logo
lt
en

Ukraina

Projektai
2026 m.
Skaitmeninio teritorijų planavimo 3D įrankis Ukrainos savivaldos institucijoms
Metai
2026 m., 2025 m., 2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Skaitmenizacija ir inovacijos
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
425 869,76 Eur
Projekto tikslas

Sukurti miesto 3D vizualizacijų platformą su skaitmeniniais miesto planavimo įrankiais ir perduoti ją vietos savivaldybių nuosavybei, apmokyti vietos administracijos darbuotojus naudotis, valdyti ir toliau vystyti 3D platformą.

Projekto vykdytojas
VšĮ Statybos sektoriaus valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
2025 m.
Ateities mokykla Ukrainoje: tipinio techninio projekto parengimas
Metai
2025 m., 2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
500 000 Eur
Projekto tikslas

Parengti ir perduoti Ukrainos institucijoms techninį projektą, kuris galės būti naudojamas kitų tarptautinių donorų lėšomis finansuojamų mokyklų Ukrainoje atstatymui.

Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Skaitmeninio teritorijų planavimo 3D įrankis Ukrainos savivaldos institucijoms
Metai
2026 m., 2025 m., 2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Skaitmenizacija ir inovacijos
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
425 869,76 Eur
Projekto tikslas

Sukurti miesto 3D vizualizacijų platformą su skaitmeniniais miesto planavimo įrankiais ir perduoti ją vietos savivaldybių nuosavybei, apmokyti vietos administracijos darbuotojus naudotis, valdyti ir toliau vystyti 3D platformą.

Projekto vykdytojas
VšĮ Statybos sektoriaus valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
2024 m.
Ateities mokykla Ukrainoje: tipinio techninio projekto parengimas
Metai
2025 m., 2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
500 000 Eur
Projekto tikslas

Parengti ir perduoti Ukrainos institucijoms techninį projektą, kuris galės būti naudojamas kitų tarptautinių donorų lėšomis finansuojamų mokyklų Ukrainoje atstatymui.

Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Atsparumo dezinformacijai stiprinimas Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse, ypatingą dėmesį skiriant nepriklausomai žiniasklaidai
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
88 607,69 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti atsparumą dezinformacijai ir strateginės komunikacijos gebėjimus, įtvirtinant nepriklausomos informacijos sklaidą ES Rytų partnerystės šalyse.

Projekto vykdytojas
UAB „Delfi“
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Bendradarbiavimas priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų srityje siekiant geresnio šalių kandidačių pasirengimo. Safety First!
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
84 326,4 Eur
Projekto tikslas

Skatinti Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo ugniagesių gelbėtojų institucijų bendradarbiavimą, įvertinti šalių priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistemos būseną, išsiaiškinti administravimo problemas bei suteikti metodinę pagalbą siekiant tobulinti analogiškos gelbėjimo ir civilinės saugos tarnybos administracinius gebėjimus.

Projekto vykdytojas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Borodyankos vaikų darželio pastato įrengimas bei lauko infrastruktūros gerinimas
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
500 000 Eur
Projekto tikslas

Borodyankos vaikų darželyje suprojektuoti ir įrengti lauko infrastruktūrą (įskaitant žaidimų aikšteles), įsigyti darželio veiklos vykdymui reikalingą įrangą.

Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
EU4YOUTH „Europos Sąjunga – jaunimui“ 3 etapas
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Švietimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2024 m.
180 000 Eur
2023 m.
180 000 Eur
2022 m.
246 732,28 Eur
2021 m.
113 267,72 Eur
Skirtos lėšos
Europos Komisija- 15,12 mln. Eur; LT kofinansavimas – 720 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą demokratinius procesus ir įsitraukimą į Rytų partnerystės šalių darbo rinkas ir socialinę ekonomiką, prisidėti prie tvarios ekonomikos augimo skatinimo, socialinės sanglaudos, nelygybės visuomenėje mažinimo.

Projekto vykdytojas
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
Finansavimo šaltinis
Europos Komisija I Užsienio reikalų ministerija
Modernios dezinformacijos iššūkiai okupacijos akivaizdoje
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Armėnija, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
59 589 Eur
Projekto tikslas

Išmokyti Ukrainos, Sakartvelo ir Armėnijos žiniasklaidą ir platesnę visuomenę pasirinkti patikimus šaltinius ir kurti teisingus naratyvus, atpažinti dezinformaciją ir užkirsti jai kelią.

Projekto vykdytojas
Civic Resilience Initiative
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Mokyklos Nr. 1 renovacija Borodyankos miestelyje (Centralnaja g. 222, Borodyanka, Kyjivo sritis)
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Švietimas
Šalis
Ukraina
2023 m.
7 444 848,35 EUR
2022 m.
500 000 EUR
Skirtos lėšos
7 944 848,35 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie Ukrainos visuomeninės infrastruktūros atkūrimo ir atstatyti karo metu apgriautą Borodyankos mokyklos pastatą, įrengti slėptuvę, sutvarkyti aplinką. Užtikrinus Ukrainos vaikams galimybę lankyti ugdymo įstaigą, prisidėti prie stipresnės ir socialiai įtraukios Ukrainos kūrimo.

Projekto rezultatai
 • Numatomi rezultatai: Atstatytas Borodyankos mokyklos Nr. 1 pastatas, įrengta požeminė apsauginė konstrukcija (slėptuvė), sutvarkyta mokyklos išorės infrastruktūra (apželdinimas, priėjimai, aikštės ir pan.).
Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Mokyklos Snihurivkos mieste atnaujinimas
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
68 000 Eur
Projekto tikslas

Atnaujinti Snihurivkos mokyklos pastatą pakeičiant sudužusius mokyklos langus privačios įmonės UAB „LTintus“ pagamintais ir dovanotais langais.

Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Nuotolinis asmens funkcijų vertinimas: inovatyvūs sprendimai nukentėjusiųjų nuo karo Ukrainoje reabilitacijai
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
85 171,42 Eur
Projekto tikslas

Šiuo projektu siekiama sukurti ir įgyvendinti nuotolinį plaštakos ir rankų judesių vertinimą nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje asmenims (pacientams) po traumos prieš reabilitacijos procesą ir jos metu. Dvi vertinimo priemonės suteiks reabilitacijos specialistams (kineziterapeutams, ergoterapeutams) naujoviškus, lengvai naudojamus metodus, leidžiančius nustatyti viršutinių galūnių funkcinius apribojimus.

Projekto vykdytojas
Lietuvos sporto universitetas
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Psichosocialinės reabilitacijos ir tobulėjimo galimybės vaikams, tėvams ir pedagogams iš deokupuotų Ukrainos regionų
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
59 463,88 Eur
Projekto tikslas

Projektas skirtas spręsti psichosocialinius vaikų, tėvų ir pedagogų poreikius iš Ukrainos okupuotų regionų, teikti psichosocialinę paramą ir minkštųjų kompetencijų plėtros galimybes asmenims, paveiktiems karo, ypač sutelkiant dėmesį į vaikus.

Projekto vykdytojas
Viešoji asociacija „Centras tvariam vystymuisi ir inovacijoms“
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Sėkminga karta
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
32 749,34 Eur
Projekto tikslas

Ukrainos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų teorinių ir praktinių inovacinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas edukacinei veiklai (profesijos trajektorijos pasirinkimui), jų praktinis pritaikymas mokinių, taip pat ir mokinių su specialiaisiais poreikiais, mokymo procese.

Projekto vykdytojas
Tarptautinio palaikymo bendrija KELIAS Į SVAJONĘ
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Skaitmeninio teritorijų planavimo 3D įrankis Ukrainos savivaldos institucijoms
Metai
2026 m., 2025 m., 2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Skaitmenizacija ir inovacijos
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
425 869,76 Eur
Projekto tikslas

Sukurti miesto 3D vizualizacijų platformą su skaitmeniniais miesto planavimo įrankiais ir perduoti ją vietos savivaldybių nuosavybei, apmokyti vietos administracijos darbuotojus naudotis, valdyti ir toliau vystyti 3D platformą.

Projekto vykdytojas
VšĮ Statybos sektoriaus valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Traumai jautrios kompleksinės reabilitacijos paslaugos – pagalba nuo neišprovokuoto karo prieš Ukrainą nukentėjusiems asmenims
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
100 000 Eur
Projekto tikslas

Sukurti ir įgyvendinti kompleksines psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos paslaugas, atitinkančias nukentėjusių nuo Rusijos karo prieš Ukrainą žmonių poreikius.

Projekto vykdytojas
VšĮ „Domus solis“
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Ukrainos atstatymo agentūros administravimo gebėjimų stiprinimas pagal Europos Komisijos ramsčiais grįstos metodikos reikalavimus
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
300 000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Atstatymo agentūros administracinius gebėjimus pagal Europos Komisijos ramsčiais pagrįstos metodikos (angl. Pillar assessment) reikalavimus, ypatingą dėmesį skiriant viešųjų pirkimų srityje.

Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Ukrainos teismų sistemos komunikacijos kompetencijų stiprinimas sukuriant efektyvią vidinės komunikacijos sistemą ir tvarius komunikacijos įrankius
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
84 018,67 Eur
Projekto tikslas

Padėti Ukrainos teismų sistemai spręsti žemo visuomenės pasitikėjimo teismais, efektyvios komunikacijos teismų sistemoje ir vieningos komunikacinės politikos su visuomene trūkumo iššūkius dviem kryptimis: (1) vidinės komunikacijos valdymo ir koordinavimo tarp skirtingų teisminių institucijų sistemos sukūrimas; (2) efektyvios išorinės komunikacijos su visuomene užtikrinimas.

Projekto vykdytojas
UAB Good to know
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Ukrainos viduje perkeltų asmenų socialinė ir ekonominė integracija
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
70 022,52 Eur
Projekto tikslas

Gerinti Ukrainos viduje perkeltų asmenų socialinę ir ekonominę situaciją organizuojant verslo pradžiamokslio mokomuosius kursus, skatinant šalies viduje perkeltus asmenis būti aktyviais bendruomenės nariais, stiprinant partnerinį NVO bendradarbiavimą.

Projekto vykdytojas
VŠĮ Inovatyvūs projektai
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Valdyk savo ateitį
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
56 350 Eur
Projekto tikslas

Didinti galimybes dėl karo veiksmų Ukrainos viduje perkeltiems vaikams ir jaunimui dalyvauti saugiose, emocinę savijautą atstatančiose neformalaus ugdymo veiklose (stovyklos ir būreliai). Sudaryti sąlygas šalies mokytojams, bendradarbiaujant tarpusavyje ir su Lietuvos mokytojais, pasirengti įtraukias neformalaus ugdymo programas (pedagoginiai vizitai ir parengtos programos).

Projekto vykdytojas
Sostinės vaikų ir jaunimo centras
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
2023 m.
Ateities mokykla Ukrainoje: tipinio techninio projekto parengimas
Metai
2025 m., 2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
500 000 Eur
Projekto tikslas

Parengti ir perduoti Ukrainos institucijoms techninį projektą, kuris galės būti naudojamas kitų tarptautinių donorų lėšomis finansuojamų mokyklų Ukrainoje atstatymui.

Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Atsparumo dezinformacijai stiprinimas Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse, ypatingą dėmesį skiriant nepriklausomai žiniasklaidai
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
88 607,69 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti atsparumą dezinformacijai ir strateginės komunikacijos gebėjimus, įtvirtinant nepriklausomos informacijos sklaidą ES Rytų partnerystės šalyse.

Projekto vykdytojas
UAB „Delfi“
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Bendradarbiavimas priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų srityje siekiant geresnio šalių kandidačių pasirengimo. Safety First!
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
84 326,4 Eur
Projekto tikslas

Skatinti Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo ugniagesių gelbėtojų institucijų bendradarbiavimą, įvertinti šalių priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistemos būseną, išsiaiškinti administravimo problemas bei suteikti metodinę pagalbą siekiant tobulinti analogiškos gelbėjimo ir civilinės saugos tarnybos administracinius gebėjimus.

Projekto vykdytojas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Borodyankos vaikų darželio pastato įrengimas bei lauko infrastruktūros gerinimas
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
500 000 Eur
Projekto tikslas

Borodyankos vaikų darželyje suprojektuoti ir įrengti lauko infrastruktūrą (įskaitant žaidimų aikšteles), įsigyti darželio veiklos vykdymui reikalingą įrangą.

Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
EU4YOUTH „Europos Sąjunga – jaunimui“ 3 etapas
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Švietimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2024 m.
180 000 Eur
2023 m.
180 000 Eur
2022 m.
246 732,28 Eur
2021 m.
113 267,72 Eur
Skirtos lėšos
Europos Komisija- 15,12 mln. Eur; LT kofinansavimas – 720 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą demokratinius procesus ir įsitraukimą į Rytų partnerystės šalių darbo rinkas ir socialinę ekonomiką, prisidėti prie tvarios ekonomikos augimo skatinimo, socialinės sanglaudos, nelygybės visuomenėje mažinimo.

Projekto vykdytojas
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
Finansavimo šaltinis
Europos Komisija I Užsienio reikalų ministerija
Modernios dezinformacijos iššūkiai okupacijos akivaizdoje
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Armėnija, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
59 589 Eur
Projekto tikslas

Išmokyti Ukrainos, Sakartvelo ir Armėnijos žiniasklaidą ir platesnę visuomenę pasirinkti patikimus šaltinius ir kurti teisingus naratyvus, atpažinti dezinformaciją ir užkirsti jai kelią.

Projekto vykdytojas
Civic Resilience Initiative
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Mokyklos Nr. 1 renovacija Borodyankos miestelyje (Centralnaja g. 222, Borodyanka, Kyjivo sritis)
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Švietimas
Šalis
Ukraina
2023 m.
7 444 848,35 EUR
2022 m.
500 000 EUR
Skirtos lėšos
7 944 848,35 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie Ukrainos visuomeninės infrastruktūros atkūrimo ir atstatyti karo metu apgriautą Borodyankos mokyklos pastatą, įrengti slėptuvę, sutvarkyti aplinką. Užtikrinus Ukrainos vaikams galimybę lankyti ugdymo įstaigą, prisidėti prie stipresnės ir socialiai įtraukios Ukrainos kūrimo.

Projekto rezultatai
 • Numatomi rezultatai: Atstatytas Borodyankos mokyklos Nr. 1 pastatas, įrengta požeminė apsauginė konstrukcija (slėptuvė), sutvarkyta mokyklos išorės infrastruktūra (apželdinimas, priėjimai, aikštės ir pan.).
Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Mokyklos Snihurivkos mieste atnaujinimas
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
68 000 Eur
Projekto tikslas

Atnaujinti Snihurivkos mokyklos pastatą pakeičiant sudužusius mokyklos langus privačios įmonės UAB „LTintus“ pagamintais ir dovanotais langais.

Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Mykolaivoblenergo skirstomojo tinklo modernizavimo pereinant į 20 kV klasę projekto parengimas
Metai
2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Energetika
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
264 750,87 Eur
Projekto tikslas

Modernizuoti AT „Mykolaivoblenergo“ elektros skirstomąjį tinklą pereinant į 20 kV įtampos klasę ir technologiškai priartinti diegiamus sprendimus prie ES standartų.

Projekto rezultatai
 • Parengtas ir Ukrainos institucijoms (AT „Mykolaivoblenergo“) perduotas Mykolaivoblenergo skirstomojo tinklo modernizavimo techninis projektas.
Projekto vykdytojas
Tarptautinis energetikos klasteris
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Nuo karo nukentėjusių asmenų teisės į sveikatą užtikrinimas
Metai
2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
70 000 Eur
Projekto tikslas

Nuo karo nukentėjusiems asmenims suteikti urologo paslaugas (urogenitalinių organų atkūrimas, protezavimas).

Projekto rezultatai
 • 25 veteranams ir nuo karo nukentėjusiems vyrams suteikta gydytojo urologo konsultacija; po chirurginės intervencijos urologinių implantų pagalba atkurtos urogenitalinės sistemos funkcijos;
 • 2 ukrainiečių gydytojai stažavosi JAV;
 • Centrinės karinės ligoninės gydytojai buvo aprūpinti reikalingais chirurginiais instrumentais ir rekonstrukcinei urologijai reikalingais protezais.
Projekto vykdytojas
Visuomeninė organizacija „Eleos-Ukraina“ (Ukraina)
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Ukrainoje
Nuotolinis asmens funkcijų vertinimas: inovatyvūs sprendimai nukentėjusiųjų nuo karo Ukrainoje reabilitacijai
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
85 171,42 Eur
Projekto tikslas

Šiuo projektu siekiama sukurti ir įgyvendinti nuotolinį plaštakos ir rankų judesių vertinimą nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje asmenims (pacientams) po traumos prieš reabilitacijos procesą ir jos metu. Dvi vertinimo priemonės suteiks reabilitacijos specialistams (kineziterapeutams, ergoterapeutams) naujoviškus, lengvai naudojamus metodus, leidžiančius nustatyti viršutinių galūnių funkcinius apribojimus.

Projekto vykdytojas
Lietuvos sporto universitetas
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Psichosocialinės reabilitacijos ir tobulėjimo galimybės vaikams, tėvams ir pedagogams iš deokupuotų Ukrainos regionų
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
59 463,88 Eur
Projekto tikslas

Projektas skirtas spręsti psichosocialinius vaikų, tėvų ir pedagogų poreikius iš Ukrainos okupuotų regionų, teikti psichosocialinę paramą ir minkštųjų kompetencijų plėtros galimybes asmenims, paveiktiems karo, ypač sutelkiant dėmesį į vaikus.

Projekto vykdytojas
Viešoji asociacija „Centras tvariam vystymuisi ir inovacijoms“
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Sėkminga karta
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
32 749,34 Eur
Projekto tikslas

Ukrainos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų teorinių ir praktinių inovacinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas edukacinei veiklai (profesijos trajektorijos pasirinkimui), jų praktinis pritaikymas mokinių, taip pat ir mokinių su specialiaisiais poreikiais, mokymo procese.

Projekto vykdytojas
Tarptautinio palaikymo bendrija KELIAS Į SVAJONĘ
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Skaitmeninio teritorijų planavimo 3D įrankis Ukrainos savivaldos institucijoms
Metai
2026 m., 2025 m., 2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Skaitmenizacija ir inovacijos
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
425 869,76 Eur
Projekto tikslas

Sukurti miesto 3D vizualizacijų platformą su skaitmeniniais miesto planavimo įrankiais ir perduoti ją vietos savivaldybių nuosavybei, apmokyti vietos administracijos darbuotojus naudotis, valdyti ir toliau vystyti 3D platformą.

Projekto vykdytojas
VšĮ Statybos sektoriaus valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Spinta ant ratų. Mes šalia tavęs
Metai
2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
30 000 Eur
Projekto tikslas

Suteikti gydytojo otorinolaringologo pagalbą deokupuotų teritorijų (Černyhivo sr.) gyventojams, kuriems dėl nuolatinių apšaudymų sutriko klausa.

Projekto rezultatai

Surengti 4 vizitai į Černyhivo srities gyvenvietes, įsigyti 99 klausos aparatai, kurie pagal poreikį buvo pritaikyti 56 asmenims; gydytojai otorinolaringologai nemokamai atliko pasienio regionų gyventojų klausos patikrą, konsultavo bei pagal poreikį parinko klausos aparatus.

Projekto vykdytojas
NVO „Vidchui“
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Ukrainoje
Traumai jautrios kompleksinės reabilitacijos paslaugos – pagalba nuo neišprovokuoto karo prieš Ukrainą nukentėjusiems asmenims
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
100 000 Eur
Projekto tikslas

Sukurti ir įgyvendinti kompleksines psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos paslaugas, atitinkančias nukentėjusių nuo Rusijos karo prieš Ukrainą žmonių poreikius.

Projekto vykdytojas
VšĮ „Domus solis“
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Ukrainos atstatymo agentūros administravimo gebėjimų stiprinimas pagal Europos Komisijos ramsčiais grįstos metodikos reikalavimus
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
300 000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Atstatymo agentūros administracinius gebėjimus pagal Europos Komisijos ramsčiais pagrįstos metodikos (angl. Pillar assessment) reikalavimus, ypatingą dėmesį skiriant viešųjų pirkimų srityje.

Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Ukrainos teismų sistemos komunikacijos kompetencijų stiprinimas sukuriant efektyvią vidinės komunikacijos sistemą ir tvarius komunikacijos įrankius
Metai
2024 m., 2023 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
84 018,67 Eur
Projekto tikslas

Padėti Ukrainos teismų sistemai spręsti žemo visuomenės pasitikėjimo teismais, efektyvios komunikacijos teismų sistemoje ir vieningos komunikacinės politikos su visuomene trūkumo iššūkius dviem kryptimis: (1) vidinės komunikacijos valdymo ir koordinavimo tarp skirtingų teisminių institucijų sistemos sukūrimas; (2) efektyvios išorinės komunikacijos su visuomene užtikrinimas.

Projekto vykdytojas
UAB Good to know
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Ukrainos viduje perkeltų asmenų socialinė ir ekonominė integracija
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
70 022,52 Eur
Projekto tikslas

Gerinti Ukrainos viduje perkeltų asmenų socialinę ir ekonominę situaciją organizuojant verslo pradžiamokslio mokomuosius kursus, skatinant šalies viduje perkeltus asmenis būti aktyviais bendruomenės nariais, stiprinant partnerinį NVO bendradarbiavimą.

Projekto vykdytojas
VŠĮ Inovatyvūs projektai
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Vaikų darželio „Rūta“ Irpinės mieste (Myru g. 1-A, Irpinė, Kyjivo sritis) renovacija
Metai
2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Švietimas
Šalis
Ukraina
2023 m.
4 131 868,77 EUR
2022 m.
500 000 EUR
Skirtos lėšos
4 631 868,77 Eur
Projekto tikslas

Ukrainos visuomeninės paskirties infrastuktūros atkūrimas atstatant apgadintą darželį.

Projekto rezultatai
 • Pagal darželio pastato techninio darbo projektą atlikti rangos darbai: rekonstruotas darželio pastatas, įrengta slėptuvė, sutvarkyta darželio lauko infrastruktūra ir įrengtos vaikų žaidimo aikštelės.
 • Įrengtas darželio pastatas – atlikus viešųjų pirkimų procedūras įsigyta: baldai (lovos, stalai, kėdės, spintos ir spintelės), virtuvės įranga, indai, medicinos kabineto baldai ir įranga, kilimai, žaliuzės, žaidimai ir sportinis inventorius.
 • 2023 m. 34 asmenų grupei (Irpinės miesto darželių darbuotojams) suorganizuotas patirties mainų vizitas. Ukrainiečiai lankėsi Vilniaus ir Utenos ugdymo įstaigose, susitiko su švietimo specialistais.
Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Valdyk savo ateitį
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
56 350 Eur
Projekto tikslas

Didinti galimybes dėl karo veiksmų Ukrainos viduje perkeltiems vaikams ir jaunimui dalyvauti saugiose, emocinę savijautą atstatančiose neformalaus ugdymo veiklose (stovyklos ir būreliai). Sudaryti sąlygas šalies mokytojams, bendradarbiaujant tarpusavyje ir su Lietuvos mokytojais, pasirengti įtraukias neformalaus ugdymo programas (pedagoginiai vizitai ir parengtos programos).

Projekto vykdytojas
Sostinės vaikų ir jaunimo centras
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
2022 m.
Atsparumo dezinformacijai stiprinimas Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse, ypatingą dėmesį skiriant nepriklausomai žiniasklaidai
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
88 607,69 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti atsparumą dezinformacijai ir strateginės komunikacijos gebėjimus, įtvirtinant nepriklausomos informacijos sklaidą ES Rytų partnerystės šalyse.

Projekto vykdytojas
UAB „Delfi“
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Bendradarbiavimas priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų srityje siekiant geresnio šalių kandidačių pasirengimo. Safety First!
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
84 326,4 Eur
Projekto tikslas

Skatinti Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo ugniagesių gelbėtojų institucijų bendradarbiavimą, įvertinti šalių priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistemos būseną, išsiaiškinti administravimo problemas bei suteikti metodinę pagalbą siekiant tobulinti analogiškos gelbėjimo ir civilinės saugos tarnybos administracinius gebėjimus.

Projekto vykdytojas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
EU4YOUTH „Europos Sąjunga – jaunimui“ 3 etapas
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Švietimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2024 m.
180 000 Eur
2023 m.
180 000 Eur
2022 m.
246 732,28 Eur
2021 m.
113 267,72 Eur
Skirtos lėšos
Europos Komisija- 15,12 mln. Eur; LT kofinansavimas – 720 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą demokratinius procesus ir įsitraukimą į Rytų partnerystės šalių darbo rinkas ir socialinę ekonomiką, prisidėti prie tvarios ekonomikos augimo skatinimo, socialinės sanglaudos, nelygybės visuomenėje mažinimo.

Projekto vykdytojas
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
Finansavimo šaltinis
Europos Komisija I Užsienio reikalų ministerija
Modernios dezinformacijos iššūkiai okupacijos akivaizdoje
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Armėnija, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
59 589 Eur
Projekto tikslas

Išmokyti Ukrainos, Sakartvelo ir Armėnijos žiniasklaidą ir platesnę visuomenę pasirinkti patikimus šaltinius ir kurti teisingus naratyvus, atpažinti dezinformaciją ir užkirsti jai kelią.

Projekto vykdytojas
Civic Resilience Initiative
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Mokyklos Nr. 1 renovacija Borodyankos miestelyje (Centralnaja g. 222, Borodyanka, Kyjivo sritis)
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Švietimas
Šalis
Ukraina
2023 m.
7 444 848,35 EUR
2022 m.
500 000 EUR
Skirtos lėšos
7 944 848,35 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie Ukrainos visuomeninės infrastruktūros atkūrimo ir atstatyti karo metu apgriautą Borodyankos mokyklos pastatą, įrengti slėptuvę, sutvarkyti aplinką. Užtikrinus Ukrainos vaikams galimybę lankyti ugdymo įstaigą, prisidėti prie stipresnės ir socialiai įtraukios Ukrainos kūrimo.

Projekto rezultatai
 • Numatomi rezultatai: Atstatytas Borodyankos mokyklos Nr. 1 pastatas, įrengta požeminė apsauginė konstrukcija (slėptuvė), sutvarkyta mokyklos išorės infrastruktūra (apželdinimas, priėjimai, aikštės ir pan.).
Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Ukrainos viduje perkeltų asmenų socialinė ir ekonominė integracija
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
70 022,52 Eur
Projekto tikslas

Gerinti Ukrainos viduje perkeltų asmenų socialinę ir ekonominę situaciją organizuojant verslo pradžiamokslio mokomuosius kursus, skatinant šalies viduje perkeltus asmenis būti aktyviais bendruomenės nariais, stiprinant partnerinį NVO bendradarbiavimą.

Projekto vykdytojas
VŠĮ Inovatyvūs projektai
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Vaikų darželio „Rūta“ Irpinės mieste (Myru g. 1-A, Irpinė, Kyjivo sritis) renovacija
Metai
2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Atstatymas ir atsigavimas, Švietimas
Šalis
Ukraina
2023 m.
4 131 868,77 EUR
2022 m.
500 000 EUR
Skirtos lėšos
4 631 868,77 Eur
Projekto tikslas

Ukrainos visuomeninės paskirties infrastuktūros atkūrimas atstatant apgadintą darželį.

Projekto rezultatai
 • Pagal darželio pastato techninio darbo projektą atlikti rangos darbai: rekonstruotas darželio pastatas, įrengta slėptuvė, sutvarkyta darželio lauko infrastruktūra ir įrengtos vaikų žaidimo aikštelės.
 • Įrengtas darželio pastatas – atlikus viešųjų pirkimų procedūras įsigyta: baldai (lovos, stalai, kėdės, spintos ir spintelės), virtuvės įranga, indai, medicinos kabineto baldai ir įranga, kilimai, žaliuzės, žaidimai ir sportinis inventorius.
 • 2023 m. 34 asmenų grupei (Irpinės miesto darželių darbuotojams) suorganizuotas patirties mainų vizitas. Ukrainiečiai lankėsi Vilniaus ir Utenos ugdymo įstaigose, susitiko su švietimo specialistais.
Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
Valdyk savo ateitį
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
56 350 Eur
Projekto tikslas

Didinti galimybes dėl karo veiksmų Ukrainos viduje perkeltiems vaikams ir jaunimui dalyvauti saugiose, emocinę savijautą atstatančiose neformalaus ugdymo veiklose (stovyklos ir būreliai). Sudaryti sąlygas šalies mokytojams, bendradarbiaujant tarpusavyje ir su Lietuvos mokytojais, pasirengti įtraukias neformalaus ugdymo programas (pedagoginiai vizitai ir parengtos programos).

Projekto vykdytojas
Sostinės vaikų ir jaunimo centras
Finansavimo šaltinis
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas
“Pagalba nepriklausomai žurnalistikai Ukrainos regionuose”
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
2022 m.
30 350 EUR
2021 m.
39 993 Eur
Skirtos lėšos
70 343 EUR
Projekto tikslas

Didinti Ukrainos žurnalistų kompetencijas; stiprinti komunikaciją ir bendradarbiavimą tarp veikėjų Ukrainos žiniasklaidos srityje ir pilietinės visuomenės organizacijų; prisidėti prie Ukrainos individualių žurnalistų finansinio stabilumo ir nepriklausomumo.

Regioninis projektas

Projekto rezultatai
 • Surengti 2 seminarai Kijeve,  skirti žurnalistų kompetencijų kėlimui, žurnalistikos ir finansų praktikų perdavimui bei ryšių kūrimui.
 • 10 atrinktų žurnalistų skirtos stipendijos atlikti nepriklausomus žurnalistinius tyrimus. Paskirti mentoriai teikė asmenines konsultacijas atrinktiems projekto žurnalistams bei padėjo įgyvendinti tyrimų projektus.
 • Atlikta 10 tematinių žurnalistinių tyrimų skirtinguose regionuose, paruoštos 82 publikacijos (straipsniai ir video medžiaga).
 • Suteikta finansinė parama 3 žurnalistams, dirbusiems karo zonoje.
Projekto vykdytojas
Rytų Europos Studijų Centras
Finansavimo šaltinis
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
„Update 2021: Nuotolinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra Donecko ir Luhansko regiono mokyklose“
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
2022 m.
5 570,24 EUR
2021 m.
32 993,65 EUR
Skirtos lėšos
38 563,89 Eur
Projekto tikslas

Bendradarbiaujant su Ukrainos nacionalinėmis ir rytinių sričių savivaldybių švietimo institucijoms bei nepriklausomais pedagogų mokymo ekspertais, sukurti ir plėtoti nuotolines pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir sertifikavimo paslaugas Donecko ir Luhansko apskrityse.

Projekto rezultatai
 • Parengta nuotolinė 50 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo programa Ukrainos mokytojams apie nuotolinio ugdymo subtilybes.
 • Parengta internetinė nuotolinio mokymosi platforma pedagogams ukrainiečių kalba https://vchytel.com.ua/
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Finansavimo šaltinis
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
2021 m.
EU4YOUTH „Europos Sąjunga – jaunimui“ 3 etapas
Metai
2024 m., 2023 m., 2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Švietimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2024 m.
180 000 Eur
2023 m.
180 000 Eur
2022 m.
246 732,28 Eur
2021 m.
113 267,72 Eur
Skirtos lėšos
Europos Komisija- 15,12 mln. Eur; LT kofinansavimas – 720 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą demokratinius procesus ir įsitraukimą į Rytų partnerystės šalių darbo rinkas ir socialinę ekonomiką, prisidėti prie tvarios ekonomikos augimo skatinimo, socialinės sanglaudos, nelygybės visuomenėje mažinimo.

Projekto vykdytojas
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
Finansavimo šaltinis
Europos Komisija I Užsienio reikalų ministerija
Nuo konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų socialinio dalyvavimo skatinimas
Metai
2021 m., 2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
2021 m.
25 000 EUR
2020 m.
1 378,05 EUR
2019 m.
22 434 EUR
Skirtos lėšos
Iki 68 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti nuo Krymo aneksijos ir konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų, ypač smurtą patiriančių perkeltų moterų, jų vaikų, socialinį dalyvavimą, sukuriant kompleksinę psichosocialinę pagalbą, kaip savirealizacijos, adaptacijos, potrauminio streso ir kt. situacijų įveikimo sistemą, kuria siekiama asmenų socialinės gerovės, darbingumo atstatymo ir visaverčio dalyvavimo visuomeniniame gyvenime.

Projekto rezultatai
 • Parengta pirmųjų projekto vykdymo metų ataskaita ir valorizacija. Vykdyti nuotoliniai projekto ekspertų susitikimai, konsultacijos dėl projekto veiklų vykdymo būdo korekcijų;
 • Įvykdytas projekto rezultatų viešinimas projekto vykdytojo ir projekto partnerio socialiniuose tinklalapiuose.
 • Parengti du moksliniai straipsniai.
Projekto vykdytojas
Klaipėdos universitetas
Parama Ukrainos Donecko srities Avdijivkos mokyklos Nr. 2 įrengimui ir mokyklos aplinkos gerovės sutvarkymui
Metai
2021 m., 2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 000 000 Eur
Projekto tikslas

Aprūpinti Avdijivkos mokyklos Nr. 2 mokymo kabinetus, dirbtuves ir mokyklos virtuvę specializuota įranga ir moderniomis edukacinėmis priemonėmis bei įrengti vaikų žaidimo ir daugiafunkcinį sporto aikštynus.

Projekto rezultatai
 • Nupirkta IT įranga, baldai ir mokomųjų priemonių inventorius. Įrengti mokyklos specializuoti kabinetai,  maitinimo blokas ir dirbtuvės;
 • Parengti žaidimo ir sporto aikštynų projektai, sudarytos sutartys su rangovais. Įrengtos sporto ir žaidimų aikštelės.
Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
“Pagalba nepriklausomai žurnalistikai Ukrainos regionuose”
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
2022 m.
30 350 EUR
2021 m.
39 993 Eur
Skirtos lėšos
70 343 EUR
Projekto tikslas

Didinti Ukrainos žurnalistų kompetencijas; stiprinti komunikaciją ir bendradarbiavimą tarp veikėjų Ukrainos žiniasklaidos srityje ir pilietinės visuomenės organizacijų; prisidėti prie Ukrainos individualių žurnalistų finansinio stabilumo ir nepriklausomumo.

Regioninis projektas

Projekto rezultatai
 • Surengti 2 seminarai Kijeve,  skirti žurnalistų kompetencijų kėlimui, žurnalistikos ir finansų praktikų perdavimui bei ryšių kūrimui.
 • 10 atrinktų žurnalistų skirtos stipendijos atlikti nepriklausomus žurnalistinius tyrimus. Paskirti mentoriai teikė asmenines konsultacijas atrinktiems projekto žurnalistams bei padėjo įgyvendinti tyrimų projektus.
 • Atlikta 10 tematinių žurnalistinių tyrimų skirtinguose regionuose, paruoštos 82 publikacijos (straipsniai ir video medžiaga).
 • Suteikta finansinė parama 3 žurnalistams, dirbusiems karo zonoje.
Projekto vykdytojas
Rytų Europos Studijų Centras
Finansavimo šaltinis
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
„Ekonomiškai nepriklausomos moterys kuria lygiaverčius lyčių santykius bendruomenėse“
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims, Socialinė apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
6 780 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie moterų ekonominio įgalinimo, skatinti persikėlusių moterų įtrauką, ekonominį aktyvumą.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 27 moterys (perkeltos arba iš smurto pažeidžiamų grupių)  gavo žinių apie verslą, užimtumą internetu, laiko ir finansų planavimą, paslaugų rinkodarą, išmoko sudaryti verslo planus, verslo aspektus, marketingo strategijas ir kt. Bendraudamos su psichologe, susipažino su smurto prevencijos priemonėmis.
 • 20 socialinių darbuotojų mokėsi smurto prevencijos priemonių.
 • Įkurtas Bilhorodkos teritorinės bendruomenės moterų klubas ir speciali platforma socialiniuose tinkluose.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos bendradarbiavimas“
„Krymo totorių vaikų kultūros ir švietimo centro „Krymo šeima“ darnus vystymasis ir perkeltų asmenų šeimų vaikų ir paauglių kūrybinio potencialo atskleidimas“
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims, Socialinė apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
9 750 Eur
Projekto tikslas

Saugoti ir plėtoti Krymo totorių kalbą, muzikines ir kultūrines tradicijas, įgalinti iš Krymo prievarta perkeltus vaikus puoselėti nacionalinę kultūrą.

Projekto rezultatai
 • Daugiau nei 100 Krymo totorių vaikų gavo galimybę mokytis gimtąją kalbą (10 pamokų), istoriją bei kultūrą (10 pamokų), pristatyti ir populiarinti tautinį šokį bei dainą (po 10 pamokų), tautinį siuvimą.
Projekto vykdytojas
Krymo totorių kultūros ir švietimo centras „Krymo šeima“ (Ukraina)
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Ukrainoje
„Kūrybiškų idėjų mugė”
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
12 000 Eur
Projekto tikslas

Supažindinti Ukrainos Mariupolio regiono pedagogus su naujovėmis, kurios padėtų gerinti įvairių ugdymo sričių kokybę ir vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, integravimą, išmokyti taikyti inovatyvius ugdymo metodus, stiprinti vaikų ekologinius, estetinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Projekto metu vyko sporto, ekologiniai, orientaciniai, rankdarbių, komunikaciniai, verslo pradmenų mokymai.
 • Pedagogai susipažino su neformaliomis ugdymo naujovėmis ir jų taikymo galimybėmis, su vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, integravimo procesu Lietuvoje.
 • 758 moksleiviai (iš jų 111 su negalia) sustiprėjo fiziškai, įgavo pasitikėjimo savimi, įgavo daugiau žinių apie sveikatos reikšmę, įgijo pirminius verslumo įgūdžius, išmoko numatyti savo asmeninės karjeros tikslus, ją planuoti.
Projekto vykdytojas
Tarptautinio palaikymo bendrija „Kelias į svajonę“
„Nuo konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų socialinio dalyvavimo skatinimas“
Metai
2021 m., 2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
2021 m.
23 708,68 Eur
2020 m.
13 989,49 Eur
2019 m.
22 434 Eur
Skirtos lėšos
60 132,17 Eur
Projekto tikslas

Skatinti nuo Krymo aneksijos ir konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų, ypač smurtą patiriančių perkeltų moterų, jų vaikų, socialinį dalyvavimą, sukuriant kompleksinę psichosocialinę pagalbą, kaip savirealizacijos, adaptacijos, potrauminio streso ir kt. situacijų įveikos sistemą, kuria siekiama asmenų socialinės gerovės, darbingumo atstatymo ir visaverčio dalyvavimo visuomeniniame gyvenime.

Projekto rezultatai
 • 30 asmenų dalyvavo 3 mėnesių patirtinių mokymų cikle „Moterų ir jų šeimos narių, patyrusių smurtą, asmeninės saviugdos mokymas per psichofizinį sveikatinimą“.
 • Siekiant sėkmingos integracijos 17 perkeltų asmenų iš rytų Ukrainos dalyvavo vasaros stovykloje Kijeve.
 • Įkurtas Moterų savaitgalio klubas (savipagalbos grupė) Kijeve, kurioje dalyvavo 30  asmenų.
 • Sukurtoje savipagalbos Facebook grupėje, prie kurios prisijungė 46 asmenys, aktyviai dalinamasi informacija apie streso valdymą, depresijos įveikimą ir kt.
 • Įveiklintas pasitikėjimo telefonas, pagalbos kreipėsi  200 asmenų.
 • Įgyvendintos individualios psichoterapijos konsultacijos (80 konsultacijų).
 • Kijeve suorganizuotoje baigiamojoje konferencijoje sudalyvavo 182 asmenys.
Projekto vykdytojas
Klaipėdos universitetas
„Pagalbos ranka Ukrainai: psichosocialinės paramos programa”
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
37 881,17 Eur
Projekto tikslas

Projektu siekiama prisidėti prie karo traumas patyrusių vaikų psichinės sveikatos ir reabilitacijos paslaugų gerinimo Ukrainos Donecko ir Luhansko regionuose, mokyklų psichologams, socialiniams darbuotojams ir pedagogams pristatant psichosocialinės paramos mokymo programą bei vaikų psichosocialinę terapiją.

