijose, taip pat ir kitokio pobūdžio su šia tema susijusiais tekstais
 • Surengta visos dienos tarptautinė konferencija – diskusijų platforma tema „Dezinformacijos menas: išmoktos pamokos ir ateities iššūkiai“, kurioje aktyviai dalyvavo ir dalijosi patirtimi bei patarimais Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai, įskaitant klasterio atstovus iš Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos.
Projekto vykdytojas
Vilniaus politikos analizės institutas
Sakartvelo darbdavių asociacijos kompetencijų stiprinimas tarptautinės prekybos srityje
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
14 655 Eur
Projekto tikslas

Įgalinti Sakartvelo verslo paramos organizaciją veikti kaip vietiniam ES eksporto ekspertui ir didinti žinomumą tarp smulkaus ir vidutinio verslo.

Projekto rezultatai
 • Projekto metu parengtos gairės ir pravesti mokymai (3 dienos/10 asmenų) pagilino Sakartvelo darbdavių asociacijos (toliau – GEA) darbuotojų žinias apie laisvosios prekybos sutartį ir eksportą. Suteikti įrankiai (eksporto gidas, išspausdintas ir išplatintas vietine kalba) ir praktinės žinios įgalino GEA sėkmingai konsultuoti savo narius (eksportuoti siekiančias įmones).
 • Projekto metu buvo pravesti mokymai smulkaus ir vidutinio verslo subjektams Goryje (9 dalyviai) ir Tbilisyje (14 dalyvių), kuriuose dalyvavo ir GEA darbuotojai.
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VPPAR ir GEA, kurios pagrindu numatomas  tolimesnis bendradarbiavimas su GEA, stiprinami Lietuvos ir Sakartvelo ekonominiai santykiai.
Projekto vykdytojas
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Skatinti sąmoningą pilietinės visuomenės ir jaunimo įtraukimą į Sakartvelo Europos kelio pasirinkimą
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
6 000 Eur
Projekto tikslas

Plėsti informaciją apie Europos Sąjungos integraciją  įtraukiant Sakartvelo pilietinės visuomenės organizacijas, jaunimą bei  valdžios institucijas į bendrą dialogą.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengta apvalaus stalo diskusija su Lietuvos ekspertu Vyčiu Jurkoniu, kurioje kalbėta apie Lietuvos vykdytą politiką stojant į Europos Sąjungą bei galimybę panašią praktiką pritaikyti Sakartvele. Į diskusiją buvo įtraukti ir aukšti Sakartvelo valdžios pareigūnai.
 • Suorganizuotas Tarptautinis vasaros universitetas Tbilisyje Sakartvelo ir Europos studentams liepos 19-25 dienomis. Prie šio renginio prisidėjo Centre International de Formation Europeenne (CIFE) ir NATO. Vasaros universiteto metu dalyviams buvo suteikta galimybė praplėsti savo žinias apie NATO ir ES veiklą Sakartvele ir kaip Sakartvelas yra įtraukiamas į šių organizacijų veiklą.
 • Projekto metu išspausdinti 6 politiniai analitiniai straipsnių rinkiniai apie Sakartvelo aspiracijas Eurointegracijos procese, taip pat 2 politinės apžvalgos apie Sakartvelą ir Rytų partnerystę.
Projekto vykdytojas
Georgian Institute of Politics
„Nepriklausomos moterys“
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
10 480,77 Eur (2017 m. – 6 703,90 Eur; 2018 m. – 3 776,87 Eur)
Projekto tikslas

Sudaryti galimybes moterims lavintis ir užsidirbti, tapti socialiai ir ekonomiškai aktyviomis bei nepriklausomomis, tuo pačiu suteikiant galimybę moterims ir vaikams, patyrusiems smurtą šeimoje, gauti psichologinę paramą.

Projekto rezultatai
 • Khashuri miestelyje įkurtame moterų centre trys grupės moterų (viso 27 asmenys) apmokytos buhalterijos, kompiuterinio raštingumo, verslo steigimo pagrindų, verslo plano sukūrimo, pirmosios pagalbos suteikimo ir smulkių amatų - virėjos, kirpėjos, mezgėjos, augalininkystės profesijų.
 • Moterų teisių gynimo ekspertas bei psichologas supažindino dalyves su moterų teisėmis bei išmokė suteikti psichologinę pagalbą sau ir vaikams po patirto smurto šeimoje.
 • Greta moterų centro įkurtas vaikų kambarys suteikia moterims, turinčioms vaikų, galimybę lankyti mokymus.
Projekto vykdytojas
Pilietinio įsitraukimo vystomasis centras “Co-participant“
2017 m.
Atsakingos žurnalistikos mokykla: jaunų žurnalistų kompetencijos stiprinimas ir įtinklinimas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
18 870,57 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti jaunų žurnalistų kompetenciją ir gebėjimus, siekiant gerinti žurnalistikos kokybę Gruzijoje ir Moldovoje.

Projekto rezultatai
 • Mokymus sėkmingai išklausė 30 dalyvių iš Gruzijos ir Moldovos, taip pat ir probleminių regionų
 • Jiems perduota Lietuvos patirtis žurnalistinio darbo srityje bei Rusijos propagandos tyrimuose
 • Į mokymus įtraukti valstybių partnerių lektoriai
 • Publikuoti 9 tiriamieji straipsniai aktualiomis temomis Gruzijoje ir Moldovoje
 • Dalyvavimą projekte tęsusių žurnalistų gebėjimai buvo sustiprinti praktine veikla bei užtikrinant vietos partnerių ir RESC ekspertų mentorystę.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras“
Dvynių projektas: Pagalbos teikimas Sakartvelo nacionalinei ryšių komisijai ( GNCC) vystant jos elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir gebėjimus atsižvelgiant į ES reguliavimo sistemą
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
1 300 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Tobulinti Sakartvelo elektroninių ryšių sektoriaus teisinį reglamentavimą, modernizuoti ir plėsti reguliavimą, skatinti operatorių konkurenciją elektroninių ryšių rinkose, tobulinti radijo dažnių skirstymo metodikas, stiprinti Sakartvelo reguliuotojo gebėjimus valdyti internetą ir užtikrinti tinklų saugumą.

Projekto trukmė: 18 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: Užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lietuva (Lietuvos ryšių reguliavimo tarnyba, CPVA) - lyderė, Vokietija, Lenkija - jaunesniosios partnerės
Dvynių projektas: Techninės ir statybos priežiūros agentūros (TCSA) gebėjimų stiprinimas plėtojant rinkos priežiūros sistemą Sakartvele
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
1 500 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Tobulinti Sakartvelo rinkos priežiūros sistemos plėtrą bei stiprinti Sakartvelo techninės priežiūros agentūros gebėjimus valdyti ir modernizuoti sistemą.

Projekto trukmė: 24 mėnėsiai.

Plačiau apie projektą: Užsienių reikalų ministerijos pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Jungtinė Karalystė - lyderė, Lietuva (VVTAT) - jaunesnioji partnerė
Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystymas kardiologijos srityje
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
13 996,02 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų vystymąsi keliant sveikatos priežiūros įstaigų specialistų kvalifikaciją.

Projekto rezultatai
 • Lietuvoje lankėsi 7 gydytojai iš Gurijos ir Adžarijos sveikatos priežiūros įstaigų - kardiologai, neurologai, reanimatologai, anesteziologai bei šeimos gydytojai. Jie kartu su Santariškių klinikų atitinkamų specializacijų bei aukštos kvalifikacijos  specialistais vykdė praktinius užsiėmimus. Gruzijos gydytojai turėjo galimybę susipažinti su medicinos pasiekimais kardiologijos ir neurologijos srityse, apžiūrėti ir išbandyti naujausius įrenginius, turimus VU Santaros klinikose, Klaipėdos ir Plungės ligoninėse, dirbti su ligoniais, aptarti jų sveikatos būklę, spręsti diagnostikos ir gydymo klausimus.
 • 2017 m. rugsėjo-spalio mėn. vyko kvalifikacijos kėlimo mokymai Gurijos ir Adžarijos regionų  kardiologams, neurologams, reanimatologams, anesteziologams, kardiochirurgams, šeimos ir greitosios pagalbos gydytojams  Gruzijoje šiose srityse: „Intensyvioji kardiologija“, „Insulto profilaktika“ ir „ŠKL reabilitacija“. Apmokyta virš 100 gydytojų.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „NEW IDEAS“
Gruzijos regionų vystymas remiant smulkųjį verslą žemės ūkio srityje
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
18 590,07 Eur
Projekto tikslas

Skatinti smulkųjį verslą žemės ūkio srityje Gruzijos regionuose.

Projekto rezultatai
 • 14-ai Gruzijos bitininkystės ir gyvulininkystės ūkininkų suorganizuoti 3 dienų mokymo kursai.
 • 14 -a ūkių aprūpinti smulkia  bitininkystės įranga (aviliai, medaus produktų gamybos, bičių priežiūros, kt. įranga) bei  smulkia  gyvulininkystės įranga (melžimo aparatai, gyvulių girdymo, pašarų ruošimo, pieno separavimo įranga, kt.).
 • Suorganizuoti 5-ių dienų mokymai/pažintinis vizitas Lietuvoje. 14-a Gruzijos ūkininkų apsilankė dviejuose ekologiniuose ūkiuose bei dviejuose kooperatyvuose.
Projekto vykdytojas
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Inovatyvių sprendimų diegimo civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse Moldovoje ir Gruzijoje skatinimas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
10 592,85 Eur
Projekto tikslas

Pagerinti administracinius ir institucinius gebėjimus Gruzijos ir Moldovos savivaldybėse, supažindinant su inovatyviais sprendimais, įdiegtais civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse Lietuvoje.

Projekto rezultatai
 • 54 (iš planuotų 40) konferencijos dalyvių supažindinti su Lietuvoje įdiegtais inovatyviais pasiekimais civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse
 • 9 (iš planuotų 10) Achmetos ir Jalovenio savivaldybių darbuotojų apmokyti projektų rengimo pagrindų, susipažino su paramos fondų paieškos sistemomis
 • Parengtas rekomendacijų ir veiksmų planas tarp Panevėžio rajono ir Moldovos Jalovenio ir tarp Panevėžio rajono ir Achmetos savivaldybių
 • Parengtas 1 straipsnis Panevėžio rajono spaudoje
 • Informaciniai pranešimai paskelbti savivaldybių interneto svetainėse
 • Parengti 2 informaciniai lankstinukai apie ES lėšomis Lietuvoje įdiegtas inovacijas po vieną civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityje (rusų ir anglų kalbomis).
Projekto vykdytojas
Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Khashuri: Yes we can
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
22 853,30 Eur
Projekto tikslas

Perduoti Lietuvos patirtį aplinkosaugos srityje, kelti piliečių sąmoningumą, stiprinti pilietinio veikimo svarbą, skatinti socialinį aktyvumą bei savanorystės jausmą tvarkant aplinką bei įrengiant bendras erdves bendruomenės reikmėms.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Užmegzti partnerystės ryšiai su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios propaguoja savanorišką gyventojų įsitraukimą į aplinkosauginę veiklą. Chašurio miesto gyventojams perduota aplinkosauginių ir panašių visuomeninių projektų vykdymo patirtis.
 • Išvalyta apleista plytų fabriko teritorija, pakeista žemės paskirtis į rekreacinę. Teritorija paruošta tolimesniam ekologinio parko projekto plėtojimui, į kurio procesą jau įsitraukė Chašurio miesto gyventojai, taip pat verslininkai, kilę iš šio miesto.
 • Kaip projekto rezultatas buvo įsteigta asociacija, kurios tikslas pritraukti aktyvią visuomenę aktyviai dalyvauti savo miesto vystymo procese.
Projekto vykdytojas
Pozityvūs pokyčiai
Konferencija “Verslo žaidimai: verslininkiškumo įgūdžių formavimo inovatyvūs sprendimai“
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
2 999,84 Eur
Projekto tikslas

Pasinaudojus Lietuvos patirtimi, konferencijos – verslo žaidimo simuliacijos Gruzijoje metu pristatyti ir perduoti švietimo ir verslo įstaigų atstovams inovatyvių verslumo ugdymo priemonių pritaikymo galimybes.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengta 2 dalių konferencija: 1 dalis – verslumo ugdymo priemonių pristatymas, 2 dalis – simuliacinis žaidimas grupėmis, praktikoje panaudojant gautas žinias.
 • Pasirašytas memorandumas su projekto partneriais „Gruzijos TechnoPark“ dėl tolimesnių projektų vystymo.
 • Ateinančiais metais numatoma organizuoti ekonomikos olimpiadą Gruzijos mastu tarp universitetų ir mokyklų.
Projekto vykdytojas
UAB Kvalitetas
Lietuvos sėkmės istorija - regioninis konkursas „Etaloni“
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
14 000 Eur
Projekto tikslas

Lietuvos pavyzdžio pritaikymas siekiant integracijos į ES - privalumų viešinimas bei jaunimo įsitraukimo skatinimas.

Diplomatines atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengti 24 konkursai žaidimai moksleiviams įvairiuose Gruzijos regionuose.
 • Konkurse dalyvavusiems moksleiviams, jų mokytojams, tėvams ir vietos bendruomenei per žaidimą pateikta informacija apie Lietuvos patirtį stojant į ES.
Projekto vykdytojas
LTD Etaloni-Media
Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos Konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2018 m.
16 201,46 EUR
2017 m.
3 500 EUR
Skirtos lėšos
19 701,46 Eur
Projekto tikslas

Dalijantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas (jame dalyvavo Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinių Teismų teisėjai), kurio metu buvo pateikta informacija apie iššūkius, patiriamus užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo parengtas ir projekto partnerių užpildytas klausimynas, skirtas identifikuoti egzistuojančias su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusias pagrindines konstitucinės justicijos institucijoms kylančias problemas
 • Suorganizuotas konstitucinių teismų teisėjų forumas, kuriame: pristatytas bendras leidinys (inter alia bendra ataskaita) dėl teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos užtikrinimo; aptartos sritys, kuriose tikslinga stiprinti konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį, aptarti galimi probleminių aspektų sprendimo variantai, pristatyta aktuali Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių konstitucinės justicijos institucijų patirtis.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas
Parama Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai įgyvendinti Asociacijos sutartis su ES
Metai
2017 m., 2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2017 m.
43 753,20 EUR
2016 m.
54 264,49 EUR
Skirtos lėšos
98 017,69 Eur
Projekto tikslas

Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų ir valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas Europos integracijos valdymo srityje, o taip pat Europos Sąjungos institucijų supratimo didinimas apie veiksmingą paramą asociacijos sutarčių su šiomis valstybėmis įgyvendinimui.

Projekto rezultatai
 • Suteiktos ilgalaikio (D. Žeruolis – 29 d.d.) ir trumpalaikių (N. Udrėnas, K. Maniokas, T. Šliogeris, N. Viršilienė – 56 d.d.) Lietuvos ekspertų konsultacijos Europos integracijos horizontaliaisiais ir sektoriniais klausimais
 • Vykdytos vietinių ekspertų (28 d.d.) konsultacijos rengiant teisinio reglamentavimo atitikties metodiką Ukrainos įmonėms, įgyvendinant ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties/DCFTA reikalavimus ir didinant Ukrainos potencialą eksportuoti  į ES šalis tekstilės pramonėje.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“
Parlamentarų mokymai Rytų partnerystės šalyse
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
15 804,06 Eur
Projekto tikslas

Padėti ES Rytų partnerystės šalims – Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai – stiprinti įstatymų leidžiamosios valdžios veiklos efektyvumą atstovaujant piliečių interesams.

Projekto rezultatai
 • Lapkričio 6-10 d. įvyko mokomasis vizitas (8 dalyviai, vizito trukmė – 3 darbo dienos), kurio metu Gruzijos ir Moldovos parlamentarai bei Ukrainos parlamento pirmininko ir ministro pirmininko tarnybų atstovai pagal projekto paraiškoje numatytas gaires turėjo trijų dienų programą apie Lietuvos Europos integracijos patirtį
 • Mokomojo vizito metu Rytų partnerystės valstybių parlamentų nariai turėjo galimybę tobulinti gebėjimą savarankiškai generuoti inovatyvius su vizito tema susijusius sprendimus, įgyti trūkstamus parlamentiniam darbui būtinus įgūdžius, pagilino partinio dalyvavimo, ypatingai politinės ideologijos, įgūdžius, pagerinti tarp-partinius ryšius su savo šalies, kitų Rytų partnerių ir Lietuvos parlamentarais, įgyti gebėjimų kokybiškai bendrauti su savo tiesioginiais rinkėjais. Šie įgūdžiai tiesiogiai prisideda prie jų darbo įgyvendinant reformas ir Asociacijos sutartis su ES.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras"
Skaidrus ir efektyvus viešasis aplinkos valdymas: Lietuvos patirties sklaida
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
3 343,94 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Gruzijos aplinkos ir gamtos išteklių apsaugos ministerijos administracinius ir institucinius gebėjimus įgyvendinant reformas, susijusias su Europos Sąjungos ir Gruzijos asociacijos susitarimo įgyvendinimu.

Projekto rezultatai
 • Padidinti Gruzijos aplinkos ir gamtos išteklių apsaugos ministerijos ir jos įstaigų administraciniai ir instituciniai gebėjimai.
 • Padidintas visuomenės informuotumas apie aplinkos apsaugos priemones.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Skatinti visuomenės paramą bei ugdyti verslininkų iš Samtskhe-Javakehti ir Kvemo Kartlis regionų gebėjimus, demonstruojant didesnes vystymosi ir demokratijos stiprinimo galimybes, Gruzijai siekiant Europos ir Euroatlantinės integracijos
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
12 965,62 Eur
Projekto tikslas

Skatinti visuomenės paramą bei ugdyti smulkaus ir vidutinio verslo atstovų gebėjimus Samtskhe-Javakehti ir Kvemo Kartlis regionuose, demonstruojant didesnes vystymosi ir demokratijos stiprinimo galimybes, Gruzijai siekiant Europos ir Euroatlantinės integracijos.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 30-čiai Sacche-Džavacheti ir Kvemo Kartli regionų verslininkų suorganizuoti mokymai Tbilisyje, apie Asociacijos/ DCFTA susitarimą su Europos Sąjunga ir jos teikiamą naudą bei ką galėtų gauti Gruzija integravusis į NATO.
 • Sukurtas bei armėnų ir azerbaidžaniečių kalbomis išspausdintas leidinys “Europos ir Euroatlantinė integracija: vystymosi galimybės ir gerovė”. Leidinys išplatintas tautinių mažumų bendruomenėse.
 • 4-iems sėkmingiausiems projekto dalyviams suorganizuota mokomoji kelionė į Lietuvą, kurios metu jiems buvo pristatytos problemos, su kuriomis susidūrė Lietuva, stodama į ES ir NATO, užmegzti kontaktai su Lietuvos partneriais.
Projekto vykdytojas
PM Multinational Georgia
Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas ekonominės politikos tobulinimo bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo
Metai
2017 m., 2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2017 m.
10 000 EUR
2016 m.
19 640,42 EUR
Skirtos lėšos
29 640,42 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos gebėjimus ekonominės politikos tobulinimo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo.

Projekto rezultatai
 • Sustiprinti Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (58 asmenys)
 • Sustiprinti Moldovos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (32 asmenys)
 • Suteikta ekspertinių konsultacijų Gruzijos ir Moldovos institucijų (po 200 val.), susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovams
 • Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų atstovai, dalyvavę vizite Lietuvoje – 6 asmenys.
Projekto vykdytojas
VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LIC)
„Nepriklausomos moterys“
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
6 703,90 Eur
Projekto tikslas

Sudaryti galimybes moterims lavintis ir užsidirbti, tapti socialiai ir ekonomiškai aktyviomis bei nepriklausomomis tuo pačiu suteikiant galimybę moterims ir vaikams, patyrusiems smurtą šeimoje, gauti psichologinę paramą.

