logo
lt
en

Seime pristatyta Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos 2022 metų ataskaita

2023 m. gegužės 2 d. Užsienio reikalų viceministrė Jovita Neliupšienė Seimo Užsienio reikalų komiteto nariams pristatė 2022 metų Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo ataskaitą.

„Rusijos karo akivaizdoje Lietuva vieningai ir sutelktai remia Ukrainą, skiria beprecedentę humanitarinę ir finansinę pagalbą, priima karo pabėgėlius, įgyvendina atstatymo projektus. Svarbu pabrėžti, jog tai darome nemažindami savo įsipareigojimų kitoms šalims partnerėms. Dėl šios priežasties, EBPO duomenimis, Lietuvos oficiali parama vystymuisi išaugo dvigubai, ir tai buvo vienas iš reikšmingiausių pokyčių, lyginant su kitomis šalimis,“ – sakė viceministrė J. Neliupšienė.

Valstybės institucijoms ir savivaldybėms pateikus oficialius duomenis apskaičiuota, kad 2022 metais Lietuvos oficiali parama vystymuisi (OPV) sudarė 187,46 mln. eurų, arba 0,29 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). Lyginant su 2021 metais šis rodiklis išaugo 121,6 proc. Tai leido reikšmingai priartėti prie tarptautinio įsipareigojimo iki 2030 metų oficialiai paramai kasmet skirti 0,33 proc. BNP. Seimo užsienio reikalų komitetas teigiamai įvertino rezultatus, pateiktą ataskaitą ir pabrėžė vystomojo bendradarbiavimo svarbą kuriant tarptautines partnerystes.

„Labai svarbu Vyriausybei, jos atsakingoms valstybės ir savivaldybių institucijoms toliau tęsti paramą Ukrainai ir kitoms šalims partnerėms, rasti papildomų galimybių finansuoti paramą vystymuisi ir teikti humanitarinę pagalbą,“ – sakė komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis.

2022 metais Užsienio reikalų ministerija aktyviai dalyvavo dvišalėje ir daugiašalėje vystomojo bendradarbiavimo veikloje, įgyvendino 37 projektus. Rytų Kaimynystės šalyse didžiausias dėmesys skirtas eurointegracijos, kovos su dezinformacija, pilietinės visuomenės stiprinimo, aplinkosaugos klausimams. Pažymėtina parama Moldovos užsienio reikalų ir Europos integracijos ministerijai bei sėkmingi tęstiniai projektai Armėnijoje transporto saugos ir gėrimų pakuočių rūšiavimo (depozito sistemos) srityse. Siekiant šalinti nelegalios migracijos prielaidas įgyvendinti projektai Irake, Palestinoje, Indijoje, ir PAR.

Plačiau: Užsienio reikalų ministerijos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo 2022 metų ataskaita

Kitos naujienos

Atgal