Projekto rezultatai
 • 54 mokyklų psichologai, socialiniai darbuotojai ir pedagogikos studentai iš Donecko ir Luhansko region mokymo programos „Vaikai ir karas. Atkūrimo technikos mokymas“ metu lavino psichinės sveikatos priežiūros ir traumuotų vaikų reabilitacijos bei diagnostikos įgūdžius.
 • 270 karo traumą patyrusių vaikų, gyvenančių „raudonojoje“ ir „pilkojoje“ karo konflikto zonoje rytų Ukrainoje, mokėsi kovos su potrauminiu stresu būdų, lavino psichosocialinės savipagalbos įgūdžius, gerinančius jų psichoemocinę būklę ir atsparumą, mokėsi išlaisvinti stresą ir nerimą.
Projekto vykdytojas
„HOPE worldwide“ Charity Foundation (liet. Labdaros fondas „HOPE worldwide“) (Ukraina)
„Qirimli‘s Cultural Centre Yesil Ada“
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims, Socialinė apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
4 300 Eur
Projekto tikslas

Palaikyti ir stiprinti totoriškąją, iš okupuotų teritorijų pasitraukusių asmenų tapatybę, perduoti tradicijas jaunimui, išlaikyti ir gilinti totorių kalbos žinias.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Totorių kilmės vaikams, jaunimui, moterims Lvove išlaikyta kalbinė aplinka, organizuoti kalbos kursai.
 • Moterys mokėsi siuvinėti tradiciniu būdu.
 • Veikė vaikų klubas „Kok qusagi“ („Vaivorykštė“).
 • Projekto lėšomis išleistos 2 knygos, kurios bus nemokamai išplatintos totorių mokykloms ir kultūros centrams.
Projekto vykdytojas
NVO „Crimean Institution for Civil Society“ (Ukraina)
„Švietimo galimybių plėtra Ukrainos regionuose“
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
12 285,25 Eur
Projekto tikslas

Įtraukti vietos gyventojus į projektų rengimo ir įgyvendinimo procesą, sukurti pagrindą vietos gyventojų grupei plėtoti kultūros ir švietimo iniciatyvas, informuoti jaunimą apie bendrų iniciatyvų galimybes, skatinti jaunimą vertinti neformalųjį švietimą, remiantis Fluxus filosofija tarp vietos jaunimo populiarinti šiuolaikines tarpdisciplinines menines praktikas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Tarpdisciplininiame Ukrainos-Lietuvos plenere „Fluxus Residence“ dalyvavo profesionalai, vietos bendruomenė, kuri galėjo stebėti menininkų kūrybos procesą, dalyvauti kursuose, paskaitose ir diskusijose.
 • Inicijuotos vietos gyventojų grupės, kurios toliau plėtos masines kultūros ir švietimo iniciatyvas.
Projekto vykdytojas
NVO “Cultural Diplomacy“ (liet. „Kultūrinė diplomatija“) (Ukraina)
„Tvarus eksporto augimas Ukrainoje, pasinaudojant klasterių teikiamais pranašumais“
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
25 000 Eur
Projekto tikslas

Pagerinti rytų Ukrainos mažų verslo įmonių eksporto galimybes, pasinaudojant klasterių teikiamais pranašumais.

Projekto rezultatai
 • Mokymų dėka 54 smulkaus verslo atstovai bei 7 Zaporožės prekybos rūmų darbuotojai sustiprino Zaporožės regione veikiančio klasterio gebėjimus ir įgijo žinių eksporto plėtrai į ES.
 • 15 įmonių individualių konsultacijų metu suteiktos praktinės žinios ir patarimai įmonių bendradarbiavimo ir klasterizacijos klausimais.
 • Ukrainos delegacijos vizito Lietuvoje metu Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacija (LAuGEA) ir Zaporožės klasteris „EAM“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Projekto vykdytojas
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai
„Ukrainos centrinio šildymo sektoriaus skaitmenizavimas“
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Skaitmenizacija ir inovacijos, Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
12 941 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie centrinio šildymo sistemos modernizacijos ir skaitmenizacijos, parengti Ukrainos specialistus naudotis skaitmenine biomasės ir biodegalų aukcionų baze.

Projekto rezultatai
 • 17 Ukrainos šilumos ir elektros gamintojų, biomasės pardavėjų ir gamintojų mokėsi skaitmeniniu būdu organizuoti ir reguliuoti šildymo ir biomasės prekybą, dalyvavo Lietuvos biomasės aukciono testavime.
Projekto vykdytojas
UAB „Baltpool“
„Ukrainos Naujoji mokykla. Mokytojų pažangos skatinimas diegiant naujoviškas vaikų kompetencijų ugdymo patirtis“
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
7 051 Eur
Projekto tikslas

Nuotolinių seminarų metu  supažindinti Ukrainos mokytojus, bibliotekininkus su valstybingumo, demokratinių pagrindų ir sampratų integravimo procesu neformaliajame švietime.

Projekto rezultatai
 • Pasitelkiant Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos metodininkų ir Lietuvos mokytojų patirtį apie 150 Ukrainos mokytojų ir bibliotekininkų siekė pažangos, diegiant naujoviškas vaikų kompetencijų patirtis neformalaus švietimo srityje.
 • 5 seminarų metu buvo pateiktas modelis, kaip per krašto pažinimą, reikšmingiausių įvykių seką išmokyti vaikus suvokti savo regiono europines šaknis ir identitetą.
Projekto vykdytojas
UAB „Baltia–Druk“
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Ukrainoje
„Update 2021: Nuotolinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra Donecko ir Luhansko regiono mokyklose“
Metai
2022 m., 2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
2022 m.
5 570,24 EUR
2021 m.
32 993,65 EUR
Skirtos lėšos
38 563,89 Eur
Projekto tikslas

Bendradarbiaujant su Ukrainos nacionalinėmis ir rytinių sričių savivaldybių švietimo institucijoms bei nepriklausomais pedagogų mokymo ekspertais, sukurti ir plėtoti nuotolines pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir sertifikavimo paslaugas Donecko ir Luhansko apskrityse.

Projekto rezultatai
 • Parengta nuotolinė 50 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo programa Ukrainos mokytojams apie nuotolinio ugdymo subtilybes.
 • Parengta internetinė nuotolinio mokymosi platforma pedagogams ukrainiečių kalba https://vchytel.com.ua/
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Finansavimo šaltinis
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
„Verslumo pagrindai šalies viduje perkeltoms moterims“
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims, Socialinė apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
17 569 Eur
Projekto tikslas

Nuo Krymo okupacijos ir konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių moterų socialinė reintegracija ir jų ekonominis įgalinimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Nuo konflikto nukentėjusioms moterims surengti intensyvūs verslo kūrimo, vadybos, motyvacijos skatinimo, psichologinės paramos teikimo kursai.
 • Parengti 6 mentoriai iš dviejų  Ukrainos regionų (Kijevo ir Černovtsy).
 • Moterų grupė, konsultuojama psichologų, viešųjų ryšių specialistų, per 2 mėnesius parengė verslo planus. 6 geriausi planai buvo apdovanoti prizais.
 • 6 dalyvės pradėjo savo verslus (piešiniai ant rūbų, tautinių rūbų siuvimas, siuvimo mokykla, animacijos studija, psichologinis ir medicininis online konsultavimas, vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro steigimas).
 • Tinklapyje womanact.com.ua moterys gali skelbti informaciją apie savo verslus.
Projekto vykdytojas
NVO “Eleos-Ukraine” (Ukraina)
„Veterans and youth building“
Metai
2021 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
5 994,63 Eur
Projekto tikslas

Per šiuolaikinę miesto kultūrą, neformalųjį švietimą ir savanorystę padėti nuo konflikto nukentėjusiems (jaunimui ir karo veteranams) prisitaikyti prie civilinio gyvenimo, gerinti karo veteranų įvaizdį.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Popasnos miesto (Luhansko sritis) jaunimas susipažino su savanoryste: 15 karo veteranų ir apie 40 paauglių kartu pastatė riedučių čiuožyklą.
 • Projekto metu organizuotos sporto varžybos, riedučių meistrų pasirodymai (master class), dedikuoti pokalbiai, psichologo paslaugos, pristatytas filmas apie veteranus.
Projekto vykdytojas
NVO „Shtuka“ (Ukraina)
2020 m.
Aktyvus advokatas – kokybiškos teisinės gynybos pagrindas
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
27 473,28 Eur
Projekto tikslas

Pagerinti teisinės gynybos kokybę, didinant Ukrainos advokatūros ir jos regioninių organų skaidrumą ir atskaitomybę, gerinant visuomenės požiūrį į advokatūrą, skatinant advokatų aktyvumą.

Projekto rezultatai
 • 5 regioninėse apskritojo stalo diskusijose, kuriose dalyvavo 149 asmenys (advokatai, ekspertai, teisėjai, teisingumo pareigūnai, žmogaus teisių aktyvistai), buvo pasiūlyta ir pateikta 113 dalininių teisės aktų pakeitimų.
 • Iš 5 nacionalinio lygio ekspertų sudaryta darbo grupė, remdamasi gautais pasiūlymais, parengė Advokatūros įstatymo (AĮ) pakeitimų projektą. Šis projektas buvo pristatytas ekspertų bendruomenei nacionalinėje apskritojo stalo diskusijoje. AĮ pakeitimo projektas pateiktas Ukrainos parlamentui.
 • 30 žurnalistų dalyvavo nacionaliniuose dviejų dienų (spalio 28, 29 d., Chernihiv) mokymuose.
 • 5 regionuose suorganizuoti 5 mokymai 150 advokatų, kurie pagerino savo galimybes dalyvauti Ukrainos nacionalinės advokatūros ir Koordinavimo centro sprendimų priėmimo procesuose.
 • 3000 egzempliorių tiražu išleistas leidinys „Advokato dalyvavimas advokatūros savivaldoje“ išplatintas regioninėms advokatų asociacijoms ir kitoms organizacijoms.
 • 20 regioninių advokatūros tarybų vadovų pagilino savo žinias ir motyvaciją įtraukti eilinius teisininkus į sprendimų priėmimą advokatūroje; buvo padaryta mažiausiai 100 regioninių advokatūros tarybų politikos pakeitimų, siekiant padidinti demokratiją advokatūroje.
Projekto vykdytojas
Labdaros organizacija „Ukrainos teisinės pagalbos koalicija“ (Ukraina)
Dvynių projektas: Parama Ukrainos antimonopolijos komitetui tolimesniam teisinės, procedūrinės ir bylų vykdymo praktikos suderinimui su ES antimonopoline ir įmonių susijungimų kontrolės praktika
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 200 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Didinti Ukrainos konkurencijos politikos veiksmingumą, skaidrumą ir nuoseklumą remiantis glaudesniu suderinimu su ES konkurencijos sistema, kaip reikalaujama AA/DCFTA.

Projekto trukmė: 24 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: Konkurencijos tarybos pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lietuva (LR konkurencijos taryba, CPVA) - lyderė, Vokietija, Rumunija - jaunesniosios partnerės
Dvynių projektas: Ukrainos nacionalinio banko institucinių ir reguliavimo gebėjimų stiprinimas įgyvendinti ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 000 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Prisidėti prie makroekonominio stabilumo stiprinant centrinio banko institucinę struktūrą ir kuriant patikimą bankų ir mokėjimų infrastruktūrą ekonominiams subjektams.

Projeko trukmė: 21 mėn. + 3 mėn

Plačiau apie projektą: Lietuvos banko pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lenkija - lyderė, Lietuva (Lietuvos bankas) - jaunesnioji partnerė
Įgalinančio atstovavimo programa jauniesiems Ukrainos ir Moldovos žurnalistams ,,Naujoji žiniasklaida”
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Moldova, Ukraina
Skirtos lėšos
49 263,39 Eur
Projekto tikslas

NVO lyderių informuotumo didinimas apie tinklaraščių rašymą ir skaitmenines galias.

Projekto rezultatai
 • Parengta mokomoji priemonė „Netikros naujienos žiniasklaidoje ir socialinėje aplinkoje“ („FAKE NEWS“, autoriai: dr. Viktor Denisenko, doc. dr. Andrius Šuminas, lekt. Justina Januškevičiūtė, VU Komunikacijos fakultetas)
 • Įgyvendinti dveji 4 dienų tarptautiniai mokymai. Parengta grupė asmenų, turinčių profesionalių žinių apie pilietinę žurnalistiką ir melagingų naujienų iššūkius
 • Sukurtas neformalus tinklaraštininkų ir vietos bendruomenės lyderių tinklas. Įgyvendintos numatytos apskritojo stalo diskusijos Ukrainoje ir Moldovoje
 • Parengtas mokomasis-reklaminis filmas, kuris gali būti naudojamas kaip papildoma mokomoji medžiaga vaizdo tinklaraštininkams. Nuoroda į filmą.
Projekto vykdytojas
Vilniaus Universitetas
Informaciniai karai prieš Ukrainą ir kitas Europos šalis: Lietuvos patirtis kovojant su propaganda
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Skaitmenizacija ir inovacijos
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
23 333,80 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Ukrainos vyriausybės, viešojo sektoriaus ir profesionalių žurnalistų gebėjimus atpažinti dezinformaciją ir jai priešintis; pasidalinti Lietuvos patirtimi kovojant su propaganda ir stiprinant nepriklausomą žiniasklaidą

Projekto rezultatai
 • Surengti 5 regioniniai seminarai Ukrainos rytuose ir pietuose, jų metu sustiprėjo tikslinės auditorijos gebėjimas atpažinti dezinformaciją ir jai atsispirti. Apie 900 žmonių įgijo žinių, kaip atskirti tikrąją informaciją nuo propagandos ir kokius informacijos šaltinius naudoti, norint gauti tikrąją informaciją.
 • 3 žymūs Lietuvos informacijos saugumo ir strateginės komunikacijos ekspertai,  dalyvavę kiekviename CPD regioniniame seminare per vaizdo konferencijas, pasidalino Lietuvos patirtimi kovojant su propaganda ir stiprinant nepriklausomą žiniasklaidą. Lietuvos ekspertai dalyvavo rengiant bendrą leidinį „Informaciniai karai prieš Ukrainą ir kitas Europos šalis: Lietuvos patirtis, kovojant su propaganda”.
Projekto vykdytojas
Viešosios diplomatijos centras (Ukraina)
Kokybiškas nuotolinis mokymas – kiekvienam!
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
15 750 Eur
Projekto tikslas

Nuotolinio mokymosi metodikų, skirtų STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math) dalykų mokymui, sukūrimas; tarptautinės “Žaliosios mokyklos” organizavimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 150 pedagogų iš rytų Ukrainos dalyvavo nuotolinių studijų ir STEAM metodikos taikymo mokymuose ir susipažino su dėstymo nuotoliniu būdu praktikomis, taikomomis Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus Ozo gimnazijoje;
 • Adaptuota Vilniaus Ozo gimnazijos nuotolinio mokymo  tvarka ir parengtos rekomendacijos Ukrainos  Švietimo ministerijai, Donecko ir Luhansko sričių skyriams dėl nuotolinio mokymo taikymo Ukrainos mokyklose;
 • Motyvacinis klipas, 2 vaizdo instrukcijos apie nuotolinį mokymąsi.
Projekto vykdytojas
NVO „Atviros politikos fondas” (Ukraina)
Lygybė saugumui
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
29 841,43 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti vietos valdžios institucijų bei NVO bendradarbiavimą įtraukiant moteris į taikos ir saugumo procesus. Sukurti kokybiškus JT rezoliucijos Nr. 1325 įgyvendinimo veiksmų planus visiems Ukrainos regionams, atsižvelgiant į vietos kontekstą ir problematiką.

Projekto rezultatai
 • Parengta JT rezoliucijos Nr. 1325 lokalizacijos darbo patirties ataskaita ir pristatyta vietos valdžios ir NVO atstovams (daugiau nei 100 žmonių);
 • Parengtas JT rezoliucijos lokalizacijos vadovas, atspausdintas ir Ukrainoje išplatintas 200 egzempliorių;
 • Metodika ir įgyta patirtis plačiai skleidžiamos Ukrainoje.
Projekto vykdytojas
Ukrainos moterų fondas (Ukraina)
Nuo konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų socialinio dalyvavimo skatinimas
Metai
2021 m., 2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
2021 m.
25 000 EUR
2020 m.
1 378,05 EUR
2019 m.
22 434 EUR
Skirtos lėšos
Iki 68 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti nuo Krymo aneksijos ir konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų, ypač smurtą patiriančių perkeltų moterų, jų vaikų, socialinį dalyvavimą, sukuriant kompleksinę psichosocialinę pagalbą, kaip savirealizacijos, adaptacijos, potrauminio streso ir kt. situacijų įveikimo sistemą, kuria siekiama asmenų socialinės gerovės, darbingumo atstatymo ir visaverčio dalyvavimo visuomeniniame gyvenime.

Projekto rezultatai
 • Parengta pirmųjų projekto vykdymo metų ataskaita ir valorizacija. Vykdyti nuotoliniai projekto ekspertų susitikimai, konsultacijos dėl projekto veiklų vykdymo būdo korekcijų;
 • Įvykdytas projekto rezultatų viešinimas projekto vykdytojo ir projekto partnerio socialiniuose tinklalapiuose.
 • Parengti du moksliniai straipsniai.
Projekto vykdytojas
Klaipėdos universitetas
Parama nuo konflikto nukentėjusiems rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: neformalaus ugdymo kokybės užtikrinimas
Metai
2020 m., 2019 m., 2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
2020 m.
15 000 EUR
2019 m.
32 000 EUR
2018 m.
33 000 EUR
Skirtos lėšos
80 000 Eur
Projekto tikslas

Perteikti Lietuvos patirtį vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo srityje

Projekto rezultatai
 • Apmokyti pedagogai, įgyvendinti pilotiniai neformaliojo ugdymo finansavimo pertvarkymo projektai 2 savivaldybėse (Kremenčuko ir Gorodoko). Savivaldybių pedagogams suteiktos naujos žinios ir jų taikymas leis jiems spręsti kylančias vaikų/moksleivių problemas bei kelti motyvaciją, padės atsilaikyti prieš žalingus įpročius.
 • Parengtas ir į ukrainiečių kalbą išverstas metodinis leidinys „Neformaliojo vaikų švietimo vertinimas“. Medžiaga talpinama tinklapio nonformaleducation.org.ua sukurtoje aplinkoje „metodinis bankas“.
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Parama Ukrainos Donecko srities Avdijivkos mokyklos Nr. 2 įrengimui ir mokyklos aplinkos gerovės sutvarkymui
Metai
2021 m., 2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 000 000 Eur
Projekto tikslas

Aprūpinti Avdijivkos mokyklos Nr. 2 mokymo kabinetus, dirbtuves ir mokyklos virtuvę specializuota įranga ir moderniomis edukacinėmis priemonėmis bei įrengti vaikų žaidimo ir daugiafunkcinį sporto aikštynus.

Projekto rezultatai
 • Nupirkta IT įranga, baldai ir mokomųjų priemonių inventorius. Įrengti mokyklos specializuoti kabinetai,  maitinimo blokas ir dirbtuvės;
 • Parengti žaidimo ir sporto aikštynų projektai, sudarytos sutartys su rangovais. Įrengtos sporto ir žaidimų aikštelės.
Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Pilietinės visuomenės Armėnijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje ir Ukrainoje gebėjimų stiprinimas siekiant ginti ir skatinti moterų teises strateginio bylinėjimosi ir advokacijos būdu
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
27 928,13 Eur
Projekto tikslas

Tobulinti pilietinės visuomenės organizacijų įgūdžius įsitraukti į tarptautinius teisminius ginčus ir advokaciją, siekiant išspręsti sistemines problemas, turinčias įtakos jų šalių moterims.

Projekto rezultatai
 • Nustatytos dvi bylos nagrinėjimui ir  dėl jų nagrinėjimo susitarta su partneriais
 • Suteiktos konsultacijos dviejose teisinėse bylose, po konsultacijų partneriai teisininkai patobulino teisės aktų rengimą
 • Buvo sukurta teisinė strategija byloje NG prieš Gruziją
 • Surengtas apskritasis stalas dėl savigynos atvejų bylose, susijusiose su  smurtu šeimoje, kurio metu buvo nustatyti strateginiai ginčų nagrinėjimo klausimai ir ekspertų pagalbos poreikis partnerių teisininkams
 • Surinkta nauja informacija apie bylas, susijusias su smurtu prieš moteris, kuri bus paskelbta ateinančiais metais.
Projekto vykdytojas
Europos žmogaus teisių gynimo centras (Middlesex universitetas, Jungtinė Karalystė)
Pilietinio ugdymo programa mokytojams „NaDiz. Pradinė mokykla“
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
24 000 Eur
Projekto tikslas

Pagal „Naujosios Ukrainos mokyklos“ koncepciją rytų Ukrainos pedagogams pristatyti naują pilietinio ugdymo profesinio tobulėjimo programą.

Projekto rezultatai
 • Sukurti 5 nemokami vaizdo įrašai (pamokos), skirti pradinių klasių mokytojams mokyti pilietinio ugdymo; įrašai patalpinti youtube kanale, visų video trukmė apie 138 minutes (planuota 120 min)
 • Paruošta 11 sertifikuotų mokytojų-instruktorių iš Charkovo, Lugansko, Donecko, taip pat atestuoti 5 pranešėjai/instruktoriai, kaip mokytojų instruktoriai.
 • Pagal kurso programą apmokyti 76 pradinių mokyklų mokytojai.
Projekto vykdytojas
Visuomeninė organizacija „Visos Ukrainos sąjunga „Ukrainian Frontiers“
Švietimo iniciatyvų skatinimas Naujojoje Ukrainos mokykloje: Kelyje į pokyčius 2019
Metai
2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
2020 m.
15 000 EUR
2019 m.
36 871 EUR (iš Švedų Instituto lėšų)
Skirtos lėšos
51 871 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie reformų švietimo srityje įgyvendinimo bendrojo lavinimo mokyklose Luhansko ir Donecko srityse, kryptingai tobulinant mokytojų gebėjimus lavinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas bei stiprinant mokyklos bendruomenės partnerystę.

Projekto rezultatai
 • 60 jaunuolių ir 4 lydintys pedagogai iš rytų Ukrainos mokyklų dalyvavo jaunimo mainuose.
 • 10 Donecko ir Luhansko mokyklų įgyvendino švietimo partnerystės projektus, turėjusius teigiamų pokyčių vietos bendruomenėse gerinant mokyklos mikroklimatą, formuojant bendradarbiavimu grįstus santykius.
 • 20 mokytojų bei 20 mokymų vadovų iš Luhansko ir Donecko regionų patobulino profesinius gebėjimus lavinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas.
 • Parengtos socialinio ir emocinio ugdymo įgyvendinimo mokykloje metodinės rekomendacijos, jos bei socialinio bei emocinio ugdymo praktika rytų Ukrainoje pristatyta visos Ukrainos švietimo bendruomenei internetiniame portale obozrevatel.ua
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Ukrainos-Lietuvos paveldas: Vytauto epocha Ukrainoje
Metai
2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
2020 m.
11 882,97 EUR
2019 m.
0 000 EUR
Skirtos lėšos
31 882,97 Eur
Projekto tikslas

Su Lietuvos ir Ukrainos paveldo, archeologijos ir istorijos mokslininkais plėtoti LDK istorijos koncepciją ir propaguoti bendrą LDK regiono istorinį ir kultūrinį paveldą.

Projekto rezultatai
 • Atlikti mokslinių straipsnių vertimai į ukrainiečių kalbą bei santraukos vertimas į anglų kalbą. Vertimai panaudoti rengiant knygą.
 • Parengti/ sukurti 5 žemėlapiai / schemos knygai.
 • Parengtas gausiai iliustruotas mokslinis leidinys „Vytauto epocha Ukrainoje“ ukrainiečių kalba ir santrauka anglų kalba.
Projekto vykdytojas
VšĮ Istorinės atminties akademija
Verslo mokykla šalies viduje perkeltoms moterims
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, Parama šalies viduje perkeltiems asmenims, Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
13 334 Eur
Projekto tikslas

Nuo konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių moterų socialinė integracija ir verslumo skatinimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 30 šalies viduje perkeltų moterų įgijo žinių ir įgūdžių, reikalingų pradėti verslą, projekto metu parengtas 21 verslo planas.
 • 4 moterys projekto metu pradėjo asmeninius verslus (drabužių siuvimas, maisto gaminimas, kosmetika, kirpykla ir drabužių taisymas);
 • Sukurtas ir palaikomas tinklalapis, kuriame patalpinta informacija apie šalie viduje perkeltų moterų verslus.
Projekto vykdytojas
NVO „Elios Ukraine“ (Ukraina)
„Nuo konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų socialinio dalyvavimo skatinimas“
Metai
2021 m., 2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
2021 m.
23 708,68 Eur
2020 m.
13 989,49 Eur
2019 m.
22 434 Eur
Skirtos lėšos
60 132,17 Eur
Projekto tikslas

Skatinti nuo Krymo aneksijos ir konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų, ypač smurtą patiriančių perkeltų moterų, jų vaikų, socialinį dalyvavimą, sukuriant kompleksinę psichosocialinę pagalbą, kaip savirealizacijos, adaptacijos, potrauminio streso ir kt. situacijų įveikos sistemą, kuria siekiama asmenų socialinės gerovės, darbingumo atstatymo ir visaverčio dalyvavimo visuomeniniame gyvenime.

Projekto rezultatai
 • 30 asmenų dalyvavo 3 mėnesių patirtinių mokymų cikle „Moterų ir jų šeimos narių, patyrusių smurtą, asmeninės saviugdos mokymas per psichofizinį sveikatinimą“.
 • Siekiant sėkmingos integracijos 17 perkeltų asmenų iš rytų Ukrainos dalyvavo vasaros stovykloje Kijeve.
 • Įkurtas Moterų savaitgalio klubas (savipagalbos grupė) Kijeve, kurioje dalyvavo 30  asmenų.
 • Sukurtoje savipagalbos Facebook grupėje, prie kurios prisijungė 46 asmenys, aktyviai dalinamasi informacija apie streso valdymą, depresijos įveikimą ir kt.
 • Įveiklintas pasitikėjimo telefonas, pagalbos kreipėsi  200 asmenų.
 • Įgyvendintos individualios psichoterapijos konsultacijos (80 konsultacijų).
 • Kijeve suorganizuotoje baigiamojoje konferencijoje sudalyvavo 182 asmenys.
Projekto vykdytojas
Klaipėdos universitetas
„Žalioji sala“ Lvove. Krymo kultūros centras "Yesil Ada" Lvove“
Metai
2020 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
5 712 Eur
Projekto tikslas

Krymo totorių kultūros centro veiklų vystymas ir palaikymas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Sukurta kalbinė aplinka vaikams ir moterims;
 • Mokomosios literatūros totorių kalba vaikams parengimas;
 • Suorganizuoti tradicinio siuvinėjimo kursai;
Projekto vykdytojas
NVO „Krymo pilietinės visuomenės institutas“ (Ukraina)
2019 m.
Atverkime žalius srautus
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
13 400 Eur
Projekto tikslas

Padidinti perkeltų pedagoginių aukštųjų mokyklų institucinius gebėjimus organizuojant mokslines ir skaitmenines (Science&Digital) vasaros stovyklas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Surengti dveji 56 mentorių parengimo kursai Ivano Frankivsko srityje (vakarų Ukraina) ir 2 dienų seminarai Rubižne ir Bachmute (rytų Ukraina) 130 studentų bei mokytojų.
Projekto vykdytojas
Ukrainos nevyriausybinė organizacija „Atviros politikos fondas“
Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas vietos lygmeniu: Lietuvos ir Europos savivaldybių patirties perdavimas Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos savivaldybėms
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
13 763 Eur
Projekto tikslas

Perduoti Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo vietos lygmeniu patirtį Rytų partnerystės šalių (Moldovos, Sakartvelo, Ukrainos) vietos valdžios institucijoms, parengti politines rekomendacijas minėtų tikslų įgyvendinimui vietos lygmeniu bei sustiprinti daugiašalį bendradarbiavimą tarp savivaldybių.

Projekto rezultatai
 • Bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija ir Europos miestų ir regionų taryba (angl. CEMR) Vilniuje surengta konferencija (170 dalyvių). Konferencijos metu pristatyta informacija apie DV politikos aktualijas, pristatyta ES šalių savivaldybių patirtis, sustiprintas tolimesnis Lietuvos ir Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo savivaldybių vystomasis bendradarbiavimas: pasirašyta LSA ir Ukrainos miestų sąjungos bendradarbiavimo sutartis, taip pat aptartos tolesnio LSA ir Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo bendradarbiavimo galimybės. Konferencijos medžiaga pasidalinta su Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo savivaldybių asociacijomis, konferencijos rezultatai su minėtų šalių delegacijų atstovais aptarti atskiro susitikimo spalio 28-31 vykusios Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso sesijos metu. Konferencijos medžiagos pagrindu parengtos rekomendacijos Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo savivaldybėms.

Projekto vykdytojas
Lietuvos savivaldybių asociacija
Dvynių projektas: Nacionalinės ryšių ir informatizacijos valstybės reguliavimo komisijos reguliavimo pajėgumų stiprinimas patekimo į rinką ir paslaugų kokybės stebėjimo sistemos srityse
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 300 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Projektu siekiama pagerinti veiklos rezultatus elektroninių ryšių tinklų ir susijusių įrenginių rinkos prieigos ir sujungimo bei elektroninių ryšių paslaugų kokybės stebėsenos srityse, stiprinant nacionalinės valstybinio ryšių ir informatizavimo komisijos bei Ukrainos nacionalinės reguliavimo institucijos reguliavimo gebėjimus.

Projekto trukmė: 21 mėn.

Plačiau apie projektą: Ryšių reguliavimo tarnybos pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lietuva (LR Ryšių reguliavimo tarnyba, CPVA) - lyderė, Latvija - jaunesnioji partnerė
Inovatyvūs neformalaus mokymo metodai
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
7 443 Eur
Projekto tikslas

Projekto tikslas yra praktiškai pristatyti Ukrainos mokytojams neformalaus švietimo mokymo metodus, taikomus mokant anglų kalbos, fizinio aktyvumo ir sprendžiant socialines problemas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 4 mokytojai ir 2 moksleiviai susipažino su novatorišku popamokinių veiklų organizavimu Joniškyje.
 • 8 dienų popamokinės veiklos užsiėmimų metu 45 Horodoko regiono vaikai išmoko nusiraminti stresinių situacijų metu, susipažino su naujomis fizinio aktyvumo formomis, suprato užsienio kalbos mokėjimo svarbą, pagal naują metodiką mokėsi anglų kalbos. Regiono mokytojai buvo mokomi taikyti naujus formalaus ir neformalaus mokymo metodus.
Projekto vykdytojas
Joniškio žemės ūkio mokykla
Krymo kultūros centras „Yesil Ada“
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
7 247 Eur
Projekto tikslas

Kultūros klubo subūrimas siekiant kurti kalbinę aplinką ir bendrą kultūros erdvę, palaikyti Krymo kultūrą.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Užsiėmimų dalyviai gilino gimtosios kalbos žinias – buvo organizuojami kursai suaugusiems, jaunimui ir vaikams. Įkurti vaikų ir moterų klubai.
 • Buvo populiarinama Krymo totorių kultūra: rengiamos parodos, tradicinių siuvinių kursai, veikė folkloro ratelis.
 • Krymo totorių bendruomenės atstovų vizitas į Lietuvą, užmegzti ryšiai su Lietuvos totorių bendruomene.
Projekto vykdytojas
Krymo pilietinė visuomeninė organizacija
Kultūros paveldas žmogaus ir valstybės laisvės garantas – Lietuvos ir Ukrainos patirtys
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
18 592 Eur
Projekto tikslas

Perteikti Lietuvos gerąją patirtį kultūros paveldo objektų restauravimo ir pritaikymo visuomenei srityje Lucko miesto savivaldybės specialistams.

Projekto rezultatai
 • Surengtas praktinis seminaras ir apskrito stalo diskusija 20-čiai specialistų iš Ukrainos. Specialistai apžiūrėjo Trakų rajone restauruotus ir pritaikytus visuomenės lankymui kultūros paveldo objektus.
 • Surengti mokymai Lucko miesto savivaldybės darbuotojams, kultūros paveldo išsaugojimo bei turizmo specialistams Ukrainoje (30 dalyvių), kaip tinkamai įvertinti kultūros paveldo išteklius, nustatyti jų restauravimo poreikį ir pritaikymo visuomenei galimybes.
Projekto vykdytojas
Trakų rajono savivaldybės administracija
Lietuva-Ukraina. Patirtis ir galimybės mokinių profesinio orientavimo ir karjeros planavimo srityje
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
33 797 Eur
Projekto tikslas

Lietuvos ir kitų Europos šalių patirties perdavimas rytų Ukrainos švietimo įstaigoms.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuota 7 dienų stovykla Lietuvoje nukentėjusiems nuo karo moksleiviams.
 • Atliktas mokslinis tyrimas apie profesinio mokymo metodų pritaikymą Ukrainoje.
 • Suorganizuota baigiamoji konferencija ir baigiamieji renginiai Lvove bei seminaras nukentėjusiems nuo karo mokiniams (dalyvavo 43 mokiniai).
Projekto vykdytojas
UAB JOSTRA
Naujosios Ukrainos mokyklos pedagogų lyderių ugdymas
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
89 000 Eur (Finansuojama Švedų Instituto)
Projekto tikslas

Prisidėti prie švietimo reformų, numatytų ES ir Ukrainos asociacijos susitarime bei „Naujosios Ukrainos mokyklos“ koncepcijoje, įgyvendinimo, ugdant lyderius, kurie galėtų įveikti iššūkius ir vadovauti savo švietimo bendruomenėms pagal naują švietimo paradigmą.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti 4 praktinių mokymų moduliai (dalyvavo 24 mokytojai) apie bendravimą be smurto, lyderių ugdymą ir tarptautinius švietimo standartus; įvyko kūrybinės dirbtuvės ir vasaros stovykla. Baigiamojo modulio metu dalyviai sutvirtino įgytas žinias nesmurtinės komunikacijos, konfliktų moderavimo, darbo komandoje srityse.
 • 10 internetinių seminarų metu projekto dalyviai bendravo su švietimo ekspertais iš Lietuvos ir Šveicarijos; 4 internetinių konferencijų metu Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos ir Šveicarijos mokyklų atstovai dalinosi patirtimi su Ukrainos mokytojais, kaip integruotis į tarptautinę nesmurtinės komunikacijos specialistų bendruomenę;
 • Tęsiamas nemokamos mobiliosios bibliotekos išlaikymas. Išverstos ir parengtos leidybai 3 knygos apie bendravimą be smurto. 2020 m. 3000 knygų egz. bus išdalintos 200 mokyklų rytų Ukrainoje.
Projekto vykdytojas
Visuomeninė asociacija „Tarptautinis integruoto vystymosi institutas“ (International Institute for Integral Development)
Nuo konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų socialinio dalyvavimo skatinimas
Metai
2021 m., 2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
2021 m.
25 000 EUR
2020 m.
1 378,05 EUR
2019 m.
22 434 EUR
Skirtos lėšos
Iki 68 000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti nuo Krymo aneksijos ir konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų, ypač smurtą patiriančių perkeltų moterų, jų vaikų, socialinį dalyvavimą, sukuriant kompleksinę psichosocialinę pagalbą, kaip savirealizacijos, adaptacijos, potrauminio streso ir kt. situacijų įveikimo sistemą, kuria siekiama asmenų socialinės gerovės, darbingumo atstatymo ir visaverčio dalyvavimo visuomeniniame gyvenime.

Projekto rezultatai
 • Parengta pirmųjų projekto vykdymo metų ataskaita ir valorizacija. Vykdyti nuotoliniai projekto ekspertų susitikimai, konsultacijos dėl projekto veiklų vykdymo būdo korekcijų;
 • Įvykdytas projekto rezultatų viešinimas projekto vykdytojo ir projekto partnerio socialiniuose tinklalapiuose.
 • Parengti du moksliniai straipsniai.
Projekto vykdytojas
Klaipėdos universitetas
Pagalba Ukrainai įgyvendinant teismų sistemos reformą
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
10 108 Eur
Projekto tikslas

Remti teisingumo sektoriaus reformas  prisidedant prie teismų sistemos bei teismų savivaldos nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti Lietuvos ir Ukrainos teisininkų mokymai Lietuvoje, kuriuose aptartos šalių teisinių sistemų reformų aktualiausios problemos, pasidalinta gerąja patirtimi.
 • Išversta į rusų kalbą 17 psl. metodinė medžiaga „2017–2020 m. teismų sistemos komunikacijos strategija ir jos įgyvendinimo priemonių planas“, reikalinga Ukrainoje rengiant teismų komunikacijos strategijas.
Projekto vykdytojas
Nacionalinė teismų administracija
Parama nuo konflikto nukentėjusiems rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: neformalaus ugdymo kokybės užtikrinimas
Metai
2020 m., 2019 m., 2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
2020 m.
15 000 EUR
2019 m.
32 000 EUR
2018 m.
33 000 EUR
Skirtos lėšos
80 000 Eur
Projekto tikslas

Perteikti Lietuvos patirtį vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo srityje

Projekto rezultatai
 • Apmokyti pedagogai, įgyvendinti pilotiniai neformaliojo ugdymo finansavimo pertvarkymo projektai 2 savivaldybėse (Kremenčuko ir Gorodoko). Savivaldybių pedagogams suteiktos naujos žinios ir jų taikymas leis jiems spręsti kylančias vaikų/moksleivių problemas bei kelti motyvaciją, padės atsilaikyti prieš žalingus įpročius.
 • Parengtas ir į ukrainiečių kalbą išverstas metodinis leidinys „Neformaliojo vaikų švietimo vertinimas“. Medžiaga talpinama tinklapio nonformaleducation.org.ua sukurtoje aplinkoje „metodinis bankas“.
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Parama Ukrainos Donecko srities Avdijivkos mokyklos Nr. 2 įrengimui ir mokyklos aplinkos gerovės sutvarkymui
Metai
2021 m., 2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 000 000 Eur
Projekto tikslas

Aprūpinti Avdijivkos mokyklos Nr. 2 mokymo kabinetus, dirbtuves ir mokyklos virtuvę specializuota įranga ir moderniomis edukacinėmis priemonėmis bei įrengti vaikų žaidimo ir daugiafunkcinį sporto aikštynus.

Projekto rezultatai
 • Nupirkta IT įranga, baldai ir mokomųjų priemonių inventorius. Įrengti mokyklos specializuoti kabinetai,  maitinimo blokas ir dirbtuvės;
 • Parengti žaidimo ir sporto aikštynų projektai, sudarytos sutartys su rangovais. Įrengtos sporto ir žaidimų aikštelės.
Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Partnerystės su verslu stiprinimas įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
21 419 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Ukrainos regionų smulkaus ir vidutinio verslo įmones, perteikiant joms tarptautinės prekybos ir eksporto į Europos Sąjungos šalis patirtį bei pateikiant informaciją apie aplinkosaugos reikalavimus Europos Sąjungoje.

Projekto rezultatai
 • Surengti seminarai Kijevo, Chersono ir Žitomiro regionų smulkaus ir vidutinio verslo įmonių atstovams, perteikta tarptautinė ir ES prekybos patirtis, suteikta informacija apie ES aplinkosauginius reikalavimus ir barjerus.
 • Paruošta informacinė medžiaga (ukrainiečių ir anglų kalbomis) apie biomasės rinkos plėtros perspektyvas ES ir Ukrainoje, kuri patalpinta projekto vykdytojo bei partnerio internetinėse svetainėse.
Projekto vykdytojas
VšĮ Atvira Europa
Psichosocialinės reabilitacijos metodų vystymas socialinės globos namuose Poltavos, Donecko ir Kijevo regionuose
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
12 500 Eur
Projekto tikslas

Gerinti psichosocialinės reabilitacijos paslaugų kokybę Kijevo, Donecko ir Poltavos regionuose.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Kijevo, Donecko ir Poltavos regionuose pravesti psichosocialinės reabilitacijos kursai (I ir II moduliai), kuriuose apmokyta 69 psichosocialinės reabilitacijos specialistų ir NVO atstovų;
 • 5 Ukrainos psichosocialinės reabilitacijos specialistų vizitas į Bulgariją gerajai patirčiai perimti.
Projekto vykdytojas
VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos
Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų plėtra tarp dalyvaujančių antiteroristinėje operacijoje karių ir nuo Rusijos agresijos nukentėjusių asmenų Dnipro srityje
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
14 500 Eur
Projekto tikslas

Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų prieinamumo dalyvaujantiems ATO operacijoje ir nuo Rusijos agresijos nukentėjusiems asmenims didinimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Atlikta situacijos Dnipro regione analizė;
 • Suteiktos 3 dienų praktinės ekspertų konsultacijos Dnipro regione;
 • Apmokyta 11 Ukrainos specialistų Lietuvoje.
Projekto vykdytojas
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
Švietimo iniciatyvų skatinimas Naujojoje Ukrainos mokykloje: Kelyje į pokyčius 2019
Metai
2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
2020 m.
15 000 EUR
2019 m.
36 871 EUR (iš Švedų Instituto lėšų)
Skirtos lėšos
51 871 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie reformų švietimo srityje įgyvendinimo bendrojo lavinimo mokyklose Luhansko ir Donecko srityse, kryptingai tobulinant mokytojų gebėjimus lavinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas bei stiprinant mokyklos bendruomenės partnerystę.

Projekto rezultatai
 • 60 jaunuolių ir 4 lydintys pedagogai iš rytų Ukrainos mokyklų dalyvavo jaunimo mainuose.
 • 10 Donecko ir Luhansko mokyklų įgyvendino švietimo partnerystės projektus, turėjusius teigiamų pokyčių vietos bendruomenėse gerinant mokyklos mikroklimatą, formuojant bendradarbiavimu grįstus santykius.
 • 20 mokytojų bei 20 mokymų vadovų iš Luhansko ir Donecko regionų patobulino profesinius gebėjimus lavinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas.
 • Parengtos socialinio ir emocinio ugdymo įgyvendinimo mokykloje metodinės rekomendacijos, jos bei socialinio bei emocinio ugdymo praktika rytų Ukrainoje pristatyta visos Ukrainos švietimo bendruomenei internetiniame portale obozrevatel.ua
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Ukrainos naujoji mokykla – Pasidalink gerumu
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
7 949 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie reformų švietimo srityje įgyvendinimo bendrojo lavinimo mokyklose Kijevo regione, kryptingai tobulinant mokytojų gebėjimus lavinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas bei stiprinant mokyklos bendruomenės partnerystę

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 20 Kijevo mokyklų atstovų mokymų Lietuvoje metu įgijo žinių apie socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) sampratą, SEU ugdymo naudą vaikui, mokytojui, mokyklai ir bendruomenei. Dalyviai gavo metodinį leidinį apie SEU integravimą į ugdymo procesą.
 • Apskrito stalo diskusijos Kijeve dalyviai įvertino savo mokyklose vykusios kampanijos „Savaitė be patyčių“ veiksmingumą bei aptarė galimas patyčių prevencijos veiklas.
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Ukrainos-Lietuvos paveldas: Vytauto epocha Ukrainoje
Metai
2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
2020 m.
11 882,97 EUR
2019 m.
0 000 EUR
Skirtos lėšos
31 882,97 Eur
Projekto tikslas

Su Lietuvos ir Ukrainos paveldo, archeologijos ir istorijos mokslininkais plėtoti LDK istorijos koncepciją ir propaguoti bendrą LDK regiono istorinį ir kultūrinį paveldą.