Projekto rezultatai
 • Khashuri miestelyje įkurtame moterų centre trys grupės moterų mokytos buhalterijos, kompiuterinio raštingumo, verslo steigimo pagrindų, verslo plano sukūrimo, pirmosios pagalbos suteikimo ir smulkių amatų - virėjos, kirpėjos, mezgėjos, augalininkystės.
 • Moterų teisių gynimo ekspertas bei psichologas supažindino dalyves su  moterų teisėmis bei išmokė suteikti psichologinę pagalbą sau ir vaikams po patirto smurto šeimoje.
Projekto vykdytojas
Pilietinio įsitraukimo vystomasis centras „Co-Participant"
2016 m.
Atsakingos žurnalistikos mokykla: jaunų žurnalistų kompetencijos stiprinimas
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Žiniasklaida
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
22.819, 39 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti jaunų žurnalistų kompetenciją ir pilietinės visuomenės įtraukimą į visuomenės švietimą, siekiant gerinti žurnalistikos kokybę Gruzijoje ir Moldovoje.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti dveji mokymai apie žiniasklaidos darbo principus, besikeičiančią globalios žiniasklaidos rinkos raidą, verslo žurnalistiką, šaltinių atrankos technikas ir propagandos veikimo metodus, kuriuose dalyvavo 16 jaunųjų žurnalistų Gruzijoje ir 19 – Moldovoje
 • Įvyko šešių žurnalistų stažuotė Vilniuje, kurios metu dalyviai susipažino su didžiausių Lietuvos žiniasklaidos institucijų darbu bei susitiko su valstybės institucijų atstovais, sociologais, politologais.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras“
Dvynių projektas: Tvaraus miškų valdymo stiprinimas Sakartvele
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita, ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
840 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Remti tvaraus miškų valdymo sistemos, suderintos su ES standartais ir direktyvomis, kūrimą.

Projekto trukmė: 18 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: URM pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lietuva (Aplinkos ministerija, Valstybinės miškų tarnyba, APVA, CPVA) - lyderė, Vengrija - jaunesnioji partnerė
ES AA ir DCFTA galimybės regionų vystymui
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
10.000 Eur
Projekto tikslas

Užtikrinti, kad Gruzijos visuomenė būtų tinkamai informuota apie ES AA ir DCFTA teikiamus privalumus bei galimybes, importo – eksporto procedūras, gamintojams keliamus reikalavimus.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Gruzijos gamintojai informuoti apie DCFTA privalumus bei teikiamą naudą.
 • Regionų žurnalistai sukūrė ekspertinę bazę ir galės profesionaliai stebėti AA sutarties įgyvendinimo procesą.
 • Kova su antivakarietiška propaganda. Griaunami mitai apie sudėtingas ir komplikuotas ES rinkos pasiekimo procedūras, kuriami Rusijos propagandos.
Projekto vykdytojas
Free University of Tbilisi Media outlet Tabula
Europos pamokos
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
14.617, 55 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti jaunų žurnalistų kompetenciją ir pilietinės visuomenės įtraukimą į visuomenės švietimą, siekiant gerinti žurnalistikos kokybę Gruzijoje ir Moldovoje.

Projekto rezultatai
 • Surengti 2 dienų pilotiniai mokymai Gruzijoje ir Moldovoje
 • Sukurta ir įvykdyta kvalifikacijos kėlimo programa Gruzijos ir Moldovos mokytojams
 • Organizuoti mokymai „Europos pamokos” jaunimo organizacijoms Moldovoje.
Projekto vykdytojas
VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras
Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystymas kardiologijos srityje
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
16.000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų vystymąsi keliant sveikatos priežiūros įstaigų specialistų kvalifikaciją.

Projekto rezultatai
 • 2016 m. gegužės-birželio mėn. ir rugpjūčio-rugsėjo mėn. Lietuvoje lankėsi 14 gydytojų iš Gurijos ir Adžarijos sveikatos priežiūros įstaigų - kardiologai, reanimatologai, anesteziologai bei šeimos gydytojai. Jie kartu su Santariškių klinikų atitinkamų specializacijų bei aukštos kvalifikacijos  specialistais vykdė praktinius užsiėmimus.
 • Lietuvos ir Gruzijos visuomenė buvo informuota apie vykdomą projektą ir jo veiklas.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „NEW IDEAS“
Gruzijos mokytojų gebėjimų stiprinimas didinti jaunimo supratimą apie Gruzijos europinės integracijos procesus
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
10.000 Eur
Projekto tikslas

Informuoti Gruzijos visuomenę apie demokratinius procesus bei ES – Gruzijos vertybes, kurios formuoja šią partnerystę, taip pat galimybes, kurias suteikia eurointegracija. Projektas koncentruojasi ties svarbia visuomenės grupe – mokytojais ir jaunimu regionuose.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Mokytojų regionuose suvokimo apie ES – Gruzijos santykius didinimas.
 • Koncentruojantis į mokytojus ir regionus, kuriuose gyvena etninės mažumos, projektas pasiekė didelį ratą visuomenės, bei turės ilgalaikį poveikį.
 • Pasinaudodami naujomis žiniomis, įgytomis projekto metu, mokytojai skleis informaciją tarp savo mokinių.
 • Pažymėtinas mokytojų, kaip pasaulėžiūros formuotojų ir autoritetų vaidmuo, formuojant jaunimo vertybių bazę.
 • Projektas apjungė mokytojus ir mokinius, kurie projekto dėka daugiau sužinojo apie ES – Gruzijos santykius ir taps Gruzijos euroatlantinio kurso rėmėjais.
Projekto vykdytojas
Georgian Institute for Strategic Studies (GISS)
Gruzijos Pajamų tarnybos (Muitinės) institucinių gebėjimų stiprinimas
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
18.400 Eur
Projekto tikslas

Perduoti patirtį ir teorines žinias Gruzijos muitinės pareigūnams bei stiprinti Gruzijos pajamų tarnybos institucinius gebėjimus prekių klasifikavimo, nomenklatūros tvarkymo bei kilmės srityse, prisidedant prie Gruzijos pajamų tarnybos modernizavimo ir euro-integracinių siekių rėmimo.

Projekto rezultatai
 • Pravesti 2 teoriniai seminarai Gruzijos muitinės pareigūnams Gruzijoje (Tbilisyje ) ir 2 praktiniai seminarai Lietuvoje (Vilniuje).
 • Tikslinėse darbo grupėse apmokyti 79 Gruzijos muitinės pareigūnai.
 • Parengtos rekomendacijos naujų teisės aktų rengimo prekių muitinio įvertinimo kontrolės srityje, teisinio reguliavimo tarifinio prekių klasifikavimo ir kilmės srityje, pateiktos rekomendacijos AEO koncepcijos praktiniam taikymui.
 • Parengta metodinė medžiaga projekte numatytomis temomis.
 • Projektas viešintas URM ir Muitinės departamento tinklalapiuose, ESBO EAK (Ekonomikos ir aplinkosaugos komiteto) susitikimo metu pristatyta LR muitinės VB veikla Gruzijoje bei informacija paviešinta LR nuolatinės atstovybės Vienoje interneto svetainėje. Gruzijos pajamų tarnyboje lankėsi žurnalistai iš Lietuvos ir domėjosi vykdomu projektu.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
Institucinių gebėjimų stiprinimas aplinkos apsaugos ir klimato kaitos srityse
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
14.860 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Gruzijos institucinius pajėgumus aplinkos apsaugos srityje, ypač subalansuotos miškininkystės ir biologinės įvairovės apsaugos miško ekosistemose srityse.

Projekto rezultatai
 • Įvyko 25 susitikimai su Gruzijos Aplinkos ir Gamtinių Resursų apsaugos ministerijos (MENRP), Nacionalinės Gruzijos miškų agentūros (NFA), Saugomų teritorijų tarnybos (APA), privataus sektoriaus, NVO atstovais.
 • Parengti ir išsiųsti 7 laiškai su komentarais naujai rengiamiems įstatymams „Biologinės įvairovės įstatymas“, „Miško kodas“, „Medžioklės įstatymas“, PAV (poveikio aplinkai vertinimo) įstatymas“.
 • Parengtas išsamus (64 ps.) politikos dokumentas, apibūdinantis Lietuvos patirtį vykdant Buveinių ir Paukščių Direktyvas,  steigiant ir tvarkant Natūra 2000 teritorijas.
 • Pravestas seminaras Tbilisyje, kurio tikslas buvo pristatyti Lietuvos patirtį ir pavyzdžius, aptarti ruošiamus naujus Gruzijos aplinkosauginius įstatymus, tokius kaip „Gamtos apsaugos“, „Miškininkystės“ įstatymus ir jų atitikimą Europos Sąjungos teisės aktams.
 • Suorganizuota mokomoji išvyka į potencialias Emeraldo tinklo vietas: Algeti Nacionalinį parką ir Dashbash kanjoną.
 • Parengta atvejo analizė, publikuota LGF ir GA internetiniuose puslapiuose.
Projekto vykdytojas
Lietuvos gamtos fondas
Klaipėdos rajono ir Akhmetos rajono savivaldybių patirties mainai turizmo srityje
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
6.970 Eur
Projekto tikslas

Perduoti Lietuvos vietos savivaldos turizmo plėtros planavimo ir įgyvendinimo patirtį Gruzijos Akhmetos rajono savivaldybės atstovams.

Projekto rezultatai
 • 19-os asmenų grupei Gruzijoje pravesti 1 dienos mokymai apie turizmo plėtros planavimą ir įgyvendinimą.
 • Surengta 1 diskusija su Akhmetos rajono savivaldybės administracijos darbuotojais bei politikais turizmo politikos bei plėtros klausimais.
 • Aplankyti 6 Akhmetos turizmo objektai, 2 turizmo verslo subjektai.
 • Įvyko Gruzijos atstovų (5 asmenų) susitikimas su Klaipėdos raj. savivaldybės valdžios atstovais, Klaipėdos raj. Turizmo tarybos nariais ir turizmo informacijos centro darbuotojais.
 • Surengtas 1 susitikimas su verslo/bendruomenių, teikiančių turizmo paslaugas, atstovais.
 • Suorganizuota 1 apskritojo stalo diskusija su Klaipėdos raj. savivaldybės vadovais, Klaipėdos raj. Turizmo tarybos nariais bei savivaldybės administracijos darbuotojais dėl patirties mainų turizmo srityje.
 • Parengta 1 Akhmetos rajono turizmo plėtros programa.
Projekto vykdytojas
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Pagalba Moldovai, Ukrainai ir Gruzijai vykdant teisinio sektoriaus reformas
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
14.493, 47 Eur
Projekto tikslas

Skatinti teisingumo sektoriaus reformas Rytų partnerystės šalyse prisidedant prie teismų ir prokuratūros sistemų nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas 2 dienų Lietuvos, Moldovos, Ukrainos ir Gruzijos teisininkų forumas Lietuvoje, kurio metu aptartos šalių partnerių teisinių sistemų reformų aktualiausios problemos, pasidalyta gerąja Lietuvos patirtimi, sustiprintas bendradarbiavimas tarp atitinkamų šių šalių  institucijų ir aptartos galimos bendradarbiavimo kryptys ateityje
 • Identifikuoti ir į rusų kalbą išversti aktualiausi Lietuvos  teisės aktai ir kiti dokumentai, reikalingi tolesniam Moldovos, Ukrainos, Gruzijos teisinio sektoriaus reformos įgyvendinimui.
Projekto vykdytojas
Nacionalinė teismų administracija
Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos Konstitucinių Teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
14.432, 48 Eur
Projekto tikslas

Pasidalinti sukaupta patirtimi konstitucinės justicijos institucijai užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą su Gruzijos, Moldovos, Ukrainos Konstitucinių Teismų atstovais, siekiant stiprinti atitinkamą šių institucijų vaidmenį.

Projekto rezultatai
 • Parengtas klausimynas, kurio pagrindu identifikuotos šalims partnerėms kylančios problemos konstitucinės justicijos srityje užtikrinant teisinės valstybės principų paisymą bei parengta medžiaga aktualia problematika
 • Suorganizuotas Gruzijos, Moldovos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinių Teismų teisėjų forumas
 • Anglų ir rusų kalbomis parengtas leidinys, skirtas teisinės valstybės principų paisymo užtikrinimui.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Parama Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai įgyvendinti Asociacijos sutartis su ES
Metai
2017 m., 2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2017 m.
43 753,20 EUR
2016 m.
54 264,49 EUR
Skirtos lėšos
98 017,69 Eur
Projekto tikslas

Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų ir valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas Europos integracijos valdymo srityje, o taip pat Europos Sąjungos institucijų supratimo didinimas apie veiksmingą paramą asociacijos sutarčių su šiomis valstybėmis įgyvendinimui.

Projekto rezultatai
 • Suteiktos ilgalaikio (D. Žeruolis – 29 d.d.) ir trumpalaikių (N. Udrėnas, K. Maniokas, T. Šliogeris, N. Viršilienė – 56 d.d.) Lietuvos ekspertų konsultacijos Europos integracijos horizontaliaisiais ir sektoriniais klausimais
 • Vykdytos vietinių ekspertų (28 d.d.) konsultacijos rengiant teisinio reglamentavimo atitikties metodiką Ukrainos įmonėms, įgyvendinant ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties/DCFTA reikalavimus ir didinant Ukrainos potencialą eksportuoti  į ES šalis tekstilės pramonėje.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“
Pieninės galvijininkystės kooperatyvų konkurencingumo didinimas Adžarijos Autonominėje Respublikoje
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
17.940 Eur
Projekto tikslas

Smulkių ūkių konkurencingumo stiprinimas plėtojant pieninę galvijininkystę Adžarijoje.

Projekto rezultatai
 • 4 Adžarijos smulkieji ūkininkai atnaujino savo ūkių pieninių galvijų bandas. 1 ūkininkas įsigijo 4 karves, 2 – po 2 vnt. ir 1 – 1 vnt..
 • Projekto ataskaitos pateikimo metu jau buvo apsėklintos ir veršingomis tapusios 5 karvės (šiuo metu apsėklintos visos 9 karvės.
 • Surengtas mokymo seminaras Agropaslaugų centro prie Adžarijos Žemės ūkio ministerijos specialistams (sėklintojams, zooinžinieriams ir veterinarijos gydytojams), Adžarijos žemės ūkio ministerijos specialistams, ūkininkams.
 • 20 Adžarijos smulkių ūkininkų apmokyti galvijų priežiūros.
 • Užmegzti ryšiai su Adžarijos žemės ūkio ministerija.
 • Parengtas tęstinis projektas pagal URM 2017 m. skelbtą koncepciją.
Projekto vykdytojas
Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras
Pilietinio įsitraukimo vystomasis centras“Co-participant“
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
8.952 Eur
Projekto tikslas

Sudaryti galimybes moterims lavintis ir užsidirbti, tapti socialiai ir ekonomiškai aktyviomis bei nepriklausomomis tuo pačiu suteikiant galimybę moterims ir vaikams, patyrusiems smurtą šeimoje, gauti psichologinę paramą.

Projekto rezultatai
 • Khashuri miestelyje įkurtas moterų centras, kuriame tris kartus per savaitę po 5 valandas vyko įvairūs užsiėmimai.
 • Dvi grupės moterų (po 15 asmenų) lankė buhalterijos, kompiuterinio raštingumo, verslo steigimo pagrindų, pirmosios pagalbos suteikimo ir smulkių amatų - virėjos, kirpėjos, mezgėjos, augalininkystės - kursus (viso 34 moterys nuo projekto pradžios), kuriuos vedė šių sričių specialistai.
 • Moterys išklausė moterų teisių gynimo eksperto paskaitų apie moterų teises.
 • Moterys išklausė psichologo paskaitas, išmoko suteikti psichologinę pagalbą sau ir vaikams po patirto smurto šeimoje, sustiprėjo jų savivertė.
 • Suorganizuota baigiamoji konferencija, kurios metu visoms moterims buvo įteikti kursų baigimo pažymėjimai.
 • Keletas moterų, baigusios kursus, įsidarbino kirpėjomis, pardavėjomis, padavėjomis, grupė moterų sukūrė verslo planą ir ruošiasi pradėti nuosavą verslą.
Projekto vykdytojas
„Nepriklausomos moterys“
Renkuosi švarią Gruziją
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
2.600 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti visuomenės sąmoningumą aplinkosaugos srityje.

Projekto rezultatai
 • Projekto tikslai įgyvendinti konferencijos ir projekto vykdytojų vizito metu, kuomet susitikimuose su vietos valdžios atstovais, bendruomenėmis bei NVO buvo pasidalinta Lietuvos patirtimi bei praktiniais metodais, kaip sukurti sąlygas kelti Gruzijos piliečių sąmoningumą aplinkosaugos srityje.
 • Aplinkos tarša yra itin opi problema šalyje, todėl projektu bandyta paraginti visuomenę aktyviau dalyvauti aplinkosauginėje veikloje.
 • Užmegzta partnerystė tarp Lietuvos ir Gruzijos NVO veikiančių aplinkosaugos srityje.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Pozityvūs pokyčiai“
Rinkėjų sąmoningumo skatinimas tarp Gruzijos jaunimo
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
4.900 Eur
Projekto tikslas

Didinti rinkėjų sąmoningumą ir pilietinį aktyvumą Gruzijos regionuose parlamento rinkimų akivaizdoje.

Diplomatines atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Patirties tarp Lietuvos ir Gruzijos NVO pasidalinimas rinkimų stebėjimo ir pilietinio aktyvumo didinimo temomis.
 • Rinkėjų motyvacijos ir dalyvavimo politiniuose procesuose didinimas ypač jaunimo regionuose tarpe.
 • Projekto metu vykę mokymai pakeitė supratimą apie parlamento atsakomybę bei rinkimų procesą, kuris nesibaigia vien balsavimu.
 • Skatino jaunimo aktyvumą regionuose, kur gyvena tautinės mažumos.
Projekto vykdytojas
Georgian Institute of Politics (GIP)
The New Europe Clarion (The Clarion)
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
15.000 Eur
Projekto tikslas

Lietuvos ir Gruzijos pilietinių ir mokslo bendruomenių bendradarbiavimas, skatinantis ir formuojantis Europos politinę darbotvarkę.

Projekto rezultatai
 • Internetinė platforma www.theclarion.eu pradėjo veikti anglų kalba 2015 m. rugsėjo 09 d. Per pirmuosius 2016 m. mėnesius internetinės svetainės dizainas buvo visiškai atnaujintas. Daugiausia dėmesio skirta puslapio gruziniškai versijai bei rusiškos versijos pagrindų kūrimui. Dabar tinklalapis prieinamas trimis kalbomis. Publikuoti 35 straipsniai, įsipareigota papildomai publikuoti dar 10 straipsnių.
 • „Clarion“ įtvirtino tvarias partnerystes su akademinėmis ir pilietinės visuomenės platformomis (Vilniaus universitetu, Carnegie Europe‘s Ukraine Reform Monitor project, Kennan Institute of the Wilson Center) ir pritraukė papildomų lėšų iš kitų fondų projekto poveikio didinimui (Black Sea Trust of the German Marshal Fund nuo 2015 m. spalio 23 d. finansavo 34 934 JAV dolerių). Tinklas plečiamas, kad įtrauktų bent 1 Rytų Partnerystės valstybę (prioritetas – Ukraina).
Projekto vykdytojas
UN Association of Georgia - UNAG (Gruzija)
Tvaraus Akhalkalaki, Akhaltsikhe, Bolnisi ir Tetriskaro rajonų žemės ūkio vystymosi skatinimas, įdiegiant intensyvias daugiamečių produktyvių ir ekologiškai saugių pusiaužemaūgių vasmedžių bei daržovių sodinimo ir derliaus nuėmimo technologijas bei s
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
24.985 Eur
Projekto tikslas

Tvarios žemdirbystės plėtra 4 savivaldybėse.

