logo
lt
en

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įgyvendino ES Dvynių projektą Azerbaidžane

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kartu su projekto partneriais Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu, Generaline prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Lietuvos kriminalinės policijos biuru, Valstybine mokesčių inspekcija ir Centrine projektų valdymo agentūra baigė įgyvendinti ES finansuojamą Dvynių programos projektą Azerbaidžane. 2 metus trukusio projekto metu peržiūrėti ir parengti Azerbaidžano nacionaliniai teisės aktai, kurie numatys platesnį teisinių priemonių spektrą kovoje su korupcija ir susigrąžinant nusikalstamu būdu įgytą turtą.

Per dvejus projekto įgyvendinimo metus suorganizuotos 138 misijos, kuriose dalyvavo 66 ekspertai iš Lietuvos ir Belgijos, parengta apie 30 dokumentų projektų, (turto susigrąžinimo strategija bei veiksmų planas, įstatymo projektas, pasiūlymai įstatymų pakeitimams, naujos institucijos padalinių nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai, instrukcijos, gairės, metodologijos, ataskaitų formos), kurie padarys efektyvesnį nusikalstamu būdu įgyto turto suradimą ir susigrąžinimą bei leis kompensuoti nusikalstamomis veikomis padarytą žalą. Taip pat surengtuose mokymuose dalyvavo 63 Azerbaidžano prokurorai ir tyrėjai, mokomųjų vizitų metu Azerbaidžano kolegos aplankė keturias ES valstybes, užmezgė dalykinius santykius su analogiškų užsienio šalių institucijų partneriais, pasirašė savitarpio supratimo memorandumą.

„Tokių projektų įgyvendinimas yra ne tik įvertinimas Lietuvai, kaip galinčiai dalintis savo patirtimi bei ES ir tarptautinių organizacijų praktika su kitomis valstybėmis, tačiau taip pat suteikia žinių kaip būtų galima tobulinti ir Lietuvos teisinę sistemą, siekiant užkirsti kelią korupciniams nusikaltimams bei susigrąžinti nusikalstamu būdu įgytą turtą. Tikimės, kad parengtos strategijos, veiksmų planai, pasiūlymai prisidės prie sklandesnio nusikalstamu būdu įgyto turto suradimo, jo sugrąžinimo, antikorupcinės aplinkos ir nepakantumo nusikalstamumui formavimo Azerbaidžane“, – sakė projekto vadovas, STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas Jovitas Raškevičius.   

Atranką, įgyvendinti ES finansuojamą Dvynių projektą „Parama Azerbaidžano nusikalstamo turto susigrąžinimo ir valdymo sistemos reformai”, Lietuva laimėjo 2021 m. lapkričio 15 d.

Kitos naujienos

Atgal