Projekto rezultatai
 • Atlikti mokslinių straipsnių vertimai į ukrainiečių kalbą bei santraukos vertimas į anglų kalbą. Vertimai panaudoti rengiant knygą.
 • Parengti/ sukurti 5 žemėlapiai / schemos knygai.
 • Parengtas gausiai iliustruotas mokslinis leidinys „Vytauto epocha Ukrainoje“ ukrainiečių kalba ir santrauka anglų kalba.
Projekto vykdytojas
VšĮ Istorinės atminties akademija
Vasaros kaleidoskopas
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
9 895 Eur
Projekto tikslas

Gerinti Ukrainos Šostkos regiono pedagogų neformaliojo ugdymo kokybę, pritaikant inovatyvius metodus, stiprinant vaikų ekologinius, estetinius ir kūno kultūros įgūdžius.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Ukrainos pedagogų vizito Lietuvoje metu buvo perteikta Lietuvos pedagogų patirtis neformaliojo ugdymo srityje.
 • Vasaros stovykloje Lietuvoje dalyvavę vaikai supažino su liaudies amatais, išmoko kurti dekoracijas liaudies meno motyvais, tobulino ekologines žinias, ugdė sveikos gyvensenos įpročius, lavino draugiško požiūrio į aplinką ir gamtą įgūdžius.
Projekto vykdytojas
Tarptautinio palaikymo bendrija “Kelias į svajonę”
Verslūs ir veiklūs nariai skatina naujų socialinių ir ekonominių santykių kūrimą bendruomenėse
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
15 597 Eur
Projekto tikslas

Padėti nuo Krymo aneksijos ir konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusiems asmenims, ypač moterims ir Krymo totoriams, integruotis juos priimančiose bendruomenėse.

Projekto rezultatai
 • Apmokyta 40 moterų: Krymo totorės ir kitos priverstinai persikėlusios moterys bei NVO, vykdančių priverstinai perkeltų asmenų integracijos projektus, atstovės.
 • Sudarytas Krymo totorių tautos istorinis kultūros maršrutas ir išleistas leidinys „Iš Krymo į Lietuvą: istorinis totorių kelias LDK” (1000 egz.). Maršrutas veda per 33 miestus ir gyvenvietes, jame sužymėta virš 100 lankytinų vietų Ukrainoje (taip pat ir Kryme), Baltarusijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Tarptautinės turizmo dienos renginiuose Lvove pristatytas turistinis maršrutas, surengta diskusija.
Projekto vykdytojas
VšĮ Rytų Europos bendradarbiavimas
Žiniasklaidos ir dokumentinių filmų kūrimo mokykla nuo karo rytų Ukrainoje nukentėjusiems vaikams ir jaunimui
Metai
2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
11 845 Eur
Projekto tikslas

Parama nuo konflikto nukentėjusiems vaikams juos įtraukiant į edukacinę ir pažintinę veiklą.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Vizito Lietuvoje metu 22 vaikai iš Ukrainos įgavo praktinių žinių ir įgūdžių apie dokumentinių filmų kūrimą, kuriuos galės panaudoti įgyvendindami socialinius projektus. Vizito metu vaikai klausėsi Lietuvos menininkų ir žurnalistų paskaitų, aplankė istorinius objektus.
Projekto vykdytojas
Ukrainos nevyriausybinė organizacija „Naujasis Donbasas“
„Nuo konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų socialinio dalyvavimo skatinimas“
Metai
2021 m., 2020 m., 2019 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
2021 m.
23 708,68 Eur
2020 m.
13 989,49 Eur
2019 m.
22 434 Eur
Skirtos lėšos
60 132,17 Eur
Projekto tikslas

Skatinti nuo Krymo aneksijos ir konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų, ypač smurtą patiriančių perkeltų moterų, jų vaikų, socialinį dalyvavimą, sukuriant kompleksinę psichosocialinę pagalbą, kaip savirealizacijos, adaptacijos, potrauminio streso ir kt. situacijų įveikos sistemą, kuria siekiama asmenų socialinės gerovės, darbingumo atstatymo ir visaverčio dalyvavimo visuomeniniame gyvenime.

Projekto rezultatai
 • 30 asmenų dalyvavo 3 mėnesių patirtinių mokymų cikle „Moterų ir jų šeimos narių, patyrusių smurtą, asmeninės saviugdos mokymas per psichofizinį sveikatinimą“.
 • Siekiant sėkmingos integracijos 17 perkeltų asmenų iš rytų Ukrainos dalyvavo vasaros stovykloje Kijeve.
 • Įkurtas Moterų savaitgalio klubas (savipagalbos grupė) Kijeve, kurioje dalyvavo 30  asmenų.
 • Sukurtoje savipagalbos Facebook grupėje, prie kurios prisijungė 46 asmenys, aktyviai dalinamasi informacija apie streso valdymą, depresijos įveikimą ir kt.
 • Įveiklintas pasitikėjimo telefonas, pagalbos kreipėsi  200 asmenų.
 • Įgyvendintos individualios psichoterapijos konsultacijos (80 konsultacijų).
 • Kijeve suorganizuotoje baigiamojoje konferencijoje sudalyvavo 182 asmenys.
Projekto vykdytojas
Klaipėdos universitetas
„Pagalba rytų Ukrainai tęsiant psichosocialinės reabilitacijos, krizių intervencijos ir savižudybių prevencijos tarnybų kūrimą“
Metai
2019 m., 2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
2019 m.
39 123 Eur
2018 m.
40 000 Eur
Skirtos lėšos
79 123 Eur
Projekto tikslas

Sukurti naujas psichosocialinės reabilitacijos ir kitas tarnybas, taip padedant tęsti psichikos sveikatos paslaugų teikimą rytų Ukrainoje.

Projekto rezultatai
 • 5 dienų praktinių mokymų Lietuvoje metu 2 psichikos sveikatos priežiūros specialistų komandos (po 10 žmonių) iš Zaporožės ir Chersono kėlė savo kompetenciją psichosocialinės reabilitacijos srityje. Parengta ir išversta mokymų medžiaga (ir USB forma).
 • 12 Zaporožės, Chersono ir centrinės valdžios sveikatos politiką formuojančių specialistų dalyvavo sveikatos administratorių grupės 5 dienų praktiniuose mokymuose Lietuvoje. Pagerinta specialistų kvalifikacija teikti nuotolinę priežiūrą. Parengta ir išversta mokymų medžiaga (ir USB forma).
 • Suteiktos 4 dienų praktinės ekspertų konsultacijos, kaip pagerinti psichikos sveikatos paslaugų teikimo organizavimą rytų Ukrainos srityse.
Projekto vykdytojas
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
2018 m.
"Atkurtos Lietuvos šimtmečio leidinys ukrainiečių kalba: Lietuvos istorija kiekvienam"
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
15 000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Ukrainos ir Lietuvos istorinius bei kultūrinius ryšius, skatinti intelektualų, kultūros ir švietimo sričių atstovų bendradarbiavimą bei mokslinį dialogą, siekiant puoselėti istorinę atmintį ir kultūrinį paveldą bei prisidėti prie pilietinio sąmoningumo didinimo.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Parengtas ir ukrainiečių k. išleistas leidinys „Lietuvos istorija kiekvienam“ (750 egz.).
Projekto vykdytojas
UAB Baltia-Druk
"Donbaso regiono mokinių supažindinimas su europietiškomis Donbaso šaknimis ir jo poveikiu regiono identitetui"
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
5999,6 Eur
Projekto tikslas

Skatinti Donbaso regiono kultūrinio ir istorinio paveldo pažinimą, didinti visuomenės informuotumą apie regiono europines šaknis ir identitetą, užtikrinti demokratinių vertybių sklaidą.

Projekto rezultatai
 • Lietuvos ekspertas skaitė paskaitas 28-iose Donecko ir Luhansko sričių mokyklose (Mariupolis, Kramatorskas, Slovianskas, Severodoneckas, Volnovacha, Kurachovas, Pokrovskas, Bahmutas, Novotrojickoje, Marjinka, Krasnogorovka, Sartana, Talakovka, Sviatogorskas, Lisičanskas, Rubežnoje, Kremenoje). 
 • Moksleiviai ir jų mokytojai (apie 820 klausytojų) prisidėjo prie palankesnio jaunimo požiūrio į Vakarų Europos šalis ir demokratinių reformų poreikį.
Projekto vykdytojas
Visuomeninė organizacija "Donbaso vartai"
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Ukrainoje
"Lvovo Kyrymly moterų klubas"
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
7 000 Eur
Projekto tikslas

Plėtoti Krymo totorių klubo veiklą, siekiant užtikrinti viduje perkeltų asmenų integraciją į vietos bendruomenę ir stiprinti moterų pasitikėjimą savimi.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 15 Krymo totorių išklausė ukrainiečių ir anglų kalbos kursus, verslo administravimo ir socialinės partnerystės mokymus, 12 moterų dalyvavo tradicinių amatų mokymuose; moterims buvo teikiamos teisinės konsultacijos šeimos teisės darbo santykių, civilinės teisės ir kitais klausimais.
 • vizito Lietuvoje metu 5 Krymo totorės keitėsi patirtimi ir stiprino ryšius su Lietuvos moterų organizacijomis, populiarino Krymo totorių kultūrą, Keturiasdešimties Totorių kaime organizavo meistriškumos klasę, surengė rankdarbių parodą (aplankė apie 80 dalyvių).
Projekto vykdytojas
NGO "Crimean Institution for Civil Society"
"Mokykis linksmai ir laisvai"
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
7 000 Eur
Projekto tikslas

Padėti nuo konflikto nukentėjusiems vaikams ir suteikti regiono mokytojams žinių apie naujų metodų taikymą dirbant su vaikais.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Vzito Lietuvoje metu 4 Mariupolio mokytojai ir 2 Mariupolio mokyklos Nr. 52 moksleiviai susipažino su Lietuvos praktika, popamokinio užimtumo formomis, lankėsi Joniškio mokyklose, jaunimo centruose ir kt.
 • 10 d. trukmės vasaros stovykla vaikams Mariupolyje (mokykloje Nr. 52), kurioje 45 vaikai mokėsi ir dalyvavo meno terapijos, sveikos gyvensenos ir anglų kalbos užsiėmimuose.
"Švietimas visiems! Donecko ir Luhansko sričių vietos bendruomenių gebėjimų stiprinimas"
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
12 000 Eur
Projekto tikslas

Didinti Donecko ir Luhansko vietos bendruomenių galimybes ir užtikrinti prieinamą bei kokybišką nuo konflikto nukentėjusių vaikų ir jaunimo mokymąsi.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 137-iems švietimo srities atstovams iš Rytų Ukrainos Ivano-Frankivsko sr. organizuoti mokymai bei 6 webinarai,.
 • Sukurti ir socialiniuose tinkluose platinti 3 informaciniai video klipai/instrukcijos apie nuo konflikto nukentėjusių moksleivių priėmimo į Ukrainos nuotolinio mokymosi mokyklas bei stojimo į Ukrainos universitetus 2018 m. tvarką.
 • Įskaitant Ukrainos švietimo ir mokslo ministeriją, organizuotos 4 regioninės spaudos konferencijos Kijeve, Kramatorske, Severodonecke (2900 peržiūros).
Projekto vykdytojas
NGO "Open Policy Foundation"
"Žingsnis į ateitį"
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
6 000 Eur
Projekto tikslas

Suteikti ukrainietiškų amatų ir verslo kūrimo žinių bei praktinių įgūdžių šalies viduje perkeltoms moterims iš Rytų Ukrainos.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 30 priverstinai perkeltų moterų iš Rytų Ukrainos apmokytos ukrainietiškų rankdarbių meno (80 val.trukmės mokymai), Mariupolyje surengta dalyvių dirbinių paroda.
 • moterys išklausė kursus apie smulkaus verslo steigimo pradmenis
 • suorganizuota baigiamoji konferencija, skirta savirefleksijai, gerosios patirties sklaidai ir projektui viešinti.
Projekto vykdytojas
Tarptautinio palaikymo bendrija "Kelias į svajonę"
Adresų registro ir vykdymo proceso IS tobulinimas ir plėtra Ukrainoje
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Skaitmenizacija ir inovacijos
Šalis
Ukraina
2018 m.
10 000 Eur
2017 m.
25 000 Eur
Skirtos lėšos
35 000 Eur
Projekto tikslas

Padėti kuriant tvarią registrų sistemą  siekiant sustiprinti administracinius ir institucinius gebėjimus teisingumo srityje Ukrainoje;

Projekto rezultatai
 • 2018 m. spalio 4-6 d. vyko vizitas į Ukrainą. Susitikimo su Teisingumo ministerijos Valstybinio registravimo departamento ir Kijevo m. administracijos atstovais metu aptarti artimiausių Adresų registro kūrimo etapai.
 • Susitikimas Ukrainos Teisingumo ministerijoje ir Valstybės įmonėje „Nacionalinės informacinės sistemos“ dėl Adresų registro kūrimo.
 • Atsakingų Ukrainos institucijų specialistų mokymai Adresų registro kūrimo, tobulinimo ir valdymo klausimais Ukrainoje.
 • Susitikimas Kijeve su privačiais antstoliais, vykdančiais veiklą Kijevo, Lvovo, Odesos apskrityse.
 • Registrų centro atstovas dalyvavo Dnipre vykusioje tarptautinėje praktinėje konferencijoje „Modernus vykdymo procesas reformuojant teisinę sistemą ir susijusias teisines institucijas.
 • Registrų centre Vilniuje viešėjo ir spalio 25–26 d. mokymuose „AIS kūrimas ir administravimas Lietuvoje“ dalyvavo 7 atsakingi Ukrainos specialistai.
 • Specialistų mokymai vykdymo proceso IS klausimais ( Ukrainoje).
Projekto vykdytojas
VĮ Registrų centras
Asociacijos susitarimų tarp ES ir Gruzijos, Moldovos, Ukrainos įgyvendinimo koordinavimo ir šalių tarpusavio bendradarbiavimo šioje srityje stiprinimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
30 171,35 Eur
Projekto tikslas

Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų, atsakingų už Asociacijos susitarimų įgyvendinimo koordinavimą valstybiniu lygiu, taip pat šiose institucijose dirbančių valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas, ypač derinant teisę ir koordinuojant Asociacijos susitarimų įgyvendinimą, skatinant trišalį bendradarbiavimą, keitimąsi patirtimi ir bendrų įgyvendinimo problemų sprendimą.

Projekto rezultatai
 • Suteiktos 23 darbo dienų projekto eksperto Klaudijaus Manioko konsultacijos Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos valstybės institucijoms, organizuojant keturis vizitus į asocijuotąsias šalis (1 į Gruziją, 1 į Moldovą, 2 į Ukrainą). Asocijuotosioms šalims pristatyta Rytų Partnerystės valstybių ryšių su ES ir modernizacijos perspektyvų analizė (veikla kofinansuojama projekto „EU-STRAT - The EU and Eastern Partnership countries: An Inside-out Analysis and Strategic Assessment“)
 • Suorganizuotas trijų dienų trišalis renginys „2nd Association Exchange Forum” („2-asis Asociacijos mainų forumas“), kuriame dalyvavo 121 dalyvis. Forumą organizuojant kartu su partneriais IRF /Civic Synergy projektu ir kofinansuojant URM VB projekto lėšomis, veikla įgyvendinta daug didesne apimtimi nei planuota (planuota - 60 dalyvių)
 • Parengtas ir „2-ajame Asociacijos mainų forume“ pristatytas politikos dokumentas „Enhanced Dialogue with the Associated EaP Trio: joining forces towards AA/DCFTA Implementation and further integration into the EU“, kuriuo apibendrinta trišalė patirtis ir, sukurtos geresnės prielaidos nuolatiniam dialogui tarp asocijuotų  šalių.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“
Demokratijos stiprinimas – nepriklausomos informacijos sklaida ir žmogaus teisių principų įtvirtinimas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Žiniasklaida
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
13 677,11 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti demokratiją ir pilietinę visuomenę bei plėtoti santykius su Europos Sąjunga Rytų partnerystės šalyse, skleidžiant nepriklausomą informaciją.

Projekto rezultatai
 • Geresnis visuomenės informavimas ir prieiga prie alternatyvių informacijos šaltinių. Kartu su dalyvaujančiomis šalimis parengta nepriklausoma informacija apie Rytų partnerystės šalių politinius, socialinius ir ekonominius klausimus
 • Surengti trys seminarai Rytų partnerystės šalyse, kurių metu  NVO ir žurnalistų atstovai Baltarusijoje ir Ukrainoje patobulino savo analitinius įgūdžius. Lietuvos patirtis žiniasklaidos priemonių raštingumo, kritiško vertinimo srityje  atsispindi seminarų gairėse ir sukurtoje mokomojoje medžiagoje
 • Atliktas tarpvalstybinis kokybinis tyrimas, skirtas geresniam agresyvios informacijos apraiškų supratimui. Dėl to NVO atstovai, žurnalistai yra geriau pasirengę parengti analitinę, kritinę medžiagą, reaguoti į agresyvią informaciją.
Projekto vykdytojas
Asociacija „Lietuvos gėjų lyga“
Kremenčiugo savivaldybės darbuotojų gebėjimų stiprinimas rengiant ir įgyvendinant daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo projektus
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Energetika, Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
17 000 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie energetinio efektyvumo didinimo Ukrainoje.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 4 Ukrainos specialistų pažintinis vizitas į Lietuvą
 • Lietuvos ekspertai lankėsi Kremenčiuko šilumos gamybos įmonėje, katilinėje ir komunalinių paslaugų teikimo įmonėje bei dalinosi Lietuvos patirtimi pastatų energinio naudingumo sertifikatų rengimo klausimais.
 • 3 Lietuvos ekspertų vizito Ukrainoje metu seminarų Kremenčiuke ir Poltavoje dalyviai bei 56 Kremenčiuko konferencijos dalyviai - miesto daugiabučių namų bendrųjų objektų valdytojai, komunalinės įmonės ir kt. būsto sektoriaus dalyviai - buvo supažindinti su kompleksiniu energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimu ir rekomendacijomis, Lietuvos patirtimi.
Projekto vykdytojas
VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra
Pagalba Gruzijai ir Ukrainai įgyvendinant teisinio sektoriaus reformas
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
13 235,52 Eur
Projekto tikslas

Skatinti teisingumo sektoriaus reformas Rytų partnerystės šalyse prisidedant prie teismų sistemos bei teismų savivaldos nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas Lietuvos, Ukrainos ir Gruzijos teisininkų forumas Lietuvoje, kurio metu aptartos šalių partnerių teisinių sistemų reformų aktualiausios problemos, nustatyti valstybių sistemų ir patirties skirtumai ir tapatumai, aptarta jų įtaka institucijų veiklos efektyvumui, pasidalyta gerąja Lietuvos patirtimi
 • Užmegzti ir sustiprinti santykiai tarp atitinkamų Lietuvos, Ukrainos ir Gruzijos institucijų, aptartos galimos bendradarbiavimo ateityje kryptys
 • Išversta į rusų kalbą knyga paaugliams „Teismiesčio byla“ ir „Savanorių vadovas: kaip teikti paramą nukentėjusiesiems ir liudytojams teisme”.
Projekto vykdytojas
Nacionalinė teismų administracija
Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos Konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2018 m.
16 201,46 EUR
2017 m.
3 500 EUR
Skirtos lėšos
19 701,46 Eur
Projekto tikslas

Dalijantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas (jame dalyvavo Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinių Teismų teisėjai), kurio metu buvo pateikta informacija apie iššūkius, patiriamus užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo parengtas ir projekto partnerių užpildytas klausimynas, skirtas identifikuoti egzistuojančias su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusias pagrindines konstitucinės justicijos institucijoms kylančias problemas
 • Suorganizuotas konstitucinių teismų teisėjų forumas, kuriame: pristatytas bendras leidinys (inter alia bendra ataskaita) dėl teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos užtikrinimo; aptartos sritys, kuriose tikslinga stiprinti konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį, aptarti galimi probleminių aspektų sprendimo variantai, pristatyta aktuali Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių konstitucinės justicijos institucijų patirtis.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas
Parama nuo konflikto nukentėjusiems rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: neformalaus ugdymo kokybės užtikrinimas
Metai
2020 m., 2019 m., 2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
2020 m.
15 000 EUR
2019 m.
32 000 EUR
2018 m.
33 000 EUR
Skirtos lėšos
80 000 Eur
Projekto tikslas

Perteikti Lietuvos patirtį vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo srityje

Projekto rezultatai
 • Apmokyti pedagogai, įgyvendinti pilotiniai neformaliojo ugdymo finansavimo pertvarkymo projektai 2 savivaldybėse (Kremenčuko ir Gorodoko). Savivaldybių pedagogams suteiktos naujos žinios ir jų taikymas leis jiems spręsti kylančias vaikų/moksleivių problemas bei kelti motyvaciją, padės atsilaikyti prieš žalingus įpročius.
 • Parengtas ir į ukrainiečių kalbą išverstas metodinis leidinys „Neformaliojo vaikų švietimo vertinimas“. Medžiaga talpinama tinklapio nonformaleducation.org.ua sukurtoje aplinkoje „metodinis bankas“.
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Rytų partnerystės šalių informacinės aplinkos tobulinimo programa
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Visuomenės informavimas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
14 000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti demokratiją ir pilietinę visuomenę bei ryšius su ES Rytų partnerystės šalimis (Gruzija, Moldova, Ukraina) per nepriklausomos informacijos sklaidą pasitelkiant šiuolaikinius sprendimus.

Projekto rezultatai
 • Sukurta platforma automatizuotai informacijos paieškai ir analizei apie aktualius įvykius Rytų partnerystės šalyse, leidžianti ieškoti tekstų pagal pasirinktus raktažodžius internetinėje spaudoje ir pasirinktuose socialinės medijos puslapiuose. Surinkta informacija išanalizuota kiekybiniais ir kokybiniais metodais
 • Sukurtas dezinformacijos stebėsenos ir analizės įrankis, jo pagalba gauti duomenys analizuojami ir pateikiami plačiajai visuomenei suprantama forma. Parengta ir paskelbta apie 50 tekstų dezinformacijos tema su vizualizacijomis, jais pasidalyta socialiniuose tinkluose. Jie taip pat išversti į anglų ir rusų kalbas ir išsiųsti paskelbimui partneriams užsienyje. Parengti, paskelbti ir išversti 4 didesnės apimties straipsniai dezinformacijos tema
 • Sukurtas klasteris su think-tankais iš Rytų partnerystės šalių (Foreign Policy Council „Ukrainian Prism“ iš Ukrainos, Media Development Foundation iš Gruzijos, Development and Social Initiatives iš Moldovos), tiriantis ir besidalijantis dezinformacijos tyrimais bei kita su tuo susijusia informacija. Pasidalyta, išversta į kitas kalbas, paskelbta visa eilė straipsnių bei įrašų socialinėse medijose, taip pat ir kitokio pobūdžio su šia tema susijusiais tekstais
 • Surengta visos dienos tarptautinė konferencija – diskusijų platforma tema „Dezinformacijos menas: išmoktos pamokos ir ateities iššūkiai“, kurioje aktyviai dalyvavo ir dalijosi patirtimi bei patarimais Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai, įskaitant klasterio atstovus iš Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos.
Projekto vykdytojas
Vilniaus politikos analizės institutas
„Empatijos mokykla“
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
100 500 Eur (Finansuojama Švedų Instituto)
Projekto tikslas

Pidinti profesinius mokytojų gebėjimus, suteikiant jiems novatoriškų empatinio nesmurtinio bendravimo įgūdžius, Rytų Ukrainoje, taip pagerinant švietimo sistemos kokybę.

Projekto rezultatai
 • Mokymai-pristatymai (du 1-os dienos mokymai Kijeve ir du 5 dienų su ekspertais iš Vokietijos, Prancūzijos ir Vengrijos, viso 50 dalyvių), 3 dienų sesija “5 Chairs.5Choices” metodui pažinti ir internetiniai seminarai  empatijos ir nesmurtinio bendravimo  tema;
 • Įsigyta 200 knygų, skirtų mobiliai bibliotekai „Empatia“, sukurtos mobilios bibliotekos naudojimosi taisyklės, veikia skaitytojų registracijos sistema ( šiuo metu 260 registruotų skaitytojų), pasirašytas kontraktas su siuntų pristatymo įmone . Virš 400 Ukrainos pedagogų gavo priėjimą prie nemokamo skolinimo bibliotekos;
 • Svetainės www.empatia.pro plėtra: naudotojais tapo ne tik projektų dalyviai, bet ir psichologai bei mokyklų bendruomenės (tėvai, mokytojai ir moksleiviai);
 • Įvyko 2 edukacinės mainų kelionės Ukrainos (Kramatorsko, Donecko raj.) ir Lietuvos (Panevėžio) mokyklų mokytojams ir moksleiviams;
 • Projekto dalyviai gavo dalomąją medžiagą - 60 rinkinių apie ugdymą ir empatiją bei nesmurtinį bendravimą; baigiamoji projekto praktinė sesija – 3 dienų renginys.
„Integruota lyderystė švietime“
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
2018 m.
29 997 EUR, (URM)
2017 m.
101 998 EUR, Švedų institutas
Skirtos lėšos
131 995 Eur
Projekto tikslas

Gerinti švietimo kokybę Rytų Ukrainoje, ugdant pedagogų ir vadovų, visapusę lyderystę, emocinį jautrumą, emocinę paramą ir tarpusavio supratimą.

Projekto rezultatai
 • 30 dalyvių (pedagogai, mokyklos administracija, valdžios atstovai) iš Rytų Ukrainos dalyvavo intensyvioje, 7 mėnesių, visapusiškoje mokymo programoje, įgijo horizontaliojo ir vertikaliojo vystymosi kompetenciją, kūrė projektus ir strategijas savo vietinėms mokykloms. Vėliau bus prižiūrimi naudojant naujai įsisavintas strategijas;
 • 30 mokytojų iš Rytų Ukrainos dalyvavo intensyviuose 10 dienų kursuose apie visapusę lyderystę, emocinį intelektą, neprievartinį bendravimą ir komunikaciją;
 • Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. projekto dalyviai kas mėnesį susitinka ir dalinasi patirtimi, konsultuojasi su psichologais, turi savo atriktą partnerį iš skirtingų mokyklų, kuria projektus ir t.t.;
 • 30 mokyklų administracijos atstovai iš Rytų Ukrainos dalyvavo intensyviuose 5 dienų mokymosi seminaruose apie projektų valdymą, mokyklų vystymąsi, komunikaciją, kurių metų buvo nuspręsta, kad mokymų rezultatas – atskirų dalyvių projektų įgyvendinimas mokyklose. Rezultatai bus pristatyti 2018 m. kovo mėn. rengiamoje uždarymo konferencijoje;
 • Atrinkti 24 vaikai dalyvavo stovykloje, kurioje išsiugdė stipresnį charakterį, analitinį ir kritinį mąstymą, emocinį intelektą, mokysis neprievartinio, supratingo bendravimo;
 • 10 vaikų ir 4 mokytojai buvo atrinkti vizitui į Lietuvą, apgyvendinti šeimose, lankėsi Lietuvos mokyklose, Švietimo ministerijoje, IT kompanijose ir t.t;
 • Virš 200 Ukrainos pedagogų dalyvavo 6 internetiniuose seminaruose.
„Intermarium“. Televizijos debatų laida apie regioną“
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
15 000 Eur
Projekto tikslas

Parengti 4 informacines laidas - diskusijas apie bendras regionui problemas, pateikiant jų sprendimo patirtį Lietuvoje, Lenkijoje ir kitose ES šalyse.

Projekto rezultatai
 • Įvyko derybos su televizinių debatų dalyviais. Išgryninta televizinių debatų koncepcija.
 • Aptarta debatų eiga Varšuvoje. Parengta ir ištransliuota viena papildoma televizinių debatų laida Lenkijoje „Kas mus jungia, kas mus skiria?“ TVP Historia kanalu.
 • Įvyko debatai Kijeve. 4 laidos buvo ištransliuotos Ukrainoje „PravdaTut“ kanalu, internetinės žiniasklaidos platformoje „Lanet.tv“, video serveriuose „Megogo“, internetinėje televizijoje „Divan.tv“, medžiaga buvo prieinama YouTube. Visos laidos buvo ištransliuotos minėtose medijose bent po 2 kartus.
Projekto vykdytojas
Jerzy Giedroyc dialogo ir bendradarbiavimo forumas
„Lietuvos patirtis Ukrainai - naujos bendradarbiavimo ES galimybės“
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
18 000 Eur
Projekto tikslas

Organizuoti mokymus, kurių metu Ukrainos gyventojai bus informuoti apie eurointegracinius procesus, socialinės atskirties mažinimo problemas ir aplinkosauginę politiką.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotos 2 konferencijos Lvove. Konferencijose dalyvavo iš viso 129 dalyviai.
 • Atliktas tyrimas „Svarbiausių viešojo sektoriaus problemų ir galimų jų sprendimų identifikavimas. Tyrimo apibendrinimas išdalintas baigiamosios Konferencijos dalyviams.
 • Pravesti 0,5 d. trukmės mokymai tema „ES struktūrinių fondų investicijų savivaldybių institucijose efektyvus vertinimas. Investicinių projektų ir sąnaudų-naudos analizės panaudojimas savivaldybių strategijų įgyvendinime.
 • Pravesti 1 d. trukmės mokymai tema „Socialinės apsaugos politikos išlaidos, kaip investicijos.
 • Pravesti 0,5 d. trukmės mokymai tema „Žalioji ekonomika – kelias tolesnei Ukrainos integracijai į ES.
 • Suorganizuota viešoji diskusija, kurioje aptartos Lvovo problemos transporto, ekologijos, energetikos srityse.
Projekto vykdytojas
UAB „Jostra"
„Mirgorodo (Ukraina) savivaldybės darbuotojų administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas“
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
11 489,50 Eur
Projekto tikslas

Tobulinti institucinį valdymą, siekiant sukurti geras sąlygas visiems miesto gyventojams, įskaitant turistus ir poilsiautojus, ekologijos ir energijos taupymo srityse.

Projekto rezultatai
 • Surengtas  patirties pasikeitimo vizitas Anykščiuose ( dalyvavo Mirgorodo miesto savivaldybės ir bendruomenės atstovai). Vizito metu vyko 3 darbiniai seminarai, objektų lankymas.
 • Mirgorode vyko 3 darbiniai seminarai. Atliktas energetinis auditas Mirgorodo miesto mokyklai.
 • Projekto rezultatai buvo skelbiami vietinėje svetainėje http://myrgorod.pl.ua/, Mirgorodo miesto vietos televizija rodė 3 video siužetus apie projekto veiklas, taip pat  buvo transliuotos 3 vietos radijo laidos
Projekto vykdytojas
Anykščių rajono savivaldybės administracija
„Nuo karo nukentėjusių vaikų neformalus ugdymas per kultūrinį-istorinį švietimą ir meno studijas“
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
20 000 Eur
Projekto tikslas

Parama nuo konflikto nukentėjusiems vaikams, visuomenės stiprinimas, ukrainietiško identiteto vystymas.

Projekto rezultatai
 • Jaunimo stovykla „Kūrybiškumo ir taikos dirbtuvės“  Rybnik k. (Drohobych raj, Lvovo sr.);
 • Stanytsa-Luhanska k. (Luhansko sr.) suorganizuota 14 dienų teatralizuoto cirko mokykla vietos moksleiviams, jų tėvams ir mokytojams, vietos bendruomenei parodytas teatralizuotas dalyvių pasirodymas.
 • Kijeve suorganizuotos 2 spaudos konferencijos, skirtos pristatyti projekto tikslus ir rezultatus.
Projekto vykdytojas
NVO "Naujasis Donbasas"
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Ukrainoje
„Pagalba rytų Ukrainai tęsiant psichosocialinės reabilitacijos, krizių intervencijos ir savižudybių prevencijos tarnybų kūrimą“
Metai
2019 m., 2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
2019 m.
39 123 Eur
2018 m.
40 000 Eur
Skirtos lėšos
79 123 Eur
Projekto tikslas

Sukurti naujas psichosocialinės reabilitacijos ir kitas tarnybas, taip padedant tęsti psichikos sveikatos paslaugų teikimą rytų Ukrainoje.

Projekto rezultatai
 • 5 dienų praktinių mokymų Lietuvoje metu 2 psichikos sveikatos priežiūros specialistų komandos (po 10 žmonių) iš Zaporožės ir Chersono kėlė savo kompetenciją psichosocialinės reabilitacijos srityje. Parengta ir išversta mokymų medžiaga (ir USB forma).
 • 12 Zaporožės, Chersono ir centrinės valdžios sveikatos politiką formuojančių specialistų dalyvavo sveikatos administratorių grupės 5 dienų praktiniuose mokymuose Lietuvoje. Pagerinta specialistų kvalifikacija teikti nuotolinę priežiūrą. Parengta ir išversta mokymų medžiaga (ir USB forma).
 • Suteiktos 4 dienų praktinės ekspertų konsultacijos, kaip pagerinti psichikos sveikatos paslaugų teikimo organizavimą rytų Ukrainos srityse.
Projekto vykdytojas
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
„Pagalba Rytų Ukrainos sritims tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką ir sprendžiant potrauminio streso sutrikimo problemas“.
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
2018 m.
40 000 Eur
2017 m.
19 620 Eur
Skirtos lėšos
59 620 Eur
Projekto tikslas

Padėti reformuoti psichikos sveikatos paslaugų teikimą Rytų Ukrainoje, sukuriant naujas Psichosocialinės reabilitacijos ir kitas tarnybas. Tęsti reformos psichikos sveikatos ir psichosocialinės reabilitacijos srityse pertvarką Rytų Ukrainoje.

Projekto rezultatai
 • Įvykdyti du sveikatos priežiūros specialistų bei administratorių apmokomieji vizitai į Lietuvą: surinkta 22 asmenų delegacija, suteikta po 4 dienas praktinių ekspertų konsultacijų Dniepropetrovskui ir Poltavai.
 • Perduota geroji Lietuvos patirtis psichikos sveikatos srityje Rytų Ukrainos sričių sveikatos apsaugos administratoriams;
 • Suteiktos ekspertinės konsultacijos reformuojant psichikos sveikatos sistemą Dniepropetrovsko ir Poltavos srityse.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“
„Parama nuo konfliktų nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: Kelyje į pokyčius“
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
2018 m.
20 000 Eur
2017 m.
58 160 Eur
Skirtos lėšos
78 160 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie švietimo proceso kokybės gerinimo nuo konflikto nukentėjusiuose Rytų Ukrainos regionuose

Projekto rezultatai
 • 2 grupės moksleivių iš Luhansko ir Donecsko sričių (viso 40 vaikų) ir 4 lydintys pedagogai lankėsi Lietuvoje, kur jiems buvo suorganizuota 5 dienų ugdomoji ir pažintinė programa;
 • 25 pedagogų iš Luhansko ir Donecsko sričių lankėsi 5 dienų mokymuose Lietuvoje, Jie susipažino su Lietuvos švietimo sistema, naujausiomis ugdymo tendencijomis, gavo teorinių ir praktinių žinių apie aktyvius ugdymo metodus, užmezgė ryšius su Lietuvos mokyklomis;
 • 20 su pedagogais dirbančių specialistų iš Luhansko ir Donecsko sričių dalyvavo intensyviuose 5 dienų trukmės kursuose Vilniuje. Jie įgijo žinių ir gebėjimų, reikalingų dirbant su suaugusiųjų grupėmis bei sužinojo apie naujausias ugdymo tendencijas ir kaip jas perkelti  į Ukrainos švietimo sistemą;
 • Apmokyti treineriai pravedė 19 seminarų Rytų Ukrainoje, kuriuose dalyvavo 458 įvairių sričių pedagogai;
 • Įgyvendinta 19 iniciatyvų, kurios įtraukė apie 3000 moksleivių apie 250 mokytojų ir  mokyklos bendruomenės narių. Šiuo metu vykdomos dar 11 iniciatyvų;
 • Įvyko parengiamasis vizitas, išsiaiškinta 2016 m. materialinės bazės gerinimo darbų rezultatai 7-iose dalyvavusiose mokyklose, atrinktos 7 naujos mokyklos ir pagal jų poreikį sudaryti šių mokyklų materialinės bazės gerinimo darbų planai ir sąmatos, pradėti interneto įrengimo darbai 5 mokyklose.
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
„Sėkmingos priverstinai persikėlusių asmenų socialinės įtraukties kelias: užimtumo skatinimas ir tarpkultūrinės kompetencijos didinimas“.
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
14 300 Eur
Projekto tikslas

Padėti nuo Krymo aneksijos ir konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusiems asmenims, ypač moterims, integruotis į priimančias bendruomenes, ugdant jų verslumo ir savarankiško užimtumo įgūdžius bei formuojant pozityvų Krymo totorių įvaizdį regioninėje viešojoje erdvėje.

 

Projekto rezultatai
 • 3-jų dienų mokymuose suaugusiems apmokytos 27 moterys iš Krymo totorių bendruomenių ir persikėlusios iš Rytų Ukrainos;
 • Sukurta FB platforma tolesniam bendravimui;
 • Išleistas Kultūrologinis žurnalas „Yi“  Nr. 90. “Krymo totoriai - ilgas sugrįžimas”, skirtas Krymo totorių istorijos ir kultūros populiarizacijai;
 • Pravestas viešas leidinio pristatymo renginys. Organizacijos – gavėjos nevyriausybinės organizacijos, mokymo įstaigos, viešosios bibliotekos ( viso 40 įstaigų)  nemokamai gavo leidinį, kurį naudos savo veikloje;
 • Pravesta informacinė kampanija viešojoje erdvėje (žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose) apie projektą.
Projekto vykdytojas
VšĮ Rytų Europos bendradarbiavimas
„Ukrainos Chersono, Nikolaevo, Kirovogrado ir Poltavos sričių jaunimo organizacijų tinklo sukūrimas pritaikant Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos patirtį“
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
22 400 Eur
Projekto tikslas

Sukurti vietos bendruomenių ir jaunimo organizacijų partnerystės principais pagrįstą bendradarbiavimo tinklą siekiant įtraukti jaunimą dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose.

Projekto rezultatai
 • Surengti  trijų dienų du seminarai (Chersono ir Kirovogorodo regionuose).
 • Partneriai Ukrainoje surengė dalyvių atranką – konkursą jaunimui dėl patekimo į Jaunųjų lyderių akademiją. Surengta Jaunųjų lyderių akademija.
 • Sukurta virtuali bendradarbiavimo platforma www.lituk.eu. Sukurtas internetinis puslapis ukrainiečių - lietuvių - anglų kalbomis.
 • Surengti 3 viešinimo renginiai Chersono,  Nikolaevo ir Kirovogorodo regionuose.
 • Surengtos 3 spaudos konferencijos, Chersone dalyvauta tiesioginėje radijo laidoje, Nikolaeve vyko interviu Nikolaevo regiono TV
Projekto vykdytojas
Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga
„Ukrainos ir Lietuvos istorinio paveldo apsauga Chersono srities teritorijoje“.
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
11 048 Eur
Projekto tikslas

Atlikti mokslinius tyrimus ir leisti publikacijas apie reikšmingus istorinius ir kultūrinius paveldo objektus, siekiant skatinti jų išlaikymą.

Projekto rezultatai
 • Sukurta svetainė http://ualt.ks.ua/ apie Lietuvos ir Ukrainos paveldą Chersono srityje.
 • Atlikti objektų pritaikymo turizmo tikslams tyrimai. Po Tyahyn ir Vitovt bokštų archeologinių kasinėjimų atlikti darbai, reikalingi paminklų išsaugojimui.
 • Remiantis archeologinių kasinėjimų rezultatais, išleista monografija „At the Cross roads of Two Worlds“  (A4 formato, 300 egzempliorių).
 • Archeologinių tyrimų rezultatai pateikti vietos valdžios institucijoms, potencialiems donorams bei plačiajai visuomenei, kad būtų surinka lėšų, reikalingų paveldo išsaugojimui ir jo pritaikymo turizmo reikmėms.
 • 2018 m. liepos mėn. Nacionalinio televizijos kanalo LRT Lietuvos nacionalinės ekspedicijos komanda aplankė Vitovt bokštą, Tyahyn tvirtovę ir Burgunka. Įrašas buvo transliuojamas per LRT televiziją.
Projekto vykdytojas
Chersono miesto visuomeninė organizacija „Ukrainos ir Lietuvos kultūros centras“
„Ukrainos smulkaus ir vidutinio verslo įmonių tarptautinės prekybos pajėgumų stiprinimas“
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
19 870 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Ukrainos regionų smulkaus ir vidutinio verslo įmones, perteikiant Lietuvos eksporto į Europos Sąjungos šalis patirtį bei informaciją apie aplinkosaugos reikalavimus Europos Sąjungoje.