Projekto rezultatai
 • Paruoštas, išverstas ir išplatintas metodinis vadovas su detaliu aprašymu, kaip taikyti intensyvios sodininkystės technologijas. Šis vadovas pristatytas suinteresuotoms grupėms visose keturiose savivaldybėse bei paskelbtas Public Movement Multinational Georgia tinklalapyje.
 • Pasodinti nedideli žemaūgių slyvų ir abrikosų sodai 3 savivaldybių centruose, siekiant skatinti ir populiarinti intensyvios sodininkystės technologijas.
 • Tetritskaro savivaldoje apsodintas 5 hektarų plotas, kuriame vaisiai auginami didele apimtimi.
 • Nupirktos ir Tetritskaro savivaldybėje įdiegtos vaisių džiovinimo technologijos, leidžiančios ūkininkams džiovinti ir parduoti užaugintus vaisius užsienio bei Lietuvos rinkose.
Projekto vykdytojas
Public Movement Multinational Georgia
Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas ekonominės politikos tobulinimo bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo
Metai
2017 m., 2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2017 m.
10 000 EUR
2016 m.
19 640,42 EUR
Skirtos lėšos
29 640,42 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos gebėjimus ekonominės politikos tobulinimo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo.

Projekto rezultatai
 • Sustiprinti Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (58 asmenys)
 • Sustiprinti Moldovos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (32 asmenys)
 • Suteikta ekspertinių konsultacijų Gruzijos ir Moldovos institucijų (po 200 val.), susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovams
 • Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų atstovai, dalyvavę vizite Lietuvoje – 6 asmenys.
Projekto vykdytojas
VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LIC)
2015 m.
Atsparumo propagandai stiprinimas Gruzijoje ir Moldovoje - regioninės žiniasklaidos ir NVO aktyvistų mokymai
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
14.951,84 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Moldovos ir Gruzijos žurnalistų gebėjimus atremti rusišką propagandą, o visuomenių – atsparumą tokiai propagandai, gerinti jų žinias apie ES.

Projekto rezultatai
 • Sukurta mokymų metodika ir medžiaga
 • Organizuoti Moldovos  (4 asm.) ir Gruzijos (4 asm.) žurnalistų 4 d. mokymai Vilniuje apie propagandos technikas ir jų atpažinimą
 • Organizuoti Lietuvos ekspertų (4 asm.) seminarai Moldovoje ir Gruzijoje šių šalių akademikams, studentams, žiniasklaidai apie propagandos ir anti-propagandos technikas
 • Parengti ir publikuoti 4 Moldovos ir 4 Gruzijos regioninių žurnalistų straipsniai apie Rusijos propagandą, jos apraiškas šiose šalyse siekiant dekonstruoti kuriamus mitus
 • Projekto metu suteiktos žinios Moldovos ir Gruzijos žurnalistams, pilietinės visuomenės atstovams, patobulėję jų profesiniai gebėjimai ir įgūdžiai, atsparumas propagandai; mokymų medžiaga išplatinta visam Gruzijos ir Moldovos regioninių žurnalistų tinklui
 • suteikta alternatyvi informacija visuomenei apie Europos integraciją
 • išplėstas neformalus žurnalistų tinklas.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Rytų Europos studijų centras
Dvynių projektas: Sakartvelo Nacionalinės energetikos ir vandens tiekimo reguliavimo komisijos (GNERC) norminių išlaidų audito ir rinkos stebėsenos gebėjimų stiprinimas
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Energetika, ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
1 000 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Stiprinti Sakartvelo nacionalinės energetikos ir vandens tiekimo reguliavimo komisijos (GNERC) gebėjimus kuriant priemones ir mechanizmus, pagrįstus geriausia ES praktika, susijusią su reguliavimo sąnaudų auditu ir rinkos stebėsena elektros energijos sektoriuje.

Projekto trukmė: 21 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: URM pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Austrija - lyderė, Vokietija, Lietuva (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) - jaunesniosios partnerės
Europos pamokos
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
13.980,44 Eur
Projekto tikslas

Padėti Gruzijai ir Moldovai įgyvendinti švietimo reformas sukuriant ir atnaujinant su ES integracija susijusias švietimo programas bendrojo lavinimo mokykloms ir taip prisidėti prie europinių vertybių ugdymo.

Projekto rezultatai
 • Sukurta laisvai pasirenkama programa „Švietimas Europos integracijai“ Gruzijos bendrojo lavinimo mokykloms. Programa apima tokias temas kaip Europos Sąjunga, ES institucijų sistema ir jų reikšmė, ES vystymosi politika, Gruzija ir ES ir kt
 • Programa „Švietimas Europos integracijai“ išbandyta 3 Gruzijos mokyklose. Bandyme dalyvavo 46 10-os klasės mokiniai
 • Atnaujinta laisvai pasirenkama programa „Švietimas Europos integracijai“ Moldovos bendrojo lavinimo mokykloms. Programa apima tokias temas kaip Europa, Europos civilizacija, vieningos Europos idėja, ES įkūrimas, ES institucijos, susitikimai ir sprendimų priėmimas Europos Parlamente, bendra Europos valiuta – ekonominės ES sanglaudos pagrindas, mokykla ir švietimas ES, jaunimas ES, Moldova prieš ir po Europos Asociacijos susitarimo prašymo, naujos Moldovos produktų eksporto rinkos, ES ir šiuolaikinio pasaulio iššūkiai, ES ir arabų migracijos krizė, kokia ateitis laukia Europos ir kt
 • Programa išbandyta 3 Moldovos mokyklose. Bandyme dalyvavo 58 12-os kl. mokiniai.
Projekto vykdytojas
VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras
Europos Tarybos Generalinės Asamblėjos posėdžio simuliacija Tbilisyje
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
620 Eur
Projekto tikslas

Skatinti jaunimo tiesioginį dalyvavimą diskusijose ir priimant sprendimus pasaulinės svarbos politinių ir demokratijos, žmogaus teisės, socialinių, švietimo, sveikatos apsaugos, migracijos, kultūros, lyčių lygybės ir solidarumo užtikrinimo klausimų.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Europos Tarybos Generalinės Asamblėjos posėdžio simuliacija Tbilisyje sutelkė daugiau nei keturis šimtus studentų iš įvairių Gruzijos regionų. Projekto inauguracijos ceremonijoje kalbėjo Europos Komisijos atstovybės Gruzijoje atstovas bei Gruzijos sporto ir jaunimo reikalų ministro pavaduotojas kuris padėkojo LR ambasadai Gruzijoje - vienintelei tarptautinei projekto finansinei rėmėjai.
Projekto vykdytojas
Gruzijos jaunas delegatas Jungtinėse Tautose ir Visuotinės Taikos Federacijos atstovas Gruzijoje
Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystymas kardiologijos srityje
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
16.490,25 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų vystymąsi keliant sveikatos priežiūros įstaigų specialistų kvalifikaciją.

Projekto rezultatai
 • Lietuvoje apmokyti 7 šeimos gydytojai iš Adžarijos ir Gurijos regionų.
 • Mokymų metu sustiprinti 7 sveikatos priežiūros įstaigų specialistų gebėjimai, bei pakelta jų kvalifikacija.
 • Gruzijoje apmokyta 120 gydytojų iš Gurijos ir Adžarijos regionų.
 • Į Lietuvą atvyko 8 gydytojų grupė iš Gruzijos, kurie turėjo galimybę iš arti susipažinti su gydymo procesu Lietuvoje.
 • Gruzinų kalba parengta ir išleista leidinių „Klinikinių sprendimų priėmimų Vadovas‘.
 • Lietuvos ir Gruzijos visuomenė buvo informuota apie vykdomą projektą ir jo veiklas.
Projekto vykdytojas
VšĮ „New Ideas“
Gruzijos Pajamų tarnybos (muitininkų) institucinių gebėjimų stiprinimas
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
13.622,19 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Gruzijos muitininkų profesinius gebėjimus (1) prekių muitinio įvertinimo ir tikrinimo; (2) tarifinio prekių klasifikavimo ir prekių kilmės; (3) muitinio tikrinimo po muitinio įforminimo; (4) įgaliotų ekonominių operatorių parengimo srityse.

Projekto rezultatai
 • Apmokyta maždaug 120 Gruzijos Pajamų tarnybos pareigūnų;
 • Parengtos rekomendacijos Gruzijos teisinės bazės tobulinimui.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
HACCP ir ISO standartų diegimo Adžarijos regione skatinimas
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
10.000 Eur
Projekto tikslas

Informacijos apie maisto produktams bei pašarams taikomus tarptautinius standartus sklaida Vakarų Gruzijoje, Adžarijos regione; konsultacinio centro steigimas; parama NVO užtikrinant standartų diegimo procesą.

Diplomatinės atstovybės projektas.

Projekto rezultatai
 • Vietos savivaldybėms pristatyta projekto įgyvendinimo metodika, steigiamas konsultacinis centras;
 • Įdiegti  rizikos veiksnių analizės svarbiųjų valdymo taškų (HACCP)  bei tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) standartai.
Projekto vykdytojas
NVO „Intellect"
Įgalinimas per dalinimasi: moterys (po)konfliktinėse situacijose
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Palestina, Sakartvelas
Skirtos lėšos
14.985,68 Eur
Projekto tikslas

Gruzijos ir Palestinos moterų ekonominis ir socialinis įgalinimas, siekiant įveikti (po)konfliktinių ir krizinių situacijų pasekmės, ir Lietuvos visuomenės informavimas apie šių šalių moterų padėtį.

Projekto rezultatai
 • Lietuvoje organizuotas Gruzijos (6 asm.), Palestinos (3 asm.) ir Lietuvos (6 asm.) moterų - vietos bendruomenių lyderių forumas (3,5 d.), kurio metu dalyvės dalinosi savo darbo ir aktyvizmo patirtimi, buvo įgalintos šviesti vietinę visuomenę lyčių lygybės, demokratinių principų, moterų politinio aktyvumo klausimais. Jos buvo apmokytos teikti paramą pilietinei visuomenei socialinės rūpybos ir švietimo srityse siekiant įveikti konfliktų ir krizinių situacijų pasekmes. Lankėsi EIGE, privačiame Vilniaus darželyje „Nendrė“, Kėdainių raj. savivaldybėje
 • Forumo metu sukauptos informacijos pagrindu buvo sukurtas filmukas apie Palestinos ir Gruzijos moterų padėtį, išplatintas projekto organizacijų tinklalapiuose, Facebook paskyrose kituose internetiniuose portaluose, naudojamas švietimo tikslais
 • Parengti ir publikuoti 4 straipsniai apie pilietinės visuomenės situaciją projekto šalyse, išplatinti projekto organizacijų tinklalapiuose, Facebook paskyrose kituose internetiniuose portaluose
 • Forume įgytą patirtį moterys pritaikė savo vietos bendruomenėse ir kasdieniame aktyvizme siekdamos teisingesnės ir moterims palankesnės visuomenės. 
Projekto vykdytojas
VšĮ Lygių galimybių plėtros centras
Įsitraukime. Bendraukime, Skleiskime Lietuvos patirtį
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Armėnija, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
34.572,86 Eur
Projekto tikslas

Plėsti vystomąjį bendradarbiavimą (toliau –VB) skatinant Lietuvos institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir verslo suinteresuotumą ir gebėjimus dalyvauti tarptautinėse VB programose. Užtikrinti Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse VB programose gerosios praktikos sklaidą.

Projekto rezultatai
 • Gerosios praktikos sklaida padidino viešojo, nevalstybinio ir privataus sektoriaus atstovų motyvaciją ir aktyvesnį dalyvavimą ES it tarptautinių organizacijų finansuojamuose projektuose
 • Stiprintas Lietuvos atstovų dalyvavimo VB projektuose suteikiant palaikymą aukščiausiame lygmenyje
 • Valstybių partnerių institucijų atstovams ir donorams buvo pristatyta ir parodyta Lietuvos institucijų ir įmonių sėkmingai įgyvendinti projektai, pasidalinta gerąja praktika, taip plečiant įvairių formų tarptautinio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir kitų valstybių mąstą
 • Padidėjusi informacijos apie Lietuvos gebėjimus teikti VB paramą sklaida valstybėse partnerėse stiprino Lietuvos, kaip patikimos donorės reputaciją valstybėse paramos gavėjose, ES ir tarptautiniu mastu. Didės Lietuvos atstovų VB projektų paraiškų patrauklumas
 • Rekomendacijų dėl palankesnio teisinio reglamentavimo įgyvendinimo planas sukurė pagrindą kliūčių aktyvesniam dalyvavimui VB programose šalinimui ateityje.
Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Jaunimo debatai ES integracijos tema
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
4.600 Eur
Projekto tikslas

Etninių mažumų jaunimo įtraukimas į debatų apie Gruzijos integraciją į europines struktūras simuliacijas. Projektas apima pietų Gruzijos regionus, Achalkalakį, Samtsche-Džavachetiją ir Ninotsmindą.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengti pirmieji debatai aštuoniuose Ninotsmindos ir Achalkalakio mokyklose. Debatuose dalyvavo apie šimtas dvyliktokų.
 • Projekto rėmuose birželio 21-22 dieną vyko diskutavimo įgūdžių tobulinimo mokymai, taip pat moksleiviai buvo supažindinti su esama ES ir Gruzijos santykių situacija. Mokymuose dalyvavo dvidešimt du  mokiniai iš šešių mokyklų.
 • Šiuo metu projekto vykdytojai steigia jaunimo debatų klubus.
Projekto vykdytojas
NVO „Georgia‘s Reforms Associates - GRASS"
Laboratorinių tyrimų gebėjimų stiprinimas Adžarijos Autonominėje Respublikoje
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
4.434 Eur
Projekto tikslas

Tobulinti Adžarijos Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojų institucinius gebėjimus maisto produktų saugos srityje.

Projekto rezultatai
 • Įsisavinta polimerazės grandininės reakcijos tyrimo metodika gyvūnų užkrečiamųjų ligų tyrime;
 • Įsisavinta polimerazės grandininės reakcijos tyrimo metodika diagnozuojant Escherichia coli O157:H7 maisto produktuose;
 • Įsisavinta dioksinų tyrimo metodika maisto produktuose.
Projekto vykdytojas
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
Lyčių lygybė nuo Baltijos iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė Women in Democracy
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas, Vietnamas
Skirtos lėšos
6.652,51 Eur
Projekto tikslas

Tęsti inovatyvios tarptautinės internetinės svetainės “Women in Democracy” veiklas.

Projekto rezultatai
 • Užtikrintas nuolatinis tarptautinės internetinės svetainės www.womenindemocracy.org, pristatančios ir skatinančios lyčių lygybę Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse, palaikymas ir techninis aptarnavimas
 • Kasdien atliktas naujienų monitoringas ir naujienų atranka svetainės prieskyroms “Naujienos”, “Opinion”, “Facebook”;  periodiškai pildomos aktualijų prieskyros „Politics“, „Governance and Economy“, „Violence against Women“ ir „International Organizations“, talpinama vaizdinė medžiaga
 • Parengti ir svetainėje patalpinti 4 originalūs interviu su moterimis-regiono lyderėmis (patalpinti prieskyroje “Interviu su lyderėmis”)
 • Parašyti 6 informaciniai ir analitiniai tekstai
 • Sustiprintas Lietuvos, kaip lyčių lygybės koordinatorės regione (Rytų Europa, Kaukazo regionas, Centrinė Azija), vaidmuo
 • Savo veikla svetainė atlieka anti-demokratinės propagandos ir dezinformacijos diskreditaciją regione.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universitetas / Lyčių studijų centras
Moldovos ir Gruzijos Europos integracija: sektorinis bendradarbiavimas ir viešojo diskurso kokybės gerinimas
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Visuomenės informavimas
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
7.202,71 Eur
Projekto tikslas

Padidinti Moldovos ir Gruzijos piliečių informuotumą apie Europos integraciją, paneigiant egzistuojančius neigiamus stereotipus.

Projekto rezultatai
 • Padidintos vietos bendruomenių (studentų, pilietinės visuomenės, žurnalistų) probleminiuose ir atokiuose Moldovos ir Gruzijos regionuose žinios apie Europos integraciją
 • Po 4 atrinktus žurnalistus ir politikos apžvalgininkus iš Moldovos ir Gruzijos įgijo daugiau žinių anti-propagandinių technikų, informacinio karo, Europos integracijos ir Europos saugumo temomis (tai ilgainiui turėtų padidinti Europos politikos diskurso kokybę šiose šalyse)
 • Parengta ir publikuota po 4 analitinius straipsnius apie Europos integracijos mitus, vyraujančius Moldovos ir Gruzijos viešojoje erdvėje
 • Susitikimų su tikslinėmis bei labiau euroskeptiškomis grupėmis Moldovoje (kairiosios partijos) ir Gruzijoje (ortodoksų bažnyčia) metu  siekta suteikti daugiau informacijos apie eurointegracijos privalumus ir pasiųsti signalą, jog Lietuva tvirtai palaiko šių šalių Europos integracijos procesą bei yra pasirengusi padėti išspręsti jiems kylančius keblumus.
Projekto vykdytojas
VšĮ Rytų Europos studijų centras
Moterų ekonominio ir socialinio aktyvumo stiprinimas Gruzijoje: Pankisio slėnis ir Akhalgori
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
7.712,53 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie Pankisio slėnio (Šiaurės Gruzija, Kakheti regionas) moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo stiprinimo; prisidėti prie Akhalgorio (gyvenančių Prezeti, Tserovani ir Tsilkani pabėgėlių gyvenvietėse) moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • Moterys įgijo žinių apie nuosavo smulkaus verslo steigimą (15 moterų)/ verslo administravimo tobulinimą (15 moterų).
 • Tarptautinė bendrija sužinojo daugiau apie Pankisio slėnio ir Akhalgori moterų problematiką.
Projekto vykdytojas
Dr. Gražvydas Jasutis/ VšĮ "Trust in development"
Regionų pilietinės visuomenės grupių sąmoningumo stiprinimas gilinant žinias apie Gruzijos integracijos į ES teikiamas programas
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
4.600 Eur
Projekto tikslas

Remti ir skatinti Gruzijos integraciją į Europos Sąjungą.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Įvairiuose Gruzijos regionuose (Goryje, Marneulyje, Achaltsichėje, Kutaisyje ir Telavyje) projekto vykdytojai vietos pilietinės visuomenės atstovams vedė mokymus apie Gruzijos integracinius procesus, vizų liberalizavimo planą, išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę, asociacijos su ES sutartį ir potencialią naudą.
 • Projekto dalyviams gegužės 18 d. (Goryje), birželio 1 d. (Marneulyje),  3 d. (Kutaisyje), 15 d. (Achaltsichėje)  ir liepos 6 d.  (Telavyje) buvo rodomas dokumentinis filmas „Moldova - lost in Transition". Filmas pasakoja Moldovos integracijos į  Europos Sąjungą kelią.
Projekto vykdytojas
NVO „The Georgian Institute for Strategic Studies"
Socialinių paslaugų gerinimo modelis Ozurgeti ir Alytaus rajono savivaldybėms
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
4.719,45 Eur
Projekto tikslas

Sukurti bendrą abiem savivaldybėms socialinių paslaugų (pensijų išmokų, neįgaliųjų, senų žmonių ir socialiai remtinų žmonių ir t.t.) plėtros modelį.