Projekto rezultatai
 • Surengti du mokomieji seminarai: 1 dienos seminaras Limano mieste Odesos srityje (dalyvių skaičius 44), 1 dienos seminaras Chersono mieste (dalyvių skaičius 44).
 • Lietuvos ekspertų darbo ir bendradarbiavimo su Ukrainos kolegomis metu parengtos rekomendacijos, kurios pristatytos 2018 m. rugsėjo 13 d. Vilniuje vykusio seminaro metu (dalyvių skaičius virš 30), taip pat talpinama ir viešai prieinama internete.
 • Ekspertų parengta ir išversta informacinė medžiaga ukrainiečių, anglų ir rusų kalbomis apie Europos Sąjungos reikalavimus pramonei ir prekybai aplinkosaugos srityje
Projekto vykdytojas
VšĮ Atvira Europa
„Ukrainos teisės sektoriaus reformos įgyvendinimas: antstolių profesinės veiklos ir paslaugų plėtra, pasitikėjimo privačiu antstolių institutu stiprinimas visuomenėje“
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
12 999,72 Eur
Projekto tikslas

Skatinti privačių Ukrainos antstolių veiklos ir paslaugų plėtrą ir didinti visuomenės pasitikėjimą privačia antstolių institucija Ukrainoje.

Projekto rezultatai
 • Ukrainos privatūs antstoliai supažindinti veikla, vykdant skolų išieškojimą  taikomais elektroniniais sprendimais, informacinėmis sistemomis antstolio darbe.
 • Pristatyti antstolių veiklai keliami reikalavimai, profesinės etikos standartai Lietuvoje, identifikuotos galimos rizikos.
 • Išverstas į ukrainiečių kalbą ir išspausdintas rekomendacijų leidinys (60 vienetų), kurį Ukrainos antstoliai naudos profesinėje veikloje. Leidinys naudingas ir antstolių veiklą kontroliuojančioms institucijoms, įvairių instancijų teismams. Sudarytos prielaidos efektyvesniam antstolio kontoros darbui, žmogaus (kliento, proceso šalies) teisių užtikrinimui, organizuojant antstolio kontoros darbą ir aptarnaujant klientus pagal pateiktas rekomendacijas.
 • Pasiektas platesnis privačių antstolių veiklos žinomumas Ukrainoje.
Projekto vykdytojas
Asociacija Lietuvos antstolių rūmai
„Visuotiniai žmogaus teisių apsaugos mechanizmai“
Metai
2018 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
15 000 Eur
Projekto tikslas

Ginti Kryme gyvenančių asmenų individualias ir kolektyvines teises. Siekiama naudotis skundų, prašymų ir alternatyvių ataskaitų teikimo pasaulio ir regionų tarptautinėms institucijoms mechanizmais.

Projekto rezultatai
 • Sudaryta 8 teisininkų grupė, kuri dalyvavo suorganizuotame įvadiniame seminare "Visuotiniai žmogaus teisių apsaugos mechanizmai"
 • Ekspertai ir  seminaruose apmokyti teisininkai parengė šiuos dokumentus:

- ataskaitą Jungtinių Tautų organizacijos darbo grupei dėl priverstinio ar netyčinio išnykimo;

- ataskaitą Jungtinių Tautų ekspertų mechanizmui dėl čiabuvių tautų teisių;

- ataskaitą Jungtinių Tautų organizacijos specialiajam pranešėjui dėl čiabuvių tautų teisių;

- 2 skundus Jungtinių Tautų organizacijos Žmogaus teisių komitetui;

- 6 prašymus Europos Žmogaus Teisių Teismui;

- 8 pranešimus Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai/ Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui;

- 2 pranešimus Specialiajam Jungtinių Tautų organizacijos specialiajam pranešėjui dėl čiabuvių tautų teisių;

- pranešimą specialiajam pranešėjui dėl tinkamo būsto, kuris yra teisė į tinkamą gyvenimo lygį ir teisė į nediskriminavimą šiame kontekste;

- pranešimą pranešėjui apie žmogaus teisių gynėjų padėtį;

- pranešimą Jungtinių Tautų organizacijos Žmogaus teisių tarybai;

- 7 skundus Europos kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo prevencijos komitetui;

- skundą Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos atstovui apie žiniasklaidos laisvę;

- skundą Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos vyriausiajam komisarui dėl tautinių mažumų.

Projekto vykdytojas
NVO Krymo totorių išteklių centras
2017 m.
Adresų registro ir vykdymo proceso IS tobulinimas ir plėtra Ukrainoje
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Skaitmenizacija ir inovacijos
Šalis
Ukraina
2018 m.
10 000 Eur
2017 m.
25 000 Eur
Skirtos lėšos
35 000 Eur
Projekto tikslas

Padėti kuriant tvarią registrų sistemą  siekiant sustiprinti administracinius ir institucinius gebėjimus teisingumo srityje Ukrainoje;

Projekto rezultatai
 • 2018 m. spalio 4-6 d. vyko vizitas į Ukrainą. Susitikimo su Teisingumo ministerijos Valstybinio registravimo departamento ir Kijevo m. administracijos atstovais metu aptarti artimiausių Adresų registro kūrimo etapai.
 • Susitikimas Ukrainos Teisingumo ministerijoje ir Valstybės įmonėje „Nacionalinės informacinės sistemos“ dėl Adresų registro kūrimo.
 • Atsakingų Ukrainos institucijų specialistų mokymai Adresų registro kūrimo, tobulinimo ir valdymo klausimais Ukrainoje.
 • Susitikimas Kijeve su privačiais antstoliais, vykdančiais veiklą Kijevo, Lvovo, Odesos apskrityse.
 • Registrų centro atstovas dalyvavo Dnipre vykusioje tarptautinėje praktinėje konferencijoje „Modernus vykdymo procesas reformuojant teisinę sistemą ir susijusias teisines institucijas.
 • Registrų centre Vilniuje viešėjo ir spalio 25–26 d. mokymuose „AIS kūrimas ir administravimas Lietuvoje“ dalyvavo 7 atsakingi Ukrainos specialistai.
 • Specialistų mokymai vykdymo proceso IS klausimais ( Ukrainoje).
Projekto vykdytojas
VĮ Registrų centras
Dalijimasis patirtimi tautinio paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo srityje
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
8 000 Eur
Projekto tikslas

Dalijimasis patirtimi Ukrainos tautinio paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo srityje.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas seminaras, kuriame Ukrainos Kultūros ministerijos darbuotojai ir Ukrainos regionų amatininkai gilino žinias apie nematerialiojo paveldo išsaugojimą, jo pristatymą populiaria forma, kultūrinio turizmo, pasitelkiant nematerialųjį paveldą, skatinimą; pasidalinta Lietuvos patirtimi nematerialiojo paveldo puoselėjimo srityje;
 • Sustiprinti dvišaliai Lietuvos ir Ukrainos amatininkų ryšiai, bendradarbiavimas kultūros srityje;
 • 2017 m.  birželio 9-11 d. Charkove ir birželio 14-18 d. Odesoje surengti vieši renginiai-mugės, tautinio ir kulinarinio paveldo pristatymai. Renginiai sulaukė didelio žiniasklaidos ir lankytojų dėmesio (skaičiuojama virš 100 tūkst. lankytojų).
Projekto vykdytojas
Lietuvių liaudies buities, papročių, valgių ir amatų asociacija „Šventė visiems“
Future of Crimea
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Žiniasklaida
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
18 459 Eur
Projekto tikslas

Teikti objektyvią informaciją apie situaciją Kryme.

Projekto rezultatai
 • Parengtos ir transliuotos 35 laidos, kurių metu Ukrainos tikslinei auditorijai (ypač perkeltiems arba netekusiems gyvenamosios vietos Krymo totoriams) pateikta informacija apie situaciją okupuotame Kryme.
Projekto vykdytojas
Limited Liability Company „TV ATLANT-CV“
Innovative Entrepreneurship Development Programme for Rural Communities, forest Women
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda, Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
40 000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti kaimų bendruomenes bei priverstinai perkeltus asmenis, ypač moteris, skatinant verslumą ir stiprinant NVO. (Projektas apima 4 regionus: Luhanską, Kharkovą, Lvovą ir Dneprą)

Projekto rezultatai
 • 107 lektorių (kaimuose įkurtų NVO vadovų ir moterų) buvo apmokyti vesti mokymus apie verslumą;
 • Išleista bei išplatinta 300 vnt. metodinės medžiagos lektoriams, 500 vnt. bukletų ir 400 vnt. lipdukų;
 • 180 kaimų moterų buvo apmokytos įvairių verslumui reikalingų įgūdžių;
 • Verslo atstovų suteikti mokymai 18-ai paramos gavėjų, pagalba įgyvendinant verslo idėją;
 • Atrinkta ir suteikta parama verslo pradžiai 6-ai verslo idėjų;
 • 37 vietos tarnautojai ir 28 žurnalistai dalyvavo apskritojo stalo diskusijose, spaudos konferencijose ir buvo informuoti apie sėkmės istorijas ir poreikius;
 • 12 TV reportažų buvo transliuota vietiniuose TV kanaluose.
Projekto vykdytojas
NVO „Human Rights Foundation“
Intermarium. Televizijos debatų laida apie regioną
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
11 840,27 Eur
Projekto tikslas

Informacijos sklaidos suintensyvinimas tarp šalių, priklausančių ES ir NATO ir rytinių jos kaimynų, orientuojantis visų pirmą į Ukrainą.

Regioninis projektas

Projekto rezultatai
 • Nufilmuotos 4 televizijos debatų laidos, kuriose analizuojama energetinio saugumo problema, situacija Rusijoje ir jos santykiai su regiono šalimis, išanalizuota situacija Baltarusijoje, aptarti praeities politikos iššūkiai regiono valstybėse.
Projekto vykdytojas
Jerzy Giedroyc dialogo ir bendradarbiavimo forumas
Lvovo Krymo Totorių Moterų Klubas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
6 032,87 Eur
Projekto tikslas

Lvovo Krymo totorių moterų klubas – bendruomenės centras viduje perkeltoms Krymo totorių moterims.

Projekto rezultatai
 • Viduje perkeltos moterys užmegs naujus ryšius Lvovo bendruomenėje (suteiktos teisinės konsultacijos, vyko į ekskursijas Lvovo mieste ir regione, projekto įgyvendinimo laikotarpiu veikė vaikų žaidimo kambarys);
 • Susipažino su vietine istorija ir kultūra (organizuoti tradiciniai rankdarbių maisto gaminimo kursai, švęstos Qırımlı nacionalinės šventės, kiti susitikimai), taip įgavo pasitikėjimo savimi bei įgūdžių, reikalingų darbo paieškai.
Projekto vykdytojas
NVO „Crimean Institution for Civil Society“
Modernių aplinkosaugos technologijų perkėlimas į Ukrainos regionus
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
6 394,38 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti UA regionų smulkaus ir vidutinio verslo įmones, perteikiant jiems modernias vandens valymo technologijas ir žinias bei sukuriant jų diegimo finansavimo instrumentus.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Odesos srities Limano rajone ir Odesoje surengti mokomieji seminarai, kuriuose dalyvavo po daugiau kaip 40 dalyvių iš Ukrainos regiono valdžios, verslo asociacijų bei smulkaus ir vidutinio verslo įmonių atstovų (iš viso daugiau nei 80 žm.). Dalyviai apmokyti ir supažindinti su moderniomis aplinkosaugos technologijomis, jų pritaikymu ir diegimo finansavimo galimybėmis;
 • Savaitės trukmės mokymų Lietuvoje metu 2 Ukrainos Morzejevo visuomenės sveikatos instituto specialistės praktiškai supažindintos su modernių aplinkosaugos ir vandens valymo technologijų veikimu bei ES reikalavimų aplinkosaugos srityje įgyvendinimo pavyzdžiais. Ekspertės taip pat lankėsi Alytuje ir Vilniuje, susipažino su Alytuje veikiančios UAB Traidenis veikla ir gamyba, susitiko su Alytaus m. savivaldybės vadovais, Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų bei Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos atstovais;
 • Kitų finansavimo šaltinių lėšomis parengtas ir Limano rajono valdžios institucijoms perduotas Centrinės rajoninės ligoninės nutekamojo vandens valymo įrenginių projektas;
 • 2017 m. spalio 26 d. Vilniuje įvyko projekto partnerių susitikimas, kuriame buvo įvertinti projekto rezultatai ir aptartas tolesnis bendradarbiavimas. Susitikime dalyvavo Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos prezidentas Anatolijus Kinachas, viceprezidentas Sergejus Prochorovas, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovai, Aplinkos apsaugos ir vadybos instituto, UAB Traidenis atstovai.
Projekto vykdytojas
VšĮ Atvira Europa
Neformalaus ugdymo kokybės užtikrinimas – sąlyga vaikų ir jaunimo gyvenimo įgūdžių plėtotei
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
9 750 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie mokymo procesų gerinimo, vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimo po konfliktiniuose regionuose.

Projekto rezultatai
 • Teikiant konsultacijas Ukrainos specialistams parengta eksperimentinė neformalaus ugdymo teikėjų atitikties vertinimo sistema, eksperimentinė neformalaus ugdymo akreditavimo tvarka, informacinės neformalaus ugdymo platformos komponentų aprašas;
 • 2017 m.  spalio 17-18 d. suorganizuotų mokymų metu 5 Bachmuto ir 21 Kremenčiuko savivaldybių švietimo administracijos atstovas buvo supažindinti su neformalaus ugdymo programų akreditavimo tvarka bei neformalaus ugdymo teikėjų atitikties vertinimo sistema, jų veikimo principais, aptarė praktinius šių modelių įgyvendinimo mechanizmus;
 • 2017 m.  spalio 18-19 d. mokymų metu 5 Bachmuto ir 22 Kremenčiuko savivaldybių neformalaus ugdymo įstaigų atstovai analizavo neformaliojo švietimo sampratą, kuria remiasi Europos šalys, ir NU vietą švietimo sistemoje bei apžvelgė neformaliojo ugdymo principus ir metodus;
 • Apskrito stalo diskusijos metu buvo įvertinti parengtų eksperimentinių tvarkų naudingumas, jų pritaikomumas bei numatyti tolimesni žingsniai kompleksinei NU paslaugų plėtrai, kokybei ir jos stebėsenai užtikrinti. Diskusijoje, kurioje dalyvavo 61 dalyvis, taip pat pristatyta Lietuvos patirtis įgyvendinant neformalaus ugdymo finansavimo sistemos kaitą bei rezultatai, kuriuos davė naujo modelio įdiegimas.
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC)
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Ukrainoje
Paauglių ir jaunimo vasaros užimtumo užtikrinimas per patriotinį ugdymą Lietuvoje
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
6 551,56 Eur
Projekto tikslas

Patriotiškumo stiprinimas ir vakarietiškų vertybių plėtra rytų Ukrainos regione.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 2017 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais suorganizuotos 4 vasaros stovyklos Tauragės raj., Pabradėje, Ariogaloje ir Telšių raj. 36-iems moksleiviams iš Rytų Ukrainos, kurių metu buvo užtikrintas aktyvus laisvalaikio praleidimas Lietuvoje ir užmegzti nauji draugystės ryšiai;
 • Projektas sustiprino jaunųjų ukrainiečių patriotiškumą, meilę ir pasididžiavimą savo Tėvyne, o taip pat realiu pavyzdžiu supažindino su  europinėmis vertybėmis. Stovyklautojai taip pat susipažino su Lietuvos istorija ir jos pasiekimais įstojus į ES ir NATO.
Projekto vykdytojas
Lietuvos šaulių sąjunga
Pagalba Rytų Ukrainos sritims reformuojant psichikos sveikatos sistemą ir tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką
Metai
2017 m., 2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
2017 m.
19 620 EUR
2016 m.
40 000 EUR
Skirtos lėšos
59 620 Eur
Projekto tikslas

Padėti reformuoti psichikos sveikatos sistemą ir tęsti psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką rytų Ukrainoje.

Projekto rezultatai
 • 32 sveikatos priežiūros specialistams iš rytų Ukrainos mokymų „darbo vietos principu“ Lietuvoje metu suteikta žinių ir praktinių įgūdžių;
 • 12 Rytų Ukrainos sričių sveikatos apsaugos įstaigų administratoriams perduota Lietuvos patirtis psichikos sveikatos srityje;
 • Suteiktos teorinės ir praktinės konsultacijos Poltavos ir Dniepropetrovsko sričių administracijos specialistams, įstaigų vadovams ir psichikos sveikatos specialistams, prisidėjo prie sėkmingos psichikos sveikatos sistemos bei psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarkos: naujai įkurti psichosocialinės reabilitacijos centrai Malcevo psichiatrinėje ir Poltavos veteranų ligoninėse bei Poltavos srities Narkologiniame dispanseryje, taip pat pertvarkyta Kremenčiugo ligoninė bei Dnipro veteranų ligoninės skyriuje įrengtas karių psichosocialinės reabilitacijos centras.
Projekto vykdytojas
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos Konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2018 m.
16 201,46 EUR
2017 m.
3 500 EUR
Skirtos lėšos
19 701,46 Eur
Projekto tikslas

Dalijantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas (jame dalyvavo Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinių Teismų teisėjai), kurio metu buvo pateikta informacija apie iššūkius, patiriamus užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo parengtas ir projekto partnerių užpildytas klausimynas, skirtas identifikuoti egzistuojančias su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusias pagrindines konstitucinės justicijos institucijoms kylančias problemas
 • Suorganizuotas konstitucinių teismų teisėjų forumas, kuriame: pristatytas bendras leidinys (inter alia bendra ataskaita) dėl teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos užtikrinimo; aptartos sritys, kuriose tikslinga stiprinti konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį, aptarti galimi probleminių aspektų sprendimo variantai, pristatyta aktuali Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių konstitucinės justicijos institucijų patirtis.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas
Parama Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai įgyvendinti Asociacijos sutartis su ES
Metai
2017 m., 2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2017 m.
43 753,20 EUR
2016 m.
54 264,49 EUR
Skirtos lėšos
98 017,69 Eur
Projekto tikslas

Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų ir valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas Europos integracijos valdymo srityje, o taip pat Europos Sąjungos institucijų supratimo didinimas apie veiksmingą paramą asociacijos sutarčių su šiomis valstybėmis įgyvendinimui.

Projekto rezultatai
 • Suteiktos ilgalaikio (D. Žeruolis – 29 d.d.) ir trumpalaikių (N. Udrėnas, K. Maniokas, T. Šliogeris, N. Viršilienė – 56 d.d.) Lietuvos ekspertų konsultacijos Europos integracijos horizontaliaisiais ir sektoriniais klausimais
 • Vykdytos vietinių ekspertų (28 d.d.) konsultacijos rengiant teisinio reglamentavimo atitikties metodiką Ukrainos įmonėms, įgyvendinant ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties/DCFTA reikalavimus ir didinant Ukrainos potencialą eksportuoti  į ES šalis tekstilės pramonėje.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“
Parlamentarų mokymai Rytų partnerystės šalyse
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
15 804,06 Eur
Projekto tikslas

Padėti ES Rytų partnerystės šalims – Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai – stiprinti įstatymų leidžiamosios valdžios veiklos efektyvumą atstovaujant piliečių interesams.

Projekto rezultatai
 • Lapkričio 6-10 d. įvyko mokomasis vizitas (8 dalyviai, vizito trukmė – 3 darbo dienos), kurio metu Gruzijos ir Moldovos parlamentarai bei Ukrainos parlamento pirmininko ir ministro pirmininko tarnybų atstovai pagal projekto paraiškoje numatytas gaires turėjo trijų dienų programą apie Lietuvos Europos integracijos patirtį
 • Mokomojo vizito metu Rytų partnerystės valstybių parlamentų nariai turėjo galimybę tobulinti gebėjimą savarankiškai generuoti inovatyvius su vizito tema susijusius sprendimus, įgyti trūkstamus parlamentiniam darbui būtinus įgūdžius, pagilino partinio dalyvavimo, ypatingai politinės ideologijos, įgūdžius, pagerinti tarp-partinius ryšius su savo šalies, kitų Rytų partnerių ir Lietuvos parlamentarais, įgyti gebėjimų kokybiškai bendrauti su savo tiesioginiais rinkėjais. Šie įgūdžiai tiesiogiai prisideda prie jų darbo įgyvendinant reformas ir Asociacijos sutartis su ES.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras"
Provision of Open Distance Learning Courses in Ukrainian Studies for Children form Post-Conflict Regions and Temporarily Occupied Territories in Ukraine
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
14 950 Eur
Projekto tikslas

Sukurti nemokamus, visiems prieinamus nuotolinio mokymosi kursus ukrainiečių kalba vaikams, gyvenantiems konfliktinėse ar okupuotose teritorijose.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Atlikta šiuo metu esančių mokymosi priemonių peržiūra, mokytojų pajėgumų ir poreikio nuotolinio mokymosi kursams (NMK) analizė;
 • Suorganizuoti trys nuotolinio mokymosi kursų seminarai ir praktiniai užsiėmimai mokytojams bei diskusija/forumas dėl NMK tobulinimo;
 • Parengta ir į NMK platformą įkelta 11 mokymosi programų ukrainiečių kalba (dalykai - Ukrainos istorija, socialinė ir ekonominė geografija, ukrainiečių kalba, Ukrainos literatūra) 6-11 klasių moksleiviams;
 • Sutvarkyta Mariupolio Universiteto techninė bazė leidžianti organizuoti NMK tiesioginiu ir netiesioginiu būdu (online/offline), paleista pilotinė NMK programa su 11 mokymosi dalykų, aptiktos ir išspręstos techninės problemos tolimesniam NMK veikimui;
 • Siekiant pristatyti projekto rezultatus ir skatinti naudojimąsi NMK platforma 2017 m. spalio 26 d. Mariupolio valstybiniame universitete suorganizuota regioninė konferencija švietimo įstaigų atstovams.
Projekto vykdytojas
Mariupol State University
Savarankiškas užimtumas ir pilietinis aktyvumas - priverstinai perkeltų asmenų iš Rytų Ukrainos ir Krymo totorių integracijos ir socialinės įtraukties sėkmės garantas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
10 320 Eur
Projekto tikslas

Skatinti priverstinai perkeltų asmenų iš Rytų Ukrainos ir Krymo totorių įgalinimo ir integracijos procesus Ukrainoje.

Projekto rezultatai
 • Sudaryta tarptautinė ekspertų grupė ir paruoštos 2 mokymų programos Lvovo ir Drohobyčiaus miestuose;
 • 48 dalyvės (Krymo totorių bendruomenės ir kitos priverstinai persikėlusios moterys) Drohobyčiaus ir Lvovo miestuose (Krymo totorių moterų klubas Lvove) verslumo mokymuose gavo praktinių tikslinių žinių apie savarankiško užimtumo galimybes;
 • 17 Krymo totorių bendruomenės moterų Lvove gavo psichologinę pagalbą ir žinių apie tai, kaip kurti pozityvius santykius naujoje bendruomenėje bei kultūrinėje ir tradicinėje aplinkoje;
 • 12 vaikų, priverstinai persikėlusių iš okupuoto Krymo ir Rytų Ukrainos šeimų Drohobičiuje gavo psichologinę pagalbą, mokėsi kartu su vietos bendruomenės vaikais atsiskleisti sociume, konstruktyviai bendradarbiauti siekiant tikslo, įgijo neverbalinės komunikacijos įgūdžių;
 • 5 vietos nevyriausybinės organizacijos, teikiančios paramą priverstinai perkeltiems asmenims, buvo apmokyto ir įgijo papildomų žinių, kurias galės pritaikyti savo veikloje;
 • Parengti pranešimai spaudai (viso 6), 10 straipsnių spaudoje ir 2 televizijos siužetai ir kitos informavimo priemonės viešintos socialiniuose tinkluose bei partnerinių organizacijų tinklapiuose;
 • Suorganizuota viešoji diskusija Ukrainos tautinių kultūrų paveldo išsaugojimas: Krymo totoriai naujose aplinkybėse“ (virš 50 dalyvių).
Projekto vykdytojas
VšĮ "Rytų Europos bendradarbiavimas"
Social rehabilitation of widows and families of the victims, ATO veterans and their families by estalishing a social enterprise and training center
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
12 994,70 Eur
Projekto tikslas

Įkurti centrą ATO kariams ir našlėms, kuriame būtų vykdomi mokymai, seminarai ir renginiai, skirti jų integracijai į visuomenę, taip pat įkurti kepyklą ir Duonos muziejų, kur būtų įdarbinti patys ATO kariai ir jų našlės.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Ivano Frankivsko srities Yasen gyvenvietėje ambasados skirtomis projekto lėšomis rekonstruotas malūnas, atlikti sandėlių sutvarkymo darbai, patalpos suremontuotos ir pritaikytos duonos kepyklos įrengimui, įsigyta reikalinga įranga;
 • Projekto metu vietos moterims buvo suorganizuoti paramedikų mokymai (25 dalyviai), finansinio raštingumo kursai (12 dalyvių) ir savigynos kursai (40 dalyvių);
 • Projekto vykdytojo skirtomis lėšomis numatyti darbai (Verslumo pagrindų mokymų organizavimas ATO veteranams, jų įdarbinimas; Duonos muziejaus atidarymas) atlikti tik iš dalies dėl užsitęsusių rekonstrukcijos darbų. Projekto vykdytojas mokymus planuoja organizuoti ir kitą veiklą tęsti 2018 metais.
Projekto vykdytojas
NGO „Ukrainian Women‘s Guard“
Summer Diversity Camp
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
13 996 Eur
Projekto tikslas

Kūrybinė psichosocialinė reabilitacija vaikams, gyvenantiems konflikto zonoje (stovyklų vaikams organizavimas)

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • 2017 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 6 d. Unizh kaime (Horodenka raj.) ir 2017 m. rugpjūčio 6-13 d. Segeevka kaime (Odesos raj.) suorganizuotos dvi kūrybinės psichosocialinės reabilitacijos vasaros stovyklos vaikams (14-17 m.), gyvenantiems konflikto zonoje Rytų Ukrainoje (Lysychansk, Mariupol, Kramatorsk), kuriose buvo organizuojami užsiėmimai skirti puoselėti ukrainietišką identitetą, ugdyti kritinį mąstymą, skatinti jaunimo saviraišką ir socialinį aktyvumą;
 • 26 stovyklų dalyviai bendravo su profesionaliais psichologais, kurie mokė vaikus adekvačiai reaguoti į sudėtingas situacijas, valdyti emocijas. Bendrų užsiėmimų metu stovyklautojai reflektavo savo išgyvenimus ir jausmus, dalinosi idėjomis ir asmenine patirtimi, ugdė kūrybiškumą mokydamiesi kurti filmus. Stovyklos dalyviai taip pat aplankė istorines ir kultūrines vietoves (Chotyno, Akermano tvirtovės, Kameneco-Podolsko pilis), susipažino su karinių konfliktų istorija ir jų priežastimis;
 • Suorganizuotos 2 spaudos konferencijos, skirtos pristatyti projekto tikslus ir rezultatus.
Projekto vykdytojas
NGO „New Donbas“
The Herritage of the Grand Dutchy of Lithuania on the territory of Ukraine in historical retrospect
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
6 982,37 Eur
Projekto tikslas

Bendros Ukrainos ir Lietuvos istorijos analizė ir populiarinimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Siekiant skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, 2017 m. rugsėjo 13-16 d. Kamenece-Podolske surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Ukraine and the Grand Duchy of Lithuania in the 14th –18th centuries: political, economic, interethnic and socio-cultural relations in the pan-European dimension“, kurioje dalyvavo 38 mokslininkai iš Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos ir Moldovos;
 • Parengtas, išleistas ir tarptautinėje konferencijoje pristatytas istorinis-turistinis kelionių vadovas „Gediminaičių kelias“ apie 22 istorinio paveldo Vakarų Ukrainoje objektus (2 tūkst. egz. lietuvių ir 5,7 tūkst. egz. ukrainiečių kalbomis).
Projekto vykdytojas
Dmytro Vashchuk
The major repairs of the ambulance station under address: 3, Molodyozhnaya st., Avdiivka
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
33 114,84 Eur
Projekto tikslas

Pagerinti medicinos paslaugų kokybę vietos gyventojams.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Greitosios pagalbos stotyje Avdijivkoje (Donecko regionas) atlikti remonto darbai – langų ir durų keitimas, vidaus interjero remontas, šildymo, vandens tiekimo ir nuotekų sistemų įrengimas, komunikacijų diegimas/sutvarkymas;
 • Pagerintos medikų darbo sąlygos (20 darbuotojų), užtikrintas geresnis medicinos paslaugų teikimas daugiau nei 25 tūkst. vietos gyventojų.
Projekto vykdytojas
Military-civil administration of Avdiivka, Donetsk region
Tiltelis
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
5 828,57 Eur
Projekto tikslas

Skatinti ir stiprinti psichologinį-emocinį atsparumą perkeltiems asmenims, ypač vaikams iš laikinai okupuotos teritorijos.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Liepos 24 d. – rugpjūčio 15 d. Mariupolio vaikų darželio-lopšelio „Perlynka“ auklėtiniams, jų tėveliams ir pedagogams Lietuvos ekspertė organizavo menų terapijos užsiėmimus, skirtus psichologinės įtampos mažinimui ir emocinio stabilumo užtikrinimui, teigiamos emocinės aplinkos vaikams ir suaugusiems kūrimui, kūrybinių gebėjimų lavinimui;
 • Daugiau nei 30 darželio-lopšelio auklėtinių, užsiėmimų metu taikant kvapų ir muzikos terapiją, susipažino su EBRU technika, tapė ant drobių, gamino atvirukus, lipdė modelino dirbinius, lavino gebėjimus spalvindami terapinius paveikslėlius, gamino papuošalus ir suvenyrus. Projekto metu surengta sukurtų darbų parodėlė;
 • Rugpjūčio 27 d. vaikų darželyje-lopšelyje „Perlynka“ atidarytas projekto lėšomis įrengtas sensorinis vaikų ugdymo ir lavinimo kambarys, skirtas psicho-reabilitaciniam darbui su mažaisiais nuo konflikto nukentėjusiais regiono gyventojais. Su Lietuvos parama nupirkta sensorinio kambario įrengimui reikalinga įranga, darbo priemonės, baldai;
 • Papildomas svarbus projekto rezultatas yra tai, kad sensoriniame kambaryje, atsižvelgiant į didelį poreikį, sukurta nauja nuolatinė darbo vieta logopedo etatui.
Projekto vykdytojas
Tarptautinio palaikymo bendrija „Kelias į svajonę“
TRADE UA: Ukrainos verslo organizacijų gebėjimų stiprinimas ir pagalba prekybai įgyvendinant šalių AA/DCFTA susitarimus su ES
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda, Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
13 244 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Ukrainos verslo bendruomenės įsitraukimą į prekybos politikos formavimą bei ekonominius santykius su ES.

Projekto rezultatai
 • 2017 m. birželio 9 d. įvyko bendras Lietuvos pramonininkų konfederacijos-Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos seminaras Charkove, kuriame dalyvavo 34 Ukrainos verslininkai;
 • 2017m. gruodžio 8 d. įvyko III Lietuvos – Ukrainos verslo forumas Vilniuje, kuriame dalyvavo 120 Lietuvos atstovų bei 30 Ukrainos atstovų. Forume apsilankė Lietuvos ir Ukrainos prezidentai;
 • Viso projekto metu LPK darbuotojas Giedrius Griška atliko įgalioto atstovo nuolatinėms konsultacijoms su Ukrainos verslininkais ir verslo organizacijomis vaidmenį;
 • Projekto metu parengtos rekomendacijos ir informacinė medžiaga rusų kalba Ukrainos verslininkams, skirtos pagerinti verslo struktūrų organizacinę struktūrą bei veiklą.
Projekto vykdytojas
Lietuvos pramonininkų konfederacija
Ukrainos savivaldybių administracinių ir institucinių galių stiprinimas pastatų energinio efektyvumo didinimo srityje
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita, Energetika, Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
19 703,76 Eur
Projekto tikslas

Pagerinti pastatų energetinio ūkinio planavimą, didinant jų pastatų energetinį efektyvumą, siekiant sumažinti aplinkos taršą.

Projekto rezultatai
 • 2017 m. birželio 19-20 d. suorganizuotas seminaras konferencija Nižyne (Černigovo, Kijevo, Sumų, Poltavos sričių savivaldybių 22 atstovams), kurio metu dalyviai supažindinti su ES direktyvomis energetikos srityje, savivaldybių energetinio ūkio planavimu, gerąja patirtimi (pastatų renovavimo pavyzdžiais, pavyzdiniais energetiniais auditais);
 • Sudaryta bendra KREA – Ukrainos partnerio ekspertų grupė, kuri įvertino 5-ų pastatų Ukrainoje energetinę būklę;
 • Atlikti 5 pastatų energetiniai auditai, kurių metu perduota Lietuvos patirtis atliekant energetinius auditus bei parengti 5 pastatų energetinio efektyvumo sertifikatai pagal Ukrainos normatyvus;
 • Lietuvos ekspertai energetinio audito rezultatus pristatė Černigovo, Kijevo, Sumų, Poltavos sričių savivaldybių atstovams 2017 m. spalio 23-27 d. Ukrainos partneris įgijo specialių žinių ir kompetencijų savarankiškai rengti energetinius auditus.
Projekto vykdytojas
VšĮ Kauno Regioninė Energetikos Agentūra (KREA)
Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas ekonominės politikos tobulinimo bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo
Metai
2017 m., 2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2017 m.
10 000 EUR
2016 m.
19 640,42 EUR
Skirtos lėšos
29 640,42 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos gebėjimus ekonominės politikos tobulinimo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo.

Projekto rezultatai
 • Sustiprinti Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (58 asmenys)
 • Sustiprinti Moldovos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (32 asmenys)
 • Suteikta ekspertinių konsultacijų Gruzijos ir Moldovos institucijų (po 200 val.), susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovams
 • Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų atstovai, dalyvavę vizite Lietuvoje – 6 asmenys.
Projekto vykdytojas
VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LIC)
Vandens melodija
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 449,40 Eur
Projekto tikslas

Užtikrinti nuolatinį vandens ir elektros energijos tiekimą Avdijivkos muzikos mokyklai.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Projekto lėšomis įsigyta vandens tiekimo užtikrinimui reikalinga įranga (vandens talpa, vandens siurblys, vandens skaitiklis), atlikti įrengimo darbai. Mokykloje, kurioje dirba 18 pedagogų ir mokosi apie 150 vaikų, užtikrintas vandens tiekimas, kuris leis įgyvendinti kokybišką mokymosi procesą.
Projekto vykdytojas
Tarptautinio palaikymo bendrija „Kelias į svajonę“
Verslo paramos centro Odesoje veiklos užtikrinimas
Metai
2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda, Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
8 519,99 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie šalių partnerių pajėgumų vystymo  tarptautinės prekybos srityje perduodant gerąją nacionalinę bei europinę patirtį.

Projekto rezultatai
 • Konsultuoti smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, suinteresuoti plėtoti eksportą, bei su prekybos politikos formavimu ir įgyvendinimu susijusios valstybinės bei nevyriausybinės institucijos apie būdus efektyvinti ir skaidrinti prekybos procedūras, mažinti tarifus ir gerinti investicinę aplinką;
 • Skatintas į eksportą orientuotas verslumas ir atvira prekybos politika, jos reglamentavimas bei procedūrų įgyvendinimas per mokymus, europinių taisyklių ir praktikų aiškinimą ir diegimą;
 • Parengta ataskaita bei rekomendacijos Ukrainos valdžios institucijoms apie Ukrainos galimybes įgyvendinti ES ir Ukrainos Asociacijos ir laisvos prekybos sutartį.
Projekto vykdytojas
NVO „Regional development office“
„Integruota lyderystė švietime“
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
2018 m.
29 997 EUR, (URM)
2017 m.
101 998 EUR, Švedų institutas
Skirtos lėšos
131 995 Eur
Projekto tikslas

Gerinti švietimo kokybę Rytų Ukrainoje, ugdant pedagogų ir vadovų, visapusę lyderystę, emocinį jautrumą, emocinę paramą ir tarpusavio supratimą.

Projekto rezultatai
 • 30 dalyvių (pedagogai, mokyklos administracija, valdžios atstovai) iš Rytų Ukrainos dalyvavo intensyvioje, 7 mėnesių, visapusiškoje mokymo programoje, įgijo horizontaliojo ir vertikaliojo vystymosi kompetenciją, kūrė projektus ir strategijas savo vietinėms mokykloms. Vėliau bus prižiūrimi naudojant naujai įsisavintas strategijas;
 • 30 mokytojų iš Rytų Ukrainos dalyvavo intensyviuose 10 dienų kursuose apie visapusę lyderystę, emocinį intelektą, neprievartinį bendravimą ir komunikaciją;
 • Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. projekto dalyviai kas mėnesį susitinka ir dalinasi patirtimi, konsultuojasi su psichologais, turi savo atriktą partnerį iš skirtingų mokyklų, kuria projektus ir t.t.;
 • 30 mokyklų administracijos atstovai iš Rytų Ukrainos dalyvavo intensyviuose 5 dienų mokymosi seminaruose apie projektų valdymą, mokyklų vystymąsi, komunikaciją, kurių metų buvo nuspręsta, kad mokymų rezultatas – atskirų dalyvių projektų įgyvendinimas mokyklose. Rezultatai bus pristatyti 2018 m. kovo mėn. rengiamoje uždarymo konferencijoje;
 • Atrinkti 24 vaikai dalyvavo stovykloje, kurioje išsiugdė stipresnį charakterį, analitinį ir kritinį mąstymą, emocinį intelektą, mokysis neprievartinio, supratingo bendravimo;
 • 10 vaikų ir 4 mokytojai buvo atrinkti vizitui į Lietuvą, apgyvendinti šeimose, lankėsi Lietuvos mokyklose, Švietimo ministerijoje, IT kompanijose ir t.t;
 • Virš 200 Ukrainos pedagogų dalyvavo 6 internetiniuose seminaruose.
„Pagalba Rytų Ukrainos sritims tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką ir sprendžiant potrauminio streso sutrikimo problemas“.
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
2018 m.
40 000 Eur
2017 m.
19 620 Eur
Skirtos lėšos
59 620 Eur
Projekto tikslas

Padėti reformuoti psichikos sveikatos paslaugų teikimą Rytų Ukrainoje, sukuriant naujas Psichosocialinės reabilitacijos ir kitas tarnybas. Tęsti reformos psichikos sveikatos ir psichosocialinės reabilitacijos srityse pertvarką Rytų Ukrainoje.

Projekto rezultatai
 • Įvykdyti du sveikatos priežiūros specialistų bei administratorių apmokomieji vizitai į Lietuvą: surinkta 22 asmenų delegacija, suteikta po 4 dienas praktinių ekspertų konsultacijų Dniepropetrovskui ir Poltavai.
 • Perduota geroji Lietuvos patirtis psichikos sveikatos srityje Rytų Ukrainos sričių sveikatos apsaugos administratoriams;
 • Suteiktos ekspertinės konsultacijos reformuojant psichikos sveikatos sistemą Dniepropetrovsko ir Poltavos srityse.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“
„Parama nuo konfliktų nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: Kelyje į pokyčius“
Metai
2018 m., 2017 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
2018 m.
20 000 Eur
2017 m.
58 160 Eur
Skirtos lėšos
78 160 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie švietimo proceso kokybės gerinimo nuo konflikto nukentėjusiuose Rytų Ukrainos regionuose

Projekto rezultatai
 • 2 grupės moksleivių iš Luhansko ir Donecsko sričių (viso 40 vaikų) ir 4 lydintys pedagogai lankėsi Lietuvoje, kur jiems buvo suorganizuota 5 dienų ugdomoji ir pažintinė programa;
 • 25 pedagogų iš Luhansko ir Donecsko sričių lankėsi 5 dienų mokymuose Lietuvoje, Jie susipažino su Lietuvos švietimo sistema, naujausiomis ugdymo tendencijomis, gavo teorinių ir praktinių žinių apie aktyvius ugdymo metodus, užmezgė ryšius su Lietuvos mokyklomis;
 • 20 su pedagogais dirbančių specialistų iš Luhansko ir Donecsko sričių dalyvavo intensyviuose 5 dienų trukmės kursuose Vilniuje. Jie įgijo žinių ir gebėjimų, reikalingų dirbant su suaugusiųjų grupėmis bei sužinojo apie naujausias ugdymo tendencijas ir kaip jas perkelti  į Ukrainos švietimo sistemą;
 • Apmokyti treineriai pravedė 19 seminarų Rytų Ukrainoje, kuriuose dalyvavo 458 įvairių sričių pedagogai;
 • Įgyvendinta 19 iniciatyvų, kurios įtraukė apie 3000 moksleivių apie 250 mokytojų ir  mokyklos bendruomenės narių. Šiuo metu vykdomos dar 11 iniciatyvų;
 • Įvyko parengiamasis vizitas, išsiaiškinta 2016 m. materialinės bazės gerinimo darbų rezultatai 7-iose dalyvavusiose mokyklose, atrinktos 7 naujos mokyklos ir pagal jų poreikį sudaryti šių mokyklų materialinės bazės gerinimo darbų planai ir sąmatos, pradėti interneto įrengimo darbai 5 mokyklose.
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
2016 m.
Dvynių projektas: Parama Ukrainos infrastruktūros ministerijai kuriant sąlygas Europos geležinkelio transporto paslaugų rinkos modelį taikymui
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 600 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Padėti Ukrainos infrastruktūros ministerijai kuriant konkurencingą geležinkelio rinką pagal ES standartus.

Projekto trukmė: 21 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: URM pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Ispanija - lyderė, Lietuva (Transporto saugos administracija) - jaunesnioji partnerė
Dvynių projektas: Parama Ukrainos Valstybės sienos apsaugos tarnybai plėtoti IBM metodų taikymą kelionės dokumentų patikroje ir identifikuojant vogtas motorines transporto priemones
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 300 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Gerinti Ukrainos nacionalinės saugumo tarnybos (USBGS) gebėjimus ir padėti sukurti integruotą pasienio valdymo sistemą, skirtą dokumentų tikrinimui ir pavogtų transporto priemonių identifikavimui pagal ES standartus, modelius ir geriausią praktiką.

Projekto trukmė: 24 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: URM pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Vokietija - lyderė, Lenkija, Lietuva (Valstybės sienos apsaugos tarnyba) - jaunesniosios partnenerės
Dvynių projektas: Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 500 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Užtikrinti veiksmingą žmogaus teisių pažeidimų prevenciją ir reagavimą į juos, stiprinant ombudsmeno institucijos, kaip veiksmingo parlamentinės žmogaus teisių ir laisvių laikymosi kontrolės nacionaliniu lygmeniu mechanizmo, veiksmingumą, atsižvelgiant į geriausią Europos praktiką.

Projekto trukmė: 24 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: URM pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lietuva (Lietuvos teisės institutas, LR Seimo kontrolierių įstaiga, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija, VUTF, CPVA) - lyderė, Austrija - jaunesnioji partnerė
Dvynių projektas: Ukrainos teisės aktų augalų apsaugos produktų ir augalų sveikatos srityje derinimas su ES bei susijusių kontrolės ir laboratorinių paslaugų stiprinimas
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita, ES Dvynių programa, Geras valdymas, Žemės ūkis
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
2 000 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Tobulinti kontrolės ir laboratorinių tyrimų sistemas, padėti kurti teisinius pagrindus, kad pagal ES standartus būtų užtikrintas augalų apsaugos produktų naudojimas.

Projekto trukmė: 21 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: URM pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Latvija - lyderė, Vokietija, Lietuva (Valstybinė augalininkystės tarnyba) - junior partners
Kurčių vaikų atskirties mažinimas
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
10 000 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti klausos negalią turinčių jaunuolių pilietiškumą regionuose, skatinti juos įsijungti į bendruomeninį gyvenimą, puoselėti istorinį ir kultūrinį paveldą per tautinių šokių kūrybinį procesą ir pažinimą.

Projekto rezultatai
 • Neįgaliųjų tėvai bei specialistai supažindinti su gerąja NVO patirtimi, dirbant kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų integracijos srityje ir vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programų nauda;
 • Kurtieji susipažino su tautiškumo ir kultūros paveldo sąvokomis, praplėstas pilietiškumo suvokimas;
 • Jaunuoliai dalyvavo kūrybiniame procese, kuris paskatino jų kūrybiškumą, iniciatyvumą;
 • Ukrainos projekto dalyviai susipažino su Lietuvos kultūros paveldu, dalinosi idėjomis, mokėsi bendradarbiauti tarpkultūrinėje aplinkoje;
 • Sustiprintas projektų dalyvių pasitikėjimas.
Projekto vykdytojas
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
Kuriančių praktikų ir mokyklų bendruomenių partnerystės pilietinės visuomenės stiprinimui
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Švietimas, Visuomenės informavimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
18 229.84 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Ukrainos pilietinę visuomenę, skatinant jaunosios kartos kuriančių praktikų ir mokyklų bendruomenių partnerystes.

Projekto rezultatai
 • Sukurti  mokyklų ir kūrėjų atrankos principai;
 • Išanalizuota ir pritaikyta „Kurianti mokykla“ programa Ukrainos mokykloms (išversta ukrainiečių ir rusų kalbomis);
 • Atrinktos 3 mokyklos, kurios dalyvavo „Kurianti mokykla“ programoje. Salio mėn. buvo įgyvendinamos kuriančių praktikų sesijos šiuose  mokyklose (viso dalyvavo 88 mokiniai ir 40 mokytojų);
 • Apmokyta kūrėjų komanda Ukrainoje, kuri toliau ruošiasi tęsti „Kurianti mokykla“ programą  Ukrainos mokyklose.
Projekto vykdytojas
Asociacija „Kūrybinės jungtys“
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui (II). (Leidinys – „Kunigaikščiai Višnioveckiai“)
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
15.346 Eur
Projekto tikslas

Bendradarbiaujant Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkams plėtoti dialogišką LDK istorijos koncepciją, kuri leidžia sukurti ilgalaikį pagrindą informacinei regiono erdvei.

Projekto rezultatai
 • Surinkti moksliniai tekstai, atlikti vertimai į ukrainiečių ir anglų kalbas, atlikta ikonografinės medžiagos paieška rengiant leidinį „Kunigaikščiai Višnioveckiai“ ir Gediminaičių kunigaikščių Višnioveckių portretų parodą.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Istorinės atminties akademija“
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui (Leidinys – „Kunigaikščiai Višnioveckiai“)
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
15.664 Eur
Projekto tikslas

Tęsti Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą, užbaigiant knygos apie kunigaikščius Višnioveckius leidybą, įrengiant pastovią portretų parodą Višniove Višnioveckių rūmuose.

Projekto rezultatai
 • Išleista gausiai iliustruota knyga „Kunigaikščiai Višnioveckiai“, kuri pelnė Ukrainos 2016-ųjų „Metų knygos“ titulą
 • Surengta istorinių portretų paroda „Kunigaikščiai Vyšnioveckiai“ Užsienio reikalų ministerijoje Vilniuje; paroda perduota Ukrainos Višniovo muziejui nuolatiniam eksponavimui.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Istorinės atminties akademija“
Lietuvos patirties nematerialiojo kultūrinio paveldo puoselėjimo, populiarinimo ir sklaidos srityse perdavimas
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
8 500 Eur
Projekto tikslas

Pristatyti Lietuvos patirtis nematerialiojo kultūros paveldo išsaugojimo ir populiarinimo srityje.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Pristatyta Lietuvos patirtis nematerialiojo kultūros paveldo išsaugojimo ir populiarinimo srityje Ukrainos kultūros institucijų darbuotojams, amatininkams ir visuomenei;
 • Įvyko seminaras Dnipro mieste bei vieši nematerialiojo kultūros paveldo pristatymo renginiai Dnipro ir Odesos miestuose.
Projekto vykdytojas
Lietuvių liaudies buities, papročių, valgių ir amatų asociacija “Šventė visiems”
Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimui
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
25 269 Eur
Projekto tikslas

Padėti Ukrainos vyriausybei sukurti efektyvią ES reikalų koordinavimo sistemą bei įgyvendinti ES ir Ukrainos Asociacijos sutartį bei būtinas ekonomines reformas.

Projekto rezultatai
 • Projekto nuolatinis ekspertas Nerijus Udrėnas 2016 m. Ukrainoje konsultavo efektyvios ES reikalų koordinavimo sistemos kūrimo klausimais, teikė techninę paramą ES ir AA/DCFTA įgyvendinimo bei ekonominių reformų klausimais, atsižvelgdamas į Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų poreikį inicijavo ir koordinavo nenuolatinių Lietuvos ekspertų konsultacijas AA/DCFTA įgyvendinimo bendraisiais ir/ar sektoriniais klausimais, taip pat koordinavo vietinių Ukrainos ekspertų darbą.
 • 2016 m. Ukrainai konsultacijas teikė 3 trumpalaikiai Lietuvos ekspertai (viso 10 darbo dienų):
 • 7 vietiniai Ukrainos ekspertai teikė konsultacijas ir atliko analitines užduotis (viso 143 darbo dienos):
 • Atsižvelgus į poreikį, iš projekto nenumatytoms išlaidoms skirtų lėšų Europos integracijos biurui nupirkta techninės įrangos - serveris, pajėgus palaikyti vietinių Ukrainos ekspertų sukurtą Integruotą Informacinę Sistemą, skirtą AA/DCFTA veiksmų plano monitoringui. IIS sistema įdiegta ir pradėjo veikti 2016 m. sausio mėn.
Projekto vykdytojas
VšĮ “Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai” (ESTEP)
Lietuvos skvero architektūrinis projektas
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
10.000 Eur
Projekto tikslas

Lietuvos ir Ukrainos istorinių tyrimų skatinimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Projektu prisidėta prie Lietuvos ir Ukrainos istorinių tyrimų skatinimo, visuomenės kultūros paveldo pažinimo didinimo. Panaudojant Lietuvos ir Ukrainos istorikų sukauptą naujausią medžiagą perleista knyga, supažindinanti Ukrainos visuomenę su XIV-XVIa. bendra LT ir UA istorija.
Projekto vykdytojas
UAB Stupak architektų biuras
Lietuvos skvero architektūrinis projektas
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
10.000 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie gerbūvio gyventojams plėtros, sukuriant  modernaus „Lietuvos skvero“ architektūrinį projektą ir jį suderinant su Kijevo miestu. Projektas taps pagrindu rangos darbams

Projekto vykdytojas
UAB Stupak architektų biuras
Pagalba kuriant tvarią registrų sistemą siekiant sustiprinti administracinius ir institucinius gebėjimus teisingumo srityje Ukrainoje
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
14 739.13 Eur
Projekto tikslas

Suteikti pagalbą Ukrainos institucijoms kuriant tvarią, efektyvią ir integralią valstybės registrų sistemą.

Projekto rezultatai
 • Parengta Ukrainos nacionalinės teisės aktų, reglamentuojančių registrų veikimą, ekonominę aplinką ir IT reikalavimus analizė;
 • Apmokyta 13 Ukrainos institucijų, atsakingų už nacionalinių registrų administravimą, specialistų;
 • Parengtos rekomendacijos ir veiksmų planas dėl tolimesnio bendradarbiavimo.
Projekto vykdytojas
Valstybės įmonė Registrų centras
Pagalba Moldovai, Ukrainai ir Gruzijai vykdant teisinio sektoriaus reformas
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
14.493, 47 Eur
Projekto tikslas

Skatinti teisingumo sektoriaus reformas Rytų partnerystės šalyse prisidedant prie teismų ir prokuratūros sistemų nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis stiprinimo.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas 2 dienų Lietuvos, Moldovos, Ukrainos ir Gruzijos teisininkų forumas Lietuvoje, kurio metu aptartos šalių partnerių teisinių sistemų reformų aktualiausios problemos, pasidalyta gerąja Lietuvos patirtimi, sustiprintas bendradarbiavimas tarp atitinkamų šių šalių  institucijų ir aptartos galimos bendradarbiavimo kryptys ateityje
 • Identifikuoti ir į rusų kalbą išversti aktualiausi Lietuvos  teisės aktai ir kiti dokumentai, reikalingi tolesniam Moldovos, Ukrainos, Gruzijos teisinio sektoriaus reformos įgyvendinimui.
Projekto vykdytojas
Nacionalinė teismų administracija
Pagalba Rytų Ukrainos sritims reformuojant psichikos sveikatos sistemą ir tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką
Metai
2017 m., 2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
2017 m.
19 620 EUR
2016 m.
40 000 EUR
Skirtos lėšos
59 620 Eur
Projekto tikslas

Padėti reformuoti psichikos sveikatos sistemą ir tęsti psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką rytų Ukrainoje.

Projekto rezultatai
 • 32 sveikatos priežiūros specialistams iš rytų Ukrainos mokymų „darbo vietos principu“ Lietuvoje metu suteikta žinių ir praktinių įgūdžių;
 • 12 Rytų Ukrainos sričių sveikatos apsaugos įstaigų administratoriams perduota Lietuvos patirtis psichikos sveikatos srityje;
 • Suteiktos teorinės ir praktinės konsultacijos Poltavos ir Dniepropetrovsko sričių administracijos specialistams, įstaigų vadovams ir psichikos sveikatos specialistams, prisidėjo prie sėkmingos psichikos sveikatos sistemos bei psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarkos: naujai įkurti psichosocialinės reabilitacijos centrai Malcevo psichiatrinėje ir Poltavos veteranų ligoninėse bei Poltavos srities Narkologiniame dispanseryje, taip pat pertvarkyta Kremenčiugo ligoninė bei Dnipro veteranų ligoninės skyriuje įrengtas karių psichosocialinės reabilitacijos centras.
Projekto vykdytojas
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
Pagalba Rytų Ukrainos sritims reformuojant psichikos sveikatos sistemą ir tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
40.000 Eur
Projekto tikslas

Padėti reformuoti psichikos sveikatos sistemą ir tęsti psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką rytų Ukrainoje.

Projekto rezultatai
 • Įvykdyti du sveikatos priežiūros specialistų bei administratorių apmokomieji vizitai į Lietuvą: surinkta 22 asmenų delegacija, suteikta po 4 dienas praktinių ekspertų konsultacijų Dniepropetrovskui ir Poltavai.
 • Buvo perduota geroji Lietuvos patirtis psichikos sveikatos srityje Rytų Ukrainos sričių sveikatos apsaugos administratoriams;
 • Suteiktos ekspertinės konsultacijos reformuojant psichikos sveikatos sistemą Dniepropetrovsko ir Poltavos srityse.
Projekto vykdytojas
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
Pagalba Rytų Ukrainos sritims, reformuojant psichosocialinės reabilitacijos sektorių
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
11 313.22 Eur
Projekto tikslas

Padėti reformuoti psichosocialinių paslaugų teikimą Rytų Ukrainoje, identifikuojant pagrindines problemas psichosocialinės reabilitacijos paslaugų srityje ir perteikiant gerąją patirtį.

Projekto rezultatai
 • Ukrainos specialistams teiktos konsultacijos psichosocialinės reabilitacijos centrų steigimo ir veiklos organizavimo klausimais Poltavos ir Dnepropetrovsko srityse;
 • Organizuoti specialistų teminiai mokymai psichosocialinio darbo organizavimo, psichiatrinių, psichologinių, slaugos, socialinio darbo ir užimtumo organizavimo paslaugų teikimo srityse. Apmokyta 30 Poltavos ir 35 Dniepropetrovsko sričių specialistai. Mokymų dalyviai gavo USB laikmenas, kuriose buvo pateikta ne tik visa mokymų medžiaga, bet ir ekspertų parengtos ir išverstos formos, nuorodos į atitinkamus Lietuvos teisės aktus;
 • Išversti ir Ukrainos specialistams išsiųsti visų Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre vykdomų psichosocialinės reabilitacijos procedūrų aprašymai, pacientų apklausų anketos, personalo pareigų instrukcijos ir kt.;
 • 2016 m. vasario 29 – kovo 5 d. pagrindinių projekto ekspertų vizito Ukrainoje metu įvertinta kaip diegiamos projekto mokymų metu gautos žinios ir įgūdžiai, kiek pasistūmėta reformuojant psichosocialinės reabilitacijos paslaugas Poltavos ir Dniepropetrovsko sričių sveikatos priežiūros įstaigose.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos Konstitucinių Teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
14.432, 48 Eur
Projekto tikslas

Pasidalinti sukaupta patirtimi konstitucinės justicijos institucijai užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą su Gruzijos, Moldovos, Ukrainos Konstitucinių Teismų atstovais, siekiant stiprinti atitinkamą šių institucijų vaidmenį.

Projekto rezultatai
 • Parengtas klausimynas, kurio pagrindu identifikuotos šalims partnerėms kylančios problemos konstitucinės justicijos srityje užtikrinant teisinės valstybės principų paisymą bei parengta medžiaga aktualia problematika
 • Suorganizuotas Gruzijos, Moldovos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinių Teismų teisėjų forumas
 • Anglų ir rusų kalbomis parengtas leidinys, skirtas teisinės valstybės principų paisymo užtikrinimui.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: Kelyje į pokyčius
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
70 839.55 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie švietimo proceso kokybės gerinimo nuo konflikto nukentėjusiosiose Rytų Ukrainos regionuose.

Projekto rezultatai
 • 2 grupės moksleivių iš Luhansko ir Donecsko sričių (viso 40 vaikų) lankėsi Lietuvoje, kur jiems buvo suorganizuota 7 dienų edukacinė, pažintinė ir pramoginė programa;
 • 1 grupė pedagogų iš Donecko srities (viso 25 mokytojų ir mokyklos administracijos atstovų), lankėsi Lietuvoje, kur jiems buvo parengta mokymo programa ir susitikimai su Lietuvos pedagogais ir švietimo įstaigų atstovais;
 • Atlikta 20 mokyklų  poreikių analizė ir atrinktos 8 mokyklos, kuriose bus pagerinta materialinė bazė, didžiausią dėmesį skiriant mokyklų internetinio ryšio gerinimui, kompiuterinės technikos įsigijimui.
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Parama Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai įgyvendinti Asociacijos sutartis su ES
Metai
2017 m., 2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2017 m.
43 753,20 EUR
2016 m.
54 264,49 EUR
Skirtos lėšos
98 017,69 Eur
Projekto tikslas

Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų ir valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas Europos integracijos valdymo srityje, o taip pat Europos Sąjungos institucijų supratimo didinimas apie veiksmingą paramą asociacijos sutarčių su šiomis valstybėmis įgyvendinimui.

Projekto rezultatai
 • Suteiktos ilgalaikio (D. Žeruolis – 29 d.d.) ir trumpalaikių (N. Udrėnas, K. Maniokas, T. Šliogeris, N. Viršilienė – 56 d.d.) Lietuvos ekspertų konsultacijos Europos integracijos horizontaliaisiais ir sektoriniais klausimais
 • Vykdytos vietinių ekspertų (28 d.d.) konsultacijos rengiant teisinio reglamentavimo atitikties metodiką Ukrainos įmonėms, įgyvendinant ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties/DCFTA reikalavimus ir didinant Ukrainos potencialą eksportuoti  į ES šalis tekstilės pramonėje.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“
Socialinė integracija Rytų Ukrainoje vystant emocinį intelektą ir mediaciją konfliktuose
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
107 471.37 Eur
Projekto tikslas

Apmokyti mokytojus, mokyklos psichologus ir vaikus kaip naudoti savo nesmurtinės komunikacijos įgūdžius kasdieniniame gyvenime.

Projekto rezultatai
 • Surengtas 3 dienų seminaras mokytojams ir psichologams, kurio metu jie buvo supažindinti su nesmurtinės komunikacijos metodais, vystomosios psichologijos pagrindais ir įgijo nesmurtinės komunikacijos įgūdžių;
 • Apmokyta nesmurtinės komunikacijos pagrindų  daugiau nei 600 pedagogų „EdCamp“ stovyklos metu;
 • Suorganizuoti  dviejų dienų nesmurtinės komunikacijos mokymai 27 mokytojams Kijeve;
 • Suorganizuotas praktinis seminaras 84 mokyklų direktoriams, pavaduotojams, psichologams, socialiniams darbuotojams ir mokyklos administratoriams;
 • Suorganizuoti 10 dienų teoriniai ir praktiniai mokymai 30 mokytojų ir psichologų, kurių metu rengti nesmurtinės komunikacijos užsiėmimai, dėmesingo įsisąmoninimo praktika, meno ir šokio terapija ir kitos veiklos; 
 • Mokymų dalyvių parengti pasiūlymai dėl švietimo iniciatyvų įgyvendinimo vietos mokyklose;
 • Surengtos 2 dviejų savaičių trukmės mokomosios stovyklos vaikams. 48 vaikai įgijo empatiško bendravimo, nesmurtinės komunikacijos, rašymo, vaidinimo, fotografavimo įgūdžių;
 • Vyko efektyvus projekto tikslų ir veiklų viešinimas socialiniuose tinkluose, „YouTube“ kanale bei kituose Ukrainos ir Lietuvos informaciniuose šaltiniuose;
 • Surengta baigiamoji 2 dienų konferencija, kurioje dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių (projekto dalyviai, švietimo sistemos atstovai, NVO ir kt.).
Projekto vykdytojas
NVO "Tarptautinė švietimo iniciatyva "OPEN KHATA" (Ukraina)
Techninė pagalba Ukrainai standartizacijos srityje
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
3 163.50 Eur
Projekto tikslas

Parama Ukrainai reformuojant Ukrainos nacionalinę standartizacijos sistemą bei derinant ją su tarptautinėmis ir Europos standartizacijos sistemomis.

Projekto rezultatai
 • Perduota Lietuvos patirtis Ukrainos specialistams taikant Europos ir tarptautinius standartizacijos principus atitinkančius nacionalinius įstatymus ir reglamentuojančius teisės aktus standartizacijos srityje (3-jų Lietuvos specialistų vizitas į Kijevą ir Ukrainos nacionalinėje standartizacijos institucijoje pravesti mokymai  pravesti mokymai);
 • Sustiprinti Ukrainos standartizacijos specialistų gebėjimai nacionalinės standartizacijos srityje, remiantis tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų priimtais principais ir normomis (dveji 8-ių Ukrainos pareigūnų praktiniai mokymai Departamente).
Projekto vykdytojas
Lietuvos standartizacijos departamentas
Tvarios kaimo plėtros regionuose skatinimas protingai naudojant natūralius gamtos resursus bei istorinį ir kultūrinį paveldą
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda, Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
14 821.06 Eur
Projekto tikslas

Sumažinti bedarbystę Odesos srityje, Bolhrado rajone, skatinti kaimuose gyvenančių žmonių verslumą atgaivinant nendrinių stogų dangos gamybos tradicijas ir kartu apsaugant Jalpug ežerą nuo didėjančio apaugimo ir pelkėjimo.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Sukurtas gamtos ir etnografinis parkas “Tarutino Stepės”, skatinant privataus sektoriaus ir vietos valdžios bendradarbiavimą, kuriant naujas darbo vietas, skatinant turizmą.
Projekto vykdytojas
NVO “Regioninių studijų centras”
Ukrainos ir Lietuvos bendro istorinio paveldo tyrimas ir pristatymas Ukrainos visuomenei
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
5 000 Eur
Projekto tikslas

Lietuvos ir Ukrainos istorinių tyrimų skatinimas.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Projektu prisidėta prie Lietuvos ir Ukrainos istorinių tyrimų skatinimo, visuomenės kultūros paveldo pažinimo didinimo. Panaudojant Lietuvos ir Ukrainos istorikų sukauptą naujausią medžiagą perleista knyga, supažindinanti Ukrainos visuomenę su XIV-XVIa. bendra LT ir UA istorija.
Projekto vykdytojas
UAB Baltia-Druk
Ukrainos savivaldybių administracinių ir institucinių galių stiprinimas energetikos srityje
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
27 915.97 Eur
Projekto tikslas

Perduoti Lietuvos sukauptą patirtį savivaldybių energetikos ūkio valdymo srityje.

Projekto rezultatai
 • Pilotinio projekto Nežino savivaldybėje (Černigovo sr.), įtraukto į vienos iš savivaldybių Darnios energetikos veiksmų planą, įgyvendinimas – efektyvaus bio-katilo vaikų darželyje instaliavimas.
Projekto vykdytojas
VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra
Ukrainos viduje perkeltų asmenų integracijos ir įgalinimo programa „Nauja pradžia“
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
40 000 Eur
Projekto tikslas

Žmonių, kurie yra perkelti šalies viduje (IDP) į kitas bendruomenes (ypač moterų), įgalinimas dalyvauti darbo rinkoje stiprinant NVO, IDP pajėgumus trijose Ukrainos regionuose (Zaporožė, Lvovas, Vynnytsa).

Projekto rezultatai
 • Apmokyti 26 NVO (nevyriausybinių organizacijų) lyderiai ir 75 vietos IDP lyderiai: verslo pagrindų, darbo teisės, teisinės pagalbos IDP. Išdalinta 300 mokymų vadovų;
 • Apmokyti 375 IDP įvairiomis verslumo temomis (ranku darbo meno, socialinės žiniasklaidos informavimo kampanijos, elektroninės prekybos pagrindų ir kt.);
 • Supažindinta 30 vietinių valdininkų ir 30 žurnalistų su IDP „sėkmės istorijomis“;
 • Parengta 19 TV laidų, kuriuose dalyvavo vietos IDP lyderiai.
Projekto vykdytojas
NVO Žmogaus teisių fondas (Ukraina)
Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas ekonominės politikos tobulinimo bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo
Metai
2017 m., 2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Sakartvelas, Ukraina
2017 m.
10 000 EUR
2016 m.
19 640,42 EUR
Skirtos lėšos
29 640,42 Eur
Projekto tikslas

Sustiprinti Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos gebėjimus ekonominės politikos tobulinimo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo.

Projekto rezultatai
 • Sustiprinti Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (58 asmenys)
 • Sustiprinti Moldovos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (32 asmenys)
 • Suteikta ekspertinių konsultacijų Gruzijos ir Moldovos institucijų (po 200 val.), susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovams
 • Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų atstovai, dalyvavę vizite Lietuvoje – 6 asmenys.
Projekto vykdytojas
VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LIC)
Unite Act Impact: Cooperation for Social Change
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Baltarusija, Moldova, Ukraina
Skirtos lėšos
15.000 Eur
Projekto tikslas

Tobulinti Baltarusijos, Moldovos ir Ukrainos pilietinės visuomenės organizacijų, dirbančių lyčių lygybės srityje, gebėjimus siekti socialinių pokyčių per kultūrines ir socialines veiklas.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas 4 dienų forumas Vilniuje Baltarusijos, Moldovos ir Ukrainos pilietinės visuomenės aktyvistams lyčių lygybės srityje
 • Įvyko 6 renginiai, įskaitant mokymus, valstybėse partnerėse lyčių lygybės, moterų ir jaunimo įgalinimo, bendruomeninės veiklos, emocinės paramos temomis.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Lygių galimybių plėtros centras“
Vasaros stovykla nuo konflikto nukentėjusiems vaikams
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
14 874.43 Eur
Projekto tikslas

Projektu siekiama prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo Ukrainoje ir konfliktų sprendimų ne karo būdu mokant būsimus bendruomenės lyderius. Ypatingą dėmesį sutelkti į traumuotus karu vaikus.

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai
 • Projektu siekta prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo Ukrainoje organizuojant vasaros stovyklą nuo konflikto nukentėjusiems vaikams.
Projekto vykdytojas
NVO “Naujasis Donbasas”
Verslumo skatinimas Odesos srities kaimo vietovėse
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda, Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
16 118 Eur
Projekto tikslas

Diplomatinės atstovybės projektas

Projekto rezultatai

Siekta sumažinti bedarbystę Odesos srityje, Bolhrado rajone, skatinti kaimuose gyvenančių žmonių verslumą atgaivinant nendrinių stogų dangos gamybos tradicijas ir kartu apsaugant Jalpug ežerą nuo didėjančio apaugimo ir pelkėjimo.

Projekto vykdytojas
Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras
Viešosios informacinės erdvės laukas Ukrainos regionų pilietinės visuomenės stiprinimui
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas, Visuomenės informavimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
9 295.79 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Ukrainos regionų pilietines iniciatyvas, kaip efektyvų instrumentą Ukrainos europinės tapatybės ir vertybių puoselėjimui bei socialinių ir etninių įtampų mažinimui.

Projekto rezultatai
 • Donecko informacijos instituto žiniasklaidos priemonėse („Donbaso naujienos“, Donecke Hromadske TV“) paviešinta sukurta informacinė medžiaga (12 tematinių straipsnių, 3 TV siužetai ir 1 laida su Lietuvos ekspertu);
 • Suorganizuota Sloviansko mieste viešoji diskusija „Rusijos propaganda Rytų Europoje ir Rytų Ukrainoje: skirtingos šalys – bendros problemos“;
 • Suformuotas Rytų Ukrainos tikslinių grupių adresų sąrašas (250 adresų);
 • Sukurtas ir publikuotas Lvovo regiono dienraštyje Zaxid.net 6 straipsnių ciklas apie IDP integraciją Lvovo regione;
 • Suorganizuota Lvove viešoji diskusija-seminaras „Pabėgeliai iš karp veiksmų apimtų Ukrainos teritorijų bei okupuoto Krymo ir Rytų Europos pokario patirtis“;
 • Tikslinės grupės gavo ekspertinių žinių apie eurointegracinių reformų įgyvendinimą;
 • Padidintas Rytų Ukrainos gyventojų informatyvumas apie euro-integracinių procesų poveikį, padidėjęs domėjimasis šia tema.
Projekto vykdytojas
VšĮ Rytų Europos bendradarbiavimas
„Intermarium“. Televizijos debatų laida apie regioną
Metai
2016 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra, Žiniasklaida
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
11 424.97 Eur
Projekto tikslas

Informacijos sklaidos suintensyvinimas tarp šalių, priklausančių ES ir NATO ir rytinių jos kaimynių, orientuojantis į Ukrainą.

Projekto rezultatai
 • Nufilmuotos 3 diskusijų laidos, skirtos desovietizavimo problemoms regione, pasikeista ekonominės transformacijos patirtimi, išdiskutuotos nacionalizmo/patriotizmo problemos regione.
Projekto vykdytojas
Alvydas Nikžentaitis
2015 m.
CIVIL UA: Ukrainos verslo organizacijų, kaip svarbios pilietinės visuomenės dalies, gebėjimų stiprinimas, jų aktyvesnio įsitraukimo į Rytų partnerystės politikos įgyvendinimą skatinimas
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
13.454 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Ukrainos verslo organizacijos, ypač regioninės, įsitraukimą į politikos formavimą, stiprinti Ukrainos verslo organizacijos gebėjimus ES verslo organizacijų pavyzdžiui, padėti Ukrainos verslo bendruomenei sustiprinti ekonominius santykius su ES, skatinti Ukrainos jaunimo ir moterų įsitraukimą į politikos formavimą ir verslumą.

Projekto rezultatai
 • sustiprinti gebėjimai bendradarbiauti su valdžios institucijomis, NVO ir kitomis suinteresuotomis grupėmis formuojant politiką;
 • pagerinta projekto dalyvių organizacinė struktūra ir veikla remiantis ES verslo struktūrų pavyzdžiu;
 • padidintas projekto dalyvių informuotumas apie ES prekybos taisykles, ekonominius ir socialinius verslo aplinkos aspektus.
Projekto vykdytojas
Lietuvos pramonininkų konfederacija
Development cooperation for the schools
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
10.901 Eur
Projekto tikslas

Diplomatinės atstovybės projektas.

Projekto rezultatai
 • Skirta lėšų Luhansko mokyklų infrastruktūros atstatymui, mokymosi sąlygų gerinimui (nupirkti kompiuteriai, spausdintuvai, langai, lentos, suolai, internetas, tualetai, prausyklos).
Projekto vykdytojas
NGO „New Donbas“
Dvynių projektas: Parama įgyvendinant Sanitarijos ir fitosanitarijos priemonės įsipareigojimus pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas, Žemės ūkis
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 000 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Padėti Ukrainos vyriausybei suderinti sanitarines ir fitosanitarines priemones su ES, įgyvendinti teisinį pagrindą ir užtikrinti jo vykdymą, taip atveriant daugiau galimybių Ukrainos maisto ir žemės ūkio produktų gamintojams prekiauti su ES.

Projekto trukmė: 21 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: URM pranešime spaudai.

 

Projekto vykdytojas
Lietuva (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas) - lyderė, Italija - jaunesnioji partnerė
Dvynių projektas: Parama Ukrainos valstybinei mokesčių tarnybai (SFS) stiprinant Valstybės sienos apsaugos tarnybos postus muitų klausimais
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 800 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Bendras šio Dvynių projekto tikslas - sukurti veiksmingo muitinės valdymo ir vientisumo Ukrainoje pagrindą, pagrįstą integruoto sienų valdymo (IBM) principais.

Projekto trukmė: 21 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: URM pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Vokieta - lyderė, Lenkija, Lietuva (Muitinės departamentas) - jaunesniosios partnerės
Dvynių projektas: Ukrainos Konkurencijos komiteto gebėjimų tirti rinką stiprinimas bei Konkurencijos įstatymo efektyvus derinimas pagal ES standartus
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 800 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Didinti Ukrainos konkurencijos politikos skaidrumą ir nuoseklumą toliau derinant nacionalinius teisės aktus su ES standartais, gerinant teisėsaugą ir konkurencijos propagavimą, remiantis glaudesniu Ukrainos ir ES valstybių narių konkurencijos institucijų bendradarbiavimu.

Projekto trukmė: 32 mėn. + 3 mėn.

Plačiau apie projektą: URM pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Vokietija - lyderė, Lietuva (Konkurencijos taryba) - jaunesnioji partnerė
Emocinės pagalbos teikimo telefonu metodologija ir įtinklinimas Ukrainoje
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
18.301 Eur
Projekto tikslas

Pradėti teikti pagalbos telefonu emocinio stabilizavimo ir psichologinio diagnozavimo ir palaikymo paslaugas asmenims, tiesiogiai ir netiesiogiai nukentėjusiems nuo karinių veiksmų.

Projekto rezultatai
 • suformuota ir apmokyta vietinių traumų psichologų savanorių komanda (nemažiau 20 asm.), gebanti teikti pagalbą telefonu tikslinėms grupėms.
 • atliktas pilotinis paslaugų teikimas;
 • parengta vietos sąlygoms pritaikyta metodika, leidžianti teikti kokybiškas pagalbos telefonu paslaugas. Metodikoje bus nustatytos priemonės, integruojančios pirminę pagalbą į bendrą reabilitacijos sistemą.
Projekto vykdytojas
Paramos fondas „Unija 1219"
Europos piliečio formulė
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
8.500 Eur
Projekto tikslas

Skatinti aktyvų Ukrainos jaunų žmonių pilietiškumą suteikiant žinių ir gebėjimų, būtinų organizuoti veiklas, įtraukiančias jaunuolius į Rytų Partnerystės politikos formavimą ir įgyvendinimą bei informacijos apie eurointegracijos naudą sklaidą.

Projekto rezultatai
 • dešimtyje Ukrainos rajonų atsirado pilietinio ugdymo, paremto Europinių vertybių perėmimu, konsultantai;
 • pagal pateiktą metodiką apmokyta apie 1000 jaunuolių;
 • sukurta aktyvų pilietiškumą, europines vertybes propaguojanti aplinka elektroninėje erdvėje;
 • 100 konferencijoje dalyvausiančių žmonių pristatyti projekto rezultatai ir ukrainiečių jaunimo pilietinio dalyvavimo aktualijos.
Projekto vykdytojas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Gebėjimų ugdymas žemės ūkio politikos srityje Ukrainoje
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
19.619 Eur
Projekto tikslas

Padėti Ukrainai įgyvendinant žemės ūkio reformas.

Projekto rezultatai
 • Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerijos (UAPMM), Ukrainos valstybinio fondo (UVF) ir Ukrainos veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybos (UVFT) atstovai supažindinti su:
 • pagrindiniais ES mokėjimo agentūrų (MA) akreditavimo kriterijus reglamentuojančiais ES teisės aktais, su šių kriterijų perkėlimu į nacionalinę teisę ir  įgyvendinimu.
 • UAPMM, UVF ir  UVFT atstovai supažindinti su procesų atsekamumo schemomis, su jų įgyvendinimo praktika (pagal kompetenciją).
 • pateiktas pagrindinių (aktualių) ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių ES MA steigimą ir akreditacijos kriterijus, sąvadas (rusų k.)
 • įvykdytas pilotinis projektas Kijevo ir Ivano-Frankovsko UVF regioniniuose padaliniuose: pateiktas UVF centrinio ir regioninių padalinių struktūros reorganizavimo pasiūlymas (rusų k.)
 • pateiktos pagrindinių MA veiklos procesų atsekamumo schemų gairės (rusų k.).
Projekto vykdytojas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Instruktorių seminaras ir praktiniai mokymai „Branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų neplatinimas ir kontrolė pasienio tikrinimo metu“
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Ukraina
Skirtos lėšos
6.117,77 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie Ukrainos ir Moldovos sienos apsaugos ir muitinės tarnybų pareigūnų  branduolinio saugumo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtros, perduodant Lietuvos mokymo patirtį bei pažangias metodikas.

Projekto rezultatai
 • Ukrainos ir Moldovos pareigūnai susipažino su Lietuvos branduolinio saugumo politika Branduolinio saugumo veikloje dalyvaujančių institucijų sąveikos organizavimo ir koordinavimo procesais
 • Lietuvos projekto dalyviai susipažino su Ukrainos ir Moldovos atitinkamų institucijų veikla
 • Identifikuoti skirtumai ir tapatumai, buvo nagrinėjama jų įtaka veiklos efektyvumui.
Projekto vykdytojas
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Įsitraukime. Bendraukime, Skleiskime Lietuvos patirtį
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Armėnija, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
34.572,86 Eur
Projekto tikslas

Plėsti vystomąjį bendradarbiavimą (toliau –VB) skatinant Lietuvos institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir verslo suinteresuotumą ir gebėjimus dalyvauti tarptautinėse VB programose. Užtikrinti Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse VB programose gerosios praktikos sklaidą.

Projekto rezultatai
 • Gerosios praktikos sklaida padidino viešojo, nevalstybinio ir privataus sektoriaus atstovų motyvaciją ir aktyvesnį dalyvavimą ES it tarptautinių organizacijų finansuojamuose projektuose
 • Stiprintas Lietuvos atstovų dalyvavimo VB projektuose suteikiant palaikymą aukščiausiame lygmenyje
 • Valstybių partnerių institucijų atstovams ir donorams buvo pristatyta ir parodyta Lietuvos institucijų ir įmonių sėkmingai įgyvendinti projektai, pasidalinta gerąja praktika, taip plečiant įvairių formų tarptautinio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir kitų valstybių mąstą
 • Padidėjusi informacijos apie Lietuvos gebėjimus teikti VB paramą sklaida valstybėse partnerėse stiprino Lietuvos, kaip patikimos donorės reputaciją valstybėse paramos gavėjose, ES ir tarptautiniu mastu. Didės Lietuvos atstovų VB projektų paraiškų patrauklumas
 • Rekomendacijų dėl palankesnio teisinio reglamentavimo įgyvendinimo planas sukurė pagrindą kliūčių aktyvesniam dalyvavimui VB programose šalinimui ateityje.
Projekto vykdytojas
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Kūrybinės partnerystės Donbaso mokykloms. Parengiamasis etapas.
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Švietimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
14.783 Eur
Projekto tikslas

Diplomatinės atstovybės projektas.

Projekto rezultatai
 • Remiantis Lietuvos patirtimi parengta koncepciją darbui su Ukrainos mokyklomis, nukentėjusiomis konflikto Ukrainoje metu, kuri apimta mokymo proceso atstatymą, tarpusavio pasitikėjimo didinimą ir pilietinės visuomenės vertybių sklaidą.
Projekto vykdytojas
Asociacija „Kūrybinės jungtys"
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui („Kunigaikščiai Višnioveckiai“)
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
5.000 Eur
Projekto tikslas

Skatinti mokslinį, kultūrinį Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą LDK tema.

Projekto rezultatai
 • Atlikti knygos apie kng.Višnioveckius parengiamieji darbai – įgyvendintos 3 mokslinės tiriančios ekspedicijos Baltarusijoje (aplankant 7 vietas), Lenkijoje (aplankant 7 vietas) ir Ukrainoje (aplankant 10 vietų), kurių metu surasti su kng. Višnioveckiais susiję paveldo objektai ir padarytos jų daugiaplanės nuotraukos, skirtos iliustruoti knygą.
Projekto vykdytojas
VšĮ Istorinės atminties akademija
Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimui
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
134.860 Eur
Projekto tikslas

Padėti Ukrainos vyriausybei sukurti efektyvią ES reikalų koordinavimo sistemą bei įgyvendinti ES ir Ukrainos Asociacijos sutartį bei būtinas ekonomines reformas.

Projekto rezultatai
 • konsoliduotas ES reikalų koordinavimas, spartesnis ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties bei ekonominių reformų įgyvendinimas.
 • perduota geroji Lietuvos patirtis, taip keliant Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų atstovų kompetenciją ES reikalų koordinavimo, ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimo srityje bei motyvaciją ją panaudoti Ukrainoje.
 • Projekto vykdymo metu ilgalaikis ekspertas iš Lietuvos dirbo Ukrainoje ir teikė konsultacijas bei techninę pagalbą dėl efektyvios ES reikalų ir reformų koordinavimo sistemos sukūrimo bei ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimo, įskaitant susitarimą dėl Glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos (AA/DCFTA) bei būtinų ekonominių reformų. Atsižvelgiant į Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų poreikius, inicijuotos trumpalaikių Lietuvos ekspertų konsultacijos AA/DCFTA įgyvendinimo bendraisiais ir sektoriniais klausimais.
 • 2015 m. sausį konsultacijas teikė Lietuvos ekspertas valstybės valdomų įmonių reformos srityje. 2015 m. kovo-balandžio mėn. konsultacijas teikė trumpalaikiai Lietuvos ekspertai sveikatos apsaugos, ES sprendimų priėmimo ir Europos integracijos, audito srityse. 2015 m. rugsėjo-gruodžio mėn. teiktos trumpalaikės konsultacijos energetikos, darbo saugos, būsto energijos efektyvumo didinimo srityse, taip pat skaityta paskaita ES integracijos reikalų srityje dirbantiems valstybės tarnautojams.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai"
Lyčių lygybė nuo Baltijos iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė Women in Democracy
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas, Vietnamas
Skirtos lėšos
6.652,51 Eur
Projekto tikslas

Tęsti inovatyvios tarptautinės internetinės svetainės “Women in Democracy” veiklas.