Projekto rezultatai
 • Pasidalinta socialinių paslaugų teikimo patirtimi ir įžvalgomis dėl plėtros;
 • Sukurtas modelį, kaip socialinių paslaugų teikimą valdyti centralizuotai ir integruoti į savivaldybės sprendimų priėmimo procesą, strateginį planavimą.
Projekto vykdytojas
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Techninė pagalba ir aukšto lygio Lietuvos ekspertų konsultacijos Gruzijai ir Moldovai įgyvendinant asociacijos susitarimus su ES
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
51.625,9 Eur
Projekto tikslas

Padėti Gruzijai ir Moldovos Respublikai įgyvendinti Asociacijos susitarimus su ES, t.y. parengti įgyvendinimo (institucinę ir procedūrinę) infrastruktūrą bei tam reikalingus išteklius, kad absoliuti dauguma suplanuotų priemonių būtų įgyvendintos laiku ir pagal Asociacijos sutartyse bei jas operacionalizuojančiose darbotvarkėse numatytą grafiką.

Projekto rezultatai
 • Projekto vykdymo metu Gruzijai suteikta 58 darbo dienos konsultacijų, Moldovai suteikta 49 darbo dienos konsultacijų
 • Organizuoti Gruzijos ir Moldovos Respublikos valstybės tarnautojų specialistų trumpalaikiai studijų vizitai į Lietuvą siekiant pasinaudoti Lietuvos patirtimi įgyvendinant asociacijos susitarimus su ES konsultuojantis konkrečiais planavimo ir įgyvendinimo klausimais (2 vizitai, kuriuose dalyvavo 9 specialistai).
Projekto vykdytojas
VšĮ ESTEP
The New Europe Clarion (The Clarion)
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
11.742 Eur
Projekto tikslas

Gruzijos pilietinės visuomenės ir politinės bendruomenės geresnė integracija į Europos politikos debatus.

Projekto rezultatai
 • Portalas populiarino diskusijas apie europinę politiką (ypač apie Europos rolę remiant saugumą ir taiką, RP valstybių poveikį Europos politikai) RP šalyse;
 • Kovota prieš mitus ir neteisingas ES politikos interpretacijas.
Projekto vykdytojas
UN Association of Georgia - UNAG (Gruzija)
Tvaraus Akhalkalaki, Akhaltsikhe, Bolnisi ir Tetriskaro rajonų žemės ūkio vystymosi skatinimas, įdiegiant intensyvias daugiamečių produktyvių ir ekologiškai saugių pusiaužemaūgių vaismedžių bei daržovių sodinimo ir derliaus nuėmimo technologijas bei
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
24.795,59 Eur
Projekto tikslas

Tvarios žemdirbystės plėtra 4 savivaldybėse.

Projekto rezultatai
 • Įvykdyta naujų sodininkystės/daržininkystės technologijų plėtra 4 savivaldybėse.
 • Įvestos naujos vaisių ir pomidorų džiovinimo technologijos vienoje iš savivaldybių.
Projekto vykdytojas
Public Movement Multinational Georgia (Georgia)
„Nepriklausoma moteris“
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
3.058,5 Eur
Projekto tikslas
 • Didinti įsidarbinimo galimybes moterims ir jaunoms mergaitėms.
 • Tobulinti moterų profesinius įgūdžius ir gilinti jų žinios.
 • Kelti moterų ir mergaičių supratimą per lyderystės įgūdžių vystymą.
 • Lavinti profesinius įgūdžius vidutinio amžiaus moterims per neformalų įsitraukimą į aukštąjį mokslą.
 • Skatinti moterų įsitraukimą į pilietinį aktyvumą ir integraciją į visuomenę.
Projekto rezultatai
 • Moterys ir mergaitės įgijo naujų žinių ir įgūdžių, padidėjo jų savęs vertinimas.
 • Įvykdyti kas savaitiniai susitikimai su moterų teisių ekspertu bei psichologu.
 • Organizuoti  profesiniai mokymai 3 kartus per savaitę.
 • Bendravimas su ekspertais padėjo moterims įveikti turėtas psicho-socialines problemas ir padidino jų savivertę.
Projekto vykdytojas
Pilietinio įsitraukimo vystomasis centras
2014 m.
Bitininkų gebėjimų stiprinimas
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
30 000 Lt (8 688,6 Eur)
Projekto tikslas

Apmokyti 28 bitininkus prižiūrėti bičių avilius ir rinkti/pakuoti medų pagal tarptautinius reikalavimus, siekiant skatinti medaus eksportą į ES šalis.

Projekto rezultatai
 • 28 bitininkai iš kaimų aplink Mtirala nacionalinį parką (Adžarijos autonominė respublika) išmoko prižiūrėti bites ir kopinėti/pakuoti medų pagal tarptautinius reikalavimus.
Projekto vykdytojas
Aplinkos apsaugos ir tvaraus vystymosi asociacija „Mta-Bari"
Chašurio miesto savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas siekiant stiprinti vietinę savivaldą
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
4 654, 26 Lt (1 347, 96 Eur)
Projekto tikslas

Gerinti Chašurio miesto savivaldybė darbuotojų administracinius gebėjimus.

Diplomatinės atstovybės projektas.

Projekto rezultatai
 • Mokymuose dalyvavo savivaldybės valdytojas, jo pavaduotojai, miesto tarybos pirmininkas ir dar 18 savivaldybės darbuotojų.  Jie buvo apmokyti rašyti projektus ir ataskaitas, „vieno langelio" principų  (greito ir efektyvaus piliečių aptarnavimo).
Projekto vykdytojas
NVO „Co-participant"
Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystymas kardiologijos srityje
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
2014 m. skirta 27 983, 46 Lt (8 104, 57 Eur)
Projekto tikslas

Stiprinti Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigas specialistų teorines žinias ir praktinius įgūdžius kardiologijos ir reanimatologijos srityse.

Projekto rezultatai
 • 7 gydytojai pagilino savo žinias ir praktinius įgūdžius, susipažino su techninėmis naujovėmis širdies ligų diagnostikos srityje
 • Gruzinų kalba parengtas ir išleistas vadovėlis padės kitiems gydytojams diagnozuoti širdies ligas.
Projekto vykdytojas
Všį „New Ideas"
Kompiuterinės klasės įrengimas siekiant tobulinti Oni rajono jaunimo įgūdžius
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
10 373, 22 Lt (3 004,29 Eur)
Projekto tikslas

Didinti jaunimo kompiuterinius ir socialinius įgūdžius.

Diplomatinės atstovybės projektas.

Projekto rezultatai
 • Įrengta kompiuterinė klasė 1-oje vidurinėje mokykloje.
Projekto vykdytojas
Onio rajono savivaldybė
Moldovos ir Gruzijos Europos integracija: sektorinis bendradarbiavimas ir viešojo diskurso kokybės gerinimas
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
Projektui įgyvendinti 2014-2015 m. skirta 70 000 Lt (20 273,40 Eur), iš jų 2014 m. panaudota 37 128,64 Lt (10 753,20 Eur)
Projekto tikslas

Padidinti Moldovos ir Gruzijos piliečių informuotumą apie Europos integraciją, paneigiant egzistuojančius stereotipus.

Projekto rezultatai
 • 2014 m. lapkričio mėn. vykusių seminarų Moldovoje metu padidintos vietos bendruomenių (iš Straseni, Galesti, Cahul regionų) žinios apie Europos integraciją;
 • Žurnalistai ir politikos apžvalgininkai iš Moldovos ir Gruzijos, dalyvaudami Lietuvoje 2014 m. spalio mėn. vykusiuose mokymuose, įgijo daugiau ekspertinių žinių apie Europos integracijos procesus;
 • Parengti ir Moldovos regioninėje žiniasklaidoje publikuoti keturi analitiniai straipsniai apie Europos integracijos mitus, vyraujančius šios šalies viešojoje erdvėje.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Rytų Europos studijų centras
Moterų teisių stiprinimas atokiuose Gruzijos regionuose: Pankisio slėnio atvejis
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
12 550 Lt (3 634,73 Eur)
Projekto tikslas

Įvertinti moterų teisių būklę Pankisio slėnyje ir prisidėti prie jų stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • 17 moterų dalyvavo 1 d. trukmės mokymuose apie jų teises ir galimybes tas teises įtvirtinti.
 • 23 moterys dalyvavo seminare, kurioje EIVT ir Europos Komisijos atstovai Gruzijoje, Gruzijos moksliniai ekspertai aptarė moterų teisių padėtį Pankisio slėnyje.
 • Mokslinio straipsnio anglų kalba, publikuoto keliuose tarptautiniuose moksliniuose portaluose, ir mokslinio leidinuko anglų kalba dėka daugiau žmonių išgirdo apie Pankisio slėnio moterų teisių padėtį.
Projekto vykdytojas
Všį „Trust in Development"
Moterų teisių stiprinimas pokonfliktinėse teritorijose: Akhalgorio rajonio atvejis
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
8 306,96 Lt (2 406,76 Eur)
Projekto tikslas

Įvertinti moterų teises pokonfliktinėje (Pietų Osetijos) teritorijoje ir prisidėti prie jų stiprinimo.

Diplomatinės atstovybės projektas.

Projekto rezultatai
 • 11 moterų iš Pietų Osetijos atvyko į Tbilisį, aptarė savo padėtį ir teises, dalyvavo/sužinojo įžanginiuose mokymuose apie savo pilietines teises.
Projekto vykdytojas
Všį „Trust in Development
Moterų užimtumo didinimas ir verslumo skatinimas Gruzijoje
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
10 000 Lt (2 896,20 Eur)
Projekto tikslas

Pasikeisti patirtimi tarp lietuvių ir gruzinių verslininkių užmezgimas įtraukiant moteris į darbo rinką.

Diplomatinės atstovybės projektas.

Projekto rezultatai
 • Renginyje Tbilisyje dalyvavo 26 lietuvės moterys verslininkės, įskaitant Lietuvos moterų verslininkių asociacijos prezidentę, kuri su Gruzijos moterų verslininkių asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Projekto vykdytojas
UAB „Perspektyvus projektas" (Ambasados Gruzijoje remiamas projektas)
Parama Gruzijos Žemės ūkio ministerijai plėtojant administracinius ir institucinius gebėjimus
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
45 303, 99 Lt (13 120, 94 Eur)
Projekto tikslas

Stiprinti Gruzijos Žemės ūkio ministerijos aukštesniosios grandies pareigūnų institucinius-administracinius gebėjimus, rengiantis struktūrinei žemės ūkio reformai, susijusiai su Asociacijos susitarimo įgyvendinimu.

Projekto rezultatai
 • Gruzijos pareigūnams pateiktos rekomendacijos dėl žemės ūkio sektoriaus pertvarkos, veterinarinės kontrolės ir veterinarinės tarnybos pertvarkos, žemės ūkio kooperatyvų ir bendrovių steigimo
 • Apsilankymo Lietuvoje metu pareigūnai susipažino su Lietuvos mokslinių įstaigų, institucijų, kaimo ūkių, mėsos ir pieno perdirbimo centrų veikla.
Projekto vykdytojas
Žemės ūkio ministerija
Samtsche-Džavachetijoje gyvenančių etninių mažumų (armėnų) informavimas apie NATO
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
14 256, 16 Lt (4 128,86 Eur)
Projekto tikslas

Samtsche-Džavachetijoje gyvenančių armėnų informavimas jų gimtąją kalbą apie Gruzijos euroatlantinius siekius.

Diplomatinės atstovybės projektas.

Projekto rezultatai
 • Mokymuose dalyvavo 60 gyventojų iš minėto regiono; projekto metu buvo nustatyti aktualiausi gyventojams rūpimi klausimai, poreikiai. Į užduotus klausimus atsakė NATO informacinio centro kompetentingi darbuotojai.
Projekto vykdytojas
NVO „Georgian Institute for Strategic Studies"
Techninė pagalba Gruzijos muitinei muitinio įvertinimo ir tikrinimų srityje
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
44 375,94 Lt (12 852,16 Eur)
Projekto tikslas

Perduoti teorines žinias ir praktinę patirtį Gruzijos pajamų tarnybos muitinės pareigūnams prekių muitinio įvertinimo srityje.

Projekto rezultatai
 • Išplėstos 45 Gruzijos muitininkų pareigūnų teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai (vizitai Lietuvos pasienio patikros postuose Vilniuje ir Klaipėdoje leis Gruzijos muitinės pareigūnams sklandžiau atlikti savo darbą)
 • Parengta metodinė medžiaga bus naudinga rengiant Gruzijos teisės aktus, reglamentuojančius prekių muitinį įvertinimą.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
Techninė pagalba ir aukšto lygio Lietuvos ekspertų konsultacijos Gruzijai ir Moldovai įgyvendinant asociacijos susitarimus su ES
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
Projektui įgyvendinti 2014-2015 metais skirta 300 000 Lt, iš jų 2014 m. - 90 532,40 Lt
Projekto tikslas

Padėti Gruzijai ir Moldovos Respublikai įgyvendinti Asociacijos susitarimus su ES, t.y. parengti įgyvendinimo (institucinę ir procedūrinę) infrastruktūrą bei tam reikalingus išteklius, kad absoliuti dauguma suplanuotų priemonių būtų įgyvendintos laiku ir pagal Asociacijos sutartyse bei jas operacionalizuojančiose darbotvarkėse numatytą grafiką.

Projekto rezultatai
 • 2014 m. rugsėjo-gruodžio mėn. sustiprinti Gruzijos ir Moldovos Respublikos institucijų gebėjimai įgyvendinti Asociacijos susitarimus su ES:
 • Gruzijoje įvyko įvadinis poreikių identifikavimo vizitas ir suteiktos konsultacijos bevizio režimo su ES, nacionalinės teisės derinimo su ES teisynu, Asociacijos sutarties įgyvendinimo reikalavimų finansinių paslaugų srityje klausimais, konsultacijos rengiant sanitarijos ir fitosanitarijos (SPS) priemonių perėmimo veiksmų planą atsižvelgiant į ekonominį kaštų-naudos balansą (dirbo 5 Lietuvos ekspertai);
 • Moldovoje įvyko įvadinis poreikių identifikavimo vizitas, suteiktos konsultacijos vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos, savižudybių prevencijos bei juvenalinės justicijos statistikos reglamentavimo tobulinimo klausimais (dirbo 3 Lietuvos ekspertai).
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai"
Trečioji tarptautinė jaunųjų lyderių akademija „Jaunimo dalyvavimas politinėje veikloje: iššūkiai ir galimybės
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Armėnija, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
30 000 Lt (8 688,6 Eur)
Projekto tikslas

Motyvuoti ir paruošti jaunuosius lyderius iš Rytų partnerystės šalių profesionaliai politinei karjerai; stiprinti egzistuojantį jaunųjų lyderių tinklą.

Projekto rezultatai
 • 62 jaunieji lyderiai iš Rytų partnerystės šalių įgijo jaunam sėkmingam politikui reikalingų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių; prie jaunųjų lyderių tinklo prisijungė 15 organizacijų.
Projekto vykdytojas
Asociacija Young Leaders Forum
Visuomenės informavimas apie NATO
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
1 904,87 Lt (551, 68 Eur)
Projekto tikslas

Samtsche-Džavachetijoje gyvenančių armėnų informavimas jų gimtąją kalbą apie Gruzijos euroatlantinius siekius.

Diplomatinės atstovybės projektas.

Projekto rezultatai
 • Paskaitose dalyvavo 30 mokytojų iš minėto regiono. Projekto metu buvo nustatyti aktualiausi gyventojams rūpimi klausimai, poreikiai. Į visus užduotus klausimus atsakė, NATO informacinio centro kompetentingi darbuotojai.
Projekto vykdytojas
NVO „Multinational Georgia"
2013 m.
Akhalgorio rajono problematika: priverstinai perkelti asmenys ir jų ateitis
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
2.700 Lt
Projekto tikslas

Sustiprinti institucijų ir pilietinės visuomenės gebėjimus spręsti rajono socialines problemas.

LR ambasados Gruzijoje projektas.

 

Projekto rezultatai
 • Surengti mokymai, kuriuose pagrindinis dėmesys skirtas Gruzijos ir Pietų Osetijos konflikto metu priverstinai perkeltų asmenų iš Akhalgori rajono problemoms.
Projekto vykdytojas
VšĮ Trust in Development (Lietuva)
Apskrito stalo diskusija vizų liberalizavimo klausimais
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
17.955 Lt
Projekto tikslas

Parama eurointegraciniams procesams ir reformų patirties perdavimas.

LR ambasados Gruzijoje projektas.

Projekto rezultatai
 • Surengta apskrito stalo diskusija, kurios metu vyriausybinių institucijų, NVO ir tarptautinių organizacijų atstovai bei ekspertai aptarė klausimus dėl vizų liberalizavimo.
Projekto vykdytojas
GISS
Armėnų mažumos Samtskhe-Javakheti regione informavimas apie NATO, siekiant didinti visuomenės paramą Gruzijos integracijai į NATO
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
4.667 Lt
Projekto tikslas

Paskatinti aktyvesnį armėnų tautinės mažumos dalyvavimą visuomenės procesuose.

LR ambasados Gruzijoje projektas.

Projekto rezultatai
 • Samtskhe-Javakheti gyvenanys armėnai, kurie sunkiai arba visiškai nekalba gruzinų kalba, įsitraukė į NATO informacinę veiklą.
Projekto vykdytojas
NVO Daugiatautė Gruzija (Gruzija)
Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystymas kardiologijos srityje
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
48.000 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regionų gyventojų sveikatos apsaugos ir bendradarbiavimo tarp skirtingo lygio sveikatos priežiūros įstaigų gerinimo.

Projekto rezultatai
 • Surengti du mokomieji vizitai: š. m. birželio 4–9 dienomis Lietuvoje lankėsi 8 gydytojų delegacija iš Gruzijos. Vizito metu svečiai lankėsi Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose ir susipažino su naujausiais pasiekimais intervencinės kardiologijos srityje. Rugpjūčio 5–9 dienomis gydytojai iš Lietuvos vyko į Gurijos bei Adžarijos regionus ir pravedė mokymų ciklą. Dalyvavo 100 gydytojų iš Gruzijos. Parengtas ir išleistas informacinis lankstinukas gruzinų kalba „Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“ (1000 vnt.) ir išplatintas gydymo įstaigoms Gruzijoje.
 • Ateityje projekto vykdytojas planuoja mokymus surengti šeimos ir greitosios pagalbos gydytojams iš Gruzijos. Projekto partneriai Gruzijoje ketina inicijuoti pataisas ir papildymus teisės aktuose, reglamentuojančiuose skirtingo lygio regioninių sveikatos priežiūros institucijų bendradarbiavimą.
  Informacija apie projekto veiklas buvo viešinama tiek Gruzijoje, tiek Lietuvoje: buvo parengtas ir transliuotas reportažas Gruzijoje Adjara TV, Lietuvos spaudoje paskelbti du straipsniai.
Projekto vykdytojas
VšĮ "NEW IDEAS"
Gruzijos moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų stiprinimas Europos integracijos kontekste
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
40.000 Lt
Projekto tikslas

Gruzijos atstovus, suinteresuotus moterų ir vyrų lygių galimybių Gruzijoje užtikrinimu, supažindinti su Lietuvos ir ES moterų ir vyrų lygybės instituciniais mechanizmais, perduodant patirtį.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas 4-ių Gruzijos atstovų 7-ių dienų trukmės mokomasis vizitas Lietuvoje. Vizito metu jie buvo supažindinti su Lietuvos ir Europos Sąjungos moterų ir vyrų lygių galimybių instituciniais mechanizmais.
 • Parengta Gruzijos moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų problemų apžvalga ir pateiktos rekomendacijos, kuriomis vadovaujantis būtų stiprinami instituciniai moterų ir vyrų lygybės mechanizmai Gruzijoje.
Projekto vykdytojas
Labdaros paramos fondas "Socialinių inovacijų fondas"
Kaimo turizmo paslaugų plėtra Adžarijos Autonominėje Respublikoje
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
42.600 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie Gruzijos Adžarijos Autonominės Respublikos žemės ūkio ministerijos pastangų skatinti regionų ekonomiką, plėtojant kaimo turizmo sektorių: išplėsti kaimo turizmo ūkių, užsiimančių žuvininkyste, teikiamų paslaugų spektrą, pagerinti paslaugų kokybę, sustiprinti žmogiškuosius gebėjimus ir paskatinti ūkių savininkus burtis į asociacijas.

Projekto rezultatai
 • Perduota patirtis Adžarijoje surengiant mokymus, kuriuose dalyvavo 20 dalyvių: kaimo turizmo, žuvininkystės ūkių savininkai ir darbuotojai, Adžarijos žemės ūkio ministerijos darbuotojai.
 • Įrengta bandomoji žuvies rūkykla Adžarijos žuvininkystės asociacijos patalpose Batumyje. Su šia asociacija buvo pasirašyta sutartis, įpareigojanti ją teikti žuvies rūkymo mokymo paslaugas vietos ūkininkams.
 • Suorganizuotas pažintinis 4 dienų trukmės vizitas Lietuvoje 5-iems Adžarijos atstovams.
Projekto vykdytojas
Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras
Lyčių lygybė nuo Baltijos jūros iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė "Women in Democracy"
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas, Vietnamas
Skirtos lėšos
35 914 Lt
Projekto tikslas

Tęsti tarptautinės internetinės svetainės www.womenindemocracy.org, pristatančios ir skatinančios lyčių lygybę Demokratijų bendrijos ir kitose šalyse (ypač Rytų Europos, Kaukazo regiono, Centrinės Azijos), palaikymą ir plėtrą (nuo 2012 m.)

Projekto rezultatai
 • Projekto metu buvo atliekamas kasdieninis naujienų ir informacinių bazių monitoringas moterų padėties ir lyčių lygybės klausimais
 • Užmegzti kontaktai su 15 valstybių tikslinėmis regiono NVO, buvo atliekama nacionalinių vyriausybių dokumentų ir teisinės medžiagos analizė bei vykdomų iniciatyvų lyčių lygybės srityje pristatymas
 • Parengta ir tinklapyje publikuota Lietuvos visuomenės supažindinimui su lyčių lygybės įgyvendinimo iniciatyvomis regione skirta medžiaga
 • Organizuotas kelių dienų trukmės internetinis forumas aktualiais lygių galimybių klausimais. Pagrindinis rezultatas – efektyviai veikianti svetainė.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras
Nauja pradžia – Chašurio 1-ojo darželio antras gyvenimas (Projektas su Japonijos ambasada – darželio remontas ir vidinio kiemo sutvarkymas)
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
50.000 Lt
Projekto tikslas

Parama Chašurio savivaldybės teikiamų socialinių paslaugų gerinimui.

LR ambasados Gruzijoje projektas.

Projekto rezultatai
 • Projektas papildė Japonijos vykdomą darželio rekonstrukcijos projektą.
 • Vaikų darželio teritorijoje įrengta nauja žaidimo aikštelė, tvora ir vidinis kiemas.
Projekto vykdytojas
NVO Civitas Georgica (Gruzija)
Ozurgiečio rajono turizmo sferos atstovų teoriniai-praktiniai mokymai Rokiškio rajone
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
9.000 Lt
Projekto tikslas

Suteikti žinių ir įgūdžių projekto partneriams iš Gruzijos, dirbantiems turizmo vadybos srityje,  prisidėti prie turizmo sektoriaus Ozurgečio rajone plėtros.

Projekto rezultatai
 • 2013 m. balandžio mėnesį parengta projekto partneriams iš Gruzijos pritaikyta turizmo vadybos teorinių – praktinių mokymų Lietuvoje programa. Pagal šią programą birželio mėnesį buvo surengti mokymai Rokiškyje, kuriuose dalyvavo 5 svečiai iš Gruzijos.
 • Mokymo dalyviai iš Gruzijos rugsėjo mėnesį pravedė seminarus Ozurgečio turizmo centre ir muziejuje šio rajono turizmo sferos koordinatoriams, organizatoriams ir kitiems, su turizmu susijusiems asmenims (30 žmonių), siekdami su savo kolegomis pasidalinti mokymų Rokiškyje metu įgytas žinias ir gebėjimus.
Projekto vykdytojas
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Patirties tiltas Lietuva-Gruzija
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
27.846 Lt
Projekto tikslas

Perduoti Klaipėdos ir Plungės rajonų savivaldybių patirtį Gruzijos savivaldos ir bendruomenių atstovams strateginio planavimo bei visuomenės dalyvavimo savivaldoje srityse.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuota mokymų sesija Gruzijoje, mokymų tema – strateginio valdymo procesų ir visuomenės dalyvavimo įtaka savivaldos valdyme ir bendruomenių raidos Lietuvoje pristatymas; mokymuose dalyvavo 55 dalyviai.
 • Surengtas pažintinis vizitas Lietuvoje 5-iems Gruzijos atstovams.
Projekto vykdytojas
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Piliečių įsitraukimas į savivaldos organizavimo procesus
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
4.680 Lt
Projekto tikslas

Skatinti piliečių dalyvavimą savivaldoje.

LR ambasados Gruzijoje projektas.

Projekto rezultatai
 • Į projekto įgyvendinimą įtrauktas Chašurio miesto jaunimas; padidėjo gyventojų žinios apie savivaldos veiklos sistemą; piliečių ir savivaldos atstovų bendradarbiavimas tapo skaidresnis.
Projekto vykdytojas
NVO Coparticipatory (Gruzija)
Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės vaidmens stiprinimas sprendimų priėmimo procese
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Armėnija, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
99.208 Lt
Projekto tikslas

Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės stiprinimas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai kontekste.

Projekto rezultatai
 • 2013 m. lapkričio 27-29 d. Vilniuje suorganizuota Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės konferencija. Konferencija tapo platforma išsamiai diskusijai, kaip efektyviau remti pilietinės visuomenės vystymąsi Rytų partnerystės šalyse, stiprinti jos pajėgumus dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Ypač pasiteisino renginyje vykęs dialogas tarp Rytų partnerystės ir ES šalių narių ekspertų ir pilietinės visuomenės atstovų.
 • Konferencijos tikslinės grupės: Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės forumo dalyviai, Vietinių ir tarptautinių NVO, politinių fondų, organizacijų, „smegenų centrų“, dirbančių Rytų partnerystės šalyse atstovai, ES Komisijos atstovai bei didžiausių tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo agentūrų, dirbančių regione, atstovai.
 • Konferencijoje dalyvavo 378 dalyviai ir 211 žiniasklaidos atstovų. Tiesioginę transliaciją stebėjo apie 7000 žiūrovų iš įvairių šalių.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras"
Seminaras branduolinio saugumo srityje Gruzijos kompetentingų institucijų aukštesniosios grandies pareigūnams
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
21.956 Lt
Projekto tikslas

Ugdyti Gruzijos kompetentingų įstaigų (muitinės, pasienio, policijos, Užsienio reikalų ministerijos ir kt.) atstovų gebėjimus branduolinio saugumo srityje, pristatyti jiems kompetentingų įstaigų personalo mokymo infrastruktūrą ir mokymo modulius.

Projekto rezultatai
 • Lietuvoje 6-iems atstovams iš Gruzijos suorganizuotas 7 dienų trukmės mokomasis vizitas. Mokomojo vizito metu svečiai iš Gruzijos lankėsi Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje, Radiacinės saugos centre, Ignalinos atominėje elektrinėje ir dalyvavo Branduolinio saugumo kompetencijos centro surengtuose mokymuose.
Projekto vykdytojas
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla
Šiuolaikiškos bibliotekos vizija Gruzijoje
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
30.843 Lt
Projekto tikslas

Skatinti Gruzijos viešųjų bibliotekų tarpusavio dialogą bei glaudesnį bendradarbiavimą, pritaikant Lietuvos bibliotekų modernizavimo patirtį bei parengiant Gruzijos šiuolaikiškos bibliotekos viziją.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti 3 seminarai–diskusijos iniciatyvinės darbo grupės nariams Gruzijoje (dalyvavo 10 narių).
 • Suorganizuotas 3 dienų darbo vizitas į Lietuvą 3 gruzinų iniciatyvinės grupės nariams.
 • Parengtas viešųjų bibliotekų ateities vizijos dokumentas gruzinų ir anglų kalbomis.
 • Gruzijoje surengtos diskusija apie tai, kokia kryptimi turėtų vykti Gruzijos šalies bibliotekų plėtra. Diskusijoje dalyvavo Gruzijos valdžios, verslo įmonių, šalies viešųjų bibliotekų ir asociacijų atstovai, užsienio ekspertai (30 žmonių).
Projekto vykdytojas
Asociacija "Viešieji interneto prieigos taškai"
Tarptautinė jaunųjų lyderių akademija „Demokratijos plėtra Europos Rytų partnerystės šalyse: iššūkiai ir galimybės“
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
25 000 Lt
Projekto tikslas

Lietuvos pirmininkavimo Demokratijų bendrijoms (DB) 2010-11 m. metu pradėtų veiklų, susijusių su jaunimo tema, tąsa bei DB dimensijos stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • Vilniuje organizuota antra tarptautinė lyderių akademija „Demokratijos vystymas Europos Rytų partnerystės šalyse: iššūkiai ir galimybės“. Apie 50 dalyvių: politologai, jaunimas, NVO atstovai bei žmogaus teisių gynėjai iš Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Estijos, Gruzijos, JAV, Lietuvos, Moldovos, Serbijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos - su Lietuvos politikais diskutavo apie Rytų Europos regiono skirtingą demokratinę transformaciją, valstybių pasiekimus ir iššūkius.
Projekto vykdytojas
Asociacija „Young Leaders Forum“
2012 m.
Adžarijos kaimo plėtros specialistų administracinių gebėjimų stiprinimas
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
40.000 Lt
Projekto tikslas

Kaimo plėtros specialistų gebėjimų stiprinimas Adžarijoje.

Projekto rezultatai
 • Adžarijos Autonominės Respublikos kaimo plėtros specialistų grupė gavo žinių bei gebėjimų, kuriuos panaudos įgyvendinant regionų ir kaimo plėtros iniciatyvas (mokymai vyko Gruzijoje ir Lietuvoje). Žinios bus skleidžiamos Adžarijoje ir kituose Gruzijos regionuose, skatinant gyventojų iniciatyvą patiems gerinti gyvenimo kokybę kaime
Projekto vykdytojas
Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras
Aklumo dėl neišnešiotų naujagimių retinopatijos prevencija Gruzijos regionuose
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
31.970 Lt
Projekto tikslas

Sveikatos priežiūros institucijų gebėjimų stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • Suteikta parama efektyvios neišnešiotų kūdikių aklumo prevencijos sistemos kūrimui ir diegimui Batumyje: gydytojai apmokyti diagnozuoti ir gydyti ligą, aprūpinti reikalinga diagnostine įranga, moksline – metodine literatūra, sergančių vaikų tėvai supažindinti su gydymo galimybėmis bei prevencija.
Projekto vykdytojas
Rasa Bagdonienė
Ateik ir tu: moderni Chašurio vaikų biblioteka/You Are Welcome to the Modern Khashuri Children Library
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
40.000 Lt
Projekto tikslas

Didinti vaikų užimtumo galimybes Chašurio mieste, sukurti šiuolaikinę vaikų biblioteką, paremtą naujomis technologijomis, darbuotojų kompetencijų ugdymu ir naujomis kokybiškomis paslaugomis.

Projekto rezultatai
 • Suremontuota vaikų biblioteka, darbuotojai apmokyti šiuolaikinių bibliotekos darbo metodų.
Projekto vykdytojas
Asociacija Viešieji interneto prieigos taškai (VIPT asociacija)
Demokratijų forumas: internetinė lyčių lygybės svetainė
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Visuomenės informavimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Sukurti forumą su aktualiomis moterų teisių realijomis ( talpinanti naudingus dokumentus, gerųjų praktikų pavyzdžius), skatinanti temines diskusijas bei padedantis įgyvendinti lyčių lygybę regiono ir kitose Demokratijų bendrijos šalyse.

Projekto rezultatai
 • Sukurta internetinė svetainė http://www.womenindemocracy.org/ atitinkanti projekto tikslus
 • Turinys nuolat atnaujinamas
 • Toliau vykdomas bendradarbiavimas su NVO Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras
Gruzijos Gurijos regiono sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystymas kardiologijos srityje
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
51.132 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie Gruzijos Gurijos regiono įvairių lygių sveikatos priežiūros įstaigų kardiologinių paslaugų gerinimo.

Projekto rezultatai
 • Gruzijos medikai supažindinti su Lietuvos sveikatos apsaugos reformos pasiekimais, kurie bus naudojami regiono sveikatos apsaugos plėtrai ir reformoms kardiologinės priežiūros srityje.
Projekto vykdytojas
VšĮ "Sveikatos mokymų institutas"
Gruzijos regioninės politikos institucijų darbuotojų gebėjimų dalyvauti Europos Sąjungos išorės pagalbos projektuose stiprinimas
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
8.000 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti Gruzijos regioninės politikos institucijų galimybes dalyvauti ES išorės pagalbos projektuose.

Projekto rezultatai
 • Už regioninę politiką atsakingoms Gruzijos vykdomosios valdžios institucijoms pristatytos Europos Sąjungos paramos galimybės regioninės politikos ir viešojo administravimo sistemos stiprinimo srityse, visų pirma orientuojantis į ilgalaikio bendradarbiavimo iniciatyvas, pvz., institucijų Dvynių programą.
Projekto vykdytojas
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Jaunimas atveria sienas Rytų kaimynams
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
14.000 Lt
Projekto tikslas

Sustiprinti studentų pilietinį aktyvumą ir savivaldą.

Projekto rezultatai
 • Studentų korporacija Neo-Lithuania užmezgė ryšius su gruzinų studentų organizacija. Gruzijos studentai, atvykę į Lietuvą, sužinojo, kaip veikia Lietuvos studentų organizacijos ir kokia jų reikšmė pilietinės visuomenės formavimui.
Projekto vykdytojas
T.L.S korporacija Neo-Lithuania
Lietuvos ir Gruzijos bendradarbiavimo vietos savivaldos lygiu skatinimas
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
10.700 Lt
Projekto tikslas

Savivaldos gebėjimų stiprinimas pasinaudojant Lietuvos patirtimi.

LR ambasados Gruzijoje projektas.

Projekto rezultatai
 • Bendradarbiavimo ryšių tarp Lietuvos ir Gruzijos savivaldybių užmezgimas (surasti partneriai abiejose šalyse)
 • Lietuvos savivaldybių atstovų vizito organizavimas į Gruziją (6 savivaldybių atstovai dalyvavo Gruzijos savivaldybių nacionaliniame kongrese, Pakruojis ir Dmanisi pasirašė bendradarbiavimo sutartį, Kaunas ir Kutaisis, bei Šiauliai ir Zugdidis pasirašė ketinimų protokolus).
Projekto vykdytojas
CEGSTAR
Lietuvos ir Gruzijos savivaldybių forumas
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
20.000 Lt
Projekto tikslas

Patirties perdavimas Gruzijos savivaldos stiprinimui.

Projekto rezultatai
 • Forumo Tbilisyje metu susitiko bendradarbiaujančių ir pageidaujančių bendradarbiauti abiejų šalių savivaldybių vadovai. Buvo aptartos tolesnės bendros veiklos galimybės, ypač įgyvendinant vietos savivaldos bendradarbiavimui skirtas Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvas.
Projekto vykdytojas
Lietuvos savivaldybių asociacija
Naujos knygos atnaujintai vaikų bibliotekai
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
2.200 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti kultūros paslaugų vaikams kokybę.

LR ambasados Gruzijoje projektas. Projekto, kuriuo buvo restauruota vaikų biblioteka Chašuryje, tęsinys.

Projekto rezultatai
 • Nupirkta vaikiškų knygų Chašurio vaikų bibliotekos fondams.
Projekto vykdytojas
Chašurio bibliotekų sąjunga
Parlamento rinkimų Gruzijoje stebėjimas
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
50.000 Lt
Projekto tikslas

Parama demokratiniams procesams.

LR ambasados Gruzijoje projektas.

Projekto rezultatai
 • RESC atrinkti stebėtojai iš Lietuvos stebėjo balsavimo bei balsų skaičiavimo procesus Tbilisio miesto ir regionų (Kutaisio, Rustavio, Gorio, Chašurio, Bordžomio, ir Telavio) apylinkėse, parengė stebėjimo ataskaitas.
Pasitikėjimo skatinimas, pasitelkiant giminingus ryšius ir konstruktyvų bendradarbiavimą regioninės plėtros procese
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
17.400 Lt
Projekto tikslas

Padėti atkurti nutrūkusius ryšius tarp gruzinų ir abchazų, atkreipti dėmesį į mišrių šeimų potencialą sprendžiant įsisenėjusias problemas.

LR ambasados Gruzijoje projektas.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti 6 susitikimai tarp giminystės ryšius turinčių gruzinų ir abchazų. Susitikimų metu buvo vedami mokymai įvairiomis temomis („Pilietinės visuomenės vaidmuo regioninės plėtros procese“, „Pozityvus ir negatyvus pasaulis“, „Mišrių šeimų vaidmuo regioninės plėtros procese bei konflikto reguliavime“ ir pan), rengiami ekonominiai projektai abipus administracinės linijos.
Projekto vykdytojas
Gruzinų ir abchazų mišrių šeimų sąjunga
Pažinti- suprasti- veikti!
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
20.000 Lt
Projekto tikslas

Įtraukti jaunimą į rajono vystymo procesus.

Projekto rezultatai
 • Gruzijos Dušeti rajonui perteikta Lietuvos patirtis jaunimo verslumo ugdymo srityje, padedant vietos savivaldai sukurti palankias sąlygas plėtoti jaunų žmonių verslus, taip užtikrinant rajono ekonominį gyvybingumą ir konkurencingumą.
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Rokiškėnų darbo savaitė Gruzijoje
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
8.000 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Ozurgečio rajono kultūros įstaigų darbuotojų gebėjimus.

Projekto rezultatai
 • Lietuvos kultūros ekspertai padėjo kelti Ozurgečio rajono kultūros įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, įvertino 2011 m. mokymų Lietuvoje metu gautų žinių panaudojimą veikloje, paruošė rekomendacijas tolesniam kultūrinės veiklos gerinimui.
Projekto vykdytojas
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Svajonių kolona - labirintas, smulkiosios infrastruktūros plėtra Batumyje (III etapas)
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
6.800 Lt
Projekto tikslas

Smulkiosios infrastruktūros plėtra.

LR ambasados Gruzijoje projektas.

Projekto rezultatai
 • Pirmojo etapo metu 2010 metais buvo parengti eskizai, planai, bei susitarta su Batumio merija dėl bendradarbiavimo.
 • 2011 metais bendras Lietuvos ir Gruzijos menininkų darbas „Svajonių kolona. Labirintas“ papuošė naująjį Batumio bulvarą, kurį kiekvieną vasarą aplanko vietos gyventojai ir tūkstančiai turistų.
 • 2012 metais instaliacijai buvo įrengtas apšvietimas.
Projekto vykdytojas
VšĮ Tsuladzės skulptūra
Viešųjų erdvių vystymas Chašurio mieste
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
37.000 Lt
Projekto tikslas

Parama regionų infrastruktūros plėtrai

LR ambasados Gruzijoje projektas. Tai bendras Lietuvos VBPD programos, verslo ir vietos savivaldos projektas. Prie jo įgyvendinimo Lietuvos bendrovė "ACME grupė“ prisidėjo 17 tūkst. litų, Chašurio savaivaldybė – 23 tūkst litų.