Projekto rezultatai
 • Užtikrintas nuolatinis tarptautinės internetinės svetainės www.womenindemocracy.org, pristatančios ir skatinančios lyčių lygybę Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse, palaikymas ir techninis aptarnavimas
 • Kasdien atliktas naujienų monitoringas ir naujienų atranka svetainės prieskyroms “Naujienos”, “Opinion”, “Facebook”;  periodiškai pildomos aktualijų prieskyros „Politics“, „Governance and Economy“, „Violence against Women“ ir „International Organizations“, talpinama vaizdinė medžiaga
 • Parengti ir svetainėje patalpinti 4 originalūs interviu su moterimis-regiono lyderėmis (patalpinti prieskyroje “Interviu su lyderėmis”)
 • Parašyti 6 informaciniai ir analitiniai tekstai
 • Sustiprintas Lietuvos, kaip lyčių lygybės koordinatorės regione (Rytų Europa, Kaukazo regionas, Centrinė Azija), vaidmuo
 • Savo veikla svetainė atlieka anti-demokratinės propagandos ir dezinformacijos diskreditaciją regione.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universitetas / Lyčių studijų centras
Pagalba Moldovai ir Ukrainai vykdant teisinio sektoriaus reformą
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Moldova, Ukraina
Skirtos lėšos
10.641.47 Eur
Projekto tikslas

Projekte numatytomis priemonėmis siekti tikslo – prieinamo, efektyvaus, skaidraus, profesionalaus ir socialiai atsakingo teisingumo sektoriaus Moldovos Respublikoje bei Ukrainoje, atitinkančio europinius standartus, užtikrinančio teisės viršenybę ir pagarbą žmogaus teisėms, bei prisidedančio prie visuomenės pasitikėjimo teismais, pasiekimo.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos teisininkų forumas Lietuvoje, kurio metu aptartos šalių partnerių teisinių sistemų reformų aktualiausios problemos, įskaitant  konkrečių teisės aktų projektų, rengiamų Moldovoje ir Ukrainoje nuostatų aptarimas.  Identifikuotos valstybių sistemų ir patirties skirtumai ir tapatumai, aptarta jų įtaka institucijų veiklos efektyvumui, pasidalyta gerąja Lietuvos patirtimi įgyvendinant konkrečius teisės aktus bei Moldovos ir Ukrainos atstovams sudaryta galimybė aplankyti giminingas institucijas Lietuvoje
 • Forume taip pat dalyvaus JAV ambasados Moldovoje atstovai, bus aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės
 • Išversti Lietuvos teisės aktai, kurie yra ypač aktualūs tolesniam Moldovos ir Ukrainos teisinio sektoriaus reformos įgyvendinimui (būtinų išversti teisės aktų sąrašas bus parengtas atsižvelgiant į Forumo dalyvių -institucijų poreikius).
Projekto vykdytojas
Nacionalinė teismų administracija
Pagalba Rytų Ukrainos sritims, reformuojant psichoanalitinės reabilitacijos sektorių
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Sveikatos apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
44.053 Eur
Projekto tikslas

Padėti reformuoti psichosocialinių paslaugų teikimą Rytų Ukrainoje, identifikuojant pagrindines problemas psichosocialinės reabilitacijos paslaugų srityje ir perteikiant gerąją patirtį.

Projekto rezultatai
 • parengtos esamos situacijos kiekvienoje srityje apžvalgos;
 • parengti psichosocialinių paslaugų teikimo galimybių aprašymai kiekvienai sričiai;
 • suteiktos 5 dienų praktinės ekspertų konsultacijos psichoreabilitacijos centrų steigimo klausimais;
 • suorganizuoti specialistų teminiai mokymai kiekvienoje srityje, apmokyta 30 Poltavos ir Dnipro sričių specialistų.
Projekto vykdytojas
LR sveikatos apsaugos ministerija
Parama Ukrainos pilietinei visuomenei ir informacijos sklaida apie europinės integracijos privalumus
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
10.367 Eur
Projekto tikslas

Puoselėti Ukrainos europinę tapatybę ir vertybes, mažinti socialines ir etnines įtampas regionuose, skatinant pilietines iniciatyvas ir tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai
 • padidintas Ukrainos regionų gyventojų informatyvumas apie eurointegracinių procesų raidą ir poveikį;
 • sumažinta socialinė ir etninė įtampa Ukrainos regionuose, paskatintas tolerancijos ugdymas.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos bendradarbiavimas"
Psychological Assistance to children of IDPs
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Parama šalies viduje perkeltiems asmenims
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
5.131 Eur
Projekto tikslas

Diplomatinės atstovybės projektas.

Projekto rezultatai
 • Atlikta IDP vaikų psichologinė diagnostika ir reabilitacija per meno terapiją, žaidimus ir pan., taip pat mobiliame „Vaikų miestelyje“ Dnipre. Komanda psichologų, klounų ir savanorių lankėsi vaikus skirtingose IDP gyvenamosiose vietose, vertino jų būklę, konsultavo, parengė ataskaitą.
Projekto vykdytojas
Charity foundation „Pomogaem“
Rusakalbių Ukrainos sričių gyventojų žinių Europos integraciją gerinimas stiprinant regioninės žiniasklaidos žurnalistų gebėjimus
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
19.339 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti rusakalbių Ukrainos regionų gyventojų pilietinį sąmoningumą, jų ryšį su Ukrainos valstybe, skatinant domėjimąsi ir gerinant žinias apie Europos integracijos teikiamas galimybes.

Projekto rezultatai
 • sustiprintos rusakalbių Ukrainos regionų gyventojų žinios apie Europos integraciją ir jos teikiamas galimybes;
 • pagerintos regioninių žiniasklaidos žurnalistų kompetencijos;
 • analitinis leidinys anglų kalba padėjo vietos politikos analitikams pasiekti tarptautinę bendruomenę ir pateikė jiems požiūrį į procesus Ukrainoje „iš vidaus".
 • sustiprintas „europieriškas" proeuropietiškų žiniasklaidos priemonių Ukrainoje turinys, mažinant skeptiškai Europos integracijos atžvilgiu nusistačiusių gyventojų skaičių.
Projekto vykdytojas
VšĮ Rytų Europos studijų centras
Techninė pagalba Ukrainai standartizacijos srityje
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
5.283 Eur
Projekto tikslas

Parama Ukrainai įgyvendinant nacionalinių standartizacijos ir sertifikavimo sistemų reformą atitinkančias tarptautinių ir europinių sistemų reikalavimus.

Projekto rezultatai
 • atlikta analizė standartizacijos srityje, atsižvelgiant į Ukrainos poreikius perduota patirtis standartizacijos, informacijos apie standartus teikimo, techninio reguliavimo ir atitikties procedūrų srityse.
 • Ukrainos specialistams perteikta Lietuvos standartizacijos sistemos patirtis rengiant ir taikant techninius reglamentus ir standartus bei techninių reglamentų ir standartų atitikties įvertinimo procedūras.
Projekto vykdytojas
Lietuvos standartizacijos departamentas
Ukrainos muitinės institucinių gebėjimų stiprinimas
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
11.992 Eur
Projekto tikslas

Perduoti patirtį ir teorines žinias Ukrainos muitinės pareigūnams tobulinant muitinės veiklos modelius prekių kilmės, muitinio įvertinimo, tikrinimų po muitinio įforminimo ir įgaliotojų ekonominių operacijų vykdytojų (AEO) koncepcijos įgyvendinimo srityse.

Projekto rezultatai
 • suteikta reikiama techninė pagalba Ukrainos muitinei, kuriant bei tobulinant teisingą, vieningą ir nešališką aplinką, užtikrinančią tinkamą muitinio tikrinimo veiksmų ir teisėtos prekybos palengvinimo pusiausvyrą;
 • parengta  metodinė medžiaga prekių muitinės vertės nustatymo ir kontrolės, kilmės, muitinės tikrinimų po įforminimo ir AEO vykdytojo statuso suteikimo koncepcijos įgyvendinimo srityse;
 • parengtos rekomendacijos Ukrainos muitinės administracijai.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos
Ukrainos savivaldybių administracinių ir institucinių galių stiprinimas energetikos srityje
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
11.501 Eur
Projekto tikslas

Perduoti Lietuvos sukauptą patirtį savivaldybių energetikos ūkio valdymo srityje.

Projekto rezultatai
 • atstovai  iš Ukrainos supažindinti su ES direktyvomis energetikos srityje, savivaldybių energetinio ūkio planavimu ir pavyzdiniais energetikos projektais.
 • keturiose savivaldybėse parengti darnios energetikos veiksmų planai;
 • instaliuotas biokuro katilas vienoje iš savivaldybių.
Projekto vykdytojas
VšĮ Kauno Regioninė Energetikos Agentūra
Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerijos ir Ukrainos valstybinės veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
13.360 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerijos ir Ukrainos valstybinės veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybos administracinius ir institucinius gebėjimus įgyvendinant su Europos Sąjungos-Ukrainos asociacijos sutartimi susijusias reformas.

Projekto rezultatai
 • Ukrainos specialistams pristatyta Lietuvos žemės ūkio reformų patirtis  fitosanitarijos, augalų apsaugos produktų priežiūros, gyvulių veislininkystės, pieninės ir mėsinės gyvulininkystės srityse;
 • Pristatyta Lietuvos ŠGP tvarkymo, kontrolės ir priežiūros sistema;
 • Pristatyta Lietuvos patirtis zootechnikos, pieninės ir mėsinės gyvulininkystės, gyvulių genetinės ir prekinės vertės didinimo, pažangių gyvulininkystės technologijų diegimo srityje;
 • Ukrainos specialistai supažindinti su fitosanitarijos ir augalų apsaugos produktų priežiūros sistemomis.
Projekto vykdytojas
LR žemės ūkio ministerija
Viduje perkeltų moterų įgalinimo iniciatyva „Nauja pradžia“
Metai
2015 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, Socialinė apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
15 000 Eur
Projekto rezultatai
 • Skatinta viduje perkeltų moterų integracija ir verslumas Kirovogrado, Lvovo, Donecko, Luhansko srityse. Įvykdyti konsultantų, NGO lyderių apmokymai, seminarai moterims 4 regionuose, 12 inovatyvių verslo seminarų, seminarai apie IDP integraciją su vietinės valdžios atstovais. Informacinių bukletų leidyba.
Projekto vykdytojas
Human Rights Foundation
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Ukrainoje
2014 m.
Dvynių projektas: Parama Ukrainos infrastruktūros ministerijai stiprinti komercinio kelių transporto saugos standartus
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 550 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Remti tolesnį kelių transporto saugos teisės aktų derinimą pagal ES standartus. Gerinti Ukrainos komercinio kelių transporto saugą pagal ES techninius reikalavimus ir geriausią tarptautinę praktiką, siekiant sumažinti eismo įvykių ir jų metu žuvusiųjų skaičių. Įdiegti geriausią eismo organizavimo ir eismo stebėsenos praktiką, įskaitant inžinerinius sprendimus.

Projekto trukmė: 21 mėn.

Plačiau apie projektą: URM pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Lenkija - lyderė, Vokieta, Lietuva (Valstybinė kelių transporto inspekcija) - jaunesniosios partnerės
Gebėjimų ugdymas agrarinės politikos srityje Ukrainoje
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas, Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
15167,99 Eur
Projekto tikslas

Paskatinti ES reikalavimus atitinkančio Ukrainos žemės ūkio modernizavimo ir kaimo plėtros procesus.

Projekto rezultatai

- supažindinta su pagrindiniais ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais investicines ir kompensacines kaimo plėtros priemones ir jų įgyvendinimą Lietuvoje;

- pristatytos Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos investicinės priemonės, skatinančios naujų ūkių kūrimąsi ir jau esamų modernizavimą, technologinių inovacijų juose diegimą (įskaitant gyvulininkystės ir pienininkystės ūkius), kaimo plėtrą ir supažindinta su jų įgyvendinimu praktikoje (kontrolės vykdymas, investicinio projekto įgyvendinimo procesai, susijusių institucijų veikla (Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registrai ir kt.)

- partneriai iš Ukrainos supažindinti su Europos kaimynystės žemės ūkio ir kaimo plėtros programa ir jos administravimo principais.

- supažindinta su pagrindiniais ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais investicines ir kompensacines kaimo plėtros priemones ir jų įgyvendinimą Lietuvoje;

- pristatytos Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos investicinės priemonės, skatinančios naujų ūkių kūrimąsi ir jau esamų modernizavimą, technologinių inovacijų juose diegimą (įskaitant gyvulininkystės ir pienininkystės ūkius), kaimo plėtrą ir supažindinta su jų įgyvendinimu praktikoje (kontrolės vykdymas, investicinio projekto įgyvendinimo procesai, susijusių institucijų veikla (Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registrai ir kt.)

- partneriai iš Ukrainos supažindinti su Europos kaimynystės žemės ūkio ir kaimo plėtros programa ir jos administravimo principais.

Projekto vykdytojas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas - Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui (Kunigaikščiai Ostrogiškiai)
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
50 000 Lt (14 481 Eur)
Projekto tikslas

Skatinti regiono mokslininkų bendradarbiavimą tiriant ir populiarinant LDK istoriją ir paveldą.

Projekto rezultatai
 • Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimo pagrindu sukurtas ir išleistas gausiai iliustruotas leidinys apie kng. Ostrogiškius ir Oršos mūšį prisideda prie bendro visam LDK regionui istorinio ir kultūrinio paveldo propagavimo visuomenėje ir europinio identiteto formavimo.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Istorinės atminties akademija
Lietuvos ekspertinė pagalba Odesos televizijos žurnalistams euroatlantinės integracijos srityje
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
6 468,70 Eur
Projekto tikslas

Stiprinti Odesos regiono gyventojų pilietinį sąmoningumą, jų ryšį su Ukrainos valstybe, skatinant domėjimąsi ir gerinant žinias apie Europos integracijos teikiamas galimybes gerojo valdymo, ekonomikos ir saugumo politikos srityse.

Diplomatinės atstovybės projektas.

Projekto rezultatai
 • Įvykdyti Odesos žurnalistų mokymai Vilniuje, paruošti reportažai apie Lietuvą ir Vilnių, išspausdinti keturi  analitiniai straipsniai apie Ukrainos civilizacinį apsisprendimą, Europos integracijos kelią, mitus, iššūkius bei galimybes einant Vakarų link Odesos regioninėje spaudoje, parengtos ir Odesos regione transliuotos 5 informacinės analitinės laidos, dalyvaujant Lietuvos ekspertams.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Rytų Europos studijų centras
Lietuvos parama Ukrainos pilietinei visuomenei ir eurointegracinių procesų skatinimas
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
11 832,31 Eur
Projekto tikslas

Puoselėti europinę tapatybę ir vertybes, skatinant pilietines iniciatyvas regionuose.

Projekto rezultatai
 • Surengtas seminaras Lvove tema „Eurointegraciniai procesai Ukrainoje: pilietinės visuomenės institucijų indelis" - sustiprintas prie eurointegracijos procesų sklaidos prisidedančių NVO tinklas; parengta informacinė medžiaga apie bendras NVO eurointegracines iniciatyvas ir kvietimas įvairioms organizacijoms bei ekspertams prisijungti prie jų.
 • surengta diskusija Dnipro srities valstybinėje televizijoje ir spaudos konferencija su Lietuvos ekspertu. Sukurtas televizijos filmas privačiame kanale „34"- kanalas", skirtas eurointegracinių idėjų populiarinimui Ukrainoje. Televizijos diskusijos ir filmas transliuoti Dnipro ir Donecko kanale „Donbas".           
 • Odesoje surengta diskusija tema „Ukrainos eurointegracija: nuo mitų iki realybės" ir spaudos konferencija dalyvaujant ekspertams iš Lietuvos. Odesos visuomenės supažindintos su eurointegracijos procesų pozityviu poveikiu, sumažintos ES atžvilgiu nepalankios nuostatos regionuose.
Projekto vykdytojas
Europos integracijos studijų centro filialas Lvove
Moterų vaidmens demokratiniuose procesuose stiprinimas: iššūkiai po 2015 metų
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
50 000 Lt (14 492,8 Eur)
Projekto tikslas

Skatinti lygių galimybių principo įgyvendinimą vystomojo bendradarbiavimo politikoje organizuojant tarptautinę konferenciją.

Projekto rezultatai
 • Bendradarbiaujant su URM VBD suorganizuota 3 dienų tarptautinė konferencija „Moterų vaidmens demokratiniuose procesuose stiprinimas: iššūkiai po 2015 metų", kurioje dalyvavo 150 svečių iš 34 šalių, tarptautinių organizacijų (UN Women, EIGE, Community of Democracies, ŠMT/NCM, ZONTA International) atstovai
 • Konferencijos darbas vyko 5 teminiuose paneliuose: lyderystė, ekonominis įgalinimas, smurtas ir žalinga praktika, socialinių medijų vaidmuo, perspektyvos po 2015-ųjų
 • Konferencijos metu įvyko tarptautinė diskusija lyčių lygybės ir moterų teisių temomis
 • Konferencijos metu dalintasi gerosios praktikos pavyzdžiais ir užmegzti nauji bendradarbiavimo ryšiai
 • Sustiprintas politinis ir pilietinis dialogas
 • Apie renginį rašė įvairūs nacionaliniai naujienų ir tarptautinių organizacijų portalai, jį dalinai finansavo projektas „Lietuvos įsitinklinimo ES skatinimas" (URM)
 • Konferencija organizuota bendradarbiaujant su užsienio ir Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis: Demokratijų bendrijos moterų ir demokratijos darbo grupe, Tarptautinio respublikonų instituto moterų demokratijos tinklu, Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, Lygių galimybių plėtros centru, Vilniaus universiteto lyčių studijų centru ir Švedijos tarptautiniu liberalų centru.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Rytų Europos studijų centras
Seminarai "Pagrindiniai branduolinio saugumo elementai" Armėnijos, Ukrainos ir Moldovos kompetentingų institucijų aukštesniosios grandies pareigūnams
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Geras valdymas
Šalis
Armėnija, Moldova, Ukraina
Skirtos lėšos
23 569 Lt (6 826,05 Eur)
Projekto tikslas

Atlikti Lietuvos ir Armėnijos, Moldovos ir Ukrainos branduolinio saugumo priemonių palyginamąją analizę ir nustatyti gerąją praktiką.

Projekto rezultatai
 • 5 Armėnijos, 6 Moldovos ir 6 Ukrainos institucijų, atsakingų už branduolinį saugumą, aukštesniosios grandies atstovai susipažino su Lietuvos branduolinio saugumo politika
 •  Lietuvos institucijų atstovai susipažino su Armėnijos, Moldovos ir Ukrainos institucijų patirtimi
 • Nustatyti valstybių sistemų ir patirties skirtumai ir tapatumai, aptarta jų įtaka institucijų veiklos efektyvumui.
Projekto vykdytojas
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla
Trečioji tarptautinė jaunųjų lyderių akademija „Jaunimo dalyvavimas politinėje veikloje: iššūkiai ir galimybės
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Armėnija, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
30 000 Lt (8 688,6 Eur)
Projekto tikslas

Motyvuoti ir paruošti jaunuosius lyderius iš Rytų partnerystės šalių profesionaliai politinei karjerai; stiprinti egzistuojantį jaunųjų lyderių tinklą.

Projekto rezultatai
 • 62 jaunieji lyderiai iš Rytų partnerystės šalių įgijo jaunam sėkmingam politikui reikalingų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių; prie jaunųjų lyderių tinklo prisijungė 15 organizacijų.
Projekto vykdytojas
Asociacija Young Leaders Forum
TV programa „Saugumo panorama" Odesos telekanaluose Glas, Plius, Tarybų šalis ir radijo stotyje Glas.
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
5790 Eur
Projekto tikslas

Skatinti informacijos apie Europinės integracijos naudą sklaidą.

Projekto rezultatai
 • Parengtas ir Odesos regioninėje televizijoje ir radijuje transliuotas laidų ciklas „Saugumo panorama". Iš viso 6 televizijos laidos (5 pagal projektą ir viena papildoma). Kiekvienos laidos trukmė: 35-40 min.
Projekto vykdytojas
Akcinė radijo ir televizijos kompanija „Glas"
Finansavimo šaltinis
LR ambasada Ukrainoje
Ukrainos Europos integracijos viešasis diskursas: mitų įveikimas
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
11 981,51 Eur
Projekto tikslas

Prisidėti prie Ukrainos, ypač pietinių ir rytinių jos regionų, viešojo Europos politikos diskurso kokybės ir taip puoselėti europinę tapatybę ir vertybes, skatinant pilietines iniciatyvas regionuose.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti 4 Lietuvos ekspertų vizitai į Ukrainą (į Odesą/Mykolajevą ir Zaporožę/Charkovą), kurių metu skaitytos paskaitos Europinės integracijos tema šių miestų universitetuose, vyko susitikimai su vietos bendruomenėmis, žiniasklaidos atstovai, parengti trumpi reportažai vietos televizijose. Pagilintos regiono visuomenės žinios ir sumažintos neigiamos nuostatos Europinės integracijos atžvilgiu;
 • Surengti 8 Ukrainos žurnalistų, politikos apžvalgininkų ir analitikų mokymai Lietuvoje, kuriuose Lietuvos žurnalistai, Europinės integracijos ekspertai ir anti-propagandos specialistai pristatė metodologinę medžiagą ir perdavė žinias savo kolegoms iš Ukrainos.
 • Parengti 8 analitiniai straipsniai apie Europinės integracijos mitus ir publikuoti įvairiuose Ukrainos interneto portaluose.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Rytų Europos studijų centras
Zenono Norkaus knygos „Nepasiskelbusi imperija. Lietuvos didžioji kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu" (Vilnius: Aidai, 2009) išleidimas ukrainiečių kalba
Metai
2014 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
7 530,12 Eur
Projekto tikslas

Puoselėti bendrą LDK istorinį ir kultūrinį paveldą.

Diplomatinės atstovybės projektas.

Projekto rezultatai
 • Atliktas knygos Z. Norkaus knygos vertimas į ukrainiečių kalbą, teksto literatūrinis ir techninis redagavimas, įsigytas popierius spaudai, surinkti žemėlapiai, sukurtas knygos viršelis, suformatuotas ir iš dalies parengtas knygos maketas (vietoje licencijos įsigijimo, nes to padaryti buvo neįmanoma dėl piniginių pervedimų apribojimo į užsienio šalis). Knyga parengta tolesnėms priešleidybinėms procedūroms.
Projekto vykdytojas
Ribotos atskaitomybės bendrovė (LTD) dienraštis „Kritika"
2013 m.
Dvynių projektas: Pagalba atvirai ir skaidriai žemės ūkio paskirties žemės rinkos plėtrai Ukrainoje
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas, Žemės ūkis
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
1 800 000 EUR (ES biudžeto lėšos)
Projekto tikslas

Remti Ukrainą kuriant atvirą ir skaidrią žemės ūkio paskirties žemės rinką, tobulinant žemės ūkio paskirties žemės rinkos ir valstybinės žemės valdymo mechanizmą pagal geriausią ES valstybių narių praktiką.

Projekto trukmė: 24 mėn.

Plačiau apie projektą: pranešime spaudai.

Projekto vykdytojas
Nyderlandai - lyderė, Vokieta, Lietuva (Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba, Registrų centras) - jaunesniosios partnerės
Idėjų bankas Rytų Partnerystės aukščiausio lygio susitikimui artėjant: kaip sustiprinti ES Rytų partnerystės iniciatyvą?
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Moldova, Ukraina
Skirtos lėšos
8.056 Lt
Projekto tikslas

Rytų partnerystės silpnybių ir stiprybių įvertinimas, rekomendacijos tolesnei ES Rytų partnerystės plėtotei, ypač įsigaliojus laisvos prekybos susitarimams tarp ES ir šalių partnerių bei beviziam režimui.

Projekto rezultatai
 • 2013 m. spalio mėnesį, prieš Vilniuje vykusį ES Rytų partnerystės Viršūnių susitikimą, buvo surengta tarptautinė apskritojo stalo diskusija. Diskusijos metu suformuluotos rekomendacijos kaip sustiprinti ES Rytų partnerystės iniciatyvą. Diskusijoje dalyvavo 2 ekspertai iš Moldovos ir Ukrainos  , Lietuvos ekspertai, šalių partnerių diplomatinių atstovybių atstovai, URM atstovai.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras"
Įgalinimo politikos programa moterims su negalia "Būk įdarbinta"
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, Socialinė apsauga
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
47.000 Lt
Projekto tikslas

Pasinaudojant Lietuvos patirtimi, pagerinti moterų su negalia įsiliejimo į darbo rinką galimybes ir sustiprinti vietinių NVO ir neįgaliųjų organizacijų atstovavimo šiai visuomenės grupei gebėjimus kovoje su darbo teisių pažeidimais ir diskriminacija (3 Ukrainos regionai).

Projekto rezultatai

Surengti tarpregioniniai multiplikatorių mokymai, kurių metu, pasinaudojant partnerių iš Lietuvos metodika, 15 moterų su negalia buvo apmokytos atstovavimo darbo santykiuose ir pilietinių teisių gynimo srityse ir yra kompetentingos perteikti įgytas žinias kitoms neįgalioms moterims.

Suorganizuoti seminarai 3 Ukrainos regionuose, kurių metu nevyriausybinių organizacijų, įdarbinimo centrų ir žiniasklaidos atstovai buvo supažindinti su atstovavimo darbo santykiuose ir antidiskriminacijos pažeidžiamų visuomenės grupių atžvilgiu praktika Lietuvoje.

Surengti 9 neformalaus ugdymo metodika paremti asmeninio tobulėjimo mokymai, kuriuose dalyvavo 180 moterų bei 21 paskaita įsidarbinimo tematika (302 dalyvės moterys).

Surengtos darbų mugės 3 Ukrainos regionuose, kurių metu 135 moterys su negalia turėjo galimybę pristatyti save įdarbinimo centrams ir vietiniams darbdaviams.

Įvyko 6 apvaliojo stalo diskusijos neįgalių moterų darbo politikos bei profesinio mokymo temomis.

Projekto vykdytojas
Nevyriausybinė organizacija "Žmogaus teisių fondas" (Ukraina)
Informacijos apie europiečių vertybes bei gyvenimo kokybės standartus suteikimas visuomenei regioninei žiniasklaidai dalyvaujant
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
7.668 Lt
Projekto tikslas

LR ambasados Ukrainoje projektas. TIKSLAS: remiantis regioninių (vietinių) žiniasklaidos priemonių pagalba, suteikti daugiau žinių Ukrainos visuomenei, ypač regionų gyventojams, apie ES vertybes, standartus, gyvenimo kokybę.

Projekto rezultatai

Kijeve surengtas seminaras “Ukrainos integracija į ES ir žiniasklaida“ (57 dalyviai, iš jų 31 žurnalistas iš įvairių Ukrainos regionų, 13 lektorių ir 5 žurnalistikos specialybės studentai ir 8 visuomeninių organizacijų atstovai).

Pagerėjusios Ukrainos visuomenės žinios apie ES vertybes, standartus ir Ukrainos integracijos į ES privalumus, perduota Lietuvos narystės ES patirtis, pagerėjęs Ukrainos žurnalistų informuotumas apie ES, po seminaro paskelbti straipsniai regionų žiniasklaidoje.

Projekto vykdytojas
Nevyriausybinė organizacija „Demokratinis veiksmas“ (Ukraina)
Lietuvos patirties perdavimas ir parama Ukrainoje vykstantiems eurointegraciniams procesams, parama pilietinei visuomenei, moterų socialinio aktyvumo ir verslumo skatinimas
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
46.691 Lt
Projekto tikslas

Integruoti Ukrainą į europinę erdvę, išnaudojant ES Rytų partnerystės iniciatyvą pilietinės visuomenės, demokratijos ir savivaldos ugdymo srityse.

Projekto rezultatai
 • Lvove surengta vieša diskusija (virš 50 dalyvių), skirta ES ir Ukrainos Asociacijos Sutarties pasirašymo problemų aptarimui ir  Lietuvos pirmininkavimo ES aspektų bei jų tiesioginio poveikio Ukrainai pristatymui. Tokiu būdu paskatintas visuomenės aktyvumas dalyvauti diskusijose apie eurointegracijos iššūkius, sutelktas žiniasklaidos dėmesys eurointegracinių reformų ir demokratinių procesų problemoms šalyje.
 • Sukurta ir Krymo televizijoje transliuota laida, skirta Ukrainos eurointegraciniams siekiams remti. Filmavimo darbai atlikti Briuselyje ir Kryme (Lietuvos dienų metu).
 • Dviejuose Donecko srities miestuose surengti moterų mokymai (35 dalyvės), kurie pagilino jų žinias apie nuosavo verslo steigimą ir vystymą bei padidino asmenines socialines kompetencijas.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Europos integracijos studijų centras“
Lietuvos patirties perdavimas, diegiant Ukrainoje efektyvią nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo kontrolės sistemą pagal ES reikalavimus
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
36.053 Lt
Projekto tikslas

Padėti kurti Ukrainos nacionalinės paramos žemės ūkiui administravimo kontrolės sistemą pagal ES reikalavimus.

Projekto rezultatai
 • Lietuvos Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA) ekspertų ( 4 asm.) vizito Kijeve metu Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerijos ir Valstybinės veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybos atstovai supažindinti su:

  1) ES mokėjimo agentūrų akreditacijos kriterijais;
  2) ES investicinės paramos žemės ūkio sektoriuje administravimo sistema;
  3) ES investicinės paramos kontrolės vykdymo sistema.

NMA ekspertai aptarė galimas paramos administravimo schemas Ukrainoje, kurios labiau atitiktų šiuo metu galiojančius ES akreditacijos reikalavimus.

 • Vizito Lietuvoje metu  (7 asm.)  iš Ukrainos lankėsi NMA struktūriniuose padaliniuose ir kartu atliko konkrečias padaliniui priskirtas praktines užduotis, tokias kaip:

  1) GPS naudojimas;
  2) NMA informacinių sistemų naudojimas (Kaimo plėtros priemonių administravimo sistema, Pareiškėjų registravimo informacinė sistema ir kt.).
   
 • Seminarų Vilniuje metu ukrainiečiai taip pat supažindinti su:

  1) ES investicinės paramos žemės ūkio sektoriuje administravimo procedūromis;
  2) ES investicinės paramos kontrolės vykdymo procedūromis;
  3) Finansinio poreikio prognozių sudarymo metodologija.
Projekto vykdytojas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Lyčių lygybė nuo Baltijos jūros iki Vidurinės Azijos: tarptautinė internetinė svetainė "Women in Democracy"
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas, Vietnamas
Skirtos lėšos
35 914 Lt
Projekto tikslas

Tęsti tarptautinės internetinės svetainės www.womenindemocracy.org, pristatančios ir skatinančios lyčių lygybę Demokratijų bendrijos ir kitose šalyse (ypač Rytų Europos, Kaukazo regiono, Centrinės Azijos), palaikymą ir plėtrą (nuo 2012 m.)

Projekto rezultatai
 • Projekto metu buvo atliekamas kasdieninis naujienų ir informacinių bazių monitoringas moterų padėties ir lyčių lygybės klausimais
 • Užmegzti kontaktai su 15 valstybių tikslinėmis regiono NVO, buvo atliekama nacionalinių vyriausybių dokumentų ir teisinės medžiagos analizė bei vykdomų iniciatyvų lyčių lygybės srityje pristatymas
 • Parengta ir tinklapyje publikuota Lietuvos visuomenės supažindinimui su lyčių lygybės įgyvendinimo iniciatyvomis regione skirta medžiaga
 • Organizuotas kelių dienų trukmės internetinis forumas aktualiais lygių galimybių klausimais. Pagrindinis rezultatas – efektyviai veikianti svetainė.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras
Moterų Lyderystė demokratijos stiprinimui (Empowering Women - Strengthening Democracy)
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
34.000 Lt
Projekto tikslas

Skatinti lygiavertį moterų pilietinį ir politinį dalyvavimą Baltarusijoje ir Ukrainoje, stiprinti jų lyderystės kompetencijas.

Projekto rezultatai
 • Organizuojamas forumas „Priemonės ir taktikos komunikuojant savo poziciją“ Vilniuje
 • Parengtos veiksnių, trukdančių ir skatinančių aktyvesnį jaunų moterų dalyvavimą pilietiniame ir politiniame gyvenime apžvalgos
 • Remiantis apžvalgomis išleistas leidinys ir sukurtas trumpametražis filmas.
Projekto vykdytojas
VšĮ "Lygių galimybių plėtros centras"
Nepaprastoji Lietuva!
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
10.383 Lt
Projekto tikslas

ES integracijos privalumų bei Lietuvos populiarinimas Ukrainos visuomenėje, išnaudojant Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai 2013 m.

LR ambasados Ukrainoje projektas.

Projekto rezultatai

Surengta 2 mėn. trukmės radijo viktorina apie Lietuvą populiarioje Ukrainos komercinėje radijo stotyje,.

Padidėjęs Lietuvos matomumas Ukrainoje, padidėjęs Ukrainos visuomenės dėmesys Lietuvai ir jos ryšiams su Ukraina, didelei  Ukrainos auditorijai pristatyta Lietuvos narystės ES patirtis.

Projekto vykdytojas
Nevyriausybinė organizacija „Žmogaus teisių fondas“ (Ukraina)
Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės vaidmens stiprinimas sprendimų priėmimo procese
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Armėnija, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
99.208 Lt
Projekto tikslas

Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės stiprinimas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai kontekste.

Projekto rezultatai
 • 2013 m. lapkričio 27-29 d. Vilniuje suorganizuota Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės konferencija. Konferencija tapo platforma išsamiai diskusijai, kaip efektyviau remti pilietinės visuomenės vystymąsi Rytų partnerystės šalyse, stiprinti jos pajėgumus dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Ypač pasiteisino renginyje vykęs dialogas tarp Rytų partnerystės ir ES šalių narių ekspertų ir pilietinės visuomenės atstovų.
 • Konferencijos tikslinės grupės: Rytų partnerystės šalių pilietinės visuomenės forumo dalyviai, Vietinių ir tarptautinių NVO, politinių fondų, organizacijų, „smegenų centrų“, dirbančių Rytų partnerystės šalyse atstovai, ES Komisijos atstovai bei didžiausių tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo agentūrų, dirbančių regione, atstovai.
 • Konferencijoje dalyvavo 378 dalyviai ir 211 žiniasklaidos atstovų. Tiesioginę transliaciją stebėjo apie 7000 žiūrovų iš įvairių šalių.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Rytų Europos studijų centras"
Tarptautinė jaunųjų lyderių akademija „Demokratijos plėtra Europos Rytų partnerystės šalyse: iššūkiai ir galimybės“
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
25 000 Lt
Projekto tikslas

Lietuvos pirmininkavimo Demokratijų bendrijoms (DB) 2010-11 m. metu pradėtų veiklų, susijusių su jaunimo tema, tąsa bei DB dimensijos stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • Vilniuje organizuota antra tarptautinė lyderių akademija „Demokratijos vystymas Europos Rytų partnerystės šalyse: iššūkiai ir galimybės“. Apie 50 dalyvių: politologai, jaunimas, NVO atstovai bei žmogaus teisių gynėjai iš Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Estijos, Gruzijos, JAV, Lietuvos, Moldovos, Serbijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos - su Lietuvos politikais diskutavo apie Rytų Europos regiono skirtingą demokratinę transformaciją, valstybių pasiekimus ir iššūkius.
Projekto vykdytojas
Asociacija „Young Leaders Forum“
Techninė pagalba Ukrainos muitinei tarifinio prekių klasifikavimo srityje
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
30.759 Lt
Projekto tikslas

Suteikti pagalbą Ukrainos muitinės tarnyboms, pristatant gerąją Lietuvos muitinės patirtį tarifinio prekių klasifikavimo srityje, pateikti rekomendacijas Ukrainos muitinės tarifinio prekių klasifikavimo sistemos tobulinimui.

Projekto rezultatai

Seminarų Kijeve ir Lvove  metu 60 muitininkų buvo išsamiai supažindinti su ES muitų teise, reglamentuojančia tarifinį prekių klasifikavimą, šios muitinės veiklos srities infrastruktūra Lietuvos muitinėje bei įvairių lygių muitinės įstaigų funkcijomis, tarifinio prekių klasifikavimo kontrolės priemonėmis ir metodais.

Praktinių seminarų Lietuvoje metu 8 Ukrainos muitinės pareigūnai stebėjo Lietuvos muitininkų atliekamus tarifinio prekių klasifikavimo kontrolės veiksmus ir laboratorinius tyrimus.

Lietuvos muitinės ekspertų komanda, identifikavusi keletą itin komplikuotų šios srities klausimų Ukrainos muitinėje, parengė jų sprendimo rekomendacijas.

Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
Trijų dalių dokumentinio filmo „Tarp Nemuno ir Dniepro“ užbaigimas: ukrainietiškos versijos gamyba (vertimas, titravimas, įgarsinimas) ir DVD gamyba
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
7.000 Lt
Projekto tikslas

Pristatyti Lietuvos ir Ukrainos visuomenei Lietuvos ir Ukrainos istorinius ir šiuolaikinius ryšius, Ukrainos lietuvių gyvenimą, taip pat garsius Ukrainos žmones, susijusius su Lietuva.

LR ambasados Ukrainoje projektas.

Projekto rezultatai

Sukurtas trijų dalių dokumentinis filmas “Tarp Nemuno ir Dnepro”, išsamiai apžvelgiantis Lietuvos ir Ukrainos istorinius ir šiuolaikinius ryšius, įgarsintas lietuvių ir ukrainiečių kalbomis. Kijeve pristatytas apie 100 Ukrainos lietuvių bendrijų atstovams ir ukrainiečiams.

Projekto vykdytojas
UAB „Jano studija“
Tvarus energijos planavimas: tarptautinis bendradarbiavimas ir Geriausia Merų pakto praktika
Metai
2013 m.
Bendradarbiavimo sritys
Aplinkosauga ir klimato kaita
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
31.875 Lt
Projekto tikslas

Sustiprinti Ukrainos vietos valdžios gebėjimus tvarios energetikos srityje bei supažindinti su tvaraus energijos planavimo teikiama nauda, kartu įtraukiant visuomenę į energetikos politikos planavimą.

Projekto rezultatai
 • Parengtas Lietuvos ir kitų Europos miestų patirtimi paremtas gerosios praktikos bukletas tvaraus energetikos planavimo srityje. Pristatytas ir išdalintas 50-čiai savivaldos ir NVO atstovų Černigovo regione (elektroninės versijos).
 • Surengti 3 seminarai savivaldos ir NVO atstovams Černigovo regiono miestuose, skirti pristatyti Merų pakto įgyvendinimo ir tvarios energetikos veiksmų planų rengimo praktiką kitose valstybėse. 125 savivaldos ir NVO atstovai susipažino su Merų pakto įgyvendinimo teikiama nauda.
 • Suorganizuotas vizitas į Lietuvą, kurio metu 8 ukrainiečių delegacija dalyvavo susitikimuose su savivaldos ir regioninių agentūrų atstovais, mokymų ir diskusijų metu patobulino žinias energetikos planavimo srityje. Seminarų Lietuvoje metu pasidalinta Lietuvos patirtimi energetikos efektyvumo srityje.
Projekto vykdytojas
Nevyriausybinė organizacija "Dobrochyn" centras (Ukraina)
2012 m.
Atverk akis demokratijai: Informacinė jaunimo tinklaveika Kitos šalys partnerės: Ukraina
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Gilinti jaunų nepriklausomų visuomenės informavimo priemonių atstovų iš Baltarusijos, Ukrainos ir Lietuvos demokratines vertybes skatinančio visuomenės informavimo profesines kompetencijas atsižvelgiant į lyčių lygybės aspektą.

Projekto rezultatai
 • Jauni nepriklausomų visuomenės informavimo priemonių atstovai iš Baltarusijos, Ukrainos ir Lietuvos gilino profesines demokratines vertybes skatinančio visuomenės informavimo kompetencijas: rengė fotoreportažus (nuotraukas) socialiai jautriomis temomis, akcentuojant lyčių aspektus ir pagarbos įvairovei, demokratijos klausimus
 • Visose trijose šalyse surengta atrinktų foto darbų paroda.
Projekto vykdytojas
VšĮ Lygių galimybių plėtros centras
Demokratijų forumas: internetinė lyčių lygybės svetainė
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Visuomenės informavimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Sukurti forumą su aktualiomis moterų teisių realijomis ( talpinanti naudingus dokumentus, gerųjų praktikų pavyzdžius), skatinanti temines diskusijas bei padedantis įgyvendinti lyčių lygybę regiono ir kitose Demokratijų bendrijos šalyse.

Projekto rezultatai
 • Sukurta internetinė svetainė http://www.womenindemocracy.org/ atitinkanti projekto tikslus
 • Turinys nuolat atnaujinamas
 • Toliau vykdomas bendradarbiavimas su NVO Rytų Europos, Kaukazo regiono ir Centrinės Azijos šalyse.
Projekto vykdytojas
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui Šalys partnerės: Ukraina
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Plėtoti regiono šalių mokslininkų bendradarbiavimą ir taip prisidėti prie bendro visam LDK regionui istorinio-kultūrinio paveldo propagavimo.

Projekto rezultatai
 • Ukrainiečių kalba išleista knyga „Kunigaikščiai Radvilos“.
Projekto vykdytojas
VšĮ Istorinės atminties akademija
Lietuvos Metrikos rengimas, tyrinėjimas ir publikavimas Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Kitos šalys partnerės: Ukraina
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Palaikyti ir tęsti Lietuvos Metrikos knygų rengimą, tyrinėjimą ir publikavimą (knygų Nr. 18 ir 32 rengimas spaudai, publikavimas) Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje bendradarbiaujant trijų šalių mokslininkams.

Projekto rezultatai
 • Parengta ir išleista Lietuvos Metrikos 32 knyga
 • Baigta rengti spaudai Lietuvos Metrikos 18 knyga
 • Sukurti būsimo informacinio leidinio „Lietuvos Metrika: bendra praeitis – bendra dabartis“ straipsniai lietuvių, baltarusių ir ukrainiečių kalbomis.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Parlamentarų vaidmuo stiprinant demokratiją Rytų Europoje: pakeliui į demokratines visuomenes“
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
22.038 Lt
Projekto tikslas

Vilniuje surengti ES Rytų kaimynystės šalių politikų bei nevyriausybinių organizacijų atstovų susitikimą su aukšto rango politikais iš JAV, ES valstybių narių ir Demokratijų Bendrijos Parlamentinio Forumo nariais.