Projekto rezultatai
 • Šalia miesto bibliotekos, kuri buvo rekonstruota VBPD programos ir Lietuvos verslo lėšomis, įrengtas parkas, kuris buvo pavadintas Lietuvos sodu.
Projekto vykdytojas
Chašurio bibliotekų sąjunga
Žemės ūkio vystymas Mtiralos nacionaliniame parke
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
12.800 Lt
Projekto tikslas

Smulkiojo verslo, pritaikyto jautrioms ekosistemoms, vystymas.

LR ambasados Gruzijoje projektas.

Projekto rezultatai
 • Projekto metu buvo atrinkti 3 ūkiai, kuriems buvo pravesti mokymai ir kurie buvo aprūpinti bitininkystės reikmėmis (po šešis standartinius avilius bei kitomis bičių priežiūros priemonėmis). Šie ūkiai įsipareigoja kitais metais padidinti avilių skaičių ir perduoti po tris avilius kitiems ūkiams.
Projekto vykdytojas
Mta-Bari
2011 m.
Alternatyvių energijos šaltinių skatinimas Adžarijos kaimo vietovėse
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
70.000 Lt
Projekto tikslas

Skatinti alternatyvios energijos šaltinių plėtrą Adžarijos regiono kaimo vietovėse siekiant mažinti medienos ir iškastinio kuro naudojimą.

Projekto rezultatai
 • Įrengtos biologinių dujų linijos (biologinių dujų technologija naudojant biomasę, gyvulių mėšlą, humusą ir kitas atliekas) 3 Adžarijos savivaldybėse (Keda, Shuakhevi, Khelvachauri), 30 ūkininkų supažindinti su naujos technologijos veikimu.
Projekto vykdytojas
Aplinkos apsaugos ir tvaraus vystymosi asociacija „Mta-Bari“
Dvynių projektas: Parama Sakartvelo ekstremaliųjų situacijų valdymo departamentui plėtojant ekstremaliųjų situacijų tarnybas šalyje
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
*
Projekto tikslas

Projekto tikslas yra remti Sakartvelo ekstremaliųjų situacijų valdymo departamentui plėtojant ekstremaliųjų situacijų tarnybas šalyje.

Projekto vykdytojas
Prancūzija - lyderė, Lietuva (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) - jaunesnioji partnerė
Kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimas - Ozurgečio rajono gyventojų kokybiškesnio poilsio ir laisvalaikio organizavimo garantas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
8.800 Lt
Projekto tikslas

Skatinti Rokiškio rajono ir Ozurgečio rajono kultūros įstaigų  bendradarbiavimą siekiant lavinti bendrų projektų rengimo ES paramai gauti įgūdžius.

Projekto rezultatai
 • 5 Ozurgečio kultūros darbuotojams surengti kultūros vadybos ir projektų rašymo teoriniai-praktiniai mokymai Panevėžio kolegijoje, Rokiškyje.
Projekto vykdytojas
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
LR ambasados Gruzijoje programa (10 projektų)
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Regionų vystymas ir savivalda, Sveikatos apsauga
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
177.000 Lt
Projekto rezultatai
 • Įgyvendinti projektai paramos ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, ypač kaimo plėtrai ir sveikatos apsaugai srityse, teikta parama regionų vystymuisi ir pilietinės visuomenės stiprinimui.
Modernių psichikos sveikatos paslaugų vaikams ir jų šeimoms plėtra nuo karo nukentėjusiuose Gruzijos regionuose
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
30.000 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie darnios socialinės raidos ir skurdo mažinimo Gruzijoje, plėtojant psichosocialinės reabilitacijos paslaugas vaikams ir jų šeimų nariams, nukentėjusiems nuo karo ir turintiems psichikos sveikatos problemų.

Projekto rezultatai
 • Pravesti mokymai pirminės grandies pediatrams ir slaugytojoms bei švietimo sistemos darbuotojams pabėgėlių stovyklose ir buferinėse zonose
 • Atliktas vaikų pabėgėlių psichosocialinių poreikių tyrimas ir parengtos rekomendacijas.
Projekto vykdytojas
Globali iniciatyva psichiatrijoje
Moters - rašytojos - vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
30.000 Lt
Projekto tikslas

Sudaryti galimybę Gruzijos ir Lietuvos rašytojoms bendrauti, diskutuoti, keistis patirtimi ir kūrybinėmis idėjomis.

Projekto rezultatai
 • Surengtos kūrybinės dirbtuvės Palangoje moters socialinės padėties Gruzijoje tema, kuriose dalyvavo  Gruzijos ir Lietuvos prozininkės. Sudarytas dvikalbis prozos rinkinys.
Projekto vykdytojas
Rašytojų sąjungos fondas
Moterų verslumo skatinimas Gruzijoje integracijos į Europos Sąjungą kontekste (II etapas)
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
70.000 Lt
Projekto tikslas

Skatinti Gruzijos smulkaus verslo kūrimąsi, moterų socialinį užimtumą ir verslumą, nedarbo ir skurdo lygio mažinimo prevenciją.

Projekto rezultatai
 • Surengti 5 d. verslumo mokymai, siekiant ugdyti Gruzijos moterų verslo plėtros kompetencijas, kuriuose dalyvavo moterys iš 9 Gruzijos regionų. Geriausių strateginių verslo vystymo projektų autorėms suorganizuotas vizitas į Lietuvą siekiant supažindinti su Lietuvos moterų verslininkių patirtimi ir užmegzti verslo kontaktus.
Projekto vykdytojas
VU Tarptautinio verslo mokykla
Pagalba Gruzijos Regionų vystymo strategijos 2010-2017 m. įgyvendinimui: savivaldos atstovų kompetencijos ir įgūdžių ugdymas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
49.739 Lt
Projekto tikslas

Gruzijos savivaldos  kompetencijos ugdymas ir įgūdžių lavinimas pagal 2010 m. Gruzijos pavirtintą Regionų vystymo strategiją.

Projekto rezultatai
 • Parengta mokymų programa, suorganizuoti 4 d. mokymai Khashuri savivaldybės darbuotojams ir mokymo programos dalyvių vizitas į Lietuvą pristatyti ir apginti parengtas užduotis.
Projekto vykdytojas
VšĮ "Rytų Europos studijų centras"
Periferijos regionų vystymo modelio sukūrimas remiantis Alytaus rajono (Lietuva) ir Ozurgeti (Gruzija) savivaldybių bendradarbiavimo patirtimi
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
19.999 Lt
Projekto tikslas

Savivaldos stiprinimas Ozurgeti mieste.

Projekto rezultatai
 • Surengti 2 projekto dalyvių susitikimai (Alytuje ir Ozurgeti), kurių metu sudarytos darbo grupės parengė preliminarų regionų vystymo modelio koncepciją, patobulinti savivaldybės tarnautojų administraciniai gebėjimai regioninės plėtros planavimo ir projektų rengimo srityje.
Projekto vykdytojas
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Žaliasis kapitalas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
21.200 Lt
Projekto tikslas

Užtikrinti veiksmingą Gruzijos visuomenės informavimą klimato kaitos klausimais, naudojant pilietinę iniciatyvą skatinančias priemones.

Projekto rezultatai
 • Tbilisyje surengta konferencija apie klimato kaitą, sukurtos 4 menines instaliacijas ir eksponuotos Tbilisio viešose erdvėse.
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
2010 m.
Dvynių projektas: Sakartvelo metrologijos ir standartizacijos infrastruktūros stiprinimas, remiantis geriausia ES šalių praktika
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
1 400 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Stiprinti metrologijos ir standartizacijos infrastruktūrą Sakartvele remiantis geriausia ES šalių praktika.

Projekto vykdytojas
Vokietija - lyderė, Lietuva (Lietuvos standartizacijos departamentas) - jaunesnioji partnerė
Gruzijos Gurijos regiono sveikatos apsaugos institucijų gebėjimų stiprinimas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
70.000 Lt
Projekto tikslas

Tęsti 2006 m. pradėtą bendradarbiavimą tarp Gurijos ir Panevėžio regionų plėtojant ilgalaikę sveikatos apsaugos įstaigų partnerystę su tikslu pagerinti pažangios patirties, kitokio vadybos modelio ir profesinių gebėjimų perteikimą ir taip užtikrinti ilgalaikį (tęstinį) teigiamą poveikį Gurijos įstaigų instituciniams gebėjimams.

Projekto rezultatai
 • Projekto veiklos padėjo sustiprinti Gurijos sveikatos apsaugos įstaigų vadovų gebėjimus pagal jų identifikuotus poreikius ir Gruzijos sveikatos apsaugos reformos tikslus. Instituciniai gebėjimai buvo stiprinami perteikiant pažangią patirtį, sukauptą Lietuvoje įgyvendinant sveikatos apsaugos reformą. Organizuota Gurijos atstovų stažuotė Lietuvoje, skaitytos Lietuvos gydytojų paskaitos kolegoms Gruzijoje.
 • Parengtas mokomasis filmas, skirtas Gurijos sveikatos priežiūros įstaigoms.
 • Į Gruziją nugabenta diagnostinės, reabilitacinės, laboratorinės įrangos labdara, skirta Gurijos sveikatos apsaugos įstaigoms. Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp 6 Lietuvos ir 12 Gruzijos sveikatos priežiūros įstaigų, numatytos tolesnio bendradarbiavimo kryptys.
Projekto vykdytojas
RELI
Gruzijos priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistemos dirbančiųjų gebėjimų stiprinimo 2 etapas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
28.616 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Gruzijos priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistemos dirbančiųjų gebėjimus.

Projekto rezultatai
 • Aštuoniems Gruzijos vidaus reikalų ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo departamento (ESVD) darbuotojams, projekto partneriams.
 • Surengti mokymai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykloje (UGM).
Projekto vykdytojas
Lietuvos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
Gruzijos regionų kompetencijos ir socialinių gebėjimų stiprinimas: infrastruktūros plėtra ir Lietuvos regioninės praktikos perdavimas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
97.000 Lt
Projekto tikslas

Pristatyti Lietuvos ir Gruzijos bendradarbiavimą ES Rytų kaimynystės kontekste, dalintis gerąja Lietuvos nevyriausybinių organizacijų patirtimi, stiprinti Lietuvos ir Gruzijos jaunimo, NVO bei regioninės valdžios ryšius, rengti kultūrinius mainus. Taip pat siekta tęsti projekto pirmojo etapo veiklas - infrastruktūros plėtrą regionuose, šiuo atveju - Khashuri mieste.

Projekto rezultatai
 • Infrastruktūros plėtra (Khashuri miesto bibliotekos viešosios erdvės renovacija).
 • Gerosios patirties perdavimas ir ryšių stiprinimas (koordinacinis RESC atstovų vizitas į Gruziją, „Lietuvos dienų Gruzijoje“ renginiai, jaunimo „kūrybinės dirbtuvės“).
 • Projektų vystymas (parengtos 4 projektų paraiškos Europos Komisijai).
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras“
Labdaros ir paramos akcija Gruzijos karo pabėgėlių vaikams pagelbėti
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga, Visuomenės informavimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
150.000 Lt
Projekto tikslas

LRT TV kanalu surengti Lietuvos visuomenės informavimo kampaniją apie karinio konflikto Gruzijoje metu nukentėjusius vaikus, jų gyvenimą pabėgėlių stovyklose, siekiant paramos šiems vaikams bei visuomenės informavimo.

Projekto rezultatai
 • Surengta paramos akcija - koncertas, kuriame dalyvavo Lietuvos ir Gruzijos atlikėjai ir kurio metu buvo surinktos lėšos, skirtos Gruzijos pabėgėlių stovyklose gyvenančių vaikų poreikiams.
 • Identifikuoti paramos gavėjų poreikiai ir sudaryta paramos akcijos metu surinktų lėšų panaudojimo schema – pasirašytas susitarimas su Gruzijos „Paramos fondu prievarta karo iškeldintiems vaikams“, į kurį ir pervestos projekto metu surinktos lėšos - 71.530 eurų.
Projekto vykdytojas
Kiškių Garbė
Lietuviškos pasakos ir legendos Gruzijos ir Lietuvos vaikams: vertimas, iliustravimas, leidyba. I etapas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
14.070 Lt
Projekto tikslas

Plėsti Gruzijos vaikų akiratį, mažinti tarpnacionalinius nesusipratimus, ugdyti skirtingų tautų ir kultūrų savitarpio supratimą.

Projekto rezultatai
 • Vilniaus legenda išversta į gruzinų ir anglų kalbas.
 • Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos moksleiviams ir jų mokytojams surengtos dvi paskaitas: „Padavimuose glūdinti Lietuvos istorija“ ir „Vilniaus legendos interpretacijos grožinėje prozoje ir dailėje“ Nacionalinės M.K.Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai sukūrė legendos iliustracijas.
 • 2000 vnt. tiražu išleista į gruzinų kalbą išversta ir moksleivių piešiniais iliustruota „Legenda apie Vilniaus įkūrimą“.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Kita komunikacija“
Moterų verslumo skatinimas Gruzijoje integracijos į Europos Sąjungą kontekste
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas, Visuomenės informavimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
67.941 Lt
Projekto tikslas

Skatinti moterų verslumą pristatant Lietuvos patirtį ir ES siūlomas verslo kūrimo paramos  galimybes.

Projekto rezultatai
 • Bendradarbiaujant su Gruzijos „Kaukazo universitetu“, suburta grupė Gruzijos moterų, mentorių. Parengta dėstytojų-mentorių mokymo programa.
 • Apmokyta 18 (po 2 iš 9 regionų)  vietinių Gruzijos verslumo skatinimo programos mentorių.
 • Suorganizuota tarptautinė konferencija (50 dalyvių).
 • Parengta ir išplatinta konferencijos medžiaga, o taip pat ir „Investuok Lietuvoje“ parengta informacinė medžiaga.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
Pavadinimas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
156.383 Lt
Projekto rezultatai
 • 2010 metais LR ambasada Gruzijoje koordinavo šešiolika vystomojo bendradarbiavimo projektų gero valdymo ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo, paramos regionų ir savivaldos institucijų vystymuisi, paramos pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą srityse.
Projekto vykdytojas
LR ambasada Gruzijoje (16 projektų)
Psichikos sveikatos paslaugų užtikrinimas nuo karo nukentėjusiems vaikams Gruzijoje
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
50.000 Lt
Projekto tikslas

Plėtoti Gruzijos psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiant jas mobiliųjų komandų pagalba nuo karo nukentėjusiems vaikams.

Projekto rezultatai
 • Bendradarbiaujant su GIP-Tbilisi buvo sukurtos ir apmokytos dvi psichikos sveikatos priežiūros specialistų komandos,  kiekvienoje po 2 psichologus, 1 neurologą-psichiatrą ir 1 socialinį darbuotoją. Šios mobilios komandos teikė paslaugas Gorio mieste, vyko į pabėgėlių stovyklas ir buferinėse Gruzijos zonose esančius kaimus. Per 5 mėn. komandos dirbo su 80 skirtingų atvejų. Sudėtingais atvejais buvo konsultuojamasi su Lietuvos specialistais.
Projekto vykdytojas
Globali iniciatyva psichiatrijoje
„LIPPEGA“ (Lietuvos intelektualų ir praktikų pagalba europėjančios Gruzijos administracijai)
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
29.081 Lt
Projekto tikslas

Didinti Gruzijos apskričių ir savivaldybių administracijų atstovų kompetenciją (1) regiono politikos planavimo ir įgyvendinimo, regiono plėtros plano rengimo, bei (2) investicinių projektų rengimo ir administravimo srityse.

Projekto rezultatai
 • Lietuvos lektoriai vyko į kiekvienos iš 10 apskričių centrą ir ten pravedė 8 ak. val. trukmės mokymus tarnautojams ir tarybų nariams, Gruzijos regionų plėtros ministerijos atstovams, CEGSTAR (projekto partneris) atstovams – regioninės politikos ekspertams apie regiono politikos planavimą ir valdymą, bei investicijų projektų rengimą ir administravimą. Projekto metu apmokyti daugiau nei 200 dalyvių.
Projekto vykdytojas
Viešosios politikos ir vadybos institutas
2009 m.
Bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų plėtra Gruzijoje
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
95.157 Lt
Projekto tikslas

Inicijuoti psichikos sveikatos paslaugų teikimą Gorio miesto vaikų poliklinikoje.

Projekto rezultatai
 • Gruzijos psichiatrai pradėjo teikti konsultacijos vaikams Goryje, organizuojamos tėvų pagalbos grupės (šios veiklos tęsiamos ir po projekto pabaigos).
 • Įgytos ir įdiegtos priemonės bendruomeninių paslaugų teikimui Goryje (literatūra, baldai, įranga, interneto įvadas).
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
Gruzijos ir Lietuvos ekonominio bendradarbiavimo stiprinimas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
37.704 Lt
Projekto tikslas

Skatinti Lietuvos ir Gruzijos verslininkų bendradarbiavimą, investicijas ir prekybą.

Projekto rezultatai
 • Surengti susitikimai su Gruzijos verslininkais, valdžios atstovais ir Lietuvos verslininkais, dirbančiais Gruzijoje (Tbilisyje, Bolnise, Telavyje).
 • Surinkta informacija apie verslo sąlygas Gruzijoje.
 • Parengta ekonominio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Gruzijos galimybių studija lietuvių ir rusų kalbomis.
 • Vilniuje surengtas viešas pažintinis seminaras „Verslo galimybės Gruzijoje“.
Projekto vykdytojas
Raimondas Paškevičius
Gruzijos nacionalinės standartizacijos institucijos administracinių ir techninių gebėjimų stiprinimas įgyvendinant Europos kaimynystės politikos Veiksmų planų priemones
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
98.000 Lt
Projekto tikslas

Gruzijos standartizacijos specialistų gebėjimų ugdymas, parama dalyvauti ES Dvynių programoje.

Projekto rezultatai
 • Surengti du konsultacijų ciklai Gruzijos standartizacijos agentūros specialistams.
 • Lietuvos ekspertai parengė ir su partneriais Gruzijoje suderino ES Dvynių projektą.
 • Nupirkta ir įdiegta kompiuterinė techninė ir programinė įranga.
Projekto vykdytojas
Standartizacijos departamentas prie LR aplinkos ministerijos
Gruzijos regionų kompetencijos ir socialinių gebėjimų stiprinimas: infrastruktūros plėtra ir Lietuvos regioninės praktikos perdavimas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
187.763 Lt
Projekto tikslas

Regionų kompetencijos ir socialinių gebėjimų stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • Terjola miesto jaunimo namai pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, sutvarkyta mokyklos kiemo infrastruktūra.
 • Kobuleti mieste įrengtas Jaunimo kino teatras.
 • Khulo mieste renovuotas vaikų dailės mokyklos stogas.
 • Jvari mieste atnaujintas kultūros namų inventorius.
 • Khashuri savivaldybėje įrengta autobusų stotelė „Lietuva“.
 • Įvyko 2 gerosios praktikos perdavimo seminarai (Lietuvoje ir Gruzijoje). 
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras“
Investavimas į valdžios institucijų darbuotojų kvalifikaciją siekiant ekonominės ir socialinės grąžos Gurijos regionui (projektu tęsiamas nuo 2006 m. vykstantis regionų bendradarbiavimas)
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
87.177 Lt
Projekto tikslas

Remti Gurijos regiono plėtrą.

Projekto rezultatai
 • 14 Gruzijos atstovų dalyvavo mokymuose Panevėžio apskrities savivaldybėse.
 • Gurijoje įkurta nevyriausybinė organizacija - Regioninės plėtros agentūra.
 • Pasirašyti 2 ketinimo bendradarbiauti protokolai tarp Gurijos ir Panevėžio apskrities savivaldybių.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Regioninis etikos ir lyderiavimo institutas“
Lietuvos - Gruzijos verslo forumas Vilniuje
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
29.973 Lt
Projekto tikslas

Prekybos tarp Lietuvos ir Gruzijos plėtra.

Projekto rezultatai
 • Surengtas Lietuvos ir Gruzijos verslo forumas, kuriame dalyvavo 28 Lietuvos ir 10 Gruzijos verslininkų. Daugiausiai verslo susitikimų įvyko tarp žemės ūkio ir turizmo sektorių atstovų.
Projekto vykdytojas
Lietuvos verslo konfederacija
Lietuvos Respublikos patirties ir žinių komunalinių ir pramoninių atliekų tvarkymo srityje pasidalinimas su Gruzijos Respublikos savivaldybėmis
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
90.044 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti komunalinių atliekų tvarkymą Gruzijoje.

Projekto rezultatai
 • 10 Gruzijos suinteresuotų asmenų dalyvavo plačioje mokomojoje programoje ir jiems organizuotoje konferencijoje Klaipėdoje.
 • Parengta ir į anglų kalbą išversta išsami Borjomi regiono aplinkosaugos ir aplinkotvarkos situacijos analizė su galimais tolesniais plėtros modeliais (79 psl.).
Projekto vykdytojas
UAB „TELOSVI“
LR ambasados Gruzijoje programa (13 projektų, pagal LR diplomatinių atstovybių programą)
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra, Socialinė apsauga, Visuomenės informavimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
120.000 Lt
Projekto rezultatai
 • 2009 metais ambasada Gruzijoje koordinavo 13 vystomojo bendradarbiavimo projektų socialinė apsaugos ir tvarios plėtros, kultūrinio bendradarbiavimo ir visuomenės informavimo srityse.
PEGAS (Pagalba europėjančios Gruzijos administracijai stiprėti)
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
34.689 Lt
Projekto tikslas

Padidinti Gruzijos administracijos ir ekspertų kompetenciją regioninės politikos kūrimo, formavimo ir valdymo srityje.

Projekto rezultatai
 • Įvyko Gruzijos atstovų pažintinis mokymo vizitas Lietuvoje ir Lietuvos atstovų konsultacijų vizitas Gruzijoje.
 • Parengtas Gruzijos valdymo decentralizavimo ir regionų plėtros strategijos projektas.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“
Trumpalaikė ekspertinė pagalba Gruzijos ypatingų viešosios tvarkos situacijų kontrolės klausimais
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
4.851 Lt
Projekto tikslas

Ypatingų viešosios tvarkos situacijų kontrolės klausimų efektyvus sprendimas.

Projekto rezultatai
 • VRM Vilniaus dalinio Taktikos ir specialaus parengimo centro Specialaus rengimo poskyrio viršininkas komandiruotas į Gruziją. Komandiruotės metu buvo stebima Gruzijos viešosios tvarkos pajėgų veikla ir valdymas, pateiktos ataskaitos.
Projekto vykdytojas
Viešojo saugumo tarnyba prie VRM
„Keliaukim į Gruziją per žmonių širdis“
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
15.000 Lt
Projekto tikslas

Supažindinti Lietuvos visuomenę su pabėgėlių vaikų situacija Gruzijoje.

Projekto rezultatai
 • Parengta ir transliuota televizijos laida  „Keliaukim į Gruziją per žmonių širdis“.
Projekto vykdytojas
VšĮ ,,Kiškių garbė“
2008 m.
"Nugalėkime tuberkuliozę kartu!"
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
20.000 Lt
Projekto tikslas

Paremti Gruzijos vaikus, sergančius tuberkulioze.

Projekto rezultatai
 • Surengti du labdaringi koncertai, kurių lėšos skirtos tuberkuliozės gydymui.
Projekto vykdytojas
A.Adamkienės labdaros ir paramos fondas
Alaverdi: Lietuva-Gruzija-Užupis
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
60.020 Lt
Projekto tikslas

Gruzijos menininkų tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas, bendrų lietuvių ir gruzinų menininkų projektų įgyvendinimas.

Projekto rezultatai
 • Įvyko vizitai Gruzijoje ir Lietuvoje, sukurtas fotografijų ciklas apie Gruziją, kuris buvo eksponuojamas abiejose šalyse.
Projekto vykdytojas
Užupio meno inkubatorius
Armėnijos, Gruzijos ir Azerbaidžano nacionalinių standartizacijos institucijų administracinių ir techninių gebėjimų stiprinimas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Sakartvelas
Skirtos lėšos
91 703 Lt
Projekto tikslas

Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos nacionalinių standartizacijos institucijų stiprinimas.

Projekto rezultatai

Nacionalinės standartizacijos institucijas aprūpintos būtiniausia kompiuterine technika, technika įdiegta, darbuotojai apmokyti ja naudotis.

Projekto vykdytojas
Standartizacijos departamentas prie LR aplinkos ministerijos
Borjomi: kurortinio miesto galimybių analizė ir įvertinimas (LR ambasados Gruzijoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
13.300 Lt
Projekto tikslas

Bendradarbiavimo skatinimas siekiant užtikrinti tvarų Borjomi ekonomikos augimą.

Projekto rezultatai
 • Išanalizavus verslo sąlygas, investicinį Borjomi patrauklumą ir pasidalinus Druskininkų patirtimi plėtojant verslą, pritraukiant investicijas, gerinant miesto, kaip kurorto, įvaizdį, pasiūlytos bendradarbiavimo kryptys.
Projekto vykdytojas
Druskininkų savivaldybė
Gruzijos ombudsmeno įstaigos Vaiko teisių centro gebėjimų ugdymas (LR ambasados Gruzijoje projektas, papildantis LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vykdomą projektą)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
24.860 Lt
Projekto tikslas

Didinti Gruzijos visuomeninio gynėjo įstaigos Vaiko teisių centro efektyvumą.

Projekto rezultatai
 • Prisidėta prie Kutaisi ir Batumi miestų resursų centrų, užsiimančių vaiko teisių klausimais, įkūrimo.
Projekto vykdytojas
Gruzijos ombudsmeno įstaigos
Gruzijos pasienio policijos kinologų-instruktorių ir kinologų mokymas bei tarnybinių šunų dresiravimas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
86.910 Lt
Projekto tikslas

Padėti Gruzijos pasienio policijai sukurti kinologijos veiklos struktūrą, parengti kinologus–instruktorius ir kinologus darbui su šunimis.

Projekto rezultatai
 • Perduota patirtis plėtojant kinologijos veiklą Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) struktūroje, apmokyti Gruzijos ekspertai, surengti tarnybinių šunų mokymai.
Projekto vykdytojas
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM
Gruzijos piliečio studijos Vilniaus universitete
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
7.000 Lt
Projekto tikslas

Parama švietimui.

Projekto rezultatai
 • Skirta stipendija Gruzijos piliečiui, gyvenančiam ir studijuojančiam Lietuvoje, Vilniaus universitete.
Projekto vykdytojas
Vilniaus Universitetas
Gruzijos priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistemos administracinių gebėjimų stiprinimas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
40.943 Lt
Projekto tikslas

Perduoti Lietuvos patirtį organizuojant ekstremalių situacijų valdymą.

Projekto rezultatai
 • Surengti Lietuvos ir Gruzijos ekspertų vizitai Gruzijoje ir Lietuvoje, skirti susipažinti su Gruzijos priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistema, įvertintos administravimo problemos, numatyti jų sprendimo būdai.
Projekto vykdytojas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM (PAGD)
Gruzijos Šv. Trejybės patriarchato vyrų folkloro ansamblio "Basiani" dalyvavimas projekte "Nugalėkime tuberkuliozę kartu!"
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
15.000 Lt
Projekto tikslas

Paremti Gruzijos vaikus, sergančius tuberkulioze.

Projekto rezultatai
 • Surengti du labdaringi koncertai, kurių lėšos skirtos tuberkuliozės gydymui.
Projekto vykdytojas
A.Adamkienės labdaros ir paramos fondas
Gruzijos visuomeninio gynėjo įstaigos Vaiko teisių centro gebėjimų stiprinimas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
37.263 Lt
Projekto tikslas

Didinti Gruzijos visuomeninio gynėjo įstaigos Vaiko teisių centro efektyvumą.

Projekto rezultatai
 • Lietuvos ekspertai – konsultantai prisidėjo prie Gruzijos Nepilnamečių justicijos bei smurto prevencijos ir pagalbos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, sistemų patobulinimo, institucijų, veikiančių vaiko teisių apsaugos srityje, veiklos įvertinimo.
Projekto vykdytojas
LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (LR VTAKĮ)
Gurijos ir Panevėžio regionų bendravimas siekiant darnaus vystymosi
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
100.000 Lt
Projekto tikslas

Gurijos regiono plėtra (suteikti žinių Gurijos vietos savivaldos ir regiono administracijos darbuotojams rengiant investicinius projektus finansavimui gauti ir sudaryti galimybę juos pristatyti Lietuvoje; sudaryti galimybę Gurijos produkcijai būti pristatytai Lietuvoje regioninių renginių metu ir siekti skatinti jos eksportą; įtakoti patirties ir paramos tinklo tarp Gurijos ir Panevėžio regionų formavimą, siekiant stiprinti formalius ir neformalius institucijų ir individų tarpusavio kontaktus, skatinti vadybinių bei profesinių gebėjimų, pažangios patirties perteikimą, ir kitokio vadybos modelio sklaidą).

Projekto rezultatai
 • Suteikta konsultacinė parama 3 Gurijos regiono savivaldybėms rengiant investicinius projektus.
 • Gurijos žemės ūkio ir maisto produkcijos atgabenimo į verslo parodą Lietuvoje, jos eksponavimo bei verslo kontaktų organizavimas.
 • Gurijos atstovų parengtų investicinių projektų pristatymo Aukštaitijos investuotojų forume Lietuvoje bei Gurijos atstovų dalyvavimo verslo ir pasiekimų parodoje EXPO Aukštaitija 2008, vykusioje Panevėžyje, organizavimas. Projekte dalyvavo 19 Gruzijos atstovų.
Projekto vykdytojas
Regioninis etikos ir lyderiavimo institutas (RELI)
Jaunųjų teisininkų partnerystė 2008 (LR ambasados Gruzijoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
9.200 Lt
Projekto tikslas

Bendradarbiaujant su Gruzijos jaunuosius teisininkus vienijančia NVO "Georgian Young Lawyers' Association", stiprinti aktyvią pilietinę visuomenę, propaguoti vakarietiškas vertybes ir skatinti demokratinius procesus Gruzijoje

Projekto rezultatai
 • Gruzijos atstovai Lietuvoje susipažino su LR teisine sistema ir jos ypatumais, su pilietinės visuomenės formavimo iššūkiais ir įveikimo būdais.
Projekto vykdytojas
Lietuvos teisininkų draugija
Lietuvos jaunimas - Gruzijos jaunimui
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Švietimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
3.850 Lt
Projekto tikslas

Parama švietimui, pilietinės visuomenės kūrimas.

Projekto rezultatai
 • Skautų iš Gruzijos pažintinis vizitas Lietuvoje, jo metu svečiai diskutavo apie jaunimo problemas Gruzijoje, dalinosi patirtimi su Lietuvos jaunimu, dalyvavo Lietuvos skautijos stovykloje.
 • Vilniuje vyko susitikimai su Lietuvos jaunimo tarybos (LiJOT), Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“, kitų jaunimo organizacijų atstovais.
Projekto vykdytojas
Vilniaus skautų centras
Meno saitai. Vilnius-Tbilisis (LR ambasados Gruzijoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
3.050 Lt
Projekto tikslas

Parama Gruzijos kultūros tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai.

Projekto rezultatai
 • Parengtas tarptautinės programos "In&Outdoors" įgyvendinimas, pasirašyti bendradarbiavimo dokumentai su Tbilisio miestu ir Gruzijos kultūrinėmis organizacijomis.
Projekto vykdytojas
Tomas J.Daunora
Metodinės psichikos sveikatos paslaugų vaikams bazės diegimas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
50.000 Lt
Projekto tikslas

Įdiegti pagalbos vaikams, turintiems psichikos sveikatos problemų bei jų artimiesiems sistemą Gruzijoje perduodant Lietuvos sukauptą patirtį žmogaus teisių, sveikatos bei socialinės apsaugos srityse.

Projekto rezultatai
 • Įkurtas pirmas Gruzijoje vaikų Psichikos sveikatos centras M.Iašvili centrinėje vaikų ligoninėje Tbilisyje (klinikos patalpos suremontuotos ir įrengtos pagal lietuvių ekspertų pateiktas rekomendacijas; atrinkta komanda darbui vaikų psichikos sveikatos centre; komanda apmokyta teikti tinkamas paslaugas, naudoti modernius psichikos sveikatos paslaugų modelius ir metodus).
Projekto vykdytojas
Globali iniciatyva psichiatrijoje
NATO reikšmė moterų ir paauglių pataisos kolonijose (LR ambasados Gruzijoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
8.286 Lt
Projekto tikslas

Informacijos apie NATO sklaida.

Projekto rezultatai
 • Į moterų ir vaikų įkalinimo įstaigų bibliotekas pristatyta informacinė medžiaga ir išdalinta kaliniams, organizuoti seminarai, surengtas konkursas žinių patikrinimui.
Projekto vykdytojas
NATO informacijos centras
Paramos demokratijai ir žmogaus teisių stiprinimo smulkiųjų projektų programa (tęstinė programa, įgyvendinama nuo 2007 m.)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
107.685 Lt
Projekto tikslas

Parama demokratinėms veikloms.

Projekto rezultatai
 • Programa padėjo sukurti lankstų finansavimo instrumentą, galintį operatyviai reaguoti į skubius šalių partnerių poreikius.
 • Mažos apimties finansavimas suteiktas humanitarinės pagalbos nukentėjusiems nuo karinių veiksmų Gruzijoje organizavimui, paramos Gruzijai akcijų rengimui ir atributikos gamybai (vėliavos, marškinėliai, ženkliukai), filmo apie įvykius Gruzijoje rengimui.
Projekto vykdytojas
Demokratijos ir vystymo paramos fondas (DVPF)
Parlamento rinkimų stebėjimas Gruzijoje
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
334.021 Lt
Projekto tikslas

Remti skaidrų ir demokratišką rinkimų procesą, informuoti tarptautinę bendruomenę apie rinkimų eigą ir rezultatus.

Projekto rezultatai
 • Parlamento rinkimų stebėjimo misija iš Lietuvos (95 asmenys iš įvairių Lietuvos NVO) gegužės 21 d. vykdė išankstinių Gruzijos parlamento rinkimų stebėjimą 6 didžiuosiuose Gruzijos miestuose. Lietuvos stebėtojų rezultatai pristatyti viešai kitą dieną po rinkimų.
Projekto vykdytojas
Rytų Europos studijų centras (RESC)
Parlamento rinkimų stebėjimas Kakheti regione (LR ambasados Gruzijoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
13.293 Lt
Projekto tikslas

Parama skaidriam ir demokratiškam rinkimų procesui, pilietinės visuomenės kūrimas.

Projekto rezultatai
 • Apmokyti stebėtojai, kurie vėliau stebėjo rinkimus ne savo regione, o tai rinkimų rezultatams suteikė daugiau patikimumo.
Projekto vykdytojas
Žmogaus teisių centras
Šekspyras lietuviškai (Lithuanian Theatre in Tbilisi, Marjanishvili Theater International Forum “PARNAS”) (LR ambasados Gruzijoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
17.139 Lt
Projekto tikslas

Parama Gruzijos kultūros tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai.

Projekto rezultatai
 • Tarptautinio teatrų renginio Gruzijoje metu pristatyti dviejų Lietuvos režisierių ir teatrų kolektyvų darbai Šekspyro pjesių pagrindu, pasirašyti bendradarbiavimo tarp Gruzijos ir Lietuvos teatro kolektyvų susitarimai.
Projekto vykdytojas
Mardžianishvili teatras
Švara IDP (LR ambasados Gruzijoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
876 Lt
Projekto tikslas

Gyventojų sveikatos apsauga.

Projekto rezultatai
 • Po Rusijos-Gruzijos karinio konflikto pabėgėliams plūstelėjus į ramesnius Gruzijos regionus, dėl nepakankamos higienos pajėgumų iškilo ligų grėsmė.
 • Gurdžiani pabėgėlių punkte buvo įsteigtas švaros centras – įgyta skalbimo mašina, kuri aptarnauja 30 pabėgėlių.
Projekto vykdytojas
Gurdžianio savivaldybė
Žiniasklaidos vaidmuo rinkimų kampanijos metu: Gruzijos, Armėnijos ir Azerbaidžano žurnalistų mokymai
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Sakartvelas
Skirtos lėšos
129 557 Lt
Projekto tikslas

Pietų Kaukazo šalyse ugdyti laisvą ir profesionalią žiniasklaidą, gebančią atlikti demokratijos garanto vaidmenį.

Projekto rezultatai
 • Apmokyta 16 ekspertų.
 • Perduota Lietuvos geroji patirtis žurnalistikos etikos, informacijos teisės ir žmogaus teisių užtikrinimo srityse.
Projekto vykdytojas
UAB "Komunikacijos mokykla"
2007 m.
Administracinių gebėjimų įgyvendinti EKP Veiksmų planų uždavinius standartizacijos srityje stiprinimas (ARMĖNIJA, AZERBAIDŽANAS, GRUZIJA)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Sakartvelas
Skirtos lėšos
95 905 Lt
Projekto tikslas

Sustiprinti Gruzijos, Azerbaidžano ir Armėnijos atsakingų institucijų administracinius gebėjimus standartizacijos srityje.

Projekto rezultatai
 • Standartizacijos institucijos apmokytos įgyvendinti konkrečius šalių EKP Veiksmų planų įsipareigojimus, paremta jų integracija į ES standartizacijos sistemą.
 • Apmokyti 5 Gruzijos nacionalinės standartų, techninio reguliavimo ir metrologijos agentūros ekspertai.
 • Apmokyti 3 Azerbaidžano nacionalinės standartizacijos, metrologijos ir patentų agentūros ekspertai.
 • Apmokyti 2 Nacionalinio standartų instituto prie Armėnijos prekybos ir ekonominės plėtros ministerijos ekspertai.
Projekto vykdytojas
Lietuvos standartizacijos departamentas prie LR aplinkos ministerijos
Ekonominio ir demokratinio potencialo Gurijoje stiprinimas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
300.000 Lt
Projekto tikslas

Parama vietos savivaldos institucijoms strateginio planavimo ir finansavimo pritraukimo klausimais.

Projekto rezultatai
 • 60 Gurijos rajono atstovų (verslininkų, valstybės tarnautojų, NVO, žurnalistų, mokytojų, studentų) apmokyti verslo planavimo ir valdymo įgūdžių siekiant paspartinti vietos savivaldos institucijų vystymąsi ir padidinti galimybes gauti bankų paskolas; strateginio planavimo ir bendruomenių plėtros administracinių gebėjimų; projektų rengimo gebėjimų, leidžiančių gauti užsienio finansavimą rajono plėtrai.
 • Užmegzti ryšiai tarp Panevėžio ir Gurijos rajono savivaldybių.
Projekto vykdytojas
Regioninis etikos ir lyderiavimo institutas (RELI)
Gruzijos teismų sprendimų vykdymo sistemos vizija
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
18.400 Lt
Projekto tikslas

Teikti pagalbą, įgyvendinant Gruzijos teismų sprendimų vykdymo sistemos reformą.