Projekto rezultatai
 • LR Seime surengta tarptautinė konferencija, kurioje dalyvavo apie 100 dalyvių iš 12 šalių.
 • Priimta ir paskelbta deklaracija, smerkianti autoritarinius ir totalitarinius režimus, reiškianti paramą opozicijos atstovams autokratinėse ir totalitarinėse valstybėse.
 • Parengtas ir išsiųstas kreipimasis į Ukrainos Prezidentą, prašant buvusiai Ukrainos premjerei J. Tymošenko suteikti galimybę gauti sveikatos priežiūrą už Ukrainos ribų.
 • Parengta ir išleista (600 vnt.) konferencijos brošiūra.
Projekto vykdytojas
Asociacija „Parliamentary Forum for Democracy“
Projektas „Parlamento rinkimų Ukrainoje stebėjimas“
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
10.000 Lt
Projekto tikslas

4 trumpalaikių Lietuvos (nacionalinių) stebėtojų dalyvavimas Ukrainos parlamento rinkimų, įvykusių 2012 m. spalio 28 d., procese.

LR ambasados Ukrainoje projektas

Projekto rezultatai
 • Keturi Lietuvos ekspertai dirbo Ukrainoje tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos sudėtyje (Lietuva, Lenkija, Vokietija) spalio 25 -31 d. Lietuvos ekspertai dirbo Černihivo srities Nižino mieste ir Kijeve. Šių ekspertų ataskaitos prisidėjo prie tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos ataskaitos apie parlamento rinkimų Ukrainoje atitikimą demokratijos standartams.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Rytų Europos studijų centras“
„Demokratijos link: efektyvi diasporos pagalba“ Šalys partnerės: Moldova, Ukraina, Armėnija, Azerbaidžanas.
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Moldova, Ukraina
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Sukurti unikalų Vidurio Rytų Europos šalių diasporų atstovų tinklą Vakarų Europoje bei ugdyti aktyvius, kompetentingus ir operatyviai veikiančius Vidurio Rytų Europos šalių diasporų lyderius.

Projekto rezultatai
 • 17 atstovų, kilusių iš Azerbaidžano, Baltarusijos, Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos ir šiuo metu gyvenančių užsienyje, dalyvavo tarptautinėje  konferencijoje „Demokratija ir diaspora“, kurios metu  apsikeista patirtimi, akcentuotos Lietuvos diasporos gilios tradicijos ir bendradarbiavimo su tėvyne patirtis. 
Projekto vykdytojas
Europos lietuvių kultūros centras Vokietijoje (ELKC)
„Dokumentinių televizijos laidų „Tarp Nemuno ir Dniepro: tęsiant Maironio semestrus“ parengimas“
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
8.500 Lt
Projekto tikslas

Sukurti dokumentinių TV laidų ciklą, skirtą istorinių ir dabartinių Lietuvos ir Ukrainos ryšių įamžinimui ir populiarinimui. Projektas taip pat skirtas Maironio 150-ųjų gimimo metinių minėjimui.

LR ambasados Ukrainoje projektas

Projekto rezultatai
 • Sukurtas trijų dokumentinių TV laidų ciklas „Tarp Nemuno ir Dniepro: tęsiant Maironio semestrus“, nufilmuota 40 valandų vaizdo medžiagos devyniuose Ukrainos regionuose.
 • Filmavimo metu surasti nauji, anksčiau nežinomi lietuvybės pėdsakai Ukrainoje.
Projekto vykdytojas
UAB „Jano studija“
„Lietuvos patirties perdavimas ir parama Ukrainoje vykstantiems euro-integraciniams procesams: parama pilietinei visuomenei, moterų socialinio aktyvumo skatinimui ir socialinės bei religinės įtampos mažinimui Kryme“
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
52.339 Lt
Projekto tikslas

Įtraukti Lvovo regiono pilietinę visuomenę į Ukrainos integracijos į ES perspektyvų aptarimą. Supažindinti Donecko moterų organizacijų lyderes su Lietuvos patirtimi skatinant moterų verslumą ir socialinį aktyvumą. Aptarti jautrias ir ginčytinas euro-integracines bei istorines temas televizijos laidos tiesioginiame eteryje Kryme.

Projekto rezultatai
 • Lvove surengtas seminaras apie Ukrainos problemas ir perspektyvas Europos Sąjungoje. Dalyvavo ekspertai iš Lietuvos, Ukrainos visuomeninių organizacijų, žiniasklaidos atstovai, kiti visuomenės veikėjai. Diskusija paskatino Ukrainos pilietinės visuomenės aktyvumą ir prisidėjo prie vietos visuomenės nuomonės ir vertybių formavimo, žiniasklaidos dėmesio euro-integracinei problematikai bei demokratinių procesų šalyje skatinimo.

 •  

  Rugsėjo 24-28 d. keturios Donecko regiono verslininkės ir visuomenininkės lankėsi Lietuvoje – užmegztas bendradarbiavimas, pasidalinta patirtimi ir diskutuota apie tai, kaip Lietuva pasiekė pažangos įgyvendindama lyčių lygybę versle ir politikoje.

 •  

  Birželio 22 d. „ITV-Krym“ televizijos tiesioginiame eteryje surengta debatų laida „Liaudies verdiktas“, kurioje diskutuota apie Ukrainos perspektyvas Europoje.

Projekto vykdytojas
Europos Integracijos Studijų Centro Filialas Lvove, Ukraina
„Lietuvos žemės ūkio sektoriaus svarbiausių pasiekimų, naujausių standartų ir eurointegracijos patirties dalijimasis su Ukrainos žemės ūkio atstovais“
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
28.548 Lt
Projekto tikslas

Paskatinti modernių europinių technologijų ir metodų panaudojimą grūdų supirkimo, saugojimo, apdorojimo procesuose bei sudaryti prielaidas grūdų apskaitos modernizavimui šalyje, siekiant mažinti patiriamus nuostolius ir sudaryti geresnes sąlygas eksportui. Supažindinti su ES standartais ir rekomendacijomis šioje srityje.

Projekto rezultatai
 • Atlikta Ukrainos žemės ūkio sektoriaus bendroji grūdų apskaitos ir kokybės nustatymo procesų bei susijusių reglamentų analizė ir parengtos rekomendacijos.
 • Lapkričio 8 d. suorganizuota konferencija, kurioje buvo pristatyti projekto rezultatai. Dalyvavo apie 50 dalyvių – grūdų versle dalyvaujančių įmonių darbuotojai, žemės ūkio produkcijos gamintojų ir perdirbėjų asociacijos, žemės ūkio sektoriaus darbdavių asociacijų ir vietinių valdžios institucijų atstovai.
Projekto vykdytojas
Lietuvos ūkininkų sąjunga
„Lucko suvažiavimas – rašytojų, poetų ir vertėjų forumas“
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
43.812 Lt
Projekto tikslas

Sutvirtinti ir išplėsti Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos menininkų ryšius, pristatyti Ukrainos auditorijai regiono šalių menininkų kūrybą. Skatinti ir puoselėti šių šalių autorių poezijos vertimų kultūrą ir prestižą.

Projekto rezultatai
 • Surengtas tarptautinis forumas Lucke, kuriame vyko diskusijos, kūrybinės dirbtuvės ir vertimai, parodos atidarymas, suvaidinti du spektakliai, įvyko muzikos ir poezijos renginys „Magnus Ducatus Poesis“.
 • Forumo dalyviai – Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos ir kitų šalių menininkai – pristatė savo kūrybą, pasidalino patirtimi, susipažino su Lietuvos kultūrine spauda ir leidybos tradicijomis.
Projekto vykdytojas
VšĮ Rašytojų sąjungos fondas
„Moterų darbo teisių apsaugos iniciatyva“
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
8.545 Lt
Projekto tikslas

Pagerinti Ukrainos kaimiškų gyvenviečių moterų galimybes įsidarbinti, suteikti praktinių žinių darbo teisių klausimais, taip pat stiprinti vietinių NVO, propaguojančių darbo teises ir kovojančių su šių teisių pažeidimais, gebėjimus.

LR ambasados Ukrainoje projektas

Projekto rezultatai
 • Apie 500 Ukrainos Vinnycios ir Černivcų sričių kaimiškų gyvenviečių darbo neturinčioms moterims buvo suteiktos žinios darbo teisių klausimais, taip pat žinios, padedančios ieškoti darbo ir bendrauti su darbdaviais.
 • Šiuo tikslu Storožinec ir Mohiliv-Podilskij miestuose buvo surengti du mokomieji seminarai ir dvi „laisvų darbo vietų mugės“. Renginiuose dalyvavo 25 vietinių NVO atstovai, kurie dalijosi savo patirtimi kovojant su darbo teisių pažeidimais.
 • 100 egz. tiražu išleistas vadovas tolesniems mokymams.
Projekto vykdytojas
Visuomeninė organizacija „Žmogaus teisių fondas“
„Pagalba Ukrainos valstybinei žuvininkystės agentūrai, stiprinant administracinius gebėjimus žuvininkystės sektoriaus administravimo srityje bei integruojantis į ES“
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
33.524 Lt
Projekto tikslas

Remti Ukrainos žuvininkystės sektoriaus modernizavimą, supažindinti Ukrainos specialistus su ES reikalavimais ir jų taikymo patirtimi.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti du Lietuvos ekspertų vizitai į Ukrainą ir vienas Ukrainos specialistų vizitas į Lietuvą, kurių metu Ukrainos atstovai buvo supažindinti su ES žuvininkystės kontrolės sistema ir kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba priemonėmis, žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose sistema Lietuvoje ir žuvininkystės sektoriaus organizacijų vaidmeniu ES bendrojoje žuvininkystės politikoje.
 • Parengtos Lietuvos ekspertų rekomendacijos ir pasiūlymai Ukrainos valstybinei žuvininkystės agentūrai dėl jūrų žvejybos kontrolės priemonių tobulinimo, žuvininkystės sektoriaus organizacijų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo stiprinimo ir dėl nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių žuvininkystę, derinimo su ES teise.
Projekto vykdytojas
LR žemės ūkio ministerija
„Parlamento rinkimų Ukrainoje stebėjimas“
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
50.000 Lt
Projekto tikslas

3 ilgalaikių Lietuvos (nacionalinių) stebėtojų dalyvavimas Ukrainos parlamento rinkimų, įvykusių 2012 m. spalio 28 d., procese. Lietuvos stebėtojų dalyvavimas svarbus užtikrinant bendrą objektyvų rinkimų vertinimą tarptautinės demokratinės bendrijos vardu.

LR ambasados Ukrainoje projektas

Projekto rezultatai
 • Trys Lietuvos ekspertai dirbo Ukrainoje tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos sudėtyje (Lietuva, Lenkija, Vokietija) rugsėjo 23 d.-lapkričio 3 d.
 • Du ekspertai buvo dislokuoti Odesos regione, vienas – Lvovo regione. Šių ekspertų tarpinės ir galutinės ataskaitos prisidėjo prie tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos ataskaitos apie parlamento rinkimų Ukrainoje atitikimą demokratijos standartams.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Rytų Europos studijų centras“
„Pasaulio tautų teisuolių pagerbimo ceremonija“
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
7.956 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie kasmetinės Pasaulio tautų teisuolių pagerbimo ceremonijos organizavimo, siekiant aktyvaus Lietuvos vaidmens užtikrinant istorinį teisingumą ir propaguojant bendrą Lietuvos ir regiono žydų paveldą.

LR ambasados Ukrainoje projektas

Projekto rezultatai
 • Surengta Ukrainos Pasaulio teisuolių pagerbimo ceremonija Kijevo merijoje, dalyvaujant miesto administracijos vadovams, Ukrainos ir Izraelio visuomeninių organizacijų atstovams, Lietuvos, Vokietijos ir Izraelio diplomatams.
Projekto vykdytojas
Visuomeninė pelno nesiekianti organizacija „Ukrainos žydų forumas“
„Techninė pagalba Ukrainos muitinei muitinės tikrinimų srityje“
Metai
2012 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
55.498 Lt
Projekto tikslas

Perduoti Ukrainos muitinės pareigūnams žinias ir patirtį, reikalingą efektyvios muitinės kontrolės sistemos kūrimui.

Projekto rezultatai
 • Parengta ir vizitų metu pristatyta metodinė medžiaga rusų kalba apie muitinės veiklos muitinės vertės, prekių klasifikavimo ir kilmės nustatymo, efektyvios kontrolės sistemos kūrimo ir muitinės audito planavimo bei vykdymo srityse organizavimą.
 • Pristatytos informacinės sistemos, naudojamos Lietuvos muitinėje, vykdant patikrinimus prekių muitinės vertės klasifikavimo, kilmės ir asmenų audito srityse.
 • Iš viso apmokyti 55 Ukrainos muitinės pareigūnai.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos
2011 m.
Going democratic: effective support by the diaspora
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Moldova, Ukraina
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Perduodant lietuvių bendruomenių Vakarų Europoje patirtį skatinti  Baltarusijos, Moldovos ir Ukrainos diasporą, ypač  jaunimo lyderius Vokietijoje, Airijoje, Italijoje ir JK  kurti bendradarbiavimo tinklą ir taip prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo ir demokratinių vertybių sklaidos savo kilmės šalyse.

Projekto rezultatai
 • Organizuota jaunimo diskusijos ir konferencija Vokietijoje „Democracy and Diaspora“, surengti bendri kultūriniai renginiai. Mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga publikuota.
 • Sukurtas internetinis puslapis – forumas demodiaspora.net , kuriame bus keičiamasi patirtimi per el.priemones.
Projekto vykdytojas
Europos lietuvių kultūros centras Vokietijoje
Kultūrinio paveldo projektas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Skatinti LDK kultūrinio paveldo išsaugojimą Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje.

Projekto rezultatai
 • Išleista knyga „2000 km istorijos“ apie 2010 m. rudenį vykusį istorinį žygį žemaitukais iki Juodosios jūros, kurioje užfiksuoti istoriniai objektai ir raitelių kelionė kunigaikščio Vytauto Didžiojo keliais.
Projekto vykdytojas
Viena planeta
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas– Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Plėtoti regiono šalių mokslininkų bendradarbiavimą ir taip prisidėti prie bendro visam LDK regionui istorinio-kultūrinio paveldo propagavimo.

Projekto rezultatai
 • Parengta ir ukrainiečių kalba išleista knyga „Chotinas: tautų forpostas“.
Projekto vykdytojas
Istorinės atminties akademija
Lietuvos euro-integracinės patirties sklaida Rytų Europoje: Lietuvos euro-integracinės patirties perdavimas ir parama Ukrainoje vykdomoms reformoms
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
53.931 Lt
Projekto tikslas

Didinti Ukrainos teismų administracijų tarnautojų gebėjimus, perduodant Lietuvos ekspertinę patirtį.

Projekto rezultatai
 • Organizuotas Lvovo srities teismų reformos ekspertų vizitas į Lietuvą susipažinti su Lietuvos teismų reforma, teismų veikla ir sistema. Darbo grupė parengė lyginamąją teismų veiklos analizę, bei rekomendacijas Ukrainos teismų reformai.
 • Podorėje, Medžibože organizuotas mokslinis simpoziumas. Pristatyta nuotraukų paroda „Litvakų sinagogos Baltarusijoje“.
 • Donecke organizuoti ekspertiniai mokymai moterims, norinčioms kurti nuosavą verslą arba išplėsti turimą.
Projekto vykdytojas
VšĮ Europos integracijos studijų centras
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedijos parengimas, IV etapas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
N/A
Projekto tikslas

Tęsti Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą rengiant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedijos 2007-2012 m.“ dalį.

Projekto rezultatai
 • Parašyta 60 naujų straipsnių
 • Patikslinti, papildyti ir moksliškai redaguoti straipsniai I, II ir III tomui.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Moters įgalinimas asmeninei karjerai: savipagalbos grupių veiklos bendruomenėje skatinimas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
16.136 Lt
Projekto tikslas

Perduodant Lietuvos patirtį didinti moterų socialinį aktyvumą ir skatinti savitarpio pagalbą bendruomenėse.

Projekto rezultatai
 • Sukurta mokymų programa „Patrauklioji moterų lyderystė ir edukacinė filantropija: socialiniai tinklai, modeliai ir įgūdžiai“, kurios pagrindu inicijuotas Ukrainos moterų socialinio aktyvumo tinklo sukūrimas. Kaune organizuotas minėtos mokymų programos tarptautinis seminaras, kuriame apmokytos 6 aktyvios Ukrainos moterys.
 • Trys Lietuvos mokslininkės dalyvavo ir skaitė mokslinius pranešimus Kijeve vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Moterys moksle ir švietime: praeitis, dabartis ir ateitis“.
 • Ukrainietės, dalyvavusios mokymuose, grįžusios pristatė gerąją Lietuvos patirtį šviečiamuosiuose seminaruose aukštųjų mokyklų aktyviems lyčių lygybės ir studijų tematikoje darbuotojams ir iki lapkričio mėn.
 • Ukrainoje buvo įsteigti 8, o vėliau dar 2 universitetiniai lyčių studijų centrai.
Projekto vykdytojas
Kauno technologijos universiteto socialinių mokslų fakultetas
Pavadinimas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
25.120 Lt
Projekto rezultatai
 • Įgyvendinti projektai paramos bendro istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimo bei pilietinės visuomenės stiprinimo srityse.
Projekto vykdytojas
LR ambasada Ukrainoje (3 projektai)
Techninės pagalbos prekių muitinio įvertinimo kontrolės srityje teikimas
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
28.557 Lt
Projekto tikslas

Teikti techninę pagalbą Ukrainos muitinėms pareigūnams rengiant Ukrainos nacionalinius muitų teisės aktus, reglamentuojančius prekių muitinį įvertinimą bei tobulinant teisės aktų įgyvendinimą užtikrinančią kontrolės sistemą.

Projekto rezultatai
 • Surengti mokymai Ukrainos regioninių muitinių tarnautojams, kuriuos vedė Lietuvos muitinės ekspertai, surengtas Ukrainos muitinės pareigūnų vizitas, mokymai Lietuvos muitinėje ir praktiniai seminarai Ukrainoje. Mokymų metu Ukrainos atstovai supažindinti su Lietuvos muitinės veikla prekių muitinio įvertinimo srityje (darbo procedūros, duomenų bazės), efektyvios kontrolės sistemos kūrimu.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos
Ukrainos darbo ir socialinės apsaugos sistemos vystymas – Parama euro-integraciniams siekiams
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
25.381 Lt
Projekto tikslas

Remti Ukrainos socialinį vystymąsi, stiprinti Ukrainos socialinės politikos ministerijos specialistų gebėjimus, prisidėti prie reformų darbo ir socialinėje srityje vykdymo Ukrainoje.

Projekto rezultatai

Suorganizuoti 3 vizitai:

 • Ukrainos specialistų vizitas į Lietuvą darbo apmokėjimo klausimais (supažindinta su Lietuvoje taikoma samdomų darbuotojų darbo apmokėjimo valstybinio reguliavimo praktika, minimalių darbo apmokėjimo garantijų nustatymu, kova su nelegaliu darbu).
 • Ukrainos specialistų vizitas į Lietuvą neįgaliųjų socialinės apsaugos klausimais (aptarti JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo klausimai, taip pat negalią nuo vaikystės turinčių asmenų ir neįgaliųjų vaikų materialinio aprūpinimo klausimai, finansinės paramos neįgaliųjų visuomeninėms organizacijoms teikimo ir valstybinių institucijų bendradarbiavimo su šiomis organizacijomis formos bei praktika).
 • Lietuvos specialistų vizitas į Ukrainą skurdo mažinimo klausimais (Pristatyti  skurdo ir socialinės atskirties mažinimo rodikliai, naudojami Europos Sąjungoje ir jų skaičiavimo metodika;Lietuvoje taikoma piniginės socialinės paramos sistema ir ją reguliuojantys teisės aktai, aptartos su piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įgyvendinimu susijusios problemos ir jų sprendimo būdai bei numatomos šios sistemos pertvarkos kryptys).
 • Ukrainos pusei buvo pateikti išversti Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas bei Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti forma.
Projekto vykdytojas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Ukrainos milicijos vidaus reikalų struktūrų darbo metodų tobulinimas perimant Lietuvos policijos gerąją patirtį
Metai
2011 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
18.583 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti vadovaujančių milicijos pareigūnų gebėjimus, užtikrinantį nuolatinį milicijos organizacijos veiklos tobulinimą taikant kokybės vadybos sistemas, modelius ir priemones Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pavyzdžiu.

Projekto rezultatai
 • Surengti 2 vizitai: 1. Lietuvos 6 asmenų delegacijos vizitas, kurio metu buvo pristatyta Lietuvos patirtis bendradarbiavimo su visuomene, veiklos kokybės vadybos sistemų plėtros, veiklos skaidrumo ir viešumo, veiklos kontrolės užtikrinimo, klientų aptarnavimo, viešojo saugumo ir nusikalstamų veiklų tyrimo srityse.
 • 2. Krymo autonominės respublikos 6 asmenų delegacijos vizitas, kurio metu vyko susitikimai ir diskusijos su Telšių apskrities Vyriausiuoju policijos komisariato, Policijos departamento prie LR VRM, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro atstovais.
Projekto vykdytojas
Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
2010 m.
Dvynių projektas: Ukrainos administracinių teismų efektyvumo ir valdymo gebėjimų stiprinimas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
ES Dvynių programa, Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
*
Projekto tikslas

Projekto tikslas yra stiprinti Ukrainos administracinių teismų efektyvumą ir valdymo gebėjimus.

Plačiau apie projektą: spaudoje.

Projekto vykdytojas
Prancūzija - lyderė, Lietuva (Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas) - jaunesnioji partnerė
ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo koordinavimo Ukrainoje administracinių gebėjimų stiprinimas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
70.760 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti administracinius gebėjimus ES teisės derinimo ir perkėlimo srityje.

Projekto rezultatai
 • Organizuotas šešių Ukrainos atstovų vizitas į Lietuvą. Suorganizuota 17 susitikimų, paskaitų ar konsultacijų aktualiausiais horizontaliaisiais ir vertikaliaisiais ES teisės derinimo ir perkėlimo klausimais (maisto sauga ir fitosanitarija, vartotojų teisių apsauga, asmens duomenų apsauga ir kt.).
 • Parengta Ukrainos teisės derinimo sistemos analizė bei rekomendacijos dėl SDLA institucinės plėtros ir teisės derinimo koordinavimo sistemos gerinimo.
 • Organizuotas teminis seminaras Kijeve SDLA pageidauta tema – „Informacijos valdymo sistema LINESIS“  (dalyvavo 34 asm.).
 • Parengti pasiūlymai (Terms of Reference) dėl techninės užduoties informacinei sistemai Ukrainoje įdiegti.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga “Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai” (ESTEP)
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendradarbiavimui
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
50.000 Lt
Projekto tikslas

Plėtoti regiono (Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos) mokslininkų bendradarbiavimą tiriant ir populiarinant LDK istoriją ir paveldą, ugdyti mokslininkų ir kultūros žmonių istorinę savimonę, skatinti Lietuvos ir kaimyninių šalių kultūrinius mainus.

Projekto rezultatai
 • Bendradarbiaujant su Ukrainos ir Baltarusijos mokslininkais parengta ir išleista nauja akademinė/pažintinė knyga „Žalgiris – trijų LDK tautų žvilgsniai“ ukrainiečių k. (leidykla Baltia-Druk, Kijevas)
 • LDK paveldo naujausios tekstinės ir vaizdinės medžiagos kaupimas ir viešinimas portale www.mdl.lt.
Projekto vykdytojas
VšĮ Istorinės atminties akademija
Lietuvos eurointegracinės patirties sklaida Rytų Europoje
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
38.853 Lt
Projekto tikslas

Parama Ukrainos eurointegracijos procesams perteikiant Lietuvos ekspertinę ir pilietinės visuomenės stiprinimo patirtį.

Projekto rezultatai
 • Pravestos 8 ekspertų iš Lietuvos paskaitos: parama Ukrainos teisinės sistemos reformai (Lvove), savivaldybių reforma (Donecke), policijos reforma (2 paskaitos Donecke), pilietinės visuomenės, etninės ir religinės tolerancijos ugdymas bei NVO stiprinimas (2 paskaitos Lvove ir Kryme).
 • Sukurtas televizijos siužetas „Lietuva-Ukraina. Bendradarbiavimo keliu“ ir parodytas per 5 regionines sričių televizijas (Krymo, Lvovo, Odesos, Donecko ir Ivano Frankivsko).
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Europos integracijos studijų centras“
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedijos parengimas, IV etapas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
59.353 Lt
Projekto tikslas

2007-2012 m. programos dalis. Parengti 4 tomų LDK enciklopediją, bendradarbiaujant daugiau nei 100 istorikų, vienijančių LDK palikimo (Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos) ir kitų šalių (Vokietijos, Anglijos, Italijos, Rusijos), kuriančią vientisą ir visapusišką LDK istoriją, integruojančią LDK paveldą, esančią skirtinguose politiniuose ir kultūriniuose regionuose.

Projekto rezultatai
 • Parašyti enciklopedijos II tomo moksliniai straipsniai (I iki N raidės, apie 20 autorių, apie 48 straipsniai)
 • Parašyti  enciklopedijos  III tomo moksliniai straipsniai (O iki Ž raidės, virš 40 autorių, apie 100 straipsnių)
 • Parengtos straipsnių mokslinės recenzijos
 • Projektas pristatytas tarptautinėje lituanistinėje mokslinėje konferencijoje Varšuvoje ir tarptautinėje konferencijoje Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių proga Vilniuje.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Parama regionų ir savivaldos institucijų vystymuisi
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
13.400 Lt
Projekto tikslas

Didinti Charkovo ir Postavų rajonų informuotumą apie narystės ES praktinę naudą regionams.

Projekto rezultatai
 • Surengta tarptautinė konferencija, kurios metu, dalyvaujant Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos ir Norvegijos savivaldos lygmens atstovams, projekto partneriai supažindinti su Širvintų ir Druskininkų savivaldybių infrastruktūros objektais, suorganizuota apskritojo stalo diskusija bei spaudos konferencija.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos centras
Širvintų rajono savivaldybė- bendradarbiavimo tiltas tarp Charkovo (Ukraina) bei Postavų (Baltarusija) rajonų savivaldybių ir ES šalių, skleidžiant gerąją patirtį socialinio ir ekonominio vystymosi srityse
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
6.700 Lt
Projekto tikslas

Didinti Charkovo rajono savivaldybių institucijų bei visuomenės informuotumą apie Europos Sąjungą, narystės praktinę naudą šalies regionams.

Projekto rezultatai
 • Projekte dalyvavo 10 Ukrainos Charkovo rajono administracijos pareigūnų ir verslininkų. Projekto metu buvo surengta konferencija, kurioje savo patirtį pristatė Lietuvos, Lenkijos ir Norvegijos savivaldybių atstovai.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos centras“
Studijos „Žalgirio mūšio funkcionavimas istorinėje atmintyje“ parengimas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
15.000 Lt
Projekto tikslas

Per Žalgirio mūšio interpretacijų kaitą istorijos bėgyje atskleisti istorinio paveldo dalybų dinamiką Vidurio ir Rytų Europoje; didinti kitose šalyse  įsitvirtinusių interpretacijų supratimą; mažinti istorinių paveldo dalybų aštrumą ir tuo pačiu didinti tarpusavio pasitikėjimą VRE.

Projekto rezultatai
 • Parengtas pirminis studijos variantas, pristatantis svarbiausias Žalgirio mūšio istorinėje atmintyje tendencijas, atrinktos iliustracijos. Projektas demonstruoja, jog istorinės atminties tyrinėjimus būtina analizuoti ne vienos istorinės kultūros ribose, o įtraukiant visą Rytų Europos regioną.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Telšių ( Lietuva) ir Krymo (Ukraina) regionų strateginio planavimo gebėjimų tobulinimas ir bendradarbiavimo stiprinimas
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
37.900 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti administracinius gebėjimus strateginio planavimo srityje.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti 3 susitikimai, kurių metu buvo suteiktos strateginio planavimo ir jo procesų valdymo žinios.
 • Atskleisti strateginio planavimo ypatumai ir jo tobulinimo galimybės.
 • Išmokyta strateginį planavimą integruoti į savivaldybės nuolatinį sprendimų priėmimo procesą, tokiu būdu didinant savivaldybės darbuotojų ir visuomenės novatoriškumą.
 • Išmokyta parengti programas, suformuoti jų įvertinimo gebėjimus.
 • Parengtos trijų Krymo savivaldybių strateginių plėtros planų koncepcijos.
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga “Telšių apskrities verslo inkubatorius“
Ukrainos milicijos vidaus reikalų struktūrų darbo metodų tobulinimas perimant Lietuvos policijos gerąją patirtį
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
28.776 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Ukrainos pareigūnų gebėjimus perteikiant Lietuvos policijos gerąją patirtį.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuoti du susitikimai: Lietuvos pareigūnų vizitas Ukrainoje, kurio metu buvo pristatyta Lietuvos policijos geroji patirtis bendradarbiavimo su visuomene, veiklos kokybės vadybos sistemų plėtros, veiklos skaidrumo ir viešumo, veiklos kontrolės užtikrinimo, klientų aptarnavimo, viešojo saugumo srityse.
 • 3 Ukrainos pareigūnų vizitas Lietuvoje, kurio metu aplankyti Mažeikių, Plungės, Rietavo  policijos komisariatai, pristatytos darbo veiklos ir priemonės, pristatytos ir aptartos Lietuvos ekspertų parengtos rekomendacijos nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos srityse.
Projekto vykdytojas
Telšių apskirties vyriausiasis policijos komisariatas
Ukrainos savivaldos kelias į ES: Lietuvos patirties panaudojimas Ukrainos Černigovo srities administracijoje ir savivaldos institucijose
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Regionų vystymas ir savivalda
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
25.000 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti vietos valdžios institucijų gebėjimus.

Projekto rezultatai
 • Suorganizuotas 9 Ukrainos Černigovo srities savivaldos institucijų vizitas į Lietuvą, kurio metu įvyko susitikimai Lietuvos savivaldybių asociacijoje, Vilniaus, Varėnos, Alytaus ir Druskininkų savivaldybėse.
 • Pristatyti socialinių paslaugų centrai, infrastruktūros objektai (katilinė, stadiono statyba, vandens telkinių renovacija, ūkio plėtros projektai ir pan.)
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras“
Žalgirio mūšio aidai – 2010
Metai
2010 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Demokratija ir pilietinė visuomenė, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
27.785 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie bendros Rytų Europos regiono istorinės savimonės kūrimo, surasti bendrus sąlyčio taškus vertinant tuos pačius istorinius įvykius.

Projekto rezultatai
 • Apie 30 atstovų iš Baltarusijos ir Ukrainos savivaldybių, universitetų, muziejų, religinių institucijų ir turizmo organizacijų dalyvavo pažintiniame vizite Lietuvoje
 • Surengta apskritojo stalo diskusija Seime
 • Projekto dalyviai supažindinti su Lietuvos istorija, kultūra, etnografija, bendradarbiavimo abipus sienos ir turizmo plėtros galimybėmis, jaunimo ir NVO veikla. 
Projekto vykdytojas
VšĮ Gyvenimo akademija
2009 m.
LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
100.000 Lt
Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą tiriant ir populiarinant LDK istoriją ir paveldą.

Projekto rezultatai
 • Sukurta knygos/albumo „Radvilos Ukrainoje“ schematinė struktūra ir koncepcija.
 • Surengtos ekspedicijOSų į kraštotyros muziejus Ukrainoje (Voluinė, Korec, Kovel, Manevecki, Luboml, Radzeviliv, Mlynov, Olyka), nufotografuoti eksponatai iš muziejų fondų (padaryta 1214 siužetų).
 • Parengtas informacinis katalogas „LDK dokumentinis paveldas Lvove“, paskelbtas www.mdl.lt.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Istorinės atminties akademija“
Lietuvos euro-integracinės patirties sklaida Rytų Europoje: tęstiniai eurointegracinės patirties perdavimo Ukrainai renginiai Lvove, Donecke ir Krymo Autonominėje Respublikoje
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
81.346 Lt
Projekto tikslas

Informuoti Ukrainos regionų visuomenę eurointegracijos klausimais.

Projekto rezultatai
 • EISC veikla pristatyta Lietuvos dienų Kryme atidarymo programoje, seminare “Tautinės bendruomenės ir valdžia: naujas Europos geopolitinis žemėlapis bei Juodosios ir Kaspijos jūrų baseino saugumo problemos“..

Skaitytos paskaitos:

 • Lvove: “Rytų partnerystės iniciatyva - strateginis žingsnis į priekį ES santykiuose su Rytinėmis kaimynėmis“.
 • Lucke: „Lietuvos integracija į ES ir derybinė patirtis“, “Pasirengimas narystei Europos Sąjungoje. Teisės derinimas“, „Lietuvos integracija į ES ir derybinė patirtis“.
 • Surengtas Lvovo ir Krymo televizijų filmavimo grupių vizitas Lietuvoje, kurio metu sukurta serija reportažų apie Lietuvą Ukrainos regioninėms televizijoms.
 • Lvove surengta tarptautinė konferencija „Už mūsų ir jūsų laisvę! Už mūsų bendrą ateitį“, kurioje V. Landsbergis skaitė parnešimą „Kova už demokratiją – kelias į nepriklausomos Lietuvos valstybės restituciją“.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Europos integracijos studijų centras“
Lietuvos tūkstantmečio programos tarptautinės kilnojamosios parodos „Lietuva: kultūra ir istorija“ eksponavimas Ukrainoje, Rusijoje ir Baltarusijoje
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
81.240 Lt
Projekto tikslas

Supažindinti Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos visuomenes su Lietuvos istorija ir kultūra, pristatyti Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejų Minske, Kijeve, Lydoje ir Sankt Peterburge.

Projekto rezultatai

Parengta kilnojamoji paroda „Lietuva: kultūra ir istorija“ ukrainiečių, baltarusių ir rusų kalbomis,  eksponuota LR ambasadoje Minske, Nacionaliniame muziejuje „Sofija Kijevska“ Kijeve, Lydos nacionaliniame istorijos ir meno muziejuje.

Projekto vykdytojas
Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedijos parengimas, III etapas, 2009 m. (tęstinis projektas)
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
99.438 Lt
Projekto tikslas

Parengti 4 tomų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopediją, skirtą įveikti tautinių istoriografijų ribas.

Projekto rezultatai
 • III etape baigti redaguoti LDK enciklopedijos II tomo straipsniai (63), sudarytos sutartys su istorikais (40 Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos mokslininkų) straipsnių parengimui.
 • Sudarytos sutartys su istorikais, rengiančiais vardyną ir tekstus III tomui (20) 67 straipsniams.
 • Parengtas enciklopedijos iliustracijų sąrašas.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos mokslininkų bendradarbiavimas publikuojant ir tyrinėjant Lietuvos Metriką: Lietuvos patirties sklaida ir perteikimas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
14.800 Lt
Projekto tikslas

Skatinti Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkus aktyviau prisidėti prie unikalaus istorijos šaltinių komplekso pristatymo mokslo ir plačiajai visuomenei.

Projekto rezultatai
 • Parengta spaudai istorijos šaltinių publikacija: Lietuvos Metrika, knyga Nr. 22 (1547 m.), 112 rankraštinių lapų
 • Parengta spaudai dalis istorijos šaltinių publikacijos: Lietuvos Metrika, kn. Nr. 276 (1584–1598 m.)
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
LR ambasados Ukrainoje programa (7 projektai pagal LR diplomatinių atstovybių programą)
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
58.000 Lt
Projekto rezultatai
 • 2009 metais LR ambasada Ukrainoje koordinavo 7 vystomojo bendradarbiavimo projektus gero valdymo ir įstatymo viršenybės, pagalbos institucijoms ir regioninio bendradarbiavimo stiprinimo srityse.
Tauragės ir Ternopolio regionų organizacijų, kurios skatina verslumą, bendradarbiavimo skatinimas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
29.110 Lt
Projekto tikslas

Ternopolio regiono verslumą skatinančių organizacijų gebėjimų ugdymas.

Projekto rezultatai
 • Surengtas Tauragės verslininkų vizitas Ternopolio srityje (delegacija dalyvavo IV Tarptautiniame Ternipolio investiciniame forume).
 • Lietuvoje lankėsi 10 Ukrainos verslininkių, jų vizito metu įvyko Tauragės investicinis forumas. 
Projekto vykdytojas
Tauragės verslo informacijos centras
Tauragės ir Ternopolio regionų organizacijų, kurios skatina verslumą, bendradarbiavimo skatinimas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
29.110 Lt
Projekto tikslas

Ternopolio regiono verslumą skatinančių organizacijų gebėjimų ugdymas.

Projekto rezultatai
 • Surengtas Tauragės verslininkų vizitas Ternopolio srityje (delegacija dalyvavo IV Tarptautiniame Ternipolio investiciniame forume).
 • Lietuvoje lankėsi 10 Ukrainos verslininkių, jų vizito metu įvyko Tauragės investicinis forumas. 
Projekto vykdytojas
Tauragės verslo informacijos centras
Techninės pagalbos Ukrainos muitinės pareigūnams prekių muitinio įvertinimo srityje teikimas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
46.249 Lt
Projekto tikslas

Patobulinti prekių muitinio įvertinimo kontrolę.

Projekto rezultatai
 • Apmokyti centrinės ir regioninių (įskaitant Krymo) muitinių pareigūnai.
 • Ukrainos muitinės pareigūnai buvo tiesiogiai supažindinti su Lietuvos muitinės regioniniuose jos padaliniuose veikiančia prekių muitinio vertinimo sistema.
Projekto vykdytojas
LR muitinės departamentas
Ukrainos darbo ir socialinės apsaugos sistemos formavimas, siekiant stoti į ES (projektas tęsia 2008 m. Lietuvos SADM projektą)
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
26.277 Lt
Projekto tikslas

Supažindinti Ukrainos institucijų atstovus su ES reikalavimais socialinių standartų ir socialinių paslaugų, Darbo inspekcijos veiklos sektoriuose.

Projekto rezultatai
 • Konsultacijų metu Ukrainos darbo ir socialinės apsaugos sistemos padaliniams buvo pristatyti ES reikalavimai socialinių standartų ir socialinių paslaugų srityse; darbo inspekcijos veiklos klausimais; ES integracijos klausimais.
Projekto vykdytojas
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Žemaitijos (Lietuva) ir Krymo (Ukraina) regionų verslo sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas
Metai
2009 m.
Bendradarbiavimo sritys
Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
49.357 Lt
Projekto tikslas

Skatinti pažangių metodų diegimą verslo sektoriuje Kryme.

Projekto rezultatai
 • Kryme Žemaitijos verslininkai susitiko su Krymo pramonės ir prekybos rūmų, kurortų ir turizmo, ekonomikos ministerijos, asocijuotų turizmo struktūrų, „žaliojo“ turizmo sąjungos atstovais, Bakčisarajaus, Bielogorsko, Sevastopolio rajonų administracijų vadovais.
 • Krymo verslininkai Žemaitijoje susipažino su valdžios ir verslo bendradarbiavimo patirtimi, ES finansuojamais projektais Telšių apskrityje.
 • Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp Telšių rajono savivaldybės ir Bachčisarajaus rajono administracijų ir Telšių apskrities verslo inkubatoriaus ir Krymo AR pramonės, prekybos rūmų.
 • Užmegzti ryšiai tarp Telšių policijos ir Simferopolio miesto milicijos komisariatų (tolesnį bendradarbiavimą finansavo LR ambasada Ukrainoje).
Projekto vykdytojas
Telšių apskrities verslo inkubatorius
2008 m.
Apskritas stalas "Lietuvos Respublikos patirtis formuojant ir įgyvendinant miestų vystymo informacinį-inovacinį modelį“ (LR ambasados Ukrainoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
15.792 Lt
Projekto tikslas

Gerinti investicinį klimatą regione, remiantis Lietuvos patirtimi vietos savivaldos organų reformų srityje.

Projekto rezultatai
 • parengtos rekomendacijos vietos valdžios organams, kaip organizuoti vietos valdžios organų darbą, kad būtų suderinti gyventojų, verslo ir valdžios interesai, regionas taptų patrauklesnis investicijoms, kaip formuoti ir įgyvendinti praktinę investicijų pritraukimo ir informacinę politiką ir reformuoti vietos savivaldos organus iš „sovietinio“ modelio į europinį.
Projekto vykdytojas
Sumų tarpregioninis personalo valdymo akademijos institutas
Be2gether tarptautinės kūrybinės dirbtuvės (LR ambasados Ukrainoje projektas, sudėtinė projekto Be2gether dalis)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
15.000 Lt
Projekto tikslas

Parama kultūros darbuotojų ir menininkų tarptautiniam bendradarbiavimui.

Projekto rezultatai
 • kūrybinės dirbtuvės suteikė galimybę Ukrainos ir Baltarusijos menininkams su kolegomis iš Lietuvos ir Lenkijos diskutuoti svarbiausiomis demokratijos, žmogaus teisių, kultūros ir istorijos temomis, pažinti bendros istorinės praeities kultūrą, istorinę patirtį, siekiančią LDK laikus, susipažinti su ES vykdoma kultūros politika. Dalyvavo 32 menininkai.
Projekto vykdytojas
Pilietinių iniciatyvų centras, Lietuva
Europos informacijos ir studijų centrų veikla Donecke ir Lvove (tęstinė programa, kurios dėka 2007 m. buvo įsteigti centro filialai Donecke ir Lvove)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
147.505 Lt
Projekto tikslas

Parama Ukrainos visuomenei ir valstybinėms institucijoms ruošiantis galimai narystei ES.