Projekto rezultatai
 • Parengtas Gruzijos teismų sprendimų vykdymo sistemos projektas.
Projekto vykdytojas
Lietuvos antstolių rūmai (LR ambasados Gruzijoje programos projektas)
Kalbėkime apie NATO Kvemo-Kartli regione
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
6.920 Lt
Projekto tikslas

Skatinti Gruzijos politines, ekonomines ir administracines reformas, siekiant šios šalies integracijos į europines struktūras. Abu projektai yra susiję su Lietuvos tęstine pagalba Gruzijoje NATO integracijos klausimais.

Projekto rezultatai
 • Surengti du seminarai Tbilisyje apie narystės NATO reikšmę Gruzijai: vienas seminaras plačiajai visuomenei, antras – saugumo ekspertams.
Projekto vykdytojas
NATO Informacijos centras prie Gruzijos Gynybos ministerijos (LR ambasados Gruzijoje projektas)
Lietuvos ir Gruzijos politinių partijų bendradarbiavimo skatinimas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
14.391 Lt
Projekto tikslas

Supažindinti Gruzijos parlamentarus su rinkimų organizavimu; giminingų partijų bendradarbiavimo ir koalicijų sudarymo galimybėmis.

Projekto rezultatai
 • Trys IRI ekspertai Vilniuje konsultavo Gruzijos partijų atstovus.
Projekto vykdytojas
International Republican Institute (IRI)
Lietuvos jaunimo demokratinė misija Gruzijoje: jaunimo organizacijų stiprinimas ir rinkimų stebėjimas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
298.000 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie rinkimų proceso skaidrumo, paremti Gruzijos demokratinius procesus.

Projekto rezultatai
 • 100 Lietuvos trumpalaikių rinkimų stebėtojų dalyvavo 2008 m. sausio 5 d. Gruzijos prezidento rinkimuose.
 • Paskatintas lietuvių ir gruzinų jaunimo bendradarbiavimas.
Projekto vykdytojas
Rytų Europos studijų centras (RESC)
NATO informacinių centrų steigimas Gruzijoje
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
11.474 Lt
Projekto tikslas

Skatinti Gruzijos politines, ekonomines ir administracines reformas, siekiant šios šalies integracijos į europines struktūras. Abu projektai yra susiję su Lietuvos tęstine pagalba Gruzijoje NATO integracijos klausimais.

Projekto rezultatai
 • Surengti du seminarai Tbilisyje apie narystės NATO reikšmę Gruzijai: vienas seminaras plačiajai visuomenei, antras – saugumo ekspertams.
Projekto vykdytojas
Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA) (LR ambasados Gruzijoje projektas)
Pagalba Gruzijos valstybės institucijoms žiniasklaidos laisvės klausimais
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
16.800 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti įtvirtinant nepriklausomą žiniasklaidą Gruzijoje.

Projekto rezultatai
 • Surengtas 3 žurnalistų vizitas į Lietuvą ir konsultacijos žiniasklaidos laisvės klausimais.
Projekto vykdytojas
Sutartis pasirašyta su fiziniu asmeniu (LR ambasados Gruzijoje projektas).
Pagalba kuriant Gruzijos vaiko teisių apsaugos sistemą
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
6.680 Lt
Projekto tikslas

Vaikų teisių apsauga.

Projekto rezultatai
 • Apmokyti 23 Gruzijos specialistai, dirbantys vaiko teisių apsaugos srityje.
Projekto vykdytojas
LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (LR ambasados Gruzijoje projektas)
Pagalba siekiant užtikrinti minimalų maisto saugumą vargingiausiems čečėnų pabėgėliams Pankisio slėnyje
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
78.000 Lt
Projekto tikslas

Padėti Čečėnijos pabėgėlių centre esantiems gyventojams.

Projekto rezultatai
 • Į pabėgėlių centrą nugabenta reikalingiausių maisto produktų.
Projekto vykdytojas
World Food Programme (WFP) (laisvanoriškas įnašas, projektas patvirtintas atsižvelgiant į LR ambasados Gruzijoje rekomendaciją)
Pagalba Tbilisio krepšinio akademijos plėtrai
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
15.323 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie paauglių užimtumo didinimo ir nusikalstamumo prevencijos.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuota 2 Tbilisio krepšinio akademijos trenerių stažuotė Lietuvoje, Š. Marčiulionio krepšinio akademijoje.
Projekto vykdytojas
Tbilisio krepšinio akademija(LR ambasados Gruzijoje projektas)
Parama Tbilisio kūdikių namams
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
21.840 Lt
Projekto tikslas

Bešeimių kūdikių sveikata ir gerovė.

Projekto rezultatai
 • Prisidėta renovuojant kūdikių namų skalbyklos patalpas.
Projekto vykdytojas
United Nations Children's Fund (UNICEF) (LR ambasados Gruzijoje projektas)
Paramos demokratijai ir žmogaus teisių stiprinimo Rytų Europos šalyse projektų programa (BALTARUSIJA, MOLDOVA, GRUZIJA)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Baltarusija, Moldova, Sakartvelas
Skirtos lėšos
100.000 Lt
Projekto tikslas

Remti smulkius projektus žmogaus teisių gynimo ir demokratijos srityje.

Projekto rezultatai
 • Organizuoti 8 seminarai ir apskritųjų stalų diskusijos su plačiąja visuomene, NVO, studentais ir moksleiviais, mokytojais ir žurnalistais Vilniuje, Kišiniove ir Tbilisyje žmogaus teisių klausimais.
Projekto vykdytojas
Demokratijos ir vystymo paramos fondas (DVPF)
Seminaras Rytų Europos ir Vidurinės Azijos valstybėms prekybos palengvinimo klausimais
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Verslo skatinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
268 000 Lt (savanoriškas įnašas į PPO Globalų patikos fondą)
Projekto tikslas

Informuoti apie tarptautinės prekybos palengvinimą Rytų ir Vidurio Europos bei Vidurinės Azijos pareigūnus.

Projekto rezultatai
 • Vilniuje surengtas regioninis seminaras, kuriame dalyvavo 22-jų Rytų Europos ir Vidurinės Azijos valstybių atstovai.
Projekto vykdytojas
Pasaulio prekybos organizacija (PPO)
Sveika aplinka akliems vaikams
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
11.740 Lt
Projekto tikslas

Aklųjų vaikų gerovė.

Projekto rezultatai
 • Įkurta speciali treniruoklių salė, pritaikyta aklųjų vaikų poreikiams.
Projekto vykdytojas
Tbilisio aklųjų vaikų mokykla Nr. 202 (LR ambasados Gruzijoje projektas)
Vaikų Guernica: tarptautinis vaikų taikos paveikslo projektas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
1.265 Lt
Projekto tikslas

Vaikų meninis švietimas.

Projekto rezultatai
 • Vaikų Guernika - dalis meninio projekto vaikams, kurio metu skirtingų pasaulio šalių vaikai nupiešė po paveikslėlį taikos tema, vėliau sujungtą į vieną didelį paveikslą.
Projekto vykdytojas
N. Karumidze (LR ambasados Gruzijoje projektas)
Vystomasis bendradarbiavimas ir parama reformuojant Gruzijos pasienio policiją
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
90.730 Lt
Projekto tikslas

Gruzijos pasienio policijai perduoti Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnybos patirtį rengiantis narystei Šengeno erdvėje: teisine bazės kūrimo, tarnybos organizavimo, ES išorės ir vidaus sienų apsaugos klausimais.

Projekto rezultatai
 • 12 Gruzijos pareigūnų lankėsi Lietuvoje, 9 VSAT atstovai lankėsi Gruzijoje. Vizitų metu vyko infrastruktūros objektų ir veiklų įvertinimas, konsultacijos dėl Šengeno reikalavimų įgyvendinimo.
Projekto vykdytojas
Valstybinės sienos apsaugos tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos (VSAT)
2006 m.
Administracinių gebėjimų stiprinimas Gruzijos nacionalinėje standartizacijos institucijoje
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
31.800 Lt
Projekto tikslas

Sustiprinti administracinius Gruzijos standartų ir techninių reglamentų agentūros (LEPL) gebėjimus, parengti LEPL integracijos veiksmų planą ir suteikti žinias dėl įstojimo į Europos standartizacijos organizacijas CEN ir CENELEC.

Projekto rezultatai
 • Surengtas 2 dienų seminaras, kuriame pristatytas nacionalinis į ES orientuotas standartizacijos modelį, išaiškintos procedūros ir nauda Gruzijai įstojus į Europos standartizacijos organizacijas CEN ir CENELEC.
 • Pagerinta ir patikslinta keitimosi informacija apie standartus ir techninius reglamentus procedūra su PPO, parengtas priemonių planas ir rekomendacijos, kaip stiprinti ryšius su visuomene ir vykdyti tolesnį integracijos į ES struktūras procesą.
Projekto vykdytojas
Lietuvos standartizacijos departamentas
Demokratija ir žmogaus teisės Gruzijoje: lyčių lygių galimybių stiprinimas
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
29.141 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie lyčių lygybės stiprinimo Gruzijoje.

Projekto rezultatai
 • 37 Gruzijos Adžarijos autonominio regiono savivaldos tarnautojų ir NVO atstovai supažindinti su Lietuvos lyčių lygybės/lyčių aspekto integravimo (LL/LAI) viešosios politikos patirtimi.
 • Centrinėms Gruzijos LL/LAI institucijoms parengtos išsamios rekomendacijos dėl efektyvių būdų plėtoti Gruzijos LL/LAI sistemą, siekiant jos jautrumo skirtingiems regionų poreikiams/ socialiniam atskirų gyventojų grupių konservatyvumui.
Projekto vykdytojas
Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai (EStep)
Demokratinių permainų skatinimas vietos savivaldos institucijose Gruzijoje
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
35.543 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Gruzijos vietos savivaldos institucijas supažindinant jų atstovus su naujos viešosios vadybos ir gero valdymo principais, pagerinti darbuotojų gebėjimus korupcijos prevencijos srityje.

Projekto rezultatai
 • Praktinių mokymų Lietuvoje metu Gruzijos valstybės tarnautojai susipažindinti su savivaldybės įgyvendinamomis ES administracinėje erdvėje taikomomis naujovėmis, kurios padeda ne tik spręsti aktualias vietos problemas, bet ir įtvirtina demokratijos principus bei stiprina pilietinę visuomenę.
Projekto vykdytojas
VšĮ Regioninis etikos ir lyderiavimo institutas (RELI)
Gruzija kelyje į Euro-atlantinę bendruomenę: nuo viešojo informavimo iki pilietinės visuomenės
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
14.976 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti pilietinę visuomenę puoselėjant Gruzijos visuomenėje euro-atlantinės bendrijos propaguojamas vertybes ir keliant šalies žmonių susidomėjimą  saugumo reikalais.

Projekto rezultatai
 • Surengti susitikimai Telavi, Gori, Kutaisi, Batumi ir Rustavi mokyklose (apie 60 dalyvių kiekvienoje mokykloje). Mokykloms buvo dalinama spausdinta medžiaga NATO tematika gruzinų kalba.
 • Surengti seminarai vietinių organizacijų, politinių partijų, regiono valdžios atstovams, studentams ir plačiajai visuomenei Telavi, Gori, Kutaisi, Batumi ir Rustavi miestuose. Skaitytos paskaitos apie NATO (istorija, struktūra, veikimo principai), Gruzijos-NATO santykius, Lietuvos kaip NATO narės patirtį (viso apie 350 dalyvių). Per susitikimus rodytas specialiai projektui sukurtas filmas apie NATO ir Gruzijos-NATO santykius.
Projekto vykdytojas
NVO Atlanto sutarties Lietuvos bendrija
Kompiuterių klasės įrengimas Kutaisyje
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda, Švietimas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
58.350 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie Gruzijos švietimo sistemos modernizavimo, kuriant šiuolaikinę informacinių technologijų infrastruktūrą.

Projekto rezultatai
 • Įrengta funkcionuojanti kompiuterinio mokymo klasė vienoje Kutaisio mokykloje, aktyviai naudojama mokyklos ir regiono mokymo procese.
Projekto vykdytojas
LR Ambasada Gruzijoje
Tėvų atstovavimo švietime įgūdžių bei žinių stiprinimas (Moldova/Gruzija)
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
15.889 Lt (viso projekto vertė 31.779 Lt)
Projekto tikslas

Supažindinti partnerių šalių  organizacijas su Europos tėvų asociacijos veikla, padėti užmegzti bendradarbiavimo ryšius, taip prisidedant prie eurointegracinių procesų.

Projekto rezultatai
 • Organizuotos 2 apskrito stalo diskusijos su Nacionalinio Lietuvos tėvų forumo atstovais.
 • Moldovoje ir Gruzijoje organizuotos apskrito stalo diskusijos su partnerių šalių organizacijomis atstovavimo klausimais: pakviesti dalyvauti ir tų šalių atsakingų institucijų atstovai, mokytojai, tėvai.
 • Organizuoti mokymai partnerių šalių organizacijoms, tėvų iniciatyvinėms grupėms: buvo mokoma ieškoti potencialių donorų atstovavimo bei įtakos darymo švietimo sistemai kampanijoms.
 • Vykdyti mokymai nacionaliniu lygmeniu Moldovoje ir Gruzijoje, parengiant atstovavimo veiksmų planą kiekvienoje.
Projekto vykdytojas
Asociacija „Naujos jungtys“
Vaikų namų Gruzijoje rekonstrukcija
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
56.991 Lt
Projekto tikslas

Įdiegti dujų sistemą, kuri užtikrintų patalpų ir vandens šildymą.

Projekto rezultatai
 • Atlikta dujų sistemos, užtikrinančios šildymą ir šilto vandens tiekimą, renovacija vaikų namuose Tbilisyje.
Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas bendradarbiaujant su UNICEF ofisu Gruzijoje
2005 m.
Ilgalaikė techninė parama Gruzijai
Metai
2005 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas
Skirtos lėšos
137.684 Lt
Projekto tikslas

Suteikti techninę pagalbą Gruzijai kuriant planavimo, monitoringo ir įgyvendinimo instrumentus, kurie padės siekti Gruzijai ilgalaikių eurointegracinių tikslų.

Projekto rezultatai
 • Suteiktos konsultacijos Gruzijos Europos ir Euro-Atlantinės integracijos ministro biurui Europos integracijos strategijos plėtojimo klausimais, identifikuoti ilgalaikiai ir vidutinės trukmės Gruzijos europinės integracijos tikslai.
 • Atlikta institucinių poreikių eurointegracinėje srityje analizė bei pasiūlytas derybų su Europos Komisija ir ES reikalų koordinavimo Gruzijoje modelis.
 • Parengta valstybės tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimo ir mokymo ES integracijos klausimais koncepcija.
 • Projekto ekspertai įvertino ir pateikė Gruzijos institucijoms rekomendacijas dėl: (a) geresnio Gruzijos atitikimo pirmajam (politiniam) ir antrajam (ekonominiam) Kopenhagos kriterijams, (b) Gruzijos nacionalinės teisės harmonizavimo su ES acquis, (c) Gruzijos socio-ekonominės plėtros, (d) Gruzijos vidaus reikalų sistemos restruktūrizacijos.
 • Surengta 11 mokomųjų seminarų, parengti 6 informaciniai e-leidiniai apie ES ir Gruziją bei išplatinti Gruzijos institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms bei universitetams.
Projekto vykdytojas
VšĮ ”Europos socialiniai, teisniai ir ekonominiai projektai” (EStep)
Pasakų tiltai
Metai
2005 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Sakartvelas
Skirtos lėšos
5500 Lt
Projekto tikslas

Pietų Kaukazo (Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos) ir Baltijos valstybes (Latviją, Estiją ir Lietuvą) įtraukti į bendrą tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą, paskatinti Armėniją, Azerbaidžaną ir Gruziją vykdyti bendrus projektus kultūros srityje, vystyti tarpusavio bei tarpregioninį bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai
 • 6 kalbomis išleistos iliustruotos Baltijos (Lietuvos, Latvijos, Estijos) ir Pietų Kaukazo (Armėnijos, Gruzijos, Azerbaidžano) šalių pasakų knygos vaikams.
 • Knygelės po 1000 egz. tiražu išspausdintos ir išplatintos ne tik visose šešiose projekte dalyvaujančiose valstybėse, bet taip pat išsiųstos į kitų šalių kalbų institutus, bibliotekas bei kultūrų centrus.
Projekto vykdytojas
UNESCO
Bendradarbiavimas su Sakartvelu

Sakartvelas yra prioritetinė Lietuvos partnerė vystomojo bendradarbiavimo politikos darbotvarkėje, viena iš ES Rytų partnerystės valstybių, kurią Lietuva nuosekliai remia, siekiant politinės asociacijos ir ekonominės integracijos į ES. Turėdama demokratinės valstybės ir reformų įgyvendinimo patirties Lietuva aktyviai dalinasi sukaupta patirtimi eurointegracijos ir kitose srityse, kartu vykdo vystomojo bendradarbiavimo projektus.

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strateginiai tikslai remiasi Sakartvelo poreikiais, LR Vyriausybės programa ir ES Rytų partnerystės politikos prioritetais.

Vystomojo bendradarbiavimo strategijos sektorių prioritetai Sakartvele 20222025 metais:

1/ stiprinti Sakartvelo administracinius ir institucinius gebėjimus įgyvendinant reformas, susijusias su Asociacijos bei glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos susitarimu (AA/DCFTA), perduodant viešojo sektoriaus reformų patirtį;

2/ parama demokratijai ir pilietinės visuomenės atsparumo dezinformacijai stiprinimas.

Parama Sakartvelui

Sakartvelas yra trečioji didžiausia Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo paramos gavėja.

Lietuva įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektus Sakartvele nuo 2005 m.

2005–2020 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Sakartvele įgyvendintas 171 projektas, kuriems buvo skirta 2,2 mln. eurų. Parama skirta administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimo, socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimo, lygių galimybių įtvirtinimo, žemės ūkio ir maisto saugos, klimato kaitos ir aplinkosaugos, sveikatos apsaugos, vidaus ir teisingumo reikalų srityse.

2021 m. Sakartvele ekonominės plėtros (smulkiojo verslo skatinimo), paramos regionų vystymuisi, demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimo, kovos su dezinformacija, aplinkos apsaugos ir moterų ekonominio ir socialinio įgalėjimo srityse įgyvendinti 8 projektai, kuriems skirta 74,9 tūkst. eurų.

2022 m. Sakartvele verslo skatinimo, demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimo, gero valdymo ir aplinkos apsaugos srityse įgyvendinti 5 projektai, kuriems skirta 57,4 tūkst. eurų.

Humanitarinė pagalba

Humanitarinė pagalba (VBPD programa)

Metai

Litai

Eurai

Iš viso:

216 542,59

Savanoriška įmoka JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui (UNHCR) veikloms Sakartvele

2021

-

20 000

Parama COVID-19 vakcinų dozėmis

2021

-

65 310

LRV rezervo fondas (2020-04-22 nutarimas Nr. 399); Armėnijos Respublikai, Moldovos Respublikai, Sakartvelui ir Ukrainai skirta humanitarinė pagalba kovai su COVID-19

2020

-

100 000

LR KAM humanitarinė siunta Armėnijos Respublikai, Moldovos Respublikai, Sakartvelui ir Ukrainai kovai su COVID-19

2020

-

19 232,59

Sakartvelo Finansų ministerijai teikiant pagalbą nuo gamtos stichijos nukentėjusioms aukoms ir likviduojant nelaimės padarinius

2015

-

12 000

Atgal