Projekto rezultatai
 • surengta 20 Lietuvos ekspertų paskaitų įvairiomis temomis Ukrainos visuomenei, pristatytas Lietuvos nueitas kelias ir reformų patirtis, suteikta parama socialinių tinklų tarp Lietuvos ir Ukrainos plėtrai.
Projekto vykdytojas
Europos integracijos studijų centras (EISC
LDK didikų portretai Ukrainoje
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
30.000 Lt
Projekto tikslas

Pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldą.

Projekto rezultatai
 • Atlikta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų portretų paieška ir tyrimai Lvovo, Bolechovo, Tarnapolio ir kitų Vakarų Ukrainos miestų muziejų fonduose ir ekspozicijose
 • Surinkti portretai daugkartinėms ekspozicijoms įvairiose Lietuvos ir užsienio šalių institucijose.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Istorinės atminties akademija"
LDK paveldo aktualizacija
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
350.000 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimą, pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldą, skatinti kultūrinius mainus, atviros europietiškos regioninės tapatybės formavimą.

Projekto rezultatai
 • Išleistas DVD su LDK didikų portretų galerija
 • Sukurta svetainė www.mdl.lt
 • Parengtas informacinis albumas „LDK paveldas Ukrainoje: pilys, šventyklos, rezidencijos" bei knyga „LDK istorija ir jos tradicija".
Projekto vykdytojas
VšĮ „Istorinės atminties akademija"
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: LDK enciklopedijos parengimas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
299.145 Lt
Projekto tikslas

Įveikti tautinių istoriografijų ribas, pasiūlyti platesnę LDK panoramą. Enciklopedijoje siekiama aprėpti visą LDK teritoriją ir adekvačiai atspindėti skirtingas istoriografines prieigas; pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldą.

Projekto rezultatai
 • Rengiama 4 tomų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedija - parengta iliustravimo koncepcija, surinktos iliustracijos.
 • Projekte dalyvauja LDK palikimo vienijami istorikai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Ukrainos, kitų šalių mokslininkai.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: LDK kalendorius. II etapas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
60.000 Lt
Projekto tikslas

Informuoti Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos visuomenes apie bendrą paveldą - parengti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (XVI-XVIIIA.) istorijos kalendorių (350 - 380 psl. knygą), kuriame pateiktas svarbiausių LDK istorijos datų, asmenų ir įvykių aprašymas, LDK žemėlapiai, rodantys šios valstybės ribų kitimą bei istorinė ikonografija.

Projekto rezultatai
 • II etape buvo sudaryta sutartis su projekto vykdytoju doc. dr. Aivu Ragausku, kuris tęsė sisteminius mokslinius informacinius tyrimus - buvo tikslinami kalendoriniai įrašai; peržiūrima įrašų bazė
 • Sudaryti rengiamų kalendorinių įrašų struktūriniai principai, priklausomai nuo to, kas yra aptariama - įvykis, asmuo, institucija ar kitas istorijos įvykis; parašyti kalendorinių įrašų aprašomieji tekstai.
 • Parengtos mokslinio teksto recenzijos.
 • Parengtas LDK kalendoriaus žinyno elektroninės versijos dizainas ir maketas.
 • LDK kalendorius išverstas į rusų k.
 • DK kalendoriaus žinynas išverstas į baltarusių k.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
LR ambasados Ukrainoje mažųjų projektų programa
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Visuomenės informavimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
66.666 Lt
Projekto tikslas

Euro-intergracinių idėjų sklaida, Ukrainai rengiantis narystei euroatlantinėse organizacijose.

Projekto rezultatai
 • parengtos ir išleistos 3 informacinės brošiūros: „Demokratinis pasaulis renkasi saugumą ir stabilumą / Kartu – saugiau“, „Abipusiai naudinga partnerystė“, „Mus vienija bendros vertybės“ dviem kalbomis – rusų ir ukrainiečių, iš viso 6 leidiniai.
Projekto vykdytojas
VšĮ "Pasauliui apie mus"
Mokslinė praktinė konferencija „Ukrainos Euroatlantinė integracija: regioniniai visuomenės informavimo aspektai“ (LR ambasados Ukrainoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
12.925 Lt
Projekto tikslas

Informacijos apie NATO sklaida.

Projekto rezultatai
 • surengta konferencija - kartu su kitų regionų euroatlantinės integracijos informavimo centrų atstovais, Ivano Frankovsko visuomene, dėstytojais, NATO informacijos ir dokumentacijos centru, NVO aptarti visuomenės informavimo euroatlantinės integracijos klausimais aspektai;
 • parengta metodinė darbo šiuo klausimu medžiaga.
Projekto vykdytojas
Prikarpatės nacionalinis V. Stefaniko universitetas
Pagalba Ukrainos Sumų srities verslo sistemos institucinio vystymo infrastruktūrai, remiantis Telšių apskrities pavyzdžiu (LR ambasados Ukrainoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga, Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
9.360 Lt
Projekto tikslas

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Sumų srityje.

Projekto rezultatai
 • ambasada ko-finansavo projektą, kuris suteikė galimybes Sumų smulkaus ir vidutinio verslo atstovams susipažinti su Telšių apskrities veikla vystant SVV, užmegzti verslo kontaktus ir padėti smulkiam ir vidutiniam verslui įsitvirtinti regione.
Projekto vykdytojas
Sumų apskrities komunalinė įmonė Sumų apskrities verslo palaikymo fondas
Paroda „LDK didikų portretai Ukrainoje"
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
5.930 Lt
Projekto tikslas

Pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldą.

Projekto rezultatai
 • Remiantis projekto sudėtinės dalies „LDK didikų portretai Ukrainoje" rezultatais, surinktais Ukrainos muziejuose ir archyvuose, parengta LDK didikų ir kitų istorinių asmenybių portretų paroda, tinkama eksponuoti Lietuvoje ir užsienio šalyse.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Istorinės atminties akademija"
Projektas „Our lives are not for sale“ (LR ambasados Ukrainoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
4.227 Lt
Projekto tikslas

Atkreipti visuomenės ir atitinkamų institucijų dėmesį į prekybą žmonėmis, stiprinti kovą su nelegalia prekyba žmonėmis.

Projekto rezultatai
 • surengta vietinių menininkų paroda.
Projekto vykdytojas
Ja Galery (Kijevas) kartu su Tarptautine migracijos organizacijos misija Ukrainoje
Tarptautinė konferencija LDK paveldas Ukrainoje, jo svarba, tyrimas ir išsaugojimas (LR ambasados Ukrainoje projektas)
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
9.994 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie LDK palikimo, kaip bendro abiejų šalių europinio istorinio ir kultūrinio paveldo, populiarinimo.

Projekto rezultatai
 • surengta konferencija paskatino Ukrainos ir Lietuvos akademinių bendruomenių bendradarbiavimą LDK paveldo tyrimo ir išsaugojimo srityje.
Projekto vykdytojas
Viešosios įstaigos Europos integracijos studijų centro filialas Lvove
Tarptautinė mokslinė konferencija (seminaras) „Žemės laukai ir jų įtaka organizmams"
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
3.200 Lt
Projekto tikslas

Pasidalinti naujausia moksline patirtimi Žemės laukų ir jų įtakos organizmams srityje su mokslininkais iš įvairių šalių; užmegzti bendradarbiavimo ryšius tarp mokslinių organizacijų.

Projekto rezultatai
 • Užmegzti glaudesni bendradarbiavimo ryšiai su Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkais per birželio 12-15 d. Druskininkuose surengtą konferenciją „Žemės laukai ir jų įtaka organizmams"; joje dalyvavo apie 100 įvairių sričių specialistų iš 10 šalių, perskaityti 36 moksliniai pranešimai, išleistas 70 egzempliorių tiražu seminaro tezių rinkinys 248 p. apimties, kuris buvo paskirstytas seminaro dalyviams.
Projekto vykdytojas
Geologijos ir geografijos institutas Baltijos radiostezininkų asociacija Vilniaus pedagoginis universitetas UAB "Ferigi"
Techninės pagalbos Ukrainos muitinės pareigūnams prekių muitinio įvertinimo srityje teikimas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
118.901 Lt
Projekto tikslas

Administracinių gebėjimų stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • suteikta techninė pagalba Moldovos muitinei derinant importuojamų prekių muitinio įvertinimo procedūras reglamentuojančią teisinę bazę su atitinkamais ES teisės aktais, pristatyta Lietuvos patirtis praktiškai įgyvendinant naujus teisės aktus;
 • apmokyti 98 Ukrainos muitininkai.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos
Telšių (Lietuva) ir Sumų (Ukraina) regionų verslo sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Socialinė apsauga, Verslo skatinimas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
68.549 Lt
Projekto tikslas

Parama verslo asocijuotų struktūrų kūrimui ir jų veiklai Sumų regione.

Projekto rezultatai
 • atrinktos įmonės susipažino su veiklos Ukrainoje ir Lietuvoje specifika;
 • Ukrainos įmonėms perduota patirtis, kaip dirbti periferiniuose regionuose, parengta ilgalaikio bendradarbiavimo strategija.
Projekto vykdytojas
Telšių apskrities verslo inkubatorius
Ukrainos darbo ir socialinės apsaugos sistemos stiprinimas, rengiantis stoti į ES
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
31.365 Lt
Projekto tikslas

Administracinių gebėjimų stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • Ukrainos specialistams buvo pristatyta Lietuvos europinės integracijos patirtis socialinio dialogo, socialinių paslaugų srityse, surengti mokymai specialistams, dirbantiems kvalifikacijos tobulinimo srityje.
Projekto vykdytojas
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Ukrainos draudimo priežiūros specialistų administracinių gebėjimų, reikalingų derinant nacionalinę draudimo teisę su ES standartais, stiprinimas
Metai
2008 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
38.719 Lt
Projekto tikslas

Administracinių ir teisinių gebėjimų stiprinimas.

Projekto rezultatai
 • 9 Ukrainos draudimo priežiūros ekspertų apmokyta Lietuvoje, suteikta techninė pagalba Ukrainos draudimo sektoriaus reglamentavimo derinimui su ES standartais.
Projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
2007 m.
Europos integracijos studijų centrai Lvove ir Donecke
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
99.990 Lt
Projekto tikslas

Vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, kaupti ir platinti informacinę medžiagą, leisti leidinius apie ES.

Projekto rezultatai
 • Lvove baigti filialo registravimo vietos valdžios institucijose darbai, filialas paruoštas tolesnės veiklos vykdymui (pagaminti antspaudai, atidarytos banko sąskaitos, atlikti EISC įstatinių dokumentų vertimai į ukrainiečių kalbą bei jų notariniai tvirtinimai ir kt.);
 • paruoštas ir išleistas informacinis lankstinukas apie EISC ir jo filialus Ukrainoje ukrainiečių kalba;
 • įvyko susitikimai su regiono NVO, vietos valdžios įstaigomis, vietos žiniasklaida ir kitais suinteresuotais asmenimis;
 • lapkričio 13–14 dienomis Lvove surengtas seminaras „Quo vadis, Ukraina? – Ukrainos ir Lietuvos visuomenių transformacija“;
 • lapkričio 13 d. Potockių Rūmuose Lvovo regiono visuomenei buvo pristatyti EISC, jo filialai Ukrainoje ir leidinys „Quo vadis, Ukraina?“, surengta spaudos konferencija;
 • surengta fotografijų paroda ”Lietuva – ES valstybė. Rakursai”;
 • gruodžio 12 d. Donecko Prekybos ir pramonės rūmuose surengtas EISC atidarymas, kuriame dalyvavo LR prezidentas A.Brazauskas.
Projekto vykdytojas
Europos integracijos studijų centras (EISC)
LDK paveldas Ukrainoje: pilys, rezidencijos ir šventyklos (LR ambasados Ukrainoje projektas)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
60.000 Lt
Projekto tikslas

Pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) paveldą Ukrainoje

Projekto rezultatai
 • ištirtas nekilnojamasis LDK paveldas Ukrainoje;
 • surinktos iliustracijos, užsakyti straipsniai ir atlikti kiti parengiamieji darbai informaciniam albumui "Ukraina: Lietuvos epocha 1340 -1565 m. LDK paveldas Ukrainoje" (albumas išleistas 2008 m., susilaukė didelio dėmesio Ukrainos visuomenėje, pateko tarp geriausių 2008 m. Ukrainoje pasirodžiusių istorinių leidinių).
Projekto vykdytojas
Istorinės atminties akademija
Lietuva ir Rytų kaimynai: dialogas per vaizduojamąjį meną (BALTARUSIJA, UKRAINA)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
89.820 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie atviros demokratinės visuomenės formavimo.

Projekto rezultatai
 • Į plenerą suburti Ukrainos, Baltarusijos dailininkai užmezgė ryšius tarpusavyje ir su lietuvių kolegomis, sukūrė darbų istorine tema.
Projekto vykdytojas
Savicko galerija
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: LDK enciklopedija (BALTARUSIJA, UKRAINA)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
255.000 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie vieningos Europos idėjos kūrimo.

Projekto rezultatai
 • Parengta LDK enciklopedijos leidinio koncepcija, struktūra, nuorodos autoriams, sudarytas vardynas, numatyti straipsnių autoriai, parengta ir užsakyta 313 straipsnių, pradėtas redagavimo darbas, baigiamas antrojo tomo vardynas.
 • Leidinio paskirtis - per mokslinių ir socialinių ryšių atkūrimą bei stiprinimą padėti išsaugoti bendrą regiono istorinį paveldą ir istorinę atmintį; stiprinti visuomenes, jų sąmoningumą.
Projekto vykdytojas
Lietuvos istorijos institutas
Magnus Ducatus Lithuaniae (BALTARUSIJA, UKRAINA)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
37.780 Lt
Projekto tikslas

Puoselėti istorinę atmintį.

Projekto rezultatai
 • Sukurtas interaktyvus internetinis puslapis, veikiantis kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istoriją tyrinėjančių mokslininkų ir jų vykdomų projektų duomenų bazė.
Projekto vykdytojas
Istorinės atminties akademija
Magnus Ducatus Poesis (BALTARUSIJA, UKRAINA)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
9.999 Lt
Projekto tikslas

Skatinti atviros visuomenės formavimąsi, dalintis kūrybinėmis idėjomis regione.

Projekto rezultatai
 • Parengta ir parodyta programa S. Daukanto aikštėje liepos 5 d., joje dalyvavo baltarusių, ukrainiečių, taip pat lietuvių, latvių, rusų ir lenkų poetai ir muzikantai.
Projekto vykdytojas
Rašytojų sąjungos fondas
Magnus Ducatus Poesis pristatymas Ukrainoje
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
15.000 Lt
Projekto tikslas

Pasidalinti tolerancijos, žmogiškųjų vertybių idėjomis.

Projekto rezultatai
 • pristatyti ukrainiečių, lietuvių, lenkų poetų, poezijos vertėjų, muzikų, dailininkų darbai.
Projekto vykdytojas
I. Maistrenka (Taraso Ševčenkos fondas)
Seminaras Rytų Europos ir Vidurinės Azijos valstybėms prekybos palengvinimo klausimais
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Daugiašaliai projektai, Verslo skatinimas
Šalis
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kirgizija, Moldova, Mongolija, Sakartvelas, Ukraina
Skirtos lėšos
268 000 Lt (savanoriškas įnašas į PPO Globalų patikos fondą)
Projekto tikslas

Informuoti apie tarptautinės prekybos palengvinimą Rytų ir Vidurio Europos bei Vidurinės Azijos pareigūnus.

Projekto rezultatai
 • Vilniuje surengtas regioninis seminaras, kuriame dalyvavo 22-jų Rytų Europos ir Vidurinės Azijos valstybių atstovai.
Projekto vykdytojas
Pasaulio prekybos organizacija (PPO)
Techninės pagalbos Ukrainos muitinės pareigūnams prekių muitinio įvertinimo srityje teikimas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
98.400 Lt
Projekto tikslas

Teikti techninę pagalbą, padėti Ukrainos muitinei derinti savo veiklą su ES muitinių standartais.

Projekto rezultatai
 • 15 Ukrainos specialistų apmokyti derinti prekių muitinio įvertinimo procedūras reglamentuojančią teisinę bazę su atitinkamais ES teisės aktais bei tobulinti teisės aktų įgyvendinimą užtikrinančią sistemą;
 • sustiprinta Ukrainos muitinės muitinio įvertinimo kontrolės sistema, atsižvelgiant į paskutines ES iniciatyvas.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos
Ukrainos specialistų, dirbančių viešųjų pirkimų srityje, administracinių gebėjimų stiprinimas
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
36.000 Lt
Projekto tikslas

Tobulinti Ukrainos viešųjų pirkimų sistemą ir kurti viešųjų pirkimų informacinę sistemą.

Projekto rezultatai
 • seminare „Lietuvos patirtis harmonizuojant viešųjų pirkimų teisę su ES standartais“ apžvelgta Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos raida;
 • pasidalinta viešųjų pirkimų sistemos kūrimo patirtimi;
 • pristatyta šiandieninė viešųjų pirkimų sistema;
 • apmokyti 5 Ukrainos specialistai.
Projekto vykdytojas
Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės
Žemės ūkio produktų kontrolės sistemos Ukrainoje stiprinimas (2006 m. projekto pratęsimas)
Metai
2007 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
45.000 Lt
Projekto tikslas

Pristatyti naujoves veterinarijos ir maisto saugos bei sienų kontrolės srityje.

Projekto rezultatai
 • apmokyti 7 Ukrainos valstybinės veterinarijos tarnybos bei Žemės ūkio ministerijos specialistai ir 3 Valstybinės sienos apsaugos specialistai.
Projekto vykdytojas
LR valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)
2006 m.
Europos integracijos institutų įsteigimas Charkove ir Lvove
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Demokratija ir pilietinė visuomenė
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
102.993 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimą skleidžiant informaciją apie Europos Sąjungą ir Lietuvą, stiprinti Lietuvos ir Ukrainos regionų bendradarbiavimą ir skatinti domėjimąsi Ukrainos užsienio ir vidaus politikos procesais vykdant mokslinius tyrimus bei atliekant nuolatinę problemų analizę.

Projekto rezultatai
 • Ukrainos Teisingumo ministerijai pateikti registracijai būtini dokumentai, gautos patalpos filialų veiklai;
 • nupirkta reikalinga kompiuterinė technika;
 • atliktas Ukrainos gyventojų apklausos tyrimas;
 • sudaryta potencialių partnerių Ukrainoje ir Lietuvoje sąrašas;
 • parengta leidybai analitinė studija „Quo vadis, Ukraina?;
 • sukurta internetinė svetainė (www.eisc.lt);
 • parašyti preliminarūs filialų veiklos planai kitiems metams.
Projekto vykdytojas
VšĮ „Europos integracijos studijų centras“
Intelektinės nuosavybės apsaugos teisinis reglamentavimas ir praktinis muitinės priežiūros jos teisėms apsaugoti įgyvendinimas. Patirties pasidalijimas su Ukraina
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
20.750 Lt
Projekto tikslas

Pasidalinti intelektinės nuosavybės apsaugos srityje įgyta patirtimi su atitinkamomis Ukrainos Valstybės institucijomis.

Projekto rezultatai
 • surengtas seminaras, kurio metu perteikta informacija, padėsianti kurti ir tobulinti teisės aktus ir prisidėsianti prie pažangios praktikos formavimo.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Mūsų praeitis ir dabartis
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
49.154 Lt
Projekto tikslas

Inicijuoti ir įgyvendinti reikšmingus bei metodologiškai naujus modernių valstybių tautų, t.y. Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, turėjusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos (LDK) tradicijas, istorinius tyrimus.

Projekto rezultatai
 • organizuoti 3 seminarai „LDK paveldo dalybos“, skirti nacionalistinių istoriografinių stereotipų kilmei ir funkcionavimui;
 • sukurta knygos „LDK istorija ir tradicija“ struktūra ir susisteminta ikonografinė duomenų bazė;
 • sukurta CD „LDK Europos kelyje“ struktūra, 22 CD skyrių tekstai ir tezės (tiems skyriams, kurie būtini Ukrainos bei Baltarusijos auditorijai).
Projekto vykdytojas
Všį Istorinės atminties akademija
Pagalba Ukrainos muitinei ruošiantis ES finansinės paramos programų taikymui Europos Kaimynystės ir Partnerystės Instrumento rėmuose
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
8.250 Lt
Projekto tikslas

Supažindinti Ukrainos muitinės pareigūnus su ES finansinių instrumentų taikymo ir įgyvendinimo tvarka ir sustiprinti administracinius gebėjimus koordinuoti ES finansinės paramos programas.

Projekto rezultatai
 • suteiktos konsultacijos Ukrainos muitinės pareigūnams.
 • parengtas finansinės paramos koordinavimo Ukrainos muitinėje tvarkos projektas.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Regioninis projektas "Mūsų praeitis ir dabartis" (Ukraina, Baltarusija)
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Kultūra
Šalis
Baltarusija, Ukraina
Skirtos lėšos
NA
Projekto tikslas

Inicijuoti, integruoti ir įgyvendinti reikšmingus bei metodologiškai naujus modernių valstybių tautų, t.y. Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, turėjusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos (toliau -LDK) tradicijas, istorinius tyrimus.

Projekto rezultatai
 • 2006m. spalio – gruodžio mėn. suorganizuoti 3 seminarai „LDK paveldo dalybos“, skirti nacionalistinių istoriografinių stereotipų kilmei, funkcionavimui ir įveikai laike.
 • Sukurta knygos „LDK istorija ir tradicija“ struktūra ir susisteminta ikonografinė duomenų bazė.
 • Sukurta CD „LDK Europos kelyje“ struktūra, 22 CD skyrių tekstai ir tezės, sudarytas CD teiktinos vizualikos sąrašas.
 • Sukurta interneto svetainė www.iaa.lt , kurioje paskelbta 3-jų seminarų medžiaga, nuotraukos „LDK paveldas Ukrainoje“.
Projekto vykdytojas
Všį Istorinės atminties akademija
Techninės pagalbos Ukrainos muitinės pareigūnams prekių muitinio įvertinimo srityje teikimas
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
20.575 Lt
Projekto tikslas

Stiprinti Ukrainos muitinės muitinio įvertinimo kontrolės sistemą.

Projekto rezultatai
 • Praktinių mokymų metu suteikta pagalba Ukrainos muitinei besirengiant įstatyminės bazės, darbinės praktikos ir organizacinės struktūros tobulinimui.
 • Perteiktos žinios muitinio įvertinimo kontrolės sistemos darbo organizavimo ir praktinio ES bei nacionalinių muitinį įvertinimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo srityse, reikalingos naujų administracinių funkcijų vykdymui.
 • Parengtos rekomendacijos dėl Ukrainos muitinės muitinio įvertinimo sistemos tobulinimo.
Projekto vykdytojas
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Ukrainos mokesčių sistemos tobulinimas administracinio bendradarbiavimo ir informacijos mainų su ES valstybėmis srityje
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
29.980 Lt
Projekto tikslas

Pasidalinti patirtimi apie Europos integracinių procesų kontekste vykdytinas mokesčių administravimo reformas, suteikti žinias ir informaciją apie Europos Sąjungos reikalavimus ES ir nacionalinės teisės harmonizavimo atžvilgiu.

Projekto rezultatai
 • surengti praktiniai seminarai Ukrainoje ir Lietuvoje, kurių metu perteiktos žinios apie pagrindinius ES teisės aktus, reglamentuojančius PVM, akcizų ir tiesioginių mokesčių administravimą bei keitimąsi informacija, taip pat praktinės žinios apie ES reikalavimų įgyvendinimą administracinio bendradarbiavimo ir informacijos mainų srityje ir pristatyta Lietuvos mokesčių reformų vykdymo, mokesčių administratoriaus struktūros stiprinimo ir institucinių gebėjimų lavinimo patirtis.
Projekto vykdytojas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Žemės ūkio produktų kontrolės sistemos stiprinimas Ukrainoje
Metai
2006 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
23.336 Lt
Projekto tikslas

Prisidėti prie teisinės bazės maisto ir veterinarijos srityje harmonizavimo su ES teise ir efektyvios veterinarinės kontrolės sistemos Ukrainoje kūrimo.

Projekto rezultatai
 • Mokymų Lietuvoje metu apmokyti 8 Ukrainos žemės ūkio politikos ministerijos inspektoriai.
 • 2 Lietuvos ekspertai pravedė mokymus Ukrainoje efektyvios maisto saugos ir veterinarinės kontrolės sistemos klausimais.
Projekto vykdytojas
Lietuvos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
2005 m.
Ukrainos valstybės tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas
Metai
2005 m.
Bendradarbiavimo sritys
Geras valdymas
Šalis
Ukraina
Skirtos lėšos
79.501 Lt
Projekto tikslas

Ukrainos valstybės tarnautojams suteikti žinių apie Europos Sąjungą – stojimo procesą, teisinę sistemą, prekybą gyvūninės ir negyvūninės kilmės produktais, paramos programas, sprendimų priėmimo procesą.

Projekto rezultatai
 • Surengti 7 seminarai Kijeve, 4 septynių dienų trukmės stažuotės Lietuvos valstybės institucijose, 3 konsultacijos, 2 priežiūros komiteto susitikimai, 1 korespondento kelionė į Kijevą.
Projekto vykdytojas
Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS)
Bendradarbiavimas su Ukraina

2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, jos gyventojų ir civilinės infrastruktūros naikinimą. Karas prieš Ukrainą sukėlė ne tik humanitarinę katastrofą, nuo kurios nukentėjo milijonai žmonių, bet ir padarė milžinišką žalą šalies ekonomikai ir infrastruktūrai.

Būdama viena aktyviausių Ukrainos rėmėjų, Lietuva teikia visapusišką paramą ir pagalbą Ukrainai (humanitarinę, finansinę, civilinės saugos, priima ir rūpinasi karo pabėgėliais, apsistojusiais Lietuvoje ir Moldovoje).

Laikydamasi tvirto įsipareigojimo ginti Ukrainos suverenumą ir valstybingumą, užkirsti kelią Rusijos terorui, Lietuva aktyviai dalyvauja Ukrainos atstatymo procesuose, siekdama užtikrinti Ukrainos švietimo ir ugdymo įstaigų, susisiekimo infrastruktūros objektų atstatymą, laikinų gyvenamųjų vietų suteikimą nukentėjusiems nuo karo asmenims.

Ukrainos atstatymas

2022 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime patvirtinti 4 Ukrainos atstatymo projektai (mobilios gyvenamosios stovyklos statybos Borodyankos miestelyje 36 šeimoms; tilto per Trubižo upę atstatymas (Ukraina atstatė tiltą kitų donorų lėšomis); mokyklos renovacija Borodyankos miestelyje; vaikų darželio „Radist“ renovacija Irpinės miestelyje).

2023 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime pritarta sprendimui dėl energetikos infrastruktūros Ukrainos Mykolajivo srityje modernizavimo projektui.

 1. Vaikų darželio „Radist“ Irpinės miestelyje (Kyjivo sritis) renovacija. Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 12 mėnesių (2022 m. rugsėjis – 2023 m. rugsėjis). Įgyvendinamas per Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondą skiriant tiesioginį 704.000 eurų finansavimą projektą įgyvendinančiai VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūrai.
 2. Mokyklos Nr. 1 renovacija Borodyankos miestelyje (Kyjivo sritis). Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 12 mėnesių (2022 m. rugsėjis – 2023 m. rugsėjis). Įgyvendinamas per Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondą skiriant tiesioginį 6.119.708,35 eurų finansavimą projektą įgyvendinančiai VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūrai.
 3. Mobilios gyvenamosios stovyklos 36 šeimoms statyboa Borodyankos miestelyje (Kyjivo sritis). Lietuvos Respublikos Vyriausybė iš rezervo fondo skyrė 1.000.000 eurų. Projektas, kurį koordinavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija, įgyvendintas kaip humanitarinė pagalba, mobiliuosius namelius perduodant Borodyankos savivaldybės nuosavybėn. Projektas baigtas 2023 m. vasario mėn
 4. Mykolaivoblenergo skirstomojo tinklo modernizavimo pereinant į 20 kV klasę projekto parengimas. Preliminari projekto vertė – 266.200 eurų, įgyvendinimo laikotarpis 6 mėnesiai (2023 m. sausis – 2023 m. birželis). Projekto vykdytoju skiriamas Tarptautinis energetikos klasteris (skiriamas tiesioginis finansavimas), VŠĮ Centrinei Projektų Valdymo Agentūrai atliekant projekto priežiūros funkciją.

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo strateginiai tikslai nustatyti remiantis Ukrainos poreikiais, LR Vyriausybės programa ir ES Rytų partnerystės politikos prioritetais.

Vystomojo bendradarbiavimo prioritetai Ukrainoje:

1) Ukrainos atstatymas;

2) stiprinti Ukrainos administracinius ir institucinius gebėjimus įgyvendinant reformas, susijusias su Asociacijos susitarimu, perduoti viešojo sektoriaus reformų patirtį;

3) paramos šalies sveikatos sistemos reformai, labiausiai psichosocialinės reabilitacijos paslaugų prieinamumui, užtikrinimas.

Parama Ukrainai

Ukraina yra pirmoji didžiausia Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo paramos gavėja, svarbiausia Lietuvos partnerė vystomojo bendradarbiavimo politikos darbotvarkėje, viena iš ES Rytų partnerystės valstybių, kurią Lietuva nuosekliai remia, siekiant politinės asociacijos ir ekonominės integracijos į ES. Turėdama demokratinės valstybės ir reformų įgyvendinimo patirties aktyviai dalinasi sukaupta patirtimi eurointegracijos ir kitose srityse, kartu vykdo vystomojo bendradarbiavimo projektus.

Lietuva įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektus Ukrainoje nuo 2005 m. 2005‒2022 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Ukrainoje įgyvendinti 194 projektai, kuriems buvo skirta 5,06 mln. eurų. Vystomojo bendradarbiavimo parama skirta švietimo, sveikatos apsaugos, paramos šalies viduje perkeltiems asmenims, gero valdymo, atsparumo dezinformacijai, lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo, istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimo, ekonominio ir socialinio vystymo ir kt. srityse.

2021 m. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Ukrainoje įgyvendinta 16 projektų, kuriems skirta 258,2 tūkst. eurų (neįskaičiuotas Avdijivkos mokyklos atstatymas). Vystomojo bendradarbiavimo su Ukraina kryptys išliko nuoseklios, buvo tęsiama parama švietimo reformoms bei psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarkai Rytų Ukrainoje, pilietinės visuomenės ir jos atsparumo dezinformacijai stiprinimui, lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo įtvirtinimui, veiksmingam ES ir Ukrainos Asociacijos susitarimo įgyvendinimui teisės ir teisingumo srityje. Taip pat teikiama parama šalies viduje perkeltiems asmenims.

2021 m. baigtas įgyvendinti vienas didžiausių projektų „Parama Ukrainos Donecko srities Avdijivkos 2-osios mokyklos įrengimui ir mokyklos aplinkos gerovės sutvarkymui“, kurio vertė 749,8 tūkst. eurų. Avdijivkos mokyklos klasės (biologijos, chemijos, matematikos, geografijos, fizikos, informatikos, pradinio ugdymo, istorijos ir kalbų) buvo aprūpintos naujausia specializuota įranga ir moderniomis edukacinėmis priemonėmis, būtinomis tinkamam švietimo ir ugdymo procesui užtikrinti. Mokykloje buvo įrengtos ir reikiamomis priemonėmis aprūpintos mokomosios stalių ir siuvimo dirbtuvės, diegiant mokymosi per patirtį principą. Taip pat įrengtas visus higienos reikalavimus atitinkantis moksleivių maitinimo kompleksas. Mokyklos teritorijoje įrengtas daugiafunkcis sporto aikštynas su vaikų žaidimo aikštelėmis, pritaikytas kūno kultūros pamokoms, treniruotėms, vaikų ir suaugusiųjų komandinio sporto šakų varžyboms.

2022 m. URM vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuoti 2 dvišaliai projektai švietimo, demokratijos ir pilietinės visuomenės, srityse (36 tūkst. eurų). 2022 m. per Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondą buvo skirta 185,6 tūkst. eurų 3 dvišaliams projektams, kurių tikslas – teikti paramą šalies viduje perkeltiems asmenims. Projektais, kurie bus įgyvendinami 2023-2024 m., bus siekiama suteikti galimybes šalies viduje perkeltiems vaikams ir jaunimui dalyvauti emocinę savijautą atstatančiose neformalaus ugdymo (NU) veiklose, o  mokytojams -  pasirengti įtraukias NU programas; gerinti perkeltų asmenų socialinę ir ekonominę padėtį organizuojant verslo kursus; vykdyti veiksmingas psichikos sveikatos stiprinimo priemones.

Humanitarinė pagalba

Humanitarinė pagalba (VBPD programa)

Metai

Litai

Eurai

Iš viso:

13 494 554,14

Jungtinių Tautų Ukrainos humanitariniam fondui (UHF), humanitarinė pagalba Ukrainai

2023

-

150 000

Pasaulio maisto programai (WFP), humanitarinė pagalba Ukrainai

2023

-

70 000

Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui (ICRC), humanitarinė pagalba Ukrainai

2023

-

50 000

Jungtinių Tautų Ukrainos humanitariniam fondui (UHF), humanitarinė pagalba Ukrainai

2022

-

300 000

Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui (TRKK), humanitarinė pagalba Ukrainai

2022

-

200 000

Tarptautinei Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacijai (IFRC) humanitarinė pagalba Ukrainai ir Moldovos Respublikai

2022

-

100 000

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui (UNHCR), humanitarinė pagalba Ukrainai

2022

-

100 000

Ukrainos nacionaliniam bankui, humanitarinė pagalba Ukrainos viduje perkeltiems asmenims (2022-06-22 LRV nutarimas Nr. 657)

2022

-

2 000 000

Ukrainoje perkeltiems asmenims; Ukrainos energetikos infrastruktūros atstatymui; Ukrainos pabėgėliams Moldovoje (2022-11-30 LRV nutarimas Nr. 1182)

2022

-

8 000 000

Ukrainai per Jungtinių Tautų humanitarinės pagalbos Ukrainai fondą

2021

-

100 000

pagalba Ukrainai, lėšas pervedant Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui

2021

-

100 000

LRV rezervo fondas (2020-04-22 nutarimas Nr. 399); Armėnijos Respublikai, Moldovos Respublikai, Gruzijai ir Ukrainos Respublikai skirta humanitarinė pagalba kovai su COVID-19

2021

-

100 000

Pagalba kovai su COVID-19 pandemija (iš LR Vyriausybės rezervo fondo)

2020

-

40 000

Ukrainai per Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą

2020

-

100 000

LR KAM, humanitarinės siuntos gabenimas siekiant suteikti Armėnijos Respublikai, Moldovos Respublikai, Gruzijai ir Ukrainos Respublikai pagalbą kovai su COVID-19

2020

-

19 232,59

Ukrainos humanitariniam fondui

2019

-

100 000

Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui humanitarinei pagalbai Ukrainai

2019

-

100 000

Jungtinių Tautų Vaikų fondui (UNICEF)

2018

-

20 000

Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui (ICRC)

2018

-

35 000

Tarptautinei migracijos organizacijai (IOM). Organizacija teikia pastogę, higienos ir sanitarijos prekes, užsiima nukentėjusiųjų asmenų reabilitacija ir reintegracija į visuomenę, įgalinimu ir kita veikla

2018

-

50 000

humanitarinė pagalba Ukrainai (lėšos pervestos Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui (UNHCR)

2018

 

30 000

Humanitarinės pagalbos į Ukrainą transportavimo išlaidos

2018

-

5 000

Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui humanitarinei pagalbai sveikatos apsaugos srityje Ukrainoje teikti

2017

-

40 000

Tarptautinei migracijos organizacijai (IMO)

2017

-

25 000

Jungtinių Tautų vaikų fondui (UNICEF)

2017

-

25 000

15 vaikų, nukentėjusių nuo neramumų Ukrainoje, ir 1 lydinčio mokytojo, gyvenimo išlaidų Lietuvoje ir ugdymo kaštų 2017-2018 m. padengimas (LR ŠMM iš LRV rezervo lėšų)

2017

-

123 000

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komitetui (LRV mokestis Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komitetui 2017m.)

2017

-

10 000

LR ŠMM, Ukrainai (15 vaikų ir 1 lydinčio mokytojo, nukentėjusių nuo neramumų Ukrainoje, ugdymo ir gyvenimo išlaidų Lietuvoje 2017–2018 m. (nuo rugsėjo iki gruodžio mėn.) padengimas)

2017

-

43 000

LR ŠMM, Ukrainai (15 vaikų ir 1 lydinčio mokytojo, nukentėjusių nuo neramumų Ukrainoje, ugdymo ir gyvenimo išlaidų Lietuvoje 2016–2017 m. (nuo sausio iki rugsėjo mėn.) padengimas)

2017

-

80 000

Iš LR SAM tvarkomų valstybės rezervo medicinos atsargų – 7 070 pakuotės antivirusinio vaisto Relenza (vertė 103 505 eurų); iš LR SAM vaistų atsargų – 2 443 pakuotės antivirusinio vaisto Tamiflu ir 20 575 pakuotės antivirusinio vaisto Relenza (vertė 303 236 eurų); iš LR Vyriausybės rezervo LR SAM 2 900 eurų siuntos gabenimo išlaidoms

2016

-

409 641

15 vaikų ir 1 lydinčio mokytojo, nukentėjusių nuo neramumų Ukrainoje, ugdymo ir gyvenimo išlaidų Lietuvoje 2015–2016 mokslo metais padengti. (LR Švietimo ir mokslo ministerijai skirti biudžeto asignavimai)

2016

-

80 000

LR SAM (nukentėjusių ukrainiečių gydymo ir reabilitacijos paslaugų išlaidų Lietuvos gydymo įstaigose padengimas), 2016-06-29 LRV nutarimas Nr. 662

2016

-

13 620

Pasaulio sveikatos organizacijai (WHO) integruotam ir skubiam sveikatos ir mitybos paslaugų teikimui nukentėjusiems Ukrainos gyventojams

2016

-

25 000

Jungtinių Tautų Vaikų fondui (UNICEF) vaikų švietimui minų rizikos išvengimo klausimais

2016

-

25 000

Gydymo ir reabilitacijos paslaugoms Lietuvos gydymo įstaigose apmokėti

2016

-

13 400

Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui (TRKK), humanitarinė pagalba Ukrainoje teikti

2016

-

20 000

Ukrainai (15 vaikų ir 1 lydinčio mokytojo, nukentėjusių nuo neramumų Ukrainoje, ugdymo ir gyvenimo išlaidų Lietuvoje 2015–2016 m. (nuo sausio iki birželio mėn.) padengimas)

2016

-

80 254

Lietuva, prisijungdama prie bendros Europos Komisijos Civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos generalinio direktorato organizuotos humanitarinės pagalbos iniciatyvos, 2015 m. sausio mėn. nugabeno Ukrainai 50 elektrinių šildytuvų, 100 sulankstomųjų lovų, 100 miegmaišių, 2 elektros generatorius, 10 ketaus kuro krosnelių, 10 palapinių, 2 000 vilnonių užklotų

2015

-

83 537

Ukrainos Dniepro srities I. Mečnikovo ligoninei pristatyti būtiniausi medikamentai ir medicininė įranga. 2015 m. sausio-vasario mėn. gydymui ir reabilitacijai į Lietuvą atvyko dar 10 konflikto Rytų Ukrainoje metu sužeistų Ukrainos karių ir savanorių

2015

-

42 825

Gydymo ir reabilitacijos paslaugoms Lietuvos gydymo įstaigose apmokėti

2015

-

50 000

Tarptautinei migracijos organizacijai humanitarinei pagalbai priverstinai perkeltiems ir gyvenamosios vietos netekusiems asmenims Ukrainoje teikti

2015

-

40 000

Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus Komitetui humanitarinei pagalbai Ukrainoje teikti;

2015

-

50 000

UNICEF humanitarinei pagalbai Ukrainoje teikti. Lėšos skirtos prisidėti prie skiepijimo nuo poliomielito kampanijos Ukrainoje.

2015

-

50 000

Ukrainai (15 vaikų ir 2 lydinčių mokytojų, nukentėjusių nuo neramumų Ukrainoje, ugdymo ir gyvenimo išlaidų Lietuvoje 2014–2015 mokslo metais padengimas)

2015

-

80 254

Siekiant užtikrinti būtiniausias gyvenimo sąlygas iš Donecko ir Luhansko sričių perkeltiems Ukrainos gyventojams, 2014 m. rugsėjo mėn. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos į Ukrainą nugabeno civilinės saugos tarptautinės pagalbos siuntą (miegmaišiai, palapinės, sulankstomos lovos, generatoriai, krosnelės, pledai, termosai ir kt.). Kartu su šiuo kroviniu nugabenta ir visuomenės surinkta parama - maistas, drabužiai, pirmosios pagalbos priemonės, antklodės ir kt., iš viso - 5,5 t būtiniausių priemonių;

2014

229 611

66 500

Nukentėjusiųjų nuo neramumų Ukrainoje gydymo ir reabilitacijos Lietuvos gydymo įstaigose išlaidoms padengti. 2014 m. gydymui priimti 43 sužeistieji iš Ukrainos

2014

301 000

87 100

Nuo konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusių vaikų perkėlimui 2014-2015 mokslo metams į Lietuvą (15 vaikų ir 2 lydintys mokytojai)

2014

329 742,40

95 500

Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūrai humanitarinei pagalbai perkeltiems ar netekusiems gyvenamosios vietos žmonėms Ukrainoje

2014

175 000

50 683,50

Organizacijos CARITAS išlaidoms, susijusioms su surinktos humanitarinės pagalbos Ukrainai transportavimu

2014

50 000

14 481

Ištirti Rytų Ukrainos gydymo įstaigų poreikius, 2014 m. organizuotas Sveikatos apsaugos specialistų vizitas į Dnieprą ir Poltavą

2014

5 027,44

1 456,05

Atgal